ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відмову у відкритті апеляційного провадження

10 березня 2020 року м. Дніпросправа № 280/2101/19

Третій апеляційний адміністративний суд

у складі колегії суддів:

судді-доповідача Чумака С.Ю.,

суддів: Чабаненко С.В., Юрко І.В.,

перевіривши на відповідність вимогам Кодексу адміністративного судочинства України апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Запорізькій області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 9 жовтня 2019 року у справі № 280/2101/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" до Державної фіскальної служби України (відповідач-1) Головного управління ДФС у Запорізькій області (відповідач-2) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії,-

в с т а н о в и в:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 9 жовтня 2019 року адміністративний позов задоволений частково.

21.11.2019 відповідач-2, не погодившись з рішенням суду, звернувся до суду з апеляційною скаргою у даній справі.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 28 грудня 2019 року у задоволенні клопотання про продовження строку для усунення недоліків апеляційної скарги відмовлено; апеляційну скаргу повернуто скаржнику.

21.01.2020 відповідач-2 повторно подав апеляційну скаргу.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 10 лютого 2020 року визнано неповажними підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, вказані Головним управлінням ДФС у Запорізькій області; апеляційну скаргу залишено без руху та надано десятиденний строк, який обчислюється з дня отримання копії даної ухвали, для надання суду заяви про поновлення строку, в якій вказати інші підстави для поновлення строку.

Копію ухвали разом із супровідним листом направлено на адресу скаржника.

На адресу суду від апелянта надійшла заява про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якій вказує, що копію оскарженого рішення отримано 24 жовтня 2019 року. З апеляційною скаргою на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 9 жовтня 2019 року звертався, апеляційна скарга була подана у встановлений ст. 295 КАС строк. Однак апеляційним судом скарга була повернута апелянтом у зв`язку з не сплатою судового збору. Вказує, що оплативши судовий збір 26.12.2019, 21 січня 2020 року повторно подав апеляційну скаргу у цій справі.

Розглянувши вказану заяву, суд апеляційної інстанції зазначає таке.

Головне управління ДФС у Запорізькій області є територіальним органом ДФС, тобто є державним органом, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 19.06.2001 у справі Креуз проти Польщі право на суд не є абсолютним, воно може обмежуватися державою різноманітними засобами, в тому числі фінансовими.

Фінансування витрат на оплату судового збору для державних органів із державного бюджету передбачено за кодом економічної класифікації 2800 Інші поточні платежі , розмір яких щорічно затверджується відповідним кошторисом.

Після прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період до затвердження в установлений законодавством термін бюджетного розпису на поточний рік в обов`язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх внесення).

У пункті 45 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228, зазначено, що під час складання на наступний рік розписів відповідних бюджетів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання бюджетних коштів враховуються обсяги здійснених видатків і наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами відповідних бюджетів та тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів.

З урахуванням наведеного та беручи до уваги, що особа, яка утримується за рахунок державного бюджету, має право в межах бюджетних асигнувань здійснити розподіл коштів з метою забезпечення сплати судового збору, суд вважає, що обставини, пов`язані з фінансуванням установ чи організацій з державного бюджету, відсутністю в ньому коштів, призначених для сплати судового збору тощо не можуть бути підставою для реалізації суб`єктом владних повноважень права на апеляційне/касаційне оскарження у будь-який необмежений час після закінчення такого строку та, відповідно, підставою для поновлення зазначеного строку.

У справі Рисовський проти України Європейський Суд з прав людини ... підкреслює особливу важливість принципу належного урядування . Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок … і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси… .

Тобто, виходячи з принципу належного урядування , державні органи загалом, і податкові органи зокрема, зобов`язати діяти вчасно та в належний спосіб, а держава не повинна отримувати вигоду у вигляді поновлення судами строку на оскарження судових рішень та виправляти допущені органами державної влади помилки за рахунок приватної особи, яка діяла добросовісно (у даному випадку - за рахунок платника податку у зв`язку з порушенням принципу остаточності судового рішення, прийнятого на користь такого платника податку).

У ситуації з пропуском строків державними органами поважними причинами пропуску строку апріорі не може виступати необхідність дотримання внутрішньої процедури виділення та погодження коштів на сплату судового збору податковим органом чи тимчасова відсутність таких коштів. Це пов`язано з тим, що держава має дотримуватись принципу належного урядування та не може отримувати вигоду від порушення правил та обов`язків, встановлених нею ж.

Вказаний висновок здійснений з урахуванням правової позиції Верховного Суду викладеної в постанові від 12 квітня 2019 року у справі № 826/10498/16.

Колегія суддів зазначає, що невиконання відповідачем вимог процесуального закону щодо належного оформлення апеляційної скарги, та як наслідок, повернення заявнику апеляційної скарги не належать до об`єктивних обставин особливого і непереборного характеру, які можуть зумовити перегляд остаточного і обов`язкового судового рішення після закінчення строку його касаційного оскарження, а відтак не свідчить про наявність поважних підстав для поновлення цього строку.

З урахуванням викладеного, апеляційний суд дійшов висновку, що вказані апелянтом причини пропуску строку апеляційного оскарження є неповажними.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 299 КАС України суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

Враховуючи те, що вказані апелянтом причини пропуску строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними, у відкритті апеляційного провадження у справі № 280/2101/19 необхідно відмовити.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 299, 325, 328, 329 КАС України, суд

у х в а л и в:

Наведені Головним управлінням ДФС у Запорізькій області підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнати неповажними.

У відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у Запорізькій області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 9 жовтня 2019 року у справі № 280/2101/19 відмовити.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її підписання суддями і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом 30 днів з того ж часу.

Суддя-доповідач С.Ю. Чумак

суддя С.В. Чабаненко

суддя І.В. Юрко

Дата ухвалення рішення 10.03.2020
Зареєстровано 12.03.2020
Оприлюднено 13.03.2020

Судовий реєстр по справі 280/2101/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.10.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.08.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.03.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.09.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.05.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону