ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 580/3237/19 Суддя (судді) першої інстанції: М.А. Білоноженко

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

судді-доповідача: Собківа Я.М.,

суддів: Земляної Г.В., Лічевецького І.О.,

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ант-Капітель" на рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 17 грудня 2019 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ант-Капітель" до Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області про скасування наказу та визнання протиправними дії, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ант-Капітель" звернулось до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом, у якому провило:

- визнати дії Головного управління ДФС у Черкаській області протиправними щодо призначення та проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ "ТЕХЕНЕРГОМАШ" (код за ЄДРПОУ 32048415) за січень, червень - серпень 2016 року, з ТОВ "ТЕРА ГАРАНТ" (код за ЄДРПОУ 40091910) за лютий 2017 року та податку на прибуток за 2016 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2016 рік по взаємовідносинах з ТОВ "УКРСНАБОБЛАДНАННЯ" (код за ЄДРПОУ 39416832), з ТОВ Любарт Авто (код за ЄДРПОУ 38989385), з ТОВ "ТЕХЕНЕРГОМАШ" (код за ЄДРПОУ 32048415), податку на прибуток за 2017 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2017 рік по взаємовідносинах з ТОВ "ТЕРА ГАРАНТ" (код за ЄДРПОУ 40091910);

- скасувати наказ Головного управління ДФС у Черкаській області від 11.06.2019 року №1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель .

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 17 грудня 2019 року у задоволенні адміністративного позову відмолено повністю.

В апеляційній скарзі позивач, посилаючись на порушення окружним адміністративним судом норм матеріального та процесуального права, які призвели до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане судове рішення та прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 308 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 311 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, у разі неприбуття жодного з учасників справи у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

На адресу Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов відзив на апеляційну скаргу від Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, в якому відповідач просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що 11.06.2019 року Головним управлінням ДФС у Черкаській області на підставі п.п. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України винесено наказ № 1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель , яким вирішено провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ Ант-Капітель з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ "ТЕХЕНЕРГОМАШ" (код за ЄДРПОУ 32048415) за січень, червень - серпень 2016 року, з ТОВ "ТЕРА ГАРАНТ" (код за ЄДРПОУ 40091910) за лютий 2017 року та податку на прибуток за 2016 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2016 рік по взаємовідносинах з ТОВ "УКРСНАБОБЛАДНАННЯ" (код за ЄДРПОУ 39416832), з ТОВ Любарт Авто (код за ЄДРПОУ 38989385), з ТОВ "ТЕХЕНЕРГОМАШ" (код за ЄДРПОУ 32048415), податку на прибуток за 2017 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2017 рік по взаємовідносинах з ТОВ "ТЕРА ГАРАНТ" (код за ЄДРПОУ 40091910).

Вважаючи вказані дії відповідача протиправними, а свої права порушеними, позивач звернувся до суду з відповідним позовом.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік підстав для здійснення документальної позапланової виїзної перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється у випадку виявлення недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Таким чином, з аналізу наведених правових норм суд доходить висновку, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника контролюючого органу та за наявності підстав для її проведення; у свою чергу можливість для прийняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України виникає за наявності двох умов: 1) виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 2) не надання платником пояснень та їх документальних підтверджень на запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач звернувся до ТОВ Ант-Капітель із запитами про надання інформації (пояснень та її документальних підтверджень) від 28.09.2017 р. № 25206/23-00-14-1015, від 14.12.2018 р. № 50709/23-00-14-1014 та від 06.02.2019 р. № 4475/23-00-14-1014, в яких, посилаючись на підпункти 16.1.5 і 16.1.7 пункту 16.1 статті 16, підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20, пункту 3 абзацу 3 пункту 73.3 ст. 73 та підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, просив протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту надати ГУ ДФС у Черкаській області запитувані документи.

Підставами для звернення із такими запитами ГУ ДФС у Черкаській області зазначено про дані, встановлені за наслідками отримання та опрацювання відповідно до ст. 72, 73 та 74 Податкового кодексу України, податкової інформації, що відповідно до п. 74.1 ст. 74 Кодексу використовується для виконання покладених на контролюючі органи завдань, згідно якої від правоохоронних органів отримано інформацію, що свідчить про нереальність ТОВ "УКРСНАБОБЛАДНАННЯ" , ТОВ Любарт Авто , ТОВ "ТЕХЕНЕРГОМАШ" , ТОВ "ТЕРА ГАРАНТ" здійснення підприємницької діяльності.

У відповіді на вказані запити позивач у листах від 23.10.2017 року № 23-10/17 та від 21.01.2019 року № 21-01-19 надав пояснення щодо взаємовідносин із зазначеними у запиті контрагентами та надав копії документів на підтвердження викладених пояснень.

Також листом від 06.02.2019 року № 06-02/19 позивач повідомив контролюючий орган про викрадення документів господарсько-фінансової діяльності за період 2016-2018 років включно та просив надати, згідно ст. 44.5 Податкового кодексу України термін на відновлення документів 90 днів.

Згідно пункту 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітності керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Відповідно до п.44.5 ст.44 Податкового кодексу України в разі втрати, пошкодження чи дострокового знищення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 ст.44 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний у п`ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, встановленому Податковим кодексом для подання податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов`язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, митного органу.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та подання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.

Відповідно до п.44.6 ст.44 Податкового кодексу України у разі, якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому п.44.7 цієї статті, платник податків не подає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого неподання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були у нього відсутні на час складання такої звітності.

З аналізу наведених норм вбачається, що відповідач, отримавши від позивача повідомлення про втрату документів, позбавлений права на проведення перевірки протягом 90 днів до надання позивачем відповідних документів.

Так, з моменту повідомлення відповідача про втрату запитуваних документів, згідно листа від 06.02.2019 р. № 06-02/19 до моменту винесення спірного наказу від 11.06.2019 р. №1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель минуло більш як 90 днів, передбачених на вчинення дій спрямованих на відновлення втрачених документів.

Позивачем, у свою чергу, не надано доказів направлення на адресу контролюючого органу документів, запитуваних згідно листа про надання інформації (пояснень та її документальних підтверджень) від 06.02.2019 р. № 4475/23-00-14-1014, у зв`язку із чим відповідачем правомірно, в межах наданих повноважень та строку передбаченого чинним законодавством винесено наказ від 11.06.2019 р. №1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель .

Ненадання (надання не в повному обсязі) запитуваних податковим органом документів (пояснень), так само, як і надання їх поза межами стоку, встановленого Податковим кодексом України, є підставою для призначення документальної позапланової виїзної перевірки.

Також, згідно правової позиції Верховного Суду України, викладеної у постанові від 27.01.2015 у справі №21-425а14 виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями.

За таких обставин у контролюючого органу є право на оцінку пояснень та їх документальних підтверджень. Якщо податковий орган вважає, що ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права вже була висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду, зокрема, у постановах від 07.11.2018 (справа №П/811/824/17), від 24.04.2018 (справа №804/2612/16).

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Всі наведені апелянтом доводи не спростовують вірних висновків суду першої інстанції.

Положеннями ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 315 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін.

Відповідно до ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями 315, 316, 321, 322, 325 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ант-Капітель" залишити без задоволення.

Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 17 грудня 2019 року залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач Собків Я.М.

Суддя Земляна Г.В.

Суддя Лічевецький І.О.

Дата ухвалення рішення 24.03.2020
Оприлюднено 27.03.2020

Судовий реєстр по справі 580/3237/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.12.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.10.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 580/3237/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону