КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року

м. Київ

Справа № 924/452/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Васьковський О.В. - головуючий, Жуков С. В., Погребняк В. Я.

за участю помічника судді Гріщенко О. В. (за дорученням судді)

розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ"

на постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 (в частині задоволення апеляційної скарги Головного управління ДПС у Хмельницькій області)

у справі № 924/452/16

за заявою Компанії "Мрія агро холдинг паблік лімітед"

до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ"

про визнання банкрутом

Учасники справи:

представник Компанії "Мрія агро холдинг паблік лімітед" - не з`явився;

представник ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" - Капустинська Н. П.;

представник ГУ ДПС у Хмельницькій області - Миханчук Л. К.;

1. Короткий зміст заявлених вимог

1.1. У травні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Перший Український міжнародний банк" (далі - ПАТ "ПУМБ") звернулася до Господарського суду Хмельницької області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (далі - ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ").

1.2. Заява обґрунтована наявністю у ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" заборгованості перед ПАТ "ПУМБ" у загальній сумі 391.997.721,24 грн, з яких 389.601.871,61грн. є безспірними, що перевищує суму в триста мінімальних заробітних плат та підтверджується рішеннями господарського суду Дніпропетровської області №904/8279/14 від 11.08.2015, №904/1570/15 від 20.04.2015, наказами господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2015, від 28.08.2015 про примусове виконання рішень у справі №904/8279/14, №904/1570/15, постановами відділу примусового виконання рішень департаменту ДВС України Міністерства юстиції України про відкриття виконавчого провадження №49277765 від 03.11.2015 та №49260495 від 04.11.2015. Вимоги до боржника є безспірними та не виконуються понад три місяці.

1.3. Ухвалою суду від 06.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Штельманчука М. С.

1.4. В процесі розгляду справи було здійснено правонаступництво ПАТ "ПУМБ" на ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" (ухвала від 12.09.2017), а ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" на Компанію "Мрія агро холдинг паблік лімітед" (ухвала від 20.11.2018).

2. Короткий зміст рішення місцевого господарського суду

2.1. Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 16.07.2019 затверджено мирову угоду від 08.01.2019 між боржником та кредиторами боржника. Провадження у справі №924/452/16 закрито, скасовано мораторій та інші заходи забезпечення вимог кредиторів, введені ухвалою суду від 06.06.2016.

2.2 . За висновком суду першої інстанції, укладена мирова угода відповідає вимогам статей 77-81 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), не порушує законних прав кредиторів, а тому підлягає затвердженню із закриттям провадження у справі про банкрутство відповідно до частини 6 статті 81 зазначеного Закону.

3. Короткий зміст рішення апеляційного господарського суду

3.1. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 скасовано ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 16.07.2019, справу № 924/452/16 направлено до місцевого господарського суду для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури. Розподілено судові витрати.

3.2. Поточні податкові зобов`язання чи податковий борг не підлягають списанню (прощенню) відповідно до частини 2 статті 78 Закону про банкрутство. Така заборгованість може лише розстрочуватись або відстрочуватись за умовами мирової угоди.

3.3 . Умови мирової угоди щодо прощення (списання) заборгованості боржника перед Головним Управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області за поточними податковими зобов`язаннями в сумі 2.365.562,57 грн суперечать законодавству, а тому відповідно до частини 3 статті 81 Закону про банкрутство в її затвердженні слід відмовити, на що суд першої інстанції уваги не звернув, що призвело до помилкового висновку про відповідність поданої мирової угоди вимогам законодавства.

4. Встановлені судами попередніх інстанцій обставини

4.1. Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 06.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Штельманчука М. С.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 25.09.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів, який є невід`ємною частиною даної ухвали та визнано, що вимоги кредиторів до боржника - ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" складають загалом суму 20.827.783.403,60 грн.

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 30.11.2017 визнано ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Кучака Ю. Ф.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 30.07.2018 затверджено уточнюючий реєстр вимог кредиторів, який є невід`ємною частиною даної ухвали та визнано, що вимоги кредиторів до боржника - ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" складають загалом суму 23.095.949.233,77 грн.

4.2. Загальними зборами засідання комітету кредиторів від 08.01.2019 (протокол №3) у межах визначеної Законом про банкрутство компетенції, прийнято рішення ліквідатору звернутись із клопотанням до господарського Хмельницької області про затвердження мирової угоди ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ".

29.01.2019 ліквідатором банкрута Кучаком Ю. Ф. подано заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі № 924/452/16 про банкрутство ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ".

Представники кредиторів ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МРІЯ АГРО", Компанії "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, боржника та ліквідатор підтримали подану мирову угоду в редакції від 08.01.2019 та просили суд затвердити її.

Представник ГУ ДФС у Хмельницькій області у своїх усних поясненнях та у поданій суду письмовій позиції зазначив про те, що з метою захисту економічних інтересів держави на даний час укладення мирової угоди є передчасним, оскільки станом на 29.07.2016 (після порушення провадження у справі про банкрутство) податковий борг ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" склав 2.400,00 грн. Також, боржником 20.07.2016 була подана декларація по податку на додану вартість із задекларованою сумою податку до сплати в розмірі 2 398,10 грн, термін сплати якого становить 30.07.2016, однак зазначена сума боржником сплачена не була.

4.3. 08.01.2019 на підставі протоколу засідання комітету кредиторів №3, укладено мирову угоду між боржником - ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кучака Ю. Ф. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.2013), який діє на підставі постанови господарського суду Хмельницької області від 30.11.2017 у справі №924/452/16 з однієї сторони та кредиторами боржника в особі Голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, від імені якого діє Власенко А. А. на підставі довіреності від 23.01.2018, разом поіменовані сторони, з іншої сторони.

Відповідно до положень Закону про банкрутство уклали дану мирову угоду у справі № 924/452/16 про банкрутство ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 34312575, порушеній господарським судом Хмельницької області 06.06.2016, з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та в порядку, визначених цією мировою угодою.

2.1. Предметом даної мирової угоди є домовленість між боржником та кредиторами стосовно порядку погашення заборгованості боржника перед кредиторами та відновлення платоспроможності боржника.

2.2. Ця угода укладається на стадії ліквідаційної процедури боржника, та стосується грошових вимог кредиторів до боржника, які були затверджені судом та включені до реєстру вимог кредиторів, а саме: вимог третьої, четвертої та шостої черг задоволення вимог кредиторів відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

2.3. Враховуючи, що ст. 78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, то до затвердження господарським судом даної мирової угоди повністю погашені грошові вимоги першої черги вимог кредиторів, а саме:

- вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати відсутні;

- витрати на оплату судового збору в сумі 42 424,00 грн.;

- вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому відсутні;

- вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута відсутні.

2.4. Сторони визначили, що загальний розмір заборгованості боржника перед кредиторами третьої, четвертої та шостої черг, яка включена в реєстр вимог кредиторів, в загальному розмірі становить 23.095.906.828,27 грн, з яких:

- Головне Управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій, 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17 в сумі 2 635 562,57 грн. відносяться до третьої черги вимог кредиторів;

- Бі.Ен.Вай.Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, ідентифікаційний код: 02631386, Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5АL, Сполучене Королівство, адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Володимирська 38, 4 поверх в сумі 16.036.317.084,19 грн відносяться до четвертої черги вимог кредиторів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ СЕРВІС", ідентифікаційний код: 38554271, 48042, Тернопільська обл., Підгаєцький район, село Старе Місто, вулиця Бережанська, 48 в сумі 1.077.848,40 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", ідентифікаційний код: 39675472, 47602, Тернопільська обл., Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця І.Богуна, 8 в сумі 506.665,56 грн відносяться до четвертої черги вимог кредиторів, 44.868.041,92 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МРІЯ АГРО", ідентифікаційний код: 35218900, 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8 в сумі 6.007.796,76 грн відносяться до четвертої черги вимог кредиторів, 2.944.846,76 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", ідентифікаційний код: 23697280, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, 1, адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. В.Васильківська, 39 в сумі 79.488.076,56 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ М", ідентифікаційний код: 38094650 Юридична адреса: 47801, Тернопільська обл., Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Д.Галицького, б. 33, кв. 15 в сумі 1.346.199,60 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код: 39983735, 32047, Хмельницька обл., Городоцький район, с. Кремінна, вул. Грушевського, 7 в сумі 286.970,93 грн відносяться до четвертої черги вимог кредиторів;

- "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", ідентифікаційний код: НЕ 211870, Нікіс, 20, 4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 Б в сумі 5.012.229.760,06 грн відносяться до четвертої черги вимог кредиторів, 1.837.834.379,44 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів;

- Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "Мрія Фармінг ПіЕлСі", реєстраційний номер 11212240, місцезнаходження: 54 Роrtland Place, м.Лондон, Сполучене Королівство WIBIDY, адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 Б в сумі 70.363.595,52 грн відносяться до шостої черги вимог кредиторів.

2.5. Сторони визначили, що в затвердженому господарським судом реєстрі вимог кредиторів відсутні кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника.

2.6. На дату укладення даної мирової угоди у боржника не існує зобов`язань інших черг погашення вимог кредиторів.

2.7. З моменту затвердження господарським судом даної мирової угоди вимоги кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними.

3.1. Сторони досягли згоди про те, що:

3.1.1. заборгованість за реєстром вимог кредиторів третьої черги погашається шляхом прощення (списання) кредиторами заборгованості Боржника, а саме Головне Управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області в сумі 2 635 562,57 грн.

3.1.2. заборгованість за реєстром вимог кредиторів четвертої черги погашається шляхом прощення (списання) кредиторами заборгованості боржника, а саме:

- Бі.Ен.Вай.Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, ідентифікаційний код: 02631386, Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5АL , Сполучене Королівство, адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Володимирська 38, 4 поверх в сумі 16.036.317.084,19 грн;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", ідентифікаційний код: 39675472, 47602, Тернопільська обл., Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця І.Богуна, 8 в сумі 506.665,56 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МРІЯ АГРО", ідентифікаційний код: 35218900, 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8 в сумі 6.007.796,76 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код: 39983735, 32047, Хмельницька обл., Городоцький район, с. Кремінна, вул. Грушевського, 7 в сумі 286.970,93 грн;

- "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", ідентифікаційний код: НЕ 211870, Нікіс, 20, 4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 Б в сумі 5.012.229.760,06 грн.

3.1.3. заборгованість за реєстром вимог кредиторів шостої черги погашається шляхом прощення (списання) кредиторами заборгованості боржника, а саме:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", ідентифікаційний код: 23697280, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, 1, адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. В.Васильківська, 39 в сумі 79.488.076,56 грн;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", ідентифікаційний код: 39675472, 47602, Тернопільська обл., Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця І.Богуна, 8 в сумі 44.868.041,92 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МРІЯ АГРО", ідентифікаційний код: 35218900, 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8 в сумі 2.944.846,76 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ М", ідентифікаційний код: 38094650 Юридична адреса: 47801, Тернопільська обл., Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Д.Галицького, б. 33, кв. 15 в сумі 1.346.199,60 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ СЕРВІС", ідентифікаційний код: 38554271, 48042, Тернопільська обл., Підгаєцький район, село Старе Місто, вулиця Бережанська, 48 в сумі 1.077.848,40 грн;

- "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", ідентифікаційний код: НЕ 211870, Нікіс, 20, 4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 Б в сумі 1.837.834.379,44 грн;

- Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "Мрія Фармінг ПіЕлСі", реєстраційний номер 11212240, місцезнаходження: 54 Роrtland Place, м.Лондон, Сполучене Королівство WIBIDY, адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 Б в сумі 70.363.595,52 грн.

Загальна сума заборгованості вимог шостої черги, що погашається боржником на умовах прощення (списання) кредиторами за цією мировою угодою складає 2.037.922.988,20 грн.

4.1. Ця мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження господарським судом.

4.2. Затвердження мирової угоди є підставою для закриття господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника. З дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно із умовами мирової угоди.

4.3. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

4.4. На виконання приписів ч. 2 ст. 78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ця мирова угода підписується керівником органу доходів і зборів за місцезнаходженням боржника.

4.5. Мирова угода може бути визнана судом недійсною, а також розірвана у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.6. Всі питання, що не врегульовані даною мировою угодою, регулюються чинним законодавством України.

4.7. Мирова угода складена в шести примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

4.8. Ця Мирова угода складена англійською та українською мовою. У разі розбіжностей між англійською і українською версією цієї Мирової угоди, українська версія цієї Мирової угоди має переважну силу.

5. Короткий зміст вимог касаційної скарги

5.1 27.12.2019 ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" подано касаційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 в частині скасування ухвали Господарського суду Хмельницької області від 16.07.2019 та залишити названу ухвалу суду без змін.

6. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6.1. Судом апеляційної інстанції було невірно застосовано норми статті 78 Закону про банкрутство, оскільки Закон не містить заборони прощення (списання) заборгованості зі сплати податків, що виникла після порушення провадження у справі про банкрутство.

6.2. Судом апеляційної інстанції не було враховано, що за мировою угодою для ГУ ДФС у Хмельницькій області не були встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди.

6.3. При укладенні мирової угоди сторонами було дотримано вимоги частини 4 статті 78 Закону про банкрутство і підстави для відмови судом у затвердженні мирової угоди, визначені частиною 3 статті 81 цього Закону були відсутні.

6.4. Судом апеляційної інстанції не враховано положення частини 2 статті 78 Закону про банкрутство, яка встановлює обов`язок для органу доходів і зборів підписати мирову угоду.

У постанові Верховного Суду від 17.05.2018 у справі № 914/1606/14 висловлено правову позицію про те, що законодавством не встановлено обов`язок арбітражного керуючого та комітету кредиторів отримувати згоду від органів доходів і зборів на укладення мирової угоди.

Невиконання ГУ ДФС у Хмельницькій області обов`язку щодо погодження та підписання мирової угоди між боржником та кредиторами не може слугувати підставою для відмови у затвердженні такої мирової угоди судом.

6.5. Рішення суду апеляційної інстанції ґрунтується на власному тлумаченні частини 2 статті 78 Закону про банкрутство та посиланні на той факт, що названа норма кореспондується з приписами статей 101, 102 Податкового кодексу України, тоді як до спірних правовідносин норми Податкового кодексу України не підлягають застосуванню.

7. Узагальнені доводи інших учасників на касаційну скаргу

7.1. ГУ ДПС у Хмельницькій області у відзиві заперечувало проти касаційної скарги, просило суд залишити оскаржувану постанову суду без змін, а скаргу - без задоволення, оскільки апеляційним господарським судом було повно, всебічно та об`єктивно з`ясовано обставини, які мають значення для справи, а також вірно застосовано норми матеріального права.

ГУ ДПС у Хмельницькій області вважає обґрунтованим висновок суду апеляційної інстанції про те, що поточні податкові зобов`язання чи податковий борг не підлягають прощенню (списанню) відповідно до частини 2 статті 78 Закону про банкрутство, оскільки така заборгованість може лише відстрочуватися або розстрочуватися, у зв`язку з чим суд першої інстанції мав відмовити у затвердженні мирової угоди.

8. Позиція Верховного Суду та висновки щодо застосування норм права

8.1. Згідно з частиною 1 ст. 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Предметом касаційного перегляду у даній справі є питання законності затвердження господарським судом мирової угоди у справі про банкрутство.

8.2 Насамперед слід зазначити, що під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів (частини 1, 2 статті 77 Закону про банкрутство).

Мирова угода в процедурі банкрутства - це механізм фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства, яка створює баланс інтересів, вона є підсумком всієї процедури банкрутства та результатом всіх проведених спеціальних заходів по фінансовому оздоровленню боржника, передбачених процедурою банкрутства. Закон про банкрутство в першу чергу спрямований саме на відновлення платоспроможності боржника та налагодження його господарської діяльності. Укладення мирової угоди, як одна із стадій процедури банкрутства, направлена на відновлення платоспроможності боржника, а відтак, умови такої угоди мають містити положення, які вказують на можливість сталого функціонування господарюючого суб`єкта, за результатами виконання мирової угоди її учасниками. Аналогічна правова позиція висловлена в постановах Верховного Суду від 03.10.2018 у справі №917/1269/16, від 29.01.2019 у справі № 902/1145/15, від 18.04.2019 у справі № 922/3106/16.

8.3 Відповідно до частин 3, 4 статті 77 Закону про банкрутство рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Абзацом першим частини третьої статті 81 зазначеного Закону передбачено, що господарський суд відмовляє в затвердженні мирової угоди зокрема у разі порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом.

8.4 Як встановлено місцевим господарським судом, загальними зборами засідання комітету кредиторів (протокол №3 від 08.01.2019) було прийнято рішення звернутися до місцевого господарського суду з клопотанням про затвердження мирової угоди.

Подану суду мирову угоду в реакції від 08.01.2019 підтримали ліквідатор та представники кредиторів ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МРІЯ АГРО", Компанії "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед.

Дослідивши умови мирової угоди, місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що укладена мирова угода відповідає вимогам статей 77-81 Закону про банкрутство, не порушує прав кредиторів, а тому підлягає затвердженню із закриттям провадження у справі.

Суд апеляційної інстанції не погодився з висновком місцевого господарського суду та скасував ухвалу про затвердження мирової угоди, наголосивши на тому, що за умовами мирової угоди підлягали прощенню (списанню) поточні кредиторські вимоги ГУ ДФС у Хмельницькій області за податковими зобов`язаннями в сумі 2.365.562,57 грн, що не відповідає нормам частини 2 статті 78 Закону про банкрутство, оскільки поточні податкові зобов`язання чи податковий борг за умовами мирової угоди можуть лише розстрочуватися або відстрочуватися та не підлягають списанню.

Колегія суддів вважає помилковим висновок апеляційного господарського суду, з огляду на наступне.

8.5. Відповідно до статті 77 Закону про банкрутство рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує Голова комітету кредиторів.

Згідно з частиною восьмою статті 26 Закону про банкрутство до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, серед іншого, про підготовку та укладення мирової угоди.

Частина перша статті 78 Закону про банкрутство передбачає, що мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Законом.

За змісту частини 1 статті 45 та статті 78 Закону про банкрутство слідує, що погашення вимог першої черги кредиторів є обов`язковою умовою укладення мирової угоди у справі про банкрутство.

Аналіз природи мирової угоди з урахуванням особливостей правового регулювання, передбачених Законом про банкрутство, дає підстави для висновку про те, що мирова угода у справі про банкрутство одночасно є судовою процедурою банкрутства та цивільно-правовою угодою (правочином), оскільки є домовленістю між боржником і кредиторами, що передбачає право кредиторів захистити свої інтереси в обсязі, передбаченому цією мировою угодою. При цьому, умови мирової угоди щодо порядку та строків погашення боржником кредиторської заборгованості повинні ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (подібний правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 04.09.2018 у справі № 918/2067/14, від 23.01.2020 у справі №5002-3/4321-2012).

Судом першої інстанції встановлено, що рішення про укладення та затвердження судом мирової угоди прийнято Загальними зборами засідання комітету кредиторів від 08.01.2019 (протокол № 3 від 08.01.2019) у межах визначеної Законом про банкрутство компетенції.

Мирова угода укладається на стадії ліквідаційної процедури боржника та стосується грошових вимог кредиторів до боржника, включених до реєстру вимог кредиторів третьої, четвертої та шостої черг задоволення вимог кредиторів. До затвердження господарським судом мирової угоди було повністю погашені грошові вимоги першої черги вимог кредиторів, а саме:

- вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати відсутні;

- витрати на оплату судового збору в сумі 42 424,00 грн.;

- вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому відсутні;

- вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута відсутні.

В затвердженому господарським судом реєстрі вимог кредиторів відсутні кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника.

На дату укладення даної мирової угоди у боржника не існує зобов`язань інших черг погашення вимог кредиторів.

Умовами мирової угоди передбачено, що заборгованість за реєстром вимог кредиторів третьої, четвертої та шостої черг погашається шляхом прощення (списання) кредиторами заборгованості боржника.

При цьому колегія суддів враховує, що несправедливими (дискримінаційними) можуть вважатися умови мирової угоди, які є невигідними (несприятливими) порівняно з умовами щодо інших рівних за статусом (черговістю задоволення вимог) кредиторами, чого у даній справі не встановлено судами передніх інстанцій, як і не встановлено порушення прав сторін чи недотримання під час укладення мирової угоди балансу інтересів боржника та кредиторів.

Наведене підтверджує доводи скаржника (пункти 6.2, 6.3) щодо дотримання вимог статті 78 Закону про банкрутство та відсутності у місцевого господарського суду підстав для відмови у затвердженні мирової угоди відповідно до статті 81 названого Закону.

8.6 . Відносно затвердження судом мирової угоди, яка не була підписана контролюючим органом, колегія суддів зазначає, що норма частини 2 статті 78 Закону про банкрутство встановлює обов`язок такого органу підписати мирову угоду - у разі, якщо умови мирової угоди передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган стягнення зобов`язаний погодитися із задоволенням частини вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. При цьому обов`язок арбітражного керуючого та комітету кредиторів отримання згоди від органу доходів і зборів на укладення мирової угоди також законодавством не встановлено. Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 17.05.2018 у справі №914/1606/14, від 29.01.2019 у справі № 902/1145/15, від 18.04.2019 у справі № 922/3106/16, від 06.11.2019 у справі № 5015/1763/12, від 03.12.2019 у справі №911/2159/16.

Таким чином, невиконання органом податків та зборів обов`язку щодо погодження та підписання мирової угоди між боржником та кредиторами не є підставою для відмови у затвердженні такої мирової угоди судом.

Наведеним підтверджуються доводи касаційної скарги, викладені у пункті 6.4. цієї постанови.

8.7. Відносно посилання суду апеляційної інстанції на неправомірність прощення (списання) за умовами мирової угоди податкового боргу (поточного податкового зобов`язання), колегія суддів зазначає наступне.

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 30.11.2017 визнано ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Наслідки визнання боржника банкрутом визначені у статті 38 Закону про банкрутство, згідно з частиною 1 якої з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута.

- виконання зобов`язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

Згідно з пунктом 1.3. статті 1 Податкового Кодексу України цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов`язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та погашення зобов`язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, зборів на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Таким чином, з моменту визнання боржника у справі про банкрутство банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, порядок погашення податкових зобов`язань або стягнення податкового боргу з такого боржника регулюється Законом про банкрутство.

Системний аналіз положень пункту 1.3. статті 1 Податкового Кодексу України та положень частини 1 статті 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", дає підстави дійти до висновку, що з моменту визнання боржника банкрутом (ухвалення постанови у справі про банкрутство) у банкрута не виникає обов`язку зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) (котрі нараховані після моменту визнання боржника банкрутом банкрутом), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури (аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 12.03.2019 у справі № 910/14827/16 та від 16.10.2019 у справі № 921/184/16-г/10).

Скасовуючи ухвалу місцевого господарського суду з підстав прощення (списання) за умовами мирової угоди поточних податкових зобов`язань, суд апеляційної інстанції не врахував, що нормами частини 2 статті 78 Закону про банкрутство не встановлено обмежень щодо розстрочення чи відстрочення або списання (прощення) податкового боргу, який виник після подання заяви про порушення справи про банкрутство (аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 17.05.2018 у справі № 914/1606/14).

Окрім того, відповідно до частин 1 та 3 статті 38 Закону про банкрутство з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури вимоги за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Після оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом поточні вимоги (грошові вимоги, що виникли під час проведення процедур банкрутства), стають конкурсними вимогами та можуть бути заявлені згідно з частиною 1 статті 38 Закону (аналогічний висновок наведено у постанові Верховного Суду від 31.05.2018 у справі № Б11/068-12).

Таким чином, місцевий господарський суд дійшов правильного висновку, який не спростовано судом апеляційної інстанції, про те, що кредиторські вимоги ГУ ДПС у Хмельницькій області підлягають прощенню (списанню) відповідно до положень статті 78 Закону про банкрутство та умов, викладених в затвердженій мировій угоді.

З урахуванням наведеного, колегія суддів визнає обґрунтованими доводи скаржника, викладені у пунктах 6.1, 6.5 цієї постанови.

8.8. За змістом частин 1, 2, 5 статті 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Рішення суду апеляційної інстанції в оскаржуваній частині наведеним вимогам не відповідає.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно рішень у справах "Пономарьов проти України", "Устименко проти України", "Рябих проти Російської Федерації", "Нєлюбін проти Російської Федерації", повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду, перегляд не повинен фактично підміняти собою апеляцію. Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень.

У рішенні у справі "Сутяжник проти Росії" (заява № 8269/02) від 23.07.2009, Європейський суд з прав людини зробив висновок про те, що не може бути скасоване правильне по суті судове рішення та не може бути відступлено від принципу правової визначеності лише з підстав порушення правил юрисдикції та задля правового пуризму, судове рішення може бути скасоване лише з метою виправлення істотної судової помилки. Так, у даному рішенні зазначено, що пуризм у загальноприйнятому розумінні є надмірним прагненням до чистоти, переваги форми над змістом.

Судом апеляційної інстанції не спростовано висновки місцевого господарського суду про те, що затверджена місцевим господарським судом мирова угода відповідає встановленим законодавчим вимогам до мирової угоди у справі про банкрутство та порядку її укладення, а відтак судом правомірно затверджено мирову угоду у даній справі.

8.9. Відповідно до п.4 ч.1 ст. 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині.

Згідно зі ст. 312 ГПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

Враховуючи, що за результатами касаційного перегляду Верховним Судом даної справи доводи скаржника щодо неправильного застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права знайшли своє підтвердження, що призвело до скасування законного судового рішення, касаційна скарга підлягає задоволенню, постанова Північно-Західного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 в частині задоволення апеляційної скарги ГУ ДПС у Хмельницькій області має бути скасована, а ухвала Господарського суду Хмельницької області від 16.07.2019 - залишена в силі.

Керуючись статтями 300, 301, 304, 308, 312, 314, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" задовольнити.

2. Постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 у справі № 924/452/16 в частині задоволення апеляційної скарги Головного управління ДПС у Хмельницькій області скасувати.

3. Ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 16.07.2019 у справі №924/452/16 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О. В. Васьковський

Судді С. В. Жуков

В. Я. Погребняк

Дата ухвалення рішення 26.05.2020
Зареєстровано 04.06.2020
Оприлюднено 04.06.2020

Судовий реєстр по справі 924/452/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 17.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.01.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 17.01.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону