Ухвала
від 24.02.2020 по справі 923/5/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/


У Х В А Л А

25 лютого 2020 року м. Херсон Справа № 923/5/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Немченко Л.М. при секретарі судового засідання Степановій Н.Д., розглянувши клопотання ліквідатора про затвердження звіту та ліквідаційного балансу боржника, звіту про нарахування основної грошової винагороди арбітражного керуючого по справі

за заявою:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес флай" (04070, м. Київ, вул.Боричів узвіз, буд. 5, код ЄДРПОУ 39515123)

Фізичної особи-підприємця Ревунова Олександра Валерійовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС-АРГУМЕНТ" (73011, м.Херсон, вул. Куйбишева, буд.72, офіс 247, код ЄДРПОУ 40170384)

Заінтересована особа стосовно боржника директор гр-н Омельяненко Роман Миколайович з правами третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні боржника.

про визнання банкрутом

за участю учасників судового процесу:

від кредиторів:

ТОВ "Бізнес флай" - не прибув;

ФОП Ревунов О.В. - не прибув;

від боржника - не прибув;

заінтересована особа гр-н Омельяненко Р.М. - не прибув;

арбітражний керуючий Пономаренко А.О. - не прибув.

в с т а н о в и в:

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 08.02.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Бізнес-аргумент" (вул. Куйбишева, буд. 72, м. Херсон, 73000, ЄДРПОУ 40170384) .

Ухвалою суду від 14.03.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів, призначено збори кредиторів, зобов`язано учасників провадження утворити комітет кредиторів та вирішити питання, що віднесені до його компетенції, надати пропозиції щодо подальших процедур у справі.

Справа знаходиться в процедурі ліквідації, введеній постановою Господарського суду Херсонської області від 25.06.2019, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пономаренко Андрія Олеговича (свідоцтво № 1780 від 05.12.2016, адреса вул. Ігорівська 1 /8 м. Київ , Україна, 04070).

Постановою Господарського суду Херсонської області від 25.06.2019 зобов`язано ліквідатора Пономаренко А.О. забезпечити виконання вимог, передбачених ст.ст.38, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", звіт та ліквідаційний баланс подати суду.

Ліквідатором виконано вимоги, передбачені розділом ІІІ Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". За результатами проведеної роботи 06.02.2020 ліквідатором подано суду звіт та ліквідаційний баланс боржника та звіт про основну грошову винагороду ліквідатора з клопотанням про їх затвердження. Також ліквідатор заявив клопотання про ліквідацію боржника - ТОВ "Бізнес-аргумент" (код ЄДРПОУ 40170384) та у зв`язку з цим припинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 07.02.2020 постановлено призначити підсумкове судове засідання на 25.02.2020 для розгляду заявлених клопотань арбітражного керуючого - ліквідатора.

З 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства. Однак, суд розглядає заявлені клопотання про затвердження звітів та ліквідаційного балансу з застосуванням норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки ліквідаційна процедура в межах справи про банкрутство проводилась за правилами Закону про банкрутство, а клопотання, звіти та ліквідаційний баланс подані до суду 06.02.2020 після набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ст. 20 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом.

За приписами ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (чинним до 21.10.2019) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст.2 Кодексу України з процедури банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Як зазначено вище, постановою Господарського суду Херсонської області від 25.06.2019 боржника визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Пономаренко А.О.., якого зобов`язано здійснити ліквідацію банкрута і подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку (чинного під час проведення ліквідаційної процедури до 21.10.2019).

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню, на строк не менше п`яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб.

Виходячи із положень ст.ст. 41, 44, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідаційна процедура направлена на здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів, шляхом продажу майна банкрута.

Згідно ч. ч. 1, 5 ст. 45 Закону про банкрутство, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На виконання вимог постанови Господарського суду Херсонської області від 26.06.2019 ліквідатором виконано вимоги, передбачені розділом ІІІ Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та за результатами проведеної роботи, відповідно до ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 65 Кодексу України з процедури банкрутства подано на розгляд та затвердження суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес аргумент".

Як слідує зі звіту, ліквідатором було вжито заходів щодо проведення ліквідаційної процедури банкрута з урахуванням вимог, передбачених ст.ст.41-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (чинного під час здійснення ліквідаційної процедури до 21.10.2019), ст. 65 Кодексу України з процедури банкрутства.

В наданому до суду звіті ліквідатор зазначив наступне.

Ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Пономаренко Андрієм Олеговичем звільнено Директора ТОВ БІЗНЕС- АРГУМЕНТ .

З 25 червня 2019 року до виконання повноважень директора приступив ліквідатор ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ Пономаренко Андрій Олегович.

В ході процедури розпорядження майном майна у ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ не виявлено.

У зв`язку з відсутністю майна у ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ прийняття до свого відання майна боржника не відбувалось та вжиття заходів по забезпеченню його збереження не застосовувались.

Було направлено запит до посадової особи ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ про передачу бухгалтерської та іншої документації ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ , печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Ліквідатором були направлені запити до компетентних органів з метою виявлення майна боржника.

З 27.07.2019 по 27.08.2019 було отримано відповіді на запити, що направлялись до компетентних органів щодо виявлення майна Боржника.

15.08.2019 було закрито рахунок в ПАТ Промінвестбанк . Залишок коштів на рахунку відсутній.

19.08.2019 було надіслано запрошення голові комітету кредиторів для участі у проведенні інвентаризації.

27.08.2019 за місцем знаходження боржника було проведено інвентаризацію. Будь яких матеріальних цінностей виявлено не було.

За період з 28.08.2019 по 26.09.2019 надійшли деякі відповіді від компетентних органів, згідно яких майно у боржника відсутнє.

23.10.2019 надіслано запит ДИРЕКТОРУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІЗІ ЛАЙФ" про надання інформації про кінцевих бенефеціарів для проведення ідентифікації в АТ КБ Приватбанк для закриття даного рахунку.

Отримано від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІЗІ ЛАЙФ" дані про кінцевих бенефеціарів для проведення ідентифікації в АТ КБ Приватбанк , однак для банку не достатньо такої інформації та вимагає установчі документи нерезидента засновника.

Подано документи до АТ КБ Приватбанк , на закриття рахунку.

У звіті про фінансовий аналіз ТОВ "Бізнес-аргумент" (код ЄДРПОУ 40170384) зазначив, що будь якої фінансової та бухгалтерської документації від боржника ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ (код ЄДРПОУ 40170384) ліквідатору передано не було.

Ліквідатором було направлено запит до посадової особи ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ про передачу бухгалтерської та іншої документації ТОВ БІЗНЕС-ЛРГУМЕНТ , печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

З метою отримання фінансової та бухгалтерської документації ліквідатором було направлено запити до Головного управління статистики в Херсонській області та ДПІ з проханням надати податкову та іншу фінансову звітність за останні 3 (три) роки.

Однак будь-якої фінансової та бухгалтерської документації для можливості проведення аналізу від вищевказаних органів не надходило.

З метою пошуку майна боржника були направлені запити до компетентних органів.

Також, з метою виявлення майна боржника ліквідатором було отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а також Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

З усіх відповідей та отриманих довідок та витягів у боржника ТОВ БІЗНЕС-АРГУМЕНТ будь-якого майна не виявлено.

Із огляду на проведення заходів по встановленню майнового стану боржника ліквідатором з`ясовано, що фінансовий стан Боржника встановити не можливо у зв`язку з відсутністю будь-якої фінансової документації, відсутності майна боржника, що встановлено під час виїзду за місцем реєстрації разом з представником комітету кредиторів, а також відповідями від компетентних органів, що надають інформацію про будь-яке майно та витягами з реєстрів, що підтверджує недостатність активів для повного погашення його кредиторської заборгованості.

Отже, за результатами аналізу можна стверджувати, що товариство є фінансово нестійким та не має змоги проводити незалежну фінансову політику, тобто перебуває в стані неплатоспроможності.

Керуючись положенням ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства було проведено 24.01.2020 що збори комітету кредиторів боржника ТОВ Бізнес-аргумент" на яких прийнято рішення про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута. Таж затверджено основну грошову винагороду за період з 25.06.2019-24.01.2020 року нараховано 58 614 грн. 14 коп. Також прийнято рішення про подання господарському суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс. Звернутись до суду з клопотанням про ліквідацію банкрута. Уповноважити ліквідатора Пономаренка Андрія Олеговича, звернутися до господарського суду з клопотанням про ліквідацію банкрута.

Відповідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедури банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедури банкрутства передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відтак юридичну особу ТОВ Бізнес-аргумент (код ЄДРПОУ 40170384) ліквідовано, у зв`язку з цим провадження у справі про банкрутство підлягає закриттю.

Згідно п.7 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги не задоволені за відсутністю майна, вважаються погашеними.

За таких обставин, звіт та ліквідаційний баланс банкрута підлягають затвердженню, юридична особа банкрута ліквідації і виключенню з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Суд розглянув клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування основної грошової винагороди у сумі 58 614 грн.14 коп. за період з 26.06.2019 по 24.01.2020.

Як вбачається із розрахунку основної грошової винагороди арбітражного керуючого (ліквідатора) по справі № 923/5/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес-аргумент " за період з 26.06.2019 по 24.01.2020, проведено у до 21.10.2019 у відповідності до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" а з 21.10.2019 по 24.01.20 у відповідності до Кодексу з процедур банкрутства в Україні.

Відповідно до п.1 та п.3 ст. 115 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Вказаним Законом встановлено розмір основної та додаткової грошових винагород ліквідатора.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень ліквідатора.

Згідно п.п.4,5 Закону сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у справі про банкрутство здійснюється за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності боржника або коштів, одержаних від продажу майна боржника. Також передбачено можливість створення кредиторами фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Постановою Господарського суду Херсонської області від 25.06.2019 №923/5/19 не встановлено джерело оплати грошової винагороди арбітражного керуючого Пономаренко А.О за виконання повноважень ліквідатора ТОВ Бізнес-аргумент та кредиторами банкрута не створено відповідний фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого в ліквідаційній процедурі.

При розгляді звіту про нарахування винагороди та відшкодування витрат суд використовує Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який був чинний під час проведення ліквідаційної процедури до 21.10.2019, оскільки нарахування винагороди за період з 26.06.2019 по 21.10.2019 проводився за правилами згаданого Закону.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту - Закон про банкрутство) арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Відповідно до ч.1 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Частиною 1 статті 98 Закону про банкрутство передбачено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом.

Порядок сплати грошової винагороди арбітражного керуючого та відшкодування його витрат, понесених під час виконання повноважень у справі про банкрутство, визначено положеннями статті 115 Закону про банкрутство.

Відповідно до частин 1, 2 статті 115 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Частиною 3 статті 115 Закону про банкрутство грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Частиною 4 статті 115 Закону про банкрутство витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов`язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Відповідно до частини 5 статті 115 Закону про банкрутство: сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Аналогічна норма передбачена ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства, за якою розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Тобто надання послуг професійного (ліцензованого) арбітражного керуючого відбувається на платній основі, оскільки безпосередньо Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлені мінімальні гарантії щодо оплати послуг арбітражного керуючого - ліквідатора на рівні двох мінімальних заробітних плат.

Арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Порядок сплати грошової винагороди арбітражного керуючого під час виконання повноважень у справі про банкрутство визначено положеннями ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За ч. 5 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюється за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Згідно з ч. 6 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Так, оплата послуг ліквідатора за період виконання ним своїх повноважень здійснюється за рахунок коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу його майна (майнових прав), або із фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, якщо такий створено комітетом кредиторів боржника. При цьому, керуючись принципом пропорційності голосів кредиторів на зборах кредиторів кількості їх грошових вимог відповідно до статті 26 Закону про банкрутство, господарський суд вправі застосувати такий принцип до розподілу між кредиторами витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури (в тому числі на виплату грошової винагороди ліквідатора), за відсутності у боржника коштів від господарської діяльності, від реалізації його майна та рішення комітету кредиторів про утворення фонду для оплати грошової винагороди ліквідатору чи відшкодування його витрат, оскільки законодавцем виключається можливість безоплатного надання послуг арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Аналогічна норма передбачена Кодексом України з питань банкрутства в ст.35, за якою Арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Провадження у справі у зв`язку з затвердженням звіту та ліквідаційного балансу закривається.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 45, ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 65, п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в :

1.Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС-АРГУМЕНТ" (вул. Куйбишева, буд. 72, м. Херсон, 73000, ЄДРПОУ 40170384) .

2.Юридичну особу банкрута- Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС-АРГУМЕНТ", (вул. Куйбишева, буд. 72, м. Херсон, 73000, код ЄДРПОУ №40170384) ліквідувати та виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Вимоги усіх кредиторів визнати погашеними.

5.Затвердити звіт ліквідатора - арбітражного керуючого - Пономаренка Андрія Олеговича про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 26.06.2019 по 24.01.2020 на загальну суму 58 614 грн.14 коп.

5. Провадження у справі закрити.

6.Зобов`язати ліквідатора арбітражного керуючого - Пономаренко Андрія Олеговича виконати вимоги законодавства щодо збереженості документів банкрута.

7.Ухвалу надіслати: кредитору, ліквідатору, державному реєстратору, Головному управлінню статистики у Херсонській області, Суворовському районному відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Повний текст ухвали оформлено і підписано 10.03.2020

Суддя Л.М. Немченко

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено16.03.2020

Судовий реєстр по справі —923/5/19

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 07.11.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 27.10.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Постанова від 30.06.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 16.03.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 26.02.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 11.02.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 07.01.2019

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні