ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/7037/19

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Єфіменка К.С. при секретарі Кузьменко Е.Х., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕФФ" (Миколаївська дорога,128, м.Одеса, 65013) до Головного управління ДПС в Одеській області (вул.Семінарська,5, м.Одеса, 65044) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Головного управлін ня ДПС в Одеській області № 0003440514 від 01 листопада 2019 року (форма Р ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість 4 592 485 (чотири мільйона п`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста вісімдесят п`ять)грн. 00 коп. (за податковим зобов`язанням 3 061 657,00 грн. та штрафними санкціями 1 530 828,00 грн.; № 0003791307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 19 318,56(дев`ятнадцять тисяч триста вісімнадцять )грн. 56 коп. (за податковим зобов`язанням 11 039,18 грн. та штрафними санкці ями 8 279,38грн.); № 0003801307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання з військового податку на суму 1 434,89 (одна тисяча чотириста тридцять чо- тири)грн. 89 коп. (за податковим зобов`язанням 819,94 грн. та штрафними санкціями 614,95 грн.); № 0003781307 від 01 листопада 2019 року (форма ПС ) про застосу вання до товариства з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 штрафних санкцій у сумі 510 грн. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються початковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п.,-

В С ТА Н О В И В:

З позовом до суду звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕФФ" (Миколаївська дорога,128, м.Одеса, 65013) до Головного управління ДПС в Одеській області за результатом якого (з урахуванням адміністративного позову наданого разом з заявою про усунення недоліків за вх.№44942/19 від 28.11.2019 року) просить суд: визнати протиправними та скасувати податкові повідомленння-рішення Головного управлін ня ДПС в Одеській області № 0003440514 від 01 листопада 2019 року (форма Р ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість 4 592 485 (чотири мільйона п`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста вісімдесят п`ять)грн. 00 коп. (за податковим зобов`язанням 3 061 657,00 грн. та штрафними санкціями 1 530 828,00 грн.; № 0003791307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 19 318,56(дев`ятнадцять тисяч триста вісімнадцять )грн. 56 коп. (за податковим зобов`язанням 11 039,18 грн. та штрафними санкці ями 8 279,38грн.); № 0003801307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання з військового податку на суму 1 434,89 (одна тисяча чотириста тридцять чо- тири)грн. 89 коп. (за податковим зобов`язанням 819,94 грн. та штрафними санкціями 614,95 грн.); № 0003781307 від 01 листопада 2019 року (форма ПС ) про застосу вання до товариства з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 штрафних санкцій у сумі 510 грн. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються початковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п.

В судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги. В обґрунтування позовних вимог зазначено що на підставі направлень від 19.09.2019 №152/05-14, від 19.09.2019 №153/05-14, від 19.09.2019 №154/05-14, від 19.09.2019 №157/05-14, від 19.09.2019 №158/05-14, від 19.09.2019 №152/05-14, від 19.09.2019 №152/05-14 виданих ГУ ДПС в Одеській області, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, номер те лефону 048-725-83-58, e-mail: od.official@gov.ua, головним державним ревізор-інспектором відділу перевірок платників міста Одеси управління податкових перевірок трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Гординською Наталією Віталіївною; голо вним державним ревізор-інспектором відділу перевірок фінансових установ, міжнародного опода ткування та перевірок представництв нерезидентів управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Шумуновою Катери ною Сергіївною; головним державним ревізор-інспектором відділу контрольно - перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС в Одеській області Чертухіною Тетяною Георгіївною; головним державним ревізор-інспектором сектору погашення бо ргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області Поліщук Дмитро Анатолійович; головним державним ревізор-інспектором сек тору погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області Траст`ян Зінаїдою Петрівною; головним державним ревізор- інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податко вих перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Захар`євим Андрієм Вікторовичем; головним державним ревізор-інспектором відділу фа ктичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфе ртного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Макаровим Сер гієм Миколайовичем, відповідно до пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, п.77.1 ст.77 Податкового кодексу України від 02.12,2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) ) (далі - Податковий кодекс) з урахуванням наказу ГУ ДПС в Одеській області Про початок діяльності Головного управління ДПС в Одеській області від 29.08.2019 № 7 та на підставі наказу ГУ ДПС в Одеській області від 09.08.2019 №6435 Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "ТЕФФ" (код ЄДРПОУ 38110834) проведена документальна планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповіда льністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834, (далі - ТОВ "ТЕФФ" ) податкового законодавства за пері од з 01.07.2018 по 30.06.2019, валютного за період з 01.07.2018 по 30.06.2019, єдиного внеску на зага льнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2018 по 30.06.2019, іншого зако нодавства за період з 01.07.2018 по 30.06.2019р.

За результатми перевірки було складено Акт від 25.06.2019 року №117/15-32-05-14/38110834 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834, номер телефону №7786776, e-mail:ttff1@ukr.net.

Вказаний Акт перевірки було отримано підприємством поштою 15 жовтня 2019 року.

На підставі зазначеного Акту перевірки від 10.10.2019 р. Головним управлінням ДПС в Оде ській області були прийняті податкові повідомлення - рішення:

№ 0003440514 від 01 листопада 2019 року (форма Р ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`я зання за платежем податок на додану вартість 4 592 485 (чотири мільйона п`ятсот дев`яносто дві ти сячі чотириста вісімдесят п`ять)грн. 00 коп. (за податковим зобов`язанням 3 061 657,00 грн. та штрафними санкціями 1 530 828,00 грн.

№ 0003791307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`я зання з податку на доходи фізичних осіб на суму 19 318,56(дев`ятнадцять тисяч триста вісімнадцять )грн. 56 коп. (за податковим зобов`язанням 11 039,18 грн. та штрафними санкціями 8 279,38грн.);

№ 0003801307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`я зання з військового податку на суму 1 434,89 (одна тисяча чотириста тридцять чотири)грн. 89 коп. (за податковим зобов`язанням 819,94 грн. та штрафними санкціями 614,95 грн.);

№ 0003781307 від 01 листопада 2019 року (форма ПС ) про застосування до товариства з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 штрафних санкцій у сумі 510 грн. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п.

До вказаних податкових повідомлень-рішень Головним управлінням ДПС в Одеській області складено додаток розрахунок штрафних санкцій до податкових повідомлень-рішень на підставі ак та перевірки від 25.06.2019 р. № 117/15-32-05-14/38110834.

Зазначені податкові повідомлення - рішення № 0003440514, 0003791307, 0003801307, 0003781307 від 01 листопада 2019 року разом з додатками були підприємством отримані поштою 05 листопада 2019 року.

Не погодившись з вказаними податковими повідомленнями-рішеннями позивач звернувся з даним адміністративним позовом.

Представник відповідача заперечував проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що перевірка була призначена та проведена у відповідності до положень ПК України, посилаючись на доводи викладені у відзиві (вх.49217/19 від 24.12.2019 року) на позовну заяву та висновки акту перевірки., а оскільки платником податків не було подано усіх необхідних документів, перевіркою зроблений ґрунтовний висновок про не підтвердження платником даних податкової звітності відповідних податкових періодів з ПДВ.

Ухвалою суду від 06 грудня 2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснити за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 19 грудня 2019 року.

Ухвалою від 30 січня 2020 року закрито підготовче провадження у справі таа призначено до судового розгляду на 17 лютого 2020 року.

Представник позивача до судового засідання з`явився, підтримав заявлені позовні вимоги у повному обсязі з підстав викладених у позовній заяві.

Представник відповідача у судовому засіданні заперечував проти задоволення позовних вимог підтримуючи доводи викладені у відзиві на позовну заяву.

Заслухавши пояснення представника відповідача та дослідивши наявні в справі письмові докази суд встановив наступні факти та обставини.

Відповідач - Головне управління ДПС в Одеській області, на підставі ст.1 Закону України "Про державну податкову службу", є місцевим підрозділом центрального органу державної виконавчої влади та згідно ст.ст.7,10,11 цього ж Закону здійснює повноваження щодо призначення податкових перевірок, встановлення порушень податкового законодавства, нарахування та стягнення заборгованості з податків та зборів, штрафних санкцій, надання висновків на повернення з бюджету надмірно сплачених податків та зборів, а тому позовні вимоги щодо оскарження його актів, дій чи бездіяльності з цього приводу, на підставі положень ст.55 Конституції України, п.1 ч.1 ст.19 КАС України, підвідомчі адміністративним судам та повинні розглядатись у порядку адміністративного судочинства.

На підставі направлень від 19.09.2019 №152/05-14, від 19.09.2019 №153/05-14, від 19.09.2019 №154/05-14, від 19.09.2019 №157/05-14, від 19.09.2019 №158/05-14, від 19.09.2019 №152/05-14, від 19.09.2019 №152/05-14 виданих ГУ ДПС в Одеській області, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, номер те лефону 048-725-83-58, e-mail: od.official@gov.ua, головним державним ревізор-інспектором відділу перевірок платників міста Одеси управління податкових перевірок трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Гординською Наталією Віталіївною; голо вним державним ревізор-інспектором відділу перевірок фінансових установ, міжнародного опода ткування та перевірок представництв нерезидентів управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Шумуновою Катери ною Сергіївною; головним державним ревізор-інспектором відділу контрольно - перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС в Одеській області Чертухіною Тетяною Георгіївною; головним державним ревізор-інспектором сектору погашення бо ргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області Поліщук Дмитро Анатолійович; головним державним ревізор-інспектором сек тору погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області Траст`ян Зінаїдою Петрівною; головним державним ревізор- інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податко вих перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Захар`євим Андрієм Вікторовичем; головним державним ревізор-інспектором відділу фа ктичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфе ртного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Одеській області Макаровим Сер гієм Миколайовичем, відповідно до пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, п.77.1 ст.77 Податкового кодексу України від 02.12,2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) ) (далі - Податковий кодекс) з урахуванням наказу ГУ ДПС в Одеській області Про початок діяльності Головного управління ДПС в Одеській області від 29.08.2019 № 7 та на підставі наказу ГУ ДПС в Одеській області від 09.08.2019 №6435 Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "ТЕФФ" (код ЄДРПОУ 38110834) проведена документальна планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповіда льністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834, (далі - ТОВ "ТЕФФ" ) податкового законодавства за пері од з 01.07.2018 по 30.06.2019, валютного за період з 01.07.2018 по 30.06.2019, єдиного внеску на зага льнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2018 по 30.06.2019, іншого зако нодавства за період з 01.07.2018 по 30.06.2019р.

За результатми перевірки було складено Акт від 25.06.2019 року №117/15-32-05-14/38110834 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834, номер телефону №7786776, e-mail:ttff1@ukr.net.

Вказаний Акт перевірки було отримано підприємством поштою 15 жовтня 2019 року.

На підставі зазначеного Акту перевірки від 10.10.2019 р. Головним управлінням ДПС в Оде ській області були прийняті податкові повідомлення - рішення:

№ 0003440514 від 01 листопада 2019 року (форма Р ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`я зання за платежем податок на додану вартість 4 592 485 (чотири мільйона п`ятсот дев`яносто дві ти сячі чотириста вісімдесят п`ять)грн. 00 коп. (за податковим зобов`язанням 3 061 657,00 грн. та штрафними санкціями 1 530 828,00 грн.

№ 0003791307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`я зання з податку на доходи фізичних осіб на суму 19 318,56(дев`ятнадцять тисяч триста вісімнадцять )грн. 56 коп. (за податковим зобов`язанням 11 039,18 грн. та штрафними санкціями 8 279,38грн.);

№ 0003801307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`я зання з військового податку на суму 1 434,89 (одна тисяча чотириста тридцять чотири)грн. 89 коп. (за податковим зобов`язанням 819,94 грн. та штрафними санкціями 614,95 грн.);

№ 0003781307 від 01 листопада 2019 року (форма ПС ) про застосування до товариства з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 штрафних санкцій у сумі 510 грн. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п.

Розглянувши оскаржені акти суб`єкту владних повноважень, суд виходячи з положень ч.2 ст.2 КАС України, проходить до висновку, що оскаржувані позивачем податкові повідомлення-рішення не відповідають вимогам закону, виходячи з наступного.

Частина 2 статті 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та й спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з

використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Щодо суті встановлених порушень, то суд також зазначає, що висновок податкового органу про безпідставність формування позивачем податкового кредиту перевірених податкових періодів не ґрунтується на фактичних обставинах справі та законі з наступних підстав.

При визначенні суми податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту та подальшому бюджетному відшкодуванню, податковий орган враховував наступні норми Закону про оподаткування доходів підприємств та з ПДВ.

Відповідно до и.44.1 ст.44 Податкового кодексу, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з п.44.2 ст.44 Податкового кодексу, для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.

Підпункт 134.1.1. п. 134.1. ст. 134 Податкового кодексу: Об`єктом оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу .

Відповідно до п.198.3 ст.198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пукнтом 198.6 ст.198 ПК України передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу). У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону.

У відповідності до приписів ч.4 ст.9 КАС України судом під час офіційного з`ясування обставин справи досліджувалось питання щодо товарності угод за якими позивач формував валові витрати податковий кредит з ПДВ у звітних податкових періодах.

Так, між позивачем та ТОВ "БУДМАКСТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 42144314) були укладені Договори підряду № 10 від 20.08.2018р. та № 11 від 21.08.2018р., на виконання умов яких ТОВ "БУДМАКСТРОЙ" були виконані наступні роботи: виготовлення каркасу камери змішування; виготовлення рам камери змішування; виготовлення рами опорної до пальника. Загальна вартість виконаних ТОВ БУДМАКС ТРОЙ робіт склала 1863000,00 грн. з ПДВ. При виконанні зазначених господарських операцій складались наступні документи, а саме: договори підряду № 10, 11 зі специфікаціями до них; акти здачі-приймання виконаних робіт; акти прийому-передачі давальницької сировини; акти прийому-передачі готової продукції; податкові накладні, платіжні доручення.

Між позивачем та ТОВ МІЛІНЕКС (код ЄДРПОУ 42215217) було укладено Договір підряду № 02/10 від 02.10.2018 на виконання умов якого ТОВ МІЛІНЕКС були виконані наступи роботи: виготовлення газоходів, виготовлення камер змішування; виготовлення пальника ПВГ(а)-350 (номінальною потужністю 10.0 МВт; виготовлення бункера приймання-вивантаження. Загальна вартісті виконаних ТОВ МІЛІНЕКС робіт склала 2388960,00 грн. з ПДВ. При виконанні зазначених господарських операцій складались наступні документи, а саме: договір підряду № 02/10 зі специфікаціями; акти здачі-приймання виконаних робіт; акти прийому-передачі давальницької сировини; акти прийому-передачі готової продукції; податкові накладні, платіжні доручення.

Розрахунки між сторонами проводились у безготівковій формі. За даними бухгалтерського обліку за рахунком 631 дсбіторська/крсдиторська заборгованість по взаємовідносинам з ГОВ МІЛІНЕКС відсутня.

Між позивачем та TOB "ІНЕКС БУД" (код за ЄДРПОУ 39173612) були укладені договори підряду № 01/05-2018 від 01.05.2018р., № 01/10/2018 від 01.10.2018р.,на виконання умов яких TOB "ІНЕКС БУД" були виконані наступні роботи: виготовлення пальника ПВГ (а) -3500 номінальною потужністю 10.0 МВт; виготовлення пальника ПВГ (а) -3500 номінальною потужністю 10.0 МВт. Загальна вартість виконаних ТОВ "ІНЕКС БУД" робіт склала 1834960,00 грн. з ПДВ. При виконанні зазначених господарських операцій складались наступні документи, копії яких надані до суду, а саме: договори підряду № 01/05-2018, 01/10/2018 зі специфікаціями до них; акти здачі-приймання виконаних робіт: акти прийому передачі давальницької сировини; акти прийому-передачі готової продукції; податкові накладні, платіжні доручення.

Розрахунки між сторонами проводились у безготівковій формі. За даними бухгалтерського облік; за рахунком 631 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ "ІНЕКС БУД" відсутня.

Між позивачем та TOB "КАВІСТА" (код за ЄДРПОУ 41003453) були укладені договори підряду № 018/12/2018 від 01.12.2018р. № 04/01/2019 від 04.01.2019р., № 20/01 від 20.01.2019р., на виконання умов яких ТОВ "ІНЕКС БУД" були виконані наступні роботи: монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж паропроводів Рр=3,9 МПа, Т=440° от котлів №1 №2, трубопроводові дренажів і воздушників, паропровід к деаератору; капітальний ремонт енергетичною котла ст.№2; капітальний ремонт схем обв`язки турбогенератора ст.№2; капітальний ремонт схем обов`язки турбогенератора ст.№ 1 ; монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е 35- 40-440Д (монтаж барабанів с сепараційними приладами); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (капітальний монтаж пароперегревателів конвективних. ширмових): монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж паропроводів Рр=3,9 МПа, Т=440° от котлів №1, №2, трубопроводів дренажів и воздушників, паропровід к деаератору); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж барабанів з сепараційними пристроями); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (капітальний монтаж пароперегревателів конвективних, ширмових); монтажні роботи промислового обладнення котельної на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж паропроводів Рр=3,9 МПа Т=440° от котлов №1, №2, трубопроводів дренажей і воздушників, паропровід к деаератору); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж барабанів з сепараційними пристроями); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (капітальний монтаж пароперегрівачів конвективних, ширмових); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж паропроводов Рр=3,9 МПа, Т=440° від котлів №1 №2, трубопроводів дренажів і воздушників, паропровід к деаератору); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж барабанів з сепараційними пристроями); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (капітальний монтаж пароперегрівачів конвективних, ширмових); капітальний ремонт обладнання фільтрувального залу ХВО з заміною фізично зношеного насосного парку з використання сучасного насосного обладнання та арматури. Загальна вартість виконаних ТОВ "КАВІСТА" робіт склала 4749432,00 грн. з ПДВ. При виконанні зазначених господарських операцій складались наступні документи, а саме договори підряду № 018/12/2018р. від 01.12.2018р. № 04/01/2019 від 04.01.2019р„ № 20/01 від 20.01.2019р. зі специфікаціями до них; договірні ціни; локальні кошториси ; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт; акти прийому-передачі давальницької сировиии; акти прийому-передачі готової продукції; податкові накладні, платіжні доручення.

Розрахунки між сторонами проводились у безготівковій формі. За даними бухгалтерського обліку за рахунком 631 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам з TOB "КАВІСТА" відсутня.

Між позивачем та ТОВ "БУД-СТРОМ" (код за ЄДРПОУ 42534502) були укладені договори підряду № 04/03 від 04.03.2019р., № 11/03 від 11.03.2019р., , № 15/04 від 15.04.2019р., № 08/02 від 08.02.2019р., на виконання умов яких ТОВ "БУД-СТРОМ" були виконані наступні роботи: монтажні робити промислового обладнання котельні на базі котла парового Е-35-40-440Д (монтаж трубопроводв безперервного продування, аварійного зливу з котла, дренажів і воздушників, трубопроводів відбору проб, сепаратора безперервного продування, холодильників; монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж пароперегревателів конвективних, ширмових); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж обладнання парових трактів, трубопроводів (трубопроводів поживних, трубопроводів опускних, трубопроводів паровідвідних), пароохолоджувача, арматури котла, арматури для стислого повітря, насосів поживних)); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі котла парового Е-35-40-440Д (монтаж трубопроводіі безперервного продування, аварійного зливу з котла, дренажів і воздушників, трубопроводів відбору проб, сепаратора безперервного продування, холодильників); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж паропроводів Рр=3,9 МПа, Т=440° від котлів №1, №2 трубопроводів дренажей и воздушників, паропровод к деаератору (монтаж труб, отводів, переходів, задвижек); монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж пароперегревателів конвективних, ширмових), монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж барабанів з сепараційними пристроями), монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж барабанів з сепараційними пристроями) монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж обладнання парових трактів, трубопроводів (трубопроводів поживних, трубопроводів опускних, трубопроводів паровідвідних), пароохолоджувача, арматури котла, арматури для стислого повітря, насосів поживних),монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж обладнання парових трактів, трубопроводів (трубопроводів поживних, трубопроводів опускних, трубопроводії паровідвідних), пароохолоджувача, арматури котла, арматури для стислого повітря, насосів поживних) монтажні роботи промислового обладнання котельні на базі 2 котлів Е-35- 40-440Д (монтаж обладнання парових трактів, трубопроводів (трубопроводів поживних, трубопроводів опускних, трубопроводів паровідвідних), пароохолоджувача, арматури котла, арматури для стислого повітря, насосів поживних). Загальна вартість виконаних ТОВ "БУД-СТРОМ" робіт склала 6 016 800,00 грн. з ПДВ. При виконанні зазначених господарських операцій складались наступні документи, а саме: договори підряду № 04/03, № 11/03, № 08/02 , № 15/04, зі специфікаціями до них; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт; податкові накладні, платіжні доручення.

Розрахунки між сторонами проводились у безготівковій формі, за даними бухгалтерського облік; за рахунком 631 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ "БУД-СТРОМ" відсутня.

Між позивачем та ТОВ "ТРИІРТА" (ЄДРПОУ 42193309) було укладено договір поставки продукції № 08-04 від 08.04.2019р., на виконання умов якого ТОВ "ТРИІРТА" на адресу позивача було поставлено суху бетонну суміш СБСНЦ-1750. Загальна вартість поставленої ТОВ "ТРИІРТА" бетонної суміш склала 5549760,00 грн. з ПДВ. При виконанні зазначених господарських операцій складались наступи документи, а саме: договір зі специфікацією; видаткові накладні, товарно транспортні накладні; податкові накладні, платіжні доручення.

Розрахунки між сторонами проводились у безготівковій формі, за даними бухгалтерського облік; за рахунком 631 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ МІЛІНЕКС від сутня.

Представником позивача надані документи податкового та бухгалтерського обліку підприємства, які підтверджують фактичність виконання договорів поставки товарів, робіт (послуг) із вказаними контрагентами.

Фактична поставка товарів та послуг, їх отримання та проведення оплати їх вартості позивачем, у тому числі ПДВ надавало позивачу право сформувати валові витрати та податковий кредит відповідних податкових періодів на підставі положень п.п.198.3, 198.6 ст.198 ПК України.

Представник відповідача вважає зазначені вище докази недостатніми для підтвердженням фактичного виконання укладених позивачем договорів поставки та купівлі-продажу товарів.

Але такий висновок посадових осіб органу ДПС України є помилкових з наступних підстав:

Пунктом 2 ст.3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні передбачено, що фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірювач, базуються на даних бухгалтерського обліку.

Пунктом 1 ст.9 цього ж Закону встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо же неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Відповідно до п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 (надалі - Положення) під первинними документами розуміються документи, створені у письмовій або електронній формах, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Відповідно до п.2.4 Положення первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральній та /або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис особи, що брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до п.2.5 Положення документ повинен бути підписаний особисто та підпис може бути скріплений печаткою.

Таким чином, зазначені вище документи первинного бухгалтерського та податкового обліку складені у відповідності до приписів діючого законодавства, мають всі необхідні для цього реквізити, а тому відповідає критеріям належного доказу, визначеного ст.73 КАС України.

Відповідно до положень ст.2 Закону України Про судоустрій та статус суддів встановлено, що суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права.

Відповідно до положень ч.1 ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно положень ч.2 ст.8 КАС України визначено, що суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенція) була підписана 04.11.1950 року в Римі десятьма європейськими державами. Відтоді вона стала фундаментом усього комплексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав людини, її законних інтересів та потреб, відправною точкою на шляху цивілізованих європейських держав до втілення в життя загальнолюдських цінностей. Ратифікувавши Конвенцію про права людини 17.07.1997 року, Україна визнала не лише право на мирне володіння майном , а й згідно із положеннями ст.1 Протоколу №1 до Конвенції визнала право на звернення фізичних та юридичних осіб до Європейського суду з прав людини за захистом своїх порушених прав та охоронюваних Конвенцією свобод, пов`язаних з реалізацією права власності.

Основною метою ст.1 Протоколу №1 до Конвенції є запобігання свавільному захопленню власності, конфіскації, експропріації та іншим порушенням принципу безперешкодного користування своїм майном, до яких часто вдаються або схильні вдаватися на практиці уряди держав.

Названа стаття проголошує: Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснення контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів .

На відміну від більшості положень Конвенції, ст.1 Протоколу №1 захищає права не лише фізичних, а й юридичних осіб, наприклад, компаній. Цей аспект даної статті має важливе значення, оскільки економічна система держав-учасниць Конвенції заснована на праві приватної власності й праві вільно створювати такі економічні одиниці, як юридичні особи : неурядові організації, релігійні органи, засоби масової інформації тощо.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини, найчастіше втручання у право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Протоколу №1 забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійснено на підставі закону. При цьому під законом Конвенція розуміє нормативний акт, що має бути доступним (accessible) та передбачуваним (forseable). Також закон має відповідати всім вимогам нормативного акта. Доступність закону означає наявність доступу та знань щодо цього закону в суспільстві та у осіб. Передбачуваність означає можливість передбачити певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв`язку із застосуванням закону.

Суд у своїх рішеннях нагадує, що незважаючи на те, що держави мають широкі рамки розсуду при визначенні умов і порядку, за яких приватна особа може бути позбавлена своєї власності, позбавлення останньої, навіть, якщо воно переслідує законну мету в інтересах суспільства, буде розглядатися як порушення ст.1 Протоколу №1, якщо не була дотримана розумна пропорційність між втручанням у права фізичної чи юридичної особи й інтересами суспільства. Також буде мати місце порушення ст.1 Протоколу №1 й у випадку, коли наявний істотний дисбаланс між тягарем, що довелося понести приватній особі, і переслідуваними цілями інтересів суспільства.

Закріплюючи право кожного на мирне володіння своїм майном, стаття 1 за своєю суттю є гарантією права власності (рішення від 13.06.1979 року у справі Маркс проти Бельгії , п.69).

Поняття майно має автономне значення, яке, звичайно, не обмежується правом власності на речі матеріального світу: у розумінні цього положення певні інші права та інтереси, які є активами, можуть також розглядатися як майнові права, а отже, майно (рішення від 23.02.1995 року у справі Гасус Дозір унд Фьордертехнік Гмбг проти Нідерландів , п.53).

Під дію статті 1 Протоколу №1 до Конвенції підпадає право вимоги, якщо воно достатньою мірою встановлене, щоб являти собою актив.

Коли основою вимоги є майновий інтерес, то особа, яка її має, вважатиметься такою, що має легітимне сподівання ( Федоренко проти України , Едуард Петрович Мельник проти України ) на отримання майна, за наявності однієї з умов: - якщо наявне остаточне судове рішення, що підтверджує це право ( Бурдов проти Росії , Юрій Миколайович Іванов проти України , Агрокомплекс проти України ); - якщо є достатнє правове підґрунтування у національному законодавстві, що підтверджує вимогу ( Брезовец проти Хорватії , Рисовський проти України , Кечко проти України , Стреч проти Великобританії , Москаль проти Польщі , Сук проти України , Федоренко проти України , Україна-Тюмень проти України ).

Вказані рішення ЄСПЛ свідчать про те, що захист права особи на незаконне покладання на неї обов`язку щодо сплати податків та штрафів повинно розглядати, як захист права особи на майно у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Такий висновок також випливає з п.49 Рішення ЄСПЛ у справі ЩОКІН ПРОТИ УКРАЇНИ (CASE OF SHCHOKIN v.UKRAINE) (Заяви №№ 23759/03 та 37943/06).

Так, у своїх висновках Суд неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише "на умовах, передбачених законом", а п.2 визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію "законів". Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах "Амюр проти Франції", "Колишній король Греції та інші проти Греції" та "Малама проти Греції").

Водночас ст.1 Першого протоколу не гарантує права на надбання майна (рішення у справах "Ван дер Мюсель проти Бельгії" та "Копеський проти Словаччини"). Особа може заявляти про порушення ст.1 Першого протоколу тільки тією мірою, якою оскаржувані рішення національного суду стосуються її майна в розумінні цього положення. "Майном" може бути як "існуюче майно", так і активи, включаючи вимоги, стосовно яких особа може стверджувати, що вона має принаймні "легітимні сподівання" на реалізацію майнового права. "Легітимні сподівання" за своїм характером повинні бути більш конкретними, ніж просто надія й повинні ґрунтуватися на законодавчому положенні або юридичному акті, такому як судовий вердикт (рішення у справі "Копеський проти Словаччини").

Поряд з цим, слід відмітити, що принцип захисту легітимних очікувань також належить до принципів, що розвивалися судовою практикою Європейського суду з метою контролю за здійсненням влади так, щоб не допустити свавілля та зловживань, з метою захисту від можливих порушень з боку публічної адміністрації, в першу чергу, при реалізації державними органами та посадовими особами дискреційних повноважень.

В контексті зазначеного, слід наголосити, що податковий орган при виконанні покладених на нього повноважень зобов`язаний діяти на підставі, у межах та у спосіб визначений чинним законодавством України. Не зважаючи на той факт, що Податковим кодексом України встановлене право контролюючого органу на здійснення перевірок (документальних, невиїзних, виїзних, планових та позапланових перевірок), суд наголошує, що у той же час, контролюючий орган позбавлений права на відображення в акті перевірки необґрунтованих даних, а також суб`єктивних припущень, які не мають підтвердження доказами.

Оскільки до обов`язків платника податків законом віднесено ведення в установленому порядку обліку доходів і витрат, складання звітності, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; виконання законних вимог контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписування актів (довідки) про проведення перевірки (пп. 16.1.2, 16.1.8 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України), то є очевидним, що він (платник податків) має легітимне очікування на реалізацію свого майнового права, в даному випадку, на гарантоване державою право щодо формування податкового кредиту та зважаючи на відсутність факту заниження податкових зобов`язань при відсутності будь-яких порушень з боку платника податків.

Крім того, доказів неможливості вчинення контрагентами позивача господарських операцій представником відповідача до суду не надано.

В акті перевірки також стверджується, що у перевіряємому періоді співробітниками ТОВ "ТЕФФ" не складались звіти про використання службового телефону. Таким чином відсутня інформація, що використання співробітниками мобільного зв`язку та роумінгу пов`язано з веденням господарської діяльності.

Таким чином, перевіркою встановлено, що за рахунок коштів підприємства у періоді з 01.07.2018 по 30.06.2019 сплачено у вигляді додаткового блага послуги мобільного зв`язку директору співробітника ТОВ "ТЕФФ" ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на загальну суму 54 909,66,00 грн.

Дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезі дентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морськії економічній зоні (пп.14.1.54 п.14.1 ст.14 Кодексу).

Суд вважає наведене твердження необгрунтованим, оскільки діючим податковим законодавством не передбачено обов`язок складання звітів про використання працівниками службовог телефону.

Як встановлено судом ТОВ "ТЕФФ" з ПрАТ Київстар було укладено договір №6982566 від 25.04.2015р. про надання послуг фіксованого телефонного зв`язку за сьома телефонними номерами. Номери закріплені за працівниками підприємства на підставі наказу №16 від 01.02.2018р.

Представником відповідача не надано додаткових доказів, які б спростовували або ставили під сумнів надані представником позивача первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, в зв`язку із чим, суд погоджується з позицією представника позивача про те, що надані ним письмові докази є достатніми для доведення факту здійснення господарської діяльності, а тому висновок податкового органу про нереальність господарських операцій є помилковим, в зв`язку із чим, оскаржені позивачем податкові повідомлення-рішення підлягають визнанню протиправними та скасуванню на підставі положень ч.1 ст.245 КАС України.

Судові витрати розподілити за правилами ст.139 КАС України.

Керуючись ст.ст.139,242-246 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомленння-рішення Головного управлін ня ДПС в Одеській області № 0003440514 від 01 листопада 2019 року (форма Р ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість 4 592 485 (чотири мільйона п`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста вісімдесят п`ять)грн. 00 коп. (за податковим зобов`язанням 3 061 657,00 грн. та штрафними санкціями 1 530 828,00 грн.

3. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомленння-рішення Головного управлін ня ДПС в Одеській області № 0003791307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 19 318,56(дев`ятнадцять тисяч триста вісімнадцять )грн. 56 коп. (за податковим зобов`язанням 11 039,18 грн. та штрафними санкці ями 8 279,38грн.).

4. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомленння-рішення Головного управлін ня ДПС в Одеській області № 0003801307 від 01 листопада 2019 року (форма Д ) про збільшення товариству з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 суми грошового зобов`язання з військового податку на суму 1 434,89 (одна тисяча чотириста тридцять чо- тири)грн. 89 коп. (за податковим зобов`язанням 819,94 грн. та штрафними санкціями 614,95 грн.); № 0003781307 від 01 листопада 2019 року (форма ПС ) про застосу вання до товариства з обмеженою відповідальністю ТЕФФ , код ЄДРПОУ 38110834 штрафних санкцій у сумі 510 грн. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються початковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п.

Повний текст судового рішення виготовлений та підписаний суддею 10.03.2019 року.

Рішення суду може бути оскаржено до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в місячний строк з дня отримання повного тексту судового рішення, в порядку п.15.5 Перехідних положень КАС України.

Суддя К.С.Єфіменко

.

Дата ухвалення рішення 10.03.2020
Оприлюднено 10.03.2020

Судовий реєстр по справі 420/7037/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 29.04.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.03.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.03.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.03.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 10.03.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.02.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.01.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.12.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/7037/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону