ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження

01 червня 2020 року м. ОдесаСправа № 915/2156/19 Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Таран С.В.,

Суддів: Будішевської Л.О., Поліщук Л.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради

на рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 (повний текст складено 21.02.2020) та додаткове рішення Господарського суду Миколаївської області від 25.02.2020 (повний текст складено 05.03.2020), прийняті суддею Ржепецьким В.О., м. Миколаїв,

у справі №915/2156/19

за позовом: Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа"

до відповідача: Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача:

-Державного підприємства "Українська авіаційна транспортна компанія";

-Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

про витребування майна з чужого незаконного володіння

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2019 р. Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа" звернулося з позовом до Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради, в якому просило витребувати з чужого незаконного володіння відповідача авіаційний двигун АИ-24ВТ (заводський номер Н441ВТ006) з авіаційним гвинтом АВ-72Т (заводський номер С49Т1900), авіаційний двигун АИ-24ВТ (заводський номер Н492ВТ027) та планер літака АН-26Б (реєстраційний номер UR-UCP, заводський номер 4407).

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 25.11.2019 за вказаною позовною заявою відкрито провадження у справі №915/2156/19 та залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - Державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія" та Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Миколаїв".

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 у справі №915/2156/19 (суддя Ржепецький В.О.) позов Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" задоволено; витребувано з незаконного володіння Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на користь Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" авіаційний двигун АИ-24ВТ (заводський номер Н441ВТ006) з авіаційним гвинтом АВ-72Т (заводський номер С49Т1900), авіаційний двигун АИ-24ВТ (заводський номер Н492ВТ027), планер літака АН-26Б (реєстраційний номер UR-UCP, заводський номер 4407); стягнуто з Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на користь Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" судовий збір у сумі 3826,01 грн.

Додатковим рішенням Господарського суду Миколаївської області від 25.02.2020 у справі №915/2156/19 (суддя Ржепецький В.О.) заяву Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" від 14.02.2020 про розподіл судових витрат задоволено частково; стягнуто з Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на користь Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" витрати на професійну правничу допомогу в сумі 55500 грн.

Не погодившись з ухваленими рішеннями, Комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 та додаткове рішення Господарського суду Миколаївської області від 25.02.2020 у справі №915/2156/19 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Між тим, звертаючись з апеляційною скаргою, скаржником не було подано належних доказів надсилання копії апеляційної скарги і доданих до неї документів іншим учасникам справи, а також допущено недоліки в оформленні апеляційної скарги, а саме: не зазначено відомостей про повне найменування та місцезнаходження третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 04.05.2020 апеляційну скаргу Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради залишено без руху та встановлено скаржнику строк для усунення недоліків його апеляційної скарги.

В межах визначеного судом апеляційної інстанції строку Комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради надало до Південно-західного апеляційного господарського суду клопотання №319 від 25.05.2020 (вх.№1284/20/Д4 від 27.05.2020) про усунення недоліків апеляційної скарги, до якого додано вищезазначену апеляційну скаргу у новій редакції (нові реквізити скарги - №321 від 25.05.2020), а також фіскальні чеки б/н від 26.05.2020 та описи вкладень у цінні листи №5400140528478, №5400140528494, №5400140528508 від 26.05.2020.

Колегія суддів зауважує, що апелянтом у новій редакції апеляційної скарги зазначено інформацію про Державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія" та Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Миколаїв, зокрема, відомості щодо повного найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду останніх в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Крім того, зі змісту наданих скаржником описів вкладень у цінні листи №5400140528478, №5400140528494, №5400140528508 від 26.05.2020 вбачається, що Комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради надіслано позивачу та третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача копії апеляційної скарги та доданих до неї документів.

Таким чином, апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що апелянтом усунуто виявлені судом недоліки.

При цьому, звертаючись 24.03.2020 з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 у справі №915/2156/19, Комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради пропустило встановлений частиною першою статті 256 Господарського процесуального кодексу України двадцятиденний строк для її подання, між тим одночасно з поданням апеляційної скарги скаржником заявлено клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання апеляційної скарги.

В обґрунтування поданого клопотання апелянт посилається на те, що копію повного тексту рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 у справі №915/2156/19 ним було отримано 05.03.2020.

Факт отримання скаржником копії вищезазначеного рішення 05.03.2020 підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №5400139587916 з роздруківкою з офіційного Інтернет-сайту "Укрпошта" про відстеження вказаного поштового відправлення (т. ІІ а.с. 59, 60).

Відповідно до частини першої статті 4 Господарського процесуального кодексу України право на Відповідно до частини першої статті 4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується; ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Згідно з частиною першою статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Господарський процесуальний кодекс України не пов'язує право суду поновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються лише такі обставини, які є об'єктивно непереборними, незалежними від волевиявлення сторони та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальної дії. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його поновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Поновлення пропущеного процесуального строку є правом господарського суду, яким останній користується виходячи із поважності причин пропуску строку учасником справи і лише сам факт звернення з відповідним клопотанням про поновлення строку не кореспондується з автоматичним обов'язком суду поновити цей строк.

Суд може поновити пропущений процесуальний строк у випадках, коли причини відновлення таких строків є не просто поважними, але й мають такий характер, не зважати на який було би несправедливим і таким, що суперечить загальним засадам законодавства.

Враховуючи зазначені апелянтом в обґрунтування клопотання про поновлення пропущеного строку обставини, а також наявні в матеріалах справи докази на підтвердження того, що повний текст судового рішення скаржником було отримано лише 05.03.2020, апеляційний господарський суд вважає за можливе визнати поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 у справі №915/2156/19, який підлягає поновленню в силу приписів статті 119 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, а також те, що апеляційна скарга Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення або відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено, колегія суддів вважає за можливе відкрити апеляційне провадження у справі №915/2156/19. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду апеляційної інстанції не надходило.

Керуючись статтями 119, 169, 232-235, 256, 258, 262 Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

Поновити Комунальному підприємству "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 у справі №915/2156/19.

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 та додаткове рішення Господарського суду Миколаївської області від 25.02.2020 у справі №915/2156/19.

Встановити позивачу та третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача строк для подання відзивів на апеляційну скаргу до 16.06.2020. До відзиву мають бути додані докази надсилання (надання) копії відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу відповідно до приписів статті 263 Господарського процесуального кодексу України не перешкоджає перегляду оскаржуваних рішень суду першої інстанції.

Роз'яснити учасникам справи про їх право в строк до 16.06.2020 подати до суду будь-які заяви чи клопотання з процесуальних питань, оформлені відповідно до статті 170 Господарського процесуального кодексу України, разом з доказами направлення копій таких заяв чи клопотань іншим учасникам справи. Попередити учасників справи про наслідки подання письмових заяв чи клопотань без додержання вимог частини першої та другої вказаної вище норми або не у строк встановлений судом у вигляді їх повернення заявникові без розгляду.

Зупинити дію рішення Господарського суду Миколаївської області від 13.02.2020 у справі №915/2156/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя С.В. Таран

Суддя Л.О. Будішевська

Суддя Л.В. Поліщук

Дата ухвалення рішення 01.06.2020
Оприлюднено 02.06.2020

Судовий реєстр по справі 915/2156/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.09.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 18.09.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Постанова від 19.08.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.08.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 01.06.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 03.04.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 30.03.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 23.03.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Судовий наказ від 23.03.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Рішення від 25.02.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 19.02.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 18.02.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Рішення від 13.02.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 915/2156/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону