ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24.06.2020 Справа № 914/2728/19

м.Львів

Господарський суд Львівської області у складі судді Сухович Ю.О., при секретарі судового засідання Прокопів І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Дочірнього підприємства Львівський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України , м.Львів

до відповідача Служба автомобільних доріг у Львівській області, м.Львів

про стягнення 5 097 784,00 грн заборгованості.

За участю представників:

від позивача: Рісний М.Б. - адвокат (ордер серія ВС №1004683 від 17.01.2020 р.; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №295 від 12.09.2003 р.);

від відповідача: Мельничук В.А. - адвокат (ордер серія ВС №1012357 від 28.01.2020р.; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1784 від 30.11.2010 р.).

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Дочірнього підприємства Львівський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України до Служби автомобільних доріг у Львівській області про стягнення 5 097 784,00 грн заборгованості.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та протоколах судових засідань.

Ухвалою від 02.06.2020 р. суд постановив призначити підготовче засідання на 24.06.2020 р.

24.06.2020 р. представником позивача подано до канцелярії суду клопотання про призначення експертизи (вх.№1457/20).

Представник позивача в підготовче засідання 24.06.2020 р. з`явився, в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання про призначення експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що позивач виконав роботи Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т- 14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000-км 29+960; Т-14-03 Грушів - Немирів, км 0+000 - км 12+691; Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, км 3+137 - км 56+307; Т-14-10 Броди - Червоноград, км 0+000 - км 49+080, км 49+460 - км 81+360; Т- 14-14 Північний обхід м. Львова, км 0+000 - км 5+001; Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав, км 0+000 - км 36+138, км 38+858 - 69+938; Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 6+520 - км 28+200, км 28+775 - км 53+992; Т-14-17 Куровичі - Рогатин км 0+000 - км 29+605; Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 46+435, км 49+689 - км 78+591; Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-24 Сколе - Славське, км 0+000 - км 24+000; Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам`янка-Бузька - Бібрка км 0+000 - км 21+900, км 24+500 - км 40+738, км 44+747 - км 60+585, км 63+398 - км 95+830, км 97+863 - км 125+620, км 130+590 - км 190+160; Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області, згідно Технічною специфікацією викладеною в тендерній документації, а відповідач зобов`язувався прийняти згідно із договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі находження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.

Враховуючи те, що умовами договору не було встановлено конкретного строку для здійснення відповідачем оплати, позивач звертався до відповідача з вимогами щодо оплати виконаних робіт, проте останній заперечував наявність такого обов`язку у зв`язку з тим, що згадані роботи Службою не замовлялись, не виконувалися та не пред`являлися до перевірки відповідачем.

З огляду на те, що відповідач як замовник, зокрема, заперечує факт виконання робіт, позивач просить суд призначити у справі судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз та поставити для вирішення експерту наступні питання: 1). Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних позивачем робіт обсягам та вартості, визначеним у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт (детальний перелік актів наведено у клопотанні)?; Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?; 2). Чи відповідають за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва фактично виконанні позивачем роботи, що викладені в актах?; Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?; 3). Яка вартість фактично виконаних позивачем робіт станом на час виконання?

Представник відповідача в підготовче засідання 24.06.2020 р. з`явився, розгляд клопотання позивача про призначення судової будівельно-технічної експертизи залишив на розсуд суду. Водночас представник відповідача звернув увагу суду на те, що у випадку призначення судом експертизи доцільно поставити перед експертом питання про те чи відповідають фактично виконані ДП Львівський облавтодор ВАТ Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України роботи, які зазначені у перелічених в клопотанні позивача актах вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва щодо їх якості.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку, що клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи.

Згідно з частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Судовою експертизою є дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону Про судову експертизу ).

Аналіз положень ГПК України дозволяє зробити висновок про те, що судова експертиза є одним із видів доказів та може призначатися судом за його ініціативою у випадку, коли суд вважає, що має дійсну потребу у спеціальних знаннях для встановлення певних фактичних даних, що входять до предмета доказування.

Виходячи з повноважень, наданих суду ГПК України, та принципу диспозитивності дослідження обставин справи, оцінка доказів повинна ґрунтуватися на всебічному, повному та об`єктивному розгляді доказів у судовому процесі, з врахуванням сукупності всіх обставин. Отже, якщо суд доходить висновку, що для того, щоб надати оцінку певним обставинам справи йому не вистачає певних знань, суд вправі призначити судову експертизу, поставивши перед експертом конкретні запитання, незалежно від волевиявлення сторін.

Як передбачено ч. ч. 3- 5 ст. 99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Згідно з ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Пунктом 3.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5 (із змінами та доповненнями), встановлено, що у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначаються такі дані: місце й дата винесення постанови чи ухвали; посада, звання та прізвище особи, що призначила експертизу (залучила експерта); назва суду; назва справи та її номер; обставини справи, які мають значення для проведення експертизи; підстави для призначення експертизи; прізвище експерта або назва експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; питання, які виносяться на вирішення експертові; перелік об`єктів, що підлягають дослідженню (у тому числі порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертові, або посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи); інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Дульський проти України від 01.06.2006 р. йдеться про те, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Предметом спору у справі є стягнення з відповідача заборгованості за договором підряду про закупівлю послуг: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: значення: Т- 14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000-км 29+960; Т-14-03 Грушів - Немирів, км 0+000 - км 12+691; Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, км 3+137 - км 56+307; Т-14-10 Броди - Червоноград, км 0+000 - км 49+080, км 49+460 - км 81+360; Т- 14-14 Північний обхід м. Львова, км 0+000 - км 5+001; Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав, км 0+000 - км 36+138, км 38+858 - 69+938; Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 6+520 - км 28+200, км 28+775 - км 53+992; Т-14-17 Куровичі - Рогатин км 0+000 - км 29+605; Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 46+435, км 49+689 - км 78+591; Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-24 Сколе - Славське, км 0+000 - км 24+000; Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам`янка-Бузька - Бібрка км 0+000 - км 21+900, км 24+500 - км 40+738, км 44+747 - км 60+585, км 63+398 - км 95+830, км 97+863 - км 125+620, км 130+590 - км 190+160; Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області.

Як стверджує позивач, на виконання своїх договірних зобов`язань підприємство виконало роботи (здійснило поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання) на автомобільних дорогах загального користування державного значення: Т- 14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000-км 29+960; Т-14-03 Грушів - Немирів, км 0+000 - км 12+691; Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, км 3+137 - км 56+307; Т-14-10 Броди - Червоноград, км 0+000 - км 49+080, км 49+460 - км 81+360; Т- 14-14 Північний обхід м. Львова, км 0+000 - км 5+001; Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав, км 0+000 - км 36+138, км 38+858 - 69+938; Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 6+520 - км 28+200, км 28+775 - км 53+992; Т-14-17 Куровичі - Рогатин км 0+000 - км 29+605; Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 46+435, км 49+689 - км 78+591; Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-24 Сколе - Славське, км 0+000 - км 24+000; Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам`янка-Бузька - Бібрка км 0+000 - км 21+900, км 24+500 - км 40+738, км 44+747 - км 60+585, км 63+398 - км 95+830, км 97+863 - км 125+620, км 130+590 - км 190+160; Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області у період червень - листопад 2018 року загальною вартістю 5 097 784,00 грн, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Акти форми КБ-2В за період червень - листопад 2018 року надавались позивачем відповідачу для перевірки їх фізичних та вартісних показників і підпису, проте оплачені не були.

В свою чергу, відповідач стверджує, що будь-які доводи позивача про підставність оплати саме тих сум, які вказані ним в актах, не доведені належними доказами, а відповідач стверджує, що акти приймання виконаних будівельних робіт не оформлено в належний спосіб та заперечує, що такі послуги надавались взагалі.

Беручи до уваги невизнання відповідачем факту виконання робіт, з метою встановлення можливого факту виконання робіт та їх обсягів, якості і вартості в разі фактичного виконання, зважаючи на те, що суд не володіє спеціальними знаннями для визначення вищенаведених обставин, а висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування; з метою вирішення спору по суті з прийняттям законного, обґрунтованого та об`єктивного рішення, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення у справі судової експертизи.

Як зазначено в абз.6 п.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи , у вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід за необхідності визначити вид (підвид) судової експертизи, до компетенції якої відноситься роз`яснення відповідних питань. Якщо визначення такого виду (підвиду) саме по собі потребує спеціальних знань, його слід віднести на розсуд експертної установи (експерта).

Відтак, суд вважає за доцільне не вказувати який саме вид судової експертизи необхідно провести у справі, віднісши це питання на розсуд експертної установи (експерта).

При підготовці питань, що підлягають вирішенню експертизою, судом проаналізовано подані питання, а також вимоги Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5 (із змінами та доповненнями).

Зокрема, питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об`єктам і матеріалам, які направляються на експертизу (абз.3 п.9 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи ).

При формуванні запитань для судової експертизи, суд враховує запропоноване представником відповідача питання про відповідність якості виконаних позивачем робіт.

Відповідно до ч.3 ст.99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно зі статтею 7 Закону України Про судову експертизу , судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров`я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне доручити проведення експертизи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Оскільки клопотання про призначення експертизи було заявлено позивачем, оплату витрат за її проведення слід покласти на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України передбачено, що провадження у справі у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу зупиняється на час проведення експертизи.

З огляду на те, що у справі призначено судову будівельно-технічну експертизу, провадження у справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 2, 77, 98, 99, 100, 102, 181, 182, 228, 229, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Дочірнього підприємства Львівський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України про призначення судової експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (79024, Львівська область, м.Львів, вул.Липинського, 54).

3. Для вирішення експерту поставити наступні питання:

1). Чи відповідають обсяги, вартість та якість фактично виконаних Дочірнім підприємством Львівський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України робіт за найменуванням будівництва та її адреси: Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т- 14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000-км 29+960; Т-14-03 Грушів - Немирів, км 0+000 - км 12+691; Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, км 3+137 - км 56+307; Т-14-10 Броди - Червоноград, км 0+000 - км 49+080, км 49+460 - км 81+360; Т- 14-14 Північний обхід м. Львова, км 0+000 - км 5+001; Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав, км 0+000 - км 36+138, км 38+858 - 69+938; Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 6+520 - км 28+200, км 28+775 - км 53+992; Т-14-17 Куровичі - Рогатин км 0+000 - км 29+605; Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 46+435, км 49+689 - км 78+591; Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-24 Сколе - Славське, км 0+000 - км 24+000; Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам`янка-Бузька - Бібрка км 0+000 - км 21+900, км 24+500 - км 40+738, км 44+747 - км 60+585, км 63+398 - км 95+830, км 97+863 - км 125+620, км 130+590 - км 190+160; Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області вимогам якості, обсягам та вартості, визначеним в:

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 6700,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 39454,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 8461,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+ 747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 10375,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000-12+382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 63722,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 31972,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 13502,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 217318,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення: Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 0+085- 18+430,22+120-52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 32082,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 95195,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 20030,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 62048,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 266309,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 40+800 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 1919,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин км 0+000-км 29+605 Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 13278,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 29328,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 126431,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір- Дрогобич - Стрий);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 4087,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів- Пустомити - Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 126922,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів- Пустомити - Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 32183,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір- Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 205021,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 29309,00 грн. (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок- Жовква-К.Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 6739,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 - 12 +382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 10529 грн. (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К.Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 16494,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий км 65+250 до км 78+591);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 1556,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-18- 06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 5014,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-18- 06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 9049,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Рівне-Млинів-Берестечка-Буськ-Перемишляни);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 64512,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок-Жовква-Кам`янка-Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 24889,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Броди-Червоноград);

У акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 27179,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/дороги загального користування державного значення: Т-14-24 Сколе-Славське);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 42113,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 24841,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-04 Червоноград-Р.Руська);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 3422,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 15530,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення: Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 0+085 - 18+430, 22+120 - 52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 22874,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 92188,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 56366,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам`янка- Бузька- Бібрка км 148+470-161+561);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 491417,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 40+800 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 123964,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 53004,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин км 0+000 - км 29 + 605 Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 21052,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 41246,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 155886,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 82112,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - Кам`янка Бузька- Бібрка км 0+000-км 21+900, км 24+500-км 40+738, км 44+747-км 60+585, км 63+398-км 95+830, км 97+863-км 125+620, км 130+590-км 190+160);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 24631,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 15941,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 76370,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин км 0+000 - км 29+605);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 9563,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 12640,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 6073,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 - 12 +382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 18857,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Миколаїв-Городок-Жовква- Кам`янка-Бузька-Бібрка км 0+000 - 13+800);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 27856,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Меденичі км 34+576-51+245);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 18134,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/дороги загального користування державного значення: Т-14-24 Сколе-Славське);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 66966,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-04 Червоноград-Р.Руська);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 84232,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення: Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 0+085 - 18+430,22+120-52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 32226,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 14846,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-1674+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 292488,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 249804,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 40 + 800 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 181111,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 129494,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 6564,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-24-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К.Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 55265,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 17890,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К.Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 140994,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 7030,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 60950,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Броди-Червоноград);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 3638,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/дороги загального користування державного значення: Т-14-24 Сколе-Славське);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 33934,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 21917,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення Жидачівського району Миколаїв - Жидачів - Калуш км 0+085 - 18+430, 22+120 - 52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 13392,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 167046,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 19012,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Вузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 45809,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 12236,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 29052,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 18096,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 114673,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 23240,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі - Рогатин);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 10070,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 - 12 +382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 26130,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 16190,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 1835,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 4057,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-04 Червоноград-Р.Руська);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 93104,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів- Пустомити - Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 18 264,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір- Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 23077,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 16664,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 8801,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 -12 +382)?

Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?

2). Чи відповідають за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва фактично виконані Дочірнім підприємством Львівський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України роботи, що викладені в:

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 6700,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 39454,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 8461,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+ 747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 10375,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000-12+382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 63722,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 31972,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 13502,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 217318,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення: Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 0+085- 18+430,22+120-52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 32082,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 95195,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 20030,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 62048,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 266309,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 40+800 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 1919,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин км 0+000-км 29+605 Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 13278,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 29328,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 126431,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір- Дрогобич - Стрий);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 4087,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів- Пустомити - Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 126922,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів- Пустомити - Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 32183,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір- Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 205021,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 29309,00 грн. (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок- Жовква-К.Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 6739,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 - 12 +382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 10529,00 грн. (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К.Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 16494,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий км 65+250 до км 78+591);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 1556,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-18- 06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 5014,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-18- 06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 9049,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Рівне-Млинів-Берестечка-Буськ-Перемишляни);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 64512,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок-Жовква-Кам`янка-Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 24889,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Броди-Червоноград);

У акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 27179,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/дороги загального користування державного значення: Т-14-24 Сколе-Славське);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 42113,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 24841,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-04 Червоноград-Р.Руська);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 3422,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 15530,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення: Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 0+085 - 18+430, 22+120 - 52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 22874,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 92188,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-167+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 56366,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам`янка- Бузька- Бібрка км 148+470-161+561);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 491417,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 40+800 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 123964,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 53004,00 грн (найменування об`єкта: поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин км 0+000 - км 29 + 605 Львівської області);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 21052,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 41246,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 155886,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 82112,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - Кам`янка Бузька- Бібрка км 0+000-км 21+900, км 24+500-км 40+738, км 44+747-км 60+585, км 63+398-км 95+830, км 97+863-км 125+620, км 130+590-км 190+160);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 24631,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 15941,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 76370,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин км 0+000 - км 29+605);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 9563,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 12640,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 6073,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 - 12 +382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 18857,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Миколаїв-Городок-Жовква- Кам`янка-Бузька-Бібрка км 0+000 - 13+800);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 27856,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Меденичі км 34+576-51+245);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 18134,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/дороги загального користування державного значення: Т-14-24 Сколе-Славське);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 66966,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-04 Червоноград-Р.Руська);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 84232,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення: Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш км 0+085 - 18+430,22+120-52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 32226,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 14846,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ- Перемишляни км 95+686-146+596, км 151+150-1674+842);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 292488,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 249804,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 40 + 800 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 181111,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 129494,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 6564,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-24-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К.Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 55265,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 17890,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К.Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 140994,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 7030,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 60950,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Броди-Червоноград);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 3638,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/дороги загального користування державного значення: Т-14-24 Сколе-Славське);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 33934,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 21917,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення Жидачівського району Миколаїв - Жидачів - Калуш км 0+085 - 18+430, 22+120 - 52+264);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 13392,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-10 Броди-Червоноград км 0+000-31+500);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 167046,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000 - км 29+960 Старосамбірського району);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 19012,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 45809,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 12236,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 29052,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К. Бузька- Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 18096,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 114673,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів-Пустомити-Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 23240,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі - Рогатин);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 10070,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 - 12 +382);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 26130,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Миколаїв-Городок- К. Бузька-Бібрка км 44+747- 60+585 63+398-95+830);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 16190,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Північний обхід м. Львова км 0+000-5+001);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 1835,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква- К. Бузька-Бібрка);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 4057,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: Т-14-04 Червоноград-Р.Руська);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 93104,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Львів- Пустомити - Мединичі);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 18 264,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір- Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 23077,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-17 Куровичі-Рогатин);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 16664,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Т-14-15 Мостиська-Самбір-Борислав);

- акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 8801,00 грн (найменування об`єкта: експлуатаційне утримання а/д загального користування державного значення: Грушів-Немирів км 0+000 -12 +382)?

Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?

3). Яка вартість фактично виконаних Дочірнім підприємством Львівський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України робіт за найменуванням будівництва та її адреси: Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Т- 14-01 КПП Смільниця - Старий Самбір км 0+000-км 29+960; Т-14-03 Грушів - Немирів, км 0+000 - км 12+691; Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, км 3+137 - км 56+307; Т-14-10 Броди - Червоноград, км 0+000 - км 49+080, км 49+460 - км 81+360; Т- 14-14 Північний обхід м. Львова, км 0+000 - км 5+001; Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав, км 0+000 - км 36+138, км 38+858 - 69+938; Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 6+520 - км 28+200, км 28+775 - км 53+992; Т-14-17 Куровичі - Рогатин км 0+000 - км 29+605; Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий км 0+000 - км 46+435, км 49+689 - км 78+591; Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-24 Сколе - Славське, км 0+000 - км 24+000; Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам`янка-Бузька - Бібрка км 0+000 - км 21+900, км 24+500 - км 40+738, км 44+747 - км 60+585, км 63+398 - км 95+830, км 97+863 - км 125+620, км 130+590 - км 190+160; Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни, км 95+686 - км 146+595, км 151+150 - км 179+680, км 179+890 - км 189+610, Львівської області , станом на час виконання?

4. Оплату за проведення судової експертизи покласти на позивача - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (79053, м.Львів, вул.В.Великого, 54, ідентифікаційний код 31978981).

5. Попередити експерта про передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

6. Запропонувати судовому експерту зазначити в експертному висновку свої міркування щодо обставин, які мають значення для справи, та з приводу яких йому не були поставлені питання.

7. Зобов`язати судового експерта після закінчення проведення судової експертизи подати письмовий висновок судового експерта за результатами дослідження та повернути Господарському суду Львівської області матеріали справи.

8. Зобов`язати сторін на вимогу суду за клопотанням експерта неухильно і у визначені строки надавати необхідні докази суду для подальшого скерування судовому експерту з метою проведення експертних досліджень.

9. На час проведення судової експертизи провадження у справі зупинити.

10. Матеріали справи направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

11. Про поновлення провадження у справі, дату, час і місце наступного судового засідання учасники процесу будуть повідомлені ухвалою суду.

12. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку і строки, визначені ст. ст. 256, 257 ГПК України.

Інформація щодо руху справи розміщена в мережі Інтернет на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua та на офіційному веб-порталі судової влади України за посиланням: http://court.gov.ua.

Повний текст ухвали

складено 30.06.2020 р.

Суддя Ю.О. Сухович

Зареєстровано 03.07.2020
Оприлюднено 06.07.2020
Дата набрання законної сили 24.06.2020

Судовий реєстр по справі 914/2728/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 02.06.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 25.03.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.02.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.12.2019 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону