Рішення
від 24.02.2020 по справі 902/145/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


РІШЕННЯ

"25" лютого 2020 р. Cправа № 902/145/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Колбасов Ф.Ф., розглянувши в підготовчому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області (24310, вул. Центральна, 211, с. Летківка Тростянецького району Вінницької області)

до: Приватного підприємства "Сучасні будівельні технології - 12" (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 323)

про стягнення 278 160, 14 грн.

За участю секретаря судового засідання Вознюк К.В.

Представників сторін

позивача: Конякін М.С. - згідно ордеру серії ВН № 081335 від 20.02.19 р.;

відповідача: Шиманський В.М. - згідно ордеру серії ВН № 094268 від 23.04.19 р.

Після виходу суду із нарадчої кімнати представники сторін в судове засідання не з"явилися.

В С Т А Н О В И В :

26.02.2019 р. до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області до Приватного підприємства "Сучасні будівельні технології - 12" про стягнення 278160, 14 грн. - боргу за невиконані роботи та стягнення збитків.

Позов обґрунтовано тим, що відповідач, як підрядник, не виконав у повному об`ємі роботи, обумовлені договором підряду № 1 від 05.12.2017 р.

Разом із позовною заявою позивач надіслав до суду клопотання від 20.02.2019 р. про призначення будівельно - технічної експертизи з метою об"єктивного та всебічного вирішення питання про встановлення реальної суми боргу та збитків завданих відхиленням від проекту підрядчиком при виконанні будівельних робіт.

Ухвалою від 28.02.2018 р. було відкрито провадження у справі № 902/145/19. Ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Вказаною ухвалою підготовче засідання у справі було призначено на 21.03.2019 р.

Ухвалою від 21.03.2019 р. судом було відкладено підготовче засідання на 23.04.2019 р.

18.04.2019 р. від позивача до суду надійшла заява від 17.04.2019 р. про зміну предмету позову, в якій просить суд стягнути з відповідача 278160, 14 грн. - боргу за невиконані роботи.

18.04.2019 р. від позивача до суду надійшло клопотання від 17.04.2019 р. про призначення будівельно - технічної експертизи, в якому також просив суд не розглядати клопотання про призначення будівельно - технічної експертизи від 20.02.2019 р.

Представник позивача в судовому засіданні 23.04.2019 р. зазначив, що сторона відмовляється від позовної вимоги про стягнення збитків та гарантував оплату позивачем послуг експерта в разі задоволення судом відповідного клопотання.

Ухвалою від 23.04.2019 р. було продовжено строк підготовчого провадження по справі № 902/145/19 на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 21.05.2019 р.

15.05.2019 р. представник відповідача подав до суду відзив від 15.05.2019 р. на позовну заяву з урахуванням заяви про зміну предмету позову, в якому просить суд у задоволенні позовної заяви відмовити.

У відзиві на позовну заяву представник відповідача посилається на те, що позивачем було порушено план фінансування, оскільки ним не було сплачено 3000, 00 грн. у 2017 р., а у 2018 р., у 2019 р. фінансування позивачем не здійснювалося взагалі. Виконані підрядником роботи були прийняті замовником, підписані уповноваженою особою замовника без будь - яких зауважень чи претензій, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. Враховуючи викладене, замовник відповідно до ч. 1, 2 ст. 853 ЦК України позбавлений права посилатись на ці недоліки. Актом контрольних обмірів достовірності виконання обсягів робіт від 18.04.2019 р. було підтверджено виконані будівельні роботи, що відображені у актах форми № КБ-2 за грудень 2017 р. № 1, за грудень 2017 р. № 2 (що підписані з боку позивача). За даними проведеного обстеження відхилення відсутні.

Ухвалою від 21.05.2019 р. призначено у справі № 902/145/19 будівельно - технічну експертизу; проведення експертизи доручено Вінницькому науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України та зупинено провадження у справі № 902/145/19 на час проведення експертизи.

Ухвалою від 01.07.2019 р. провадження у справі №902/145/19 поновлено; задоволено клопотання Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, викладене в листі за № 19/102/13-3/7346 від 06.06.2019 р. "Про продовження строків виконання"; погоджено виконання судової будівельно - технічної експертизи у справі № 902/145/19 в термін понад 60 календарних днів, але не пізніше IV кварталу 2019 року; та зупинено провадження у справі № 902/145/19 на час проведення судової будівельно-технічної експертизи. Ухвалою від 30.07.2019 р. провадження у справі № 902/145/19 поновлено; задоволено клопотання експерта Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 16.07.2019 № 63 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку судової будівельно-технічної експертизи у справі № 902/145/19 та зупинено провадження у справі № 902/145/19 на час проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Ухвалою від 04.10.2019 р. з огляду на те, що для проведення експертного дослідження у даній справі необхідно забезпечити доступ експерта до об`єктів дослідження, суд задоволив клопотання судового експерта від 24.09.2019 № 63 у справі №902/145/19 з метою проведення натурного обстеження об`єкту дослідження - будинку культури, який розташований в с.Летківка Тростянецького району Вінницької області.

06.02.2020 р. супровідним листом № 19/102/24/1603 від 31.01.2020 р. від експертної установи надійшов висновок експерта № 63 від 31.01.2020 р. та повернуто матеріали справи № 902/145/19 до Господарського суду Вінницької області.

Ухвалою від 17.02.2020 р. поновлено провадження у справі № 902/145/19 та призначено підготовче судове засідання у справі № 902/145/19 на 25.02.2020 р.

24.02.2020 р. ознайомившись із висновком експерта № 63 від 31.01.2020 р. представник відповідача надіслав до суду додаткові пояснення по справі.

На визначену судом дату - 25.02.2020 р. в підготовче судове засідання з"явилися представники сторін. Після виходу суду із нарадчої кімнати представники сторін в судове засідання не з"явилися.

25.02.2020 р. в судовому засіданні представник відповідача подав заяву про визнання позовних вимог Летківської сільської ради в розмірі 278160,14 грн. та зазначив у вказаній заяві, що наслідки визнання позову відповідачу зрозумілі.

25.02.2020 р. в судовому засіданні від представника позивача надійшла заява про вирішення питання про повернення судового збору, в зв"язку з тим, що відповідач визнав позовні вимоги.

Розглянувши заяву позивача від 17.04.2019 р. про зміну предмету позову, в якій останній просить суд стягнути з відповідача 278160, 14 грн. - боргу за невиконані роботи, а від позовної вимоги про стягнення збитків позивач відмовився, суд зазначає наступне.

Відповідно до п.1 ч. 2, ч. 3 ст. 46 ГПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог) - на будь - якій стадії судового процесу. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Проаналізувавши заяву позивача від 17.04.2019 р., суд дійшов до висновку про те, що вказана заява не суперечить вимогам норм чинного законодавства та не порушує чиї - небудь права і охоронювані законом інтереси, а тому приймається судом до розгляду на підставі положень ст. 207 ГПК України.

Отже, судом розглядаються позовні вимоги про стягнення 278160, 14 грн. - боргу за невиконані роботи.

Розглянувши в підготовчому засіданні заяву представника відповідача про визнання позовних вимог Летківської сільської ради в розмірі 278160,14 грн., господарський суд дійшов до висновку, що представник відповідача Шиманський В.М., наділений повноваженнями на визнання позову і таке визнання відповідає фактичним обставинам справи, які підтверджуються наявними у справі доказами, не суперечить закону та не порушує права чи інтереси інших осіб, тому визнання позову підлягає прийняттю господарським судом.

При визнанні відповідачем позову суд зважає на наступне.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі визнання позову проводиться в порядку, встановленому статтею 191 цього Кодексу.

Згідно ст. 191 Господарського процесуального кодексу України відповідач може визнати позов на будь - якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв`язку з визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник в повноваженнях на їх вчинення. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору, судом встановлено наступне.

05.12.2017 р. між позивачем - Летківською сільською радою (в договорі - "Замовник") та відповідачем - Приватним підприємством "Сучасні будівельні технології - 12" (в договорі - "Підрядник") укладено договір підряду № 1.

Відповідно до п. 1.1. Договору підрядник за дорученням замовника зобов"язується на свій ризик, власними або залученими силами, виконати комплекс робіт відповідно до проектно - кошторисної документації та умов договору виконати роботи: Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРV): код 45454000 - 4 Реконструкція).

Терміни виконання робіт за цим договором, а також їх окремих обсягів (об"єктів, етапів, видів) визначаються календарним графіком виконання робіт, який оформлюється у вигляді додатку і є невід"ємною частиною цього договору. Термін виконання робіт за договором починає обчислюватися з дня виконання замовником зобов"язань щодо:

- передачі проектно - кошторисної документації;

- передачі дозвільної документації;

- передачі/надання фронту робіт, та з моменту фактичного прийняття об"єкта робіт відповідно до умов договору (п. 2.1. Договору).

Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (який буде додатком до договору):

- початок робіт - з грудня 2017 р.;

- закінчення робіт - 31.12.2019 р. (п. 2.2. Договору).

Фактичний термін закінчення робіт по окремим об"єктам (обсягам, етапам, видам робіт) визначається датою підписання замовником акту приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ - 2в з додатками підтвердженого довідкою про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ - 3. При цьому підрядник зобов"язаний передати замовнику 2 комплекти виконавчої документації на будівельно - монтажні роботи згідно з нормативними документами, документами, що свідчать про відповідність використаних матеріалів конструкцій, виробів та обладнання встановленим вимогам нормативних документів (в т.ч. сертифікат санітарно - гігієнічного висновку та сертифікат радіологічної безпеки, у передбачених законодавством випадках), протоколи випробувань обладнання та систем, обумовлених вимогами нормативних документів (п. 2.3. Договору).

Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачі їх замовнику (п. 2.4. Договору).

Згідно п. 3.1., п. 3.2. Договору ціна його становить 5 649 999,00 грн., у тому числі ПДВ - 20% - 941666, 50 грн., визначена згідно Договірної ціни з розрахунками, вартості необхідного обладнання, що додаються та є невід"ємними частинами даного Договору. Договірна ціна робіт у Договорі визначається на основі кошторису, що є невід"ємною частиною Договору (Додаток 1).

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого, районного бюджету, фонду соціального розвитку та субвенцій з державного бюджету (п. 4.1. Договору).

Фінансування робіт здійснюється поетапно. Перший етап: виділення коштів у 2017 р. у розмірі 1 190 900, 00 грн. Наступні етапи фінансування на 2018 р. та 2019 р. будуть здійснюватися відповідно до надходження коштів на рахунок замовника з бюджету Летківської сільської ради та інших бюджетів усіх рівнів, та їх розмір визначається додатковою угодою до даного Договору (п. 4.3. Договору).

Відповідно до п. 5.3. Договору розрахунки за Договором проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати, в наступному порядку:

5.3.1. попередньої оплати/авансу, яка надається підряднику на строк не більше трьох місяців в межах до 30 % від вартості річного обсягу робіт, який підрядник зобов"язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма № КБ - 2в, форма № КБ - 3).

По закінченню трьох місячного терміну невикористанні суми авансу повертаються замовнику. Ненадання авансу не може бути підставою для невиконання договірних умов.

Попередня оплата здійснюється на підставі листа підрядника.

5.3.2. поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи замовник здійснює у строк до 10 календарних днів після надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ - 2в, КБ - 3, підписаних уповноважними представниками сторін.

Відповідно до підп. 6.1.4 п. 6.1. Договору замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.

Пунктом 14.3. Договору передбачено, що у випадку отримання інформації про неякісне виконання робіт або інших моментах, які завадили нормальній експлуатації об"єкта після підписання актів виконаних робіт, замовник має право вимагати від підрядника усунення зауважень у термін до 15 днів. У разі невиконання вимог замовника він має право у наступному місяці відкоригувати акт виконаних робіт на суму зауважень.

Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2019 р., а у випадку невиконання сторонами зобов"язань, передбачених договором - діє до повного виконання сторонами своїх зобов"язань (п.19.1. Договору).

Згідно затвердженого Календарного графіку виконання робіт (додаток № 2 до договору № 1 від 05.12.2017 р.) у 2017 році підрядник мав виконати реконструкцію перекриття та реконструкцію стін, а за 2018 рік улаштувати підлоги, заповнити віконні та дверні прорізи, виготовити та монтувати сходи, улаштувати ґанки, змонтувати опалення та вентиляцію, змонтувати систему електропостачання, зробити зовнішнє водопостачання та каналізацію.

Згідно додатку № 3 до Договору "План фінансування" сторони договору погодили наступний порядок фінансування:

- 2017 р. - 1 190 900, 00 грн.;

- 2018 р. - 2 675 460, 00 грн.;

- 2019 р. - 1 783 639, 00 грн.

20.12.2017 р. Департамент державної архітектурно - будівельної інспекції у Вінницькій області надав дозвіл № ВН 112173542799 замовнику - Летківській сільській раді та підряднику - ПП "Сучасні будівельні технології - 12" на реконструкцію будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Летківка, вул. Центральна, 138.

В матеріали справи надано копію витягу з робочого проекту щодо реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області, із локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 на загально - будівельні роботи реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (т.1 а.с. 40 - 46).

На виконання умов договору підряду № 1 від 05.12.2017 р., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 р., підписаного сторонами 05.12.2017 р., підрядник виконав роботи з перекриття відповідно до локального кошторису 2-1-1 на загально будівельні роботи Розділ. Перекриття. на загальну суму 987900, 00 грн.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт б/н за грудень 2017 р., підписаного сторонами 15.12.2017 р., підрядник виконав роботи з перекриття відповідно до локального кошторису 2-1-1 на загально будівельні роботи Розділ. Перекриття. на загальну суму 200 000, 00 грн.

Таким чином, підрядник виконав роботи з перекриття на загальну суму 1 187 900, 00 грн., що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт б/н, № 1 за грудень 2017 р., довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р. (т.1 а.с. 19 - 25).

Актом контрольних обмірів достовірності виконання обсягів робіт від 18.04.2019 р. було підтверджено виконання будівельних робіт, що відображені у актах форми № КБ-2 в за грудень 2017 р. № 1, за грудень 2017 р. № 2. За даними проведеного обстеження відхилення відсутні.

Позивач на виконання взятих зобов"язань в договорі підряду здійснив оплату на рахунок відповідача в сумі 1 187 900,00 грн.: 11.12.2017 р. - 18000,00 грн., 11.12.2017 р. - 6000,00 грн., 11.12.2017 р. - 600000,00 грн., 11.12.2017 р. - 63900,00 грн., 11.12.2017 р. - 300000,00 грн., 15.12.2017 р. - 200 000,00 грн., що стверджується звітами про дебетові і кредитові операції по рахунку (т. 1 а.с. 116-118).

03.05.2018 р. замовником було складено акт обстеження проведення будівельних робіт реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області ( т.1 а.с. 26). Згідно вказаного акту було виявлено ряд робіт, які не виконані, або частково виконані.

Позивач надіслав відповідачу зауваження № 201 від 11.06.2018 р. (що підтверджується копією поштового повідомлення - т. 1 а.с. 28), в якому наполягав на тому, щоб відповідач виконав в повному об"ємі всі невиконані роботи згідно акту обстеження проведення будівельних робіт реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області від 03.05.2018 р. в 10 денний термін з дня отримання зауважень.

Також у вказаному зауваженні № 201 від 11.06.2018 р., позивач зазначив, що про закінчення виправлення недоліків підрядник повинен проінформувати замовника та підписати акт виконаних робіт відповідно до пред"явлених зауважень. Невиконання даних зауважень приведе до розірвання договору з усіма наслідками передбаченими діючим законодавством.

04.07.2018 р. представниками Летківської сільської ради проведено обстеження сільського будинку культури в с. Летківка по вул. Центральній, 148, Тростянецького району Вінницької області, про що складено акт обстеження проведення будівельних робіт реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області на висловлені зауваження від 04.07.2018 р.

У вказаному акті зазначено, що згідно календарного графіка виконання робіт на об"єкті станом на 04.07.2018 р. уже мали б бути виконані роботи: реконструкція перекриття (у 2017 р.); реконструкція стін (у 2017 р.); заміна перекриття покрівлі (у 2017 р.); улаштування підлог (у І кварталі2018 р.); монтаж системи електропостачання (у І кварталі 2018 р.); заповнення віконних та дверних прорізів (частково) (у ІІ кварталі 2018 р.); монтаж опалення та вентиляції (у ІІ кварталі 2018 р.).

Згідно актів приймання виконаних робіт підписаних та оплачених у грудні 2017 р. мали бути виконані роботи по реконструкції перекриття, стін та заміна перекриття покрівлі.

Провівши обстеження комісія виявила, що згідно актів приймання виконаних робіт підписаних та оплачених у грудні 2017 р., виконано лише такі роботи: розібрано старі конструкції даху та перекриття, підмуровані стіни, висталені металеві короби для поясу та проведено монтаж дерев"яних конструкцій на передній частині будинку культури.

Решта робіт не виконано: улаштування покрівлі з метало черепиці; установлення слухових вікон; монтаж гідровітроізоляції, пароізоляції, теплоізоляції; улаштування снігоутримувачів, кінцевої конькової та торцевої планок; навішування водостічних труб, колін, відливів, лійок; улаштування поясів в опалубці; укладання металевих балок; зварювання ферм та балок; встановлення двотаврів; ґрунтування та фарбування металевих конструкцій.

Відповідно затвердженого графіку робіт, роботи щодо улаштування підлог, монтажу систем електропостачання, заповнення віконних та дверних прорізів, монтажу опалення та вентиляції взагалі не розпочиналися.

У листі - вимозі від 09.01.2019 р. позивач просив відповідача, так як роботи останнім не були виконанні, вважати договір підряду № 1 від 05.12.2017 р. розірваним та вимагав негайно припинити будь - які роботи на об"єкті реконструкції згідно договору.

Позивач звертався із запитами № 17/08/02 від 17.08.2018 р., № 17/08/01 від 17.08.2018 р. до ФОП Задорожного І.А. та ФОП Дончука П.П. про надання інформації про те чи здійснювали вони у встановлені графіки авторський та технічний нагляди на об"єкті будівництва "Реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області".

Проте матеріали справи не місять відповіді на вказані запити.

Невиконання відповідачем робіт в повному обсязі і стало підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.

Як вже зазначалося вище, судом було призначено судову будівельно - технічну експертизу.

На вирішення будівельно - технічної експертизи поставлено такі питання:

1) який перелік та об"єми фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017року?;

2) яка вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 року?;

3) чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 року об"єктів обсягам та вартості визначних у проектно - кошторисній документації, актів виконаних робіт від 05.12.2017 р. №1 за грудень 2017 року та від 15.12.2017 року б/н за грудень 2017 року? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?;

4) чи відповідають обсяги та вартість фактично використаних матеріалів виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 року об"єктів обсягам та вартості визначних у проектно - кошторисній документації, актів виконаних робіт від 05.12.2017 р. №1 за грудень 2017 року та від 15.12.2017 року б/н за грудень 2017 року? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?;

5) яка різниця вартості фактично використаних матеріалів та виконаних робіт з зазначеними в проектно - кошторисній документації і актах виконаних робіт від 05.12.2017 р. №1 за грудень 2017 року та від 15.12.2017 року б/н за грудень 2017 року, щодо реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області?

27.05.2019 р. суд із супровідним листом № 902/145/19/766/19 надіслав експерту оригінал Робочого проекту "Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області".

23.08.2019 до суду від Приватного підприємства "Сучасні будівельні технології - 12" надійшов супровідний лист б/н від 23.08.2019 з документами, на виконання вимог ухвали суду від 30.07.2019.

Тому експерту судом були скеровані наступні документи:

- копії довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів за серпень 2019 р., за квітень 2019 р., за квітень 2019 року, за листопад 2018 р., за грудень 2017 р., за грудень 2017 р.;

- копії довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів за грудень 2017 року, за грудень 2017 р.;

- загальний журнал робіт "Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області;

- журнал бетонних робіт "Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району Вінницької області;

- акт № 1 про закриття прихованих робіт Улаштування пароізоляції по осям А-І; 1- 8 від 26.05.2018 р.; акт № 2 про закриття прихованих робіт Улаштування утеплювача по осям А-І; 1- 8 від 31.05.2018 р.; акт № 3 про закриття прихованих робіт Улаштування пароізоляції по осям А-І; 8- 14 від 04.06.2018 р.; акт № 4 про закриття прихованих робіт Улаштування утеплювача по осям А-І; 8- 14 від 07.06.2018 р.; акт № 5 про закриття прихованих робіт Улаштування гідроізоляційної плівки з подальшим монтажем обрешітки по осям А-І; 8-14 від 07.07.2018 р.; акт № 6 про закриття прихованих робіт Улаштування залізобетонного поясу на відмітці +6.150 по осям 1-М, 1-14, М-1 від 15.08.2018 р.; акт № 7 про закриття прихованих робіт Улаштування пароізоляції по осям 1-К; 1- 14, 1-К від 14.09.2018 р.; акт № 8 про закриття прихованих робіт Улаштування утеплювача по осям 1-К; 1- 14, 1-К від 21.09.2018 р.; акт № 9 про закриття прихованих робіт Улаштування утеплювача по осям 1-К; 1- 14, 1-К від 26.09.2018 р.; акт № 10 про закриття прихованих робіт Кріплення віконних та дверних блоків дюбель-шурупами по периметру всієї будівлі від 14.10.2018 р.; акт №11 на закриття прихованих робіт Герметизація монтажною піною віконних та дверних блоків по периметру всієї будівлі від 14.10.2018 р.; акт № 12 на закриття прихованих робіт Улаштування вирівнюючої стяжки в приміщеннях другого поверху від 19.10.2018 р.; акт № 13 на закриття прихованих робіт Улаштування вирівнюючої стяжки в приміщеннях першого поверху від 24.10.2018 р.; акт № 14 на закриття прихованих робіт Розробка та планування ґрунту під підлогу в приміщенні актового залу від 20.10.2018 р.; акт № 15 на закриття прихованих робіт Улаштування щебеневої підготовки під підлогу актового залу від 24.10.2018 р.; акт № 16 на закриття прихованих робіт Улаштування основи з відсіву під підлогу актового залу від 25.10.2018 р.; акт № 17 на закриття прихованих робіт Улаштування бетонної стяжки підлоги та заливка сцени актового залу від 29.10.2018 р.;

- копію сертифікату відповідності за №UA.11.003.00130-18; копію додатку до сертифікату відповідності за №UA.11.003.00130-18; копію сертифікату відповідності за №UA l.003.0015415-17; копію сертифікату відповідності за №UA l.058.0008338-17; копію сертифікату відповідності за №UA l.041.0001602-17.

Супровідним листом від 15.11.2019 р. експерту було скеровано судом копію розрахунку загально-виробничих витрат до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; копію розрахунку загально-виробничих витрат до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року; копію розрахунку загально-виробничих витрат до акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року; копію розрахунку загально-виробничих витрат до акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року; копію виконавчої схеми прокладання електросилових та освітлювальних мереж. Перший поверх, перша черга; копію виконавчої схеми прокладання електросилових та освітлювальних мереж. Другий поверх, перша черга; копію акту № 18 на закриття прихованих робіт Нанесення вогнезахисного матеріалу на дерев`яні конструкції; копію акту № 19 на закриття прихованих робіт Прокладання електрокабелю в гофрі та штробах стін.

Супровідним листом від 06.12.2019 р. експерту було надіслано копію Додатку №1 до договору №1 від 05.12.2017 "Договірна ціна".

Супровідним листом від 16.12.2019 р. експерту було надіслано копію Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на загально-будівельні роботи Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області станом на 13.11.2016 р.; копію Договірної ціни на Реконструкцію будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРУ): код 45454000-4 - Реконструкція), що здійснюється в 2017-2019 роках станом на 01.12.2017 р.; копію Додатку №1 до договору №1 від 05.12.2017 Календарний графік виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРУ): код 45454000-4 - Реконструкція)"; копію Додатку №2 до договору №1 від 05.12.2017 Календарний графік виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРУ): код 45454000-4 - Реконструкція)"; копію Додатку № 3 до договору №1 від 05.12.2017 План фінансування виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (СРУ): код 45454000-4 - Реконструкція)" на 2017- 2019 роки; копію Дозволу на виконання будівельних робіт від 20.12.2017 № ВН 112173542799; копію Підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (витрати - за прийнятими нормами), Звітний період 1 (квітень 2019).

Супровідним листом від 27.12.2019 р. експерту було скеровано копію Локального кошторису на будівельні роботи №6-1-1 на водопостачання і каналізація Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області станом на 05.12.2017 р.; копію Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-4 на електропостачання Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області станом на 05.12.2017 р.; копію Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на загальнобудівельні роботи Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області станом на 05.12.2017 р.; копію Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-3 на опалення і вентиляція Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області станом на 05.12.2017 р.; копію Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2 на водопостачання і каналізація Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області станом на 05.12.2017 р.

26.10.2019 р. експертом був здійснений виїзд для огляду об"єкту дослідження, про що складено акт огляду об"єкта (т.2 а.с.122).

Таким чином, на поставлені запитання експерт, провівши дослідження, надав наступні відповіді.

1. На підставі проведеного дослідження, з урахуванням наданих матеріалів було визначено перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (CPV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 року. Детальний перелік і обсяги будівельних робіт відображені у таблиці № 1 (т.2 а.с.102-105).

2. На підставі проведеного дослідження, з урахуванням наданих матеріалів було визначено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (CPV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 року може становити 1307774,85 грн.

3. На підставі проведеного дослідження, з урахуванням наданих матеріалів було визначено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (CPV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 р. не відповідає обсягам та вартості, визначених у проектно-кошторисній документації. Невідповідності полягають у наступному:

- фактично роботи виконані лише частково. Перелік та обсяги таких робіт відображено у відповіді на запитання № 1 у таблиці 1. Перелік та обсяги запроектованих робіт значно більший;

- щодо вартості виконаних робіт по договору № 1 від 05.12.2017 р., то вона відрізняється ніж у проектно-кошторисній документації (менша), оскільки ціна була змінена і підставою для виконання робіт є Договірна ціна (конкурсна пропозиція), а саме Додаток № 1 до договору № 1 від 05.12.2017 р. та локальні кошториси до нього.

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області (ДК 021:2015 (CPV): код 45454000-4-Реконструкція) згідно договору підряду № 1 від 05.12.2017 р. не відповідає обсягам та вартості, визначених у акті № 1 приймання виконаних робіт від 05.12.2017 р. та акті № 2 приймання виконаних робіт від 05.12.2017 р. Загальна вартість фактично не виконаних робіт по цих актах з урахуванням вартості матеріалів та інших витрат та нарахувань становить 278540,10 грн. Перелік та обсяги зазначені у таблицях № 2, № 3 (т.2 а.с.106,107).

4. На підставі проведеного дослідження, з урахуванням наданих матеріалів було визначено, що обсяги фактично застосованих матеріалів не відповідають обсягам матеріалів, відображених у Акті № 1 приймання виконаних робіт від 05.12.2017 р. та Акті № 2 приймання виконаних робіт від 05.12.2017 р. Невідповідність полягає у відображенні у відомостях до Актів матеріалів, які застосовані до не виконаних робіт, а саме:

- по влаштуванню перекриття по металевих балках та їх ґрунтуванню;

- по влаштуванню слухових вікон;

- по влаштуванню водовідведення з даху будівлі;

- по влаштуванню крокв (обсяг перевищено).

Вартість фактично не використаних матеріалів врахована у загальну вартість не виконаних робіт, що визначалась при розв`язанні питання № 3.

5. На підставі проведеного дослідження, з урахуванням наданих матеріалів було визначено, що вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області по договору № 1 від 05.12.2017 р. в порівнянні з роботами, що по найменуванню та обсягам відповідають проектно-кошторисній документації, менша на суму 91936,57 грн. Вартість фактично виконаних робіт, що не передбачені проектно-кошторисною документацією з проектно-кошторисною документацією не порівнюється.

Вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області по договору № 1 від 05.12.2017 р. в порівнянні з фактично виконаними роботами, що відображені в актах № 1 і № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року може бути більша на суму 398414,6 грн.

Вартість фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури в с. Летківка Тростянецького району Вінницької області по договору № 1 від 05.12.2017 р. з урахуванням робіт, що по найменуванню, вартістю та/або обсягах не передбачені даним договором в порівнянні з вартістю фактично виконаних робіт, що відображені в актах № 1 і № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. може бути більша на суму 989375,70 грн.

Згідно статті 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Як уже зазначалося, за змістом статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані можуть встановлюватися, зокрема, висновками експертів.

Відповідно до статті 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Згідно статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

У пункті 18 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" визначено, що у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з`ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Так, дослідивши наданий експертом висновок № 63 від 31.01.2020 р., слід зазначити, що останній не викликає сумнівів у його правильності, не містить розбіжностей, узгоджується із наявними матеріалами справи та відповідає вимогам чинного законодавства, в тому числі, стосовно критеріїв повноти, ясності, обґрунтованості.

У висновку зазначено, що судовий експерт повідомлений про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України.

З врахуванням встановлених обставин справи суд дійшов наступних висновків.

Статтею 193 Господарського кодексу України також передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно частини першої статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту, або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

У відповідності до положень ст.ст. 6, 627 Цивільного кодексу України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Частиною 1 ст. 638 Цивільного кодексу України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ч. 2 ст. 837 Цивільного кодексу України).

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 849 ЦК України, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настiльки повiльно, що закiнчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв.

У відповідності до ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

При вирішенні спору суд бере до уваги визнання відповідачем позовних вимог на суму 278 160, 14 грн. та висновок експерта № 63 від 31.01.2020 р.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач свої зобов"язання щодо виконання робіт на суму 278 160, 14 грн. не виконав.

Враховуючи вище викладене, позовні вимоги є законними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Зважаючи на наведене вище та на те, що відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про задоволення позову з розподілом судових витрат за правилами ст. 129, ч.1 ст.130 ГПК України.

Згідно з ч.1 ст. 130 ГПК України у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Аналогічна норма міститься в частині 3 статті 7 Закону України "Про судовий збір".

В даному випадку відповідачем позов визнаний до початку розгляду справи по суті, у зв`язку з чим, підготовче провадження закінчене прийняттям даного рішення, а тому позивачу підлягає поверненню з державного бюджету 50 % сплаченого судового збору, а саме в сумі 2086, 20 грн. на підставі ухвали суду, в решті витрати на сплату судового збору в сумі 2086, 20 грн. покладаються на відповідача.

Витрати на експертизу в сумі 8460, 00 грн. підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача.

Крім того, позивачем заявлено до стягнення 30 000,00 грн. витрат на правову допомогу.

Розглядаючи зазначену вимогу суд виходить з наступного.

За змістом ст. 126 ГПК України можливе покладення на сторони у справі як судових витрат тільки тих сум, які були сплачені стороною за отримання послуг саме адвоката (у розумінні п. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"), а не будь-якої особи, яка надавала правову допомогу стороні у справі.

Витрати сторін, пов`язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об`єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених ст. 129 ГПК України.

Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от: угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригіналу ордера адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Судом встановлено, що 11.06.2018 р. між позивачем (за договором - "Клієнт") та адвокатом Конякіним М.С. (за договором - "Адвокат") укладено договір про надання правової допомоги. ( т. 1 а.с.34).

Факт надання послуг адвокатом Конякіним М.С. та проведення позивачем розрахунку за надані послуги підтверджується платіжним дорученням № 233 від 26.12.2018р. на суму 30 000,00 грн. (т. 1 а.с. 37).

Також в матеріали справи подано ордер серії ВН № 081335 від 20.02.2019 р., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 766 від 24.10.2012 р.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги час на підготовку матеріалів до судового засідання, складність юридичної кваліфікації правовідносин у справі, суд вважає, що заявлений до стягнення розмір витрат на оплату послуг адвоката є співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатом послуг, а відтак суд вважає за можливе задовольнити зазначені вимоги.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 104, 123, 129, 130, 183, 185, 191, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Сучасні будівельні технології - 12" (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 323, код ЄДРПОУ 38889859) на користь Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області (24310, вул. Центральна, 211, с. Летківка Тростянецького району Вінницької області, код ЄДРПОУ 04331082) 278160, 14 грн. - боргу за невиконані роботи, 30 000,00 грн. - витрат на правову допомогу, 8460, 00 грн. - витрат на експертизу, 2086, 20 грн. - витрат зі сплати судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Згідно з приписами ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

5. Згідно з положеннями ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північно - Західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

6. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повне рішення складено 02 березня 2020 р.

Суддя Колбасов Ф.Ф.

віддрук. 3 прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (24310, вул. Центральна, 211, с. Летківка Тростянецького району Вінницької області)

3 - відповідачу (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 323)

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/145/19

Ухвала від 12.08.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 10.08.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 27.07.2021

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Лабунська Т.І.

Судовий наказ від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 03.10.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 29.07.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

Ухвала від 30.06.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Колбасов Ф.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні