ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

24 липня 2020 року м.Харків Справа № 913/433/20

Провадження №7/913/433/20

Господарський суд Луганської області у складі:

судді Тацій О.В.,

розглянувши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю МІКС МАРКЕТ (93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, , ідентифікаційний код 33432796)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтова компанія Нафтатранс (93408, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, буд. 20, кв. 27, ідентифікаційний код 40245501)

про стягнення заборгованості за договором № МО281116/01 на поставку нафтопродуктів від 28.11.2016 року у розмірі 179 000,00 грн.,

Без повідомлення та виклику учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС МАРКЕТ" звернулось до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтова компанія Нафтатранс про стягнення заборгованості за договором № МО281116/01 на поставку нафтопродуктів від 28.11.2016 року у розмірі 179 000,00 грн., в якій заявила позовні вимоги про:

- стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтова компанія Нафтатранс на свою користь суми основного боргу за договором № МО281116/01 на поставку нафтопродуктів від 28.11.2016 року у розмірі 179 000,00 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що він як постачальник товару належним чином та в повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № МО281116/01 на поставку нафтопродуктів від 28.11.2016 року, а саме здійснив передачу нафтопродуктів 04.10.2017 року згідно видаткової накладної № 420 (ТТН № 0000000М978) на суму 209 760,36 грн., а також 05.10.2017 року згідно видаткової накладної № 428 (ТТН № 0000000М988) на суму 127 535,22 грн. Разом з тим, позивач зазначає, що за нафтопродукти, отримані згідно видаткової накладної № 420 від 04.10.2017 відповідач здійснив оплату частково на суму 158 295,58 грн., а за нафтопродукти передані 05.10.2017 року оплату взагалі здійснено не було.

У зв`язку з цим позивач просить стягнути з відповідача 179 000,00 грн заборгованості за договором № МО281116/01 на поставку нафтопродуктів від 28.11.2016 року.

Подана позовна заява відповідає вимогам, викладеним у ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Частиною 1 ст. 12 ГПК України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до ч.ч. 3 та 4 вказаної статті, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 12 ГПК України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 1 ст. 247 ГПК України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

У справі № 913/433/20 предметом позову є вимога позивача про стягнення заборгованості за договором № МО281116/01 на поставку нафтопродуктів від 28.11.2016 року за неналежне виконання грошового зобов`язання в розмірі 179 000,00 грн.

Тобто, ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим в силу приписів п. 1 ч. 5 ст. 12 ГПК України дана справа є малозначною, а тому на підставі ч. 1 ст. 247 ГПК України підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Разом з тим, суд бере до уваги і те, що згідно приписів згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Отже, зважаючи на те, що предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб: складає 179 000,00 грн., внаслідок чого справа є малозначною, а на переконання суду характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, та беручи до уваги відсутність клопотання про розгляд справи в судовому засіданні, суд приходить до висновку про можливість та доцільність здійснення розгляду даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 12, 90, 174, 176, 234, 235, ст.ст. 247, 252 ГПК України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №913/433/20.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

3. Встановити, у відповідності до ст. 251 ГПК України, відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України).

4. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 ГПК України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 ГПК України).

5. Встановити позивачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) для подання суду: відповіді на відзив на позов та доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.

6. Встановити відповідачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.

7. Роз`яснити відповідачу, що в силу приписів ч. 4 ст. 250 ГПК України він має право протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

8. Звернути увагу сторін по справі, що у відповідності до ч. 7 ст. 252 ГПК України, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

9. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у встановлені судом і процесуальним законом строки, а також з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 ГПК України.

10. Повідомити учасникам справи, що в силу положень п. 4 Розділу Х Перехідні положення ГПК України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

11. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 ГПК України.

12. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 ГПК України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

13. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

14. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

15. Згідно ч. 1 ст. 235 ГПК України, дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 24.07.2020 року. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.В. Тацій

Дата ухвалення рішення 24.07.2020
Зареєстровано 24.07.2020
Оприлюднено 27.07.2020

Судовий реєстр по справі 913/433/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.09.2020 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 24.07.2020 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону