ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про відмову у забезпеченні позову

17 серпня 2020 рокуСєвєродонецькСправа № 360/3081/20

Луганський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Тихонова І.В., розглянувши в порядку письмового провадження заяву позивача про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання постанови протиправною та скасування постанови, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2020 року ТОВ ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ (далі - позивач) (91480, м. Щастя, Луганська область, вул. Гагаріна 1 О , код ЄДРПОУ 43589678) звернулось до Луганського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - відповідач або НКРЕКП (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, код ЄДРПОУ 39369133) про визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП від 12.08.2020 № 1536 про внесення змін до деяких постанов НКРЕП та визнання таким, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕП.

Разом з адміністративний позовом позивачем подано заяву про забезпечення позову, в якій просить суд забезпечити позов шляхом зупинення дії постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.08.2020 № 1536 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП ; заборони Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вносити зміни та скасовувати постанови від 30.06.2020 № 1253 Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" , 1254 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" в частині встановлення зобов`язань надати до НКРЕКП документи, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями інших юридичних осіб; строків надання до НКРЕКП копії акта приймання-передачі об`єкта оренди, що фактично засвідчує передачу ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" цілісного майнового комплексу Луганської ТЕС відповідно до договору оренди від 30 квітня 2020 року № 183-ТРП; строків набрання цією постановою чинності.

Обґрунтовуючи необхідність забезпечення адміністративного позову позивач зазначив, що 12.08.2020 - НКРЕКП, була прийнята постанова № 1536 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП п.1 якої внесені зміни до постанови НКРЕКП від 30 червня 2020 року № 1253 Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" .

Зобов`язав ТОВ надати у термін до 01 листопада 2020 (включно) документи, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями ТОВ СХІДЕНЕРГО перед НАК НАФТОГАЗ УKPАЇНИ у термін до 30 грудня 2020року (включно) копію акта приймання-передачі об`єкта оренди, що засвідчує фактичну передачу ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" цілісного майнового комплексу Луганської ТЕС відповідно до договору оренди від 30 квітня 2020 року № 183-ТРП.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття , крім пункту 1, який набирає чинності з 01 січня 2021 року, та підлягає визнанню такою, що втратила чинність, у разі ненадання до НКРЕП Акта та Документів у терміни, встановлені пунктом 2 цієї постанови.

При цьому, заявник звернув увагу на те, що відтермінування видачі ліцензії з виробництва електричної та теплової енергії з 01 вересня 2020 року на більш пізній строк неминуче призведе до зупинення роботи цілісного майнового - Луганська теплоелектростанція, оскільки зазначений цілісний майновий комплекс, відповідно до Договору оренди від 30.04.2020 № 1830-ТРП, буде переданий Позивачу 01.09.2020 року, однак здійснення виробничої діяльності без виданих Відповідачем ліцензій стане неможливим, через що на контрольованій території Луганської області виникне дефіцит електричної потужності 160-180 МВт. Вважає, для відновлення прав, свобод та інтересів заявника та великого кола інших осіб необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а у випадку неможливості здійснення діяльності, зупиниться виробництв та відпуск в регіоні електричної та теплової енергії, що фактично призведе до виникнення техногенної катастрофи в регіоні.

Вирішуючи заяву ТОВ ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ про забезпечення позову, суд бере до уваги наступне.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 153 Кодексу адміністративного судочинства України заява про забезпечення позову подається одночасно з пред`явленням позову - до суду, до якого подається позов за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову.

У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк

Суд не вбачає необхідності для повідомлення учасників, та для виклику особи, яка подала заяву про забезпечення позову, також немає необхідності для призначення її розгляду у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для забезпечення адміністративного позову суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Розглядаючи та вирішуючи заявлену заяву про забезпечення позову, суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову допускається, якщо невжиття таких заходів може ускладнити або призвести до неможливості виконання судового рішення

Забезпечення позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до прийняття у справі судового рішення по суті заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

При цьому, суд зазначає, що види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність, зокрема, полягає в тому, щоб засіб забезпечення відповідав предмету позову.

Відповідно до ст. 13 Конвенції, кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006р. у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. Причому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Салах Шейх проти Нідерландів", ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними. При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року), Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Отже, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Як вбачається з наданих позивачем документів, 12.08.2020 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була прийнята Постанова № 1536 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП .

Так, частиною 3 вищевказаної Постанови зазначено, що Постанова Національної комісієї, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2020 року № 1254 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" та від 30 червня 2020 року № 1256 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" визнана такою, що втратили чинність.

Таким чином, оскільки вищевказані постанови від 30 червня 2020 року № 1254 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" та від 30 червня 2020 року № 1256 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" відповідно до Постанови №1536 від 12.08.2020 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП визнані такими що втратили чинність, у суду відсутні підстави про вжиття заходів забезпечення позову, а саме: шляхом заборони Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вносити зміни та скасовувати постанови від 30.06.2020 № 1253 Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" , 1254 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" в частині встановлення зобов`язань надати до НКРЕКП документи, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями інших юридичних осіб; строків надання до НКРЕКП копії акта приймання-передачі об`єкта оренди, що фактично засвідчує передачу ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" цілісного майнового комплексу Луганської ТЕС відповідно до договору оренди від 30 квітня 2020 року № 183-ТРП; строків набрання цією постановою чинності.

Щодо заяві про забезпечення позову заявника в частині зупинення дії Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.08.2020 № 1536 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП суд зазначає, що це є предметом адміністративного позову у справі №360/3081/20, який буде вирішуватися по суті у судовому засіданні.

На підставі чого, суд не знаходить очевидних ознак, які б підпадали до вимог ст.151 КАС України, яким передбачено, що позов може бути забезпечено шляхом зупинення дії індивідуального акта або забороною вчиняти певні дії, що стосується предмета спору.

Посилання заявника на те, що дії відповідача завдадуть невиправної шкоди, не може визнаватись достатнім для вжиття заходів забезпечення позову.

Суд звертає увагу на те, що безумовно, рішення чи дії суб`єктів владних повноважень справляють певний вплив на суб`єктів господарювання. Такі рішення можуть завдавати шкоди і мати наслідки, які позивач оцінює негативно. Водночас, саме по собі посилання на негативний вплив рішень суб`єктів владних повноважень не є підставою для застосування заходів забезпечення позову в адміністративній справі. Відповідно до статті 150 КАС України зазначені обставини, навіть у разі їх доведення, не є підставами для застосування заходів забезпечення позову в адміністративній справі. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 23 червня 2020 року по справі №640/110/20.

Таким чином, заявником не доведено, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

Враховуючи вищезазначене, заява про забезпечення позову не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у забезпеченні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ про забезпечення адміністративного позову по справі № 360/3081/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання постанови протиправною та скасування постанови.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги у п`ятнадцятиденний строк з моменту підписання ухвали.

СуддяІ.В. Тихонов

Дата ухвалення рішення 17.08.2020
Оприлюднено 20.08.2020

Судовий реєстр по справі 360/3081/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.09.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.09.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.08.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.08.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 360/3081/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону