ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2020 Справа № 914/67/20

Господарський суд Львівської області в складі:

судді Запотічняк О.Д.

за участю секретаря судових засідань Кравець О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом: Приватного акціонерного товариства по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» , Львівська область, Турківський район, м.Турка,

до відповідача: Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» , Львівська область, Турківський район, м.Турка,

про стягнення 30 050,60грн,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Ковальчук І.О;

від відповідача: не з`явився;

Встановив:

В провадженні Господарського суду Львівської області перебувала справа №914/67/20 за позовом Приватного акціонерного товариства по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» до відповідача: Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» про стягнення 30 050,60грн.

За результатами розгляду справи, 25.02.2020 Господарським судом було ухвалено рішення, яким позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» на користь Приватного акціонерного товариства по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» - основну заборгованість - 25 000,00грн, пеню - 1346,09грн, 3% річних - 1352,72грн, інфляційні втрати -2 298,11грн, та 1917,57грн. судового збору .

Окрім того, згідно резолютивної частини рішення, судом було призначено на 10.03.2020 судове засідання для вирішення питання розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до абз.2 ч.8 ст.129 ГПК України, докази у підтвердження розміру судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, подаються стороною до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відповідно до ч.1 ст.244 ГПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Позивачем 25.02.2020 після судового засідання подано через канцелярію суду заяву про стягнення із відповідача 6 421,00грн судових витрат, та докази понесення таких витрат.

Суд звертає увагу на те, що виходячи із положень ч.4 ст.116 ГПК України, докази на підтвердження понесених судових витрат, подані позивачем в межах строків визначених ч.8 ст.129 ГПК України.

В судове засідання 10.03.2020 з`явився представник позивача. Подав заяву про зменшення розміру заявлених до стягнення судових витрат, в якій просив стягнути з відповідача витрати на правову допомогу в сумі 4500,00грн.

Подану заяву представник позивача обґрунтував тим, що в заяві про стягнення судових витрат, заявлено суму 6 921,00грн яка складається із 1921,00грн судового збору та 4 500,00 грн витрат на правову допомогу. Однак рішенням Господарського суду Львівської області від 25.02.2020 вже було вирішено питання розподілу судових витрат у вигляді судового збору, а саме стягнено судовий збір із відповідача на користь позивача.

Відповідно до ст. 123 ГПК України , судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Положеннями статті 126 Господарського процесуального кодексу України визначено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до ч.4 ст. 129 ГПК України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч.8 ст.129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Відповідно до ч.1 ст.26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Як вбачається з матеріалів справи, інтереси позивача - Приватного акціонерного товариства по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» представляв адвокат Ковальчук І. О., яка діяла на підставі договору про надання правової допомоги від 27.11.2019 №14/27 та ордеру на надання правової допомоги серії ВЛ №068148.

Повноваження Ковальчук І. О., як адвоката, підтверджуються долученою до справи копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 29.08.2019 Серія ЛВ №001663.

Як вбачається із укладеного між позивачем та адвокатом Ковальчук І. О. договору від 27.11.2019 №14/27, адвокат взяв на себе обов`язки представляти права та законні Інтереси позивача в усіх органах судової гілки влади (місцевих, апеляційних судах, Вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді), в усіх органах виконавчої гілки влади (правоохоронних, контрольно-наглядових тощо) та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях з усіма правами представника, що передбачені законодавством України, у будь-яких цивільних, адміністративних, кримінальних та господарських спорах (справах), справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Відповідно до Додатку №1 до договору про надання правової допомоги позивач Приватне акціонерне товариство по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» та адвокат Ковальчук І. О. погодили вартість послуг, які можуть бути надані у питаннях правового захисту інтересів клієнта, зокрема:

- підготовка позовної заяви - 2 500,00грн;

- участь в судових засіданнях в суді першої інстанції - 700,00 грн за одне судове засідання;

- підготовка відзиву- 500,00грн.

У заяві про стягнення із відповідача судових витрат на правову допомогу, позивач зазначає, що загальна вартість наданих адвокатом послуг становить 4 500,00грн та включає в себе наступні послуги:

- правовий аналіз обставин справи адвокатом, узгодження правової позиції з клієнтом та підготовка проекту позовної заяви - 2 500,00 грн;

- підготовка та подання заяв про зменшення розміру позовних вимог -600,00 грн;

- участь у судових засіданнях у суді першої інстанції - 1 400,00 грн.

Досліджуючи наведені обставини, судом встановлено, що позовна заява у справі №914/67/20 підписана від імені позивача адвокатом Ковальчук І.О. В ході розгляду справи судом було проведено 2 судових засідання 11.02.2020 та 25.02.2020, в яких брала участь адвокат Ковальчук І.О., як представник позивача. В ході розгляду справи, за підписом адвоката Ковальчук І.О., суду було подано 3 заяви про зменшення розміру позовних вимог, які прийняті судом до розгляду.

Позивачем долучено до справи копії платіжних доручень від 24.02.2020 №539 від 10.02.2020 № 528 та від 26.12.2019 № 489, згідно яких ПРАТ "АГРОСЕРВІС" сплатило адвокату Ковальчук І.О. кошти в сумі 4500,00грн за договором від 27.11.2019 №14/27.

Згідно з ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

Відповідно до п. 6.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" вирішуючи питання про розподіл судових витрат, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним порівняно з ціною позову. У зв`язку з цим суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити даний розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.

Так, у визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо. Докази, які підтверджують розумність витрат на оплату послуг адвоката, повинна подавати сторона, що вимагає відшкодування таких витрат.

Суд звертає увагу на те, що критерії співмірності визначені у частині четвертій статті 126 ГПК України суд застосовує за наявності наданих стороною, яка вказує на неспівмірність витрат, доказів та обґрунтування невідповідності заявлених витрат цим критеріям. Таких доказів або обґрунтувань, у тому числі розрахунків, які свідчили б про неправильність розрахунку витрат або про неналежність послуг адвоката до справи, відповідач не надав.

Виходячи із системного аналізу наведених положень законодавства, суд дій шов висновку, що розмір гонорару сплаченого відповідачем адвокату, відповідає критерію співмірності витрат на оплату послуг адвоката визначених у частині четвертій статті 126 ГПК України .

За приписами ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.76 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

З огляду на викладене, беручи до уваги складність даної справи, ціну позову, характер спору та обсяг опрацьованого матеріалу для підготовки даного позову, враховуючи подані позивачем докази щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, оцінюючи пов`язаність цих витрат з розглядом справи, пропорційність, значення справи для сторін, суд дійшов до висновку про покладення на позивача понесених позивачем витрат на оплату послуг адвоката повністю у розмірі 4500,00грн.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 126, 129, 130, 221, 244 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Стягнути з Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» (Львівська область, Турківський район, м.Турка, пл.Ринок,26, ідентифікаційний код 32477328) на користь Приватного акціонерного товариства по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» (Львівська область, Турківський район, м.Турка, вул.Міцкевича, 77, ідентифікаційний код 05489974) - 4500,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

2. Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

3. Додаткове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду в порядку, встановленому розділом IV ГПК України.

Повний текст додаткового рішення складено та підписано 12.03.2020.

Суддя Запотічняк О.Д.

Дата ухвалення рішення 10.03.2020
Зареєстровано 13.03.2020
Оприлюднено 16.03.2020

Судовий реєстр по справі 914/67/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.03.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 25.02.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.02.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.01.2020 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону