КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року

м. Київ

справа № 756/10395/17

провадження №22-ц/824/3211/2020

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого - суддіЛапчевської О.Ф., суддівБолотова Є.В., Музичко С.Г., за участю секретаря судового засідання Потапьонок К.В., учасники справи: представник позивача Бойчун Н.Д.,

представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Оболонського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року /суддя Яценко Н.О./

у справі за позовом державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів до ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про стягнення заборгованості за договором позики,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся з вимогами про стягнення заборгованості за договором позики.

Рішенням Оболонського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів суму основного боргу - 2 195 541 грн. 12 коп., 354 865 грн. 82 коп. - інфляційне збільшення боргу, 109 290 грн. 69 коп. - 3 % річних. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів судовий збір в сумі 40 615 грн. 47 коп., 12 000 грн. витрати на правничу допомогу. У задоволенні інших вимог відмовлено. /т. 1 а.с. 242-245/

Не погоджуючись з вказаним рішенням, ОСОБА_3 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив рішення скасувати, у задоволенні позовних вимог відмовити.

На підтвердження вимог, викладених в апеляційній скарзі, апелянт посилався на необґрунтованість висновків суду першої інстанції. Вважає, що судом першої інстанції не повно з`ясовані обставини справи, зокрема не перевірено правильності розрахунку, поданого позивачем. Також вказував, що у матеріалах справи знаходиться заява про визнання мирової угоди, проте, в суді першої інстанції не досліджувалось змісту угоди, не було досліджено і графіку погашення заборгованості. Також зазначав, що було порушено його процесуальні права, він був позбавлений надавати свої пояснення щодо обставин справи.

Представник державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів звернувся з відзивом на апеляційну скаргу, посилаючись на необґрунтованість і безпідставність її доводів. Вказував, що розмір заборгованості апелянтом не спростовано, вказівка на неправильність розрахунку, без зазначення в чому саме вона полягає, не може слугувати підставою для скасування рішення. Мирову угоду сторони не укладали. Додатково вказував, що позивачем понесено витрати на правову допомогу у розмірі 15 000.00 грн. на підставі Договору про надання правової (правничої) допомоги № 03-16/1313 від 18.02.2020 р. та Додаткового договору № 2 від 18.02.2020 р. до нього, які просив стягнути.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направивши чергове клопотання про відкладення розгляду справи з огляду на встановлені карантинні обмеження, стан здоров`я, потребу в юридичній допомозі. Додатково просив врахувати письмові пояснення до апеляційної скарги при розгляді справи від 19.06.2020 р.

З огляду на те, що ОСОБА_3 про час та дату судового розгляду повідомлений належним чином, скористався викладом своєї позиції шляхом подачі апеляційної скарги та додатковими поясненнями, направленими до суду, його явка не є обов`язковою, тому колегія суддів вважає за можливе розглядати справу за його відсутності у відповідності до положень ч. 2 ст. 372 ЦПК України.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, які з`явились у судове засідання, перевіривши наведені в апеляційній скарзі доводи, матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає відхиленню, а судове рішення залишенню без змін на підставі наступного.

Судом встановлено, що 6 липня 2012 року між позивачем та ОСОБА_3 було укладено Договір безпроцентної цільової позики, згідно з яким позивач зобов`язався передати у власність ОСОБА_3 грошові кошти, шляхом видачі коштів з каси позивача, а відповідач зобов`язався використати позику за цільовим призначенням і повернути позивачу у визначений договором строк. (а.с.13-14).

Відповідно до пункту 1.4. Договору розмір позики складав 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень).

Пунктом 1.3 Договору встановлено, що цільовим призначенням позики є придбання квартири.

Згідно з п. 2.1. Договору, позика надається на строк 5 років і має бути повернута до 06.07. 2017 року.

Позивач виконав зобов`язання за договором в повному обсязі, а саме надав грошові кошти в розмірі обумовлені сторонами, що підтверджується видатковим касовим ордером №1286 (а.с.15).

Згідно розрахунку наданого позивачем (а.с.194-196) заборгованість відповідача станом на 26.02.2019 року складає: основний борг в розмірі 2 195 541 грн. 12 коп.; інфляційне збільшення боргу - 354 865 грн. 82 коп., три відсотки річних - 109 290 грн. 69 коп.

Частково задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції вірно керувався вимогами ст. 1049 ЦК України, про те, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором; ст. 525 ЦК України про те, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; ст. 611 ЦК України про те, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом; ч. 2 ст. 625 ЦК України про те, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Встановивши, що станом на день звернення до суду відповідач - ОСОБА_3 взяті на себе зобов`язання перед позивачем належним чином не виконав та борг за договором позики не повернув в обумовлені строки та розміри, у зв`язку з чим з відповідача ОСОБА_3 підлягають стягненню сума основного боргу - 2195541 грн. 12 коп., 354865 грн.82 коп. - інфляційне збільшення боргу та 109290 грн. 69 коп. - 3 % річних.

Доводи апеляційної скарги, щодо перевірки правильності розрахунку, колегією суддів не приймаються до уваги, оскільки апелянтом розрахунку не спростовано, власного розрахунку не надано.

Доводи апеляційної скарги щодо наявності у справі мирової угоди, колегією суддів також не приймаються до уваги як такі, що на правильність висновків суду першої інстанції не спливають, а сторони не позбавлені укладення мирової угоди на будь-якій стадії розгляду справи або виконання рішення.

Таким чином, доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують та містяться на формальних міркуваннях.

Відповідно до ч.1 ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Крім того, відповідно до ст. 141 ЦПК України, розподілу підлягають судові витрати. Оскільки рішення суду першої інстанції апеляційний суд не змінює, судові витрати за розгляд справи не перерозподіляє. Водночас, стягненню підлягають витрати, понесені позивачем на правову допомогу. ОСОБА_3 в суді апеляційної інстанції заявлялось, що він звільнений від сплати судового збору в силу ЗУ Про судовий збір та встановленої інвалідності 2 групи довічно, про що є дані в матеріалах справи. Водночас, від сплати судових витрат, а саме витрат на правову допомогу, ОСОБА_3 не звільнений.

Позивачем понесено витрати на правову допомогу у розмірі 15 000, 00 грн. на підставі Договору про надання правової (правничої) допомоги № 03-16/1313 від 18.02.2020 р. та Додаткового договору № 2 від 18.02.2020 р. до нього. Оплата правової допомоги підтверджується платіжним дорученням від 19.02.2020 р. № 598. Детальний опис робіт (наданих послуг), що виконуються адвокатом, наведено в Додатковому договорі № 2 від 18.02.2020 р. до Договору про надання правової (правничої) допомоги № 03-16/1313 від 18.02.2020 p., а саме:

- здійснювати представництво інтересів Клієнта в Київському апеляційному суді у справі № 756/10395/17 за апеляційною скаргою ОСОБА_3 до Клієнта на Рішення Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2019 р. за позовом Клієнта до ОСОБА_3 та ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики, що включає вивчення матеріалів апеляційної скарги, підготовку відзиву на апеляційну скаргу, інших процесуальних документів по справі (при необхідності), зокрема, заяв, клопотань, тощо, з правом підписання та подання їх до суду у встановленому законом порядку, участь у судових засіданнях, вчинення інших необхідних дій для представництва Клієнта в суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів вважає, що розмір витрат на оплату послуг адвоката є співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг) - оплата є адекватною складності справи та виконаних адвокатом робіт - невелика оплата за дану справу (менше 1% ціни позову), співмірна з обсягом робіт;

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг) - оплата є фіксованою, що передбачено Законом України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , враховано час, що адвокат витратить на участь у судових засіданнях (незалежно від їх кількості), вивчення матеріалів апеляційної скарги, підготовку відзиву на апеляційну скаргу, інших заяв по суті, клопотань тощо (при необхідності);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт - гонорар погоджено сторонами з урахуванням стадії процесу, необхідності підготовки процесуальних документів по справі, і зокрема, відзиву на апеляційну скаргу, клопотань, заяв (при необхідності), участі у судових засіданнях незалежно від їх кількості;

4) ціною позову - ціна позову становить 2 659 697,63 грн., у зв`язку з чим справа має велике значення для позивача, оплата послуг адвоката складає менше 1% ціни позову.

Таким чином, витрати на правову допомогу у розмірі 15 000, 00 грн. підлягають стягненню з апелянта на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 375, 381, 382 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Оболонського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року - залишити без задоволення.

Рішення Оболонського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року - залишити без змін.

Стягнути з ОСОБА_3 /РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / на користь державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів /ЄДРПОУ 02568182, м. Київ, вул. Метрологічна, 4/ 15 000, 00 грн витрат на правову допомогу.

Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Головуючий: Судді:

Дата ухвалення рішення 07.09.2020
Зареєстровано 11.09.2020
Оприлюднено 14.09.2020

Судовий реєстр по справі 756/10395/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.03.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.12.2020 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 09.12.2020 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.10.2020 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Постанова від 07.09.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.02.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.02.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.01.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 13.11.2019 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 28.10.2019 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 04.09.2017 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 04.09.2017 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону