ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2020 року Чернігів Справа № 620/4291/20

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді Ткаченко О.Є.,

за участю секретаря Андрушко І.М.,

позивача ОСОБА_1 ,

представників позивача Калініченка І.О., Сірого І.О.,

представників відповідача Лойченко С.В.,

представник третьої особи Самсоненка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за позовом ОСОБА_1 до Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області про визнання дій протиправними, скасування постанови, зобов`язання вчинити певні дії,

У С Т А Н О В И В:

Кандидат на посаду голови Менської міської ради Корюківського району Чернігівської області ОСОБА_1 звернувся до Чернігівського окружного адміністративного суду з позовом до Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області, в якому просить:

- визнати протиправними дії Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівського району щодо скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 ;

- скасувати постанову Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 29 вересня 2020 року № 22 Про скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 ;

- зобов`язати Менську міську територіальну виборчу комісію Корюківського району Чернігівської області зареєструвати кандидатом на посаду Менського міського голови на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , висунутого конференцією Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний .

Свої вимоги обґрунтовує тим, що постанова Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 29 вересня 2020 року №22 Про скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 є протиправною, оскільки прийнята в порушення приписів виборчого законодавства та порушує його виборчі права.

Ухвалою Чернігівського окружного адміністративного суду від 02.10.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження з урахуванням вимог статті 273 Кодексу адміністративного судочинства України. Відводів складу суду не заявлено.

Позивач та його представники в судовому засіданні позов підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнала, просила відмовити в задоволенні позову, посилаючись не те, що оскаржуване рішення є правомірним, оскільки у поданих документах до Менської міської ТВК Корюківського району Чернігівської області вказано недостовірні дані щодо відомостей про партійність позивача, чим порушено вимоги статті 216 Виборчого кодексу України. У свою чергу, відповідно до статті 217 Виборчого кодексу України організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії, або безпартійного громадянина.

Представник третьої особи просив у задоволенні позову відмовити, оскільки у постанові Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 25 вересня 2020 року №11 кандидатом на посаду міського голови Менської міської ради Корюківського району Чернігівської області ОСОБА_1 значиться як безпартійний. Однак, позивач є членом політичної партії Радикальна Партія Олега Ляшка (партійний квиток № 0012392).

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення сторін, суд встановив наступне.

Центральна виборча комісія постановою від 08 серпня 2020 № 160 призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року та згідно додатку визначила перелік сільських, селищних, міських територіальних громад Чернігівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори.

Постановою Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 25 вересня 2020 року №11 кандидатом на посаду міського голови Менської міської ради Корюківського району Чернігівської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року було зареєстровано висунутого на конференції Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім 15 вересня 2020 року ОСОБА_1 .

27.09.2020 на адресу Менської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від голови Чернігівської територіальної організації Радикальна партія Олега Ляшка надійшла заява про наявність обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом на посаду міського голови, права бути обраною міським головою (у порядку статті 231 Виборчого кодексу України) від Чернігівської територіальної організації Радикальна партія Олега Ляшка (а.с.18-21).

У вказаній заяві наявна вимога скасувати реєстрацію кандидата ОСОБА_1 на посаду Менського міського голови.

Постановою Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 29 вересня 2020 року №22 прийнято рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , висунутого конференцією Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім .

Не погодившись з таким рішенням позивач оскаржив його до суду.

Надаючи правову оцінку обставинам вказаної справи, суд зважає на наступне.

Відповідно до частини 2 статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в конституційному зверненні й конституційному поданні щодо тлумачення частини другої статті 55 Основного Закону України, в Рішенні від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011 зазначив, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3 Конституції України). Для здійснення такої діяльності органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи наділені публічною владою, тобто мають реальну можливість на підставі повноважень, установлених Конституцією і законами України, приймати рішення чи вчиняти певні дії. Особа, стосовно якої суб`єкт владних повноважень прийняв рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність, має право на захист.

Спеціальним законом, який визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення, зокрема, виборів депутатів обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів є Виборчий кодекс України.

Відповідно до частини першої статті 1 Виборчого кодексу України вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади Українським народом.

Відповідно до положень частини першої статті 64 Виборчого кодексу України суб`єкт виборчого процесу може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Загальне право на подання позову в спорі, пов`язаному з виборчим процесом, відповідно до положень статті 273 Кодексу адміністративного судочинства України, належить суб`єктам виборчого процесу.

Частиною першою статті 273 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб`єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також ініціативна група референдуму, інші суб`єкти ініціювання референдуму.

ОСОБА_1 є суб`єктом виборчого процесу, а саме кандидатом на посаду Менського міського голови і має право на оскарження рішення територіальної виборчої комісії.

Відповідно до частини другої статті 216 Виборчого кодексу України висування кандидатів на виборні посади реалізується виборцями через місцеві організації політичних партій у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини першої статті 217 Виборчого кодексу України висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови місцевою організацією партії відбувається на підставі цього Кодексу, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових, позачергових, перших, повторних, проміжних виборах, прийнятого після прийняття рішення про призначення відповідних виборів.

Відповідно до частини другої статті 217 Виборчого кодексу України організація партії може висунути особу, яка є членом цієї партії, або безпартійного громадянина.

Частиною другою статті 6 Закону України Про політичні партії в Україні громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

Згідно з частиною п`ятої, шостої, восьмої статті 6 Закону України Про політичні партії в Україні порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії. Громадянин України має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії. Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в політичній партії. Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.

Відповідно до п. 3.3. статуту політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка членство в Партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу Партії, партійним квитком та обліковою карткою (а.с.24-35).

Згідно пункту 3.5.11. статуту політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка члени Партії мають право вільно виходити з Партії за власною письмовою заявою.

Пунктом 3.10. статуту політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка передбачено, що член Партії має право в будь-який час зупинити або припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до статутного органу Партії, де він перебуває на партійному обліку. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії.

З викладеного вбачається, що право щодо виходу з партії реалізується громадянином України самостійно шляхом подання відповідної заяви.

Так, відповідно до статті 2 Закону України Про політичні партії в Україні політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об`єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Статтею 3 Закону України Про політичні партії в Україні визначено, що політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.

Як вбачається із наявної у матеріалах справи заяви ОСОБА_1 (вх. № 1 від 01.09.2020), останній виявив бажання вийти з політичної партії ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.40).

Позивач в судовому засіданні повідомив, що заяву про припинення членства в політичній партії ІНФОРМАЦІЯ_1 подав до Менської місцевої організації Радикальної партії ОСОБА_2 членкині вказаної партії - ОСОБА_3 , яка перебуває на обліку в Менській місцевій організації Радикальної партії ОСОБА_2 .

Також, в протоколі засідання Менської міської територіальної виборчої комісії з перших місцевих виборів від 29 вересня 2020 року № 6 зазначено, що ОСОБА_4 , кандидат в депутати Менської міської ради повідомила, що 01.09.2020 вона принесла в міську партійну організацію РПЛ заяви і квітки членів партії, які побажали вийти із партії і віддала ОСОБА_3 . Ксерокопії документів віддала в комісію, але журналу реєстрації вхідних документів у партії не було (а.с.149-151).

Судом не приймаються до уваги посилання представника третьої особи на відсутність в журналі вхідної документації Чернігівської територіальної політичній партії Радикальна партія Олега Ляшка зареєстрованої заяви позивача про намір виходу з Партії, оскільки ведення внутрішнього діловодства політичною партією стосується самої партії, а відповідальність за недотримання його ведення не може бути покладено на позивача.

Крім того, суд звертає увагу, що членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, а факт волевиявлення про припинення членства в політичній партії Радикальна партія ОСОБА_2 ОСОБА_1 підтвердив також в судовому засіданні, що є доказом в розумінні статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зважаючи на наведене судом встановлено, що дії Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області щодо скасування реєстрації кандидата в депутати Менської міської ради на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 не ґрунтуються на законі та є протиправними.

За таких підстав суд вважає за необхідне визнати протиправною та скасувати постанову Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 29 вересня 2020 року №22 Про скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 .

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога про зобов`язання Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області зареєструвати кандидатом на посаду Менського міського голови на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , висунутого конференцією Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний , оскільки скасовування даним судовим рішенням постанови Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 29 вересня 2020 року №22 Про скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 , підтверджує факт реєстрації останнього на підставі постанови Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 25 вересня 2020 року №11.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

При цьому, судом враховується положення пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, відповідно до якого обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту.

При вказаних обставинах суд дійшов висновку, що відповідачем не доведено правомірність та обґрунтованість своїх дій та рішення з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, позов підлягає задоволенню частково.

Відповідно до частини третьої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору.

Тому, за рахунок бюджетних асигнувань Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області на користь ОСОБА_1 підлягає стягненню сплачений ним при поданні позовної заяви судовий збір в розмірі 1681,60 грн.

Керуючись ст. ст.139, 241-246, 257, 273 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області (вул. Героїв АТО, 3, м. Мена, Чернігівська область,15600, код ЄДРПОУ 43793850), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача: Чернігівська територіальна організація Радикальна партія Олега Ляшка (вул. Коцюбинського, 64, офіс, 5, м. Чернігів, 14000) про визнання незаконними дій, скасування постанови та зобов`язання вчинити певні дії - задовольнити частково.

Визнати протиправними дій Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівського району щодо скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім ОСОБА_1 .

Скасувати постанову Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області від 29 жовтня 2020 року № 22 Про скасування реєстрації кандидата на посаду Менського міського голови від Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім Примакова Геннадія Анатолійовича .

В задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Стягнути з Менської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 1681 (одна тисяча шістсот вісімдесят одна) грн 60 коп.

Рішення суду в порядку ст. 273, ст. 278 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку у дводенний строк з дня його проголошення

Повний текст рішення виготовлено 03 жовтня 2020 року.

Суддя О.Є. Ткаченко

Дата ухвалення рішення 03.10.2020
Оприлюднено 05.10.2020

Судовий реєстр по справі 620/4291/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 03.10.2020 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 03.10.2020 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.10.2020 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 620/4291/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону