Ухвала
№ 87928570
від 25.02.2020 по справі 916/466/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про залишення позову без розгляду

"26" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/466/18

Господарський суд Одеської області

у складі судді Желєзної С.П.,

Секретаря судових засідань Савченко А.В.

Від прокурора: Тунік В.М. /посвідчення/;

Від позивачів: не з`явились;

Від відповідача: Дімоглов О.І. на підставі ордеру;

Від третьої особи: не з`явився.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом заступника прокурора Одеської області в інтересах держави в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» , Фонду державного майна України до товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Констракшен» , за участю залученої третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: закритого акціонерного товариства «Гарцинія» , про стягнення 40 430 249,6 грн., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Одеської області знаходиться справа №916/466/18 за позовом заступника прокурора Одеської області (далі по тексту - прокурор) в інтересах держави в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі по тексту - Міністерство), публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» (далі по тексту - ПАТ «Оріон» ), Фонду державного майна України до товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Констракшен» (далі по тексту - ТОВ «Арт Констракшен» ), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: закритого акціонерного товариства «Гарцинія» (далі по тексту - ЗАТ «Гарцинія» ) про стягнення із відповідача на користь держави в особі Міністерства в особі ПАТ «Оріон» збитків у вигляді вартості втраченого майна, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 8, у розмірі 40 430 249,6 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані фактом незаконного вибуття із володіння ПАТ «Оріон» нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 8, та наявністю правових підстав для витребування із незаконного володіння ТОВ «Арт Констракшен» майна у порядку ст. 388 ЦК України. При цьому, з огляду на проведення відповідачем реконструкції об`єкта нерухомого майна, відбулось фактичне знесення об`єкта нерухомого майна замість якого ТОВ «Арт Констракшен» здійснює будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. За таких обставин, прокурор, посилаючись на приписи ст. ст. 216, 1166, 1192 ЦК України, просить суд стягнути із відповідача вартість втраченого майна у розмірі 40 430 249,6 грн.

Ухвалою суду від 26.03.2018р. було відкрито провадження у даній справі, призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 20.11.2019р. було закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті на 26.02.2020р. о 12:00 год.

Під час розгляду справи господарським судом були встановлені підстави для залишення позову прокурора в інтересах держави в особі ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» без розгляду з огляду на наступне.

Положеннями ст. 131-1 Конституції України встановлено, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює, зокрема, представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 53 ГПК України у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Згідно з приписами ч. 4 ст. 53 ГПК України прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. Невиконання цих вимог має наслідком застосування положень, передбачених статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України „Про прокуратуру» від 14.10.2014р. №1697-VII (з наступними змінами та доповненнями, в редакції чинній на дату звернення прокурора із позовом) прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов`язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об`єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора або його першого заступника чи заступника відповідно до компетенції.

Згідно з ч. 4 ст. ст. 23 Закону України „Про прокуратуру» наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді.

Згідно з п. п. 1, 2 рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999р. № 3-рп/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) положення абзацу четвертого частини першої статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України в контексті пункту 2 статті 121 Конституції України треба розуміти так, що прокурори та їх заступники подають до арбітражного суду позови саме в інтересах держави, а не в інтересах підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах", зазначеним у частині другій статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України, потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» виступає Міністерство промислової політики, розмір внеску якого до статутного капіталу товариства складає 851078,00 грн. Крім того, частина статутного капіталу товариства на суму 590562,00 грн. належить акціонерам згідно реєстру акціонерів. При цьому, розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» складає 1441640,00 грн.; датою закінчення формування статутного капіталу є 20.12.2002р.

Наведене дозволяє господарському суд дійти висновку, що більша частина статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» була сформована за рахунок внеску Міністерства промислової політики, правонаступником якого, як вказано прокурором у позовній заяві, виступає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Оскільки ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» утворене з метою отримання прибутку та засноване на державній власності, господарський суд дійшов висновку про відсутність у прокурора повноважень на представництво інтересів вказаного товариства в силу приписів ст. 23 Закону України „Про прокуратуру» , якими встановлено обмеження щодо представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній. Позиція суду з цього питання відповідає, в тому числі, вимогам чинного законодавства, якими закріплена можливість звернення прокурора до суду в інтересах органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб`єкту владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження. Проте, ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» в силу законодавчих приписів не належить ні до органу державної влади, ні до органу місцевого самоврядування чи іншого суб`єкту владних повноважень.

Згідно з п. 1 ч. 1, ч. ч. 2, 3 ст. 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо позов подано особою, яка не має процесуальної дієздатності. Про залишення позову без розгляду постановляється ухвала, в якій вирішуються питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з бюджету. Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено.

Підсумовуючи вищенаведене, приймаючи до уваги встановлення судом обставин, які свідчать про відсутність у прокурора права на звернення до суду в інтересах держави в особі ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» відповідно до ст. 23 Закону України „Про прокуратуру» , господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для залишення позову прокурора в інтересах ПАТ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» без розгляду згідно п. 1 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 86, п. 1 ч. 1 ст. 226, 234 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Позов заступника прокурора Одеської області в інтересах держави в особі публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» до товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Констракшен» , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: закритого акціонерного товариства «Гарцинія» , про стягнення 40 430 249,6 грн. - залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 02.03.2020р.

Суддя С.П. Желєзна

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/466/18

Постанова від 04.02.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Постанова від 04.02.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 22.12.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 22.12.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 01.11.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 01.11.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 09.09.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 09.09.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 07.09.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 07.09.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні