ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

УХВАЛА

справа № 208/8475/19

№ провадження 1-кс/208/341/20

УХВАЛА

06 березня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Нельга Д.В.,

за участю секретаря Грищенко О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Пархоменко Т.В. Про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040160002365 від 22.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ФАРМАК" , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 63, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документації стосовно поставок на територію України з іноземних країн в тому числі країн Євросоюзу, пакування, сертифікації, контролю якості та продажу препарату Дипрофол 1% , та препарату Дипрофол 2% , а також документи, які стосуються організації діяльності маркетингової служби та участі у презентаціях та конференціях;

- документації стосовно пакування та подальшої реалізації АТ "ФАРМАК" препаратів Дипрофол 1% , та Дипрофол 2% ; документів про призначення на посаду, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) посадових осіб АТ "ФАРМАК" , відповідальних за організацію роботи з поставок препарату Дипрофол від іноземних виробників, його пакування та подальшої реалізації, технічний контроль та контроль якості, а також регламентів, пов`язаних з виробництвом;

- контрольних зразків та залишків медичного препарату Дипрофол 1% - 20 мл. серія: 19000015, в ампулах, виробленого 03.2019 придатного до 03.2022; медичного препарату Дипрофол 2% - 50 мл. серія: 18000241, у флаконах, виробленого 07.2018 придатного до 07.2021, котрий використовувався під час надання медичної допомоги потерпілим по справі медичними працівниками КНП КМР Міська лікарня №9 та застосування яких призвело до тяжких наслідків;

- документації, яка б підтвердила факт продажу ОСОБА_1 медичного препарату Дипрофол 1% , медичного препарату Дипрофол 2% завідуючому відділенням анестезіології та інтенсивної терапії КНП КМР Міська лікарня №9 Волкову О.О., а також іншим медичним працівникам на території Дніпропетровської області;

та інших речей, предметів, комп`ютерної техніки, документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий посилається на те, що, вищевказані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмове клопотання, у якому просив суд здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, при зверненні до суду із клопотанням про вилучення оригіналів документів, або відповідної речі, сторона кримінального провадження повинна довести суду та обгрунтувати необхідність такого вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 22.12.2019р. органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040160002365 від 22.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України, а саме за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, зокрема використанні під час оперативного втручання медичного препарату Дипрофол .

Як випливає з матеріалів клопотання, відомості, що містяться в документах щодо медичного препарату Дипрофол , можуть бути використані як докази в рамках вищевказаного кримінального провадження.

Водночас, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив відсутність обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Отже, встановивши в ході розгляду даного клопотання, що, без використання відомостей, що містяться у документах, які містять інформацію щодо медичного препарату Дипрофол , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, слідчий суддя, встановивши також, що, зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ "ФАРМАК" , і, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Керівництву акціонерного товариства ФАРМАК (Ідентифікаційний код 00481198), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 63, надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Пархоменко Т.В. тимчасовий доступ та можливість зробити копію:

- документів, що містять інформацію щодо поставок на територію України пакування, сертифікації, контролю якості та продажу препарату Дипрофол 1% , та препарату Дипрофол 2% , а також документів, які містять інформацію щодо організації діяльності маркетингової служби та участі у презентаціях та конференціях;

- документів, що містять інформацію щодо пакування та подальшої реалізації АТ "ФАРМАК" препаратів Дипрофол 1% , та Дипрофол 2% ; документів про призначення на посаду, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) посадових осіб АТ "ФАРМАК" , відповідальних за організацію роботи з поставок препарату Дипрофол від іноземних виробників, його пакування та подальшої реалізації, технічний контроль та контроль якості, а також регламентів, пов`язаних з виробництвом;

- документів, що містять інформацію щодо продажу медичного препарату Дипрофол 1% , медичного препарату Дипрофол 2% на території України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Нельга Д. В.

Зареєстровано 12.03.2020
Оприлюднено 12.03.2020
Дата набрання законної сили 06.03.2020

Судовий реєстр по справі 208/8475/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 25.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 19.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 19.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 19.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 19.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 18.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 06.03.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська  Кримінальне
Ухвала від 11.01.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 11.01.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 11.01.2020 Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону