Ухвала
від 25.02.2020 по справі 922/761/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"26" лютого 2020 р. м. ХарківСправа № 922/761/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Ольшанченка В.І.

при секретарі судового засідання Чкан Д.В.

розглянувши заяву ТОВ "Мако-С" про відвід судді по справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мако-С" (м. Харків) до Комунального підприємства "Харківводоканал" (м. Харків) 3-я особа , яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фонтен" (м. Харків) про виконання зобов`язання в натурі, за участю представників:

позивача - заст. дир. з юридичних питань Гриценка В.О. (контракт від 31.01.2020);

відповідача - адв. Хом`яка Р.В. (довіреність від 19.12.2019);

3-ї особи - не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

У березні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Мако-С" (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до КП "Харківводоканал" (надалі - відповідач), в якій просить зобов`язати відповідача виконати в натурі свої зобов`язання та відновити водопостачання ТОВ "Мако-С" по вул. Героїв Праці, №13-А в об`ємах та на умовах передбачених договором про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення №5197/05-А-1 від 05.06.2015.

Також позивач просить стягнути з відповідача суму судових витрат, в тому числі судовий збір та витрати на правничу допомогу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за укладеним між сторонами договором №5197/05-А-1 від 05.06.2015, яке проявляється у тому, що позивач, внаслідок крадіжки вентилю та поставлення невідомими особами заглушки на вводі зі сторони міської мережі, не отримує передбачену договором послугу з постачання води.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.04.2019 (суддя Жигалкін І.П.) було відкрито провадження у справі №922/761/19 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.04.2019 (суддя Жигалкін І.П.) було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фонтен".

Рішенням Господарського суду Харківської області від 16.07.2019 (суддя Жигалкін І.П.), залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 15.10.2019, позовні вимоги задоволено. Зобов`язано Комунальне підприємство "Харківводоканал" виконати в натурі свої зобов`язання та відновити водопостачання Товариству з обмеженою відповідальністю "Мако-С" по вул. Героїв Праці, 13-А, м. Харків в об`ємах та на умовах передбачених договором про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення №5197/05-А-1 від 05.06.2015. Також, стягнуто з КП "Харківводоканал" на користь ТОВ "Мако-С" суму судового збору у розмірі 1921,00 грн та 20000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Постановою Верховного Суду від 11.12.2019 постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 та рішення Господарського суду Харківської області від 16.07.2019 у справі №922/761/19 скасовані, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.01.2020, справу №922/761/19 призначено головуючому судді (судді-доповідачу) Ольшанченко В.І.

Враховуючи те, що розгляд справи по суті як стадія позовного провадження за приписами Господарського процесуального кодексу України в новій редакції (глава 6 розділу ІІІ) передбачає розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому засіданні матеріалів і обмежує учасників справи подавати докази, а також заявляти клопотання чи заяви після відкриття розгляду справи по суті, для забезпечення принципів змагальності сторін, диспозитивності та пропорційності у господарському судочинстві, ухвалою Господарського суду Харківської області від 10.01.2020 було вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначити на 27.01.2020 о 14:00 год, про що повідомлено учасників справи.

22.01.2020 позивач надав клопотання про огляд доказів за місцем знаходження.

Протокольною ухвалою суду від 27.01.2020 відкладено розгляд клопотання позивача про огляд доказів за місцем знаходження до надання відповідачем письмових заперечень.

27.01.2020 ухвалою суду було повідомлено учасників справи про відкладення підготовчого засідання на 10.02.2020 о 14:30 год.

07.02.2020 відповідач надав заперечення на пояснення позивача.

У підготовчому судовому засіданні 10.02.2020 представник позивача підтримує клопотання про огляд доказів за місцем знаходження у повному обсязі.

10.02.2020 протокольною ухвалою судом було відхилено клопотання позивача про огляд доказів за місцем знаходження, як необґрунтоване та безпідставне.

Ухвалою господарського суду від 10.02.2020 учасників справи було повідомлено про відкладення підготовчого засідання на 26.02.2020 о 15:00 год.

26.02.2020 позивач надав заяву про відвід судді Ольшанченка В.І. посилаючись на те, що дії судді Ольшанченка В.І. щодо відмови оглянути заглушку за місцезнаходженням викликають у TOB "Мако-С" сумнів у неупередженості та об`єктивності судді по цій справі згідно з п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 ГПК України справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до ст. 38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Згідно з ч. 3 ст. 39 ГПК України якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу.

Враховуючи те, що заяву від 26.02.2020 про відвід судді надано ТОВ "Мако-С" пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, а саме в день судового засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, тому питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу.

Із суті поданої заяви про відвід судді Ольшанченка В.І. вбачається, що вона зводиться виключно до незгоди позивача з процесуальними рішеннями судді, а саме щодо відмови судом у задоволенні клопотання позивача про огляд доказів за місцем знаходження.

В свою чергу, частиною 4 ст. 35 ГПК України обумовлено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про необґрунтованість заявленого відводу, враховуючи приписи частини 4 ст. 35 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кожен суддя об`єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснює правосуддя, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснює повноваження та виконує обов`язки судді, дотримуючись етичних принципів і правил поведінки судді, підвищує свій професійний рівень, не вчиняє дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя.

В рішенні у справі "Білуха проти України" (заява №33949/02) від 09.11.2006 зазначено: "стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного".

Обставини, викладені в заяві ТОВ "Мако-С", не є підставами, передбаченими статтею 35 Господарського процесуального кодексу України, для відводу судді.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви ТОВ "Мако-С" про відвід судді Ольшанченка В.І.

Керуючись статтями 33, 35, 38, 39, 74, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Відхилити заяву ТОВ "Мако-С" про відвід судді Ольшанченка В.І.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення складено та підписано 26.02.2020.

Суддя В.І. Ольшанченко

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http:// reyestr.court.gov.ua.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/761/19

Ухвала від 14.12.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Ухвала від 30.11.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Ухвала від 18.11.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Білоус В.В.

Ухвала від 17.11.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Ухвала від 22.10.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Ухвала від 04.10.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Постанова від 16.11.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Постанова від 16.11.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Ухвала від 01.10.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Ухвала від 07.09.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні