ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.02.2020Справа № 910/15054/19 За позовом Державного підприємства Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

до товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНСЕНЕРГО

про розірвання договору та стягнення передплати

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Саницька Б.В.

представники учасників справи:

від позивача: Михальчук Н.П.;

від відповідача: не з`явився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРНИХ РИНКІВ" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНСЕНЕРГО (надалі - відповідач), в якому просить суд:

- розірвати договір про виконання робіт №А-02/2 від 18.02.2015, укладений між ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ" та ТОВ "АЛЬЯНСЕНЕРГО" ;

- стягнути з ТОВ "АЛЬЯНСЕНЕРГО" на користь ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ" суму передплати за договором про виконання робіт №А-02/2 від 18.02.2015 у розмірі 95 214, 62 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

07.11.2019 від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/15054/19, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 04.12.19.

У підготовче засідання 04.12.2019 з`явився представник позивача, відповідач у засідання не з`явився, повідомлений про дату, час і місце судового засідання належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 підготовче засідання відкладено на 11.12.2019.

Засідання призначене на 11.12.2019 не відбулося, у зв`язку із перебуванням судді Карабань Я.А. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання призначено на 14.01.2020.

26.12.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки остання буде перебувати у відрядженні та не може прийняти участь в підготовчому засіданні призначеному на 14.01.2019.

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання письмових доказів та долучення таких доказів, а також клопотання про застосування строку позовної давності.

У підготовче засідання 14.01.2020 з`явився представник відповідача просив продовжити строк подання відзиву, позивач у судове засідання не з`явився, повідомлений був належним чином. Представник позивача звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2020, судом встановлено відповідачу строк для подання відзиву до 22.01.2020 та позивачу відповіді на відзив до 28.01.2020, підготовче засідання відкладено на 28.01.2020.

23.01.2020 від представника надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній заперечує проти позовних вимог, просить застосувати строк позовної давності, забезпечити речові докази шляхом їх огляду за участі експерта за їх місцезнаходженням, а саме покладений відповідачем, згідно із договором про виконання робіт №А-02/2 від 18.02.2015 кабель за адресою: м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15. Крім того, просив призначити в справі комплексну будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизи, з переліком рекомендованих питань, проведення якої просив доручити експертам ТОВ Київський експертно-дослідний центр .

27.01.2020 від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо нормативно-правових підстав позову в якій зазначено, що договір у односторонньому порядку не розривався та відповідачем не виконані роботи на суму попередньої оплати в розмірі 95 214, 62 грн, а також відповідь на відзив.

28.01.2020 від представника відповідача надійшло клопотання про витребування доказів.

У підготовче засідання 28.01.2020 з`явилися представники учасників справи, прокольною ухвалою суд відмовив у задоволенні клопотання представника відповідача викладеного у відзиві про витребування доказів.

Також судом було поставлено на обговорення клопотання представника відповідача про призначення у справі комплексної будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи, яке представник відповідача підтримав та просив задовольнити, представник позивача не заперечувала проти його задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 призначено у справі №910/15054/19 судову комплексну будівельну-технічну та оціночно-будівельну експертизи, проведення якої доручено експертам Товариства з обмеженою відповідальністю Київський експертно-дослідний центр , провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

10.02.2020 через відділ діловодства суду від представників позивача та відповідача надійшло спільне клопотання в якому останні просять скасувати ухвалу про призначення експертизи, затвердити мирову угоду від 07.02.2020 та закрити провадження у справі №910/15054/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2020 провадження у справі № 910/15054/19 поновлено, підготовче засідання призначено на 26.02.2020.

26.02.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшла заява про проведення підготовчого засідання 26.02.2020 без його участі, мирову угоду та спільне клопотання про її затвердження підтримав повністю.

У підготовчому засідання 26.02.2020 представники позивача підтримала подану мирову угоду та просила її затвердили, представник відповідача в підготовче засідання не з`явився звернувся з вище вказаною заявою про проведення підготовчого засідання без його участі.

Згідно із частиною 7 статті 46 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

У відповідності до ч. 1 ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу (ч. 2 ст. 192 ГПК України).

Судом встановлено, що до прийняття рішення у справі сторонами подано спільну заяву про затвердження мирової угоди, укладену між позивачем та відповідачем.

Частиною 1 статті 192 ГПК України встановлено, що у мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Як встановлено судом, мирова угода стосується лише прав та обов`язків сторін щодо предмету позову, права і інтереси будь-яких інших осіб даною мировою угодою не порушені.

Водночас пункт 12 мирової угоди не стосується прав і обов`язків сторін щодо предмета спору.

Так, у пункті 12 мирової угоди сторони погодили, що у разі прострочення виконання відповідачем пункту 4 цієї мирової угоди він зобов`язаний сплатити на користь позивача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми простроченого грошового зобов`язання, за кожен день прострочення виконання такого зобов`язання.

Стягнення цих сум не було предметом спору, у зв`язку з чим ця умова не стосується прав і обов`язків сторін.

Крім того, мирова угода не є договором у цивільно-правовому розумінні, вона є нерозривно пов`язана з ухвалою про її затвердження, виконання якої здійснюється в порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження . А тому, невиконання мирової угоди боржником не є підставою для сплати ним штрафних санкцій за її невиконання.

Таким чином, суд вважає за необхідне затвердити мирову угоду, виключивши з її змісту вищевказану умову.

Відповідно до частини 3 статті 192 ГПК України, до ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

У пункті 7 мирової угоди сторонами зазначено, що їм відомі та зрозумілі наслідки укладення мирової угоди.

Також судом встановлено, що мирова угода від 07.02.2020 підписана уповноваженими особами, а саме: зі сторони позивача адвокатом Михальчук Н.П. та зі сторони відповідача адвокатом Гордовим М.М..

Частиною 4 статті 192 ГПК України передбачено, що укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З урахуванням наведеного вище, оскільки зміст укладеної між сторонами мирової угоди не суперечить чинному законодавству та не порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, суд вважає за необхідне затвердити укладену сторонами мирову угоду та закрити провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Згідно із ч. 4 ст. 231 ГПК України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що ДП Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків за подання позовної заяви до ТОВ "АЛЬЯНСЕНЕРГО" було сплачено судовий збір у загальному розмірі 3 842, 00 грн, що підтверджується платіжними дорученням від 24.10.2019 №625 та від 05.11.2019 №678, оригінали яких знаходяться в матеріалах справи.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне повернути позивачу 50% судового збору, який підлягав оплаті за подання даного позову в сумі 1 921, 00 грн .

Керуючись ст.ст. 192, 231, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1) Затвердити мирову угоду, укладену між Державним підприємством Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків та товариством з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНСЕНЕРГО у справі № 910/15054/19, у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у господарській справі №910/15054/19

м. Київ 07.02.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ (далі - Позивач), в особі свого представника - адвоката Михальчук Наталії Петрівни, яка діє на підставі договору про надання правової допомоги від 07.10.2019 №23/19 та ордеру про надання правової допомоги від 24.10.2019 серія АА №1008633, з однієї сторони та ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНСЕНЕРГО (далі - Відповідач), в особі свого представника - адвоката Гордова Миколи Миколайовича, який діє на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги від 13.01.2020 № 13/01/2020-1 та ордеру про надання правової допомоги від 14.01.2020 серія КВ № 442098, з іншої сторони (далі разом іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона), керуючись ст. 192 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), уклали цю мирову угоду у господарській справі №910/15054/19, що перебуває у провадженні Господарського суду міста Києва (далі - Мирова угода), на нижченаведених умовах.

1. Предметом розгляду господарської справи № 910/15054/19 є позовні вимоги Позивача до Відповідача про:

1.1) розірвання договору про виконання робіт від 18.02.2015 № А-02/2, укладеного між Сторонами (далі - Договір);

1.2) стягнення з Відповідача на користь Позивача суму передплати за Договором у розмірі 95 214,62 (дев`яносто п`ять тисяч двісті чотирнадцять грн шістдесят дві коп.).

2. Сторони констатують, що 07.02.2020 на виконання умов Договору між Сторонами підписані:

2.1) акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) на загальну суму 90 000,00 (дев`яносто тисяч) грн;

2.2) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-З) на загальну суму 90 000,00 (дев`яносто тисяч) грн.

3. У зв`язку із чим:

3.1) Позивач частково відмовляється від позову за позовною вимогою, наведеною у підп. 1.2 п. 1 цієї Мирової угоди, а саме на суму 90 000,00 (дев`яносто тисяч) грн;

3.2) Відповідач частково визнає позов за позовною вимогою, наведеною у підп. 1.2 п. 1 цієї Мирової угоди, а саме на суму 5 214,62 (п`ять тисяч двісті чотирнадцять гривень шістдесят дві копійки) грн.

4. Відповідач зобов`язується сплатити на користь Позивача 5 214,62 (п`ять тисяч двісті чотирнадцять гривень шістдесят дві копійки) грн протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту затвердження Господарським судом міста Києва цієї Мирової угоди.

5. Позивач підтверджує, що його листом від 23.10.2019 № 1004/2095-Л Договір в односторонньому порядку не розривався (не припинявся), а сам цей лист було відкликано Позивачем 23.10.2019 одразу після його підписання. А тому, Позивач наголошує, що його лист від 23.10.2019 № 1004/2095-Л не має для відносин між Сторонами жодних правових наслідків.

6. Сторони вирішили розірвати Договір за згодою Сторін у дату затвердження Господарським судом міста Києва цієї Мирової угоди. Доказом розірвання Договору вважатиметься ухвала Господарського суду міста Києва про затвердження цієї Мирової угоди.

7. Сторони підтверджують, що умови цієї Мирової угоди не суперечать закону, не порушують права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, є виконуваними, а дії представників Сторін не суперечать інтересам осіб, яких вони представляють. Також Сторони підтверджують, що особи, які підписали цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання.

8. Сторони повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї Мирової угоди.

9. Сторони підтверджують, що всі умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі і зрозумілі.

10. Ця Мирова угода передається Сторонами на затвердження до Господарського суду міста Києва та набуває чинності з моменту її затвердження ухвалою цього суду.

11. Одностороння відмова будь-якої із Сторін від виконання умов цієї Мирової угоди, одностороннє розірвання цієї Мирової угоди не допускаються.

13. Сторони зобов`язуються подати до Господарського суду міста Києва у господарській справі № 910/15054/19 письмове клопотання (заяву) про затвердження цієї Мирової угоди.

14. У разі не затвердження Господарським судом міста Києва цієї Мирової угоди, у т.ч. у зв`язку із не підтриманням (відкликанням) будь-якою із Сторін чи обома Сторонами клопотання (заяви) про її затвердження, вважається, що:

14.1) Мирова угода не набула чинності;

14.2) Сторони не підписували цієї Мирової угоди;

14.3) Мирова угода не породила жодних правових наслідків для відносин між Сторонами.

15. Ця Мирова угода складена у трьох примірниках кожен з яких має однакову юридичну силу: перший примірник залишається у Позивача; другий примірник залишається у Відповідача; третій примірник долучається до матеріалів господарської справи № 910/15054/19.

Представник Позивача - Представник Відповідача -

адвокат Михальчук Н.П. адвокат Гордов М.М.

________________ _______________

(підпис) (підпис)

2) Провадження у справі № 910/8438/19 закрити.

3) Повернути Державному підприємству Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (03150, місто Київ, вулиця Загородня, будинок 15, ідентифікаційний код 20062351) судовий збір у розмірі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одну) грн 00 коп., сплачений відповідно до платіжного доручення від 05.11.2019 №678 та оригінал якого залишається в матеріалах справи.

4) Ухвала набирає законної сили 26.02.2020 та відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом зі строком пред`явлення до виконання до 26.02.2023.

5) Стягувачем за даною ухвалою є ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРНИХ РИНКІВ" (03150, місто Київ, вулиця Загородня, будинок 15, ідентифікаційний код 20062351)

6) Боржником за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНСЕНЕРГО (02094, місто Київ, вулиця Гната Хоткевича, будинок 22, ідентифікаційний код 32772021)

7) Ухвала набрала законної сили 26.02.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Повний текст складено та підписано 26.02.2020.

Суддя Я.А.Карабань

Зареєстровано 28.02.2020
Оприлюднено 02.03.2020
Дата набрання законної сили 26.02.2020

Судовий реєстр по справі 910/15054/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.11.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону