ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

У Х В А Л А

про витребування доказів

03.08.2020м. ДніпроСправа № 904/2797/20 За позовом Садівничого товариства "Лісок", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", м. Дніпро

про скасування рішення

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: Чернеш Д.С., адвокат

Від відповідача: Козятинський І.П., провідний юрисконсульт департаменту з правового забезпечення

С У Т Ь С П О Р У :

Садівниче товариство "Лісок" звернулося до господарського суду із позовом, яким просить скасувати рішення АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", оформлене протоколом №8/12 від 21.04.2020, з розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2020 про нарахування 179 582,34 грн.

В обгрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач протиправно та безпідставно оформив акт про порушення № 006901 від 30.03.2020 на підставі якого в подальшому, також протиправно та безпідставно зажадав сплати 179582,34 грн. Вимогу про сплату позивачем отримано лише 12.05.2020. Вказані дії відповідача позивач вважає протиправними з огляду на те, що: "відсутніх" пломб ніколи не існувало, вказане місце ніколи не опломбовувалося. Акт, за яким би передавалися "віртуальні" пломби під схоронність представникам позивача відсутні; відсутній документ про власність предметів матеріального світу, які на суб`єктивну думку відповідача були опломбовані; об`єкт "опломбування" знаходиться за межею відповідальності позивача, відтак позивач позбавлений можливості як встановлювати на ньому пломби, так і відповідати за них; оскаржувані Акт та Протокол складено та підписано особами, які не мали на це належних повноважень; нарахування проведено за методикою, належну реєстрацію якої у Міністерстві юстиції не проведено.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує мотивуючи тим, що представниками АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" було здійснено перевірку позивача за адресою: СТ "Лісок". В процесі перевірки відповідача було виявлено порушення підпункту 2 пункту 8.4.2 ПРРЕЕ. а саме: відсутні пломби "АТ ДТЕК Дніпровські електромережі" № С24813133, № С 24813132 встановлені на захисній панелі, під якою знаходяться засоби обліку та дооблікові ланцюги.

Відповідальними працівниками відповідача було складено акт про порушення № 006901 від 30.03.2020, який підписаний позивачем без зауважень, зазначений зміст виявленого правопорушення з посиланням на відповідні пункти Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також відомості, які необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії. Згідно додатку 2 договору та додатку 10 до договору, прилад обліку встановлено в мережах, які знаходяться на балансі СК "Лісок".

Актом про пломбування приладу обліку від 04.09.2015 прилад обліку електричної енергії зав. №0222232 встановлений у шафі обліку та опломбований пломбою № С24813133, № С 24813132, які закривали доступ до конструкції електролічильника та запобігала самовільному дообліковому підключенню до ввідних та відхідних з`єднань автоматичного вимикача, встановленого до лічильника.

Таким чином, зрив пломби відкривав доступ до дооблікових ланцюгів автоматичного вимикача і надавав можливість безоблікового споживання електричної енергії.

21.04.2020 відбулося засідання комісії постачальника електричної енергії по розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2019, на якому було прийнято рішення, яке оформлене протоколом № 8/12 про нарахування кількості недоврахованої електроенергії у відповідності з пунктом 8.4.10 за формулою № 4 ПРРЕЕ. Сума нарахувань склала 179 582,34 грн. згідно розрахунку кількості недоврахованої електроенергії, що підлягає сплаті протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 07.07.2020. З 07.07.2020 підготовче засідання відкладено на 03.08.2020.

Разом з цим, 06.07.2020 (електронною поштою) та 07.07.2020 від Садівничого товариства "Лісок" до господарського суду надійшла заява - клопотання №1, якою просить витребувати докази (оригінал для огляду, належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів справи), а саме:

- у АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі": акт про опломбування, щодо пломб, відсутність яких стало підставою для складання оскаржуваного акту про порушення; правовстановлюючі документи щодо "...захисної панелі..", відсутність пломб на якій стало підставою для складання оскаржуваного акту про порушення;

- у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): супровідний лист до Міністерства юстиції України з усіма без винятку додатками для проведення державної реєстрації Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018; висновок про державну реєстрацію вказаного нормативно-правового акту;

- у Міністерства юстиції України: супровідний лист до Міністерства юстиції України з усіма без винятку додатками для проведення державної реєстрації Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018; журналу обліку нормативно-правових актів, що надійшли на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, який ведеться в Управлінні державної реєстрації нормативно-правових актів за відповідний період часу; висновок про державну реєстрацію вказаного нормативно-правового акту; наказ про державну реєстрацію вказаного нормативно-правого акту, підписаний Міністром юстиції України, з доказами його реєстрації.

Клопотання про витребування доказів обґрунтовано тим, що Правила роздрібного ринку електричної енергії, як нормативно-правовий акт, не зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Відповідно до п.4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731, нормативно-правові акти будь-якого виду, якщо в них є одна або більше норм, які зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та Законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, підлягають обов`язковій державній реєстрації. Тому для вирішення спору у даній справі позивач вважає за необхідне з`ясувати питання проведення належної реєстрації Правил роздрібного ринку електричної енергії. Самостійно отримати дані докази позивач не має можливості, у зв`язку з ненаданням відповіді на його запити відповідними органами.

13 липня 2020 року електронною поштою від Садівничого товариства "Лісок" до господарського суду надійшла заява - клопотання №1, якою просить:

- залучити до участі в справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Криворізьку міську раду.

- витребувати у АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" (оригінал для огляду, належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів справи): оригінал акту № 190615 про опломбування від 04.09.2015 про опломбування; документи, на підставі яких Лазарев Л.Н. представляв позивача.

В обґрунтування заявленого клопотання позивач зазначає, що не є ані власником, ані користувачем земельної ділянки, на якій розташована трансформаторна підстанція. Територія, на якій розташована трансформаторна підстанція належить територіальній громаді міста Кривого Рогу. Щодо витребування інформації про наявність повноважень у представника споживача Лазарева Л.Н., позивач зазначає, що копія акта, що міститься в додатку №3, сумнівного змісту та загадкового походження, тому є необхідність оглянути оригінал цього акта в судовому засіданні.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом . Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 7-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

В силу ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Отже, до предмету доказування входять обставини, встановлення яких є дійсно необхідним для вирішення конкретного спору, виходячи з його предмету, а їх встановлення безпосередньо впливає на результат вирішення справи та обґрунтованість судового рішення.

Предметом розгляду у даній справі є скасування рішення АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", оформлене протоколом №8/12 від 21.04.2020, з розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2020 про нарахування 179 582,34 грн.

Спірне рішення містить посилання на Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно і витребування доказів може мати місце лише у випадку об`єктивної неможливості розгляду справи за відсутності таких доказів та підтвердження ними обставин, що входять до предмету доказування у справі.

Таким чином, витребувані позивачем у Національної комісії та у Міністерстві юстиції України документи не входять до предмету доказування у справі.

Крім того, як правильно зазначив у відзиві відповідач, відповідно до ч.6 ст. 14 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики", рішення Регулятора не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Регулятора не є підставою для відмови суду у прийнятті заяви про їх оскарження.

За таких обставин, клопотання Садівничого товариства "Лісок" підлягають задоволенню частково.

Керуючись статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Заяви-клопотання №1 Садівничого товариства "Лісок" про витребування документів (вх. суду №29973/20 від 06.07.2020, вх. суду №31417/20 від 13.07.2020) задовольнити частково.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22; код ЄДРПОУ 23359034) надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення ухвали (оригінали для огляду, належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів справи):

- акт про опломбування, щодо пломб, відсутність яких стало підставою для складання оскаржуваного акту про порушення;

- правовстановлюючі документи щодо "...захисної панелі..", відсутність пломб на якій стало підставою для складання оскаржуваного акту про порушення;

- оригінал акту №190615 про опломбування від 04.09.2015 для огляду у судовому засіданні;

- документи, на підставі яких Лазарев Л.Н. представляв позивача.

У разі неможливості надати витребувані судом документи, надати письмові пояснення.

3. В задоволенні клопотання Садівничого товариства "Лісок" про витребування доказів у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а саме: супровідний лист до Міністерства юстиції України з усіма без винятку додатками для проведення державної реєстрації Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018; висновок про державну реєстрацію вказаного нормативно-правового акту - відмовити.

4. В задоволенні клопотання Садівничого товариства "Лісок" про витребування доказів у Міністерства юстиції України, а саме: супровідний лист до Міністерства юстиції України з усіма без винятку додатками для проведення державної реєстрації Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018; журналу обліку нормативно-правових актів, що надійшли на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, який ведеться в Управлінні державної реєстрації нормативно-правових актів за відповідний період часу; висновок про державну реєстрацію вказаного нормативно-правового акту; наказ про державну реєстрацію вказаного нормативно-правого акту, підписаний Міністром юстиції України, з доказами його реєстрації - відмовити.

Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 03.08.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 05.08.2020.

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Дата ухвалення рішення 03.08.2020
Зареєстровано 05.08.2020
Оприлюднено 05.08.2020

Судовий реєстр по справі 904/2797/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 16.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 18.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.07.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2797/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону