ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020м. ДніпроСправа № 904/2797/20 За позовом Садівничого товариства "Лісок", м. Дніпро

до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", м. Дніпро

про скасування рішення комісії з розгляду акта про порушення №006901 від 30.03.2020, оформлене протоколом №8/12 від 21.04.2020

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Глушко О.А.

Представники:

Від позивача: Чернеш Д.С., адвокат

Від відповідача: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У:

Садівниче товариство "Лісок" звернулося до господарського суду із позовом, яким просить скасувати рішення комісії АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", оформлене протоколом №8/12 від 21.04.2020, з розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2020 про нарахування 179 582,34 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач безпідставно оформив акт про порушення № 006901 від 30.03.2020, на підставі якого в подальшому нараховано до сплати вартість недоврахованої електроенергії в сумі 179582,34 грн. Вимогу про сплату позивачем отримано лише 12.05.2020. Вказані дії відповідача позивач вважає протиправними з огляду на те, що: "відсутніх" пломб ніколи не існувало, вказане місце ніколи не опломбовувалося. Акт, за яким би передавалися "віртуальні" пломби під схоронність представникам позивача відсутні; об`єкт "опломбування" знаходиться за межею відповідальності позивача, відтак позивач позбавлений можливості як встановлювати на ньому пломби, так і відповідати за них; оскаржувані Акт та Протокол складено та підписано особами, які не мали на це належних повноважень; нарахування проведено за методикою, належну реєстрацію якої у Міністерстві юстиції не проведено.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує, зазначає, що представниками АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" було здійснено перевірку позивача за адресою: СТ "Лісок". В процесі перевірки відповідача було виявлено порушення підпункту 2 пункту 8.4.2 ПРРЕЕ. а саме: відсутні пломби "АТ ДТЕК Дніпровські електромережі" № С24813133, № С 24813132 встановлені на захисній панелі, під якою знаходяться засоби обліку та дооблікові ланцюги.

Відповідальними працівниками відповідача було складено акт про порушення № 006901 від 30.03.2020, який підписаний позивачем без зауважень, зазначений зміст виявленого правопорушення з посиланням на відповідні пункти Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також відомості, які необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії. Згідно додатку 2 договору та додатку 10 до договору, прилад обліку встановлено в мережах, які знаходяться на балансі СК "Лісок".

Актом про пломбування приладу обліку від 04.09.2015 прилад обліку електричної енергії зав. №0222232 встановлений у шафі обліку та опломбований пломбами № С24813133, № С 24813132, які закривали доступ до конструкції електролічильника та запобігали самовільному дообліковому підключенню до ввідних та відхідних з`єднань автоматичного вимикача, встановленого до лічильника.

Таким чином, зрив пломби відкривав доступ до дооблікових ланцюгів автоматичного вимикача і надавав можливість безоблікового споживання електричної енергії.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 07.07.2020. З 07.07.2020 підготовче засідання відкладено на 03.08.2020. З 03.08.2020 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 11.08.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 12.10.2020

Ухвалою суду від 12.10.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 10.11.2020.

У судовому засіданні 10.11.2020 оголошено перерву до 18.11.2020.

Відповідач у судове засідання 18.11.2020 не з`явився, про дату, час, місце розгляду справи повідомлений належним чином (розписка про дату та час продовження судового засідання міститься в матеріалах справи, а.с.182). Клопотання про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

У судовому засіданні 18.11.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

11.07.2007 між Відкритим акціонерним товариством "Енергетична компанія Дніпрообленерго", яке відповідно до статуту в новій редакції, затвердженого протоколом річних загальних зборів акціонерів № 2/2018 від 27.11.2018, змінило своє найменування на Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" (далі - постачальник) та Садівничим товариством "Лісок" (далі - споживач) укладено договір № 900/100 про постачання електричної енергії (далі - договір), а.с.27-36.

Відповідно до розділу 1 договору постачальник продає електричну енергію споживачу у точці (точках) продажу електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок споживача з приєднаною потужністю 97 кВт, величини якої по об`єктах споживача визначені додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Точка (точки) продажу електричної енергії - межа балансової належності, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію, визначена додатками "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" та/або "Загальна схема електропостачання", які є невід`ємними частинами цього договору.

Згідно з пунктом 2.1 договору під час виконання умов цього договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).

Пунктом 4.2.3 договору передбачено, що споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електричної енергії, розраховану відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (далі - Методика), за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням, у разі таких дій споживача: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу або зняття пломб із засобів обліку; інших умов, визначених Методикою.

У разі виявлення однією стороною порушень умов договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох сторін договору у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов`язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Інша сторона не може без поважних причин відмовитися від складання та підписання акта. У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта в ньому має бути зроблений запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше трьох уповноважених представників сторони договору, що складала акт (пункт 4.4 договору).

Пунктом 7.1 договору сторони, серед іншого, узгодили, що облік електроенергії, спожитої споживачем та/або субспоживачами, приєднаними до електричних мереж споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ (Правил улаштування енергоустановок) та ПКЕЕ.

У разі порушення споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються постачальником розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка "Порядок розрахунків".

Цей договір набуває чинності з дня його підписання і укладається на строк до 31.12.2007. Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодною зі сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов (пункт 9.8 договору).

Пунктом 6 Постанови НКРЕ КП від 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії" визначено, що до укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, який укладається зі споживачем, договірні відносини між споживачем та суб`єктом господарювання, що провадить діяльність з розподілу електричної енергії на підставі ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (або ОСР як правонаступником за договорами про користування електричною енергією та договорами про постачання електричної енергії), урегульовуються окремими положеннями діючих договорів про користування електричною енергією або договорів про постачання електричної енергії (у частині взаємовідносин споживача і електророзподільної організації), які не суперечать вимогам чинного законодавства у сфері електроенергетики. Зокрема сторони керуються вимогами діючих договорів про користування електричною енергією (про постачання електричної енергії) з питань потужності, якості електроенергії, окремих процедурних питань тощо. У разі виникнення суперечності між нормами діючих договорів про користування електричною енергією (про постачання електричної енергії) та нормами законодавства про електроенергетику сторони керуються вимогами чинного законодавства.

Після укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії договори про користування електричною енергією та договори про постачання електричної енергії продовжують свою дію в частині регулювання відносин щодо заборгованості/переплати за цими договорами з відповідними правами та обов`язками, пов`язаними з такою заборгованістю/переплатою, а також щодо нарахування пені, неустойки, обмеження та припинення постачання електричної енергії тощо.

До укладення договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії відповідно до Правил відносини між власником мереж та/або ОСР/ОСП, та/або споживачем щодо компенсації перетікань реактивної електричноїенергії регулюються договорами про постачання електричної енергії та договорами про технічне забезпечення електропостачання споживача між основним споживачем та субспоживачем.

В іншій частині договори про користування електричною енергією та договори про постачання електричної енергії припиняють свою дію.

Договір про постачання електричної енергії №900100 від 11.07.2007 з першого січня 2019 року втратив чинність та набув чинність публічний договір (Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії, що розміщений на офіційному веб-сайті АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі").

30 березня 2020 року представниками постачальника (відповідача) у складі інженерів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5, за участі представника споживача Паламарчук А.М. проведено перевірку користування споживачем електричною енергією за адресою: СТ "Лісок", особовий рахунок 900100, вул. Саранська.

В процесі перевірки СТ "Лісок" було виявлено порушення підпункту 2 пункту 8.4.2 ПРРЕЕ. а саме: відсутні пломби АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" № С24813133, С 24813132, встановлені на захисній панелі, під якою знаходяться засоби обліку та дооблікові ланцюги та складено Акт про порушення №006901 від 30.03.2020.

Порушення, яке зазначено в акті про порушення, споживачу продемонстровано.

Характеристика об`єкта: СТ "Лісок", особовий рахунок 900100.

Акт про порушення підписаний представниками перевіряючих та представником споживача без зауважень (а.с.122).

Згідно додатку 2 Договору та додатку 10 до Договору, прилад обліку встановлено в мережах, які знаходяться на балансі СК "Лісок".

Представнику споживача було повідомлено про те, що комісія постачальника електроенергії з розгляду складеного акта про порушення буде проводити засідання 21.04.2020 за адресою: (В.Великого,57А) пр-кт Поштовий, 41 та запрошено його для участі у цьому засіданні. Також представника споживача попереджено, що у разі його неявки цей акт буде розглянуто без його участі.

До акта про порушення додається Акт про усунення порушення, Акт опломбування, фотоматеріали та лист споживача.

Зазначене порушення усунено шляхом відключення представником споживача бездоговірного приєднання, про що за участю представника споживача складено акт про усунення порушення Правил користування електричною енергією № 006901 від 30.03.2020 (а.с. 73).

21.04.2020 відбулося засідання комісії постачальника електричної енергії по розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2019, на якому було прийнято рішення, яке оформлене протоколом № 8/12 про нарахування кількості недоврахованої електроенергії у відповідності з пунктом 8.4.10 за формулою № 4 ПРРЕЕ за період з 30.01.2020 (дати останнього контрольного огляду точки обліку) до 30.03.2020 (дати усунення порушення), а.с.45.

Всього підлягає до сплати за необліковану активну електричну енергію (у кількості 80 871 кВт) 179 582,34грн.

Представник споживача від підпису протоколу №8/12 від 21.04.2020 та отримання документів відмовився, у зв`язку із чим розрахунок вартості недоврахованої електроенергії, рахунок на оплату та протокол відправлені на адресу споживача замовленим листом.

Також запропоновано позивачу нараховану суму сплатити протягом 30 календарних днів з дня отримання протоколу, розрахунку та рахунку.

Позивач не погодився із прийнятим рішенням комісії з розгляду акта про порушення №006901 від 30.03.2020, оформленим протоколом №8/12 від 21.04.2020, просить його скасувати.

Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії регулюються Законом України "Про ринок електричної енергії", Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018, іншими нормативними актами.

Відповідальність за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії встановлена статтею 77 Законом України "Про ринок електричної енергії".

Учасники ринку, які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом.

Правопорушеннями на ринку електричної енергії, зокрема є: пошкодження цілісності пломб, повірчого тавра тощо (п.14 ч.2 ст. 77 цього Закону).

Відповідно до п. 1.1.2 названих Правил необлікована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом в електромережі, що належать іншим власникам електричних мереж, але не врахований розрахунковими засобами комерційного обліку або врахований неправильно.

Згідно з п.п. 2.3.4 п. 2.3 Правил відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Підпунктом 8 п. 5.5.5 Правил передбачено, що споживач електричної енергії зобов`язаний забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території та/або об`єкті (у його приміщенні) розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування.

У відповідності до п. 8.2.4 Правил у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів, самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором.

Згідно з п. 8.2.5 Правил у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або представника споживача оформлюється акт про порушення. В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил або методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором та вихідні дані, необхідні для визначення обсягу необлікованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень. Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт про порушення підписується представником оператора системи та споживачем або представником споживача. У разі відмови споживача або представника споживача підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо він підписаний уповноваженим представником оператора системи та двома незаінтересованими особами (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення їх осіб. Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акту про порушення та викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які зазначаються в акті про порушення або надаються (надсилаються) оператору системи окремим письмовим повідомленням.

Пунктом 8.2.6 Правил встановлено, що на підставі акту про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Рішення комісії оформлюється протоколом, копія якого видається споживачу. У разі причетності споживача до порушення цих Правил у протоколі зазначаються відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. В такому разі разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з посиланням на відповідні пункти методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та розрахункові документи для оплати.

Судом встановлено, що при проведенні перевірки СТ "Лісок" було виявлено порушення підпункту 2 пункту 8.4.2 ПРРЕЕ. а саме: відсутні пломби АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" № С24813133, С 24813132, встановлені на захисній панелі, під якою знаходяться засоби обліку та дооблікові ланцюги та складено Акт про порушення №006901 від 30.03.2020.

Дійсно, у акті про порушення № 006901 від 30.03.2020 відповідачем зафіксовано зрив пломб № С24813133, № С 24813132, який відкривав доступ до дооблікових ланцюгів автоматичного вимикача. Однак в акті про порушення не зазначено: обставин, які б свідчили про причетність споживача до порушення ПРРЕЕ; про виявлення під час перевірки факту позаоблікового приєднання електроустановок позивача до мереж відповідача з метою безоблікового споживання електроенергії.

Не зазначення в Акті про порушення № 006901 від 30.03.2020 обставин, які б свідчили про причетність споживача до зриву пломб та безоблікового споживання електроенергії є порушенням п.8.2.6. ПРРЕЕ.

Актом про пломбування приладу обліку від 04.09.2015 прилад обліку електричної енергії заводський номер 0222232 встановлений у шафі обліку та опломбований пломбами № С24813133 та № С 24813132, які закривали доступ до конструкції електролічильника та запобігали самовільному підключенню до ввідних та відхідних з`єднань автоматичного вимикача, встановленого до лічильника.

Згідно Акту про пломбування приладу обліку, пломби № С24813133 та № С24813132 передані на відповідальне зберігання представнику споживача Лазарєву Л.Н. (а.с.75). Зазначена особа попереджена про відповідальність за несанкціонований доступ до приладів та ланцюгів обліку, втручання в роботу обліку електричної енергії, порушення цілісності пломб та пломбувального матеріалу, пошкодження приладів обліку.

Натомість, згідно умов договору про постачання електричної енергії №900100 від 11.07.2007 зазначена особа не визначена, як відповідальна особа, що може приймати участь у складанні актів, підписувати звіти, приймати участь у знятті показів тощо.

Позивач заперечує прийняття зазначених пломб на відповідальне зберігання, зазначає, що в Садівничому товаристві "Лісок" ніколи не працювала така особа, як ОСОБА_4 . Ухвалою від 03.08.2020 суд зобов`язував відповідача надати документи, на підставі яких Лазарєв Л.Н. представляв позивача при підписанні акта про пломбування. Однак такі докази відповідачем надані не були, зазначені обставини позивачем в установленому порядку не спростовані.

Таким чином, позивач не є особою, яка прийняла зазначені пломби на відповідальне зберігання.

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог зазначає, що згідно підпункту 8 п. 5.5.5 Правил, позивач, як споживач електричної енергії, зобов`язаний забезпечити збереження і цілісність установлених на його території та/або об`єкті (у його приміщенні) розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування. Одночасно слід зазначити, що відповідальність споживача щодо збереження та цілісності пломб не є безумовною. Доказів на підтвердження того, що розрахунковий засіб комерційного обліку електричної енергії та пломби розташовані на території позивача, відповідачем не надано. Згідно схеми території позивача та місця розташування трансформаторної підстанції, КТП-1164 знаходиться поза межами його території (а.с. 123).

За таких обставин суд дійшов висновку про правомірність заявлених позивачем вимог та задоволення позову в повному обсягу.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у сумі 2 102,00грн.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 20, 73 - 79, 86, 91, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Садівничого товариства "Лісок" до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" про скасування рішення комісії АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" з розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2020, оформлене протоколом №8/12 від 21.04.2020, про нарахування 179 582,34 грн. - задовольнити.

Скасувати рішення комісії Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" з розгляду акту про порушення №006901 від 30.03.2020, оформлене протоколом №8/12 від 21.04.2020, про нарахування 179 582,34 грн.

Стягнути з Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, ідентифікаційний код 23359034) на користь Садівничого товариства "Лісок" (50070, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Саранська, ідентифікаційний код 25002135) витрати, повя`зані зі сплатою судового збору у сумі 2102 (дві тисячі сто дві)грн.00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 20-ти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 25.11.2020

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Дата ухвалення рішення 18.11.2020
Зареєстровано 25.11.2020
Оприлюднено 25.11.2020

Судовий реєстр по справі 904/2797/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 16.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 18.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.07.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2797/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону