Рішення
від 26.02.2020 по справі 904/1488/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020м. ДніпроСправа № 904/1488/19 За позовом Публічного акціонерного товариства "Центренерго", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш", м. Дніпро

про стягнення пені у розмірі 198 709,02 грн., 7% штрафу за прострочення строку поставки у розмірі 7 244,6 грн., штрафу за поставку неякісної продукції у розмірі 20 698,86 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Симбірьова К.В.

Представники:

Від позивача: Гавкалюк В.В., довіреність № 429 від 23.12.19, начальник відділу претензійно-позовної роботи департаменту з правових питань та корпоративного управління

Від відповідача: Ломака В.В., наказ №230-К від 02.10.2018

С У Т Ь С П О Р У:

У квітні 2019 року Публічне акціонерне товариство "Центренерго" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш" про стягнення пені у розмірі 198 709,02 грн., 7% штрафу за прострочення строку поставки у розмірі 7 244,6 грн., штрафу за поставку неякісної продукції у розмірі 20 698,86 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем своїх зобов`язань за договором про закупівлю (поставку) товарів № 121/59 від 11.07.2018 з поставки товару належної якості у встановлені строки та кількості.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш", заперечує проти задоволення позовних вимог та зазначає, що ним виконані зобов`язання з поставки товару у повному обсязі та належні строки, що підтверджується видатковою накладною № СЕ-0000714 від 02.10.2018. Проте, при прийманні продукції покупцем було встановлено невідповідність продукції (Труба гнута 426 х 15 Т - 903 ст. 20 - у кількості 1 шт.) умовам договору. За таких обставин, неякісна продукція, 11.12.2018 була повернута постачальнику для усунення недоліків. Разом з тим, умовами договору не визначено строку для виправлення недоліків дефектної продукції, труба гнута 426 х 15 Т - 903 ст. 20 - у кількості 1 шт. на даний час перебуває у відповідача.

На думку відповідача, строк на виправлення недоліків продукції не включається до строку поставки продукції.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача штрафу за поставку неякісної продукції у розмірі 20 698,86 грн., останній зазначив, що надсилання покупцем на адресу постачальника лише повідомлення про наявність дефектів товару без вимоги щодо їх усунення не є підставою для стягнення з постачальника штрафу.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2019 (суддя Ніколенко М.О.) позов задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш" на користь Публічного акціонерного товариства "Центренерго" штраф у розмірі 20 698,86 грн. та витрати з оплати судового збору у розмірі 310,48 грн.; відмовлено у задоволенні вимог позивача про стягнення з відповідача пені у розмірі 198 709,02 грн. та штрафу у розмірі 7 244,6 грн. за прострочення строку поставки продукції.

16 червня 2019 року на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2019 видано наказ №904/1488/19.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29 липня 2019 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2019 у справі № 904/1488/19 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05 грудня 2019 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.07.2019 у справі 904/1488/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 24 грудня 2019 року справу № 904/1488/19 передано на розгляд судді Євстигнеєвій Н.М.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.01.2020 прийнято справу 904/1488/19 до свого провадження, ухвалено розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження та призначено перше судове засідання у справі на 28 січня 2020 року.

27 січня 2020 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш" до господарського суду надійшли письмові пояснення, в яких відповідач зазначає, що рішення Господарського суду Дніпропетровської 22.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.07.2019 у справі 904/1488/19 в частині стягнення штрафу за поставку продукції неналежної якості не оскаржував. Згідно платіжного доручення №12352 від 18.06.2019 сплатив штраф та судовий збір у сумі 21 009,34грн.

В частині сплати неустойки за порушення вимог договору щодо якості поставленої продукції зазначає, що порушення умов договору щодо якості поставленої продукції не спростовує факту поставки відповідної продукції позивачу в обумовлені договором строки, а лише має наслідком застосування до постачальника штрафних санкцій, передбачених договором за порушення останнім умов щодо якості продукції. Відповідач наголошує, що виконав свої зобов`язання з поставки товару своєчасно і в повному обсязі, однак частина товару виявилася неналежнної якості. Тому, між сторонами припинилися правовідносини з поставки товару, і виникли правовідносини пов`язані з поставкою товару належної якості.

Проте, в разі, якщо судом буде встановлено, що аргументи відповідача про відмову у задоволенні позовних вимог щодо порушення строків поставки продукції є необгрунтованими і стане питання про визначення розміру пені та штрафу, відповідач просить суд зменшити розмір неустойки до 10% від суми, яку вимагає стягнути позивач.

В обгрунтування клопотання про зменшення розміру штрафних санкцій відповідач посилається на положення ч.3 ст. 551 ЦК України, ч.ч.1,2 ст. 233 Господарського кодексу України. При визначені розміру неустойки відповідач просить врахувати, що відповідач здійснив всі можливі заходи на добросовісне виконання зобов`язань за договором та відсутність збитків у позивача.

У судовому засіданні 28.01.2020 суд оголосив перерву до 27 лютого 2020 року, про що постановлено ухвалу, не виходячи у нарадчу кімнату та без оформлення її окремим документом. Відповідно до положень ч. 5 ст. 233 ГПК України, вказана ухвала занесена до протоколу судового засідання.

У судовому засіданні 27.02.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

1.07.2018 між Публічним акціонерним товариством "Центренерго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш" укладений договір про закупівлю (поставку) товарів № 121/59, відповідно до умов якого (п.1.1.) постачальник зобов`язується поставити покупцю товари (продукцію) згідно з умовами договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити продукцію, що поставляється відповідно до умов договору (а.с.15-22, т.1).

Відповідно до пункту 1.3 Договору найменування (номенклатура, асортимент), ціна, кількість, строки (графік) поставки та інші характеристики продукції зазначені в додатках до договору.

Постачальник здійснює поставку продукції за умовами згідно з додатком до договору (пункт 3.1 Договору).

Місце, строк (графік) поставки продукції визначається в додатках до договору (пункт 3.2 договору).

Відповідно до пункту 12.1 Договору цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє протягом строку, зазначеного в додатку до договору.

Найменування (номенклатуру, асортимент), ціну, кількість, строки (графік) поставки та інші характеристики продукції сторони обумовили в Додатку №1 до Договору (а.с.23-27,т.1).

Згідно з пунктом 2 Додатку № 1, загальна вартість продукції з ПДВ складає 2 463 734,63 грн.

Пунктом 4 Додатку № 1 до договору передбачено, що постачальник здійснює поставку продукції залізницею (автомобільним транспортом) на умовах поставки - DDP (Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС) відповідно до Правил Інкотермс 2010.

Відповідно до пункту 5 Додатку № 1 строк поставки визначено протягом 30 днів з моменту отримання письмової заявки покупця, з можливістю дострокової поставки у період з 16.07.2018 по 15.11.2018.

Згідно з пунктом 9 Додатку № 1 до Договору, строк дії договору визначено до 31.01.2019.

Відповідно до пункту 3.3. Договору фактичний об`єм кожної партії продукції зазначається у відповідній письмовій заявці покупця, яка є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з пунктом 6.1. Договору постачальник зобов`язаний передати (поставити) покупцеві продукцію, якість, номенклатура, асортимент, кількість, комплектність та інші характеристики якої відповідають умовам договору та вимогам чинного законодавства України.

Пунктом 6.2. Договору визначено, що якість продукції повинна відповідати стандартам, ТУ, іншій технічній документації або зразкам, вимогам, що зазначені в договорі, а також іншим нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного договору.

24.07.2018 ПАТ "Центренерго" направлено на адресу ТОВ "ВО "Союзенергомаш" заявку від 12.07.2018 № 23/2506 щодо поставки продукції на загальну суму 2 463 734,63 грн. (а.с.28-32, т.1).

За пунктом 5 Додатку № 1 до Договору строк поставки товару: протягом 30 днів з моменту отримання письмової заявки покупця, з можливістю дострокової поставки, у період з 16.07.2018 по 15.11.2018. Обсяги постачання можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків покупця.

Заявка від 12.07.2018 № 23/2506 щодо поставки продукції на загальну суму 2 463 734,63 грн. була отримана відповідачем 26.11.2018.

Враховуючи положення пункту 5 Додатку № 1 до Договору, постачальник мав поставити покупцю продукцію у строк до 26.12.2018 включно.

В разі виявлення покупцем недоліків продукції під час її приймання, відповідні недоліки фіксуються сторонами в Акті приймання-передачі продукції (п.6.9. договору).

Згідно п.6.10 договору в разі виявлення недоліків продукції при відсутності представника постачальника, покупець повинен призупинити приймання продукції та терміново (не пізніше наступного робочого дня) повідомити постачальника про факт виявлення недоліків з пропозицією прибути для сумісного приймання-передачі продукції.

При відмові покупця від прийняття неякісної продукції, постачальник забезпечує вивезення продукції з території вантажоотримувача та оплачує (відшкодовує) покупцю всі витрати, які пов`язані з постачанням неякісної продукції (п.6.17 договору).

На виконання умов договору ТОВ "ВО "Союзенергомаш" здійснено поставку ПАТ "Центренерго" продукції, про що складені акти приймання-передачі товару на суму 2 360 240,35 грн.:

від 02.10.2018 на суму 454 175,12 грн. в кількості 7 шт,

від 03.10.2018 на суму 266 552,63 грн. в кількості 6 шт,

від 15.11.2018 на суму 107 636,71 грн. в кількості 2 шт,

від 28.11.2018 на суму 754 875,89 грн. в кількості 2 шт,

від 30.11.2018 на суму 777 000,00 грн. в кількості 1 шт.

Залишок продукції, а саме труба гнута 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн., було направлено відповідачем 04.12.2018 за видатковою накладною №СЕ-0000827 від 28.11.2018.

При проведенні вхідного контролю продукції від 03.12.2018 № 1431 (труба гнута 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн.), було виявлено недоліки та встановлено, що дана продукція неякісна та не відповідає вимогам ТУ 14-3-460:2009 та кресленню Т-903. Наведене підтверджується висновком лабораторії металів Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" №1431 від 03.12.2018.

Позивач повернув відповідачу трубу гнуту 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн. Згідно товаро-транспортній накладній №0376 від 11.12.2018 труба була вивезена з території покупця та передана відповідачу, про що складено Акт прийому-передачі з відповідального зберігання від 11.12.2018.

Відповідач надіслав на адресу позивача листа №651 від 13.12.2018, яким повідомив Зміївську ТЕС, що труба гнута 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн. орієнтовно буде поставлена 14.12.2018.

При вхідному контролі з перевірки якості труби гнутої 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт., продукція виявилась неякісною, що підтверджується висновком №1466 від 14.12.2018.

Листом №10 від 17.01.2019 відповідач запросив представників позивача для сумісного вхідного контролю продукції на території ТОВ "ВО "Союзенергомаш". У відповідь позивачем було повідомлено про направлення своїх представників до відповідача для проведення вихідного контролю за місцем виробництва продукції (лист №22/87-335 від 18.01.2019).

При сумісному вихідному контролі труби гнутої 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. було в черговий раз виявлено невідповідність на якість, що підтверджується актом від 21.01.2019.

Листом №27 від 21.01.2019 відповідач просив погодження позивача для виготовлення труби гнутої 426х15 Т-903 ст. 20, отримав згоду позивача від 22.01.2019 №22/102-413.

З матеріалів справи вбачається, що станом на дату звернення позивача з позовом до суду та станом на дату розгляду справи відповідач не здійснив поставку продукції труби гнутої 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн.

За умовами договору поставки відповідач мав поставити продукцію на загальну суму 2 463 734,63грн., а поставив, як установлено судом, на суму 2 360 240,35 грн. Отже, відповідач, як постальник продукції не здійснив поставку продукції на загальну суму 103 494,28грн. (2 463 734,63грн. -2 360 240,35 грн.).

Враховуючи викладене, суд вбачає підстави вважати, що відповідач не здійснив поставку продукції у повному обсягу у строки, зазначені в договорі поставки. Поставка неякісної продукції не є належним виконанням умов договору.

Згідно з п.5.3. Договору, датою поставки є дата підписання уповноваженими представниками сторін Акту приймання-передачі продукції. В разі якщо фактична передача продукції і дата підписання Акту-приймання-передачі продукції не співпадають - до підписання Акту-приймання-передачі продукції (в тому числі період приймання продукції за кількістю та якістю), продукція вважається переданою покупцю на відповідальне зберігання.

Відповідно до п.9.1. договору, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за договором, сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором.

Так, пунктом 9.2 Договору сторони передбачили, що у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань щодо поставки продукції з постачальника стягується пеня у розмірі 2 відсотка вартості продукції, з якої допущено прострочення за кожний день прострочення, а за прострочення понад двадцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, і крім цього, Постачальник відшкодовує всі понесені покупцем збитки, заподіяні затримкою виконання постачальником зобов`язань за цим договором, а у разі здійснення попередньої оплати постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає покупцю кошти з урахування індексу інфляції і 3-х відсотків річних.

Відповідно до пункту 9.3. Договору за порушення постачальником умов зобов`язання щодо якості продукції стягується штраф у розмірі 20 відсотків від ціни неякісної продукції і, крім цього, постачальник відшкодовує всі понесені покупцем збитки.

Предметом розгляду у даній справі є матеріально-правова вимога позивача про стягнення з відповідача нараховану відповідно до умов Договору (п.9.2.) пеню за непоставлену продукцію (трубу гнуту 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн.) за період з 27.12.2018 по 01.04.2019 у розмірі 2% від вартості непоставленої продукції у сумі 198 709,02 грн., штраф у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції у сумі 7 244,60 грн. та відповідно до п.9.3. договору штраф у розмірі 20 % від ціни неякісної продукції у сумі 20 698,86 грн.

Відмова відповідача сплатити вказану суму штрафних санкцій стала підставою для звернення до суду з даним позовом.

Предметом доказування у даній справі є встановлення наявності/відсутності обставин порушення відповідачем строків поставки товару у кількості, передбаченій умовами договору поставки та невиконання зобов`язань по якості поставленої продукції.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, скасовуючи рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29 липня 2019 року та направляючи справу №904/1488/19 на новий розгляд, в своїй постанові від 05 грудня 2019 року вказав на необхідність встановлення на новому розгляді обставин справи:

- щодо правомірності та обґрунтованості заявлених вимог по стягненню штрафних санкцій за прострочення строку поставки товару та стягнення пені у відповідності до всіх умов Договору про закупівлю (поставки) від 11.07.2018 № 121/59;

- дослідження окремих пунктів вказаного Договору, що безпосередньо регулюють питання дати поставки товару, питання відповідального зберігання товару покупцем, питання призупинення приймання продукції у разі виявлення недоліків товару,

- дослідження правової природи акту приймання-передачі продукції.

За своєю правовою природою даний Договір, укладений між ПАТ "Центренерго" та ТОВ "ВО "Союзенергомаш", відноситься до договорів поставки.

Відповідно до статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтею 712 ЦК України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до статті 673 ЦК України, продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується. Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети. У разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису. Якщо законом встановлено вимоги щодо якості товару, продавець зобов`язаний передати покупцеві товар який відповідає цим вимогам. Продавець і покупець можуть домовитися про передання товару підвищеної якості порівняно з вимогами, встановленими законом.

Відповідно до статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ст. 526 ЦК України, яка кореспондуються із ст. 193 ГК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За умовами пункту 5 Додатку №1 до договору поставка продукції має бути здійснена протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової заявки покупця. Заявка про поставку продукції від 12.07.2018 №23/2506 була направлена відповідачу 24.07.2018 та отримана відповідачем 26.11.2018.

Таким чином, граничним днем поставки продукції є 26.12.2018, вартість недопоставленої продукції складає 103 494,28грн.

У встановлений договором строк умови договору щодо поставки товару належної якості відповідачем не виконані.

Відповідно до положень статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до частини 2 статті 218 Господарського кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб`єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність.

Відповідно до частини 1 статті 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У сфері господарювання, згідно з частиною 2 статті 217 та частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України, застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Так, відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до пункту 9.2 договору у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань щодо поставки продукції з Постачальника стягується пеня у розмірі 2 відсотка вартості Продукції, з якої допущено прострочення за кожний день прострочення, а за прострочення понад двадцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, і крім цього, Постачальник відшкодовує всі понесені Покупцем збитки, заподіяні затримкою виконання постачальником зобов`язань за цим договором, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Покупцю кошти з урахування індексу інфляції і 3-х відсотків річних.

Позивачем нараховано пеню за непоставлену продукцію (Трубу гнуту 426х15 Т-903 ст. 20 у кількості 1 шт. вартістю 103 494,28 грн.) за період з 27.12.2018 по 01.04.2019 у розмірі 2% від вартості непоставленої продукції у сумі 198 709,02 грн. та штраф у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції у сумі 7 244,60 грн. та, відповідно до п.9.3. договору, штраф у розмірі 20 % від ціни неякісної продукції у сумі 20 698,86 грн.

Розрахунок пені за непоставлену продукцію, штрафу у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції, штрафу за поставку неякісної продукції, наданий позивачем, відповідає чинному законодавству України, дійсним обставинам справи, є арифметично вірним.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про правомірність та обґрунтованість заявлених вимог по стягненню пені за непоставлену продукцію у сумі 198 709,02 грн., штрафу у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції у сумі 7 244,60 грн. та штрафу у розмірі 20 % від ціни неякісної продукції у сумі 20 698,86 грн. у відповідності до всіх умов Договору про закупівлю (поставки) від 11.07.2018 № 121/59.

В свою чергу, на виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 16 червня 2019 року №904/1488/19 відповідачем згідно платіжного доручення №12352 від 18 червня 2019 року сплачено 21 009,34грн. штрафу та судовий збір (а.с.112, т.1).

За вказаних обставин, враховуючи, що відповідач у добровільному порядку сплатив штраф у розмірі 20 % від ціни неякісної продукції у сумі 20 698,86 грн. та частину судового збору у розмірі 310,48грн., провадження у справі в цій частині стягнення суми штрафу необхідно закрити за відсутністю предмету спору відповідно до п.2 ч.1 ст. 231 ГПК України.

Таким чином стягненню з відповідача підлягає пеня за непоставлену продукцію за період з 27.12.2018 по 01.04.2019 у розмірі 2% від вартості непоставленої продукції у сумі 198 709,02 грн. та штраф у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції у сумі 7 244,60 грн.

Відповідач під час розгляду справи заявив клопотання про зменшення розміру штрафу та пені до 10% від суми, яку просить стягнути позивач.

Позивач проти зменшення нарахованої пені та штрафу заперечує.

Клопотання відповідача про зменшення розміру штрафу підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно ч. 1 ст. 233 Господарського кодексу України, у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов`язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов`язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Частиною 3 ст. 551 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Відповідно до ч.2 ст. 233 Господарського кодексу України якщо порушення зобов`язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.

Згідно з п.2.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань" роз`яснено, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням господарського суду.

У підпункті 3.17.4 підпункту 3.17 пункту 3 зазначеної постанови пленуму вказано, що вирішуючи, в тому числі й з власної ініціативи, питання про зменшення розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов`язання, господарський суд повинен об`єктивно оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу, ступеню виконання зобов`язання, причини (причин) неналежного виконання або невиконання зобов`язання, незначності прострочення виконання, наслідків порушення зобов`язання, невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким наслідкам, поведінки винної сторони (в тому числі вжиття чи невжиття нею заходів до виконання зобов`язання, негайне добровільне усунення нею порушення та його наслідків) тощо.

Зі змісту наведених норм випливає, що при вирішенні питання про можливість зменшення неустойки, суд повинен, зокрема встановити винятковість даного випадку, майновий стан сторін та оцінити співвідношення розміру заявлених штрафних санкцій із розміром збитків кредитора, врахувати інтереси обох сторін.

Майновий стан сторін і соціальна значущість боржника має значення для вирішення питання про зменшення розміру штрафних санкцій.

При цьому, розмір, до якого штрафні санкції підлягають зменшенню, закон відносить на розсуд суду.

Аналогічний висновок щодо можливості зменшення розміру заявленої до стягнення пені, що є правом суду, яке реалізується ним на власний розсуд, викладений також у постановах Верховного Суду від 04.05.2018 у справі №917/1068/17, від 22.01.2019 у справі №908/868/18, від 13.05.2019 у справі №904/4071/18, від 22.04.2019 у справі №925/1549/17, від 30.05.2019 у справі №916/2268/18, від 04.06.2019 у справі №904/3551/18.

В аспекті права на справедливий суд, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд звертає увагу на наступні обставини та вважає за необхідне використати надане національним законодавством України право суду на зменшення розміру штрафних санкцій.

Враховуючи часткову сплату нарахованих до стягнення штрафних санкцій (20698,86грн.), великий розмір нарахованих штрафу та пені (загальна сума 226 652,48грн.) порівняно із сумою невиконаного зобов`язання (вартість непоставленої труби складає 103494,28грн.) суд вважає за можливе зменшити суму нарахованої пені (198709,02грн.) на 50% та стягнути з відповідача на користь позивача 99 354,51грн.

За викладених обставин, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає пеня за прострочення строків поставки у розмірі 99 354,51 (198 709,02 грн.Х50%), штраф у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції у розмірі 7 244,60 грн..

В частині вимоги про стягнення штрафу у розмірі 20698,86грн. провадження у справі слід закрити.

Вирішуючи питання розподілу витрат по сплаті судового збору, суд враховує таке.

Пунктом 4.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21 лютого 2013 року №7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" у випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

З матеріалів справи вбачається, що з апеляційною і касаційною скаргами зверталося ПАТ "Центренерго" та відповідно сплачувало судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 4633,96грн. (сплачено 150% судового збору, який підлягав сплаті при зверненні з позовом до суду за вимоги майнового характеру, касаційної - 6178,62грн. (сплачено 200% судового збору).

Відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Враховуючи те, що відповідачем частково сплачено на користь позивача судовий збір у розмірі 310,48грн., стягненню на користь позивача підлягають витрати з оплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3089,32грн (3399,8грн.-310,48грн.), за розгляд апеляційної скарги у розмірі 4633,96грн., касаційної - 6178,62грн.

Керуючись положеннями Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 123, 129, 231 (ч.1 п.2), 232, 233, 236-241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Закрити провадження у справі в частині стягнення штрафу за постачання неякісної продукції у сумі 20 698 (двадцять тисяч сто дев`яносто вісім) грн. 86коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Союзенергомаш" (місцезнаходження: 49127, м. Дніпро, вул. Гаванська, 8; код ЄДРПОУ: 32947973) на користь Публічного акціонерного товариства "Центренерго" (місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 літ. «Є» ; код ЄДРПОУ: 22927045) пеню за прострочення строків поставки у розмірі 99 354 (дев`яносто дев`ять тисяч триста п`ятдесят чотири) грн. 51коп., штраф у розмірі 7% від вартості непоставленої продукції у розмірі 7 244 (сім тисяч двісті сорок чотири) грн. 60 коп. та витрати з оплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3089 (три тисячі вісімдесят дев`ять) грн. 32коп., апеляційної скарги у розмірі 4633 (чотири тисячі шістсот тридцять три)грн.96коп., касаційної скарги у розмірі 6178 (шість тисяч сто сімдесят вісім)грн.62 коп., про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 06.03.2020

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/1488/19

Постанова від 08.07.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Ухвала від 12.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Ухвала від 14.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Судовий наказ від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Постанова від 04.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 07.10.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні