Ухвала
№ 87890913
від 25.02.2020 по справі 918/42/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013 , м. Рівне, вул. Набережна, 26А

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2020 р. м.Рівне Справа № 918/42/20

Господарський суд Рівненської області у складі судді Церковної Н. Ф. , за участі секретаря судового засідання Оліфер С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо ухвалення додаткового рішення у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" до Державного підприємства "Дослідницьке господарство Тучинське" Інституту сільського господарства західного полісся Національної Академії Аграрних Наук України про стягнення заборгованості в сумі 313 930, 95 грн.

В засіданні приймали участь:

від позивача: Саюк Ю.В.

від відповідача: Ширко М.Р.

ВСТАНОВИВ:

У січні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до Державного підприємства "Дослідницьке господарство Тучинське "Інституту сільського господарства західного полісся Національної Академії Аграрних Наук України про стягнення заборгованості в сумі 313 930, 95 грн.

Рішенням господарського суду Рівненської області, позов задоволено, стягнуто з Державного підприємства "Дослідницьке господарство Тучинське" Інституту сільського господарства західного полісся Національної Академії Аграрних Наук України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" 234 000, 00 грн основного боргу, 8 808, 24 грн пені, 70200, 00 грн штрафу, 922, 71 грн 3% річних та 4 708, 97 грн витрат по сплаті судового збору; зобов`язано орган (особу), що здійснює примусове виконання рішення Господарського суду Рівненської області від 18.02.2020 року у справі №918/42/20 здійснювати нарахування пені на суму непогашеної заборгованості за договором найму (оренди) техніки з екіпажем №11/09-19пк від 11.09.2019 року у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за період з 10.01.2020 року і до моменту виконання рішення суду з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування та правил, визначених у мотивувальній частині рішення.

Ухвалою суду від 18.02.2020 року судом було призначено судове засідання для ухвалення з власної ініціативи додаткового рішення по справі № 918/42/20 стосовно вирішення питання про судові витрати на 26.02.2020 року на 12:00 год.

21 лютого 2020 року через відділ канцелярії та документального забезпечення від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" надійшла заява про ухвалення додаткового рішення.

26 лютого 2020 року від Державного підприємства "Дослідницьке господарство Тучинське" Інституту сільського господарства західного полісся Національної Академії Аграрних Наук України надійшло клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу.

26 лютого 2020 року в судовому засіданні, представник позивача підтримав заяву про вирішення питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 21 975, 00 грн та просив суд її задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 26.02.2020 року проти задоволення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 21 975, 00 грн заперечила, просила суд при ухвалені додаткового рішення задоволити клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу до суми 2 000, 00 грн. В обґрунтування клопотання відповідач зазначає, що розмір витрат, визначений позивачем на правничу допомогу є необґрунтованим та завищеним.

Суд, розглянувши питання про розподіл витрат, пов`язаних із наданням правничої допомоги, встановив таке.

Частинами 1, 2 ст. 244 ГПК України передбачено, що суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Ухвалою суду від 18.02.2020 року судом було призначено судове засідання для ухвалення додаткового рішення по справі № 918/42/20 стосовно вирішення питання про судові витрати з власної ініціативи. Водночас, 26.02.2020 року представником позивача до суду подана заява про ухвалення додаткового рішення. Суд зазначає, що заява подана в межах строку, встановленого ст 129 ГПК України та з дотриманням необхідних вимог, а тому приймається судом до розгляду.

Статтею 123 ГПК України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до положень частини 1 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат (частина 2 статті 126 ГПК України).

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина 3 статті 126 ГПК України).

Відповідно до приписів частини 4 статті 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина 5 статті 126 ГПК України).

Як свідчать матеріали справи, з метою захисту прав та отримання професійної правничої допомоги у даній справі, у тому числі і представництва інтересів у суді, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" звернулося до Адвокатського бюро "Саюк і патрнери" про що було укладено відповідний Договір про надання правової допомоги № 27 від 18.02.2019 року.

Згідно з п. 1.1. договору клієнт (ТОВ "Агролюкс") доручає, а виконавець (адвокатське бюро "Саюк і Патрнери") бере на себе зобов`язання надати правову допомогу щодо стягнення заборгованості на користь Клієнта по договору найму (оренди) техніки з екіпажем №11/09 від 11.09.2019 року укладеному між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" і Державним підприємством "Дослідницьке господарство Тучинське" Інституту сільського господарства західного полісся Національної Академії Аграрних Наук України в обсязі та на умовах, передбачених даним договором.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що вартість правничої допомоги Адвокатське бюро визначає самостійно після одержання від клієнта замовлення на правову допомогу, та виставляє клієнту відповідний рахунок. Вартість правничої допомоги визначається сторонами договору та не може бути меншою як 7% обґрунтовано заявлених позовних вимог.

Відповідно до пункту 4.2 договору оплата за даним договором здійснюється не пізніше 3-х днів з моменту отримання Клієнтом рахунку від Адвокатського бюро .

Пунктом 4.5 договору за результатами надання правової допомоги складається акт про надання правової допомоги, що підписується представниками сторін.

Відповідно до змісту Акту про надання правової допомоги Клієнт та Адвокатське бюро узгодили перелік послуг, що надавалися Адвокатським бюро, та встановили вартість однієї години роботи з данні послуги, що становить 1 010,00 грн, визначили загальну кількість годин протягом яких виконувалися роботи згідно договору, яка становить14 годин.

На підтвердження вказаного позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" до матеріалів справи долучено вищезазначений Акт про надання правової допомоги (згідно договору від 18.02.2020 року) від 10.02.2020 року, рахунок-фактура №_03/02 від 03.02.2019 року на суму 21 975, 00 грн, платіжне доручення № 2254 від 03.02.2020 року на суму 21 975,00 грн.

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (п. 4 ч. 1 ст. 1). Згідно з ч. 2 ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

Відповідно до ст. 6. ч. 1 ст. 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Отже, відповідач та адвокат можуть вільно встановлювати в договорі про надання правової допомоги розмір гонорару адвоката. Це відповідає принципам вільного волевиявлення, свободи договору.

Поряд з цим, як зазначалося вище, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 126 ГПК України, розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Отже, для включення всієї суми гонорару у відшкодування за рахунок відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України має бути встановлено, що за цих обставин справи такі витрати позивача були необхідними, а розмір є розумний та виправданий, що передбачено у ст. 30 Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Тобто, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Таким чином, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (див., наприклад, рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява N 19336/04, п. 269).

Відповідно до ч.3 ст. 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (надання послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Відповідачем в якості доказів було подано, зокрема рахунок фактура № _03/02 від 03.02.2019 року.

Відповідно до вказаного рахунку фактури адвокатом було виконано такі послуги:

-усна консультація з вивчення документів щодо стягнення заборгованості на користь клієнта по договору найму (оренди) техніки з екіпажем №11/09 від 11.09.2019 року укладеному між ТОВ "Агролюкс" і Державним підприємством "Дослідницьке господарство Тучинське" - 2 020,00 рн;

- правовий аналіз правочину з виїздом поза робоче місце - 3 030,00 грн;

-аналіз законодавства та судової практики щодо стягнення заборгованості на користь клієнта по договору найму (оренди) техніки з екіпажем №11/09 від 11.09.2019 року укладеному між ТОВ "Агролюкс" і Державним підприємством "Дослідницьке господарство Тучинське" - 3 030, 00 грн;

-складання претензії щодо стягнення заборгованості на користь клієнта по договору найму (оренди) техніки з екіпажем №11/09 від 11.09.2019 року укладеному між ТОВ "Агролюкс" і Державним підприємством "Дослідницьке господарство Тучинське" - 2 020, 00 грн;

- складання позовної заяви та підготовка документів щодо стягнення заборгованості на користь клієнта по договору найму (оренди) техніки з екіпажем №11/09 від 11.09.2019 року укладеному між ТОВ "Агролюкс" і Державним підприємством "Дослідницьке господарство Тучинське" - 4 040 грн;

-гонорар за участь у судовому розгляді справи та представництво інтересів клієнта на стадії виконання рішення суду - 7 835, 00 грн;

Загалом адвокатом витрачено 14 годин та загальна сума витрат становить 21 975, 00 грн.

Суд зазначає, що витрати на правову допомогу, які мають бути документально підтверджені та доведені, стягуються не лише за участь у судовому засіданні при розгляді справи, а й у разі вчинення інших дій поза судовим засіданням, безпосередньо пов`язаних із наданням правової допомоги у конкретній справі (наприклад, складання позовної заяви, надання консультацій тощо).

Склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

Позивачем не доведено належними та допустимими доказами в розумінні ст. ст. 76, 77 ГПК України, що за вчинення дій, визначених в рахунку фактурі №_03/02 від 03.02.2019 року від 22.10.2019 року, адвокатом витрачено 14 год. Крім того, з огляду на ступінь складності справи, кількість та обсяг підготовлених процесуальних документів і наданих сторонами доказів, час, витрачений адвокатом та відповідно, загальна вартість професійної правничої допомоги є не обґрунтованою та не є співмірною. Окрім того, не можуть бути віднесені до судових витрат, витрати щодо аналізу адвокатом норм законодавства та судової практики, оскільки наявність відповідних знань у адвоката презюмується.

Відповідно до ч. 5 ст. 126 ГПК України, у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з ч. 6 ст. 126 ГПК України, обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Так, дослідивши матеріали справи, враховуючи заперечення відповідача щодо розміру витрат на професійну правничу допомогу, ціну позову, вартість відповідних послуг адвокатів, що склалась в регіоні, категорію та складність справи, в межах якої позивачем отримано адвокатські послуги, об`єм роботи, проведеної адвокатом під час розгляду справи, суд вважає заявлену суму витрат на послуги адвоката в сумі 21 975, 00 грн завищеною.

Враховуючи зазначене, на підставі аналізу обсягу наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, а також те, що матеріалами справи підтверджується, що адвокатом Саюком Ю.В. було підготовлено та подано до суду позовну заяву, підготовлено на вимоги виконання ухвали суду про залишення позовної заяви без руху нормативне обґрунтування позовної заяви, та забезпечення участі адвоката в судовому засіданні 18.02.2020 року, виходячи з вимог розумності та справедливості, врахувавши обставини справи, тривалість розгляду справи, мотиви прийняття даного судового рішення, суд дійшов висновку за доцільне обмежити розмір покладених на відповідача витрат на оплату правничої допомоги адвоката сумою 10 000, 00 грн.

Враховуючи викладене вище, заява представника позивача адвоката Саюка Ю.В. про ухвалення додаткового рішення у справі підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 123, 126, 129, 221, 244, ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" про ухвалення додаткового рішення у справі задовольнити частково.

2.Стягнути з Державного підприємства "Дослідницьке господарство Тучинське" Інституту сільського господарства західного полісся Національної Академії Аграрних Наук України (35415, Рівненська область Гощанський район, с. Тучин вул. С. Наливайка, 13, код ЄДРПОУ 00729592) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агролюкс" (м. Рівне, вул. Курчатова, 18 А, код ЄДРПОУ 31960883) 10 000, 00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Після набрання додатковим рішенням законної сили видати наказ.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст додаткового судового рішення складено і підписано 28.02.2020 року.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Суддя Церковна Н.Ф.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —918/42/20

Ухвала від 01.04.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Романюк Ю.Г.

Ухвала від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Романюк Ю.Г.

Судовий наказ від 19.03.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Романюк Ю.Г.

Судовий наказ від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Романюк Ю.Г.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Романюк Ю.Г.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Церковна Н.Ф.

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Церковна Н.Ф.

Рішення від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Церковна Н.Ф.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Церковна Н.Ф.

Рішення від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Церковна Н.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні