Ухвала
від 26.02.2020 по справі 5/182-б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


У Х В А Л А

"27" лютого 2020 р.Справа № 5/182-Б

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Відкритого акціонерного товариства "Банк народний капітал" м. Київ

про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Батьківщина" с. Підлісний Мукарів Дунаєвецького району Хмельницької області

За участю представників сторін:

кредиторів : Назаренко О.В. - за довіреністю

боржника : не з`явились

За участю арбітражного керуючого-ліквідатора Левкович О.К. не з`явилась

Ухвалою господарського суду від 12 вересня 2008р. порушено провадження у справі № 5/182-Б про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Батьківщина" с. Підлісний Мукарів Дунаєвецького району Хмельницької області відповідно до ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою суду від 15 жовтня 2008 р. боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру з призначенням ліквідатором арбітражного керуючого Герасименко Ірину Іванівну, АДРЕСА_1 , ліцензія серії АВ № 081076 від 14.06.06р., яку зобов`язано провести ліквідаційну процедуру, скласти ліквідаційний баланс та подати його разом із звітом господарському суду для затвердження.

В послідуючому через зміну ліквідаторів боржника термін ліквідаційної процедури у справі неодноразово продовжувався.

Наразі 14.08.2019р. судом здійснено повторний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Левкович Олену Кононівну ( АДРЕСА_2 ), а тому останню зобов`язано судом протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали в справі про банкрутство, до дати проведення наступного судового засідання, надати господарському суду заяву про участь у справі з повідомленням про те, що вона не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої вона отримав відповідну ухвалу.

ОСОБА_1 подала заяву (вх. № 05-06/409/19 від 16.08.2019р.) про згоду на призначення арбітражним керуючим (ліквідатором) ТОВ "Батьківщина", проте зважаючи закінчення терміну дії договору страхування відповідальності арбітражного керуючого, розгляд справи і відповідної заяви ОСОБА_1 відкладався із зобов`язанням останньої надати суду чинний договір страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Окрім того судом враховується, що 21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, у відповідності до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень якого установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

15 листопада 2019р. судом отримано ряд клопотань ліквідатора :

- (вх. № 05-06/615/19 від 15.11.2019р.) про продовження ліквідатору строку подання ліквідаційного балансу на шість місяців;

- (вх. № 05-06/616/19 від 15.11.2019р.) про зняття обмежень щодо розпорядження майном банкрута;

- (вх. № 05-22/9923/19 від 15.11.2019р.) про розгляд клопотань без участі ліквідатора,

27.01.2020р. арбітражним керуючим - ліквідатором Левкович О.К. подано заяву (вх.№05-22/747/20 від 27.01.2020р.) про залишення клопотання про зняття обмежень щодо розпорядження майном боржника №01-23/5/182-б від 13.11.2019р. без розгляду.

Дана заява не суперечить вимогам чинного законодавства та задовольняється.

Щодо клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Левкович О.К. (вх. № 05-06/615/19 від 15.11.2019р.) про продовження ліквідатору строку подання ліквідаційного балансу на шість місяців, судом приймається до уваги, що у відповідності до ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, що визначає функції господарського суду у ліквідаційній процедурі, в постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Наслідки визнання боржника банкрутом закріплює ст. 59 Кодексу за якою з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури :

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;

строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;

скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

2. Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

3. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

4. Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури має містити:

найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

найменування господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;

дату ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відомості про ліквідатора.

Повноваження ліквідатора закріплює ст.61 Кодексу за якою ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;

повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу;

веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

2. Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

3. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Оплата витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку:

у першу чергу оплачуються витрати, пов`язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора;

у другу чергу виконуються зобов`язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, відшкодовуються витрати, пов`язані з утриманням та збереженням такого майна, сплачується винагорода оператора електронного майданчика. Склад та розмір таких витрат підлягають погодженню в порядку, визначеному цим Кодексом. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених виплат, використовуються виключно для задоволення вимог кредиторів за зобов`язаннями, які забезпечує таке майно.

4. Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

5. Ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

6. Дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

7. У разі ліквідації підприємства-банкрута, зобов`язаного згідно із законодавством передати територіальній громаді об`єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, дитячі дошкільні заклади та об`єкти комунальної інфраструктури, арбітражний керуючий передає, а орган місцевого самоврядування приймає такі об`єкти без додаткових умов у порядку, встановленому законом.

Таким чином за змістом приведеної норми Кодексу відсутня можливість звернення ліквідатора із клопотанням про продовження строку ліквідаційної процедури та його повноважень, оскільки останні припиняються у передбачених Кодексом випадках, визначених статтями 27 та 28.

При цьому розгляд таких клопотань не віднесено до функцій господарського суду, вичерпний перелік яких унормовано Кодексом України з процедур банкрутства.

Стаття 62 Кодексу містить визначення ліквідаційної маси в процедурі банкрутства, зокрема усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Майно, визначене родовими ознаками, що належить банкруту на праві володіння або користування, включається до складу ліквідаційної маси.

Індивідуально визначене майно, що належить банкруту на підставі речових прав, крім права власності і господарського відання, не може бути включене до складу ліквідаційної маси.

Об`єкт довірчої власності не може бути включено до ліквідаційної маси довірчого власника або довірчого засновника.

За наявності у складі майна банкрута майна, виключеного з обігу, ліквідатор зобов`язаний передати його відповідним особам в установленому порядку.

Ліквідатор, виявивши частку, яка належить банкруту у спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.

Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до складу ліквідаційної маси емітента таких облігацій та управителя іпотечним покриттям. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

Державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває на балансі банкрута, не включається до складу ліквідаційної маси.

Суб`єкт управління таким майном з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановлений частиною другою статті 59 цього Кодексу строк приймає рішення про подальше використання цього майна.

Зерно банкрута, що зберігається на його зерновому складі, включається до складу майна банкрута лише після повного повернення зерна поклажодавцям за всіма складськими документами на зерно, виданими таким суб`єктом господарювання.

Майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за закладом вищої освіти державної форми власності, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертаються закладу вищої освіти державної форми власності, що вносив їх до статутного капіталу господарського товариства.

Клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури в справі №5/182-Б подано арбітражним керуючим, проте останнім недотримано приведених норм права у тому числі через втрату чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Таким чином зважаючи на те, що протилежного заявником в установленому порядку не доведено, в задоволенні відповідного клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Левкович О.К. (вх. № 05-06/615/19 від 15.11.2019р.) про продовження строку ліквідаційної процедури у справі №5/182-Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Батьківщина" с. Підлісний Мукарів Дунаєвецького району Хмельницької області слід відмовити.

Арбітражним керуючим - ліквідатором Левкович О.К. подано клопотання (вх.№05-22/11274/19 від 26.12.2019р.) про оголошення в розшук транспортних засобів. В обгрунтування посилається на те, що ліквідатором було отримано відповідь з Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області №31/22-4080 від 13.11.2019р. про наявність зареєстрованих за ТОВ "Батьківщина" транспортних засобів та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів листом №31-5/2/19763 від 10.12.2019р. повідомила, що за боржником зареєстровані комбайні та трактора.

Враховуючи ст.81 ГПК України, п.4ч.1 ст.35 Закону України "Про національну поліцію", п.3 Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб, затвердженої спільним Наказом МВС України та Мінюсту від 25.06.2002р. № 607/56/5, клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Левкович О.К. підлягає задоволенню.

З огляду на відзначене, керуючись ст.ст. 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства ст.ст. 202, 216, 234 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Заяву арбітражного керуючого - ліквідатора Левкович О.К. (вх.№05-22/747/20 від 27.01.2020р.) про залишення клопотання про зняття обмежень щодо розпорядження майном боржника №01-23/5/182-б від 13.11.2019р. задовольнити.

Клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Левкович О.К. (вх. № 05-06/616/19 від 15.11.2019р.) про зняття обмежень щодо розпорядження майном боржника №01-23/5/182-б від 13.11.2019р. залишити без розгляду.

У клопотанні арбітражного керуючого - ліквідатора Левкович О.К. (вх. № 05-06/615/19 від 15.11.2019р.) про продовження ліквідатору строку подання ліквідаційного балансу на шість місяців відмовити.

Клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Левкович О.К. (вх.№05-22/11274/19 від 26.12.2019р.) про оголошення в розшук танспортних засобів у справі № 5/182-Б про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Батьківщина" с. Підлісний Мукарів Дунаєвецького району Хмельницької області задовольнити.

Зобов`язати Департамент патрульної поліції (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9) та Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11) оголосити у розшук транспортні засоби, затримати та передати затримані транспортні засоби Товариству з обмеженою відповідальністю Батьківщина ( 32435, Хмельницька область, Дунаєвецький район, село Підлісний Мукарів, ідентифікаційний код 03786403) в особі ліквідатора боржника арбітражного керуючого Левкович О.К. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №575 від 19.03.13; АДРЕСА_3 ) а саме:

- ГАЗ 52 , 1981 року випуску, державний номер НОМЕР_1 ХМУ, свідоцтво НОМЕР_2 ,

шасі НОМЕР_3 , кузов б/н;

- ГАЗ 52 , 1972 року випуску, державний номер НОМЕР_4 , свідоцтво НОМЕР_5 ,

шасі НОМЕР_6 , кузов б/н;

- УАЗ 3151, 1985 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_8 ,

шасі НОМЕР_9 , кузов б/н;

- ГАЗ 53 , 1985 року випуску, державний номер НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_11 ,

шасі НОМЕР_12 , кузов б/н;

- ГАЗ 5312,1988 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , свідоцтво НОМЕР_14 ,

шасі НОМЕР_15 , кузов б/н;

- ГАЗ 53 , 1977 року випуску, державний номер НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_17 ,

шасі НОМЕР_18 , кузов б/н;

- ГАЗ 5201, 1988 року випуску, державний номер НОМЕР_19 , свідоцтво НОМЕР_20 ,

шасі НОМЕР_21 , кузов б/н;

- ГАЗВ 3270 , 1989 року випуску, державний номер НОМЕР_23 , свідоцтво

НОМЕР_24 , шасі НОМЕР_25 , кузов б/н;

- ГАЗ - САЗ 3508, 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_26 , свідоцтво

НОМЕР_27 , шасі НОМЕР_28 , кузов б/н;

- САЗ 3507,1991 року випуску, державний номер НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 ,

шасі НОМЕР_31 , кузов б/н;

- ГАЗ 5312,1992 року випуску, державний номер НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , шасі НОМЕР_34 , кузов б/н;

- САЗ 3507,1986 року випуску, державний номер НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , шасі НОМЕР_37 , кузов б/н;

- САЗ 3505,1986 року випуску, державний номер НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , шасі НОМЕР_40 , кузов б/н;

- ГАЗ 52 ,1982 року випуску, державний номер НОМЕР_41 , свідоцтво НОМЕР_42 , шасі НОМЕР_43 , кузов б/н;

- ГАЗ 5204,1976 року випуску, державний номер НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , шасі б/н, кузов б/н;

- САЗ 3503,1980 року випуску, державний номер НОМЕР_46 , свідоцтво НОМЕР_47 , шасі НОМЕР_48 , кузов б/н;

- Комбайн бурякозбиральний КС-6Б-02, рік випуску 1991, свідоцтво НОМЕР_49 , номерний знак НОМЕР_50 ;

- Комбайн бурякозбиральний КС-6Б-02, рік випуску 1982, свідоцтво НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_52 ;

- Комбайн зернозбиральний СК-5 НИВА , рік випуску 1995, свідоцтво НОМЕР_53 , номерний знак НОМЕР_54 ;

- Комбайн зернозбиральний ДОН-1500, рік випуску 1993, свідоцтво НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 ;

- Трактор гусеничний Т-70С, рік випуску 1994, свідоцтво НОМЕР_57 , номерний знак НОМЕР_58 ;

- Трактор гусеничний Т-70С, рік випуску 1991, свідоцтво НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 ;

- Трактор гусеничний Т-150, рік випуску 1991, свідоцтво НОМЕР_61 , номерний знак НОМЕР_62 ;

- Трактор колісний Т-150К, рік випуску 1990, свідоцтво НОМЕР_63 , номерний знак НОМЕР_64 ;

- Трактор колісний МТЗ-82, рік випуску 1995, свідоцтво НОМЕР_65 номерний знак

НОМЕР_66 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6, рік випуску 1984, свідоцтво НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 ;

- Трактор колісний МТЗ-82, рік випуску 1995, свідоцтво НОМЕР_69 , номерний знак НОМЕР_70 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6, рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_71 , номерний знак НОМЕР_72

Примірники ухвали надіслати зацікавленим сторонам : кредиторам, боржнику, а також арбітражному керуючому та Левкович О.К.

Суддя Грамчук І.В.

Віддрук. 16 прим.: 1- до справи; 2- ВАТ „Банк народний капітан" (03067, м Київ. вул. Івана Лепсе, 4), 3 - ТОВ „Батьківщина" (32435. с. Підлісний Мукарів. Дунаєв. р-ну); 4 - Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Хмельницький вул. Володимирська, 91),5 - Головному управлінню Пенсійного фонду України в Хмельницькій області м.Хмельницький, вул.Герцена 10; 6 - Дунаєв. центр зайнятості (м.Дунаївці, вул.Шевченка. 88); 7 - ВВД ФСС НВВ в Дунаев. р-ні (м. Дунаївці, вул. Шевченка, 115); 8 - ТОВ „Цукровий комбінат "Слов`янський" (31622, с. Вишнівчик, Чемеровецького вул. Заводська. 1); 9 - ДПІ у Дунаєв.р-ні (32400, м. Дунаївці, вул. Червонопартизанська, 21); 10 - Дунаєвецька РДА (м.Дунаївці, вул. 1 Травня, 1); 11 - державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Дунаєвецького РУЮ (вул. Шевченка, 83а, м.Дунаївці Хмельницька обл., 32400), 12-13- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ;ІНФОРМАЦІЯ_2) 14- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області 29021, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 170; 15-Департаменту патрульної поліції (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9), 16- Регіональному сервісному центру МВС в м. Києві (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11)

всім реком. з повід. про вруч.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено25.03.2020

Судовий реєстр по справі —5/182-б

Ухвала від 04.09.2008

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 17.10.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 14.09.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 30.06.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 27.05.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 22.04.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 25.03.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 18.02.2021

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні