ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

05.03.2020Справа № 910/2472/20

Суддя Гумега О.В., розглянувши позовну заяву Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (вул. Кудрявська, буд. 26/28, м. Київ, 04053)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт" (пр.Степана Бандери, буд. 9, корп. 1, вхід А, оф. 1-103/7, м. Київ, 04073)

про стягнення 280 816,78 грн,

УСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт" про стягнення 280 816,78 грн, з яких: 167 191,66 грн пені, 113 625,12 грн штрафу за прострочення виконання зобов`язання за Договором № ЛГВ-605/03-18 на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Хідновицькій площі за технологією 3D від 02.07.2018.

Позовні вимоги обгрунтовані допущеним відповідачем простроченням виконання робіт по етапу № 6 робіт за вищевказаним договором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "Укргазвидобування" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

03.03.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Зважаючи на наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про усунення позивачем недоліків позовної заяви у встановлений судом строк.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті (ч. 2 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України).

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приписами частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Заяв або клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін від відповідача до суду не надходило.

Таким чином, дослідивши матеріали позовної заяви, суд визнав подані матеріали достатніми для відкриття провадження у справі, а також те, що вказана справа має бути розглянута в порядку (за правилами) спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, оскільки є справою, визнаною судом малозначною.

Керуючись ст. 12, 176, 232, 234, 235, 247, 250, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання).

3. Запропонувати відповідачу:

- подати до суду відзив на позовну заяву , в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду про відкриття провадження у справі (ст.165, 251 ГПК України), при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст. 167, 251 ГПК України).

4. Запропонувати позивачу:

- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (ст. 166, 251 ГПК України), при цьому звернути увагу , що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

5. Запропонувати учасникам справи:

- повідомити суд про наявність обставин, які є підставами для закриття провадження у справі (ч. 1 ст. 231 ГПК України).

6. Звернути увагу учасників справи, що подання ними заяв по суті справи (відзиву; відповіді на відзив; заперечення на відповідь на відзив) у строки, встановлені судом, доводиться учасником справи , який подає відповідні заяви.

7. Роз`яснити учасникам справи , що відповідно до частини 7 статті 252 ГПК України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

8. Звернути увагу учасників справи , що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин , учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку , коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку , якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

19. Звернути увагу учасників справи, що збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду , крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74 ГПК України).

10. Звернути увагу учасників справи , що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст. 169, 170 ГПК України.

11. Звернути увагу позивача, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою статті 46 ГПК України , до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи . У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву , про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 ГПК України).

12. Звернути увагу сторін, що відповідно до ч. 2 ст. 192 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши про це спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

13. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

14. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 05.03.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Гумега

До відома учасників справи:

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання , в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа , що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Дата ухвалення рішення 05.03.2020
Оприлюднено 10.03.2020

Судовий реєстр по справі 910/2472/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 11.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/2472/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону