Ухвала
від 18.05.2020 по справі 911/2733/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"19" травня 2020 р. м. Київ Справа № 911/2733/19

Господарський суд Київської області у складі судді Д.Г.Зайця, розглянувши скаргу Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" №39 від 27.04.2020 року (вх. №90/20 від 27.04.2020 року) на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Назара Васильовича у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу Господарського суду Київської області №911/2733/19 від 31.03.2020 року

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМ Бізнес Груп", м. Київ

до Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат", м. Узин, Київська область

про стягнення коштів

секретар судового засідання: О.О.Стаднік

представники:

від позивача (стягувача) - не з`явився

від відповідача (боржника) - не з`явились

приватний виконавець - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 25.02.2019 року у справі №911/2733/19 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМ БІЗНЕС ГРУП" до Товариства з додатковою відповідальністю "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ" про стягнення 1173864,43 грн. задоволено частково; стягнуто з Товариства з додатковою відповідальністю "УЗИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМ БІЗНЕС ГРУП" 768713 (сімсот шістдесят вісім тисяч сімсот тринадцять) грн. 23 коп. основного боргу, 137875 (сто тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят п`ять) грн. 38 коп. пені, 115306 (сто п`ятнадцять тисяч триста шість) грн. 35 коп. штрафу, 19775 (дев`ятнадцять тисяч сімсот сімдесят п`ять) грн. 94 коп. 3% річних, 38356 (тридцять вісім тисяч триста п`ятдесят шість) грн. 79 коп. інфляційних втрат та 16200 (шістнадцять тисяч двісті) грн. 43 коп. витрат по сплаті судового збору.

На виконання вказаного рішення господарським судом 31.03.2020 року видано відповідний наказ.

До суду звернувся відповідач (боржник) - Товариство з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" зі скаргою №39 від 27.04.2020 року (вх. №90/20 від 27.04.2020 року) на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу №911/2733/19 від 31.03.2020 року, відповідно до якої, скаржник просить суд визнати незаконною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. від 13.04.2020 року про відкриття виконавчого провадження №61819054 та постанову від 13.04.2020 року про арешт коштів боржника.

Відповідно до ст. 339 ГПК України, сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 342 ГПК України, скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються. Неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.

Ухвалою суду від 28.04.2020 року розгляд скарги Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" №39 від 27.04.2020 року на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу №911/2733/19 від 31.03.2020 року призначено на 19.05.2020 року.

До суду від боржника (скаржника) надійшла заява №48 від 12.05.2020 року ( вх. №9035/20 від 12.05.2020 року) про відмову від скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу №911/2733/19 від 31.03.2020 року та закриття провадження у справі №911/2733/19 за вказаною скаргою.

Стягувач, боржник та приватний виконавець, належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги у судове засідання 19.05.2020 року не явились.

Розглянувши у судовому засіданні 19.05.2020 року заяву скаржника про відмову від скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу №911/2733/19 від 31.03.2020 року, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Згідно ст. 339 ГПК України, сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права.

Згідно ст. 1 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Разом з тим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 46 ГПК України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Частиною 1 ст. 191 ГПК України передбачено, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Дослідивши матеріали скарги та подану заяву Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" про відмову від скарги, суд дійшов висновку, що відмова скаржника від скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва під час примусового виконання рішення у справі №911/2733/19 не суперечить законодавству України та не порушує права інших осіб. Також, судом встановлено, що від імені заявника, вказана заява підписана директором Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" - Кротом Л .П. , повноваження якого підтверджено відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За таких обставин, суд приймає відмову Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" від скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу №911/2733/19 від 31.03.2020 року.

Згідно ч. 3 ст. 191 ГПК України, у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

У зв`язку з тим, що скаржник із власної ініціативи у письмовій заяві відмовився від скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Н.В. у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу №911/2733/19 від 31.03.2020 року, зазначивши при цьому, що наслідки такої відмови, передбачені статтею 231 ГПК України йому відомі, і така відмова прийнята господарським судом, провадження у справі з розгляду відповідної скарги підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 191, 231, 234, 235, 339, 340, 341, 342, 343 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Провадження з розгляду скарги Товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" №39 від 27.04.2020 року на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Павлюка Назара Васильовича у виконавчому провадженні ВП№61819054 щодо примусового виконання наказу Господарського суду Київської області №911/2733/19 від 31.03.2020 року закрити.

2. Копію ухвали надіслати стягувачу, боржнику та приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Павлюку Н.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня підписання відповідно до ст.ст.254-256 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання 22.05.2020 року.

Суддя Д.Г. Заєць

Дата ухвалення рішення18.05.2020
Оприлюднено23.05.2020

Судовий реєстр по справі —911/2733/19

Ухвала від 18.05.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 07.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Хрипун О.О.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 23.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Хрипун О.О.

Ухвала від 12.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Хрипун О.О.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 17.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 10.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні