КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

18 березня 2020 року

Київ

справа №826/8095/18

адміністративне провадження №К/9901/5518/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Желтобрюх І.Л.,

суддів - Гусака М.Б., Усенко Є.А.,

перевіривши касаційну скаргу Головного управління ДФС у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 червня 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року у справі №826/8095/18 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "І.С.М.Холдинг" до Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення,

в с т а н о в и в :

27 лютого 2020 року Головним управлінням ДФС у м. Києві до Верховного Суду подано касаційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 червня 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року у справі №826/8095/18.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 травня 2018 року відкрито загальне позовне провадження.

За наслідками перевірки касаційної скарги суддею-доповідачем встановлено, що вона не відповідає вимогам статей 329, 330 Кодексу адміністративного судочинства України (далі -КАС України).

Статтею 329 КАС України встановлено, що касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Строк на подання касаційної скарги також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною п`ятою статті 333 цього Кодексу.

З тексту оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції вбачається, що повний текст її було складено 23 січня 2020 року. За таких обставин, останнім днем строку на касаційне оскарження є 24 лютого 2020 року. При цьому, касаційну скаргу подано (здано на пошту) 25 лютого 2020 року, тобто з пропуском строку на касаційне оскарження.

Водночас, скаржник порушує питання про поновлення строку на касаційне оскарження та зазначає, що отримав постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року лише 31 січня 2020 року. При цьому, посилається на вхідний номер реєстрації кореспонденції відповідача на копії супровідного листа Шостого апеляційного адміністративного суду.

Проте, реєстрація вхідної кореспонденції є односторонньою дією і не може бути самостійним доказом її отримання у певну дату. За відсутності конверта, яким направлялась копія постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року або довідки відділення поштового зв`язку ПАТ "Укрпошта" про дату вручення такого поштового відправлення, посилання скаржника на вхідний номер реєстрації кореспонденції позивача Головного управління ДФС у м. Києві не може визнаватися судом належним доказом дати отримання скаржником оскаржуваного рішення.

За таких обставин, суд дійшов висновку про неповажність причин пропуску відповідачем строку на касаційне оскарження та відсутність підстав для його поновлення.

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 330 КАС України до касаційної скарги, зокрема, додається документ про сплату судового збору.

Однак, при поданні касаційної скарги скаржником не долучено документа на підтвердження сплати судового збору у розмірі, визначеному статтею 4 Закону України "Про судовий збір".

Згідно частини першої статті 4 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

З матеріалів даної касаційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається, що позивач є юридичною особою, звернувся до суду в 2018 році та заявив вимоги майнового характеру (визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення).

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць станом на 01 січня 2018 року - 1762 грн. 00 коп.

За подання юридичною особою позову майнового характеру ставка судового збору складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (616700грн). (частина 2 статті 4 Закону України Про судовий збір ).

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання касаційної скарги на рішення суду справляється судовий збір у розмірі 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42040,00грн).

Ціна позову складає - 1 747 764,00грн.*1,5%=26216,50грн.

Тобто, судовий збір, який підлягає сплаті, становить 42040,00грн: 26216,50грн *200%=52433 грн більше ніж 42040,00грн.

Крім того, відповідно до пункту 4 частини другої статті 330 КАС України у касаційній скарзі зазначаються, зокрема, підстава (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 328 цього Кодексу підстави (підстав).

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 328 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається постанова Верховного Суду, в якій викладено висновок про застосування норми права у подібних правовідносинах, що не був врахований в оскаржуваному судовому рішенні.

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 2 частини четвертої статті 328 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається обґрунтування необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.

Частиною четвертою статті 328 КАС України визначений вичерпний перелік підстав касаційного оскарження судових рішень суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково:

1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали поданої касаційної скарги у цій справі, колегією суддів встановлено, що скаржником не зазначено жодної з перелічених підстав. Касаційна скарга містить опис обставин справи та загальні формулювання незгоди з оскаржуваними судовими рішеннями з посиланням на норми законодавства, які регулюють спірні правовідносини. Отже, недотримано вимоги статті 330 КАС України.

Згідно із частиною другою статті 332 КАС України до касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

Частинами першою, другою статті 169 КАС України визначено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до частини третьої статті 332 КАС України касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 329 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне залишити касаційну скаргу Головного управління ДФС у м. Києві без руху та надати скаржнику строк десять днів з моменту отримання копії даної ухвали для усунення недоліків касаційної скарги.

Недоліки касаційної скарги слід усунути шляхом подання документа про сплату судового збору, зазначення інших підстав для поновлення строку на касаційне оскарження з наданням відповідних доказів на їх підтвердження та підстав касаційного оскарження судових рішень встановлених статтею 328 КАС України.

Реквізити для сплати судового збору: отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс. р-н/22030102. Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897. Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП). Код банку отримувача (МФО): 899998. Рахунок отримувача (стандарт IBAN): UA288999980313151207000026007. Код класифікації доходів бюджету: 22030102 Судовий збір (Верховний Суд, 055 ) .Призначення платежу - *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом _________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), ВЕРХОВНИЙ СУД (Касаційний адміністративний суд).

На підставі викладеного, керуючись статтями 169, 248, 329 - 332 КАС України,

у х в а л и в :

Визнати неповажними причини пропуску Головним управлінням ДФС у м. Києві строку на касаційне оскарження рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 червня 2019 року та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року.

Касаційну скаргу Головного управління ДФС у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 червня 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року у справі №826/8095/18 залишити без руху.

Надати скаржнику строк десять днів з моменту отримання копії даної ухвали для усунення недоліків касаційної скарги.

Роз`яснити, що невиконання вимог цієї ухвали в установлений судом строк в частині не зазначення інших підстав для поновлення строку на касаційне оскарження з наданням відповідних доказів на їх підтвердження є підставою для відмови у відкритті касаційного провадження.

Роз`яснити, що невиконання вимог цієї ухвали в установлений судом строк в частині вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, є підставою для повернення касаційної скарги разом із доданими до неї матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач І.Л. Желтобрюх

Судді М.Б. Гусак

Є.А. Усенко

Дата ухвалення рішення 18.03.2020
Зареєстровано 20.03.2020
Оприлюднено 20.03.2020

Судовий реєстр по справі 826/8095/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 20.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 13.06.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/8095/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону