КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіПаленика І.Г., суддів при секретарі судового засідання Глиняного В.П., Масенка Д.Є., Зайчишиній Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 06 серпня 2020 року апеляційну скаргу адвоката Домбровської І.О., яка діє в інтересах ТОВ "ЕКСІМПРОМ" , на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року,

за участі: представника власника майна Домбровської І.О.,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено частково клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С.А. та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 32931654) на поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), які відкриті в ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749; м. Київ, вул. Жилянська, 32).

Приймаючи рішення, слідчий суддя зазначав про наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов) зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат Домбровська І.О., яка діє в інтересах ТОВ "ЕКСІМПРОМ" подала апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Щодо строку на апеляційне оскарження, то представник зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся за відсутності власника майна та його представника, а оскаржувану ухвалу остання отримала 01 липня 2020 року.

Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною, у зв`язку з істотним порушенням слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону.

Зокрема, зазначає, що слідчий суддя безпідставно дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, оскільки жодним чином не мотивував такий висновок наявністю об`єктивних для цього підстав, чим порушив право ТОВ "ЕКСІМПРОМ" на захист.

Крім того, вказує, що ТОВ "ЕКСІМПРОМ" у кримінальному провадженні не має статусу ні потерпілого ні підозрюваного, і за визначенням ст. 64-2 КПК України є третьою особою, у зв`язку з чим, з клопотанням про арешт майна мав звернутися прокурор, а не слідчий.

Також, слідчий суддя не дослідив матеріали вищезазначеного клопотання та в ухвалі не зазначив, яким саме критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, відповідають грошові кошти на поточних рахунках, що належать ТОВ "ЕКСІМПРОМ" .

Стверджує представник і те, що грошові кошти, що знаходяться на арештованих розрахункових рахунках не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 12013110060002990 та не визнавалися такими, а, тому, існування арешту є втручання у власність товариства без належних на те підстав та є обмеженням господарської діяльності ТОВ "ЕКСІМПРОМ" , внаслідок чого, воно зазнає збитків у вигляді фінансових претензій від контрагентів щодо сплати штрафних санкцій, оскільки не має змоги протягом тривалого часу здійснити розрахунки із контрагентами та господарська діяльність товариства фактично зупинена.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка просила поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді з підстав викладених в апеляційній скарзі, перевіривши доводи викладені в апеляційній скарзі щодо поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

З матеріалів судового провадження вбачається, що 14 листопада 2018 року старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С.А., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 32931654) на поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), які відкриті в ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32), заборонивши видаткові операції з цих рахунків за винятком виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зобов`язавши ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749), розташованому у м. Києві по вул. Жилянська, 32 надати слідчому, який входить до групи слідчих довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на час накладення арешту та надавати таку довідку щомісячно до 25 числа Головному слідчому управлінню фінансових розслідувань ДФС України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 32931654) на поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), які відкриті в ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32) .

03 липня 2020 року до Київського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Домбровської І.О., яка діє в інтересах ТОВ "ЕКСІМПРОМ" , в якій вона просить поновити строк на апеляційне оскарження, зважаючи на те, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся за відсутності власника майна та його представника, а оскаржувану ухвалу остання отримала 01 липня 2020 року. Крім того, представник зазначає, що копія вищезгаданої ухвали за адресою місцезнаходження ТОВ "ЕКСІМПРОМ" не надходила, про факт її прийняття керівництву товариства відомо не було.

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до вимог ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України , апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

З наданих суду матеріалів провадження не вбачається поважності причин пропуску строку апеляційного оскарження, а в самому клопотанні про поновлення строку належним чином не обґрунтовано та не наведено жодних об`єктивних даних, які б свідчили про поважність пропуску строку оскарження ухвали слідчого судді. Та обставина, що розгляд клопотання слідчого відбувся без повідомлення представника власника майна сама по собі не є поважною причиною, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс чітко визначає порядок і строки апеляційного оскарження та з метою забезпечення права особи на оскарження судового рішення, передбачає можливість подання апеляційної скарги такою особою протягом п`яти днів з дня отримання нею копії судового рішення.

Доводи представника власника майна про поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, оскільки копію оскаржуваного рішення остання отримала 01 липня 2020 року, у даному конкретному випадку колегія суддів не може визнати поважною причиною пропуску такого строку, зважаючи на те, що в матеріалах провадження наявні документи про направлення оскаржуваного рішення на адресу ТОВ "ЕКСІМПРОМ" ще 19 грудня 2018 року.

Так, в матеріалах судового провадження наявні супровідний лист від 06 грудня 2018 року та реєстр відправлення кореспонденції, з яких убачається, що Подільським районним судом міста Києва 19 грудня 2018 року направлено копію оскаржуваної ухвали ТОВ "ЕКСІМПРОМ" за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 10, кім. 24, (яка зазначена у копії договору про відступлення права вимоги) (а.п. 153).

При цьому, даних, які б підтверджували доводи представника власника майна про те, що копія згаданої ухвали на адресу товариства не надходила, останньою у судовому засіданні не надано.

З огляду на викладене та враховуючи те, що арешт на рахунки ТОВ "ЕКСІМПРОМ" було накладено ще у 2018 році, колегія суддів вважає, що представником власника майна не доведено поважності причин пропуску строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Відмовити адвокату Домбровській І.О., яка діє в інтересах ТОВ "ЕКСІМПРОМ" у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року, якою задоволено частково клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С.А. та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 32931654) .

Апеляційну скаргу адвоката Домбровської І.О., яка діє в інтересах ТОВ "ЕКСІМПРОМ" на зазначену ухвалу слідчого судді, повернути Домбровській І.О. , як таку, що подана поза межами строку на апеляційне оскарження і суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайшов підстав для його поновлення.

Копію ухвали про повернення апеляційної скарги невідкладно надіслати адвокату Домбровській І.О. разом з її апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Судді:

Паленик І.Г. Глиняний В.П. Масенко Д.Є.

Справа №11-сс/824/3666/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - Захарчук С.С. Доповідач: Паленик І.Г.

Дата ухвалення рішення 06.08.2020
Зареєстровано 12.08.2020
Оприлюднено 12.08.2020

Судовий реєстр по справі 758/14956/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.02.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.12.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Постанова від 16.12.2020 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 10.11.2020 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 27.08.2020 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 27.08.2020 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 06.08.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.12.2018 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.12.2018 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону