ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/8045/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Токмілова Л.М., розглянувши в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження справу за позовом Державної екологічної інспекції в Одеській області (код ЄДРПОУ 38017120, адреса: 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 12) до товариства з обмеженою відповідальністю ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 37946471, адреса: 65031, м. Одеса, вул. Проценка, буд. 23/7) про застосування заходів реагування, -

Встановив:

До суду надійшла позовна заява Державної екологічної інспекції в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення господарської діяльності товариства.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що Державною екологічною інспекцією в Одеській області проведено планову перевірку товариства з обмеженою відповідальністю ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА . В ході перевірки встановлено факт провадження господарської діяльності без висновку з оцінки впливу на довкілля, що є порушенням ст. 15 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» , за результатами перевірки складено акт. З вказаних підстав позивач просить суд вжити заходи реагування до ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" шляхом зупинення господарської діяльності до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Ухвалою суду від 02.01.2020 року відкрито провадження по справі в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення сторін, в письмовому провадженні за наявними у справі матеріалами.

Зазначена ухвала отримана представником відповідача 24.02.2020 року, однак в строк передбачений законом, відповідач не надіслав на адресу суду відзив на позовну заяву чи будь-які інші заперечення проти даного позову.

Дослідивши обставини, якими обґрунтовувались позовні вимоги, перевіривши їх доказами, суд встановив наступне.

ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" зареєстроване 21.10.2011 року, ідентифікаційний код юридичної особи - 37946471, дата запису: 07.03.2012, номер запису: 1 55610 70002042738.

Відповідно до довідки ГУ статистики в Одеській області АА № 577342 від 13.03.2012 року види діяльності за КВЕД - 2010:

22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас (основний);

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням;

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього;

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Державною екологічною інспекцією в Одеській області відповідно річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 30.11.2018 № 262, та відповідно до ст.ст.5, 7 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності , ст. 20-2 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища , Положення про Державну екологічну інспекцію в Одеській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 28.09.2017 року №652 проведено планову перевірку товариства з обмеженою відповідальністю ФВ ПЛАСТ УКРАЇНИ .

За результатами вказаної перевірки складено Акт №74/13 (а.с.13-45).

Відповідно до вказаного акту, при перевірці виявлено, що підприємство здійснює виробництво з пластику. Підприємством не надано висновок з екологічної експертизи на об`єкт. Висновок оцінки впливу на довкілля отримання якого передбачено Законом України Про оцінку впливу на довкілля відсутній.

Суд зазначає, що в розділі Акту №74/13 VIII «пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього акту відсутні будь які записи.

Акт підписано державними інспекторами з ОНПС Одеської області Танань Н.В., Ведутенко В.В., Мінаєнко О.І.

Генеральний директор Крижановська Н.С. від підписання Акту відмовилась (а.с 19).

Примірник Акту направлений на адресу ТОВ засобами поштової кореспонденції 29.11.2019 р. (а.с 49-50).

З метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, проведеної з 18.11.2019 року по 29.11.2019 року старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Одеської області Танань Н.В. та інспектором з охорони навколишнього природного середовища Одеської області Ведутенко В.В. 06.12.2019 року складено припис № 41/13 (а.с. 46).

Вказаний припис направлено рекомендованим листом з повідомленням.

Будь-яких доказів на виконання відповідачем припису № 41/13, в частині отримання Висновку оцінки впливу на довкілля до суду не надано.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід`ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров`я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Відповідно до ч.1 ст.35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів..

Пунктом «а» ч.1 ст.202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначена компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, до компетенції вказаного органу, крім іншого, належить організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог законодавства, зокрема: про екологічну та радіаційну безпеку; про охорону атмосферного повітря; про поводження з відходами; щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов.

Отже, контроль за охороною навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів покладено на Держекоінспекцію та її територіальні органи. З цією метою вони в межах своїх повноважень та у визначеному законодавством порядку проводять перевірки, з-поміж іншого, суб`єктів господарювання на предмет дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року №275, Держекоінспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

Державна екологічна інспекція в Одеській області (далі - Держекоінспекція) діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 28 вересня 2017 року №652 (далі - Положення), згідно якого Держекоінспекція є територіальним органом Державної екологічної інспекції України, який діє у складі та їй підпорядковується.

Пунктом 2 розділу ІІ зазначеного Положення встановлено, що Держекоінспекція здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог, в тому числі, законодавства про поводження з відходами, охорону атмосферного повітря.

В свою чергу, ст.1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом;

Відповідно до п.5 розділу ІІ Положення Держекоінспекція має право, зокрема, звертатися до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об`єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин.

Приписами ст. 3 Закону України Про оцінку впливу на довкілля встановлено, що здійснення оцінки впливу на довкілля є обов`язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Перша категорія видів планованої діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, включає, зокрема: полімерних і полімервмісних матеріалів (п. 6).

Згідно довідки КВЕД підприємство здійснює виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, інших виробів із пластмас (основний).

Пластична маса (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів. Пластмаси формують при підвищеній температурі, у той час коли вони мають високу пластичність. Сировиною для отримання полімерів є нафта, природний газ, кам`яне вугілля, сланці.

Пунктом 4 Закону № 2059 - VІІІ забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Планована діяльність, що належить до першої категорії та зазначена в частині другій цієї статті, підлягає обов`язковому розгляду щодо наявності підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля згідно з міжнародними зобов`язаннями України. Якщо будь-яка планована діяльність, зазначена у цій статті, може мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля, вона підлягає оцінці транскордонного впливу на довкілля у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону (п. 5).

Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об`єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об`єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження (п. 6).

Відповідно до ст.15 Закону України Про оцінку впливу на довкілля відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля, провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності, недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об`єктів, інших втручань у природне середовище, екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об`єктів, інших втручань у природне середовище, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження веде до відповідної дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.

Згідно ст.16 Закону України Про оцінку впливу на довкілля підставою для припинення діяльності підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання є провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки.

Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та інтереси яких порушено.

Відповідно до положень ч.6 ст.7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт.

На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу (ч.7 ст.7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ).

Припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства (ч.8 ст.7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ).

Враховуючи викладене та той факт, що відповідачем, всупереч вимогам ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснюється виробництво пластику без отримання відповідного Висновку оцінки впливу на довкілля, суд вважає позовні вимоги Державної екологічної інспекції в Одеській області обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оцінивши кожен доказ, який є у справі щодо його належності, допустимості, достовірності та їх достатності і взаємного зв`язку у сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставах, в межах та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У відповідності з ч. 2 ст. 74 КАС України, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 76 КАС України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Отже, підстави для розподілу судових витрат в порядку статті 139 КАС України відсутні.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 22, 139, 241, 242-246, 250, 255, 295, КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Державної екологічної інспекції в Одеській області (код ЄДРПОУ 38017120, адреса: 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 12) до товариства з обмеженою відповідальністю ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 37946471, адреса: 65031, м. Одеса, вул. Проценка, буд. 23/7) про застосування заходів реагування - задовольнити.

Застосувати заходи реагування, а саме повністю зупинити господарську діяльність товариства з обмеженою відповідальністю ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подання до П`ятого апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Л.М. Токмілова

.

Дата ухвалення рішення 02.03.2020
Зареєстровано 03.03.2020
Оприлюднено 04.03.2020

Судовий реєстр по справі 420/8045/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 10.06.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.05.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.04.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 02.03.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.02.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону