Рішення
від 24.02.2020 по справі 910/17533/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/17533/19

За позовом: Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння"

до: Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

про: стягнення 198 317 612,64 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін:

від позивача - Пилипенко В.М., за дог. про над. прав. доп.

від позивача - Метенко Т.І., за дов.

від відповідача - Ербелідзе А.О., за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" до Акціонерного товариства "Укртрансгаз" про стягнення збитків у розмірі 198 317 612,64 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2019 відкрито провадження у справі №910/17533/19 за правилами загального позовного провадження.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що внаслідок протиправних дій відповідача позивач був позбавлений можливості вільно розпоряджатись належним йому природним газом в обсязі 23 262.195 тис.куб.м., позивач мав можливість реалізувати зазначений обсяг газу власного видобутку у грудні 2018 споживачу, однак змушений був купувати природний газ у іншого постачальника. Протиправність дій відповідача було встановлено в рішенні Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 року у справі №910/17290/18. Внаслідок протиправних дій відповідача, позивач зазначає, що зазнав збитків в розмірі 198 317 612,64 грн., які складаються із вартості придбаного ним природного газу у іншого постачальника в розмірі 207 069 506,25 грн., з суми якої вирахувано собівартість належного позивачу на праві приватної власності природного газу в обсязі 23 262,195 тис.куб.м. 8 751 893,61 грн.

Відповідач щодо задоволення позову заперечував, вказуючи про відсутність його вини та протиправності діяння, оскільки на момент виникнення спірних правовідносин, які були предметом розгляду у справі № 910/17290/18, він діяв за приписами постанови НКРЕКП від 27.07.2018р. №788, якою відповідача було зобов`язано здійснювати свою діяльність відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи у редакції, що діяла на момент прийняття цієї постанови. Позивач мав у своєму розпорядженні достатній обсяг природного газу для виконання взятих на себе зобов`язань щодо поставки природного газу в обсязі 40 222,531 тис.куб.м. своєму контрагенту - АТ Дніпроазот , а доказів які б спростовували дані обставини, зокрема що такі обсяги законтрактовані під інших осіб, позивачем не надано. Відповідач заперечував щодо наявності у позивача збитків в розмірі 198 317 612,64 грн.

Позивачем подано відповідь на відзив, в якому позивач спростовував твердження відповідача про відсутність підстав для стягнення з нього збитків.

В судовому засіданні 11.02.2020 закрито підготовче провадження, призначено здійснювати розгляд даної справи по суті.

У судовому засіданні 25.02.2020 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2015 року між ПрАТ Видобувна компанія УКРНАФТОБУРІННЯ (замовник) та АТ УКРТРАНСГАЗ (оператор) укладено Договір транспортування природного газу №1512001003 від 23.12.2015р. (далі - Договір).

Відповідно до п.2.1. Договору Оператор надає Замовнику послуги транспортування природного газу (далі - Послуги) на умовах, визначених у Договорі, а Замовник сплачує Оператору встановлену в цьому Договорі вартість таких Послуг.

Згідно з п.2.3. Договору, Замовнику Оператором надаються, зокрема, послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою на підставі підтверджених номінацій. У відповідності до п.4.2. Договору Замовник має право замовляти транспортування та одержувати з газотранспортної системи обсяги природного газу, що відповідають його підтвердженим номінаціям/реномінаціям.

Як вбачається з матеріалів справи позивачем 12 грудня 2018 року (вих.№213/1-12/18) подано відповідачу звітні документи за листопад місяць 2018 року, а саме: Звіт про надходження та розподіл природного газу замовника послуг транспортування за листопад 2018 року №2 від. 12.12.2018р.; Комерційний звіт газовидобувного підприємства за листопад 2018 року №2 від 12.12.2018р.

Даними звітними документами визначено, що по ПрАТ ВК УКРНАФТОБУРІННЯ надходження природного газу до Газотранспортної системи України становить 157 887,391 тис.куб.м, а отримано (протранспортовано) природний газ з Газотранспортної системи України (постачання споживачам по власних договорах та передано у віртуальній торговій точці) 114 940,988тис.куб.м.

Як вбачається за даним звітами за позивачем в ГТС залишився нереалізований у листопаді 2018 року природний газ в обсязі 42 946,403 тис.куб.м., що відображено у п.3 Закачка природного газу в ПСГ розділу II Передача природного газу Звіту про надходження та розподіл природного газу замовника послуг транспортування за листопад 2018 року №2 від 12.12.2018р.

14.05.2018 між позивачем (як замовником) та відповідачем (як оператором) укладено Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу від 14.05.2018 р. №1805000459 (далі - Договір зберігання), за умовами якого відповідач надає позивачу послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, у тому числі поміщеного в митний режим митного складу (надалі - послуги зберігання) шляхом надання позивачу доступу до потужності газосховища (газосховищ) на умовах, визначених у договорі зберігання, а позивач, як замовник, зобов`язується оплатити відповідачу вартість таких послуг на умовах договору зберігання.

Відповідно до п.1 Глави 1 Розділу IV Кодексу газосховищ, затвердженого постановою НКРЕКП №2495 від 30.09.2015 р. (далі - Кодекс ГС), відповідач надає послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладеного між оператором та замовником, та на умовах, визначених Кодексом ГС. Типова форма договору зберігання (закачування, відбору) природного газу затверджується Регулятором та публікується на веб-сайті оператора газосховища.

Як передбачено абз.2 п.1 Глави 3 Розділу 1 Кодексу ГС, відповідач, як оператор газосховищ зобов`язаний пропонувати послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу відповідно до положень Кодексу ГС.

Відповідно до п.2 та п.4 Глави 2 Розділу 1 Кодексу ГС під час провадження діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу оператор газосховищ надає замовникам послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання їм потужності газосховища на підставі та умовах, визначених договором зберігання (закачування, відбору) природного газу, у порядку, передбаченому Кодексом ГС, а також оператор у своїй діяльності додержується принципів пропорційності, прозорості та недискримінації, що передбачені Законом України Про ринок природного газу та іншими актами законодавства.

Згідно із абз.3 п.1 Глави 3 Розділу 1 Кодексу ГС до основних обов`язків Відповідача належить документальне оформлення приймання-передачі природного газу у зв`язку з його зберіганням (закачуванням, відбором).

За результатами листопада 2018 року, у позивача виник позитивний небаланс - нереалізований газ в обсязі 42 946,403 тис.куб.м., відповідач повинен був здійснити закачування природного газу до підземних газосховищ (ПГС) в обсязі 42 946,403 тис.куб.м.

Позивачем на користь відповідача відповідно до платіжного доручення №180223 від 18.12.2018 було здійснено оплату вартості послуг закачування природного газу у сумі 3 982 677,62 грн, виходячи з обсягу газу 42 946,403 тис.куб.м., що підлягає закачуванню за результатами звітного місяця (листопада 2018 року).

Як вбачається з матеріалів справи відповідач здійснив фактичне закачування належного позивачеві природного газу, що залишився нереалізованим у листопаді 2018 року в обсязі 19 684,208 тис.куб.м., що вбачається з Акту № 210/11-18 від 30.41.2018 про рух природного газу в газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника. Відповідачем не було відображено у Акті газ в обсязі 23 262,195 тис.куб.м.

В зв`язку з тим, що на думку позивача відповідачем протиправно не було здійснено закачування природного газу у обсязі 23 262,195 тис.куб.м., позивач звернувся з позовом до суду.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 року у справі №910/17290/18, залишеним без змін Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 позовні вимоги були задоволені повністю, а саме: зобов`язано Акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ"

- Здійснити остаточну алокацію місячних подач та відборів Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2; код ЄДРПОУ 33152471) при транспортуванні природного газу у листопаді місяці 2018 року, а саме - надходження природного газу до Газотранспортної системи України - 157 887,391тис.куб.м; передача (отримання) природного газу з Газотранспортної системи України (постачання споживачам по власних договорах та передача у віртуальній торговій точці) - 114 940,988тис.куб.м, у відповідності до поданих Приватним акціонерним товариством "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2; код ЄДРПОУ 33152471) Звіту про надходження та розподіл природного газу замовника послуг транспортування за листопада 2018 року №2 від.12.12.2018р. (Форма Док. - Ф8-Зв -а) та Комерційного звіту газовидобувного підприємства за листопад 2018 року №2 від 12.12.2018р. (Форма Док. - Ф8-Зв -в).

- За результатами остаточної алокації місячних подач та відборів Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2; код ЄДРПОУ 33152471) при транспортуванні природного газу у листопаді місяці 2018 року, підписати у двох примірниках акт наданих по договору транспортування природного газу №1512001003 від 23.12.2015 р. послуг за листопад 2018 року, в якому зазначити обсяг надходження природного газу до Газотранспортної системи України у листопаді 2018 року - 157 887,391тис.куб.м; обсяг передачі (отримання) природного газу з Газотранспортної системи України (постачання споживачам по власних договорах та передача у віртуальній торговій точці) у листопаді 2018 року - 114 940,988 тис.куб.м.

- За результатами остаточної алокації місячних подач та відборів Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2; код ЄДРПОУ 33152471) при транспортуванні природного газу у листопаді місяці 2018 року на виконання умов Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 14.05.2018р. №1805000459 додатково здійснити закачування до підземних сховищ природного газу, що належить Приватному акціонерному товариству "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2; код ЄДРПОУ 33152471) в обсязі 23 262,195 тис.куб.м, який залишився не реалізованим за результатами газового місяця - листопада 2018 року.

- На підставі Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 14.05.2018р. №1805000459, підписати у двох примірниках Акт про рух природного газу у газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника, відобразивши у ньому, що на рахунку зберігання Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2; код ЄДРПОУ 33152471) станом на кінець звітного місяця листопада 2018 року обліковується 89 949,554 тис. куб. м. природного газу.

Постановою Верховного Суду від 01.10.2019 Постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 та рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №910/17290/18 скасовано в частині задоволення позову про зобов`язання Акціонерного товариства "Укртрансгаз" підписати у двох примірниках Акт про рух природного газу у газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника, відобразивши у ньому, що на рахунку зберігання позивача станом на кінець звітного місяця листопада 2018 року обліковується 89 949,554 тис.куб.м. природного газу, справу в цій частині передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, в решті Постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 та рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 у даній справі залишено без змін.

Частиною 4 статті 75 ГПК України визначено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказується при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, судовими рішеннями у справі №910/17290/18 встановлено протиправність дій відповідача щодо незакачування до підземних сховищ природного газу, що належить ПрАТ Видобувна компанія УКРНАФТОБУРІННЯ в обсязі 23 262,195 тис.куб.м., який залишився нереалізованим позивачем за результатами газового місяця - листопада 2018, та не здійснено належного оформлення акту про рух природного газу у газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника.

19.11.2018 від акціонерного товариства Дніпроазот до позивача надійшов запит (вих.№2336/01-6) щодо підтвердження можливості поставки в грудні 2018 року природного газу в загальному об`ємі 61 571,119 тис.куб.м.

Позивач листом від 20 листопада 2018 №212/7-11/18 погодив зазначений у запиті обсяг природного газу.

22 листопада 2018 року від акціонерного товариства Дніпроазот до позивача надійшов лист (вих.№2367/01-6) щодо коригування раніше заявленого об`єму природного газу на грудень 2018 року (новий загальний обсяг природного газу - 60 032,559 тис.куб.м (на технологічні потреби - 59 900,691 тис.куб.м, для виробництва теплової енергії - 131,868 тис.куб.м)).

27 листопада 2018 року від акціонерного товариства Дніпроазот до позивача надійшов лист. (вих. №2410/01-6) з проханням надати проекти договорів поставки природного газу на грудень 2018 року на вищезгаданий запланований загальний обсяг природного газу - 60 032,559 тис.куб.м (на технологічні потреби - 59 900,691 тис.куб.м, для виробництва теплової енергії- 131,868 тис.куб.м).

27.11.2018 між позивачем та акціонерним товариством Дніпроазот укладено договори на постачання природного газу на грудень 2018 року, а саме Договір №ПГ-С/18-012/22 від 27.11.2018 та №ПГ-С/18-012/23 від 27.11.2018р.

29.11.2018 Позивачем до Відповідача було подано номінацію на Споживача на грудень 2018 в об`ємі 8100,00 тис.куб.м. газу.

05 грудня 2018 року від акціонерного товариства Дніпроазот до позивача надійшов лист (вих. №2476/01-6) щодо коригування раніше заявленого об`єму природного газу для технологічних потреб підприємства, визначено новий об`єм у розмірі 40 222,531 тис.куб.м.

10 грудня 2018 року листом № 2499/01-6 акціонерне товариство Дніпроазот (споживач) звернулося до Позивача за підтвердженням можливості постачання природного газу у січні 2019 в таких об`ємах: для технологічних потреб - 84 851,395 тис.куб.м., для виробництва теплової енергії - 59,540 тис. куб.м. У вказаному листі споживач просив підтвердити поставку йому у грудні 2018 р. 40 222,531 тис. куб.м, з можливістю коригування зазначеного об`єму у бік зменшення за ініціативою споживача та забезпечення поставки протягом доби або в інший проміжок часу.

Листом від 10 грудня 2018 року №218-12/18 позивач підтвердив готовність поставити споживачеві зазначені об`єми природного газу, погодив відповідні ціни і умови поставок газу у грудні 2018 р.

10 грудня 2018 року позивачем отримано від відповідача повідомлення, з якого вбачається, що відповідач не врахував належний позивачу газ в об`ємі 23 262,195 тис.куб.м.; запропоновано позивачу до 12.12.2018р. врегулювати такий місячний небаланс відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.

Позивач вважаючи такі дії протиправними, звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення позову; ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 у справі №910/16697/18 заборонено відповідачу (АТ "Укртрансгаз", ЄДРПОУ 30019801), до врегулювання спору щодо визначення обсягу небалансу природного газу у листопаді 2018р. за результатами надання послуг транспортування природного газу заявника у листопаді 2018р., надання природного газу позивачу в рамках послуги комерційного балансування для покриття неврегульованого небалансу за результатами надання транспортних послуг природного газу заявника у листопаді 2018 р.; заборонено відповідачу (АТ "Укртрансгаз", ЄДРПОУ 30019801), до врегулювання спору щодо визначення обсягу небалансу природного газу у листопаді 2018 р. за результатами надання послуг транспортування природного газу заявника у листопаді 2018 р., здійснювати балансування з метою врегулювання небалансу природного газу заявника за результатами надання транспортних послуг природного газу Заявника у листопаді 2018р. передбачене Кодексом газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2493; заборонено відповідачу (АТ "Укртрансгаз", ЄДРПОУ 30019801), до врегулювання спору щодо визначення обсягу небалансу природного газу заявника у листопаді 2018р. за результатами надання послуг транспортування природного газу заявника у листопаді 2018р., здійснювати дії по зверненню стягнення на гарантійне забезпечення, видане Акціонерним банком "Південний" (ЄДРПОУ 20953647); заборонено відповідачу (АТ "Укртрансгаз", ЄДРПОУ 30019801), до врегулювання спору щодо визначення обсягу небалансу природного газу заявника у листопаді 2018 р. за результатами надання послуг транспортування природного газу позивача у листопаді 2018р., відмовляти у прийнятті та виконанні від заявника номінацій на поточний та наступні газові періоди та повідомляти операторів суміжних систем про неможливість прийняття номінацій від заявника на поточний та наступні газові періоди; заборонено відповідачу (АТ "Укртрансгаз", ЄДРПОУ 30019801), до врегулювання спору щодо визначення обсягу небалансу природного газу заявника у листопаді 2018 р. за результатами надання послуг транспортування природного газу заявника у листопаді 2018р., припиняти рух природного газу заявника в підземних сховищах газу, а саме відмовляти у наданні послуг зберігання природного газу (закачування, відбір, підняття).

Однак, відповідачем здійснено балансування, внаслідок чого до газового сховища було закачано 19 684,208 тис. куб. м. природного газу, а в іншій частині природного газу в об`ємі 23 262,195 тис.куб.м. закачування не здійснене.

В зв`язку із зазначеним позивач звернувся до Споживача з листом від 13.12.2018 р. (вих.№226/1-12/18), в якому просив останнього розглянути потенційну можливість заміни постачальника на грудень 2018 року або здійснити закупівлю природного газу у грудні 2018 р. в обсязі 17 000,00 тис.куб.м.

14.12.2018 року від споживача до позивача надійшов лист (вих. №2530/01-6), у якому споживач повідомив, що умови поставки та запитувані споживачем обсяги у грудні 2018 р. газу між сторонами попередньо погоджувались і були остаточно визначені 10.12.2018 р., відповідно до раніше укладених договорів щодо постачання природного газу на грудень 2018 року уже почато постачання природного газу на точку комерційного обліку 56ZО06A05L5H8024, по якій протягом поточного місяця не можливо змінити постачальника природного газу. Споживач зазначав, що зміна постачальника чи зменшення обсягу газу позивачем призведе до значних ускладнень у господарській діяльності споживача, до вимушеної зупинки виробництва, що може призвести до значних збитків, за відшкодуванням яких споживач звернеться по позивача.

Відповідно до п.3 глави 2 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, що діяв на момент виникнення спірних правовідносин (в редакції від 25.09.2018 року), Z - точка комерційного обліку, відносно якої визначаються та обліковуються значення об`ємів та обсягів транспортування, надходження, розподілу, передачі та споживання природного газу за певний період.

Відповідно до п.3 глави 1 розділу II Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 (в редакції від 01 серпня 2018 року, що діяла на момент виникнення спірних відносин), договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код. Розрахунковий період, як вже зазначалось раніше, на той час визначався місяцями.

Споживачем було заявлено весь, необхідний йому на грудень 2018 року обсяг природного газу по точці комерційного обліку споживача (символ Z ) - 56ZО06A05L5H8024.

14 грудня 2018 року між позивачем та споживачем укладено Договір постачання природного газу №ПГ-С/18-012/31 (на плановий обсяг газу у звітному місяця грудні 2018 року - 8 900,000 тис.куб.м).

17 грудня 2018 року між споживачем та позивачем укладено Договір постачання природного газу №ПГ-С/18-012/32 від 17.12.2018 року (на плановий обсяг газу у звітному місяця грудні 2018 року - 20 529,991 тис.куб.м).

В зв`язку з невиконанням відповідачем вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 року у справі № 910/16697/18 позивач з метою уникнення завдання збитків споживачу уклав Договори на покупку природного газу з іншим постачальником для його подальшої реалізації споживачеві, а саме Договір №18/65-2 від 17.12.2018 року та Договір №18/89 від 21.12.2018.

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування (ч. 1 чт. 22 ЦК України).

За змістом ст.ст. 224, 225 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб`єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов`язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Аналіз наведених норм матеріального права дає підстави для висновку, що особа, яка порушила зобов`язання, несе цивільно-правову відповідальність, зокрема, у вигляді відшкодування збитків. Для застосування такої міри відповідальності як відшкодування збитків, необхідна наявність всіх чотирьох загальних умов відповідальності, а саме: протиправна поведінка боржника, яка полягає у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов`язання; наявність шкоди (збитки - це грошове вираження шкоди); причинний зв`язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою, вина боржника, яка може бути виражена у формі умислу або необережності.

Як вбачається з матеріалів справи, протиправна поведінка відповідача встановлена рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №910/17290/18 та полягала у порушенні відповідачем умов Договору транспортування природного газу №1512001003 від 23.12.2015 та Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 14.05.2018 №1805000459, зокрема рішенням суду встановлено, що відповідачем не вчинено належних та необхідних дій щодо закачування до підземних сховищ природного газу, що належить позивачу, в обсязі 23 262,195 тис.куб.м., який залишився нереалізованим позивачем за результатами газового місяця - листопада 2018 року, та не здійснено належного оформлення акту про рух природного газу у газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника.

Таким чином, рішенням суду у справі №910/17290/18 встановлена протиправна поведінка та вина відповідача, в зв`язку з чим суд вважає необґрунтованим посилання відповідача на те, що на момент виникнення спірних правовідносин, які були предметом розгляду у справі № 910/17290/18, він діяв за приписами постанови НКРЕКП від 27.07.2018р. №788, якою відповідача було зобов`язано здійснювати свою діяльність відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи у редакції, що діяла на момент прийняття цієї постанови. До того ж, відповідачем не виконано вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 року у справі № 910/16697/18 про забезпечення позову, що змусило позивача здійснити закупівлю природного газу для виконання своїх зобов`язань за Договорами, укладеними із споживачем.

Розраховуючи суму збитків позивач зазначає, що він був позбавлений можливості вільно розпоряджатись належним йому природним газом в обсязі 23 262.195 тис.куб.м., позивач мав можливість реалізувати зазначений обсяг газу власного видобутку у грудні 2019 споживачу, однак змушений був купувати природний газ у іншого постачальника. Внаслідок протиправних дій відповідача, позивач зазначає, що зазнав збитків в розмірі 198 317 612,64 грн., які складаються із вартості придбаного ним природного газу у іншого постачальника в розмірі 207 069 506,25 грн., з суми якої вираховано собівартість належного позивачу на праві приватної власності природного газу в обсязі 23 262,195 тис.куб.м. вартістю 8 751 893,61 грн.

Суд зазначає, що позивачем доведено факт завдання йому збитків внаслідок протиправних дій відповідача, оскільки як встановлено судом вище, позивач був позбавлений можливості розпоряджатися природним газом у обсязі 23 262,195 тис.куб.м. у грудні 2018 році. При цьому, судом враховано наявність зобов`язання у позивача поставити природний газ споживачу та неможливість здійснити зменшення обсягу поставки природного газу на грудень 2018, а також приймаючи до уваги невиконання відповідачем вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 року у справі №910/16697/18 про забезпечення позову, що змусило позивача здійснити закупівлю природного газу для виконання своїх зобов`язань за Договорами, укладеними із споживачем.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем закуплено природний газ у іншого постачальника для продажу споживачу за нижчими цінами, ніж такий природний газ було продано споживачу, в зв`язку з чим позивачем було одержано прибуток від продажу природного газу.

Позивачем під час розрахунку суми збитків зменшено вартість придбаного ним природного газу у іншого постачальника 207 069 506,25 грн на суму собівартості належного позивачу на праві приватної власності природного газу в обсязі 23 262,195 тис.куб.м. - 8 751 893,61 грн.

Вказана собівартість природного газу обсягом 23 262,195 тис.куб.м. в розмірі 8 751 893,61 грн. підтверджується Довідкою приватного акціонерного товариства Видобувна компанія Укрнафтобуріння від 14.01.2020 №14-009.1, в якій здійснено розрахунок собівартості природного газу.

В той же час суд вважає за необхідне зменшити розмір заявлених до стягнення збитків, виходячи з наступного.

Як встановлено судом відповідачем виконано рішення суду у липні 2019 року, в зв`язку з чим позивач отримав змогу розпоряджатися природним газом у зазначеному обсязі у серпні 2019 році. Доказів того, що позивач не мав можливості реалізувати природний газ в обсязі 23 262,195 тис.куб.м. матеріали справи не містять.

Згідно Довідки Приватного акціонерного товариства Видобувна компанія Укрнафтобуріння №227/20-12/19 від 04.12.2019 середня ціна реалізації природного газу за серпень 2019 становила 4 517,62 грн (при цьому, згідно з інформації про середньозважені ціни на природний газ за результатами електронних біржових торгів на ТБ Українська енергетична біржа середня ціна на газ у серпні 2019 склала 5503,38 грн/тис.куб.м.), згідно Довідки Приватного акціонерного товариства Видобувна компанія Укрнафтобуріння №227/19-12/19 від 04.12.2019 середня ціна реалізації природного газу за грудень 2018 становила 9 183,53 грн. Отже, вартість природного газу в обсязі 23 262,195 тис.куб.м. у грудні 2018 становило 213 629 065,65 грн, а серпні 105 089 757,38 грн, різниця між вартістю природного газу у грудні 2018 році та серпні 2019 році склала 108 539 308,27 грн.

Таким чином, за розрахунком суду різниця вартості природного газу у обсязі 23 262,195 тис.куб.м. у грудні 2018 році та серпні 2019 році складає 108 539 308,27 грн.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за можливе обмежити розмір заявлених позивачем до стягнення збитків сумою різниці вартості природного газу у обсязі 23 262,195 тис.куб.м. у грудні 2018 році та серпні 2019 році - 108 539 308,27 грн.

Збитками, зокрема, є втрати, яких особа зазнала у зв`язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Чинним законодавством України обов`язок доведення факту наявності порушення з боку відповідача, наявність та розмір завданої шкоди, а також причинно-наслідковий зв`язок між правопорушенням і завданою шкодою покладено на позивача.

Враховуючи те, що протиправна поведінка відповідача призвела до неможливості позивачем розпоряджатися природним газом у обсязі 23 262,195 тис.куб.м., суд приходить до висновку про наявність причинно-наслідкового зв`язку між протиправними діями відповідача і завданими позивачу збитками, за таких підстав, враховуючи наявність усіх елементів відповідальності у вигляді стягнення збитків суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача збитків частково в розмірі 108 539 308,27 грн.

Відповідно до ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.74, 76-80, 129, 236 - 240 ГПК України, суд, -

ВИРІ Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (01021, м.Київ, Кловський Узвіз, будинок 9/1, код ЄДРПОУ 30019801) на користь Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" (01010, м.Київ, вул.Московська, будинок 32/2, код ЄДРПОУ 33152471) 108 539 308 (сто вісім мільйонів п`ятсот тридцять дев`ять тисяч триста вісім) грн 27 коп - суму збитків та 367 947 (триста шістдесят сім тисяч дев`ятсот сорок сім) грн 42 коп - витрати по сплаті судового збору.

3. В задоволенні іншої частини позову - відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-дениий строк до суду апеляційної інстанції.

Суддя Шкурдова Л.М.

Дата складання тексту рішення: 05.03.2020

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/17533/19

Постанова від 18.08.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 17.08.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Постанова від 17.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 27.04.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 16.03.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 22.02.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 26.01.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 24.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Приходько І.В.

Ухвала від 28.11.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Приходько І.В.

Постанова від 29.10.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пільков К.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні