ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 28/101/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

03.09.2020 Справа № 908/2213/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Федорової Олени Владиславівни, розглянувши матеріали позовної заяви без номеру від 28.08.2020 (вх. №2396/08-07/20 від 28.08.2020)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ХІМЛАБОРРЕАКТИВ (вул.Червоноармійська, буд. 57/3, м. Київ, 03006, ідентифікаційний код 23522853)

до відповідача : ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (вул. Назарівська, буд. 3, м. Київ, 01032, ідентифікаційний код 24584661)

про стягнення 1022252,53 грн.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю ХІМЛАБОРРЕАКТИВ до Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом про стягнення заборгованості за договором поставки №216(З)УК/53-121-01-19-08084 від 05.06.2019 в розмірі 992409,30 грн., інфляційних втрат у розмірі 11887,42 грн., 3% річних у розмірі 17955,81 грн. із зазначенням у рішенні за цим позовом про нарахування 3% річних до моменту виконання такого рішення відповідачем із вказівкою на правила розрахунку остаточної суми таких платежів щодо основного боргу.

Позов подано за місцезнаходженням відокремленого підрозділу відповідача - ВП ЗАЕС , за участю якого виникли спірні правовідносини за договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що на виконання договору поставки №216(З)УК/53-121-01-19-08084 від 05.06.2019 позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 1575858,59 грн., а відповідач лише частково оплатив товар на суму 583449,29 грн. Залишок заборгованості складає 992409,30 грн. за товар, поставлений за видатковими накладними в період з 04.12.2019 по 26.09.2019, який позивач просить стягнути в даному позові.

Позов заявлено на підставі норм ст. ст. 11, 509, 625, 626 Цивільного кодексу України.

Згідно з витягом із протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.08.2020 позовну заяву передано на розгляд судді Федорової О.В.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження судом не встановлено. У зв`язку з цим суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

В позовній заяві викладено клопотання про надання представнику позивача можливості взяти участь у судовому засіданні, призначеному після відкриття провадження в судові справі за цим позовом на дату та час, визначені у відповідній ухвалі суду, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів представника позивача в сервісі EASYCON .

Згідно з ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ Про Державний бюджет України на 2020 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року становить 2102,00 грн.

Предметом спору в даній справі є вимога про стягнення з відповідача 1022252,53 грн. грн., що не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1051000,00 грн.).

Оскільки справа за поданою позовною заявою не відноситься до визначеного у ч. 4 ст. 247 ГПК України виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, а сума стягнення в даній справі не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, враховуючи те, що справа за своїм характером не є складною, суд дійшов до висновку, що справа є малозначною та має розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

В силу приписів ч. 13 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

З огляду на те, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, а справа може бути розглянута на підставі поданих сторонами заяв по суті спору та доказів, суд дійшов висновку, про можливість розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання.

У зв`язку з цим відмовив у задоволенні клопотання позивача про розгляд справи в судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд звертає увагу відповідача на право подати відзив на позовну заяву у встановлений судом строк. Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 7 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Керуючись статтями 8, 12, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Присвоїти справі номер провадження 28/101/20 .

2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання.

3. Встановити відповідачу строк для надання суду обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву з доказами направлення відзиву позивачу у порядку, передбаченому ст. ст. 165, 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі ; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень позивачу - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

4. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

5. Встановити позивачу строк для надання суду відповіді на відзив на позов, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов.

6. Звернути увагу сторін, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у главі 10 Господарського процесуального кодексу України.

7. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

8. Звернути увагу сторін, що відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

9. Зобов`язати позивача надати суду протягом 5 днів з дня отримання даної ухвали суду надати суду та надіслати відповідачу письмові пояснення щодо розбіжності суми рахунку №Х0027241 від 19.06.2019 (506961,95 грн.) та зазначеної в позові суми поставки за цим рахунком (498463,55 грн.).

10. Зобов`язати відповідача у строк для надання відзиву надати суду та надіслати позивачу копії правовстановлюючих документів відповідача як юридичної особи та щодо ВП ЗАЕС .

11. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 05.10.2020 .

12 . Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

13 . Контактні дані господарського суду Запорізької області:

- веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua ;

- телефони: контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

- електронна адреса : inbox@zp.arbitr.gov.ua.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Відповідно до ст. ст. 235, 255 ГПК України ухвала суду набрала законної сили 03.09.2020 та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя О.В. Федорова

Дата ухвалення рішення 03.09.2020
Зареєстровано 03.09.2020
Оприлюднено 04.09.2020

Судовий реєстр по справі 908/2213/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 14.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 24.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.02.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 10.02.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
від 27.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 06.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.09.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону