Ухвала
від 26.02.2020 по справі 920/1292/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.02.2020 Справа № 920/1292/19 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л. за участі секретаря судового засідання Пономаренко Т.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/1292/19 в порядку загального позовного провадження

за позовом: Відділу освіти Краснопільської селищної ради (42400, Сумська область, смт. Краснопілля, вул. Мезенівська, 4, код ЄДРПОУ 41778123),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Хом-Сторі (42351, Сумська область, Сумський район, с. В. Сироватка, вул. Польова, 33, код ЄДРПОУ 41216293),

про зобов`язання виконати умови договору та стягнення 483259,48 грн,

за участю представників:

позивача: не з`явився,

відповідача: не з`явився.

УСТАНОВИВ:

Позивач, відповідно вимог позовної заяви просить суд зобов`язати відповідача виконати зобов`язання за договором підряду № 363 від 26.12.2018 у повному обсязі; стягнути з відповідача на користь позивача 483259,48 грн, з яких: 347116,77 грн - пеня, 33591,95 грн - 3% річних, 33248,46 грн - інфляційні втрати, 69302,30 грн - штраф у розмірі 7% згідно п. 15.3 договору підряду № 636 від 26.12.2018; а також стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 02.01.2020 відкрито провадження у справі № 920/1292/19 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 11.02.2020, 10:00; а ухвалою від 11.02.2020 у даній справі відкладено підготовче засідання на 27.02.2020, 11:00.

У підготовчому засіданні від 27.02.2020 судом встановлено:

Представники учасників справи у підготовче засідання не з`явилися, будь-яких клопотань чи заяв по суті справи суду не подали.

Відповідач відзиву на позов до суду не подав.

Копія ухвали суду від 02.01.2020 № 920/1292/19 про відкриття провадження у справі надіслана судом на юридичну адресу відповідача, зазначену позивачем в позовній заяві: Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Хом-Сторі (42351, Сумська область, Сумський район, с. В.Сироватка, вул. Польова, 33). Зазначена адреса підтверджується витягом з ЄДРПОУ, сформованим за електронним запитом суду від 02.01.2020 № 1006152907. Разом з тим, 23.01.2020 зазначена копія ухвали повернута відділенням поштового зв`язку на адресу суду з відміткою за закінченням встановленого строку зберігання .

Також судом направлено копію ухвали від 02.01.2020 № 920/1292/19 про відкриття провадження у справі на поштову адресу відповідача, зазначену позивачем в позовній заяві: Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Хом-Сторі (40009, м. Суми, вул. Засумська, 10-А). Проте, 17.02.2020 зазначена копія ухвали повернута відділенням поштового зв`язку на адресу суду з відміткою організація не зверталась .

Частиною четвертою статті 89 Цивільного кодексу України визначено, що відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру.

За приписами частини першої статті 7 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за запитом від 02.01.2020 № 1006152907, станом на 02.01.2020 відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Хом-Сторі знаходиться за адресою: 42351, Сумська область, Сумський район, с. В.Сироватка, вул. Польова, 33 (а.с. 28-30).

Згідно з пунктами 4, 5 частини шостої статті 242 Господарського процесуального кодексу України, днем вручення судового рішення, зокрема, є: день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

За змістом пунктів 116, 117 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 за № 270, у разі невручення рекомендованого листа з позначкою Судова повістка з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п`ять календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причин невручення. Поштові відправлення повертаються об`єктом поштового зв`язку відправнику у разі, зокрема, закінчення встановленого строку зберігання.

У разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Сам лише факт неотримання кореспонденції, якою суд із додержанням вимог процесуального закону надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася до суду у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною невиконання ухвали суду, оскільки наведене зумовлено не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на її адресу (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 16.05.2018 у справі №910/15442/17, від 10.09.2018 у справі № 910/23064/17, від 24.07.2018 у справі № 906/587/17).

Таким чином, відповідач вважається такими, що належним чином повідомлений про розгляд цієї справи Господарським судом Сумської області.

Відповідно до частини першої статті 113 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства (частини перша, друга статті 114 ГПК України).

При здійсненні судочинства суд застосовує Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (стаття 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини ).

У відповідності до частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 року, Смірнова проти України від 08 листопада 2005 року, Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 року, Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 року та інші).

Згідно статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За приписами статті 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 27.02.2020 судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 ГПК України.

Враховуючи, що судом було вчинено всі дії в межах підготовчого провадження з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, суд дійшов висновку щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 120, 182, 185, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 920/1292/19.

2. Призначити справу № 920/1292/19 до судового розгляду по суті на 17.03.2020, 11:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 4.

3. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

4. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повну ухвалу складено та підписано суддею 28 лютого 2020 року.

Суддя В.Л. Котельницька

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —920/1292/19

Ухвала від 23.09.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Судовий наказ від 07.09.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Судовий наказ від 07.09.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Рішення від 16.08.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 23.06.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні