Рішення
від 04.05.2020 по справі 923/32/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/


Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року Справа № 923/32/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" про ухвалення додаткового рішення, у справі

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС", м. Київ, код ЄДРПОУ 37141112,

до: Приватного підприємства "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО", м. Херсон, код ЄДРПОУ 34906085,

про стягнення 109710,07 грн.

Без участі сторін.

Дослідивши матеріали справи, суд -

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" звернулось до Господарського суду Херсонської області з позовною заявою до Приватного підприємства "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО" про стягнення 109710,07 грн., з яких: 92621,34 грн. - основна заборгованість, 12114,96 грн. - пеня, 4418,05 грн. - 12% річних та 555,72 грн. - інфляційні втрати. Судові витрати позивач просить суд стягнути з відповідача.

Рішенням господарського суду від 27 лютого 2020 року позовні вимоги позивача задоволено частково. Стягнуто з Приватного підприємства "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" суму пені у розмірі 12114,96 грн., суму 12% річних у розмірі 4418,05 грн., суму інфляційних втрат у розмірі 555,72 грн. та суму судових витрат по сплаті судового збору у розмірі 299,22 грн. Провадження у справі в частині стягнення суми основного боргу розмірі 92621,34 грн. закрито.

10 березня 2020 року до суду від відповідача у справі надійшла заява, в якій відповідач просить розглядати заяву позивача про винесення додаткового рішення у судовому засіданні, з повідомленням (викликом) учасників справи.

23 березня 2020 року до суду від позивача у справі надійшла заява про ухвалення додаткового рішення та стягнення з відповідача на корить позивача суми грошових коштів у розмірі 17096,67 грн., сплаченої ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС» адвокату за договором від 23.12.2019 № 1/23/12/2019 про надання правової (правничої) допомоги та видати наказ.

В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на приписи статей 123, 126, 130, 244 Господарського процесуального кодексу України. Зокрема, позивач зазначає, що між ТОВ "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" та адвокатом Спиридоновим О.В. укладено договір №1/23/12/2019 про надання правої (правничої) допомоги від 23.12.2019, відповідно до якого адвокат взяв на себе зобов`язання в порядку та умовах визначених Договором, надати правову допомогу ТОВ "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" щодо захисту його прав та законних інтересів у Господарському суді Херсонської області шляхом здійснення позовної роботи у відповідності до Господарського процесуального кодексу України відносно контрагента ПП "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО", а позивач в свою чергу взяв на себе зобов`язання виплатити адвокату гонорар за надання такої правової допомоги.

Додатковою угодою від 23.12.2019 до договору №1/23/12/2019 від 23.12.2019 сторони договору визначили, що розмір винагороди за надані послуги за основним договором становить:

- за вивчення та аналіз документів, що підтверджують наявність спору, чинного законодавства України, якими врегульовані спірні правовідносини та процесуальні підстави для проведення позовної роботи в інтересах позивача, судової практики Верховного Суду, а також підготовку та подання до Господарського суду Херсонської області позовної заяви - 6000 (шість тисяч) гривень 00 копійок (пункт 1.1. Додаткової угоди до Договору);

- за представництво та ведення справи у Господарському суді Херсонської області в процесуальному статусі позивача - 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 копійок за 1 годину витраченого часу адвоката (пункт 1.2. додаткової угоди до Договору).

Пунктом 4 додаткової угоди до Договору передбачено, що у разі задоволення судом позову у справі Позивач сплачує адвокату гонорар у розмірі 10-ти процентів від суми, присудженої судом на користь Позивача.

Позивач також зазначає, що на підтвердження виконання приписів пунктів 1, 2 Додаткової угоди до Договору, в частині виплати адвокату 6000,00 грн. до позовної заяви, крім самого Договору, додано копії банківських документів - платіжних доручень від 24.12.2019 № 319 на суму 1080,00 грн., № 321 на суму 90,00 грн. та № 326 на суму 4830,00 грн., всього на суму 6000,00 грн.

За твердженням позивача, в рамках виконання зобов`язань за Договором, ТОВ "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" додатково понесло наступні витрати:

1) за участь у судовому засіданні 04.02.2020 в розмірі 1 200,00 грн.;

2) витрати, пов`язані з прибуттям адвоката у судове засідання 04.02.2020 в розмірі 2787,87 грн., з яких: 510,63 грн. - вартість проїзду Київ - Херсон; 480,00 грн. - вартість проїзду Херсон - Київ; 1797,24 грн. - вартість проживання у готелі;

3) за вивчення відзиву на позов, його аналіз та підготовку і подання відповіді на відзив Відповідача в розмірі 4200,00 грн.;

4) за надання допомоги адвокатом у підготовці та складанні цієї заяви в розмірі 1200,00 грн.;

5) виплата гонорару, відповідно до пункту 4 додаткової угоди до Договору в розмірі 1708,80 грн.

За розрахунками позивача, загальна сума перелічених витрат становить 11096,67 грн., що підтверджуються актом приймання передачі послуг від 16.03.2020 та видатковим касовим ордером від 16.03.2020 № 98.

За таких обставин, позивач просить суд ухвалити додаткове рішення та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС" суму грошових коштів в розмірі 17096,67 грн., сплаченої Товариством з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС" адвокату за договором від 23.12.2019 № 1/23/12/2019 про надання правової (правничої) допомоги, та видати наказ.

25 березня 2020 року до суду від відповідача у справі надійшли заперечення на заяву позивача про ухвалення додаткового рішення, в яких відповідач зазначає, що позивачем пропущено встановлений ч.8 ст. 129 ГПК України строк для звернення з відповідною заявою та подано докази з порушенням визначеного строку, просить суд відмовити позивачу у стягненні витрат на професійну правничу допомогу адвоката, згідно договору про надання правової допомоги від 23.12.2019 № 1/23/12/2019 та платіжних доручень від 24.12.2019 № 326 на суму 4830 грн., №319 на суму 1080,00 грн. та № 321 на суму 90,00 грн., у загальній сумі 6000 грн. відмовити повністю. Заяву ТОВ"АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" про ухвалення додаткового рішення залишити без задоволення.

Ухвалою від 27 березня 2020 року на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, продовжено строк розгляду заяви ТОВ АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС про ухвалення додаткового рішення у справі № 923/32/20.

Цією ж ухвалою суд запропонував учасникам справи ініціювати розгляд зазначеної заяви у справі № 923/32/20 без участі осіб, які беруть участь у справі, у судовому засіданні, на підставі наявних у справі доказів, у зв`язку зі встановленням на усій території України карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.202р. «Про запобігання поширенню на території України короновірусу «COVID-19», подавши до Господарського суду Херсонської області відповідне клопотання (заяву).

Судом також повідомлено учасників провадження, що про дату, час та місце розгляду заяви ТОВ АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС про ухвалення додаткового рішення у справі № 923/32/20 будуть повідомлені додатково відповідною ухвалою.

03 квітня 2020 року до суду від позивача у справі надійшло клопотання пор залучення додаткових документів до матеріалів справи та надано пояснення стосовно твердження відповідача щодо пропуску позивачем строку для звернення з заявою про ухвалення додаткового рішення.

10 квітня 2020 року до суду через підсистему "Електронний суд" від представника позивача надійшла заява про вступ у праву як представника з клопотанням здійснювати розгляд заяви про винесення додаткового рішення без участі представника позивача за наявними у справі матеріалами.

14 квітня 2020 року до суду через підсистему "Електронний суд" від представника відповідача надійшли заперечення на клопотання позивача, в яких відповідач просить суд відмовити ТОВ АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС у стягненні витрат на професійну правничу допомогу, залишити заяву без розгляду та здійснювати розгляд зазначеної заяви у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.

15 квітня 2020 року до суду від представника позивача надійшла заява про розгляд справи за наявними у ній матеріалами, без участі представників сторін, просить заяву ТОВ АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС про винесення додаткового рішення про стягнення витрат на правничу допомогу задовольнити, з підстав викладених у заяві.

27 квітня 2020 року до суду від представника відповідача надійшла заява про розгляд заяви про ухвалення додаткового рішення справи без участі представника відповідача, на підставі наявних у справі матеріалів. Також в даній заяві відповідач просить суд:

- У стягненні витрат ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС» на професійну правничу допомогу адвоката, згідно договору про надання правової допомоги від 23.12.2019 №1/23/12/2019 та платіжних доручень від 24.12.2019 №326 на суму 4830,00 грн., №319 на суму 1080,00 грн. та №321 на суму 90,00 грн., у загальній сумі 6000,00 грн., відмовити повністю;

- Заяву ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС» від 19.03.2020 №20200319-01 про ухвалення додаткового рішення, а також подані разом із даною заявою докази, залишити без розгляду.

Судом враховано, що 01.03.2020р. Всесвітня організація охорони здоров`я охарактеризувала ситуацію яка склалася у світі стосовно короновірусу COVID-19, як пандемію, тобто розповсюдження нового захворювання у світових масштабах.

11 березня 2020 року Кабінетом Міністром України прийнято постанову №211 "Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19".

Судом встановлено, що даною постановою, з метою запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19 з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. на всій території України встановлено карантин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №291 внесено зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України утому числі і до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" подовжено карантин до 11 травня 2020 року.

Крім того, відповідно до заяви Голови Ради Суддів України щодо карантинних заходів, яка була розміщена 11.03.2020р. на офіційному веб-сайті Ради суддів України (http://rsu.gov.ua), розміщено звернення до громадян щодо утримання від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов`язкової присутності учасників сторін та щодо утримання від відвідин суду, якщо у громадян є ознаки будь-якого вірусного захворювання.

Відповідно до ст. 32 Закону України" Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-III" від 06.04.2000 року, обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.

Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.

Рішенням Ради суддів України від 17.03.2019р. №19 затверджено Рекомендації Ради суддів України щодо встановлення особливого режиму роботи судів України задля убезпечення населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та короновірусу "COVID -19", який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Вказаним документом рекомендовано на період дії карантину встановити особливий режим роботи судів України, а саме:

- роз`яснити громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв`язку із карантинними заходами та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції;

- припинити всі заходи, не пов`язані з процесуальною діяльністю суду та забезпеченням діяльності органів судової влади (круглі столи, семінари, дні відкритих дверей тощо);

- припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом суду;

- обмежити допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань;

- обмежити допуск у судові засідання та приміщення суду осіб з ознаками респіраторних захворювань: блідість обличчя, почервоніння очей, кашель;

- ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами судової справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, заяви про ознайомлення приймати через дистанційні засоби зв`язку;

- зменшити кількість судових засідань, що призначаються для розгляду протягом робочого дня;

- по можливості здійснювати судовий розгляд справ без участі сторін, в порядку письмового провадження;

- суддям та працівникам апарату суду при найменших ознаках захворювання вжити заходів щодо самоізоляції, повідомити про свій стан здоров`я відповідну установу охорони здоров`я та керівництво суду телефоном, e-mail.

Крім того, Рада суддів України рекомендує громадянам та іншим особам:

- всі необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі Електронний суд, поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку;

- рекомендувати учасникам судових засідань подавати до суду заяви про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами;

- утриматися від відвідування приміщення суду, особливо за наявності захворювання (слабість, кашель, задуха, утруднення дихання, тощо).

При визначенні особливостей роботи суду на період карантинних заходів слід враховувати спеціалізацію суду, інстанційність та відповідні категорії справ.

При вирішенні питання про можливість розгляду справ в режимі відеоконференції слід враховувати, що такий режим роботи суду не у повній мірі вбезпечує від поширення захворювання, оскільки все ж передбачає необхідність явки громадян у декілька судів, які забезпечують проведення судового засідання у такому режимі.

Разом з тим, судом враховано, що наказом Голови Господарського суду Херсонської області від 18 березня 2020 №01.02-04/16 "Про впровадження протиепідемічних заходів та забезпечення роботи суду в умовах ускладнення епідемічної ситуації" вирішено:

- припинити допуск осіб до приміщення Господарського суду Херсонської області, крім представників суду, представників підрозділу військової частини № 3056 Національної гвардії України, працівників правоохоронних, аварійно-рятувальних органів та медичних закладів при виконанні ними професійних обов`язків на час дії карантинних заходів;

- суддям вжити заходів щодо розгляду справ у порядку письмового провадження відповідно до Господарського процесуального кодексу України або відкладення судових засідань.

- здійснювати прийом вхідної кореспонденції виключно в електронному вигляді (на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд" ) чи через дистанційні засоби зв`язку або через скриньку для прийому вхідної кореспонденції.

Подальші рішення щодо особливого режиму роботи приймати в залежності від розвитку ситуації.

Суд звертає увагу на те, що на даний час в Україні досить нестабільна ситуація пов`язана з поширенням смертельно небезпечного вірусу. При цьому, дистанціювання громади може суттєво зменшити випадки зараження. Разом з цим, статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Судом також враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 р. у справі «Смірнова проти України

Враховуючи введення в Україні з 12.03.2020р. по 11.05.2020 карантину, через спалах у світі короновірусу "COVID -19" та необхідність забезпечення безпеки учасників справи, що у даному випадку має пріоритет, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" про ухвалення додаткового рішення у справі, за відсутності учасників справи.

Отже, з урахуванням заяв позивача та позивача про розгляд заяви про ухвалення додаткового рішення, без участі представників сторін за наявними у справі матеріалами, суд вважає за можливе розглянути заяву ТОВАВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС про винесення додаткового рішення без участі представників сторін, за наявними у справі документами.

Дослідивши заяву позивача про винесення додаткового рішення (вх. № 669/20 від 23.03.2020), суд до наступних висновків.

23 березня 2020 року до суду від позивача у справі надійшла заява про ухвалення додаткового рішення та стягнення з відповідача на корить позивача суми грошових коштів у розмірі 17096,67 грн., сплаченої ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС» адвокату за договором від 23.12.2019 № 1/23/12/2019 про надання правової (правничої) допомоги та видати наказ. Зазначена заява була направлена позивачем на адресу суду 19 березня 2020 року, що підтверджується накладною, описом вкладення у цінний лист та поштовим конвертом (а.с. 132-134).

Відповідно до ч. 8ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Як вбачається з матеріалів справи, представником позивача до закінченням судових дебатів було усно заявлено про те, що докази понесення додаткових судових витрат на професійну правничу допомогу будуть подані після ухвалення рішення суду в порядку ч. 8ст. 129 ГПК України. Що підтверджено протоколом судового засідання від 04.02.2020 (а.с. 94-95).

Судом також враховано, що згідно доданих представником позивача доказів щодо дати отримання рішення суду від 27.02.2020р. № 923/32/20, а саме копії відомості з ПАТ "Укрпошта" за формою 8, з відміткою про фактичне отримання поштового відправленні за №7300306894497 ТОВ "АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС" - 16 березня 2020 року.

Таким чином, заява ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС» про ухвалення додаткового рішення, яка була направлена на адресу суду 19.03.2020, подана в межах 5-ти денного строку, встановленого ч.8 ст. 129 ГПК України.

Враховуючі викладене, суд дійшов висновку, що позивачем надано належні та допустимі докази на спростування твердження відповідача щодо пропуску позивачем встановленого строку для звернення з вказаною заявою.

Відповідно до ст. 221 ГПК України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Судом встановлено, що представництво інтересів ТОВ "АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС" в даній справі здійснювалось адвокатом Спиридоновим Олегом Володимировичем на підставі Договору про надання правової допомоги №1/23/12/2019 від 23.12.2019р. (а.с. 40-42). Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю від 08.11.2019 серія МК №001709.

Відповідно до умов зазначеного договору, адвокат взяв на себе зобов`язання в порядку та умовах визначених Договором, надати правову допомогу ТОВ "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" щодо захисту його прав та законних інтересів у Господарському суді Херсонської області шляхом здійснення позовної роботи у відповідності до Господарського процесуального кодексу України відносно контрагента ПП "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО", а позивач в свою чергу взяв на себе зобов`язання виплатити адвокату гонорар за надання такої правової допомоги.

Заявник вказує, що на виконання умов договору про надання правової допомоги №1/23/12/2019 від 23.12.2019, за представництво інтересів ТОВ "АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС" в Господарському суді Херсонської області, останнім пронесено витрати на правничу допомогу у розмірі 17096,67 грн., що складається з сплачених позивачу адвокату згідно пунктів 1, 2 додаткової угоди до Договору від 23.12.2019, в частині виплати адвокату 6000,00 грн., згідно платіжних доручень від 24.12.2019 № 319 на суму 1080,00 грн., № 321 на суму 90,00 грн. та № 326 на суму 4830,00 грн.. За участь у судовому засіданні 04.02.2020 в розмірі 1200,00 грн., витрати, пов`язані з прибуттям адвоката у судове засідання 04.02.2020 в розмірі 2787,87 грн., з яких: 510,63 грн. - вартість проїзду Київ - Херсон; 480,00 грн. - вартість проїзду Херсон - Київ; 1797,24 грн. - вартість проживання у готелі. За вивчення відзиву на позов, його аналіз та підготовку і подання відповіді на відзив Відповідача в розмірі 4200,00 грн., за надання допомоги адвокатом у підготовці та складанні цієї заяви в розмірі 1200,00 грн., виплата гонорару, відповідно до пункту 4 додаткової угоди до Договору в розмірі 1708,80 грн.

Понесені позивачем витрати на правову допомогу у розмірі 11096,67 грн. підтверджуються актом приймання передачі послуг від 16.03.2020 та видатковим касовим ордером від 16.03.2020 № 98 (а.с. 121-122).

До заяви про ухвалення додаткового рішення позивачем надано наступні докази: акт приймання передачі послуг від 16.03.2020, видатковий касовий ордер № 98 від 16.03.2020, опис наданих послуг за договором від 16.03.2020, посадочний документ та рахунок за надані послуги з проживання.

До позовної позивачем надано наступні докази: копія договору №1/23/12/2019 від 23.12.2019 про надання правової допомоги, додаткової угоди до Договору від 23.12.2020, платіжні доручення від 24.12.2019 № 319 на суму 1080,00 грн., № 321 на суму 90,00 грн. та № 326 на суму 4830,00грн.

За приписами статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно ч. 1, 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За приписами ч. 3 - 5 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Порядок розподілу судових витрат визначено статтею 129 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно із частинами 4, 8 статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

При визначенні суми відшкодування, суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява N 19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

На підтвердження обставин щодо понесення судових витрат на правничу допомогу суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження).

При стягненні витрат на правову допомогу слід враховувати, що особа, яка таку допомогу надавала, має бути адвокатом (стаття 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") або іншим фахівцем у галузі права незалежно від того, чи така особа брала участь у справі на підставі довіреності, чи відповідного договору.

Витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Отже, необхідною умовою для вирішення питання про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу є наявність доказів, які підтверджують фактичне здійснення таких витрат учасником справи.

Так, з матеріалів справи вбачається, що в підтвердження понесених витрат на професійну правничу допомогу позивачем надано: договір про надання правової допомоги №1/23/12/2019 від 23.12.2019, додаткову угоду до Договору від 23.12.2020, платіжні доручення від 24.12.2019 № 319 на суму 1080,00 грн., № 321 на суму 90,00 грн. та № 326 на суму 4830,00 грн.

При досліджені наданих позивачем платіжних доручень встановлено, що згідно платіжного доручення №319 від 24.12.2019 позивачем на виконання умов договору №1/23/12/2019 від 23.12.2019 сплачено на рахунок УДКСУ у Десн. р-ні м. Києва 1080,00 грн. - ПДФО 18% та платіжним дорученням № 321 від 24.12.2019 позивачем на виконання умов договору №1/23/12/2019 від 23.12.2019 сплачено на рахунок УДКСУ у Десн. р-ні м. Києва 90,00 грн. - Військовий збір 1,5% (а.с. 15-16).

Суд звертає увагу, що Додатковою угодою від 23 грудня 2020 року сторонами досягнуто згоди, що розмір винагороди за основним Договором становить:

- за вивчення та аналіз документів, що підтверджують наявність спору, чинного законодавства України, якими врегульовані спірні правовідносини та процесуальні підстави для проведення позовної роботи в інтересах позивача, судової практики Верховного Суду, а також підготовку та подання до Господарського суду Херсонської області позовної заяви - 6000 (шість тисяч) гривень 00 копійок (пункт 1.1. Додаткової угоди до Договору);

- за представництво та ведення справи у Господарському суді Херсонської області в процесуальному статусі позивача - 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 копійок за 1 годину витраченого часу адвоката (пункт 1.2. додаткової угоди до Договору).

Пунктом 4 додаткової угоди до Договору передбачено, що у разі задоволення судом позову у справі Позивач сплачує адвокату гонорар у розмірі 10-ти процентів від суми, присудженої судом на користь Позивача.

Таким чином, умови договору не передбачена сплата позивачем податків та зборів та інших обов`язкових платежів за надану адвокатом Спиридоновим О.В. правничу допомогу.

Суд також звертає увагу, що розмір здійснених позивачем платежів за платіжним дорученням №319 від 24.12.201 та платіжним дорученням № 321 від 24.12.2019 не відповідають розміру наданих юридичних послуг, які були сплачені відповідно до платіжного доручення № 326 від 24.12.2019р. (а.с. 45).

За таких обставин, суд не приймає до уваги надані позивачем докази понесених витрат на правничу допомогу, які були сплачені згідно платіжного доручення №319 від 24.12.201 та № 321 від 24.12.2019 90,00 грн., на загальну суму 1170,00 грн., оскільки ці витрати не пов`язані з наданням правничої допомоги. Таким чином, витрати позивача на оплату ПДФО у розмірі 18% та військового збору у розмірі 1,5% на загальну суму 1170,00 грн., заявлені позивачем до стягнення безпідставно.

Також умовами Додаткової угоди до Договору від 23.12.2019 стонами погоджено, що винагорода, згідно з пунктом 1.1 Додаткової угоди сплачується позивачем на умовах 100% попередньої оплати, а винагорода, що передбачена п.1.2. Додаткової угоди після виконання всіх умов Договору на підставі акта приймання -передачі.

Так, з акту приймання-передачі послуг від 16 березня 2020 року вбачається перелік юридичних послуг, які були надані згідно договору про надання правової допомоги №1/23/12/2019 від 23.12.2019 наданих адвокатом: - вивчення відзиву на позов (13 стор.), його аналіз та підготовка і направлення відповіді на відзив Відповідача (на 3,5 арк.) - 4200,00 грн., участь у судовому засіданні - 1200,00 грн., компенсація вартості проїзду на загальну суму - 990,63 грн., компенсація міста проживання - 1797,24 грн., підготовка заяви про ухвалення додаткового судового рішення у справі № 923/32/20 - 1200 грн., виплата гонорару, відповідно до п. 4 додаткової угоди до Договору - 1708,80 грн.

Проаналізувавши вказані докази, суд дійшов висновку про часткове їх прийняття до уваги, а саме рахунків №00016662/000002667 (а.с. 126-127), щодо вартості проживання у готелі на суму 1797,24 грн.

Так, з наданих доказів вбачається, що вказані послуги були надані із розрахунком на 2 людини, в той час, як інтереси позивача у справі представляв лише один адвокат Спиридонов О.В.. Також позивачем не надано суду належних доказів, які б підтверджували, що вартість "Проживання в готелі (напівлюкс П) за 2 людини, коштувало б стільки, скільки і за у мови проживання 1 людини.

Таким чином, суд дійшов висновку, що надані позивачем докази понесених витрат на оплату проживання представника позивача у готелі на суму 1797,24 грн. слід врахувати частково, лише у розмірі 50%, що становить 898,62 грн.

Таким чином, витрати на оплату проживання представника позивача у готелі в розмірі 898,62 грн. заявлені позивачем до стягнення безпідставно.

Суд, дослідивши наявні матеріали, доходить висновку про часткову обґрунтованість понесених витрат, оскільки позивачем надано детальний опис робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі послуг (а.с. 121, 123), в яких містяться переліки послуг, наданих адвокатом у даній справі та докази оплати наданих послуг.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що стягненню з відповідача на користь позивача підлягають витрати позивача, понесені та документально підтверджені у наступному розмірі: які сплачені згідно платіжного доручення №326 від 24.12.2019 - у розмірі 4830,00 грн. та видаткового касового ордеру від 16.03.2020р. у розмірі - 10198,05 грн., з урахування часткової обґрунтованості витрат на проживання представника позивача у готелі.

Таким чином, загальний розмір витрат сплачених ТОВ "АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС" за надання правничої допомоги у даній справі становить - 15028,05 грн.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Вимога пункту 1 статті 6 Конвенції щодо обґрунтовування судових рішень не може розумітись як обов`язок суду детально відповідати на кожен довід заявника. Стаття 6 Конвенції також не встановлює правил щодо допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами. Проте Європейський суд з прав людини оцінює ступінь умотивованості рішення національного суду, як правило, з точки зору наявності в ньому достатніх аргументів стосовно прийняття чи відмови в прийнятті саме тих доказів і доводів, які є важливими, тобто такими, що були сформульовані заявником ясно й чітко та могли справді вплинути на результат розгляду справи.

Доводи відповідача, викладені ним у запереченні на заяву в частині невизнання вимог заяви про ухвалення додаткового рішення, підлягають відхиленню, як такі, що не відповідають чинному законодавству, не ґрунтуються на належних доказах і спростовуються фактично встановленими судом обставинами та матеріалами справи.

За таких обставин, враховуючи, що позивачем частково доведено та документально підтверджено понесення витрат на професійну правничу допомогу адвоката у даній справі, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення заяви позивача про ухвалення додаткового рішення.

Керуючись ст. ст. 123, 126, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд -

в и р і ш и в :

1. Заяву ТОВ АВТОДИСТРИБ`ЮШН КАРГО ПАРТС про ухвалення додаткового рішення у справі № 923/32/20 задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства "АВТОПРОКАТ РОНА-АВТО" (73000, м. Херсон, вул. Миру, 33, код ЄДРПОУ 34906085) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОДИСТРИБ"ЮШН КАРГО ПАРТС" (02222, м. Київ, вул. Закревського, 16, код ЄДРПОУ 37141112) 15028,05 грн. понесених витрат на професійну правничу допомогу.

3. В іншій частині вимог заяви про ухвалення додаткового рішення відмовити.

4. Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Додаткове рішення складено та підписано 05.05.2020р.

Суддя С.В. Нікітенко

Дата ухвалення рішення04.05.2020
Оприлюднено12.09.2022

Судовий реєстр по справі —923/32/20

Ухвала від 29.07.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Соловйов К.В.

Постанова від 15.07.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 25.06.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Рішення від 04.05.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Рішення від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 10.01.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні