ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

_____________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"08" жовтня 2020 р. Справа № 906/347/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Лозинської І.В.

розглянувши справу за позовом: Керівника Житомирської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (м. Житомир)

до 1) Житомирської міської ради (м. Житомир)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Три гуся" (м. Житомир)

3) Управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради (м. Житомир)

про визнання незаконними та скасування рішень, визнання недійсними договорів оренди, скасування записів про реєстрацію прав, скасування повідомлення, знесення самочинного будівництва, повернення земельної ділянки

за участю представників сторін:

- від прокурора: Рудченко М.М. - посвідчення № 038664, від 11.01.2016

- від позивача: Гичко О.Р. - довіреність № 0.6.6.-57/62-20, від 13.08.2020

- від відповідача 1): Кононенко А.А. - довіреність № 66/361, від 01.07.2020

- від відповідача 2): Янчук М.О. - адвокат, ордер серії АМ № 1003816, від 10.07.2020

- від відповідача 3): не прибув

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Житомирської області надійшла позовна заява Керівника Житомирської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області до Житомирської міської ради, Товариства з обмеженою відповідальністю "Три гуся", Управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради про:

- визнання незаконним та скасування рішення Житомирської міської ради №345 від 06.09.2016 "Про розгляд заяви ТОВ "Три гуся";

- визнання незаконним та скасування рішення Житомирської міської ради №397 від 13.10.2016 " Про внесення змін до рішень міської ради";

- визнання незаконним та скасування п.1.1 рішення Житомирської міської ради № 446 від 30.11.2016 "Про надання дозволу на укладання договору оренди землі юридичним особам" в частині надання ТОВ "Три гуся" дозволу на укладання договору оренди частини земельної ділянки кадастровий № 1810136600:03:013:0016 площею 0,0198 га;

- визнання недійсним договору оренди землі від 14.02.2017, укладеного між ТОВ "Три гуся" та Житомирською міською радою щодо частини земельної ділянки кадастр. № 1810136600:03:013:0016 пл. 0,0198 га з моменту його укладення;

- скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про інше речове право № 19112122;

- зобов`язання Управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради скасувати реєстрацію Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) №ЖТ061182262086;

- зобов`язання Управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради скасувати реєстрацію Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) №ЖТ071182620823;

- скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про інше речове право №28029430;

- визнання незаконним та скасування пунктів 3 рішення Житомирської міської ради № 1372 від 07.02.2019 "Про затвердження документацій із землеустрою та надання права користування земельними ділянками юридичним особам" в частині надання ТОВ "Три гуся" права оренди земельної ділянки кадастровий номер 1810136600:03:013:0016 площею 0,0544 га;

- визнання недійсним договору оренди землі від 29.03.2019, укладеного між ТОВ "Три гуся" та Житомирською міською радою щодо земельної ділянки кадастровий № 1810136600:03:013:0016 площею 0,0544 га з моменту його укладення;

- скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про інше речове право № 30982072;

- зобов`язання ТОВ "Три гуся" (код ЄДРПОУ 32744078) знести самочинне будівництво - об`єкт незавершеного будівництва готельно-ресторанного комплексу, що знаходиться по вулиці Лятошинського, 3 в м. Житомирі на земельній ділянці кадастровий номер 1810136600:03:013:0016;

- зобов`язання ТОВ "Три гуся" повернути Житомирській міській раді земельну ділянку кадастровий номер 1810136600:03:013:0016.

Ухвалою від 19.06.2020 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, постановив здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання суду на 16.07.2020 о 15:30 (а. с. 6, 7 у т. 3).

Ухвалою від 10.08.2020 господарський суд продовжив термін підготовчого провадження у справі по 17.09.2020; відклав підготовче засідання суду на 11.09.2020 о 11:00 (а. с. 61, 62 у т. 5).

Ухвалою від 11.09.2020 господарський суд відклав розгляд справи в підготовчому провадженні, призначив підготовче засідання суду для розгляду справи та заяви прокуратури про забезпечення позову на 08.10.2020 о 11:00; витребував у ТОВ "Три гуся" необхідні документи (а. с. 140,141 у т. 5).

Представник відповідача 2) в засіданні суду повідомив про об`єктивну неможливість отримання проекту будівництва, який витребуваний ухвалою суду від 11.09.2020, тому заявлено клопотання про відкладення розгляду справи.

Присутній в засіданні суду прокурор не заперечив проти відкладення розгляду справи та заяви про забезпечення позову.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 140 ГПК України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.

Одночасно господарський суд вважає за необхідне звернути увагу учасників справи, що згідно з ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Однак, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, то застосовуються правила міжнародного договору (ч. 2 ст. 3 ГПК України) .

Так, за ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 №3477-ІV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, ратифікованої Україною Законом №475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

При цьому, розумний строк - це найкоротший строк розгляду і вирішення справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у спірних правових відносинах.

З огляду на викладені обставини, розгляд справи у підготовчому провадженні слід відкласти, призначити наступне підготовче засідання суду для розгляду справи та заяви Житомирської місцевої прокуратури про забезпечення позову; витребувати від відповідача 2) документи згідно з резолютивною частиною цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 169, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи в підготовчому провадженні.

2. Призначити підготовче засідання суду для розгляду справи та заяви прокуратури про забезпечення позову на "28" жовтня 2020 р. о 16:00 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 107.

3. Повторно: ТОВ "Три гуся" надати господарському суду для долучення до матеріалів справи засвідчену копію проекту будівництва за адресою: м. Житомир, вул. Лятошинського, 3 (оригінал - для огляду в засіданні суду), та, за наявності, фотодокази такого будівництва, виконані станом на 11.09.2020 та дату наступного засідання суду.

4. Направити копії цієї ухвали на електронні адреси учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з дати її прийняття та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана 08.10.2020.

Суддя Лозинська І.В.

Віддрук. :

1 - в справу

2 - Житомирській місцевій прокуратурі на 2) електронні адреси: 1) prok_zt@ukr.net 2) misto@zhit.gp.gov.ua

3 - Головному управлінню Держгеокадастру Житомирській області на електронну адресу: zemagentstvo.zt@ukr.net

4 - Житомирській міській раді на електронну адресу: uzg@zt-rada.gov.ua

5 - ТОВ "Три гуся" на електронну адресу представника Янчука Максима: ІНФОРМАЦІЯ_1

6 - Управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради на електронну адресу: idabk@zt-rada.gov.ua

Дата ухвалення рішення 08.10.2020
Зареєстровано 08.10.2020
Оприлюднено 09.10.2020

Судовий реєстр по справі 906/347/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 08.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.09.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 18.08.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.08.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.08.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.07.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/347/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону