КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2020 року справа № 320/6336/19

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кушнової А.О, за участю секретаря судового засідання Сакевич Ж.В., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області про визнання протиправним та скасування рішення,

Суть спору: до Київського окружного адміністративного суду звернувся Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ із позовом до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області про визнання протиправним та скасування рішення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області №276 від 10.10.2019 "Про повернення коштів фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнодержавне соціальне страхування".

Позовні вимоги мотивовані тим, що зазначене рішення прийняте безпідставно, оскільки позивач обґрунтовано та на підставі виданих у 2017-2018 роках медичними закладами України листків непрацездатності розрахував та виплачував своїм працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України компенсацію втрати заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності.

Позивач вважає, що вказаним рішенням до нього застосовані санкції за порушення, яких посадові особи Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ не вчиняли, а усі виявлені перевіркою неточності у заповненні бланків 8-ми лікарняних листків були здійснені працівниками державних чи комунальних медичних установ України. На думку позивача, відбиток печатки не може бути обов`язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб`єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, а копія документа вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб`єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. На думку позивача, наявність або відсутність відбитку печатки суб`єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 25.11.2019 відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач проти позову заперечує, подав до суду відзив на адміністративний позов. Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Київській області позовні вимоги заперечуються з огляду на правомірність власних дій та прийнятого рішення, з посиланням на положення Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406, якою регламентовано порядок оформлення листка непрацездатності, та положення якої є обов`язковими для лікарів, застрахованих осіб, комісій соціального страхування (уповноважених осіб) страхувальників, Фонду соціального страхування України та його робочих органів.

Відповідач стверджує, що для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності єдиною і необхідною умовою, що підтверджує юридичний факт наявності права застрахованої особи на її отримання, є виданий у встановленому порядку медичним закладом листок непрацездатності. При цьому, відповідач у відзиві на позов вказує на встановлений за результатами перевірки Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ інспекторами Фонду факт видачі та заповнення листків непрацездатності з порушенням встановленого законодавством порядку. Зокрема, у листках непрацездатності АДА №165841, АДІ №413760, АДІ №100902, АДІ №911256 відсутні печатки лікуючих лікарів, у листку непрацездатності АДВ №137332 відсутня печатка завідувача відділення, у листку непрацездатності АДІ №700873 відсутня печатка закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності , у листку непрацездатності АДІ в„–705859 відсутній кутовий штамп закладу охорони здоров`я, у листку непрацездатності АДІ №787361 на виправленні стоїть печатка іншого закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності . На думку відповідача, такі листки непрацездатності Комісією із соціального страхування не повинні прийматися для призначення матеріальної допомоги і відповідно мають бути повернені працівникам підприємства (застрахованим особам) для повторного звернення в заклади охорони здоров`я за місцем їх видачі для усунення недоліків заповнення або заповнення належним чином, після чого Комісія приймає обґрунтоване рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Вважає позовні вимоги безпідставними та просить у задоволенні позову відмовити.

Відповідно до частини 5 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За відсутності таких клопотань розгляд справи судом здійснено у порядку письмового провадження за наявними у ній матеріалами та доказами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, скорочене найменування МОЗМ дніпровських водосховищ (ідентифікаційний код 04389466) зареєстровано як юридична особа 17.12.1991, місцезнаходженням юридичної особи є: 07301, Київська область, місто Вишгород, вулиця Київська, будинок 10-В, про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.12.2019 за №24992546 (а.с. 118-120).

23.09.2019 на підставі повідомлення про проведення перевірки від 10.09.2019 №17 (а.с.100), направлення від 20.09.2019 №27 (а.с.99) та наказу від 19.06.2019 №12 (а.с.97) про проведення перевірки посадовими особами Управління виконавчої дирекції Фонду у Київській області (Вишгородського відділення) проведено планову перевірку Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ дотримання страхувальником вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування за період з 01.04.2016 по 30.06.2019, за результатами якої складено Акт перевірки дотримання страхувальниками вимог у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування від 23.09.2019 №27 (а.с.14-29) (далі - Акт перевірки).

Під час проведення перевірки відповідачем було встановлено порушення позивачем вимог частини першої статті 31 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування", а саме листки непрацездатності в кількості 8 шт. було оплачено із порушеннями в оформленні.

У зв`язку з встановленим порушенням відповідач прийшов до висновку про неправомірність порядку використання позивачем страхових коштів загальнообов`язкового державного соціального страхування на суму 10819,85 грн.

30.09.2019 позивачем підготовлені заперечення на Акт перевірки. Зі змісту заперечень вбачається, що позивач не згоден із виявленими відповідачем порушеннями стосовно отримання фінансування на підставі листків непрацездатності, що оформлені із порушенням вимог законодавства. Так, зазначено, що відповідно до пункту 8.3 Інструкції Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян , затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України від 13.11.2001 №455, за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарі несуть відповідальність згідно із законодавством України, а покладання відповідальності на Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ є протиправним (а.с.35-46).

10.10.2019 у відповіді на заперечення позивача Управління виконавчої дирекції Фонду у Київській області №08/2979 повідомило, що положення Інструкції від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 є обов`язковими для лікарів, застрахованих осіб, комісій соціального страхування (уповноважених осіб) страхувальників, Фонду соціального страхування України та його робочих органів, а тому МОЗМ дніпровських водосховищ слід у визначені законодавством терміни виконати рішення про повернення коштів Фонду та сплатити застосовані фінансові санкції за порушення законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 10.10.2019 №276 (а.с.30-34).

На підставі висновків Акту перевірки відповідачем 10.10.2019 було прийнято рішення №276 про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, яким за результатами матеріалів документальної планової перевірки Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ з питань дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування, якою виявлено порушення частини першої статті 31 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування", а також порушення п.п. 3.1, 3.12, 4.5 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних видатків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406; п. 2.2 Положення про комісію (уповноваженого) з соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №13, зобов`язано позивача повернути до Фонду соціального страхування 10819,85 грн. неправомірно витрачених коштів Фонду та застосовано до Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ фінансові санкції у розмірі 5409,93 грн. (а.с.13) (далі - Рішення).

При цьому, суд звертає увагу, що загальна сума порушень за Актом перевірки склала 10818,95 грн., а в рішенні від 10.10.2019 №276 відповідачем зобов`язано позивача повернути до Фонду соціального страхування України неправомірно витрачених коштів Фонду в сумі 10819,85 грн.

Прийняття оскаржуваного рішення мотивовано обставинами, зазначеними в Акті перевірки від 23.09.2019 №27. В процесі аналізу змісту 8-ми листків непрацездатності, прийнятих до обліку та виплати МОЗМ дніпровських водосховищ, інспекторами відповідача у порушення позивачем частини 1 статті 31 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 23.09.1999 №1105-ХІV встановлено наступні факти:

1) лікарняний серії АДІ №700873, виданий 05.12.2017 ОСОБА_1 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.1 якої чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров`я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності , в даному випадку в правому верхньому та нижньому кутах відсутня печатка Для листків непрацездатності . Та порушено п.4.5, відповідно до якого у разі помилок у тексті здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом Виправленому вірити , підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності , в даному випадку на виправленні відсутня печатка закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності ;

2) лікарняний серії АДА в„–165841 , виданий 15.02.2017 ОСОБА_2 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.12 якої у стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов`язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками, в даному випадку стоїть печатка іншого лікаря;

3) лікарняний серії АДІ №413760, виданий 10.11.2017 ОСОБА_3 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.12 якої у стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов`язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками, в даному випадку відсутня печатка лікуючого лікаря;

4) лікарняний серії АДІ №100902, виданий 08.11.2017 ОСОБА_4 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.12 якої у стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов`язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками, в даному випадку відсутня печатка лікуючого лікаря;

5) лікарняний серії АДІ №787361, виданий 11.09.2017 ОСОБА_5 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.4.5 якої у разі помилок у тексті здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом Виправленому вірити , підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності , в даному випадку на виправленні стоїть печатка іншого закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності ;

6) лікарняний серії АДВ №137332, виданий 18.09.2017 ОСОБА_4 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.12 якої у стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов`язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками, в даному випадку відсутня печатка завідувача відділення;

7) лікарняний серії АДІ №705859, виданий 15.12.2017 ОСОБА_6 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.1 якої чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров`я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності , в даному випадку відсутній штамп закладу охорони здоров`я в лівому верхньому куті;

8) лікарняний серії АДІ №911256, виданий 21.03.2018 ОСОБА_7 , порушено Інструкцію від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 зі змінами, згідно з п.3.12 якої у графі Звільнення від роботи у першому стовпчику З якого числа дата видачі ЛН (za454-04) (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику До якого числа включно дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику Підпис та печатка лікаря продовження або закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря, в даному випадку стоїть печатка іншого лікаря.

Правова позиція відповідача в цій справі полягає в тому, що виявлені при перевірці помилки у заповненні працівниками медичних закладів бланків лікарняних листків, на які позивач не звернув належної уваги та прийняв їх до відшкодування застрахованим особам, є доказами порушення позивачем вимог ч. 1 ст. 31 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування" та п.п. 3.1, 3.12, 4.5 Інструкції "Про порядок заповнення листка непрацездатності", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі - Інструкція № 532), що призвело до неправомірних витрат позивачем грошей Фонду соціального страхування України на виплату працівникам позивача компенсації втрати здоров`я.

За твердженням відповідача згідно з п.3.1. Інструкції №532 у листку непрацездатності має бути зазначено: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров`я (повністю), що підтверджується штампом та печаткою цього закладу "Для листків непрацездатності"; дата видачі листка непрацездатності (цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрою вказується рік видачі); прізвище, ім`я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать - підкреслюється з даних переліку; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

Згідно з п.3.12 Інструкції №532 у листку непрацездатності у графі Звільнення від роботи у першому стовпчику З якого числа дата видачі лікарняного листка (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику До якого числа включно дата продовження лікарняного листка (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику Підпис та печатка лікаря продовження або закриття лікарняного листка підтверджується підписом та печаткою лікаря.

Відповідно до п.4.5 Інструкції №532 у разі помилок у тексті здійснюється вправлення тексту, що підтверджується записом Виправленому вірити , підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності .

На думку відповідача, позивач мав повернути своїм працівникам (застрахованим особам) зазначені вище листки непрацездатності, що заповнені з порушенням встановленого законодавством порядку, для повторного звернення в заклади охорони здоров`я за місцем їх видачі для усунення недоліків заповнення або заповнення належним чином, і лише після цього приймати рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Заперечуючи проти цих доводів, позивач вказував, що відповідно до п.8.3 Інструкції №532 за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарі несуть відповідальність згідно із законодавством України, а покладання відповідальності на МОЗМ дніпровських водосховищ за порушення порядку заповнення медичними працівниками закладів охорони здоров`я листків непрацездатності є протиправним та безпідставним.

Стосовно відсутності печаток на листках тимчасової непрацездатності позивач у позовній заяві зазначив, що Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями від 23.03.2017 №1982-VІІІ внесено зміни до деяких законодавчих актів, а саме до статті 58-1 Господарського кодексу України, відповідно до нової редакції якої суб`єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки, використання суб`єктом господарювання печатки не є обов`язковим.

Також позивач вважає, що наявність або відсутність відбитка печатки суб`єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків, а частина 15 статті 16 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров`я визначає як можливість, а не обов`язковість використання печатки медичними закладами: заклади охорони здоров`я, утворені в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров`я - державних та комунальних установ, можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах банків, печатки .

Вважаючи свої права порушеними, позивач звернувся до суду з позовом.

Оцінюючи ці доводи в їх сукупності та проаналізувавши усі письмові докази, надані сторонами, суд зазначає наступне.

Згідно зі статтею 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право гарантується загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Правові, організаційні та фінансові основи загальнообов`язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності застрахованим особам відповідно до Основ законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування визначаються Законом України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі - Закон № 1105-XIV, в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до частини першої статті 4 Закону № 1105-XIV Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Відповідно до пункту першого частини першої статті 20 Закону № 1105-XIV за страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид матеріального забезпечення та соціальних послуг як допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною).

Відповідно до частини першої статті 22 Закону № 1105-XIV допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною;

3) необхідності догляду за хворим членом сім`ї;

4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8) перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Згідно з частиною першою статті 30 Закону № 1105-XIV матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), або фізичною особою - підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (абз.1 ч.3 статті 30 Закону № 1105-XIV).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг (абз.2 ч.3 статті 30 Закону № 1105-XIV).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду (абз.3 ч.3 статті 30 Закону № 1105-XIV).

На підставі рішення комісії із соціального страхування страхувальник - роботодавець розраховує суми матеріального забезпечення відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням та здійснює їх виплату застрахованим особам за рахунок коштів ФССУ.

На підставі ст.31 Закону № 1105-XIV, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров`я, яка його видає. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я, за погодженням з Фондом.

Тобто, для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності єдиною і необхідною умовою, що підтверджує юридичний факт наявності права на її отримання, є належним чином виданий та оформлений листок непрацездатності.

Як зазначено вище законодавець відніс до основних завдань і функцій Фонду та його робочих органів здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності.

За період з 01.04.2016 по 30.06.2019, охоплений перевіркою, умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальників для надання ними матеріального забезпечення, передбаченого статтею 34 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Закон), за видами: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) визначалися Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 №26, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за №111/18849 (далі - Порядок № 26, який був чинним до 01.10.2018) та Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженим Постановою Правління Фонду соціального страхування України 19 липня 2018 року № 12 (далі - Порядок №12, який набрав чинності 01.10.2018).

Згідно з пунктом 3 Порядку №26 у разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених статтею 51 Закону, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженою Постановою Правління Фонду від 23.06.2008 N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 N 636/15327, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок (п.4 Порядку №26).

Відповідно до пункту 2 Порядку № 12 у разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов`язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) із страхування з тимчасової втрати працездатності, на підставі поданих документів, передбачених статтею 31 Закону, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення (далі - комісія) страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення (абз.2 п.2 Порядку №12).

Після отримання рішень Комісії з соціального страхування підприємства, у відповідності до п.5 Порядку № 26 та аналогічних за змістом положень пунктів 5-7 Порядку №12 з метою отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення своїм працівникам, позивач звертався до робочого органу Фонду за місцем обліку (м. Вишгород) із заявою-розрахунком. На підставі цього розрахунку позивач у 2017-2018 роках отримав від Фонду соціального страхування та виплатив своїм працівникам по спірних восьми листках непрацездатності кошти на загальну суму 10819,85 грн.

Зафіксувавши у Таблиці 2 Акту перевірки від 23.09.2019 результати перевірки фінансової діяльності МОЗМ дніпровських водосховищ по нарахуванню та виплаті соціальної допомоги, Управління виконавчої дирекції ФСС України у Київській області стверджує, що підприємство неправомірно прийняло від працівників (застрахованих осіб) 8 листків непрацездатності до свого первинного бухгалтерського обліку й послідуючої оплати лікарняних застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Перевірка підтвердила, що в усіх випадках виплата працівникам коштів за лікарняними листками проводилася на підставі рішень Комісії з соціального страхування МОЗМ дніпровських водосховищ.

Наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406 "Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 р. за N 1454/10053, затверджено Зразок листка непрацездатності, Технічний опис листка непрацездатності та Інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності.

Згідно з пунктом 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої згаданим спільним наказом від 3 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406 (далі - Інструкція №532) Листок непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв`язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка ЛН заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (абз.2 п.1 Інструкції №532).

Відповідно до пп.2.1. п.2 Інструкції №532 підкреслюється слово "первинний" або "продовження", у разі продовження листка непрацездатності зазначається номер попереднього. Указуються: прізвище, ім`я та по батькові (повністю) непрацездатного та місце його роботи (назва підприємства, установи, організації), дата видачі листка непрацездатності (цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрою зазначається рік), прізвище лікаря, який видав листок непрацездатності, номер медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, підпис одержувача у графі "Підпис одержувача".

Згідно з пп.2.2. п.2 Інструкції №532 паспортна частина листка непрацездатності (прізвище непрацездатного, ім`я та по батькові, вік) заповнюється за даними документів, місце роботи - зі слів непрацездатного.

Відповідно до пп.3.1. п.3 Інструкції №532 підкреслюється слово "первинний" або "продовження" із зазначенням номера та серії попереднього листка непрацездатності у разі його продовження. Чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров`я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров`я "Для листків непрацездатності"; дата видачі листка непрацездатності (цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрою вказується рік), прізвище, ім`я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать підкреслюється; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

Відповідно до п.3.12 Інструкції №532, передбачено, що у графі "Звільнення від роботи" у першому стовпчику "З якого числа" дата видачі ЛН (za454-04) (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику "До якого числа включно" дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику "Підпис та печатка лікаря" продовження або закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис терміну лікування здійснюється відповідно до п. 2.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 року №455, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за № 1005/6196. Продовження ЛН здійснюється з обов`язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови лікарсько-консультативної комісії, що засвідчується їх підписами.

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов`язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками.

Також, п. 4.5 Інструкції №532 передбачено, що у разі помилок у тексті здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом "Виправленому вірити", підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров`я "Для листків непрацездатності".

Правова позиція відповідача полягає у тому, що Комісія із соціального страхування позивача в недостатній мірі перевірила підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності працівників, а начальником підприємства разом із головним бухгалтером включено до заяв-розрахунків для отримання матеріальної допомоги листки непрацездатності, які видані та заповнені з порушенням діючих інструкцій щодо їх видачі та заповнення, чим порушено ч. 1 ст.31 Закону №1105 та вчинено порушення порядку використання страхових коштів фонду.

Так, з листка непрацездатності АДІ №700873 , виданого ОСОБА_1 на період з 05.02.2018 по 18.02.2018 (продовження листка), вбачається, що зазначений листок непрацездатності виданий Комунальним закладом Вишгородською центральною районною лікарнею, однак в правому верхньому та нижньому кутах відсутня печатка Для листків непрацездатності вказаного закладу охорони здоров`я . Також, запис лікаря Виправленому вірити , вчинений при виправленні тексту, не підтверджено печаткою закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності . Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 2779,00 грн. Заява-розрахунок №673 від 13.12.2017, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 14.12.2017 №806 (а.с.65, 101).

З листка непрацездатності АДА в„– 165841 , виданого ОСОБА_2 на період з 07.02.2017 по 15.02.2017 (первинний), вбачається, що у стаціонарному відділенні підписи лікаря і завідувача відділення, засвідчено, зокрема, печаткою лікаря з іншим прізвищем . Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 282,40 грн. Заява-розрахунок №398Ф від 28.02.2017, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 06.03.2017 №535 (а.с.72, 101);

З листка непрацездатності АДІ №413760 , виданого ОСОБА_3 на період з 06.11.2017 по 10.11.2017 (продовження листка), вбачається, що у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою лише підпис завідувача відділення, у той же час відсутня печатка лікуючого лікаря. Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 1122,95 грн. Заява-розрахунок №767 від 29.12.2017, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 11.01.2018 №51 (а.с.71, 101);

З листка непрацездатності АДІ №100902 , виданого ОСОБА_4 , на період з 02.11.2017 по 08.11.2017 (продовження листка), вбачається, що у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою лише підпис завідувача відділення, у той же час відсутня печатка лікуючого лікаря. Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 959,94 грн. Заява-розрахунок №597 від 06.12.2017, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 07.12.2017 №728;

З листка непрацездатності АДІ №787361 , виданого 11.09.2017 ОСОБА_5 , на період з 21.08.2017 по 30.08.2017 (первинний), вбачається, що запис лікаря Виправленому вірити , вчинений при виправленні тексту, підтверджено печаткою іншого закладу охорони здоров`я Для листків непрацездатності . Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 412,25 грн. Заява-розрахунок №285 від 05.10.2017, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 06.10.2017 №348 (а.с.67, 101);

З листка непрацездатності АДВ №137332 , виданого ОСОБА_4 , на період з 21.08.2017 по 18.09.2017 (продовження листка), вбачається, що у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою лише підпис лікуючого лікаря, у той же час відсутня печатка завідувача відділення. Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 4479,72 грн. Заява-розрахунок №285 від 05.10.2017, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 06.10.2017 №348 (а.с.68, 101);

З листка непрацездатності АДІ №705859 , виданого ОСОБА_6 , на період з 15.12.2017 по 28.12.2017 (первинний), вбачається, що відсутній штамп закладу охорони здоров`я в лівому верхньому куті. Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 1685,18 грн. Заява-розрахунок №136 від 31.01.2018, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 07.12.2018 №223 (а.с.66, 101);

З листка непрацездатності АДІ №911256 , виданого ОСОБА_7 , на період з 21.03.2018 по 30.03.2017 (первинний), вбачається, що у четвертому стовпчику Підпис та печатка лікаря закриття ЛН, підпис лікуючого лікаря засвідчено печаткою лікаря з іншим прізвищем. Це призвело до переплати за рахунок коштів Фонду у розмірі 782,65 грн. Заява-розрахунок №690 від 27.04.2018, яка була профінансована згідно платіжного доручення від 14.05.2018 №875 (а.с.69, 101).

Таким чином суд наголошує, що наявність печатки та штампу закладу охорони здоров`я "Для листків непрацездатності", засвідчення печаткою підпису лікаря, засвідчення печаткою підпису у стаціонарному відділенні як лікуючого лікаря, так і завідувача відділенням, наявність печатки при виправленні тексту, - є обов`язковою умовою.

Разом з цим лікарняні листи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідних печаток не містять, що позивачем не заперечується.

Таким чином, у вищезазначених листках непрацездатності наявні порушення їх заповнення всупереч вимогам п.3.1, 3.12, 4.5 Інструкції №532, тому суд не може вважати їх виданими відповідно до вимог законодавства.

Доводи позивача щодо того, що відповідно до нової редакції статті 58-1 Господарського кодексу України, викладеної після внесення змін Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями від 23.03.2017 №1982-VІІІ про те, що суб`єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки та використання суб`єктом господарювання печатки не є обов`язковим, суд до уваги не бере у зв`язку з тим, що відносини між закладом охорони здоров`я в особі лікаря та фізичною особою - пацієнтом (застрахованою особою в розумінні Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 23.09.1999 №1105-ХІV) за своєю суттю не є господарськими відносинами, а лікар не є суб`єктом господарювання у розумінні Господарського кодексу України.

В даному випадку відносини між лікарем та фізичною особою - пацієнтом (хворим) є відносинами у сфері охорони здоров`я, а відносини між фізичною особою, яка отримала виданий та заповнений листок непрацездатності відповідно до вимог законодавства (застрахована особа) та Фондом соціального страхування України в особі управління виконавчої дирекції Фонду у Київській області є відносинами у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування (система прав, обов`язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України).

Отже, суд погоджується з доводами відповідача, що листки непрацездатності серії АДІ в„–700873 ОСОБА_1 на період непрацездатності з 05.02.2018 по 18.02.2018, серії АДА в„–165841 ОСОБА_2 на період з 07.02.2017 по 15.02.2017, серії АДІ № 413760 ОСОБА_3 на період з 06.11.2017 по 10.11.2017, серії АДІ в„–100902 ОСОБА_4 на період з 02.11.2017 по 08.11.2017, серії АДІ № 787361 ОСОБА_5 на період з 21.08.2017 по 30.08.2017, серії АДВ №137332 ОСОБА_4 на період з 21.08.2017 по 18.09.2017, серії АДІ в„–705859 ОСОБА_6 на період з 15.12.2017 по 28.12.2017, серії АДІ №911256 ОСОБА_7 на період з 21.03.2018 по 30.03.2017, видані з порушенням Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності.

Відповідно до ст. 30 Закону №1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду.

Пунктом 2.2 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 №25, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008р. за №636/15327, передбачено, що комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства зобов`язана: - приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг; - приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Підпунктом 3.1.1 п.3.1 вказаного Положення передбачено, що комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства: приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Тобто одним з обов`язків комісії є перевірка правильності видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

Таким чином, під час перевірки правомірності призначення комісією із соціального страхування матеріального забезпечення застрахованим особам, виконання нею обов`язків щодо розгляду підстав і правильності видачі листків непрацездатності спеціалістом виконавчої дирекції, встановлені випадки безпідставного призначення допомоги по листках непрацездатності, що видані та оформлені з порушенням вимог Інструкції №532.

Суд зазначає, що листок непрацездатності є підставою для призначення допомоги лише у разі, якщо його зміст та форма відповідає вимогам установленим Інструкцією №532.

Крім того, у відповідності до п. 2.15 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 первинні документи підлягають обов`язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов`язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув`язка окремих показників.

Пунктом 2.16 цього Положення передбачено, що у разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Тобто, первинні документи, що суперечать законодавчим та нормативним актам, забороняється приймати до виконання.

Відповідно до ч.6 ст.15 Закону №1105 у разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

Суд відхиляє твердження позивача про те, що у нього були відсутні підстави для не надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначені статтею 36 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням та статтею 23 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування , за вищезазначеними листками непрацездатності, оскільки вказаними нормами визначені підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, а оскаржуване рішення прийнято за порушення позивачем статті 31 цього Закону, якою встановлено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Також, є безпідставним посилання позивача на пункт 8.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, яким передбачено, що за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, відповідальність несуть лікарі, оскільки оскаржуваним рішенням позивача притягнуто до відповідальності не за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, а за порушення порядку використання страхових коштів, що були виплачені за листками непрацездатності, які заповнені з порушенням встановлених правил, обов`язок перевірки яких покладено на працівників, які ведуть бухгалтерський облік.

Таким чином, суд вважає, що Управління виконавчої дирекції Фонду у Київській області ФСС (Вишгородське відділення) правомірно прийняло рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування №276 від 10.10.2019.

Аналогічні правові висновки викладені Верховним Судом у постанові від 01.03.2018 у справі № 805/3126/17-а, від 29.04.2020 у справі № 805/1376/16-а.

За вимогами ч. 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Оскільки у порушення вимог чинного законодавства, позивач нарахував та сплатив допомогу по тимчасовій непрацездатності за листками непрацездатності серії АДІ №700873, АДА №165841, АДІ №413760, АДІ №100902, АДІ №787361, АДВ №137332, АДІ №705859, АДІ №911256, які були видані та оформлені неналежним чином, відповідач правомірно прийняв рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Виходячи з системного аналізу положень законодавства України та наявних в матеріалах справи доказів, оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, зважаючи на взаємний та достатній зв`язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що адміністративний позов позивача не підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 143 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Приймаючи до уваги те, що адміністративний позов не підлягає задоволенню, то судові витрати не відшкодовуються позивачу.

Керуючись статтями 243-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

У задоволенні адміністративного позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Київський окружний адміністративний суд.

Повний текст судового рішення складено 30.06.2020.

Суддя Кушнова А.О.

Дата ухвалення рішення 30.06.2020
Зареєстровано 30.06.2020
Оприлюднено 01.07.2020

Судовий реєстр по справі 320/6336/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.06.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.11.2019 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 25.11.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.09.2019 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 320/6336/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону