Рішення
від 25.02.2020 по справі 904/5151/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020м. ДніпроСправа №904/5151/19

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Барабанова Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КБ Індустрія", м. Кам`янське Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод", м. Дніпро

про стягнення суми боргу в розмірі 190000грн., пені в розмірі 23580грн.82коп., 3% річних в розмірі 2108грн.22коп.

Представники:

від позивача: Кравченко Ю.О., член виконавчого органу згідно статуту;

від відповідача: Лавринович О.В., ордер серія АЕ №1008227 від 14.11.2019р., адвокат.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю "КБ Індустрія" звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод" з позовом про стягнення суми боргу в розмірі 190000грн., пені в розмірі 23580грн.82коп., 3% річних в розмірі 2108грн.22коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань з оплати виконаних робіт на підставі договору підряду №006-17-О від 23.05.2017; акт приймання виконаних будівельних робіт №006-17-6 від 03.06.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт.

Позивач зазначає, що 01.03.2019 між сторонами була підписана специфікація №6 до договору №006-17-О від 23.05.2017 на проведення робіт з ремонту підкранових колій. Загальна вартість робіт становила 380000грн. Того ж дня позивач підписану зі свого боку специфікацію направив відповідачу засобами електронного зв`язку. На момент складання позову оригінали специфікації №6 від 01.03.2019, підписані представниками сторін, знаходяться у відповідача.

На підставі рахунку №006-17-6/01 від 01.03.2019 платіжним дорученням №335 від 01.03.2019 відповідач перерахував 50% вартості робіт в розмірі 190000грн.

За твердженням позивача, виконання робіт та передача їх відповідачеві (замовнику) підтверджується актом приймання виконаних будівельних робіт №006-17-6 від 03.06.2019 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт. Відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 договору підряду №006-17-О від 23.05.2017 роботи мали бути оплачені в строк до 24.06.2019.

На адресу відповідача 04.09.2019 направлялась претензія про сплату суми боргу, залишена без реагування.

На підставі пунктів 9.3, 9.4 договору підряду №006-17-О від 23.05.2017 позивач нарахував та заявив до стягнення пеню в розмірі 23580грн.82коп. за період з 24.06.2019 по 05.11.2019.

Згідно зі статтею 625 Цивільного кодексу України позивач нарахував та заявив до стягнення 3% річних в розмірі 2108грн.22коп. за період з 24.06.2019 по 05.11.2019.

Позивач також заявив клопотання про витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод" специфікації №6 від 01.03.2019 до договору підряду №006-17-О від 23.05.2017.

В обґрунтування клопотання позивач зазначає, що засобами електронного зв`язку (11.10.2019) та засобами поштового зв`язку (16.10.2019) намагався отримати від відповідача оригінал вищевказаної специфікації, але його звернення залишені без відповіді.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2019 було прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання. Також, вказаною ухвалою суд задовольнив клопотання позивача та зобов`язав відповідача надати до суду в строк до 03.12.2019 оригінал специфікації №6 від 01.03.2019 до договору підряду №006-17-О від 23.05.2017.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2019 були виправлені описки, допущені в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2019.

04.12.2019 позивач подав до суду клопотання про долучення документів до матеріалів справи (докази на підтвердження повноважень представника).

В підготовчому засіданні від 04.12.2019 представник відповідача на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2019 надав оригінал специфікації №6 від 01.03.2019 до договору підряду №006-17-О від 23.05.2017. Засвідчена судом копія цієї специфікації була долучена до матеріалів справи.

Також представник відповідача заявив клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої просить доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експерта просить поставити наступні питання:

1. Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з ремонту підкранових колій, що знаходяться за адресою вул. Промислова, 1, м. Павлоград, з тих, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, підписаному генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Є.Ю. Жаріковим та генеральним директором ТОВ "КБ Індустрія" М.В. Войтович 03.06.2019?

2. Яка вартість фактично виконаних робіт з ремонту підкранових колій, що знаходяться за адресою вул. Промислова, 1, м. Павлоград, за актом приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, підписаному генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Є.Ю. Жаріковим та генеральним директором ТОВ "КБ Індустрія" М.В. Войтович 03.06.2019?

3. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту підкранових колій, що знаходяться за адресою вул. Промислова, 1, м. Павлоград, обсягам та вартості, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, підписаному генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Є.Ю. Жаріковим та генеральним директором ТОВ "КБ Індустрія" М.В. Войтович 03.06.2019?

В обґрунтування заявленого клопотання представник відповідача посилається на наказ №1/10-23 від 01.10.2019 про призначення робочої комісії та проведення перевірки робот, звіт про проведення перевірки від 09.10.2019 та пояснювальну записку від 04.11.2019. Зазначені документи, на думку представника відповідача, свідчать про недбале ставлення працівника відповідача до приймання результатів робіт за договором №006-17-О від 23.05.2017, внаслідок чого представником було помилково підписано акт №006-17-6 від 03.06.2019 без заперечень.

В судовому засіданні представник позивача заперечував проти задоволення даного клопотання та посилався на підписання повноважними представниками сторін акту виконаних робіт №006-17-6 від 03.06.2019 на суму 380000грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.12.2019 було оголошено перерву в підготовчому засіданні до 18.12.2019.

06.12.2019 до канцелярії суду представником позивача було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

12.12.2019 позивачем до суду були подані заперечення проти клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи, в яких просить відмовити в призначенні даної експертизи. Позивач зазначає, що, на його думку, клопотання відповідача про призначення експертизи є безпідставним та призведе до затягування розгляду справи і подальших збитків через несвоєчасне отримання грошових коштів за виконані підрядні роботи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкладено підготовче засідання на 15.01.2020.

15.01.2020 відповідач подав письмові заперечення, в яких зазначає, що роботи за договором підряду виконані частково. На підтвердження наведених обставин відповідач надав висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №1283-12, у зв`язку з чим не наполягав на задоволенні раніше заявленого ним клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

У підготовчому судовому засіданні від 15.01.2020 оголошено перерву до 27.01.2020, про що судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу, зміст якої занесено до протоколу судового засідання від 15.01.2020.

27.01.2020 позивач надав письмові заперечення проти висновку експерта, наданого відповідачем.

Позивач зазначає, що належне виконання ним зобов`язань за спірним договором підтверджується підписаними сторонами без зауважень та заперечень актом виконаних робіт №006-17-6 від 03.06.2019 на суму 380000 грн. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт.

Зауважень щодо якості або обсягів виконаних робіт відповідач, як того вимагають положення спірного договору, не надав.

Таким чином, позивач зазначає, що наданий відповідачем висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №1283-12 не спростовує належне виконання ним обов`язків згідно з актом виконаних робіт №006-17-6 від 03.06.2019.

27.01.2020 відповідач надав письмові пояснення по суті спору. Відповідач зазначає, що недоліки у виконаних позивачем роботах були виявлені після підписання акту виконаних робіт №006-17-6 від 03.06.2019, в процесі експлуатації. В подальшому у висновку експерта встановлено, що роботи виконані частково на суму 267979грн.

Також 27.01.2020 відповідач заявив клопотання про виклик експерта з метою надання пояснень щодо результатів проведення судової будівельно-технічної експертизи №1283-12.

З огляду на положення ст.ст. 42, 98 Господарського процесуального кодексу України клопотання відповідача про виклик експерта судом задоволено.

Відповідачем 27.01.2020 заявлено клопотання про розподіл судових витрат. Відповідач просить покласти на позивача вартість проведеної будівельно-технічної експертизи пропорційно розміру позовних вимог, в яких позивачу буде відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 11.02.2020.

10.02.2020 позивач подав до суду заперечення проти висновку експерта за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи №1283-12, складеного 14.01.2020 (додаткове). У вказаному запереченні позивачем наведено додаткові аргументи проти врахування цього висновку як належного та допустимого доказу у справі через його необґрунтованість.

Зокрема, позивач вказує на порушення під час інструментальних замірів об`єкта, згідно з якими встановлювались фактично виконані роботи, положень Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", оскільки матеріали експертного висновку №1283-12 не містять доказів повірки використовуваних експертом засобів вимірювання.

Також позивач вважає незаконним і необґрунтованим посилання експерта на наступні нормативні акти, у відповідності до вимог яких були проведені технічне обстеження будівельних конструкцій та експертне дослідження (у т.ч. розрахунок вартості ремонтних будівельних робіт): Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1764 від 20.12.2006; постанова Кабінету Міністрів України №257 від 12.04.2017 "Порядок проведення обстеження, прийняття в експлуатацію об`єктів будівництва; ВСН 58-88; ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 "Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану"; ДБН В 2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення"; ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 "Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи"; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 "Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи"; ДСТУ Б.Д.2.4-18:2014 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій (Збірник 18)"; ДСТУ Б.Д.2.2-9:2019 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Металеві конструкції (Збірник 9)".

Крім того, позивач наголошує на хибності твердження експерта про здійснення дослідження результатів виконаних робіт з ремонту підкранових колій у справі шляхом співставлення фактичних даних щодо об`єкта дослідження з відомостями форми КБ-2в та специфікацією №6 від 01.03.2019. Позивач зазначає, що фактичними даними об`єкта є його стан на дату обстеження, тобто на 14.01.2020, а це означає, що з 03.06.2019 - дати закінчення робіт підрядником - по 14.01.2020 стан підкранових колій змінювався в процесі постійної експлуатації протягом 8 місяців. Коректним і необхідним, на думку позивача, є аналіз даних складових об`єкту, отриманих у червні 2019 року (зняті фото-, відеоматеріали від червня 2019 року), та порівняння результатів цього аналізу з формою КБ-2в акту прийнятих виконаних робіт.

Оскільки результати фото-, відеоматеріалів від червня 2019 року та їх аналіз відсутні, позивач вважає висновки експерта Івченко В.В. такими, що не відповідають дійсності.

З огляду на наведені додаткові заперечення позивач просить суд не брати до розгляду висновок експерта за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи №1283-12, складений 14.01.2020, та задовольнити позовні вимоги ТОВ "КБ Індустрія" в повному обсязі.

11.02.2020 від позивача до суду надійшли заперечення проти врахування пояснень відповідача та заперечення проти клопотання про розподіл витрат відповідача.

В судовому засіданні від 11.02.2020 експерт Івченко В.В. надав усні пояснення щодо проведеного експертного дослідження.

В судовому засіданні з розгляду справи по суті від 11.02.2020 оголошувалась перерва до 26.02.2020, про що судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу, зміст якої занесено до протоколу судового засідання від 11.02.2020.

20.02.2020 позивач подав до суду заперечення проти висновку експерта за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи №1283-12, складеного 14.01.2020 (додаткове).

Позивачем наведено заперечення щодо висновку експертизи в частині встановленої розбіжності у виконаних роботах в сторону зменшення за №4, що складає 336 м рейки в 1 нитку, за №5, що складає 339 м рейки в 1 нитку, та за №10, що складає 336 м рейки в 1 нитку.

За твердженням позивача, вивірка підкранових колій не робиться частково, фрагментарно, вивіряються всі 408 м підкранової колії.

В ході проведення робіт було виявлено недопустиме спрацювання 36 метрів голівки рейки більше 15% величини відповідного розміру неспрацьованого профілю, тому був зроблений демонтаж 72-х метрів (у тому числі 36 метрів були вирізані в одній осі колії і 36 метрів в другій осі колії), була зроблена їх повна заміна із зняттям і установкою на висоту з використанням автокрана. Останні 336 метрів підкранової колії були демонтовані і зміщені з місця їх установки по всій довжині для усунення наднормативних зазорів між рейками. Після очищення металевих підкранових балок було зроблено монтаж - укладка рейок на місце їх установки з попереднім закріпленням болтами.

Виконувалась вивірка з визначенням фактичної ширини колії, тобто відстань від осі рейки до осі підкранової балки, а також поздовжній і поперечний ухили з використанням геодезичного контролю та вирізка трьох з`єднань, які знаходились поза допуском більше 6-ти міліметрів з метою усунення наднормативних зазорів між рейками (зсув) рейок уздовж прямолінійної осі та монтаж на місце встановлення, внаслідок чого утворилась нестача 3-х метрів рейки (стор. 11 п. 1.4, абзац 2 експертизи). Нестача 3-х метрів рейки не була відновлена через відсутність такого типорозміру рейки у відповідача.

Факт нестачі 3-х метрів рейки, на думку позивача, є підтвердженням того, що без демонтажу і монтажу підкранових колій довжиною 408 м, ці роботи не могли бути виконані.

Тому позивач вважає, що розрахунок вартості не є достовірним і допустимим доказом і не може бути використаний судом як належний доказ заборгованості між учасниками у справі №904/5151/19.

В судовому засіданні від 26.02.2020 сторони підтримали свої правові позиції стосовно предмета спору.

Предмет доказування у даній справі становлять наступні обставини:

- обставини укладання договору підряду №006-17-О від 23.05.2017, строк дії даного договору;

- найменування та строки виконання робіт за договором підряду №006-17-О від 23.05.2017;

- вартість робіт за договором підряду №006-17-О від 23.05.2017 та умови їх оплати;

- порядок приймання-передачі виконаних за договором робіт;

- наявність акту прийому-передачі виконаних робіт та прострочення оплати їх вартості;

- здійснені розрахунки за договором, сума наявної заборгованості з оплати виконаних робіт;

- визначення в договорі заходів відповідальності за порушення строків оплати виконаних робіт;

- наявність підстав для покладення на позивача судових витрат відповідача.

Позивач у підтвердження обставин, якими він обґрунтовує заявлені вимоги та які входять до предмета доказування в даній справі, надав наступні докази (в копіях): договір підряду №006-17-О від 23.05.2017 (а.с. 16-18) специфікація №6 від 01.03.2019 до договору підряду №006-17-О від 23.05.2017, підписана зі сторони ТОВ "КБ Індустрія" (а.с. 19); електронний лист ТОВ "КБ Індустрія" від 14.03.2019 (а.с. 20); рахунок №006-17-6/01 від 01.03.2019 на суму 190000грн (а.с. 21); довідка від 03.06.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за червень 2019 на суму 380000грн. (а.с. 22); акт №006-17-6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 03.06.2019 (а.с. 23-25); платіжне доручення №335 від 01.03.2019 на суму 190000грн. (а.с. 26); квитанції про реєстрацію податкових накладних від 26.03.2019 та від 21.06.2019 (а.с. 27-28); електронний лист ТОВ "КБ Індустрія" від 22.08.2019 із вкладеннями листа за №782 від 22.08.2019 та рахунку №006-17/6-02 на суму 190000рн. (а.с. 29-31); претензія №796 від 04.09.2019 з доказами її направлення на адресу ТОВ "Дніпровський трубний завод" (а.с. 32-36); електронний лист ТОВ "КБ Індустрія" від 11.10.2019 (а.с. 37); експрес-накладна №59000455385480 від 18.10.2019 (а.с. 38); електронний лист ТОВ "КБ Індустрія" від 22.11.2019 з вкладенням мирової угоди (а.с. 101-103); рекомендоване повідомлення про вручення відповідачу поштового відправлення (а.с. 109); рахунки наданих послуг від 06.05.2019 №№ 0605, 0605/1, від 08.05.2019 №0805 (а.с. 110-112); акти надання послуг №0705 від 07.05.2019, №1005 від 10.05.2019 (а.с. 113-114); платіжні доручення №5122 від 06.05.2019, №5147 від 08.05.2019, №5154 від 10.05.2019 (а.с. 115-117); електронний лист ТОВ "КБ Індустрія" від 31.01.2019 з 5-ма вкладеннями (а.с. 200-209); листи на адресу ТОВ "Дніпровський трубний завод" №143 від 31.01.2019, №293 від 25.02.2019 (а.с. 210-211); електронні листи ТОВ "КБ Індустрія" від 01.03.2019 з вкладеннями (а.с. 212-228); електронний лист ТОВ "Дніпровський трубний завод" від 14.01.2020 із вкладенням листа №140120053 від 14.01.2020 (а.с. 229-230); електронний лист ТОВ "КБ Індустрія" від 23.01.2020 із вкладенням листа №32 від 23.01.2020 (а.с. 231-232).

Відповідач у підтвердження обставин, якими він обґрунтовує свої заперечення проти позовних вимог та які входять до предмета доказування в даній справі, надав наступні докази (в копіях): наказ ТОВ "Дніпровський трубний завод" №1/10-23 від 01.10.2019 про призначення робочої комісії та проведення перевірки робот (а.с. 80); звіт про проведення перевірки від 09.10.2019 (а.с. 81); пояснювальна від 04.11.2019 (а.с. 82); схеми фронту робіт за договором підряду №006-17-О від 23.05.2017 (а.с. 83-86); специфікація №6 від 01.03.2019 до договору підряду №006-17-О від 23.05.2017 (а.с. 88); платіжне доручення №2372 від 27.12.2019 на суму 25120грн. про оплату висновку згідно договору на здійснення послуг незалежного судового експертного дослідження від 19.12.2019 №1283-12 (а.с. 181); оригінал висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №1283-12, складений 14.01.2020 (а.с. 129-170).

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд установив таке.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод" (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю " КБ Індустрія" (далі - підрядник) 23.05.2017 укладено договір підряду №006-17-О (далі - договір).

За умовами пункту 1.1 цього договору замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції вантажопідіймальних кранів і машин, а також робіт з проектування (далі - роботи), згідно заявки замовника.

Конкретний обсяг робіт (по п. 1.1), їх вартість і термін виконання робіт, що підлягають виконанню на підставі заявки замовника, оформлюються специфікаціями, які є невід`ємною частиною даного договору (п. 1.3 договору).

Згідно з пунктом 2.1 договору факт виконання робіт підтверджується актом здачі-приймання виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Пунктом 3.1 договору передбачено, що загальна вартість робіт складається з сум, які замовник сплачує підряднику, відповідно до специфікацій підписаних у встановленому порядку.

До початку робіт по кожній специфікації замовником перераховується підряднику аванс в розмірі 50 відсотків вартості робіт (п. 3.2 договору).

Відповідно до п. 3.3 договору остаточні розрахунки за виконані підрядником роботи проводяться замовником на підставі підписаних сторонами актів здачі-приймання робіт не пізніше 20 банківських днів з дати їх підпису.

Оплата робіт здійснюється за безготівковими розрахунками в національній валюті України - гривня. Розрахунки здійснюються на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт та інших необхідних для цього документів (п. 3.4 договору).

Розділ 7 договору визначає порядок приймання виконаних робіт.

Так, у відповідності до п. 7.1 договору виконані роботи приймаються замовником з обов`язковим складанням відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт, що підписується уповноваженими представниками сторін.

Пунктом 7.3 договору передбачено, що при наявності зауважень, або виявленні недоліків, відповідальними особами замовника та підрядника складається двосторонній акт, в якому перераховуються недоліки і вказується термін їх усунення. Усунення недоліків проводиться за рахунок підрядника, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу об`єкта або його частин;

- неправильній його експлуатації або неправильністю інструкцій відносно його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами;

- неналежного ремонту об`єкту, який здійснений самим замовником або притягненими їм третіми особами.

Відповідно до п. 7.4 договору, якщо протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання акту здачі-приймання послуг замовник не підпише акт здачі-приймання послуг або не надасть виконавцю мотивовану відмову (перелік недоліків), послуги вважаються прийнятими замовником з дотриманням всіх умов цього договору.

У пункті 9.3 договору сторонами узгоджено, що у разі порушення по вині замовника передбачених договором термінів перерахування авансів та платежів за виконані роботи замовник платить підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

Даний договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2017, а в частині невиконаних умов - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань, але не більше одного року (п. 11.1 договору).

Пунктом 11.2 договору передбачено, що цей договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо за один місяць до закінчення терміну дії не отримано від сторін письмової пропозиції про зміну умова бо розірвання договору.

Доказів визнання недійсним, зміни або розірвання вказаного договору матеріали справи не містять.

З матеріалів справи вбачається, що 01.03.2019 сторонами до договору було підписано специфікацію №6, якою узгоджено проведення робіт з ремонту підкранових колій на суму 380000грн. з ПДВ та термін виконання цих робіт - 30 робочих днів.

Замовник платіжним дорученням №335 від 01.03.2019 перерахував підряднику 190000грн. оплати за ремонт підкранових колій згідно з рахунком №006-17-6/01 від 01.03.2019. За умовами пункту 3.2 договору вказана сума є авансом у розмірі 50% загальної вартості робіт.

Підрядник відповідно до умов укладеного із замовником договору виконав роботи з ремонту підкранових колій на суму 380000грн. (з ПДВ), що підтверджується довідкою від 03.06.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за червень 2019 на суму 380000грн та актом №006-17-6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2019 року від 03.06.2019 на суму 380000грн., які були підписані уповноваженими представниками сторін без зауважень та заперечень.

За змістом акту №006-17-6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2019 року ремонт підкранових колій складається з наступних видів робіт та використаних ресурсів і матеріалів:

- зрубування болтів (гвинтів, шпильок) діаметром до 22 м - 816 шт;

- підкранові колії (в одну нитку) по залізобетонним підкрановим балкам, демонтаж - 408 м рейок;

- відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій вручну, горизонтальна поверхня - 0,816 100м2пов;

- підкранові колії (в одну нитку) по залізобетонним підкрановим балкам, монтаж - 408 м рейок;

- круги по металу - 5шт;

- вивірка підкранових колій - 408 м рейок;

- крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т - 14 маш-год.

З урахуванням отриманого підрядником авансу до сплати замовником за виконані роботи з ремонту підкранових колій належить сума 190000грн. (з ПДВ).

Замовник у визначені в пункті 3.3 договору строки решти вартості виконаних робіт підрядникові не оплатив, з огляду на що у нього обліковується заборгованість за актом №006-17-6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2019 року в сумі 190000грн.

З метою досудового врегулювання спору позивачем на адресу відповідача була направлена претензія №796 від 04.09.2019 про сплату наявної заборгованості в 30-денний термін.

Факт отримання 10.09.2019 даної претензії уповноваженим представником відповідача підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за №5192504619952, копія якого міститься у матеріалах справи.

Однак, як стверджує позивач, заходи досудового врегулювання спору не дали позитивних результатів, що і стало підставою для його звернення до суду з цим позовом.

Крім суми основного боргу в розмірі 190000грн., позивачем у позові заявлено до стягнення з відповідача пеню за порушення останнім строків виконання зобов`язань за договором у розмірі 23580грн.82коп. та 3% річних у розмірі 2108грн.22коп.

Відповідач позовні вимоги не визнав, посилаючись на часткове виконання позивачем робіт за договором, попри підписаний акт. У підтвердження своєї позиції відповідач надав висновок експерта №1283-12 від 14.01.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, згідно з яким вартість фактично виконаних робіт з ремонту підкранових колій становить 267979грн.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 11 Цивільного кодексу України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань) є, зокрема, договір.

Статтею 627 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до припису статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За своєю правовою природою укладений сторонами даної справи договір є договором підряду.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини 1 статей 843, 844 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення; ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Статтею 853 Цивільного кодексу України встановлено, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов`язаний негайно повідомити про це підрядника.

У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору підряду або причинного зв`язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін, - обидві сторони порівну.

У відповідності до положень статті 854 цього Кодексу, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Згідно із частиною першою статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб`єктів, зобов`язані поновити їх, не чекаючи пред`явлення їм претензії чи звернення до суду (ч. 1 ст. 222 Господарського кодексу України).

Порушенням зобов`язання, у відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання, тобто неналежне виконання.

Факт виконання позивачем робіт з ремонту підкранових колій та їх прийняття відповідачем підтверджено матеріалами справи.

Однак, відповідач оспорює обсяг виконаних позивачем робіт, посилаючись на недбале ставлення працівника відповідача (технічного директора Махова А.В., який був призначений відповідальним за контроль над виконанням робіт) до приймання робіт за договором, внаслідок чого представником відповідача (генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Жаріковим Є.Ю.) було помилково підписано акт №006-17-6 від 03.06.2019 без заперечень.

У підтвердження неналежного виконання позивачем робіт за договором в частині повноти їх обсягу відповідач надав висновок експерта №1283-12 від 14.01.2020 за результатами проведеної на його замовлення судової будівельно-технічної експертизи.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи судовим експертом Івченко В.В. зроблено висновок, що вартість фактично виконаних робіт з ремонту підкранових колій, що знаходяться за адресою вул. Промислова, 1, м. Павлоград, за актом приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, підписаним генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Є.Ю. Жаріковим та генеральним директором ТОВ "КБ Індустрія" М.В. Войнович 03.06.2019 становить 267979грн. Обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту підкранових колій, що знаходяться за адресою вул. Промислова, 1, м. Павлоград, не відповідають обсягам та вартості, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, підписаному генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Є.Ю. Жаріковим та генеральним директором ТОВ "КБ Індустрія" М.В. Войнович 03.06.2019. Детальні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт з ремонту підкранових колій приведені у висновку по другому питанню і становлять замість 380000грн. фактичну суму 267979грн., що на 112021грн. менше.

Надаючи оцінку наявним у матеріалах справи доказам, суд виходить з наступного.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Статтею 73 цього Кодексу визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до приписів статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

За змістом частин 2, 3 статті 98 Господарського процесуального кодексу України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Системний аналіз умов договору, вищенаведених положень Цивільного та Господарського процесуального кодексів України дає підстави для висновку, що належними і допустимим доказами невиконання або неналежного виконання підрядником робіт за договором у даній справі можуть бути, зокрема:

- складений відповідно до п. 7.3, 7.4 договору двосторонній акт із переліком недоліків (зауважень) та встановленим терміном їх усунення;

- повідомлення замовника в порядку, визначеному ч. 3 ст. 853 Цивільного кодексу України, про виявлені приховані недоліки у виконаних підрядником роботах.

Матеріали справи не містять доказів наявності у відповідача під час прийняття виконаних позивачем робіт будь-яких зауважень щодо їх обсягів або якості. Тому згідно з умовами п. 7.4 договору та положеннями ч. 1 ст. 853 Цивільного кодексу України роботи вважаються прийнятими відповідачем із дотримання всіх умов договору, а відповідач є таким, що втратив право посилатися на відступи від умов договору або недоліки у виконаних роботах.

Посилання відповідача на недбале ставлення його працівника до приймання результатів робіт за договором, та, як наслідок, помилкове підписання працівником ТОВ "Дніпровський трубний завод" акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року не є підставою для звільнення відповідача від відповідальності за порушення ним грошового зобов`язання за договором.

Відповідачем не доведеного суду того, що встановлена висновком експерта №1283-12 від 14.01.2020 невідповідність виконаних позивачем робіт їх фактичному обсягу є прихованим недоліком, який не міг бути виявленим при звичайному способі прийняття цих робіт.

Оскільки акт №006-17-6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2019 року від 03.06.2019 на суму 380000грн. з боку відповідача підписаний уповноваженою на те особою - генеральним директором ТОВ "Дніпровський трубний завод" Жаріковим Є.Ю., то в силу припису ч. 2 ст. 853 Цивільного кодексу України відповідач як замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавлений права посилатися на недоліки робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Обставини, на які відповідач посилається в обґрунтування своїх заперечень проти заявлених позовних вимог, є підставою для відшкодування шкоди юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод" особою, яка її завдала, в порядку, визначеному §1 "Загальні положення про відшкодування шкоди" глави 82 Цивільного кодексу України.

Також заперечення відповідача проти позовних вимог не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки матеріали справи не містять будь-яких доказів наявності в результатах виконання позивачем робіт за договором недоліків, які роблять їх непридатними для звичайного використання робіт такого характеру. Крім того, у матеріалах справи відсутні і докази того, що протягом періоду з дати прийняття виконаних позивачем робіт до дати звернення останнього до суду з даним позовом відповідачем реалізовувались надані частиною першою статті 858 Цивільного кодексу України права вимагати за своїм вибором від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк, пропорційного зменшення ціни роботи або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.

З огляду на наведене, суд критично оцінює наданий відповідачем висновок експерта №1283-12 від 14.01.2020 за результатами проведеної на його замовлення судової будівельно-технічної експертизи та, враховуючи більшу вірогідність наданих позивачем доказів, вважає встановленим факт належного виконання позивачем робіт з ремонту підкранових колій, узгоджених сторонами у специфікації №6 від 01.03.2019 до договору, на суму 380000грн.

Таким чином, у відповідача існує перед позивачем зустрічне зобов`язання з оплати залишку вартості виконаних робіт з ремонту підкранових колій у розмірі 190000грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач, виходячи з умов п. 3.3 договору та положень ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, повинен був здійснити остаточний розрахунок із позивачем за виконані роботи до 03.07.2019 (включно). Таким чином, строк оплати за договором на суму 190000грн. є таким, що настав.

Тож, оскільки відповідач не виконав своїх зобов`язань, які випливають з договору та закону, то вимога позивача про стягнення з відповідача 190000грн. решти вартості виконаних робіт підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Однак, якщо зобов`язання не виконано належним чином, то на сторону, яка допустила неналежне виконання, покладаються додаткові юридичні обов`язки.

За приписами частини першої статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до частини першої статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

За приписом частини шостої статті 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

За умовами пункту 9.3 договору у разі порушення по вині замовника передбачених договором термінів перерахування авансів та платежів за виконані роботи замовник платить підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача пеню в розмірі 23580грн.82коп. - за прострочення виконання зобов`язань з оплати робіт за період з 24.06.2019 по 05.11.2019.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі вказаної статті Кодексу позивачем заявлено до стягнення з відповідача 3% річних у розмірі 2108грн.22коп. за період з 24.06.2019 по 05.11.2019.

Дослідивши розрахунки пені та 3% річних, надані позивачем, судом виявлено помилку у визначенні початкової дати періодів нарахування - 24.06.2019 замість 04.07.2019. Як вбачається, позивачем помилково визначено кінцевий термін остаточних розрахунків, оскільки не враховано, що строк виконання зобов`язання з оплати обчислюється банківськими, а не календарними днями.

Після здійсненого судом перерахунку за період з 04.07.2019 по 05.11.2019 пеня становить - 21758грн.90коп., а 3% річних - 1952грн.05коп.

Тому позовні вимоги в цій частині позову підлягають частковому задоволенню. У позовних вимогах про стягнення пені в розмірі 1821грн.92коп. та 3% річних у розмірі 156грн.17коп. - слід відмовити.

З огляду на вищенаведене позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати з оплати судового збору покладаються на відповідача в розмірі 3205грн.66коп. - пропорційно розміру задоволених вимог, а судові витрати, пов`язані з проведенням експертизи, - у повному обсязі у зв`язку з задоволенням у повному обсязі позовних вимог в частині суми основного боргу.

Керуючись нормами Цивільного кодексу України, статтями 4, 13, 14, 20, 41, 42, 74, 76-79, 86, 129, 236-238, 240, 241, 242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КБ Індустрія" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод" про стягнення суми боргу в розмірі 190000грн., пені в розмірі 23580грн.82коп., 3% річних у розмірі 2108грн.22коп. - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод" (ідентифікаційний код 36053445; місцезнаходження: 49049, м. Дніпро, вул. Євпаторійська, буд. 40, офіс 7) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КБ Індустрія" (ідентифікаційний код 37103391; місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, Прохідний тупик, буд. 2, офіс 7-б) суму боргу в розмірі 190000грн., пеню в розмірі 21758грн.90коп., 3% річних в розмірі 1952грн.05коп., витрати зі сплати судового збору в розмірі 3205грн.66коп.

Відмовити у задоволенні вимог про стягнення пені в розмірі 1821грн.92коп., 3% річних у розмірі 156грн.17коп.

Видати наказ після набрання чинності рішенням.

В судовому засіданні 26.02.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складений 10.03.2020.

Суддя Р.Г. Новікова

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5151/19

Ухвала від 27.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Булгакова І.В.

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Булгакова І.В.

Судовий наказ від 16.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Постанова від 09.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 11.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

Ухвала від 14.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Новікова Рита Георгіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні