Рішення
від 26.02.2020 по справі 922/2519/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/2519/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Погорелової О.В

при секретарі судового засідання Федоровій К.О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Харківської обласної ради, м. Харків до ФОП Корбань Володимира Вікторовича, м. Харків про стягнення 102638,54 грн., розірвання договору оренди та виселення за участю представників учасників справи:

позивача - Погуляєва Т.В.

відповідача - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Харківська обласна рада, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - ФОП Корбань Володимира Вікторовича, в якому просив суд достроково розірвати договір оренди №358Н комунального майна від 29.12.2018; зобов`язати відповідача звільнити орендовану за вказаним договором нежитлову будівлю, літ. "ВВ-1", загальною площею 325,6 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, пр. Московський, 197; стягнути з відповідача заборгованість по орендній платі в сумі 94250,29 грн. та пені у сумі 8380,25 грн., на загальну суму 102638,54 грн. на користь ОКП ХОР "Знахідка", р/р НОМЕР_1 в АТ КБ "Приватбанк" МФО 351533, код ЄДРПОУ 14107244. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань по вказаному договору щодо повної та своєчасної оплати орендованого майна. Судові витрат по оплаті судового збору позивач просить суд покласти на відповідача.

Ухвалою суду від 23.08.2019 позовна заява була прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Рух справи висвітлено у відповідних ухвалах суду.

Відповідач проти позову заперечував та просив суд відмовити в його задоволенні. В обґрунтування заперечень проти позову відповідач вказував на те, що ніякого договору оренди він не підписував та з позивачем не укладав, акт приймання-передачі майна він також не підписував.

У судовому засіданні 27.02.2020 представник позивача підтримав позов у повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Відповідач у судове засідання 27.02.2020 не з`явився. Про дату час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, відповідно до ст.ст. 120, 121 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Матеріали справи свідчать про те, що судом було створено всім учасникам судового процесу належні умови для доведення останніми своїх правових позицій, надання ними доказів, які, на їх думку, є достатніми для обґрунтування своїх вимог та заперечень та надано достатньо часу для підготовки до судового засідання тощо. Окрім того, судом було вжито всіх заходів, в межах визначених чинним законодавством повноважень, щодо всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами, оскільки вони містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

В обґрунтування позову Харківська обласна рада стверджує, що 29.12.2018 між Харківською обласною радою (позивач, орендодавець) та ФОП Корбань Володимиром Вікторовичем (відповідач, орендар) був укладений договір оренди комунального майна №358Н (договір).

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору, орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нежитлову будівлю, літ. "ВВ-1", загальною площею 325,6 м2, далі - майно, розташоване за адресою: м. Харків, просп. Московський, 197, що знаходиться на балансі Обласного комунального підприємства Харківської обласної ради "Знахідка", склад і вартість якого визначено відповідно до звіту суб`єкта оціночної діяльності про незалежну оцінку майна, складеного станом на 29.10.2018, вартість якого становить 630350,00 грн. без урахування ПДВ. Майно передається в оренду з метою розміщення суб`єкта господарювання, що діє на основі приватної власності й провадить господарську діяльність з медичної практики.

Згідно п. 1.2 договору, стан майна на момент укладання договору визначається в акті приймання-передачі.

Згідно п. 2.1 договору, орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний в договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передачі майна.

Згідно п.п. 3.1 та 3.2 договору, орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області, та пропорцій її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року №368-VI, далі - Методика, і становить за рік 126070,00 грн. без урахування ПДВ та індексів інфляції. Орендна плата за перший місяць оренди - грудень 2018 року становить 10834,01 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції за грудень 2018 року, який буде враховано при сплаті. Ставка орендної плати (тариф) становить 20% за рік. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Згідно п. 3.3 договору, на підставі рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року №882-VII "Про розподіл орендної плати" 100 % орендної плати, нарахованої у 2019 році, спрямовується щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, Балансоутримувачу. Починаючи з 01 січня 2020 року орендна плата перераховується щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним у співвідношенні: 70 % до обласного бюджету; 30% - Балансоутримувачу.

Відповідно до п. 10.1 договору, цей договір укладено строком на два роки одинадцять місяців, що діє з 29 грудня 2018 року по 28 листопада 2021 року включно.

Згідно акту приймання-передачі орендованого майна від 29.12.2018, який міститься у матеріалах справи, орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування нежитлову будівлю літ. "ВВ-1", площею 325,6 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, просп. Московський, 197.

Позивач стверджує, що відповідач своїх зобов`язань за вказаним договором належним чином та у повному обсязі не виконує, на зв`язок не виходить та відмовляється від будь-яких переговорів та зустрічей з даного приводу. Просить суд стягнути з відповідача заборгованість з орендної плати, розірвати спірний договір оренди та зобов`язати відповідача звільнити орендовану будівлю.

Відповідач, ФОП Корбань В.В., заперечував факт підписання ним спірного договору та акту приймання-передачі до нього, що стало підставою для звернення останнього до суду з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвалою суду від 03.10.2019 вказане клопотання відповідача було судом задоволено та у справі №922/2519/19 призначена судова почеркознавча експертиза, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

На вирішення судових експертів поставлені наступні питання:

а) чи виконано підпис договору оренди №358Н від 29.12.2018 у розділі "12. Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін" у графі "


В.В. Корбань" Корбань Володимиром Вікторовичем?

б) чи виконано підпис в акті приймання передачі орендованого майна від 29.12.2018 Додаток 2 до договору оренди №358Н комунального майна від 29.12.2018 у графі "Прийняв: Фізична особа-підприємець


В.В. Корбань" Корбань Володимиром Вікторовичем?

Згідно з висновком експерта № 21550 від 21.12.2019 підписи від імені Корбаня В.В. у договорі оренди та в акті приймання-передачі орендованого майна виконані не Корбанем Володимиром Вікторовичем .

Відповідно до статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Згідно визначення, наведеного в ч. 1 ст. 202 України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч. 1 ст. 626 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Положеннями статті 627 ЦК України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Частиною 4 статті 179 Господарського кодексу України визначено, що при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі, зокрема, вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству.

Отже, цивільно-правовий договір є правовою формою узгодження волі сторін, спрямованої на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків і з моменту укладення договору всі його умови стають однаково обов`язковими для виконання сторонами.

Згідно ст.180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Статтею 638 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. При цьому, істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для даного виду договору, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Відповідно до ст. 205 ЦК України, правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов`язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

Водночас, згідно ст. 639 ЦК України, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

В силу вимог ч. 2 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його сторонами.

Як встановлено висновком судової почеркознавчої експертизи по даній справі підписи від імені ФОП Корбань В.В. у договорі оренди та в акті приймання-передачі орендованого майна виконані не Корбанем Володимиром Вікторовичем .

З огляду на викладене, слід дійти висновку, що за відсутності в договорі оренди підпису відповідача, такий договір не є укладеним в письмовій формі. Отже, жодних обов`язків у відповідача щодо виконання умов неукладеного договору, зокрема в частині внесення орендної плати, не виникло. Позивачем не спростовано висновку судового експерта щодо підписання договору оренди та акту приймання-передачі до нього не ФОП Корбань В.В., а іншою невідомою особою.

Суд зазначає, що меморіальний ордер №@2РL277834 від 29.01.2019 та меморіальний ордер №@2РL277852 від 29.01.2019, за відсутності доказів передання майна в оренду, не породжує виникнення між сторонами орендних правовідносин, а є виключно певними попередніми діями, спрямованими на укладення договору у майбутньому. При цьому, договір №22/10/2018 на проведення оцінки майна від 29.10.2018, укладений між ФОП Корбань В.В. та ФОП Бондаренко Д.В. на який позивач посилається як на доказ виконання ФОП Корбань В.В. умов договору оренди, не містить посилань саме на цей (спірний) договір, а тому не свідчить про його укладення саме в площині орендних правовідносин.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України). Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги слід визнати необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до положень ст. 129 ГПК України, витрати по оплаті судового збору та витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи покладаються на позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 12, 13, 73, 74, 76-79, 91, 129, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити повністю.

Стягнути з Харківської обласної ради (61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, код ЄДРПОУ 24283333) на користь ФОП Корбань Володимира Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ) - 12874,00 грн. судових витрат, понесених за проведення судової експертизи.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 241 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ст.ст. 256, 257 ГПК України, рішення може бути оскаржене до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення, з урахуванням приписів п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень ГПК України.

Позивач - Харківська обласна рада (61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, код ЄДРПОУ 24283333).

Відповідач - ФОП Корбань Володимир Вікторович ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ).

Повне рішення підписано 10 березня 2020 року.

Суддя О.В. Погорелова

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/2519/19

Постанова від 04.02.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Постанова від 04.02.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 05.01.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 27.10.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 18.10.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 06.09.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 27.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 09.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні