ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.06.2020Справа № 910/5331/20

За позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03150, м. Київ, вул. Тверська (Єжи Гедройця) 5) в особі регіональної філії "Донецька залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця"(84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДВТОРЛОМ" (01010, м. Київ, вул. Левандовська,буд.3, літ.В)

про стягнення 206 610, 00 грн.

Суддя Літвінова М.Є.

Без виклику представників учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Західвторлом" (далі - відповідач) про стягнення 206 610, 00 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що відповідач при відправлені вантажу за накладною № 36210094 неправильно зазначив його масу, яка за результатами комісійного зважування виявилась більшою ніж зазначено у накладній, у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача штраф у вищевказаному розмірі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2020 судом вирішено розглядати справу № 910/5331/20 за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

21.05.2020 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, до якого додано заяву про заперечення щодо розгляду даної справи в порядку спрощеного позовного провадження та клопотання про об`єднання справ в одне провадження № 910/3680/20, № 910/5224/20 та № 910/5331/20 в одне провадження.

02.06.2020 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив, заперечення на заяву щодо розгляду справи в порядку загального позовного провадження та заперечення на клопотання про об`єднання справ в одне провадження.

Обґрунтовуючи вказану заяву про розгляд справи за правилами загального позовного провадження відповідач зазначає, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі вимагає проведення судового засідання з викликом сторін, що в свою чергу дозволить повно та всебічно встановити обставини, що мають значення для справи.

Розглянувши заяву відповідача про розгляд справи в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Частиною 6 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:

- предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Суд зазначає, що предметом позову є стягнення 206 610, 00 грн., що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а характер спірних правовідносин та предмет доказування (як було визначено судом в ухвалі про відкриття провадження у справі від 23.04.2020) не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Разом з тим, суд звертає увагу відповідача, що при розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, сторони наділені повним обсягом передбачених законом процесуальних прав та можливостей, зокрема щодо права на ознайомлення з матеріалами справи, надання письмових пояснень та доказів.

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для здійснення розгляду справи № 910/5331/20 в порядку загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання в даній справі, а тому відмовляє у задоволенні означеної заяви відповідача.

Щодо клопотання відповідача про об`єднання справ в одне провадження, суд зазначає наступне.

Обґрунтовуючи клопотання відповідач вказує, що в усіх вищезазначених справах одні й ті ж сторони, а також однакові підстави позову - неправильно зазначена маса вантажу в залізничних накладних, тому просить об`єднати справи № 910/3680/20, № 910/5224/20 та № 910/5331/20 в одне провадження.

Так, відповідно до ст. 173 ГПК України, суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об`єднати в одне провадження декілька справ за позовами:

1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача;

2) одного й того самого позивача до різних відповідачів;

3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.

Об`єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання, а у спрощеному позовному провадженні - до початку розгляду справи по суті у кожній із справ.

Не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам.

Про об`єднання справ в одне провадження, роз`єднання позовних вимог, про відмову в об`єднанні справ в одне провадження, роз`єднанні позовних вимог суд постановляє ухвалу.

Справи, що перебувають у провадженні господарського суду, в разі об`єднання їх в одне провадження передаються на розгляд судді, який раніше за інших суддів відкрив провадження у справі.

Якщо провадження у справах було відкрито в один день, справи, в разі об`єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який першим прийняв рішення про їх об`єднання.

Справи, об`єднані в одне провадження, роз`єднанню не підлягають.

Частиною 1 статті 2 ГПК України унормовано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства є: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін; 5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов`язковість судового рішення; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках; 10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (ч.3 ст.2 Господарського процесуального кодексу України).

Приймаючи до уваги, що предметом спору у справах № 910/3680/20, № 910/5224/20, № 910/5331/20 є стягнення штрафу через неправильно зазначену масу вантажу за різними накладними, враховуючи нарахування позивачем штрафних санкцій по кожному перевезенню окремо, за висновком суду об`єднання справ в одне провадження значно ускладнить вирішення спору з дотриманням строку розгляду справ, тому клопотання відповідача про об`єднання справ № 910/3680/20, № 910/5224/20, № 910/5331/20 в одне провадження задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 173, 234, 235, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви відповідача про розгляд справи № 910/5331/20 за правилами загального позовного провадження відмовити.

2. У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДВТОРЛОМ" про об`єднання справ № 910/3680/20, № 910/5224/20, № 910/5331/20 в одне провадження - відмовити.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання не підлягає оскарженню.

Суддя М.Є. Літвінова

Дата ухвалення рішення 22.06.2020
Оприлюднено 24.06.2020

Судовий реєстр по справі 910/5331/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/5331/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону