Рішення
від 26.02.2020 по справі 912/3250/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 рокуСправа № 912/3250/19 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., за участю секретаря судового засідання Лупенко А.І. розглянув у судовому засіданні за правилами спрощеного провадження справу № 912/3250/19

за позовом Приватного підприємства "Фірма "Меблевий вимір", вул. І.Труша, б. 8, кв. 3, м. Львів, Львівська область, 79057

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАМАНТ-ХОЛ", вул. Куроп`ятникова, 21, м. Кропивницький, 25006

про стягнення 112 538,00 грн

Представники сторін участі не брали.

У судовому засіданні підписано вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Фірма "Меблевий вимір" (далі - ПП "Фірма "Меблевий вимір", позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАМАНТ-ХОЛ" (далі - ТОВ "ДІАМАНТ-ХОЛ", відповідач) про стягнення 112 538,00 грн, з яких сума основного боргу 92 350,00 грн, штраф у розмірі 9 300,00 грн та 10 888,00 грн пені з покладенням на відповідача судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує про неналежне виконання зобов`язань відповідачем по договору поставки від 21.03.2019 № МВ250319, в частині оплати вартості товару.

Ухвалою від 22.11.2019 вказану позовну заяву господарським судом залишено без руху та зобов`язано в строк не більше десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки.

11.12.2019 на адресу господарського суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з відповідними доказами.

Ухвалою від 16.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, судовий розгляд призначено на 15.01.2020, встановлено сторонам строк для подання заяв по суті справи.

На підставі розпорядження керівника апарату господарського суду від 10.02.2020 №78 враховуючи те, що суддя Глушков М.С. в провадженні якого перебуває справа № 912/3250/19, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю з 10.01.2020, не може продовжувати розгляд даної справи більше чотирнадцяти днів поспіль, що може перешкодити розгляду справи №912/3250/19 у строки, встановлені процесуальним Кодексом, враховуючи вимоги статті 195 Господарського процесуального кодексу України, здійснено повторний автоматизований розподіл справи №912/3250/19, за результатами якого справу призначено судді Кабаковій В.Г.

Ухвалою від 12.02.2020 судом у складі судді Кабакової В.Г. прийнято справу №912/3250/19 до свого провадження та призначено судовий розгляд на 27.02.2020.

17.02.2020 до суду надійшло клопотання позивача про розгляд справи без участі представника.

27.02.2020 господарський суд розпочав розгляд справи по суті.

Сторони своїм процесуальним правом на участь в засіданні суду не скористались, уповноважених представників не направили, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення, які містяться в матеріалах справи. Відзив на позов відповідачем суду не подано.

Згідно з частиною 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

З огляду на викладене та враховуючи відсутність підстав для відкладення розгляду справи, господарський суд розглядає справу по суті в судовому засіданні 27.02.2020 за відсутності представників сторін.

На підставі частини 9 статті 165, частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з неподанням відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, спір вирішено за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши усі обставини справи, оцінивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 між ПП "Фірма "Меблевий вимір" (покупець) та ТОВ "ДІАМАНТ-ХОЛ" (постачальник) укладено Договір поставки №МВ250319 (далі - Договір, а.с. 17-20) за умовами якого постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність покупцю рецепцію з дерева, фанери, та різних декоративних елементів білого кольору для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням (товар) за ціною в асортименті та у кількості, що вказуються у специфікаціях до договору, що є невід`ємною частиною даного договору. Усі специфікації підписуються сторонами у вигляді додатків до договору, які після належного оформлення та підписання сторонами є невід`ємною частиною договору (п. 1.1. Договору).

Ціна Договору складає загальну вартість товару, поставленого протягом строку дії Договору, на підставі Специфікацій та підписаних сторонами видаткових накладних і складає 93000,00 грн (п. 2.1. Договору).

Покупець перераховує на поточний рахунок постачальника грошові кошти у розмірі: 100% вартості товару, протягом 3 банківських днів з дати підписання сторонами видаткової накладної до відповідного додатку (Специфікації), якщо інше не зазначено у Специфікації (п. 2.2. Договору).

Приймання поставленого товару здійснюється представником покупця спільно з представником постачальника в місці поставки і в момент поставки товару включає в себе наступні етапи: перевірка комплектності та інших характеристик товару, можливих при візуальному огляді поставленого товару; перевірка наявності/відсутності зовнішніх пошкоджень (п. 3.4. Договору).

Договір набирає чинності після його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань по договору (п. 9.2 Договору).

Договір підписаний сторонами та скріплений печатками.

25.03.2019 сторонами підписано Специфікацію, за умовами якої загальна вартість товару становить 93000,00 грн. Поставка товару здійснюється постачальником його силами та коштами за наступною адресою: Куроп`ятникова, 21, м. Кропивницький, України, 25006.

На виконання умов Договору позивачем здійснено поставку товару, загальною вартістю 93000,00 грн, що підтверджується видатковою накладною №МВ280519 від 28.05.2019 (а.с. 22).

Відповідачем здійснено часткову оплату за поставлений товар на суму 650,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями: № 16 від 27.06.2019, № 19 від 01.07.2019, № 22 від 02.07.2019, № 25 від 03.07.2019, № 26 від 11.07.2019, № 30 від 16.07.2019, № 33 від 17.07.2019, № 38 від 19.07.2019, № 42 від 22.07.2019, № 46 від 26.07.2019, № 49 від 06.08.2019, № 56 від 07.08.2019, № 61 від 09.08.2019, № 69 від 12.08.2019, № 75 від 15.08.2019, № 87 від 19.08.2019, № 94 від 27.08.2019, № 99 від 30.08.2019, № 105 від 03.09.2019, № 118 від 11.09.2019, № 124 від 17.09.2019, № 133 від 26.09.2019 (а.с.27-48).

Позивачем направлено відповідачу претензію від 26.07.2019 щодо погашення простроченої суми заборгованості, яку відповідачем залишено без відповіді та задоволення.

Неналежне виконання відповідачем зобов`язань по оплаті товару і стало підставою для звернення з даним позовом.

При розгляді спору господарський суд виходить з наступного.

За змістом статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Укладений між сторонами Договір за своєю правовою природою є договором поставки. Відповідно, до правовідносин, що виникли між сторонами на підставі даного договору, слід застосовувати положення законодавства, що регулюють правовідносини поставки.

У відповідності до частини 1 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених вказаним Кодексом.

За правилами статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Правовідносини купівлі-продажу регулюються главою 54 Цивільного кодексу України.

Так, у відповідності до статті 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК України. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно статей 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Матеріалами справи підтверджено поставку відповідачу товару на загальну суму 93000,00 грн.

Проте, відповідачем здійснено часткову оплату поставленого товару на суму 650,00 грн. Вартість неоплаченого товару становить 92 350,00 грн.

Доказів перерахування цієї суми на користь ПП "Фірма "Меблевий вимір" відповідачем господарському суду не подано. Також відповідачем не заперечується факт поставки товару, його кількість та якість, розмір заборгованості останнім не спростований.

Оскільки, сторонами не надано до матеріалів справи доказів сплати відповідачем заборгованості в сумі 92350,00 грн у строки визначені п. 2.2. Договору, господарський суд дійшов висновку, що позивачем правомірно заявлено до стягнення 92350,00 грн боргу, відтак позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню в повному обсязі.

Крім того, позивачем заявлено до стягнення з ТОВ "ДІАМАНТ-ХОЛ" 10 888,00 грн пені та 10% штрафу в сумі 9300,00 грн.

За порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами та договором (ч. 2 ст. 193, ч. 1 ст. 216 та ч. 1 ст. 218 Господарського кодексу України).

Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 Господарського кодексу України є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та пеню (ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Розмір штрафних санкцій відповідно до ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Такий вид забезпечення виконання зобов`язання як пеня та її розмір встановлено ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України, статтями 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" та ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

Право встановити в договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною 4 ст. 231 Господарського кодексу України.

Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов`язань передбачено частиною 2 ст. 231 Господарського кодексу України.

В інших випадках порушення виконання господарських зобов`язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою статтею 627 Цивільного кодексу України, коли сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені не суперечить ст. 61 Конституції України, оскільки згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.02.2018 у справі №911/2813/17, від 22.03.2018 у справі № 911/1351/17, від 27.09.2019 у справі № 923/760/16, від 19.09.2019 у справі №904/5770/18.

Відповідно до п. 6.3. Договору у випадку порушення покупцем порядку та/або строків розрахунку по Договору, покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення, а також штраф у розмірі 10% від вартості поставленого товару.

Оскільки фактичні обставини справи свідчать про порушення відповідачем умов договору щодо оплати товару, наявні достатні правові підстави для стягнення з відповідача передбаченої пунктом 6.3. Договору неустойки.

Позовні вимоги про стягнення 9 300,00 грн 10% штрафу заявлені обґрунтовано та підлягають задоволенню.

Позивачем нараховано 10 888,00 грн пені наступним чином:

- за період з 01.06. по 26.06.2019 з суми боргу 93 000,00 грн - 2 318,63 грн пені;

- за період з 28.06. по 30.06.2019 з суми боргу 92 925,00 грн - 267,32 грн пені;

- за період з 4.07. по 10.07.2019 з суми боргу 92 800,00 грн- 622,90 грн пені;

- за період з 12.07. по 15.07.2019 з суми боргу 92 775,00 грн - 355,84 грн пені;

- за 18.07.2019 з суми боргу 92 725,00 грн - 88,90 грн пені;

- за період з 20.07. по 21.07.2019 з суми боргу 92 700,00 грн - 172,70 грн пені;

- за період з 23.07. по 25.07.2019 з суми боргу 92 675,00 грн - 259,00 грн пені;

- за період з 27.07. по 05.08.2019 з суми боргу 92 650,00 грн - 863,00 грн пені;

- за 08.08.2019 з суми боргу 92 600,00 грн - 86,30 грн пені;

- за період з 10.08. по 11.08.2019 з суми боргу 92 575,00 грн - 172,50 грн пені;

- за період з 13.08. по 14.08.2019 з суми боргу 92 550,00 грн - 172,40 грн пені;

- за період з 16.08. по 18.08.2019 з суми боргу 92 525,00 грн - 258,60 грн пені;

- за період з 20.08. по 26.08. 2019 з суми боргу 92 500,00 грн - 603,10 грн пені;

- за період з 28.08. по 29.08.2019 з суми боргу 92 475,00 грн - 172,30 грн пені;

- за період з 31.08. по 02.09.2019 з суми боргу 92 450,00 грн - 258,40 грн пені;

- за період з 04.09. по 10.09.2019 з суми боргу 92 425,00 грн 602,70 грн пені;

- за період з 12.09. по 16.09.2019 з суми боргу 92 400,00 грн - 430,36 грн пені;

- за період з 18.09. по 25.09.2019 з суми боргу 92 375,00 грн - 688,38 грн пені;

- за період 27.09. по 25.10.2019 з суми боргу 92 350,00 грн - 2 494,72 грн пені.

Перевіривши розрахунок позивача, господарський суд дійшов висновку щодо його обґрунтованості, а тому позовні вимоги в частині стягнення пені в розмірі 10 888,00 грн підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги Приватного підприємства "Фірма "Меблевий вимір" в розмірі 112 538,00 грн, з яких 92 350,00 грн основного боргу, 10 888,00 грн пені, 9 300,00 грн штрафу підлягають задоволенню.

У відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 74, 76, 77, 129, 233, 236-241, 252, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАМАНТ-ХОЛ" (вул. Куроп`ятникова, 21, м. Кропивницький, 25006, і.к. 39649552) на користь Приватного підприємства "Фірма "Меблевий вимір" (вул. І.Труша, б. 8, кв. 3, м. Львів, Львівська область, 79057, і.к. 33073793) 92 350,00 грн основного боргу, 10 888,00 грн пені, 9 300,00 грн штрафу, а також 1921,00 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 04.03.2020.

Суддя В.Г. Кабакова

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —912/3250/19

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 15.12.2019

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Глушков М.С.

Ухвала від 21.11.2019

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Глушков М.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні