ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2020 року м. Київ № 640/19751/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Погрібніченка І.М. розглянувши в спрощеному позовному провадженні без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "АВГ КОНСТРАКШН" до 1. Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, 2. Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень від 17 вересня 2019 року № 0001691404, № 0001671404, № 0001661404,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВГ КОНСТРАКШН" (далі - позивач) з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - відповідач 1), Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (далі - відповідач 2) про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень від 17 вересня 2019 року № 0001691404, № 0001671404, № 0001661404.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що 22.08.2019 року ГУ ДФС у м. Києві було складено Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки АВГ КОНСТРАКШН", на підставі якого останнім були прийняті оскаржувані податкові повідомлення-рішення.

Однак, позивач стверджує, що не погоджується з винесеними ГУ ДФС у м. Києві податковими повідомленнями - рішеннями, оскільки, на його думку, відповідач взагалі не мав права призначати перевірку позивача, через те, що запит про надання документів не відповідав вимогам ст. 73 ПК України, що виключало обов`язок у ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" у наданні відповідних документів, та як наслідок проведення перевірки.

Крім того, обґрунтовуючи позов ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" звертав увагу, що 18.12.2019 року Окружним адміністративним судом міста Києва у справі № 640/15389/19 винесено рішення, яким визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління ДФС у м. Києві № 11144 від 08.08.2019 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" (код 40740633) , який був підставою для проведення такої перевірки, складання Акту перевірки та оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Вказане, на думку позивача, призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.10.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення (виклику сторін) та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

02 грудня 2019 року від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що на підставі наказу №11144 від 08.08.2019 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" (код 40740633) була проведена позапланова документальна виїзна перевірка товариства з обмеженою відповідальністю АВГ КОНСТРАКШН з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні по взаємовідносинах з ТОВ "СЕРСЕЯ ТРЕЙД" (код 41761167) за березень 2018 року та ТОВ "ВЄГАС БУД" (код 41324730) за травень 2018 року, показників І декларацій з податку на додану вартість, в ході якої встановлено нереальність господарських операцій, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 107 901 грн., в т.ч. по періодах: за березень 2018 року - 65 882 грн.; за травень 2018 року - 42 019 грн.; та завищено від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту в загальній сумі 62 984 грн., в т.ч. по періодах: за березень 2018 року - 37 670 грн.; за травень 2018 року-25 314 гривень.

А тому, на думку відповідача, оскаржувані податкові повідомлення-рішення винесені у відповідності до вимог чинного законодавства, оскільки позивачем порушено вимоги податкового законодавства, а відповідач діяв виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України.

У поданій до суду 18.12.2019 року відповіді на відзив відповідача, позивач не погоджувався з його доводами та просив позовні вимоги задовольнити повністю.

Відповідно до частини 8 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2019 року Головним управлінням ДФС у м. Києві (правонаступником якого являється - Головне управління ДПС у м. Києві) відповідно до пп. 78.1.4, п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, наказу від 08.08.2019 року № 11144 проведено документальну виїзну перевірку ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" (код 40740633), за результатами якої складено Акт № 888/26-15-14-04-05/40740633.

Висновками вказаного Акту перевірки встановлено порушення ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" :

- п.44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 198.1, п, 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 107 901 грн., в т.ч. по періодах: за березень 2018 року - 65 882 грн.; за травень 2018 року - 42 019 грн.; та завищено від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту в загальній сумі 62 984 грн., в т.ч. по періодах: за березень 2018 року - 37 670 грн.; за травень 2018 року - 25 314 гривень;

- п. 44,6 ст. 44, п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами і доповненнями, що мало прояв у не наданні документів до перевірки.

17 вересня 2019 року Головним управлінням ДПС у м. Києві на підставі висновків Акта перевірки прийнято наступні податкові повідомлення-рішення:

- № 0001691404, яким згідно з пп. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54, п. 121.1 ст. 121 Податкового кодексу України до ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) у розмірі 510, 00 грн.;

- № 0001671404, яким згідно з пп. 54.3.2 п. 54.3 ст. 54,п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України відповідно до п. 57.3 ст. 57, п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість на загальну 161 852, 00грн., в тому числі 107 901, 00 грн. за податковим зобов`язанням та 53 951, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами);

- № 0001661404, яким згідно з п. 54.3 ст. 54,п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України, відповідно до пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України за порушення вимог п.44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 198.1, п, 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 Податкового Кодексу України ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" зменшено від`ємне значення суми від`ємного значення ПДВ (ряд. 21 декларації) на суму 62 984, 00 грн.

Не погоджуючись з вказаними вище податковим повідомленнями-рішеннями позивач їх оскаржив до суду.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, регулює Податковий кодекс України.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу.

Відповідно до підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (тут і надалі в редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин) контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Згідно з положеннями пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Так, згідно з пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

В силу пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків (крім перевірок, передбачених підпунктом 78.1.21 пункту 78.1 цієї статті) надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Як зазначено у пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов`язань платника (пункт 86.10 статті 86 Податкового кодексу України).

У свою чергу, положеннями пункту 86.8 статті 86 Податкового кодексу України передбачено, що податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

З аналізу наведених норм законодавства вбачається, що здійснення перевірки є необхідною передумовою для винесення податкових повідомлень-рішень у разі встановлення контролюючим органом порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється податковими органами, тому за відсутності проведеної перевірки як юридичного факту у контролюючого органу відсутня компетенція на винесення податкового повідомлення-рішення.

Така компетенція не виникає в силу самого лише факту вчинення платником податків податкового правопорушення. Для визначення контролюючим органом грошових зобов`язань платникові податків шляхом прийняття податкового повідомлення-рішення в зв`язку допущеними таким платником порушеннями необхідно дотриматися певних умов, а саме - спочатку провести податкову перевірку.

Отже, нормами Податкового кодексу України, з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів, встановлені умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок. Лише їх дотримання може бути належною підставою наказу про проведення перевірки. Невиконання цих вимог призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

Аналогічна правова позиція висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, зокрема, у постановах від 16 лютого 2016 року (справа №826/12651/14), від 27 січня 2015 року (справа №21-425а14) та у постанові Верховного Суду від 17 березня 2018 року (справа N1570/7146/12).

Таким чином, у випадку незаконності перевірки, прийнятий за її результатами акт індивідуальної дії підлягає визнанню протиправним та скасуванню.

Дана правова позиція кореспондується правовим висновком Верховного Суду, викладеним в постановах від 22.08.2018 року по справі №812/1283/17 та від 24.04.2020 року по справі №0440/5997/18.

Матеріалами справи встановлено, що Головним управлінням ДФС у м. Києві на адресу ТОВ АВГ КОСТРАКШН було направлено запит від 06.05.2019 року про надання засвідчених та скріплених печаткою копії документів, що безпосередньо стосуються господарських відносин, вид, обсягу і якості операцій та розрахунків (їх відображення в обліку і звітності) із ТОВ "СЕРСЕЯ ТРЕЙД" (код 41761167), за період з 01.03.2018 по 31.03.2018, ТОВ "ВЄГАС БУД" (код 41861517) за період з 01.05.2018 по 31.05.2018, а також щодо використання у власній господарській діяльності послуг, придбання яких документально оформлено у відносинах із зазначеним платником.

У відповідь на вказаний запит позивачем на адресу відповідача було надіслано лист, яким було відмовлено у його виконанні з підстав його незаконності.

Головним управлінням ДФС у м. Києві 08.08.2019 року було прийнято наказ №11144 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" . Метою проведення перевірки є дотримання вимог податкового законодавства України ТОВ АВГ КОСТРАКШН при визначенні по взаємовідносинах з ТОВ "СЕРСЕЯ ТРЕЙД" (41761167) за березень 2018 року та ТОВ Вегас Буд (код 41324730) за травень 2018 року, показників декларацій з податку на додану вартість.

Вказаний наказ ТОВ АВГ КОСТРАКШН оскаржено в судовому порядку, за результати чого рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.12.2019 року по справі № 640/15389/19 визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління ДФС у м. Києві № 11144 від 08.08.2019 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" (код 40740633) .

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 27.02.2020 року повернуто апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.12.2019 у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю АВГ КОНСТРАКШН до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування наказу.

Отже, рішення від 18.12.2019 року по справі № 640/15389/19 в силу ч. 2 ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України набрало законної сили 27.02.2020 року.

Таким чином, оскільки підставою для проведення перевірки, наслідком якої стало прийняття відповідачем оскаржуваних податкових повідомлень-рішень рішень від 17 вересня 2019 року № 0001691404, № 0001671404, № 0001661404, був наказ ГУ ДПС у м. Києві № 11144 від 08.08.2019 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "АВГ КОНСТРАКШН" (код 40740633) , а предметом розгляду справи №640/15389/19 - законність прийняття вказаного наказу, суд дійшов висновку про достатність підстав для скасування податкових повідомлень-рішень від 17 вересня 2019 року № 0001691404, № 0001671404, № 0001661404 з підстав незаконності проведення перевірки позивача та неможливості настання правових наслідків такої перевірки.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, повно і всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно зі статтею 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Оцінюючи подані сторонами докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, з урахуванням обставин зазначених вище, суд прийшов до переконання про задоволення позовних вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Поряд з цим, суд звертає увагу, що у відповідності до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №1200 від 18 грудня 2018 року "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби" утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

Згідно з абзацом 6 пункту 2 цієї ж постанови Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року №227 затверджено Положення про Державну податкову службу України, у відповідності до пункту 1 якого Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України №537 від 19 червня 2019 року "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби" утворено у тому числі Головне управління Державної податкової служби у місті Києві та реорганізовано Головне управління Державної фіскальної служби у місті Києві шляхом приєднання до Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31 липня 2019 року до реєстру було внесено запис про реєстрацію Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, як юридичної особи публічного права (код ЄДРПОУ43141267) (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).

В той же час, з 01 серпня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості щодо перебування в стані припинення юридичної особи - Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.

Таким чином, Головне управління Державної податкової служби у м. Києві є правонаступником Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, а тому понесені позивачем витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 380, 20 грн., сплачені згідно квитанції від 10.10.2019 року № 5535 підлягають стягненню саме за рахунок з бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "АВГ КОНСТРАКШН" (ЄДРПОУ: 40740633, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 17) задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 17 вересня 2019 року № 0001691404, № 0001671404, № 0001661404.

3. Стягнути з бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АВГ КОНСТРАКШН" (ЄДРПОУ: 40740633, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 17) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 380, 20 грн. (три тисячі триста вісімдесят гривень, 20 копійок).

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення КАС України в редакції Закону № 2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя І.М. Погрібніченко

Дата ухвалення рішення 10.09.2020
Зареєстровано 11.09.2020
Оприлюднено 14.09.2020

Судовий реєстр по справі 640/19751/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.09.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.06.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 21.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.01.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 17.01.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 17.01.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону