Ухвала
від 29.06.2020 по справі 910/2869/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"30" червня 2020 р. м.Київ Справа№ 910/2869/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Станіка С.Р.

суддів: Тарасенко К.В.

Тищенко О.В.

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 27.04.2020 (повне рішення складено 27.04.2020)

у справі №910/2869/20 (суддя Данилова М.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард"

до Акціонерного товариства "Українська залізниця"

про стягнення грошових коштів

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.04.2020 у справі №910/2869/20 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард" задоволено частково, вирішено стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРЕЙНСВАРД" штраф за несвоєчасну доставку вантажу у сумі 5 655,78 грн., витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 2000,00 грн., судовий збір у розмірі 2 102,00 грн.

Не погодившись з вказаним рішенням, позивач (ТОВ "Грейнсвард") 15.06.2020 (згідно інформації відділення поштового зв`язку АТ Укрпошта на конверті у якому надійшла апеляційна скарга) звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 27.04.2020 у справі №910/2869/20 в частині відмови у стягненні 4000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу та прийняти у цій частині нове рішення, яким стягнути з відповідача на корить позивача витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 4000,00 грн., у решті рішення суду першої інстанції залишити - без змін. Також скаржник просить судові витрати покласти на відповідача у справі.

Окрім того, в апеляційній скарзі скаржником викладено клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, встановленого для подання апеляційної скарги на рішення суду, обґрунтоване тим, що дана справа розглядалась господарським судом в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення та виклику сторін, повний текст оскаржуваного рішення не було вручено скаржнику у день проголошення чи складання та було отримано останнім засобами поштового зв`язку лише 21.04.2020 у період дії карантину на всій території України, що унеможливило своєчасне подання апеляційної скарги в законодавчо встановлений строк.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.06.2020 для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард" сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Станік С.Р., судді Тищенко О.В., Тарасенко К.В.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в статтях 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно Конституції України реалізація права особи на судовий захист здійснюється, зокрема, шляхом оскарження судових рішень у судах апеляційної інстанції, оскільки перегляд таких рішень в апеляційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 №343 продовжено карантин в Україні з 11 травня 2020 до 22 травня 2020, а також з 22.05.2020 до 22.06.2020 запроваджено адаптивний карантин.

Одночасно, колегія суддів зазначає, що статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до пункту 4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Частиною 1 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Отже, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання апеляційної скарги є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а матеріали, додані до апеляційної скарги, є достатніми для відкриття апеляційного провадження. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло. Підстав для повернення апеляційної скарги або залишення без руху апеляційної скарги - не встановлено.

Частиною 5 ст. 262 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд апеляційної інстанції приходить до висновку за необхідне зупинити дію оскаржуваного рішення у зв`язку з відкриттям апеляційного провадження.

Разом з цим, згідно з ч. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі (Глава 1. Апеляційне провадження).

За правилами п. 1 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно абзацу 4 ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (станом на день звернення з апеляційною скаргою) встановлено, що з 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102,00 грн.

Отже, малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує 210200,00 грн (2102,00 грн * 100 = 210200,00 грн).

Враховуючи, що предметом позову у цій справі є вимога про стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну доставку вантажу в розмірі 5 655,78 грн., вказана справа, у відповідності до приписів Господарського процесуального кодексу України, відноситься до малозначних справ.

Частиною 10 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України визначено, що апеляційні скарги на рішення господарського суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ч. 13 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Відповідно до п. п. 4, 5 ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо.

Враховуючи вищевикладене, виходячи із зазначених правових норм, суд вважає правомірним здійснити розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.04.2020 у справі №910/2869/20 без повідомлення (виклику) учасників справи в порядку письмового провадження.

Керуючись Конституцією України, ст.ст. 8, 119, 207, 247 234, 251, 252, 262, 263, 267, ч. 10 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард" пропущений процесуальний строк на подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 27.04.2020 у справі №910/2869/20.

2. Відкрити апеляційне провадження у справі №910/2869/20 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.04.2020.

3. Закінчити проведення підготовчих дій.

4. Розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейнсвард" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.04.2020 у справі №910/2869/20 здійснювати у порядку письмового провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

5. Роз`яснити відповідачу право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом 10 (десяти) днів з дня вручення цієї ухвали відповідно.

Звернути увагу відповідача, що згідно вимог ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, до відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

6. Роз`яснити скаржнику (позивачу) право подати до суду апеляційної інстанції заперечення на відзив (в разі його надання) в письмовій формі протягом 5 (п`яти) днів з дня його вручення (в разі надання - надати суду докази надсилання (надання) його іншим учасникам справи).

7. Встановити учасникам справи строк для подачі всіх заяв та клопотань в письмовій формі протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня вручення даної ухвали.

8. Попередити учасників справи, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду у відповідності до ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з ч. 2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України заяви, клопотання і заперечення подаються в тільки в письмовій формі.

9. Зупинити дію рішення Господарського суду міста Києва від 27.04.2020 у справі №910/2869/20.

10. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати учасникам провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя С.Р. Станік

Судді К.В. Тарасенко

О.В. Тищенко

Дата ухвалення рішення29.06.2020
Оприлюднено01.07.2020

Судовий реєстр по справі —910/2869/20

Постанова від 27.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Постанова від 27.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Ухвала від 29.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Рішення від 26.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Данилова М.В.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Данилова М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні