Постанова
№ 88609967
від 23.02.2020 по справі 910/10614/19

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2020 р.м. Київ Справа№ 910/10614/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Смірнової Л.Г.

суддів: Кропивної Л.В.

Поляк О.І.

за участю секретаря судового засідання Огірко А.О.

за участю представників сторін згідно протоколу судового засідання від 24.02.2020р. в режимі відеоконференції

розглянув апеляційну скаргу Національного банку України

на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. (повний текст складено 31.10.2019р.)

у справі №910/10614/19 (суддя - Бондаренко Г.П.)

за позовом Приватного акціонерного товариства Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ

до Національного банку України

про стягнення боргу 70 927, 14 грн.

1. Зміст позовних вимог та заперечень

1.1. Позивач звернувся до суду із позовом до відповідача про стягнення 63 022,07 грн. заборгованості, 2222,18 грн. 3% річних та 5682,89 грн. інфляційних втрат та судові витрати.

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач в порушення умов Договору №121-17/К-8073 від 07.09.2017р. не здійснив оплату за коригування раніше розробленої позивачем проектної документації.

1.3. Відповідач заперечив проти позову, посилаючись на те, що у встановлений Договором строк роботи Підрядником виконані не були. Надана позивачем проектна документація без позитивного експертного звіту державної експертизи.

1.4. Як стверджував відповідач, у зв`язку із порушенням строків виконання проектних робіт та відмовою від усунення недоліків проектної документації, керуючись п.п. 9.1. та 5.4.7. Договору, Національний банк України 16.04.2018р. надіслав позивачу лист №61-0018/21422 щодо розірвання Договору, який був отриманий позивачем 20.04.2018р. А тому, на думку відповідача, Договір припинив свою дію о 24.00 07.05.2018р.

2. Фактичні обставини, встановлені місцевим та апеляційним судами

2.1. 07.09.2019р. між Приватним акціонерним товариством Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ (виконавець) та Національним банком України (замовник) був укладений договір № 121-17/К-8073 на виконання проектних робіт (далі - Договір), за умовами якого Виконавець приймає на себе зобов`язання розробити за завданням Замовника проектну документацію: капітальний ремонт покриття двору, інженерних мереж та фасаду, що виходить у двір адмінбудівлі Національного банку України за адресою м. Харків, пл. Театральна, буд. 1 (коригування) згідно із завданням на проектування, а також інших вихідних даних, необхідних для розроблення проектної документації та провести в експертній організації експертизу проекту будівництва, з отриманням позитивного експертного звіту, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

2.2. Зміст, терміни здачі проектної документації визначаються календарним планом, що складає невід`ємну частину договору (п. 1.2. Договору).

2.3. Результатом виконання робіт по договору є проектна документація, що визначена в п. 1.1. договору, яка повинна відповідати положенням чинного законодавства України, що регламентує виконання робіт такого роду (п. 1.3. Договору).

2.4. Згідно з п. 2.1. Договору строк виконання робіт Підрядником становить в повному обсязі 30 календарних днів з дати підписання договору уповноваженими особами сторін.

2.5. Згідно з п. 2.2. Договору до загального строку виконання робіт не враховуються: строк розгляду та погодження Замовником проектної документації (з дати отримання Змовником проектної документації до дати письмового погодження Замовником); строк розгляду експертною організацією проектної документації (з дати укладення договору з експертною організацією до дати підписання (затвердження) експертного звіту щодо розгляду проектної документації).

2.6. Згідно з п. 2.3. Договору після закінчення виконання робіт підрядник передає проектну документацію та позитивний експертний звіт замовнику за накладною та актом приймання - передавання виконаних робіт. Оформлення проектної документації має відповідати діючим державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об`єктів.

2.7. Згідно з п. 3.1. Договору ціна договору становить 69 128, 87 грн., у т. ч. ПДВ (20%) - 11 521,48 грн.

2.8. Вартість експертизи проекту будівництва уточнюється на підставі підписаного договору на її виконання між Підрядником та Державною експертною організацією в межах ціни договору (п. 3.4. договору).

2.9. Згідно з п. 4.1. Договору оплата за договором здійснюється протягом 10 банківських днів з дати підписання уповноваженими особами сторін акту про приймання - передавання виконаних робіт. Акт про приймання - передавання виконаних робіт підписується уповноваженими особами сторін після отримання Замовником від Підрядника позитивного експертного звіту державної експертизи та отримання проектної документації, в повному обсязі за накладною.

2.10. Згідно з п. 4.2. Договору оплата здійснюється за умови наявності в акті про приймання - передавання виконаних робіт посилання на повний номер і дату укладання договору (останнього додаткового договору до договору), вартості виконаних робіт.

2.11. Згідно з п. 5.1. Договору сторони визначили, що Підрядник, зокрема, зобов`язується:

5.1.1. Розробити проектну документацію відповідно до завдання на проектування, вихідних даних на проектування та з дотриманням вимог законодавства, ДБН А.2.2.-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво , будівельних норм, національних стандартів України та правил у строки, встановлені договором;

5.1.2. Погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання проектних робіт третіх осіб шляхом письмового звернення до Замовника та координувати розроблення окремих розділів проектної документації;

5.1.3. Погодити готову проектну документацію із Замовником. Для погодження проектної документації Підрядник направляє Замовнику супровідним листом з описом один екземпляр проектної документації, завіреної підписами і печатками автора проекту та Підрядника.

Погодити проектну документацію у відповідних місцевих експлуатуючих службах ресурсопостачальних організаціях і своєчасно зняти зауваження;

5.1.4. Провести в експертній організації, визначеній Замовником, експертизу проекту будівництва (робочого проекту);

5.1.5. Виконувати захист проектних рішень та кошторису при проходженні державної експертизи проекту;

5.1.6. Передати документацію Замовнику в 4 примірниках на українській мові на паперових та електронних носіях із застосуванням програмних продуктів: для надання проектних матеріалів комплекс AutoCad та Adobe (розширення dwg, pdf та doc) або у файлах інших програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передачі проектної документації; для надання кошторисної документації - комплекс Строительние Технологи СМЕТА або у файлах програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін;

5.1.7. Усунути за свій рахунок допущені з його вини недоліки, які будуть виявлені Замовником при погоджені, прийнятті проектної документації або які будуть виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об`єкта, створеного на основі виконаної проектної документації, у строк, зазначений в письмовій вимозі Замовника;

У відповідності до положень п. 5.3. договору, Замовник, зокрема, зобов`язується:

5.3.1. Передати Підряднику затверджене Замовником завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для розроблення проектної документації;

5.3.2. Протягом 15 робочих днів з дати отримання проектної документації для погодження розглянути та погодити її або надати мотивовану відмову із зазначенням зауважень і строком їх виправлення;

5.3.3. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату відповідно до умов договору;

5.3.4. Приймати виконані роботи в повному обсязі за накладною та актом про приймання - передавання виконаних робіт.

2.12. Згідно з п. 5.4.6. Договору Замовник має право повернути акт про приймання - передавання робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п. 4.2. договору.

2.13. Відповідно до п. 5.4.7. Договору Замовник має право достроково розірвати договір у разі невиконання зобов`язань Підрядником, письмово повідомивши про це його у строк не менше ніж за 10 робочих днів.

2.14. Згідно з п. 6.2. Договору разі виявлення недоліків у проектній документації Підрядник на вимогу Замовника зобов`язаний безоплатно переробити проектну документацію, а також відшкодувати завдані збитки (шкоду).

2.15. Згідно з п. 9.2. Договору Замовник не відшкодовує витрати Підряднику в разі розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання підрядником своїх договірних зобов`язань за договором.

2.16. В Додатку № 2 до Договору Зведений кошторис на проектні і вишукувальні роботи сторони погодили, що вартість надання висновку щодо технічного стану конструкцій фасаду, що входить у двір адмінбудівлі - 39 693,39 грн. без ПДВ, вартість робочої документації опряджування фасаду, що виходить у двір адмінбудівлі управління, інженерні мережі, генеральний план - 12 825,00 грн. без ПДВ, витрати на експертизу кошторисної частини проекту - 5 089,00 грн. без ПДВ.

2.17. В Додатку № 4 до Договору сторони погодили, що строк одержання вихідних даних - 09.2017, строк закінчення виконання робіт - 10.2017.

2.18. В Додатку № 5 до Договору сторони узгодили такі основні вимоги до проектної документації: 1. Виконати технічний висновок з уточненням обсягів робіт з капітального ремонту фасадів, що виходять у двір; 2. Виконати коригування проектно - кошторисної документації; 3. Отримати висновок органів Держінвестекспертизи.

2.19. 29.12.2017р. позивач звернувся до відповідача із листом вих. № 09-624, в якому повідомляв Замовника, що комплект проектно-кошторисної документації був переданий замовнику 14.12.2017р., що проектно-кошторисна документація перебуває на розгляді в Харківському філіалі Держінвестекспертизи та що експертизу не вдалося виконати в повному об`ємі до кінця 2017 року, і просив надати згоду на продовження строку дії договору до 31.01.2018р.

2.20. У відповідь на лист позивача вих. № 09-624 відповідач надав лист-відповідь вих. №61-0018/5005 від 25.01.2018р., в якому повідомив позивача що за результатами перевірки наданої документації були виявлені суттєві недоліки: відсутні розрахунки пропускної здатності дощової каналізації, актуальність генерального плану не підтверджено уповноваженим місцевим органом у сфері містобудування, генеральний план не погоджений з зацікавленими організаціями, підключення до магістральних мереж дощової каналізації не погоджено з експлуатуючою організацією, необґрунтоване рішення по влаштуванню внутрішньої гідроізоляції, відсутній розрахунок рівня заробітної плати, роботи щодо ремонту на фасаді пам`ятки архітектури не виключені з проектної документації.

Відповідач також зазначив, що наполягає на усуненні зауважень у строк - 21 календарний день з дати отримання Підрядником листа, і що у разі не усунення вказаних недоліків буде розглянуто питання одностороннього розірвання договору.

2.21. Позивач надав відповідачу відповідь на лист вих. № 61-0018/5005 від 25.01.2018р. (лист вих. № 01-54 від 16.02.2018р.), в якій зазначив, що умови договору не містять обов`язків щодо одержання від уповноваженого місцевого органу самоврядування у сфері містобудування підтвердження актуальності генерального плану та погодження генерального плану з зацікавленими організаціями, запропонував повідомити його про рівень заробітної плати, який Замовник вважає прийнятним для внесення у проектну документацію, надав архівну копію розрахунку дощових вод від внутрішнього двору з урахуванням прилеглої покрівлі будинку та просив погодити ряд документів.

2.22. Відповідач листом вих. № 61-0038/12792 від 03.03.2018р. наполягав на усуненні зауважень повному обсязі у строк - 16 календарних днів.

2.23. Позивач листом вих. №01-119 від 28.03.2018р. повідомив відповідача, що у разі якщо Замовник вважає за необхідне змінити завдання на проектування, то має надати проект додаткової угоди до договору.

2.24. 16.04.2018р. відповідач направив позивачу лист вих. №61-0018/21422 Про розірвання договору , в якому повідомив позивача про одностороннє розірвання договору, у відповідності до п. 5.4.7. договору, у зв`язку з необґрунтованим порушенням строків виконання проектних робіт.

2.25. В свою чергу позивач звернувся до відповідача із вимогою про виконання умов договору на виконання проектних робіт № 121-17/К-8073 від 07.09.2017р., в якій вимагав оплатити виконані проектні роботи у сумі 63 022,07грн., без проведення експертного розгляду виконаної проектної документації та просив підписати акти приймання - передавання виконаних робіт та додаткову угоду до договору щодо зменшення обсягу обумовлених договором робіт.

2.26. 18.06.2018р. Господарським судом Харківської області за заявою Національного банку України було видано судовий наказ № 922/1588/18 про стягнення з Приватного акціонерного товариства Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПромбудНДІпроект 3 460,22 грн. пені за порушення умов Договору на виконання проектних робіт № 121-17/К-8073 від 07.09.2017р. в частині строків виконання. Вказаний наказ, скасований не був та набрав законної сили.

3. Короткий зміст рішення місцевого суду

3.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.09.2019р. у справі №910/9774/19 позовні вимоги Приватного акціонерного товариства Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ до Національного банку України про стягнення боргу 70 927,14 грн. задоволені. Стягнуто з Національного банку України на користь Приватного акціонерного товариства Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ основний борг у розмірі 63 022,00 грн., інфляційні втрати у розмірі 5682,89 грн., 3 % річних у розмірі 2222,18 грн. та 1921,00 грн. судового збору.

3.2. Приймаючи вказане рішення, місцевий суд дійшов висновку про те, що враховуючи, що відповідач відмовився від договору в односторонньому порядку, без призначення на його вимогу експертизи з метою вирішення між сторонами спору про наявність недоліків у роботах, наслідки чого визначені ч. 4 ст. 849 ЦК України, вимоги позивача щодо стягнення з відповідача вартості виконаних робіт - 63 022,07 грн., з огляду на настання строку їх оплати у відповідності до ст. 530 ЦК України, є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

3.3. Також місцевий суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог про стягнення інфляційних втрат та 3% річних відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України.

4. Вимоги апеляційної скарги та короткий зміст наведених у ній доводів

4.1. Не погодившись із прийнятим рішенням, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення місцевого суду від 10.09.2019р. по справі №910/10614/19 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

4.2. Апеляційна скарга мотивована тим, що місцевим судом було проігноровано доводи відповідача щодо недоліків проектної документації, оскільки позивачем розроблено проектну документації із суттєвим порушенням ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво , будівельних норм, національних стандартів України і правил, внаслідок чого дана проектна документації не може бути застосована для здійснення капітального ремонту покриття двору, інженерних мереж та фасаду, що виходить у двір адмінбудівлі Управління Національного банку України в Харківській області за адресою: м. Харків, пл. Театральна, 1.

4.3. На думку апелянта, вимога оплатити роботи за Договором за зобов`язаннями, які припинились, не може бути задоволена з огляду на приписи ч.ч. 2, 4 ст. 653 ЦУ України.

4.4. Апелянт зазначив, що місцевим судом застосовано норму, яка не підлягає застосуванню, оскільки роботи не були прийняті згідно акту приймання-передачі.

4.5. Крім того, апелянт не погоджується із відмовою місцевого суду щодо призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи з приводу недоліків виконаної роботи, оскільки без її проведення неможливо достеменно встановити фактичні обставини справи.

4.6. Також апелянт вказав, що місцевий суд мав застосувати до даних правовідносини положення ч. 3 ст. 858 ЦК України, за якою відповідач набув права відмовитися від Договору та відмовити позивачу в оплаті робіт.

4.7. Відповідач також зазначив, що позивач не довів вини відповідача в заподіянні йому збитків, оскільки вони спричинені в результаті дій самого позивача, що діяв в порушення чинного законодавства, а також ним не доведено наявності причинного зв`язку між протиправною поведінкою відповідача та збитками.

4.8. Всупереч вимогам ст.ст. 2, 7, 13, 42, 120 ГПК України справу №910/10614/19 розглянуто без повідомлення сторін.

5. Заперечення на апеляційну скаргу

5.1. Позивач згідно відзиву на апеляційну скаргу заперечив проти її задоволення, посилаючись на те, що за умовами Договору та завдання на проектування погодився на внесення змін до розробленої ним проектної документації та прийняв на себе обов`язок згідно із завданням на проектування, затвердженого Замовником, здійснити коригування окремих розділів вже затвердженого проекту, без зміни технічних рішень проекту.

5.2. Відповідач безпідставно стверджує про наявність недоліків коригування проектної документації за Договором №121-17/К-8073 від 07.09.2017р., оскільки відповідачем в порушення вимог п. 5.3.11. Договору №121-17/К-8073 від 07.09.2017р., ст.ст. 850, 851 Цивільного кодексу України не виконано зобов`язання з узгодження проектної документації, не надано відповідь на пропозицію позивача про погодження необхідної документації для проведення експертизи, не здійснено сприяння позивачеві у проходженні етапу експертизи проектної документації.

5.3. Щодо розірвання договору, то в силу ч. 4 ст. 849 ЦК України розірвання можливе із виплатою підрядникові плати за виконану частину роботи та відшкодування збитків, завдані розірванням договору.

5.4. Доводи апеляційної скарги про призначення судової будівельно-технічної експертизи є необґрунтованим, оскільки відповідно до вимог ст. 853 ЦК України відповідач мав можливість отримати висновок експерта самостійно.

5.5. Щодо застосування до спірних правовідносин положення ч. 3 ст. 858 ЦК України, то відповідачем не надано доказів того, що позивач відступив у роботі від умов Договору або доказів, про наявність у проектній документації істотних недоліків, або таких недоліків, що не можуть бути усунені позивачем.

6. Надходження апеляційної скарги та її розгляд апеляційним судом

6.1. 19.11.2019р. на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19.

6.2. Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями апеляційну скаргу Національного банку України передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Смірнова Л.Г., судді Кропивна Л.В., Поляк О.І.

6.3. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19 та призначено до розгляду у судовому засіданні.

6.4. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2019р. відмовлено у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ про проведення судового засідання в режимі відеоконференції з Червонозаводським районним судом м. Харкова за апеляційною скаргою Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19.

6.5. Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду у зв`язку з перебуванням судді Поляк О.І. у відпустці, сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі №910/10614/19 колегію суддів у складі: головуючий суддя - Смірнова Л.Г. судді - Руденко М.А., Кропивна Л.В.

6.6. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2019р. апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19 прийнято до провадження вказаною колегією суддів.

6.7. Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду у зв`язку з перебуванням судді Руденко М.А. у відпустці, сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі №910/10614/19 колегію суддів у складі: головуючий суддя - Смірнова Л.Г. судді - Поляк О.І., Кропивна Л.В.

6.8. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2020р. апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19 прийнято до провадження вказаною колегією суддів.

6.9. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2020р. клопотання Приватного акціонерного товариства Проектний та науково-дослідний інститут Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ про проведення судового засідання в режимі відеоконференції у справі №910/10614/19 задоволено.

6.10. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2020р. доручено Червонозаводському районному суду м. Харкова, який знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, 3 під`їзд, забезпечити проведення відеоконференції з Північним апеляційним господарським судом (м. Київ, вулиця Шолуденка, 1-А) 24 лютого 2020 року о 13:00 год.

6.11. Національним банком України було заявлено клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення судового експерта поставити такі питання:

- чи відповідає розроблена позивачем за договором від 07.06.2017р. №121-17/К-8073 на виконання проектних робіт проектна документація вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому саме полягають невідповідності?

- чи відповідає розроблена позивачем за договором від 07.06.2017р. №121-17/К-8073 на виконання проектних робіт проектна документація вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та техніки безпеки? Якщо не відповідає, то в чому саме полягають невідповідності?

- чи відповідає якість та обсяг фактично розробленої позивачем за договором від 07.06.2017р. № 121-17/К-8073 на виконання проектних робіт проектної документації якості та обсягу, передбаченим умовами договору від 07.06.2017р. № 121-17/К-8073 на виконання проектних робіт, в тому числі, завданню на проектування? Якщо не відповідає, то в чому саме полягають невідповідності?

- чи достатньо виконаного позивачем за договором від 07.06.2017р. №121-17/К-8073 на виконання проектних робі обсягу проектної документації для здійснення капітального ремонту покриття двору, інженерних мереж та фасаду, що виходить у двір адмінбудівлі Управління Національного банку України в Харківській області за адресою м. Харків, пл. Театральна, 1? Зупинити провадження у справі №910/10614/19 до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

6.12. Клопотання обґрунтоване тим, що встановлення недоліків проектної документації потребує спеціальних знань компетентних спеціалістів, а відмова місцевого суду у задоволенні такого клопотання призвела до ухвалення незаконного рішення, оскільки суд не є експертом у будівельній галузі.

6.13. Позивач заперечив проти зазначеного клопотання, посилаючись на те, що предметом Договору у спірних правовідносинах є коригування раніше розробленої проектної документації, що була розроблена позивачем на підставі Договору №203-13 від 22.11.2013р. на замовлення відповідача у 2013 році.

Наданий перелік питань, запропонованих відповідачем, не містить інформації про те, що проектна документація є коригування існуючої проектної документації, яка вже пройшла державну експертизу.

Як зазначив позивач, відповідачем не виконані його зобов`язання (не здійснено сприянні позивачу) за Договором №121-17/К-8073 від 07.09.2017р. на стадії його виконання, під час проведення позивачем третього етапу робіт згідно технічного завдання (отримання висновку органів Держінвестекспертизи), що свідчить про те, що відповідач намагається перекласти свої зобов`язання на суд.

6.14. Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

6.15. Отже, для призначення судової експертизи за приписами чинного ГПК України мають бути в сукупності вказані умови, проте в порушення зазначеної норми апелянтом не наведено сукупності умов.

6.16. Із заявленого клопотання вбачається, що обґрунтовуючи клопотання про призначення судової експертизи, відповідач посилається на норми ГПК України, який втратив чинність.

6.17. Окрім того, як вірно зазначив місцевий суд, відповідач не був позбавлений права, ініціювати проведення відповідної експертизи поза судом провадженням, оскільки саме він наполягає на недоліки проектної документації.

6.18. За таких обставин, апеляційний суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

6.19. Від відповідача надійшли письмові заперечення на відзив.

6.20. Представник відповідача підтримав доводи, наведені у апеляційній скарзі та просив апеляційний суд задовольнити апеляційну скаргу, а рішення місцевого суду скасувати та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позову.

6.21. Представник позивача заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив апеляційний суд відмовити у її задоволенні, а рішення місцевого суду у даній справі залишити без змін.

7. Застосоване законодавство

7.1. Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

7.2. Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 837 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

7.3. Відповідно до ст. 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.

До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

7.4. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 889 ЦК України замовник зобов`язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

7.5. Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ст. 890 ЦК України підрядник зобов`язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором; погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування; передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт.

7.6. Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 853 ЦК України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору підряду або причинного зв`язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін, - обидві сторони порівну.

7.7. Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

7.8. Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 858 ЦК України якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; пропорційного зменшення ціни роботи; відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов`язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

7.9. Відповідно до ч. 4 ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

7.10. Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

7.11. Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

8. Позиція апеляційного суду

8.1. Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що апеляційна скарга відповідача задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

8.2. 29.12.2017р. позивач звернувся до відповідача із листом вих. № 09-624, в якому повідомляв Замовника, що комплект проектно-кошторисної документації був переданий замовнику 14.12.2017р., що проектно-кошторисна документація перебуває на розгляді в Харківському філіалі Держінвестекспертизи та що експертизу не вдалося виконати в повному об`ємі до кінця 2017 року, і просив надати згоду на продовження строку дії договору до 31.01.2018р.

8.3. У відповідь на лист позивача вих. № 09-624 відповідач надав лист-відповідь вих. №61-0018/5005 від 25.01.2018р., в якому повідомив позивача що за результатами перевірки наданої документації були виявлені суттєві недоліки: відсутні розрахунки пропускної здатності дощової каналізації, актуальність генерального плану не підтверджено уповноваженим місцевим органом у сфері містобудування, генеральний план не погоджений з зацікавленими організаціями, підключення до магістральних мереж дощової каналізації не погоджено з експлуатуючою організацією, необґрунтоване рішення по влаштуванню внутрішньої гідроізоляції, відсутній розрахунок рівня заробітної плати, роботи щодо ремонту на фасаді пам`ятки архітектури не виключені з проектної документації.

Відповідач також зазначив, що наполягає на усуненні зауважень у строк - 21 календарний день з дати отримання Підрядником листа, і що у разі не усунення вказаних недоліків буде розглянуто питання одностороннього розірвання договору.

8.4. Позивач надав відповідачу відповідь на лист вих. №61-0018/5005 від 25.01.2018р. (лист вих. № 01-54 від 16.02.2018р.), в якій зазначив, що умови договору не містять обов`язків щодо одержання від уповноваженого місцевого органу самоврядування у сфері містобудування підтвердження актуальності генерального плану та погодження генерального плану з зацікавленими організаціями, запропонував повідомити його про рівень заробітної плати, який Замовник вважає прийнятним для внесення у проектну документацію, надав архівну копію розрахунку дощових вод від внутрішнього двору з урахуванням прилеглої покрівлі будинку та просив погодити ряд документів.

8.5. Відповідач листом вих. № 61-0038/12792 від 03.03.2018р. наполягав на усуненні зауважень у повному обсязі у строк - 16 календарних днів.

8.6. Позивач листом вих. №01-119 від 28.03.2018р. повідомив відповідача, що у разі якщо Замовник вважає за необхідне змінити завдання на проектування, то має надати проект додаткової угоди до договору.

8.7. 16.04.2018р. відповідач направив позивачу лист вих. №61-0018/21422 Про розірвання договору , в якому повідомив позивача про одностороннє розірвання договору, у відповідності до п. 5.4.7. договору, у зв`язку з необґрунтованим порушенням строків виконання проектних робіт.

8.8. В свою чергу позивач звернувся до відповідача із вимогою про виконання умов договору на виконання проектних робіт № 121-17/К-8073 від 07.09.2017р., в якій вимагав оплатити виконані проектні роботи у сумі 63 022,07грн., без проведення експертного розгляду виконаної проектної документації та просив підписати акти приймання - передавання виконаних робіт та додаткову угоду до договору щодо зменшення обсягу обумовлених договором робіт.

8.9. В силу ст. 629 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

8.10. За умовами Договору позивач зобов`язався відповідно до завдання на проектування, виконати коригування окремих розділів раніше розробленої проектної документації Капітальний ремонт покриття двору, інженерних мереж та фасаду, що виходить у двір адмінбудівлі Національного банку України в Харківській обрості за адресою: м. Харків, вул. Театральна, 1 , що була розроблена позивачем на підставі Договору №203-13 від 22.11.2013р. з відповідачем, яка відповідно до експертного звіту №21-0348-14 від 09.10.2014р. філії ДП Укрдержбудекспртиза у Харківській області отримала позитивний висновок.

8.11. Так, згідно п. 1.1. Договору та завдання на проектування позивач зобов`язався виконати технічний висновок з уточненням обсягів робіт з капітального ремонту фасадів, що виходять у двір; виконати коригування проектно-кошторисної документації; отримати висновок органів Держінвестекспертизи.

8.12. Таким чином, відповідач просив усунути недоліки в проектній документації, які не передбачені умовами Договору.

8.13. Як свідчать матеріали справи відповідачем не були виконані його зобов`язання за Договором на стадії його виконання, під час проведення позивачем третього етапу робіт згідно технічного завдання (отримання висновку органів Держінвестекспертизи).

8.14. Посилання апелянта на приписи ч.ч. 2, 4 ст. 653 ЦК України апеляційним судом до уваги не приймаються, оскільки спірні правовідносини регулюються положеннями ЦК України про підряд.

Відповідно до ч. 4 ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

8.15. Щодо акту приймання-передачі, то відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Доказів вмотивованої відмови від підписання акту приймання-передачі матеріали справи не містять.

8.16. Стосовно застосування вимог ст. 858 ЦК України, то відповідачем належними та допустимими доказами не наведено та не доведено, що наявні такі відступи від роботи, які є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк.

8.17. Посилання апелянта щодо недоведеності збитків, то даний спір виник внаслідок невиконання умов договору в частині оплати за виконані роботи, а не завдання збитків.

8.18. Щодо призначення судової експертизи, то апеляційний суд погоджується із висновком місцевого суду про те, що наявність недоліків мав доводи відповідача, чинним Господарським процесуальним кодексом України передбачено право сторони надати висновок експерта без проведення судової експертизи.

8.19. Стосовно порушень вимог ГПК України, то відкриваючи провадження у даній справі, місцевий суд дійшов висновку про те, що даний спір є малозначним, а тому розгляд справи №910/10614/19 має здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження.

Крім того, відповідач знав про те, що розгляд справи проводиться без виклику сторін, про що свідчить наданий відзив та відсутність клопотання про призначення розгляду справи з викликом сторін.

9. Висновки апеляційного суду

9.1. Дослідивши матеріали справи, Північний апеляційний господарський суд приходить до висновку, що Господарським судом міста Києва правильно застосовано норми матеріального та процесуального права, повно з`ясовано та доведено обставини, що мають значення для справи, зроблені висновки відповідають дійсним обставинам справи.

9.2. На підставі вищевикладеного, апеляційний суд приходить до висновку про відсутність підстав для зміни чи скасування рішення місцевого суду в порядку ст. 277 Господарського процесуального кодексу України.

9.3. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на апелянта відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 232-241, 275-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2019р. у справі №910/10614/19 залишити без змін.

3. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на апелянта.

4. Матеріали справи №910/10614/19 повернути до Господарського суду міста Києва.

5. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена відповідно до ст.ст. 287-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено та підписано 07.04.2020р.

Головуючий суддя Л.Г. Смірнова

Судді Л.В. Кропивна

О.І. Поляк

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено07.04.2020

Судовий реєстр по справі —910/10614/19

Ухвала від 15.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Волковицька Н.О.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Волковицька Н.О.

Постанова від 06.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Ухвала від 25.11.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Смірнова Л.Г.

Рішення від 31.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко Г.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні