КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року справа №320/5878/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Терлецька О.О., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Броварське шляхово-будівельне управління №50" до Офісу великих платників податків ДПС про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50" з позовом до Офісу великих платників податків ДПС, в якому просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Офісу великих платників податків ДПС України: від 25.07.2019 року № 0002924205, щодо збільшення суми грошового зобов`язання за основним платежем податку на додану вартість - 613 006,00 грн., штрафних санкцій - 306 503,00 грн., всього на суму - 919 509,00 грн. та від 25.07.2019 року № 0002934205 щодо збільшення суми грошового зобов`язання за основним платежем податку на прибуток приватних підприємств - 649 205,00 грн., штрафних санкцій - 324 602,50 грн., всього на суму - 973 807,50 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що товариство не порушувало вимог Податкового кодексу України при здійсненні господарських операцій з ТОВ "КП Шляхбуд", ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" та ТОВ Торговий дім Біоіл правомірно сформувало податковий кредит за результатами здійснення господарських взаємовідносин із зазначеними контрагентами.

Натомість, позивач стверджує, що висновки контролюючого органу про нереальність господарських операцій з ТОВ "КП Шляхбуд", ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" та ТОВ Торговий дім Біоіл є безпідставними та не підтверджені належними доказами, оскільки товариством у відповідності до вимог чинного законодавства та на підставі належним чином оформлених первинно-бухгалтерських документів та податкових накладних сформовано податковий кредит. Зокрема, позивач стверджує, що господарські операції з вказаним контрагентом підтверджені належним чином складеними первинними документами, які містять необхідні для цілей оподаткування відомості про зміст та обсяги спірних операцій.

Як зазначив позивач, відповідачем не наведено жодного доказу на підтвердження фіктивності (безтоварності) договорів, укладених з контрагентами, а відтак вважає, що оскаржувані рішення контролюючого органу є незаконними, оскільки при їх прийнятті відповідачем невірно встановлено факти та застосовано норми закону.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 01.11.2019 відкрито провадження у справі, розгляд якої здійснюється за правилами загального позовного провадження.

Відповідач позов не визнав, подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просив суд відмовити у задоволенні позову з тих підстав, що при проведенні перевірки Приватного акціонерного товариства "Броварське шляхово-будівельне управління №50" та оформленні її результатів діяло на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України, а податкові повідомлення-рішення є законними.

Звертав увагу суду, що у ході перевірки були виявлені обставини, які дають підстави вважати, що господарські операції позивача з ТОВ "КП Шляхбуд", ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" та ТОВ Торговий дім Біоіл вчинено виключно з мотивів мінімізації податкових зобов`язань.

Також, відповідач зауважив на відсутність реальних правових наслідків здійснених таких господарських операцій позивача з контрагентами, оскільки у позивача відсутні достатні трудові та матеріально-технічні ресурси для проведення відповідних господарських операцій.

З урахуванням викладеного контролюючий орган вважає, що позивач протиправно сформував податковий кредит по господарським операціям із вказаним контрагентом.

Протокольною ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 05.03.2020 вирішено подальший розгляд справи здійснювати у порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Офісом великих платників податків Державної податкової служби, який на момент винесення ППР був Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби і змінено назву відповідно до постанову КМУ України від 21.08.2019 № 682-р проводилася документальна позапланова виїзна перевірка Приватного акціонерного товариства Броварське шляхово-будівельне Управління № 50 з питань дотримання вимог податкового законодавства України по взаємовідносинах з ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" (код ЄДРПОУ 40755257) за період з 01.12.2016 по 31.12.2016, з ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 41165616) за період з 01.09.2017 по 30.09.2017, з ТОВ Торговий дім Біоіл (код ЄДРПОУ 36565962) за період з 01.07.2018 по 31.07.2018 (по періодам відображення в Деклараціях ПДВ та відображенні при формуванні показників фінансової звітності за звітні (податкові) періоди 2016-2018 роки, які є підставою для відображення у деклараціях з податку на прибуток за відповідні податкові періоди) (надалі по тексту - Акт).

З Акта перевірки слідує наступне.

Проведеною перевіркою, згідно оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському субрахунку 3611 Розрахунки з вітчизняними покупцями , встановлено взаємовідносини ПрАТ Броварське ШБУ №50 з ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 41165616) за період з 01.09.2017 по 30.09.2017 на загальну суму 185 046,50 грн., в тому числі ПДВ 30 841,08грн. на підставі договору про надання послуг машинами та механізмами від 05.04.2017 №18 та договору від 04.09.2017 №04/09.

Відповідно до проведеного аналізу наданих до перевірки документів, які стосуються договору про надання послуг машинами та механізмами від 05.04.2017 №18 встановлено, що переважна більшість послуг машин та механізмів надавались саме у квітні 2017 року.

Тобто договір№78/06.П(с1) було угадано 22 черви 2017 року. У пункті 2.1 зазначено, що Субпідрядник розпочинає виконання послуг за цим Договором у березні 2017 р. і завершує виконання послуг за цим договором у грудні 2017 року. На запит Офісу ВПП ДФС від 20.06.2019 №31307/10/28-10-42-05-16 з приводу наявних розбіжностей у зазначеному договорі ПрАТ Броварське ТТЇБУ №50 листом від 24.06.2019 №1632/14 надано письмові пояснення, а саме, зазначено, що у Договорі №78/06.17(с1) допущено помилку, а надання послуг відбулось після підписання договору, тобто після 22 червня 2017 року і по день підписання Акту здачі - приймання виконаних робіт.

Використовуючи інформаційні ресурси ДФС України та дані оприлюдненої інформації встановлено наступне.

ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 41165616) перебуває на обліку у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, засновник, директор, головний бухгалтер в одній особі - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який також являється посадовою особою ще на 3 підприємствах.

Вид діяльності - Будівництво доріг і автострад. Стан - 0 платник податків за основним місцем обліку. Основні фонди - 5.6 тис. грн. Згідно Додатку №4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати за червень 2017 року - вересень 2017 року чисельність працюючих 6 осіб. Середня сума нарахованої заробітної плати - 3600 грн.).

Проаналізувавши подану контрагентом податкову звітність (зареєстровані податкові накладні в базі Єдиний реєстр податкових накладних , звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), іншими договорами цивільно-правового характеру.

Виходячи з вище зазначено, можна зробити висновок, про неможливість надання послуг згідно договору укладеного між ПрАТ Броварське ШБУ №50 та ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" : у червні - вересні 2017 року - 6 особами.

Відповідно до частини 1 статті 50 Кодексу законів про працю України, нормативна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Таким чином, з урахуванням святкових та вихідних днів, нормативна тривалість робочого часу у червні 2017 року становила 159,0 годин, у липні 2017 року - 168,0 годин, у серпні 2017 року - 175,0 годин, у вересні 2017 року - 168,0 годин.

Враховуючи зазначене вище, виходячи з наявних на підприємстві трудових ресурсів, які отримували заробітну плату (виконували роботи), ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" мало можливість виконати роботи в обсязі: у червні 2017 року - 954,0 години, у липні 2017 року - 1 008,0 годин, у серпні 2017 року -1 400,0 годин, у вересні 2017 року - 1 008,0 години.

Враховуючи, що у періоді червень-вересень 2017 року ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" документували надання будівельних робіт іншим контрагентам-покупцям, які також потребують значних трудовитрат, залучення спеціальної будівельної техніки, виходячи з наявних трудових ресурсів підприємства, беручи до уваги відсутність необхідних для виконання будівельних робіт основних засобів, можна зробити висновок про неможливість виконання ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" задекларованих будівельних робіт без залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), іншими договорами цивільно-правового характеру та орендованої будівельної та спеціальної техніки.

Проаналізувавши подану контрагентом податкову звітність (зареєстровані податкові накладні в базі Єдиний реєстр податкових накладних , звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), іншими договорами цивільно-правового характеру. Тобто, фактично на підприємстві відсутні постачальники трудових ресурсів.

В Офісі ВПП ДФС наявна узагальнена податкова інформація Головного управління ДФС у Сумській області щодо ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 за звітний період декларування ПДВ вересень 2017 року, грудень 2017 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами покупцями та контрагентами постачальниками від 21.11.2018 №76/18-28-14-07, яка свідчить про відсутність об`єкта оподаткування та неможливість реального здійснення платником податків господарських операцій по ланцюгу постачання відповідно наступних фактів:

ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" відсутнє за місцезнаходженням/місцем проживання: 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 49. Факт відсутності ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" за місцезнаходженням/місцем проживання засвідчено довідкою про не встановлення місцезнаходження платника податків за податковою адресою від 04.10.2018 року №1185/18-28- 21-10-06 складеною працівниками ОУ ГУ ДФС у Сумській області. Всупереч пп. 16.1.11 п. 16. 1 ст. 16 ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 про зміну свого місцезнаходження/місця проживання не повідомляло ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області;

- під час проведеного аналізу ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" надавало та придбавали послуги, які потребують значного обсягу трудовитрат, особистої участі персоналу та не співвідносні з наявним трудовим ресурсом для надання послуг, високого рівня їх оплати праці тощо. При цьому послуги із залучення стороннього трудового ресурсу не придбавалися;

- відсутність у ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" об`єктивно необхідних умов для реального здійснення задокументованих з постачальниками господарських операцій щодо придбання товарів/послуг, розвантаження/навантаження і зберігання.

Також, у зазначеній вище узагальненій податковій інформації зазначено наступне: ...Враховуючи об`єми задекларованих операцій, різнотановість проданих товарів, відсутність основних засобів та достатньої кількості трудових ресурсів, вбачається можливим зробити висновок про неможливість здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності. Все це свідчить про документальне оформлення операцій при їх фактичному невиконанні.

Відповідно до баз даних ДФС, податкової звітності та інших джерел інформації, одержаних в ході проведення аналізу, встановлено укладання цивільно-правових відносин та проведення безтоварних операцій, спрямованих на надання податкової вигоди для третіх осіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" здійснювало маніпулювання податковою звітність з метою заниження сум податку на додану вартість, які підлягають до сплати в бюджет, шляхом штучного формування податкового кредиту, а отже наданням податкової вигоди третім особам (контрагентам покупцям).

Зазначені операції ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" не містять у суті своїй розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичної (протягом місяців) реалізації товарів (робіт, послуг). Такі причини можуть бути наявними лише за умови, якщо платник податку має намір одержати економічний ефект у результаті підприємницької або іншої економічної діяльності.

Таким чином, в результаті опрацювання зібраної податкової інформації, за рахунок проведення операцій без реального настання правових наслідків, проведення лише операцій з оформлення документів без реального руху товарів (робіт, послуг) від контрагентів- постачальників ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" не підтверджується проведення фінансово- господарських взаємовідносин із контрагентаии-постачальниками за період вересень, грудень 2017 року.

Таким чином, оформлено документачьно нереальних (проведених з порушенням законодавства господарських операцій з придбання послуг), оскільки ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 відсутнє за місцезнаходженням/податковою адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 49. Факт відсутності за місцезнаходженням засвідчено службовим листом оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області від

04.10.2018 року №1185/18-28-21-10-06 . Всупереч пп. 16.1.1 Іп. 16. 1 ст. 16, ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 про зміну свого місцезнаходження не повідомило ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

Виходячи з вищенаведеної наявної податкової інформації, яка стосується діяльності безпосередньо підприємства ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послу щодо взаємовідносин з контрагентами ТОВ БК Віват Плюс код ЄДРПОУ 41112627 за період вересень 2017року, ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" код ЄДРПОУ 41047490 за вересень 2017 року, ТОВ "БК - АЛЬЯНС ГРУП" код ЄДРПОУ 41245497 за грудень 2017 року та з ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС ІНВАЙТ" код ЄДРПОУ 41709479 за період грудень 2017 року можна зробити висновок щодо неможливості ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" здійснювати реальні господарські операції.

При цьому, проведеним аналізом діяльності ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 встановлено наступне:

Відсутність основних засобів на ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 не надає можливості товариству здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Інформація щодо земельних ресурсів відсутня.

Таким чином, в ході проведеного аналізу можна дійти висновку про відсутність у ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" необхідних умов для здійснення фінансово-господарської діяльності, у зв`язку з відсутністю ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" за податковою адресою, що фактично унеможливлює здійснення товарних операцій... .

Крім того, Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" за період червень - вересень 2017 року документально оформлено придбання аналогічних послуг у ТОВ Будівельна компанія Віват Плюс (код ЄДРПОУ 41112627), транспортних послуг у ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047490).

ТОВ Будівельна компанія Віват Плюс (код ЄДРПОУ 41112627) перебуває на обліку у ДПІ у м. Івано-Франківськ ГУ ДФС у Івано-Франківській області, засновником та керівником є ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 1989 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який є посадовою особою на 107 підприємствах, головним бухгалтером є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 1984 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який є посадовою особою на 10 підприємствах.

Вид діяльності - 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель. Стан платника - 0.платник податків за основним місцем обліку. Основні засоби - 0,0 тис.грн. Чисельність працівників - 2 особи (керівник та головний бухгалтер).

Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що ТОВ Будівельна компанія Віват Плюс не є надавачом реалізованих на адресу ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" послуг, а документально оформлював їх придбання у ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047747).

В узагальненій податковій інформації Головного управління ДФС у Сумській області щодо ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 41165616 за звітний період декларування ПДВ вересень 2017 року, грудень 2017 року з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами покупцями та контрагентами постачальниками від 21.11.2018 № 76/18-28-14- 07 зазначено про:

- здійснення досудового розслідування старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003443 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що у межах вказаного кримінального провадження, серед іншого, досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб ТОВ Євро Стандарт Буд , ТОВ Кнаус Сіті , ТОВ Євро Інвест Плюс та ТОВ Домобудівельний комбінат-7 , які протягом 2015-2017 років за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру до якого входить низка підприємств, що мають ознаки фіктивності. зокрема ТОВ Регіонжитлобуд-21 , ТОВ Гранітбудмонтаж , ТОВ Арфін буд ЛТД , ТОВ Мірал Буд , ТОВ Білгороденерго , ТОВ Кавіста , ТОВ Промислово-будівельна компанія Новострой , ТОВ Сіті Марін Буд , ТОВ Акрос груп буд , ТОВ Буд-Комплекс Груп , ТОВ Акрос груп буд , ТОВ Будівельна компанія Єврофасп , ТОВ Будівельна компанія Платінум , ТОВ Сіті Марін Буд , ТОВ Буд-комплекс груп , ТОВ Будівельна компанія Інвест груп , ТОВ Укрбуд-альянс , ТОВ Укр-Білд Трейдінг , ТОВ Будівельна Компанія Віват Плюс та інші, за сприяння співробітників органів Державної фіскальної служби України вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

З метою встановлення способу використання вказаних підприємств, що мають ознаками фіктивності, а також осіб, які від імені таких підприємств надавали послуги по ухиленню від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки органом досудового розслідування досліджено документи щодо відкриття такими підприємствами розрахункових рахунків та способу їх використання.

Зокрема, розслідуванням встановлено, що одним з основних суб`єктів господарювання - користувачів послуг вказаної транзитно-конвертаційної групи , куди увійшли вищевказані підприємства, є ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 41165616), яке користуючись її послугами (підприємство мало взаємовідносини із ТОВ БК ВІВАТ ПЛЮС , ТОВ СМОТРА ЛЮКС . ТОВ ЕЛАНТА ПРАЙМ . ТОВ "ОПТІМА АЙРОН" . ТОВ АВАЛОН ЕФЕКТ та ТОВ "БК-АЛЬЯНС ГРУП" ) фактично здійснило виведення безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при ньому систему оподаткування, що призвело до несплати податків до державного бюджету......

- здійснення досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області по кримінальному провадженню №32018060000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ "ЗЕРНОВА КОМОРА" (код ЄДР 39504897) ОСОБА 2 (ІНФОРМАЦІЯ1, ін.н. НОМЕР І), ОСОБА З (ІНФОРМАЦІЯ2, ін.н. НОМЕР 2) за сприяння ОСОБА 4 (ІНФОРМ АЦІЯЗ, ін.н. НОМЕРЗ) та ОСОБА 5 (ІНФОРМАЦІЯ 4, ін.н. НОМЕР_4) в період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року для здійснення протиправної діяльності використовувалили установчі документи та печатки субєктів господарювання, що мають ознаки „фіктивності та транзитності , а саме: ТОВ "ФАВОРИТ ПРАЙМ" (код ЄДР 41407591), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (код ЄДР 40703298), ТОВ Ледвілл (код ЄДР 41189585), ТОВ "КОМПАНІЯ ЦЕНТР БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДР 40054266), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код ЄДР 41380072), ТОВ Будівельна Компанія Віват Плюс (код ЄДР 41112627). ТОВ Віражіо-Трейд (код ЄДР 41537345), ТОВ "ТОРЕНІЯ ТРЕЙД" (код ЄДР 41050917), ТОВ "ТП ПЛЕЙН" (код ЄДР 40883883), ТОВ Ейлін-Резорт (код ЄДР 41540625), ТОВ "ЕЛІСТАР КОРПОРЕЙТ"" (код ЄДР 41620658), ТОВ "КВАТРІ" (код ЄДР 41265403), ТОВ "ОПТІМА АЙРОН" (код ЄДР 41569162), ТОВ "ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДР 41457930), ТОВ "ЦИТРОН ФУД" (код ЄДР 40037696), ТОВ "ДАСКОМ ТРЕЙД" (код ЄДР 40834134), ТОВ "ЖАРНИК" (код ЄДР 38786349), шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах....

ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047747) перебуває на обліку у ДПІ у м. Вінниці ГУ ДФС у Вінницькій області, засновником, керівником та головним бухгалтером в одні особі є ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 1989 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який є посадовою особою на 107 підприємствах.

Вид діяльності - 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля. Стан платника - 0.платник податків за основним місцем обліку. Інформація про основні засоби відсутня. Чисельність працівників - 1 особа (керівник).

Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047747) сформовано податковий кредит за рахунок документального оформлення придбання продуктів харчування, предметів повсякденного вжитку, вантажних автомобілів. Аналізом не встановлено придбання ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047747) будівельних послуг у сторонніх організацій.

Крім того, слід зауважити, що проаналізувавши подану контрагентом податкову звітність (зареєстровані податкові накладні в базі Єдиний реєстр податкових накладних , звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутня інформація щодо надання підприємству послуг оренди або лізингу основних засобів. Тобто, фактично на підприємстві відсутні постачальники матеріальних та трудових ресурсів.

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №32017040230000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, на території м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств, яка не відповідає руху грошових коштів, останніми начебто поставлено в адресу юридичних осіб з ознаками транзитності товари, роботи, послуги. У подальшому транзитними підприємствами начебто реалізовано товари, роботи, послуги в адресу підприємств реального сектору економіки з метою отримання сумнівної податкової вигоди або їх оприбуткування від товариств для подальшої реалізації. Так, до складу вказаної протиправної схеми ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" (41047490), ТОВ "АНДРОМЕДА СТАЙЛ" (41047663), ТОВ "КАСТЕЛ ГРУП" (41483379) направленої на прикриття незаконної діяльності контрагентів належать ТОВ "ТОРЕНІЯ ТРЕЙД" (41050917), ТОВ "ФАВОРИТ ПРАЙМ" (4140759П. ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (41047747). ТОВ БАЙТ СТАНЛАРТ (41360559). ТОВ ІНТЕР ХОЛД (41246312), ТОВ БАОНІК ЕКСПО (41253749), ТОВ БК ВІВАТ ПЛЮС (41112627), які проводять операції між собою та мають однакових підприємств-вигодонабувачів......

ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047490) перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 1986 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є посадовою особою на 7 підприємствах.

Вид діяльності - 62.02-консультування з питань інформатизації. Стан платника - 0. платник податків за основним місцем обліку. Основні засоби - 0 тис. грн., чисельність працівників - 1 особа (керівник).

Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" не є надавачом реалізованих на адресу ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" послуг, а документально оформлював їх придбання у ТОВ "ВАЙТ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 41360559).

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №32017040230000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, на території м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та і ниті юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств, яка не відповідає руху грошових коштів, останніми начебто поставлено в адресу юридичних осіб з ознаками транзитності товари, роботи, послуги. У подальшому транзитними підприємствами начебто реалізовано товари, роботи, послуги в адресу підприємств реального сектору економіки з метою отримання сумнівної податкової вигоди або їх оприбуткування від товариств для подальшої реалізації. Так, до складу вказаної протиправної схеми ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" (41047490). ТОВ "АНДРОМЕДА СТАЙЛ" (41047663), ТОВ "КАСТЕЛ ГРУП" (41483379) направленої на прикриття незаконної діяльності контрагентів належать ТОВ "ТОРЕНІЯ ТРЕЙД" (41050917), ТОВ "ФАВОРИТ ПРАЙМ" (41407591), ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (41047747), ТОВ ВАЙТ СТАНЛАРТ (41360559). ТОВ ІНТЕР ХОЛД (41246312), ТОВ БАОНІК ЕКСПО (41253749), ТОВ БК ВІВАТ ПЛЮС (41112627). які проводять операції між собою та мають однакових підприємств-вигодонабувачів.... .

Старшим слідчий в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно за попередньою змовою, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб`єкти господарської діяльності, після чого в період 2016-2018 років здійснюючи зовнішньо економічну діяльність, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснювали реалізацію раніше імпортованого товару за готівку третім особам з подальшим оформленням первинної бухгалтерської документації без фактичного продажу в адресу вигодонабувачів, серед яких ТОВ УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2 (38844756), ТОВ КИЇВТЕХЦЕНТР (34351886), ТОВ Норма плюс (32917708), ТОВ Технопрофі Груп (40674880), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АТК (31355516), ТОВ НІК- ЕЛЕКТРОНІКА (33401202), ТОВ АРКАДА БУД ХОЛДИНГ (41086629), ТОВ РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ ВІДРОДЖЕННЯ (30978512), ТОВ РІЧМАН ГРУП (40107333), ТОВ Домобудівний Комбінат-7 (38526328), ТОВ С.Груп (39170318), ТОВ РКГруп (37769914), ТОВ Крафт Білд (40253748), ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" (41165616). ТОВ АЙ ТІ ЛЕНД (код ЄДРПОУ 39262763) та інші, що призвело останніми до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Відомостями наданими оперативним управлінням Головного управління ДФС у м. Києві встановлено низку сумнівних СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ "ВІРАЖІО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41537345), ТОВ "ЕЙЛІН РЕЗОРТ" (код ЄДРПОУ 41540625), ТОВ "ЕЛІСТАР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41620658), ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС ІНВАЙТ" (код ЄДРПОУ 41709479), ТОВ "КАСТЕЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41483379), ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047490). ТОВ "ЛАЙФМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41550853), ТОВ "АНДРОМЕДА СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41047663), ТОВ "АРЕС ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 41544609), ТОВ БК-АЛБЯНС ГРУП (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ "МАКРОБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 41544242). ТОВ "ВІНТЕР СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 41718070), ТОВ "ІНК БУД" (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ РЕЙМ-ХАУС (код ЄДРПОУ 41162463) та інші.

З метою маскування протиправної діяльності, надання їй виду легальної, групою осіб в якості постачальників товарів, робіт і послуг для сумнівних СГД в податковій звітності, використовуються так звані підприємства-імпортери та товаровиробники, які здійснюють продаж продуктів харчування в т.ч.: тушок курчат, фарш курячий, м`ясо куряче, свіжі овочі та фрукти, стартові пакети, світильники, мінеральні води, надають послуги оренди приміщень, рекламні послуги, тощо на території України. Фактично ж, всі товари реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

У подальшому, вищезазначені підприємства з ознаками фіктивності, за рахунок проведення підміни номенклатури товарів (пересорту), здійснюють на митній території України документальне відображення безтоварних операиій з поставки товарів, виконання робіт, в адресу суб`єктів реального сектору економіки, чим надають можливість останнім незаконно формувати податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, правочини підприємствами реального сектору економіки по фінансово- господарським взаємовідносинам з таким суб`єктами господарювання порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб......

ТОВ "ВАЙТ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 41360559) перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 1967 року народження, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка є посадовою особою на 7 підприємствах.

Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що ТОВ "ВАЙТ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 41360559) сформовано податковий кредит за рахунок документального оформлення придбання продуктів харчування та предметів повсякденного вжитку. Аналізом не встановлено придбання ТОВ "ВАЙТ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 41360559) транспортних послуг у сторонніх організацій.

Крім того, слід зауважити, що проаналізувавши подану контрагентом податкову звітність (зареєстровані податкові накладні в базі Єдиний реєстр податкових накладних , звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутня інформація щодо надання підприємству послуг оренди або лізингу основних засобів. Тобто, фактично на підприємстві відсутні постачальники матеріальних та трудових ресурсів.

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №32017040230000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, на території м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств, яка не відповідає руху грошових коштів, останніми начебто поставлено в адресу юридичних осіб з ознаками транзитності товари, роботи, послуги. У подальшому транзитними підприємствами начебто реалізовано товари, роботи, послуги в адресу підприємств реального сектору економіки з метою отримання сумнівної податкової вигоди або їх оприбуткування від товариств для подальшої реалізації. Так, до складу вказаної протиправної схеми ТОВ "ДЕЛФІ СТАЙЛ" (41047490), ТОВ "АНДРОМЕДА СТАЙЛ" (41047663), ТОВ "КАСТЕЛ ГРУП" (41483379) направленої на прикриття незаконної діяльності контрагентів належать ТОВ "ТОРЕНІЯ ТРЕЙД" (41050917), ТОВ "ФАВОРИТ ПРАЙМ" (41407591), ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (41047747). ТОВ "ВАЙТ СТАНДАРТ" (41360559). ТОВ ІНТЕР ХОЛД (41246312), ТОВ БАОНІК ЕКСПО (41253749), ТОВ БК ВІВАТ ПЛЮС (41112627). які проводять операції між собою та мають однакових підприємств-вигодонабувачів......

Враховуючи отриману та наявну податкову інформацію, слід зазначити, що господарські операції між контрагентами - постачальниками за період вересень 2017 року з ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" з постачання послуг не виконувалися, а лише відбувалася виписка та реєстрація податкових накладних в ЄРПН з метою надання можливості формування схемного податкового кредиту та на надання останньому можливість виписати податкові накладні в адресу контрагентів - покупців з метою формування ними схемного податкового кредиту та надання можливості ухилення від сплати ПДВ до бюджету.

Враховуючи вищевикладене, підтвердити надання ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 41165616) задекларованих будівельних послуг для ПрАТ Броварське ШБУ №50 (код ЄДРПОУ 05408668) з наданих до перевірки документів не можливо.

Тобто, будівельні роботи не могли бути отримані від ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" , а отримувались від невстановлених осіб.

При здійсненні взаємовідносин з ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" (код ЄДРПОУ 40755257) за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 року.

Проведеною перевіркою, згідно оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському субрахунку 6313 Розрахунки з вітчизняними постачальниками , встановлено взаємовідносини ПрАТ Броварське ШБУ №50 з ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" (код ЄДРПОУ 40755257) за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 на загальну суму 2 395 153,80 грн., в тому числі ПДВ 399 192,30 грн. на підставі договору поставки товару від 17 жовтня 2016р., № 4, м. Херсон,

Відповідно до проведеного аналізу баз даних ДФС встановлено, що ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" у грудні 2016 року документально оформлено придбання пічного палива нафтового у КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22733890) в кількості 167,04 т на загальну суму 1 799 940,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 299 990,00 грн.) та ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 40001570) в кількості 49,716 т на загальну суму 546 876,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 91 146,00 грн.).

КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22733890) перебуває на обліку у Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, засновник, директор, головний бухгалтер в одній особі - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), 1973 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Вид діяльності - 46.90-Неспеціалізована оптова торгівля. Стан - 0 платник податків за основним місцем обліку. Основні фонди - 0,0 тис. грн. Згідно Додатку №4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати за грудень 2016 року чисельність працюючих 7 осіб (з лютого 2017 року по червень 2019 року інформація відсутня). Середня сума нарахованої заробітної плати - 1728,57 грн.).

Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22733890) сформовано податковий кредит за рахунок документального оформлення придбання продуктів харчування та предметів повсякденного вжитку. Аналізом не встановлено придбання КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22733890) реалізованого на адресу ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" пічного палива нафтового.

Крім того, слід зауважити, що проаналізувавши подану контрагентом податкову звітність (зареєстровані податкові накладні в базі Єдиний реєстр податкових накладних , звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо надання підприємству послуг оренди або лізингу основних засобів. Тобто, фактично на підприємстві відсутні постачальники матеріальних ресурсів.

Відповідно до товарно-транспортних накладних, встановлено, що транспортування реалізованого пічного палива нафтового в кількості 150,0 т здійснювалось автотранспортом третьої особи (ПП Прем`єра Південь (код ЄДРПОУ 34785446)) з пункту навантаження м. Миколаїв (без зазначення конкретного адреса, тому ідентифікувати склад/будівлю, перевірити іншу інформацію стосовно пункту навантаження неможливо) в кількості 150,0 т до пункту розвантаження м. Херсон, вул. Домобудівна, буд. 23. Товарно-транспортні накладні на перевезення пічного палива нафтового в кількості 17,04 т взагалі відсутні.

Зведені дані щодо товарно-транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалось транспортування реалізованого товару, наведені у додатку 10 до Акта перевірки.

Інформація про зміну пункту навантаження/розвантаження відсутня.

ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 40001570) перебуває на обліку у Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, засновник, директор, головний бухгалтер в одній особі - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), 1995 року народження, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , яка є посадовою особою на 2 підприємствах.

Вид діяльності - 46.90-Неспеціалізована оптова торгівля. Стан - 0 платник податків за основним місцем обліку. Основні фонди - 0,0 тис. грн. Згідно Додатку №4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати за грудень 2016 року чисельність працюючих 8 осіб (з лютого 2017 року по червень 2019 року інформація відсутня). Середня сума нарахованої заробітної плати - 1600 грн.).

Офісом великих платників податків проведено аналіз інформаційних баз даних ДФС (додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , Єдиний державний реєстр податкових накладних) та встановлено, що ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 40001570) сформовано податковий кредит за рахунок документального оформлення придбання продуктів харчування та предметів повсякденного вжитку. Аналізом не встановлено придбання ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 40001570) реалізованого на адресу ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" пічного палива нафтового.

Крім того, слід зауважити, що проаналізувавши подану контрагентом податкову звітність (зареєстровані податкові накладні в базі Єдиний реєстр податкових накладних , звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо надання підприємству послуг оренди або лізингу основних засобів. Тобто, фактично на підприємстві відсутні постачальники матеріальних ресурсів.

Відповідно до товарно-транспортних накладних, встановлено, що транспортування реалізованого пічного палива нафтового в кількості 49,716 т здійснювалось автотранспортом третьої особи (ПП Прем`єра Південь (код ЄДРПОУ 34785446)) з пункту навантаження м. Миколаїв (без зазначення конкретного адреса, тому ідентифікувати склад/будівлю, перевірити іншу інформацію стосовно пункту навантаження неможливо) в кількості 49,716 т до пункту розвантаження м. Херсон, вул. Домобудівельна, буд. 23.

Зведені дані щодо товарно-транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалось транспортування реалізованого товару, наведені у додатку 10 до Акта перевірки.

Інформація про зміну пункту навантаження/розвантаження відсутня.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що транспортування фактично не відбувалось, а було здійснено лише документальне оформлення послуг з транспортування, оскільки товарно-транспортні накладні містять ряд невідповідностей щодо пунктів навантаження/розвантаження, відсутні дані про фактичний час відвантаження/прийняття товару, перебування в дорозі, простой автомобіля, а відсутність законного джерела походження товару лише підтверджує відсутність фактичного проведення господарських операцій між підприємствами.

Крім того, в Офісі ВПП ДФС наявний Акт від 23.05.2018 №101/21-22-14-06/40755257 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки приватного підприємства ХЕРСОНТРАНСНАФТА (код 40755257) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток підприємства за 2016-2017 роки та податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами-постачальниками, подальшого використання, реалізації придбаних у контрагентів-постачальників товарів (робіт,послуг), відображення здійснених фінансово - господарських операцій у податковій звітності , відповідно, який свідчить про відсутність об`єкта оподаткування та неможливість реального здійснення платником податків господарських операцій по ланцюгу постачання, а саме:

- щодо взаємовідносин з з контрагентом - постачальником КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код 22733890) за період грудень 2016 року зазначено наступне:

Проаналізувавши надані до перевірки вищезазначені товарно-транспортні накладні не можливо встановити фактичне місцезнаходження проведених операцій та ідентифікувати сутність господарської операції так, як навантаження даного товару проводилось за адресою яка не містить повної назви, а саме: м. Миколаїв та м. Кіровоград.

Крім того, в ході проведення перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні на перевезення асфальтобетону тип, б марка 2 в кількості 100 т, пічного палива нафтового в кількості 17,04 т, мазуту паливного М-100 в кількості 14,78 т, суміші асфальтобетонної марки 2 в кількості 105 т та мінерального порошку в кількості 24 т відсутні.

Згідно п.1 Правил перевезень №363, товарно-транспортна накчадна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи,

ТТН підтверджує факт безпосереднього перевезення вантажу замовника із пункту навантаження до пункту розвантаження.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власне або орендоване нерухоме майно, земельні ділянки у КП "СИСТЕМЕНЕРГО" відсутнє.

Крім того, відповідно до даного реєстру за податковою адресою КП "СИСТЕМЕНЕРГО" м. Херсон, вул. Червонофлотська, З 6-А зареєстровано господарська будівля, нежитлові приміщення, майстерні, які належать на правах власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Проте, відповідно до податкових декларацій з податку на додану вартість та баз даних ЄРПН, КП "СИСТЕМЕНЕРГО" не мало взаємовідносин із сторонніми організаціями з отримання послуг з оренди офісу та складських приміщень від контрагентів-постачальників та не платників ПДВ у т.ч з вищевказаними власниками будівлі.

З огляду на вищенаведене, не можливо підтвердити транспортування вищевказаного товару у зв`язку з вищенаведеними фактами.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власне або орендоване нерухоме майно, земельні ділянки у ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" відсутнє.

Також, ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" в 2016 році не мало взаємовідносин із сторонніми організаціями з отримання послуг з оренди офісу та складських приміщень від контрагентів- постачальників та не платників ПДВ.

Відповідно до АС Подаковий блок основні засоби в 2016 році на підприємстві - ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" відсутні, (підтверджено фінансовим звітом суб`єкта малого підприємництва). Крім того, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за IV кв. 2016 загальна чисельність працівників становить 1 особа (директор ОСОБА_14 , підтверджено відомостями про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за грудень 2016 року).

Згідно баз даних ЄРПН, контрагент-постачальник КП "СИСТЕМЕНЕРГО" не здійснював придбання товару (асфальтобетон тип Б марка 2, бітум шляховий в`язкий БНД 60/90, мазут паливний М-100, мінеральний порошок, пічне паливо нафтове, суміш асфальтобетона марка 2), який в подальшому реалізовано ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" , а отже, зазначене, свідчить про про відсутність факту (законного джерела) походження товарів та неможливість КП "СИСТЕМЕНЕРГО" реалізації вищезазначених товарів...

... З огляду на вищенаведене, за відсутності придбання вищевказаного товару від КП "СИСТЕМЕНЕРГО" , відсутноті необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності через недостатню кількість управлінського або технічного персоналу, основних засобів (фондів), складських приміщень, транспортних засобів не можливо підтвердити факт реального здійснення господарських операцій між КП "СИСТЕМЕНЕРГО" та ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" .

Таким чином, враховуючи вищезазначене неможливо підтвердити здійснення господарських операцій з документування реалізації нафтопродуктів на адресу контрагентів- покупців: Філія Миколаївська ДЕД ДП Миколаївський Облаквтодор ,ТОВ Будівельно- Монтажне Управління №13 , ПАТ Броварське Шляхово-Будівельне Управління №50 , ТОВ Софія-Граніт .

Наявність у підприємства ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" податкових накладних є обов 'язковою обставиною для визначення правильності формування податкового кредиту, але не вичерпною. Право на податковий кредит у ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" не втикає, оскільки при цьому не дотримано обов`язкових умов для виникнення такого права - виникнення об`єкту оподаткування, що передбачено вимогами Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (із змінами і доповненнями).

Враховуючи вищезазначене, ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" фактично здійснено лише документальне оформлення господарської операції з отримання нафтопродуктів та первинні документи складено всупереч норм частини першої ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та п. 2.1 і 2.2 Положення про документачьне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88.

Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. І Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб 'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п`ятого ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

При перенесенні ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" інформації з неправомірно складених первинних документів до облікових регістрів у зв`язку з встановленим фактом нереального одержання (купівлі) нафтопродуктів від контрагента-постачальника КП "СИСТЕМЕНЕРГО" порушено норми частини п`ятої ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п. 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88.

Згідно з п.44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996) первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов 'язань, власному капіталі підприємства.

З урахуванням пункту 2 статті 3, відповідно до якого фінансова, податкова та інші види звітності, що використовують грошовий примірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Таким чином, підставою для ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської операції є первинні документи, які повинні відповідати законодавчо встановленим вимогам.

Враховуючи вищевикладене, ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" використовувало лише документальне оформлення господарських операцій без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника КП "СИСТЕМЕНЕРГО" .

В порушення п. 44.1, п. 44.6 ст. 44, пп. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" включено суми ПДВ до податкового кредиту вартість задокументованого товару, який безпідставно сформована за рахунок контрагента- постачальника КП "СИСТЕМЕНЕРГО" в грудні 2016 на суму ПДВ 442957 грн.

Також, в порушення п. 44.1, п. 44.6 ст. 44 п. 185.1 ст.185, п. 188.1 ст.188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" включено суми ПДВ до податкових зобов`язань вартість реалізованого товару, яка безпідставно сформована за рахунок контрагента-постачальника КП "СИСТЕМЕНЕРГО" в грудні 2016, у зв`язку з чим не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з контрагентами-покупцячи: Філія Миколаївська ДЕД ДП Миколаївський облавтодор (код 31159920) на суму ПДВ 1125 грн, ТОВ Будівельно- Монтажне Управління №13 (код 19292502) на суму ПДВ 30800 грн, ПАТ Броварське Шляхово-Будівельне Управління №50 (код 5408668) на суму ПДВ 299990 грн., ТОВ Софія-Граніт (код 35156965) на суму ПДВ 40194 гривень, (в межах податкового кредиту)... .

щодо взаємовідносин з контрагентом - постачальником ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код 40001570) за період грудень 2016 року зазначено наступне:

...згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власне або орендоване нерухоме майно, земельні ділянки у ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" відсутнє.

Крім того, відповідно до даного реєстру за податковою адресою ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" м. Херсон, вул. Миколи Суботи, 38 зареєстровано комплекс влсником якого є Херсонське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України (код 00183164).

Проте, відповідно до податкових декларацій з податку на додану вартість та баз даних СРПН, ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" не мало взаємовідносин із сторонніми організаціями з отримання послуг з оренди офісу та складських приміщень від контрагентів-постачальників та не платників ПДВ в т.ч з Херсонським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України .

Крім того, згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власне або орендоване нерухоме майно, земельні ділянки у ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" відсутнє.

Також, ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" в 2016 році не мало взаємовідносин із сторонніми організаціями з отримання послуг з оренди офісу та складських приміщень від контрагентів- постачальників та не платників ПДВ.

Відповідно до АС Податковий блок основні засоби в 2016 році на підприємстві - ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" відсутні, (підтверджено фінансовим звітом суб`єкта мачого підприємництва). Крім того, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за IV кв.2016 загальна чисельність працівників становить 1 особа (директор ОСОБА_14 , підтверджено відомостями про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за грудень 2016 року).

З огляду на вищенаведене, не можливо підтвердити транспортування вищевказаного товару у зв`язку з вищенаведеними фактами....

... Згідно баз даних ЄРПН, контрагент-постачальник ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" не здійснював придбання товару (бітум дорожній вязкий БНД 60/90, суміш асфальтобетона гаряча тип Б марка 2, бітум нафтовий дорожній перший сорт, емульсія бітумна дорожня, пічне паливо нафтове), який в подальшому реалізовано ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" а отже, зазначене, свідчить про відсутність факту (законного джерела) походження товарів та неможливість ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" реалізації вищезазначених товарів....

.... З огляду на вищенаведене, за відсутності придбання вищевказаного товару від ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" , відсутності необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності через недостатню кількість управлінського або технічного персоналу, основних засобів (фондів), складських приміщень, транспортних засобів не можливо підтвердити факт реального здійснення господарських операцій між ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" та ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" .

Таким чином, враховуючи вищезазначене неможливо підтвердити здійснення господарських операцій з документування реалізації нафтопродуктів на адресу контрагентів- покупців: МКП Праця , ПАТ Броварське Шляхово-Будівельне Управління № 50 .

Наявність у підприємства ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" податкових накладних є обов`язковою обставиною для визначення правильності формування податкового кредиту, але не вичерпною. Право на податковий кредит у ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" не виникає, оскільки при цьому не дотримано обов`язкових умов для виникнення такого права - виникнення об`єкту оподаткування, що передбачено вимогами Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (із змінами і доповненнями).

Враховуючи вищезазначене, ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" фактично здійснено лише документальне оформлення господарської операції з отримання нафтопродуктів та первинні документи складено всупереч норм частини першої ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та п. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88.

Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб`єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п`ятого ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

При перенесенні ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" інформації з неправомірно складених первинних документів до облікових регістрів у зв`язку з встановленим фактом нереального одержання (купівлі) нафтопродуктів від контрагента-постачальника

ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" порушено норми частини п`ятої ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п. 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88.

Згідно з п.44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (дачі - Закон № 996) первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

З урахуванням пункту 2 статті 3, відповідно до якого фінансова, податкова та інші види звітності, що використовують грошовий примірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Таким чином, підставою для ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської операції є первинні документи, які повинні відповідати законодавчо встановленим вимогам.

Враховуючи вищевикладене, ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" використовувало лише документальне оформлення господарських операцій без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" .

В порушення п. 44.1, п. 44.6 ст. 44, пп. 198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" включено суми ПДВ до податкового кредиту вартість задокументованого товару, який безпідставно сформовано за рахунок контрагента- постачальника ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" в грудні 2016 на суму ПДВ 336986 грн.

Також, в порушення п. 44.1, п. 44.6 ст. 44 п. 185.1 ст.185, п. 188.1 ст.188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010№ 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" включено суми ПДВ до податкових зобов`язань вартість реалізованого товару, яка безпідставно сформована за рахунок контрагента-постачальника ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" в грудні 2016, у зв`язку з чим не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з контрагентами-покупцями: МКП Праця (код 14365320) на суму ПДВ 147746 грн, ПАТ Броварське Шляхово-Будівельне Управління № 50 (код 5408668) на суму ПДВ 91146 гривень, (в межах податкового кредиту).... .

Слід зауважити, що висновки зазначеного вище Акту ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" не оскаржували в апеляційному/судовому порядку.

Враховуючи вищевикладене, підтвердити реалізацію ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" (код ЄДРПОУ 40755257) задекларованого палива пічного нафтового на адресу ПрАТ Броварське ТІТБУ №50 (код ЄДРПОУ 05408668) з наданих до перевірки документів не можливо.

Тобто, пічне паливо нафтове не могло бути отримане від ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" , а отримувалось від невстановлених осіб.

На підставі таких висновків Акту перевірки, відповідачем було прийняті наступні податкові повідомлення - рішення:

- від 25.07.2019 року № 0002924205, щодо збільшення суми грошового зобов`язання за основним платежем податку на додану вартість - 613 006,00 грн., штрафних санкцій - 306 503,00 грн., всього на суму - 919 509,00 грн.

- від 25.07.2019 року № 0002934205 щодо збільшення суми грошового зобов`язання за основним платежем податку на прибуток приватних підприємств - 649 205,00 грн., штрафних санкцій - 324 602,50 грн., всього на суму - 973 807,50 грн.

Не погоджуючись з прийнятими податковими повідомленнями-рішеннями, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Так, відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює та визначає Податковий кодекс України.

В розумінні п.п.14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України "податковий кредит" - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно розділу V цього Кодексу.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Пунктом 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України визначено, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

При цьому, відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Виходячи з вищевикладеного, податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість має бути фактично здійснений і підтверджений належним чином складеними первинними документами, що відображатимуть реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування податкового кредиту з податку на додану вартість обов`язковому з`ясуванню підлягають обставини щодо руху активів у процесі здійснення господарської операції; установлення спеціальної податкової правосуб`єктності учасників господарської операції; установлення зв`язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

При цьому дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції: договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо. В обов`язковому порядку необхідно досліджувати наявність господарської мети при вчиненні відповідних дій платника податку.

Разом з тим, сама по собі наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце. Водночас, наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.

Пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV (далі - Закон №996-XIV).

Відповідно до статті 1 Закону №996-XIV бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Частиною 1 статті 9 Закону №996-XIV передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до статті 1 Закону №996-XIV первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Згідно з частиною 2 статті 9 Закону №996-XIV первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Окрім цього, порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об`єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, встановлює Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерством фінансів України від 24.05.1995 №88.

Згідно з пунктом 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Відповідно до пункту 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов`язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Аналіз вищевикладених норм Закону №996-ХІV та норм Положення свідчить про те, що податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість має бути фактично здійснений і підтверджений належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

При цьому, податкове законодавство не встановлює перелік первинних документів, складенням яких мають оформлюватися ті чи інші операції. Разом з тим відповідні первинні документи повинні містити усі необхідні реквізити, визначені частинами першою, другою статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", повну інформацію про виконану господарську операцію та виступати носіями достовірних відомостей про таку операцію та її учасників.

Також істотне значення для встановлення судом факту реальності виконання договору саме із заявленим контрагентом є фактичні обставини укладення та виконання договору, обґрунтованість вибору контрагента.

Досліджуючи зміст фінансово-господарських операцій позивача з контрагентами, податкові наслідки яких контролюючий орган поставив під сумнів, судом встановлено наступне.

У відзиві відповідачем чітко та вичерпно описане співробітництво вищевказаних контрагентів Позивача із своїми контрагентами. Вони всі перераховані, вивчена кількість їх співробітників підприємств, зазначено, що встановлено навіть якісь ознаки фіктивності, проте, все це не має жодного відношення до господарської діяльності Позивача.

Більше того, податковий орган зареєстрував абсолютно всі податкові накладні щодо співробітництва Позивача та відповідних господарських суб`єктів, що перевірялися. Реальність господарських відносин підтверджена всіма необхідними і можливими первинними документами, Позивачем надані навіть письмові пояснення Відповідачу з детальним описом всіх питань, які були поставлені в рамках перевірки. Однак, не дивлячись на все це, на Позивача був покладений обов`язок сплатити абсолютно необгрунтовані та нічим не підтверджені штрафи за дії контрагентів своїх контрагентів.

Так, як вбачається з Акту перевірки Відповідач за вказаний період отримав від ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" за договором від 22 червня 2017 року № 78/06.17 послуги з влаштування дорожньої конструкції під укладання фігурних елементів мощення (ФЕМ) та укладання фігурних елементів мощення (ФЕМ) на об`єкті Капітальний ремонт дорожньої мережі вул. Шептицького в Дніпровському районі м. Києва .

Відповідно до п. 1.1. Договору № 78/06.17 ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" виконував власними силами, тобто тільки надав послуги, так як Відповідач не мав на той час в достатній кількості робітників з достатнім досвідом для укладання фігурних елементів мощення (ФЕМ).

За п. 11.1 та п. 11.2 Договору № 78/06.17 Позивач та ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" склали та підписали актом здачі-приймання виконаних робіт від 29.09.2017р. на суму 1 932 883,38 грн. з ПДВ, та оплатив цей акт із врахуванням авансу.

Наведене підтверджується, крім Акту здачі-приймання виконаних робіт від 29.09.2017р., банківськими виписками та зареєстрованими податковими накладними:

- від 23.06.2017 р. на суму 500 000,00 грн., п/н № 1 від 23.06.2017 р.

- від 21.07.2017 р. на суму 150 000,00 грн. п/н № 2 від 21.07.2017 р.

- від 02.10.2017 р. на суму 658 702,13 грн. та від 31.10.2017 р. на суму 439 134,75 грн., п/н № З від 29.09.2017 р.

Відповідно до протоколу про залік зустрічних однорідних вимог від 30.09.2017 р. Позивач та ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" провели погашення однорідних вимог на суму 185 046,50 грн.

Таким чином, Позивач в повному обсязі отримав послуги по укладанню ФЕМів на суму 1 932 883,38 грн. та повністю оплатив саме ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" вартість наданих послуг.

Позивач заявляє, що йому відомо тільки його контрагент - ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" , а не будь- які сторонні підприємства. Надання послуг по улаштуванню конструктиву та мощенню ФЕМів візуально є в наявності і можуть бути фізично досліджені на даний час по вул. Митрополита Шептицького, м. Київ, про що свідчать матеріали фотофіксації. Наявність первинних документів та податкових накладних, їх відповідність чинному законодавству підтверджуються Відповідачем в Акті перевірки.

Для надання послуг такого характеру, згідно з умовами договору № 18 від 05.04.2017 р. були надані відповідні машини та механізми, перелік яких визначений договором, на суму 65 517,86 грн. з ПДВ

Господарські операції по договору № 18 від 05.04.2017 р. підтверджуються наступними документами:

Актом здачі-приймання робіт (надання послуг) № 123 від 26.09.2017 р. на суму 65 517,86 грн. з ПДВ., рахунком на оплату № 145 від 26.09.2017 р. на таку ж суму та податковою накладною № 48 від 26.09.2017 р., яка також без нарікань була зареєстрована ДПС України без будь-яких нарікань.

Переміщення та використання вантажних автомашин - КАМАЗ та будівельної техніки підтверджені - автокрани, мотокотки, фронтальний навантажувач підтверджуються 17 товарно- транспортними накладними та 7 подорожніми листами (довідка про виконання робіт (послуг), які також підписані директором ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" та проставлені печаткою.

Наявність у Позивача матеріально-технічної бази підтверджується Відповідачем в Акті перевірки.

Як наведено вище, оплата за надані послуги по договору № 18 від 05.04.2017 р. здійснилась погашенням однорідних вимог відповідно до протоколу про залік зустрічних однорідних вимог від 30.09.2017 р.

Для належного виконання послуг по влаштуванню тротуарного покриття з ФЕМів, відповідно до умов договору № 04/09 від 04.09.2017 р. для ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" був наданий матеріал - відсів за видатковою накладною від 26.09.2017 р. № 170 у кількості 490 т. на загальну суму 119 528,64 грн. з ПДВ.

Наведене підтверджується, крім видаткової накладної, рахунком фактурою № 146 від 27.09.2017 р., та зареєстрованою належним чином податковою накладною № 47 від 26.092017 р., заборгованість за відсів також погашена протоколом про залік зустрічних однорідних вимог від 30.09.2017 р.

Зазначені факти також, вивчалися ревізорами та не заперечуються останніми.

Господарські відносини Позивача з ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" за період з 01.09.2017 по 30.09.2017 знайшли своє відображення в регістрах бухгалтерського обліку ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50" та в податковому обліку підприємства, у тому числі - реєстрації податкових накладних, податковій звітності, що також було досліджено ревізорами та не знайшло заперечень з їх боку.

Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 4 Закону України Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україна одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Тим більше, що виконання робіт по капітальному ремонту вул. Митрополита Андрія Шептицького від площі Пантелеймона Куліша до транспортної розв`язки на Лівобережній площі у Дніпровському районі підтверджено договором між Замовником робіт - Комунальною корпорацією Київавтодор та ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50" від 29.03.2017 р. № 39-10, лист-відгук КК Київавтодор від 05.10.2018 р. № 27-10-01/299, де зазначені виконані роботи ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" .

Крім того, ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50" надає нотаріально завірену Заява колишнього директора ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" ОСОБА_15 , який надає пояснення, що дійсно отримував послуги техніки від Позивача, отримував товар - відсів, укладав субпідрядний договір № 78/06.17 та навіть залучав субсубпідрядників для виконання частини робіт без повідомлення Генпідрядника, що ще раз підтверджує відсутність вини платника податків - ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50" .

Тією ж перевіркою встановлено, що між ПрАТ Броварське ШБУ №50 та ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" у період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року були взаємовідносини на загальну суму 2 395 153,80 грн. на підставі договору поставки №4 від 17 жовтня 2016 року.

Відповідно до вищевказаного договору, Постачальник ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" ) зобов`язується проводити поставку Товару (мазут паливний М-100, пічне паливо нафтове) відповідно до заявок Покупця, а Покупець (ПрАТ Броварське ШБУ №50 ) зобов`язується прийняти Товар та здійснити оплату відповідно до умов договору.

Як зазначив сам Відповідач у Акті перевірки, транспортування Товару, за вищевказаним договором, здійснювалось третьою особою (ПП Прем`єр Південь ) з пункту навантаження у м. Кіровоград та у м. Херсон до пункту розвантаження у с. Посад-Покровське, що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними

Загалом, зазначені господарські операції з ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" підтверджуються наступними первинними та податковими документами:

- видатковою накладною № 61 від 01.12.2016 року на суму 331 500,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 61 від 01.12.2016 р., та зареєстрованою відповідним чином податковою накладною № 3 від 01.12.2016 р.

- видатковою накладною № 62 від 02.12.2016 року на суму 331 500,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 62 від 02.12.2016 р., та зареєстрованою відповідним чином податковою накладною № 5 від 02.12.2016 р.

- видатковою накладною № 63 від 05.12.2016 року на суму 331 500,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 63 від 05.12.2016 р.

- видатковою накладною № 64 від 06.12.2016 року на суму 331 500,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 64 від 06.12.2016 р.

- видатковою накладною № 65 від 07.12.2016 року на суму 331 500,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 65 від 07.12.2016 р., та зареєстрованою відповідним чином по поставка по видатковим накладним № 63. № 64. № 65 податковою накладною № 9 від 05.12.2016 р.

- видатковою накладною № 60 від 07.12.2016 року на суму 188 292,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 60 від 07.12.2016 р., та зареєстрованою відповідним чином податковою накладною № 11 від 07.12.2016 р.

- видатковою накладною № 98 від 09.12.2016 року на суму 386 750,00 грн. з ПДВ, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 98 від 09.12.2016 р., та зареєстрованою відповідним чином податковою накладною № 14 від 09.12.2016 р.

- видатковою накладною № 100 від 12.12.2016 року на суму 162 611,80 грн. з ПДВ, товарно- транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 100 від 12.12.2016 р. та зареєстрованою відповідним чином податковою накладною № 18 від 12.12.2016 р.

На загальну суму, з врахуванням транспортної складової - 2 395 153,80 грн.

Всі видаткові накладні підписані представниками Позивача та ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" та проставлені печатками, крім того, необхідно звернути увагу, що в видаткових накладних міститься і відшкодування транспортування товару, що підтверджує факт поставки від ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" , так само, як і товарно-транспортні накладні, що також підписані сторонами договору.

ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" виставив Позивачу для сплати наступні рахунки-фактури на загальну суму 2 395 153,80 грн.:

- №72 від 01.12.2016 р. на суму 1 657 500,00

- № 72 від 07.2016 р. на суму 188 292,00 грн.,

- № 80 від 09.12.2016 р. на суму 386 750,00 грн.

- № 83 від 12.12.2016 р. на суму 162 611,80

Позивач сплатив ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" за поставлений товар з врахуванням транспортної складової - 2 395 153,80 грн.:

- 05.12.2016, платіжним дорученням № 4259 - 1 657 500,00 грн.

- 08.12.2016 р. платіжним дорученням № 4320 - 188 292,00 грн.

- 09.12.2016 р. платіжним дорученням № 4342 - 386 750,00 грн.

- 12.12.2016 р. платіжним дорученням № 4368 - 162 611,80 грн.

Суд зазначає, що твердження Відповідача про вину Позивача за дії перевізника хибні, так як відповідно до п. 1.1. Договору №4 від 17 жовтня 2016 року, питання щодо поставки Товару повністю покладено на постачальника, а отже коментувати де, чим, ким і коли було завантажено машину для доставки Покупцю товару, а тим паче нести якусь відповідальність за дії третьої особи (ПП Прем`єр Південь ), з якою у Позивача взагалі відсутні відносини, просто неможливо.

Суд акцентує увагу, що ненадання відповідної інформації щодо ліцензії автоперевізника (ПП Прем`єр Південь ) зумовлено відсутністю будь-яких господарських або інших договірних відносин між ним та вищевказаним підприємством.

Відповідач в Акті перевірки зазначив, що ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" придбав товар (та документально підтвердив це), який у подальшому реалізував і поставив Позивачу, у КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22733890) та ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 40001570).

Дослідивши інформацію наявну у ресурсах ДПС України та у відкритому доступі, Відповідач дійшов висновку, що транспортування товару фактично не відбувалося, а було здійснено лише документальне оформлення послуг з транспортування, оскільки товарно-транспортні накладні містять ряд невідповідностей, а відсутність законного джерела походження товару лише підтверджує відсутність фактичного проведення господарських операцій між підприємствами.

Позивач заявляє, що у нього відсутні та не можуть бути будь-які договори, розрахунки, листування чи інші зв`язки з КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22733890) та ПП "ЗЛАТАВАБУДПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 40001570), а всі взаємовідносини вищевказаних двох підприємств відбувалися з контрагентом Позивача - ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" .

Суд вважає за потрібне зазначити, що у Позивача були наявні зобов`язання виключно щодо ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" (оплатити товар), що було зроблено відповідно до умов договору і відповідні податкові накладні органами ДПС України були зареєстровані та не скасовані по цей час.

Позивачем навіть надане листування з його контрагентів - ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" , якою директор ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" підтверджує реальність здійснення господарських операцій за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року вже у теперішній час.

Отже контролюючий орган повністю підтвердив товарність, реальність господарських операцій Позивача з ТОВ "КП "ШЛЯХБУД" та ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" , підтвердив наявність виробничої бази та фаховість Позивача, дослідив результати використання послуг та товарів від його контрагентів, однак зробив прямо протилежний - хибний висновок, ще й без будь-яких обґрунтувань.

За результатами дослідження вище перелічених первинних та інших документів суд дійшов висновку, що вони оформлені у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-ХІV та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, та в повній мірі відображають зміст і характер вчинених господарських операцій.

При цьому, суд звертає увагу на те, що податковий орган в акті перевірки та у своєму відзиві на позовну заяву не ставив під сумнів достовірність даних, які містять вказані вище первинні бухгалтерські документи, а також не зазначав про невідповідність первинних бухгалтерських документів вимогам чинного податкового законодавства, зокрема, відсутності у них обов`язкових реквізитів.

Водночас відповідач не ставив під сумнів правильність здійснення позивачем математичного розрахунку податкового кредиту за первинними документами податкового та бухгалтерського обліку.

В той же час, відповідач не надав суду жодних доказів на спростування встановлених судом в ході розгляду справи обставин.

Суд звертає увагу на те, що оцінюватися при дослідженні факту здійснення господарської операції повинні відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовано дані податкового обліку.

Не є обов`язковою передумовою для визначення контролюючими органами грошових зобов`язань визнання недійсними (у тому числі нікчемними) правочинів, які укладалися за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларувався рух товарів чи послуг, нібито придбаних останнім у такому ланцюгу платником податку. При цьому відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом.

Таким чином, факт наявності у сторін правочинів протиправного умислу при їх укладенні відповідачем не доведено.

Крім того, головною підставою вважати правочин нікчемним є його недійсність, встановлена законом, а не інформацією, яка наведена в базах даних податкового органу.

Підсумовуючи наведене, суд зазначає, що податковий орган переважно обґрунтовує правомірність свого рішення нереальністю спірних господарських операцій між позивачем тайого контрагентами. Втім, сам акт перевірки не містить будь-якого документального підтвердження щодо відсутності фінансово-господарських відносин позивача по взаєморозрахункам з цим контрагентом, а викладені у ньому висновки щодо нереальності укладених правочинів не ґрунтуються на документах первинного бухгалтерського та податкового обліку.

Суд зауважує, що стверджуючи в Акті перевірки про фіктивність ТОВ "БТЛПРО" внаслідок вжиття органами досудового розслідування до вказаної юридичної особи заходів кримінально-процесуального характеру, контролюючий орган будь-яких доказів, здобутих у рамках таких кримінальних проваджень, не досліджував.

Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У розумінні статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, будь-який доказ підлягає обов`язковій оцінці судом у сукупності, разом з іншими доказами, з точки зору їх належності, допустимості, достовірності та достатності. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили (стаття 90 Кодексу адміністративного судочинства України).

Отже, у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України вина посадових осіб у фіктивному підприємництві, фальсифікації бухгалтерських чи інших документів, ухиленні від сплати податків має підтверджуватись відповідними доказами.

Сама по собі наявність кримінального провадження щодо контрагента платника податків, безвідносно до зібраних у рамках такого кримінального провадження доказів, що підтверджують вину особи, не може бути підставою для автоматичного спростування реальності усіх фінансово-господарських операцій з платником податків, у відношенні до якого здійснюються заходи кримінально-процесуального характеру.

Верховний Суд у низці своїх постанов сформував правовий висновок, відповідно до якого навіть факт наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій із урахуванням обставин, встановлених у вироках, які набрали законної сили.

Крім того, суд не може робити висновок про нереальність господарських операцій підприємства з контрагентами на підставі вироку, якщо в останньому немає жодних обставин, що підтверджували б факт безтоварності спірних господарських операцій, а також якщо встановлена у вироку обставина не має значення для податкового спору, тобто не стосується предмету доказування даної адміністративної справи. (постанови Верховного Суду від 17.04.2018 у справі № 808/2459/17, від 12.04.2018 у справі №826/1571/16 та від 16.05.2018 у справі №2а-0870/12052/11, від 08.11.2018 у справі №826/15028/17).

Відповідно до частини четвертої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Проте це не означає, що суд зобов`язаний взяти на себе тягар доказування та проведення перевірки контрагентів позивача замість сторони у справі - суб`єкта владних повноважень у відносинах з юридичною чи фізичною особою.

При цьому, відповідачем не надано суду відомостей щодо прийняття процесуальних рішень у даних досудових розслідуваннях, а також вироків суду, які би набрали законної сили щодо створення і діяльності саме контрагентів позивача..

Крім того, відповідачем не було надано суду належних документальних доказів відсутності у контрагента позивача спеціальної податкової правосуб`єктності на момент укладення і виконання спірних договорів, зокрема, того, що дане підприємство не було зареєстровано в якості платника податку на додану вартість або того, що його реєстрація платником податку на додану вартість була анульована у встановленому законом порядку на момент проведення спірних операцій, а відтак суд приходить до висновку, що позивач правомірно сформував податковий кредит по вказаним господарським операціям.

Відповідно до частини п`ятої ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Як зазначено в Постанові Верховного Суду від 17 січня 2018 року у справі №826/1244/13-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Прима-С" до Державної податкової інспекції у Солом`янському районі м. Києва Державної податкової служби про визнання недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення, поняття "добросовісний платник", яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування та податкового законодавства, а тому можливі порушення податкового законодавства з боку контрагента-постачальника, за відсутності доказів протиправної змови учасників операцій з метою отримання позивачем (покупцем) необґрунтованої податкової вигоди, не є безумовною підставою для висновку про порушення саме покупцем вимог податкового законодавства та позбавлення його права сформованих податкових вигод за фактично вчиненою операцією.

Так, господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством. Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

На підтвердження реальності (товарності) спірних операцій позивачем надано до суду копії договорів та первинної документації, складеної за результатами фінансово-господарських операцій останнього з контрагентами, за результатами дослідження яких підтверджено факти здійснення господарських операцій, що також не спростовано відповідачем, як суб`єктом владних повноважень, під час розгляду даної справи.

Крім того, під час розгляду справи судом не встановлено недобросовісність позивача, як платника податку на додану вартість. У свою чергу, відповідачем не наведено будь-яких доводів щодо здійснення позивачем розглядуваних операцій за відсутності розумних економічних причин (ділової мети) та наміру одержати економічний ефект тощо.

Суд зазначає, що чинне законодавство не ставить умовою виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагента, фактичного знаходження його за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів або спеціальних дозволів у останнього. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентом своїх зобов`язань, адже, поняття "добросовісний платник", яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме: платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань.

За умови невстановлення компетентним органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальника для одержання позивачем незаконної податкової вигоди, останній не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Також, слід зазначити, що Верховним Судом у постанові від 24.04.2018 у справі №813/8500/13-а (ЄДРСР №73604829) зазначено, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на податковий кредит, за можливу неправомірну діяльність його контрагента за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

Приписами ч. 2 ст. 61 Конституції України встановлений індивідуальний характер юридичної відповідальності.

Отже, суд, оцінюючи спірні фінансово-господарські операції, передусім виходить з того, що юридична відповідальність згідно норм чинного законодавства України є персоніфікованою.

Підприємство яке є сумлінним платником податків і виконало усі вимоги, з якими закон пов`язує право на зменшення об`єкта оподаткування податком на додану вартість на суму податкового кредиту, не повинно нести відповідальність за своїх контрагентів.

При цьому, суд вважає за доцільне зазначити, що відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини" практика Європейського Суду з прав людини є джерелом права та свідчить про те, що якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (рішення Європейського Суду від 09.01.2007р. у справі "Інтерсплав проти України").

Крім того, Європейський Суд з прав людини у своєму рішенні від 22.01.2009 р. ("Булвес" АД проти Болгарії") зазначив, що платник податку не повинен нести наслідків невиконання постачальником його зобов`язань зі сплати податку і в результаті сплачувати ПДВ другий раз. На думку Європейського Суду такі вимоги стали надмірним тягарем для платника податку, що порушило справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності. Право на податковий кредит є "власністю" у розумінні статті 1 Протоколу № 1, яке повинно розглядатися як таке, що виникло у момент повного виконання нею своїх зобов`язань щодо податкової звітності з ПДВ. Визнання права на нарахування податкового кредиту було поставлено в залежність від виконання обов`язків постачальником, в той час коли це не залежало від волі одержувача поставки - застосування відповідних положень Закону " Про ПДВ " стало не передбаченим і самовільним. Платник податку не має абсолютно ніяких повноважень відслідковувати, контролювати і забезпечувати виконання постачальником його обов`язків із складення та подання декларації з ПДВ, а також обов`язку зі сплати ПДВ (п.43, п.69 зазначеного вище рішення Європейського Суду).

Отже, Європейський суд з прав людини чітко визначає правило індивідуальної відповідальності платника податків. Тобто, добросовісний платник податків не має зазнавати негативних наслідків через можливі порушення вимог податкового законодавства з боку його контрагентів.

В ході розгляду даної справи відповідачем не було пред`явлено до суду будь-які належні докази нереальності правочинів, укладених між позивачем та його контрагентами, а також жодних достовірних документальних доказів на підтвердження фактів підписання договорів та первинних документів до них неуповноваженими на те особами.

Беручи до уваги викладені норми та обставини, суд вважає, що відповідачем не доведено належними та достатніми доказами фактів безпідставного чи неправомірного формування позивачем податкового кредиту по господарським операціям позивача з ТОВ "КП Шляхбуд", ПП "ХЕРСОНТРАНСНАФТА" та ТОВ Торговий дім Біоіл .

З урахуванням викладеного вище, суд дійшов до висновку про протиправність та необхідність скасування податкового повідомлення-рішення від 11.07.2018 №0021121414.

За загальним правилом, що випливає з принципу змагальності, кожна сторона повинна подати докази на підтвердження обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які стверджує інша сторона.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На виконання цих вимог відповідач, як суб`єкт владних повноважень, не надав суду належних і достатніх доказів, які спростовували б твердження позивача, а відтак не довів правомірності свого рішення.

Водночас позивач довів суду належними та достатніми доказами факт придбання товарів (робіт, послуг) у вказаного контрагента.

З огляду на зазначене, беручи до уваги докази, наявні у матеріалах справи у їх сукупності, зважаючи на те, що суду не надано належних та достатніх доказів, які б свідчили про наявність законодавчо визначених обставин, що позбавляли б позивача права на формування податкового кредиту, не доведено його недобросовісності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивачем за подання позовної заяви сплачено судовий збір у розмірі 19 210,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 18.10.2019 №768.

Таким чином, судові витрати щодо сплати судового збору підлягають присудженню на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень - Офісу великих платників податків ДПС.

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов - задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Офісу великих платників податків ДПС України від 25.07.2019 року № 0002924205, щодо збільшення суми грошового зобов`язання за основним платежем податку на додану вартість - 613 006,00 грн., штрафних санкцій - 306 503,00 грн., всього на суму - 919 509,00 грн. та від 25.07.2019 року № 0002934205 щодо збільшення суми грошового зобов`язання за основним платежем податку на прибуток приватних підприємств - 649 205,00 грн., штрафних санкцій - 324 602,50 грн., всього на суму - 973 807,50 грн.

Стягнути на користь Приватного акціонерного товариства "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (код ЄДРПОУ05408668) сплачений судовий збір у розмірі 19 210 (дев`ятнадцять тисяча двісті десять) грн 00 коп за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків ДПС України (код ЄДРПОУ 43141471).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Терлецька О.О.

Дата ухвалення рішення 30.03.2020
Зареєстровано 02.04.2020
Оприлюднено 03.04.2020

Судовий реєстр по справі 320/5878/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 13.11.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 13.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 13.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.09.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.06.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.03.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.11.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.07.2019 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону