ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

"16" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3574/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Мостепаненко Ю.І.

при секретарі судового засідання Тіщенко Д.І.,

представники сторін в судове засідання не з`явились,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" (вх.№2-3078/20 від 06.07.2020р.) про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу

по справі № 916/3574/19

за позовом Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" (65026, м. Одеса, Митна площа,1, код ЄДРПОУ 01125666);

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" (61022, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 2, код ЄДРПОУ 23754598);

про визнання недійсними додаткових угод та стягнення 1 634 825,28 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 01.07.2020р. по справі № 916/3574/19 у задоволенні позову державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" про визнання недійсними додаткових угод та стягнення 1 634 825,28 грн. відмовлено повністю; витрати по сплаті судового збору покладено на позивача.

При цьому, в судовому засіданні 01.07.2020р. представником відповідача було надано суду заяву (вх.№17059/20), в якій зазначено, що докази фактично понесених витрат на правничу допомогу будуть подані на протязі 5-ти днів після ухвалення судом рішення у даній справі, у відповідності до ч.8 ст.129 ГПК України.

Враховуючи вказану заяву представника відповідача, судом при прийнятті рішення не було вирішено питання розподілення витрат на правову допомогу.

06.07.2020р. до Господарського суду Одеської області від відповідача надійшла заява від 03.07.2020р. (вх.№ 2-3078/20) про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, відповідно до якої останній просить суд стягнути з ДП "Одеський морський торговельний порт" на користь ТОВ "ЕНТЕХЕКО" витрати на професійну правничу допомогу адвоката.

В зазначеній заяві ТОВ "ЕНТЕХЕКО" вказує, що у відзиві на позовну заяву від 29.02.2020р. відповідачем попередньо заявлено суму судових витрат на правову допомогу, яку відповідач очікував понести у зв`язку з розглядом справи в Господарському суді Одеської області, у розмірі 25 000 грн. Разом з тим, з урахуванням складності та тривалості розгляду даної справи в господарському суді, у відповідності до умов додаткової угоди №1 від 17.02.2020р. до договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р., сума витрат на професійну правничу допомогу, яку має сплатити відповідач, збільшилась та склала 33 031 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2020р. прийнято до розгляду заяву ТОВ "ЕНТЕХЕКО" про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу; розгляд заяви призначено в засіданні суду на "16" липня 2020 р. о 14:00.

09.07.2020р. до Господарського суду Одеської області від ДП "Одеський морський торговельний порт" надійшло клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу (вх.№17880/20), відповідно до якого позивач просить суд зменшити розмір витрат на відшкодування професійної правничої допомоги у справі на 6 917,76 грн., зазначаючи, що витрати в заявленій сумі не можна віднести до професійної правничої допомоги, оскільки до складу таких витрат можуть входити лише ті витрати, які передбачені Законом України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , всі інші витрати не стосуються розгляду справи і тому не можуть бути включені до суми, що заявляється відповідачем в якості витрат на професійну правничу допомогу.

Так, позивач зазначає, що Закон не включає до витрат на правничу допомогу суми щодо покриття на відрядження, а також оплати проїзду та, відповідно, на думку позивача, з витрат на правничу допомогу мають бути виключені наступні суми: витрати у зв`язку з відрядженням в інший населений пункт в сумі 3 304 грн. та витрати за проїзд в сумі 3 613,76 грн., що загалом складає 6 917,76 грн.

В судове засідання 16.07.2020р. представники сторін не з`явились.

Згідно ч.4 ст.244 ГПК України, передбачено, що неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомленні про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Враховуючи, що представники сторін належним чином були повідомлені про дату, місце та час судового засідання, 16.07.2020р. в судовому засіданні судом було оголошено вступну та резолютивні частини додаткового рішення.

Проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, надавши їм відповідну правову оцінку, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4)пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката , несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги , встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За приписами ч.ч. 3 - 5 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Як вказує відповідач, за результатом розгляду справи №916/3574/19 в Господарському суді Одеської області, ним було витрачено судових витрат у зв`язку з наданням професійної правничої допомоги адвоката 33 031,36 грн.

П. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до ч.1 ст. 26 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Як вбачається з матеріалів справи, 26.12.2019р. між адвокатом Островерховим Дмитром Олександровичем (адвокат) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" (клієнт) укладено договір про надання правової допомоги, п.1.1 якого встановлено, що предметом договору є надання адвокатом усіма законними методами та способами правової допомоги Клієнту у справі №916/3574/19.

Відповідно до п.2.3 договору, клієнт зобов`язаний, серед іншого, сплатити адвокату винагороду (гонорар) за послуги з надання правової допомоги та компенсувати фактичні витрати, необхідні для виконання договору в розмірі та в строк, погоджені між сторонами в додатковій угоді.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2020р. (п.3.1 договору).

Розділом 4 договору, сторони узгодили, що на визначення розміру оплати адвоката впливають строки та результати вирішення спірних правовідносин, ступінь важкості справи, обсяг правових послуг, необхідних для досягнення бажаного результату та належного виконання окремих доручень Клієнта. Обсяг правової допомоги враховується при визначені обґрунтованого розміру гонорару (п.4.1 договору). Оплата послуг Адвоката з надання правової допомоги погоджується за взаємною угодою та оформлюється додатковою угодою до цього договору.

17.02.2020р. між адвокатом Островерховим Дмитром Олександровичем (адвокат) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" (клієнт) укладено додаткову угоду №1, відповідно до умов якої, з метою конкретизації розділу 4 договору, сторони домовились про розмір винагороди (гонорару) за послуги з надання правової допомоги у справі №916/3574/19 за такими ставками: 1) складання заяв по суті справи (відзиву на позовну заяву, заперечення на відповідь) - 5000 грн. за кожен документ; участь у судовому розгляді справи у господарському суді (1 інстанція) - 16 000 грн.; 2) витрати у зв`язку з відрядженням у інший населений пункт - 472 грн./добу; 3) компенсація витрат, пов`язаних з проїздом для виконання зобов`язань за договором - відповідно до підтверджуючих документів, в тому числі квитанцій, виписок з рахунку про витрати.

Відповідно до п. 2 додаткової угоди, сторони встановили, що оплата винагороди здійснюється клієнтом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок впродовж 5-ти банківських днів з моменту надання Адвокатом звіту про надання послуг за цим договором та відповідного рахунку.

Ця додаткова угода є невід`ємною частиною договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р. Сторони підтверджують свої зобов`язання за цим договором (п.3 додаткової угоди).

02.07.2020р. адвокатом Островерховим Д.О. сформовано звіт про надання послуг за додатковою угодою №1 від 17.02.2020р. до договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р. про фактичні дії (послуги) та витрати для надання правничої допомоги у справі №916/3574/19, а саме:

1) складання заяв по суті справи: відзив на позовну заяву 29.02.2020р. - 5 000 грн. - тривалість часу 8 годин; заперечення на відповідь від 25.03.2020р. - 5 000 грн. - тривалість часу 8 годин,- на загальну суму 10 000 грн.;

2) участь у судовому розгляді справи у господарському суду (1 інстанція) на загальну суму 16 000 грн., а саме :

- вивчення проблем та судових перспектив визнання недійсними додаткових угод: збір та аналіз договірної, первісної бухгалтерської та іншої документації, що призвела до оспорюваних правовідносин; аналіз нормативно правових документів, щодо спірних правовідносин; вивчення судової практики, щодо спірних правовідносин - тривалість часу 10годин;

- вивчення проблем та судових перспектив стягнення штрафних санкцій: збір та аналіз договірної, первісної бухгалтерської та іншої документації, що призвела до оспорюваних правовідносин; аналіз нормативно правових документів, щодо спірних правовідносин; вивчення судової практики, щодо спірних правовідносин - тривалість часу 8 год.;

- підготовка та участь у судових засіданнях (в суді першої інстанції) - 05.03.2020р., 04.06.2020р., 01.07.2020р.;

3) витрати у зв`язку з відрядженням у інший населений пункт - вартість 472 грн./добу, тривалість часу: 05.03.2020р. - 472 грн.; 03.06.2020р.-05.06.2020р. - 1 416 грн.; 30.06.2020р.-02.07.2020р. - 1 416 грн.;

4) витрати, пов`язані з виконанням зобов`язань за договором: конверт та відправка позивачу відзиву на позовну заяву - 29.02.2020р. - 55,60 грн.; конверт та відправка суду та позивачу заперечення - 25.03.2020р. - 58 грн.; посадочний документ 000В4124-4D9C-FEA0-0001 - 03.06.2020р. - 654,83 грн.; посадочний документ 000В4124-3ССC-FEA5-0001 - 04.06.2020р. - 718,24 грн.; посадочний документ 000В413А-FDB5-1A33-0001 - 30.06.2020р. - 1 580,86 грн.; посадочний документ 000В413А- FFB5-1A13-0001 - 01.07.2020р. - 659,83 грн.

Згідно зазначеного звіту, загальна вартість послуг з правничої допомоги (1 інстанція) у справі №916/3574/19 становить 33 031,36 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, представництво інтересів ТОВ "ЕНТЕХЕКО" в Господарському суді Одеської області здійснювалось адвокатом Островерховим Д.О. на підставі довіреності № 23-9/6 від 02.01.2020р., свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №1313 від 15.07.2005р., договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р. та додаткової угоди №1 від 17.02.2020р.

Разом з тим, з наявного у справі попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, який було викладено відповідачем у відзиві на позовну заяву (вх.№ 5630/20 від 03.03.2020р.), останнім визначено орієнтовну суму витрат, яку він очікує понести у зв`язку з розглядом справи на професійну правничу допомогу приблизно 25 000 грн. Тобто, сума витрат позивача, що заявлена до стягнення після ухвалення рішення, істотно не перевищує суму, яка була визначена у попередньому розрахунку.

Відповідно до п. 2 додаткової угоди, сторони встановили, що оплата винагороди здійснюється клієнтом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок впродовж 5-ти банківських днів з моменту надання Адвокатом звіту про надання послуг за цим договором та відповідного рахунку.

02.07.2020р. адвокатом Островерховим Д.О. було виставлено ТОВ "ЕНТЕХЕКО" рахунок №13/20 на оплату вартості послуг, що надані клієнту у справі №916/3574/19 (1 інстанція) в лютому-червні 2020р. за додатковою угодою №1 від 17.02.2020р. до договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р. на суму 29 304 грн. та рахунок №14/20 на оплату компенсації витрат адвоката, пов`язаних з виконанням зобов`язань за договором у справі №916/3574/19 (1 інстанція) в лютому-червні 2020р. за додатковою угодою №1 від 17.02.2020р. до договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р. в сумі 3 727,36 грн.

Відповідно до правової позиції Об`єднаної палати Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду, викладеної у постанові від 03.10.2019р. по справі № 922/445/19, зазначено, що витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено.

Також, у зазначеній постанові звернуто увагу, що положеннями п.2 ч.2 ст. 126 ГПК України регламентовано порядок компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правової допомоги (витрати на проїзд, проживання, поштові послуги, тощо ), для розподілу яких необхідною умовою є надання відповідних доказів, які підтверджують здійснення таких витрат.

В підтвердження понесених відповідачем витрат, у вигляді компенсації витрат адвоката, суду надано копії посадочних документів на потяг Харків - Одеса № 000В4124-4D9C-FEA0-0001 на суму 654,83 грн.; № 000В413А-FDB5-1A33-0001 на суму 1 580,86 грн. та посадочні документи на потяг Одеса-Харків: №000В4124-3ССC-FEA5-0001 на суму 718,24 грн.; № 000В413А- FFB5-1A13-0001 на суму 659,83 грн., в яких зазначено прізвище та ім`я пасажира ОСОБА_1 .

При цьому, доказів понесених відповідачем витрат у розмірі 3 304 грн., як вартості витрат у зв`язку з відрядженням у інший населений пункт, представником відповідача суду не надано.

Проаналізувавши зміст звіту про надання послуг за додатковою угодою №1 від 17.02.2020р. до договору про надання правової допомоги від 26.12.2019р. про фактичні дії (послуги), суд доходить висновку, що наявними в матеріалах справи доказами відповідачем підтверджені понесені витрати на правничу допомогу на загальну суму 29 613,76 грн.

Що стосується заявлених відповідачем витрат за направлення поштою заяв по суті спору до суду в загальній сумі 113,60 грн., то суд вказує наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем, на підтвердження понесених ним витрат, пов`язаних з розглядом справи надано: 1) копії фіскальних чеків, поштових квитанції про надіслання поштової кореспонденції, пов`язаної з розглядом справи, - всього на суму 113,60 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 126 ГПК України, у разі недотримання вимог ч.4 статті 126 ГПК України, суд може за клопотанням іншої сторони зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

При цьому, обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Наведений висновок викладений у додатковій постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц.

Так, ДП "Одеський морський торговельний порт" надано суду клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу (вх..№17880/20 від 09.07.2020р.), відповідно до якого позивач не погоджується з розміром заявлених витрат відповідача, вважає його не обґрунтованим через те, що частину з заявлених витрат не можна віднести до професійної правничої допомоги, до складу витрат на правничу допомогу можуть входити лише ті, що передбачені Законом, всі інші витрати не стосуються розгляду справи і тому не можуть бути включені до суми, що заявляється, як витрати на професійну правничу допомогу.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити із критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, згідно з практикою Європейського суду з прав людини заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України").

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

У застосуванні критерію співмірності витрат на оплату послуг адвоката суд користується досить широким розсудом, який, тим не менш, повинен ґрунтуватися на більш чітких критеріях, визначених у частині 4 статті 126 ГПК України. Ці критерії суд застосовує за наявності наданих стороною, яка вказує на неспівмірність витрат, доказів та обґрунтування невідповідності цим критеріям заявлених витрат.

Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 21.05.2019 у справі № 903/390/18.

Таких доказів або обґрунтувань, у тому числі розрахунків, які свідчили б про неправильність розрахунку витрат або про неналежність послуг адвоката, до справи позивачем не надано.

З огляду на наведене, виходячи із загальних засад цивільного законодавства щодо справедливості, добросовісності, принципу співмірності та розумності судових витрат, враховуючи всі аспекти та складність справи, суд доходить висновку про часткове задоволення заяви відповідача про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу із стягненням з позивача на користь відповідача 29 613,76 грн. - витрат на професійну правничу допомогу та 113,60 грн. - поштових витрат.

Частиною 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Приймаючи до уваги відмову у задоволенні позовних вимог в повному обсязі, судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 29 613,76 грн. та поштові витрати в сумі 113,60 грн., відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст.123,126, 129, 232, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" (вх.№2-3078/20 від 06.07.2020р.) про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу - задовольнити частково.

2. Стягнути з Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" (65026, м. Одеса, Митна площа,1, код ЄДРПОУ 01125666) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" (61022, м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 2, код ЄДРПОУ 23754598) 29 613 (двадцять дев`ять тисяч шістсот тринадцять) грн. 76 коп. - витрат на професійну правничу допомогу та 113 (сто тринадцять) грн. 60 коп. - поштових витрат.

Додаткове рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню до Південно-західного апеляційного господарського суду в порядку ст.256 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст додаткового рішення складено 21 липня 2020 р.

Суддя Ю.І. Мостепаненко

Дата ухвалення рішення 16.07.2020
Зареєстровано 22.07.2020
Оприлюднено 22.07.2020

Судовий реєстр по справі 916/3574/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.09.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.09.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.08.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 16.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 01.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.06.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.04.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 21.01.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону