Постанова
від 11.10.2020 по справі 320/5379/19
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 320/5379/19 Суддя (судді) першої інстанції: Журавель В.О.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Київ

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду у складі:

судді-доповідача Кузьменка В. В.,

суддів Василенка Я. М., Ганечко О. М.,

розглянувши в порядку письмового провадження у м. Києві справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Рош Україна до Київської митниці Держмитслужби про зобов`язання вчинити певні дії, за апеляційною скаргою Київської митниці Держмитслужби на додаткове рішення Київського окружного адміністративного суду від 15.06.2020, -

В С Т А Н О В И Л А:

Товариство з обмеженою відповідальністю Рош Україна звернулося з позовом до Київської митниці Державної фіскальної служби, в якому просило:

- зобов`язати відповідача скласти аркуш коригування до митної вартості декларації ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661, яким виключити з митної декларації ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661 товар, зазначений під номером 3, в графі 31 митної декларації, а саме:

1) Кселода (R), таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці (Активні речовини: 1 таблетка містить: капецитабіну 150 мг) серія: Х4555В06 - 1836 уп.;

2) Кселода (R), таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 12 блістерів у картонній упаковці (Активні речовини: 1 таблетка містить: капецитабіну 500 мг) серія: Х4559В01 -1420, уп.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що митним органом протиправно відмовлено у задоволенні заяви про надання дозволу на внесення змін до МД № UA 125030/2017/108661 від 23.05.2017.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 22.05.2020 позов задоволено в повному обсязі.

Надалі 05.06.2020 від представника позивача надійшла заява про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 84 910 грн. 00 коп. та ухвалення додаткового судового рішення.

Додатковим рішенням Київського окружного адміністративного суду від 15.06.2020 про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу та ухвалення додаткового судового рішення задоволено частково. Ухвалено додаткове рішення у справі № 320/5379/20 в частині питання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Присуджено стягнути на користь Товариства з додатковою відповідальністю Рош Україна (код ЄДРПОУ - 36691549) за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень Київської митниці Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ - 39470947) витрати на професійну правничу допомогу в сумі 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, відповідачем подано апеляційну скаргу, в якій просить скасувати спірне судове рішення як таке, що ухвалене з порушенням норм процесуального права, та скасувати додаткове рішення в частині задоволення вимог позивача.

Апелянт мотивує свої вимоги тим, що заявник має право на відшкодування судових витрат та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. Вказано також, що обсяги витраченого часу на надання правничої допомоги суттєво завищено, що призвело до необґрунтованого збільшення витрат, заявлених до відшкодування. Вказане, на переконання апелянта, свідчить про неналежне з`ясування судом першої інстанції обставин справи та необґрунтованого задоволення вимог позивача в частині стягнення витрат на оплату правничої допомоги.

Враховуючи, що безпосередня участь сторін у судовому засіданні, в даному випадку, не є обов`язковою, оскільки матеріали справи містять достатньо письмових доказів для з`ясування фактичних обставин, колегія суддів у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 311 КАС України визнала можливим проводити апеляційний розгляд справи за відсутності сторін в порядку письмового провадження.

Відповідно до положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Відкладення розгляду справи спричинить невиправдане порушення процесуального строку її розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 229 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно з ч. 1 ст. 308 КАС України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

У відповідності до ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Як вбачається з матеріалів справи та вказано вище, Київського окружного адміністративного суду від 22.05.2020 позов задоволено в повному обсязі.

Надалі 05.06.2020 від представника позивача надійшла заява про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 84 910 грн. 00 коп. та ухвалення додаткового судового рішення.

Задовольняючи частково заяву про відшкодування витрат на професійну правничу, суд першої інстанції виходив з того, що розмір таких витрат є документально підтвердженим, співмірним складності справи, ціною позову та фактичному обсягу виконаних адвокатом робіт (наданих послуг).

Даючи правову оцінку фактичним обставинам справи, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

За змістом статті 134 КАС витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Частиною 7 статті 139 КАС України передбачено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Згідно ч. 9 ст. 139 КАС України при вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов`язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

З аналізу наведених правових норм вбачається, що документально підтверджені судові витрати підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень. При цьому, склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги, документи, що свідчать про оплату обґрунтованого гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постановах від 21.03.2018 у справі №815/4300/17, від 11.04.2018 у справі №814/698/16.

На виконання вказаних вище положень та обов`язку доказування позивачем надано:

Згідно з матеріалами справи між Адвокатським об`єднанням ОМП (далі - АО ОМП") та Товариством з обмеженою відповідальністю Рош Україна (далі - Клієнт) укладено договір від 22 липня 2019 р. № 7/07-19 про надання правової допомоги.

22 липня 2019 р. між Адвокатським об`єднанням ОМП та Товариством з обмеженою відповідальністю Рош Україна укладено Додаткову угоду № 1 до договору про надання правової допомоги № 7/07-19. Відповідно до цієї додаткової угоди № 1 АО ОМП надає правову допомогу клієнту з представництва клієнта в Київській митниці ДФС стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661 та щодо підготовки позову до суду щодо повернення цієї переплати. Ціна надання правової допомоги, що зазначена в п.1. даної Додаткової угоди, складається виходячи з погодинної ставки адвоката 3900 грн. година, помічника адвоката 2000 грн. година.

Крім того, відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 1 сторони домовились, що загальна ціна правової допомоги за цією додатковою угодою не може складати більше ніж 54000 грн.

Так, на виконання цієї Додаткової угоди № 1 було надано Акт прийому-передачі послуг до Договору про надання правової допомоги № 7/07-19 від 22 липня 2019 р., яким в п. 1 та 2 визначено, що АО "ОМП" надало клієнту правову допомогу з представництва клієнта в Київській митниці ДФС стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією IM 40 від 23 травня 2017 р. № UA125030/2017/108661 та щодо підготовки позову до суду щодо повернення цієї переплати. Ціна правової допомоги, вказаної в п.1, становить 54 000 грн., без ПДВ. Податок на додану вартість не нараховується, оскільки Виконавець не є платником податку на додану вартість.

22 жовтня 2019 р. АО "ОМП" виписано рахунок-фактури № 10.19-076 про сплату позивачем витрат на правничу допомогу у розмірі 54 000 грн. 00 коп.

Згідно специфікації послуг від 27 вересня 2019 року, наданих АО ОМП компанії ТОВ Рош України за період: 1 червня 2018 р. - 27 вересня 2019 р., до судових витрат на правничу допомогу відносяться наступні витрати:

- здійснення юридичного аналізу документів у справі;

- здійснення юридичного аналізу документів отриманих із Швейцарської Конфедерації щодо анульованих експортних декларації;

- здійснення юридичного аналізу документів у спірних правовідносинах, аналіз судової практики;

- організація перекладу з англійської мови документів для подачі до суду;

- організація нотаріального посвідчення документів для подачі до суду;

- підготовка позову;

- редагування позову;

- підготовка додатків до позову, направлення позову до суду.

Представник позивача просить суд відшкодувати судові витрати на правничу допомогу згідно специфікації послуг від 27 вересня 2019 року у розмірі: 60 580 грн. 00 коп. - 20 670 грн. 00 коп. = 39 910 грн. 00 коп.

Крім того, 22 липня 2019 р. між Адвокатським об`єднанням ОМП та Товариством з обмеженою відповідальністю Рош Україна укладено Додаткову угоду № 2 до договору про надання правової допомоги № 7/07-19. Відповідно до цієї додаткової угоди № 2 АО ОМП надає правову допомогу клієнту з представництва клієнта в суді першої інстанції стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661. Ціна надання правової допомоги, що зазначена в п.1. даної Додаткової угоди, складається виходячи з погодинної ставки адвоката 3900 грн. за годину, помічника адвоката 2000 грн. за годину.

Крім того, відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 2 сторони домовились, що загальна ціна правової допомоги за цією додатковою угодою не може складати більше ніж 45 000 грн.

Так, на виконання цієї Додаткової угоди № 2 було надано Акт прийому-передачі послуг до Договору про надання правової допомоги № 7/07-19 від 22 липня 2019 р., яким в п. 1 та 2 визначено, що АО "ОМП" надало клієнту правову допомогу з представництва КЛІЄНТА в суді першої інстанції стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661.Ціна правової допомоги, вказаної в п.1, становить 45 000 грн., без ПДВ. Податок на додану вартість не нараховується, оскільки Виконавець не є платником податку на додану вартість.

26 травня 2020 р. АО "ОМП" виписано рахунок-фактури № 05.20-060 про сплату позивачем витрат на правничу допомогу у розмірі 45 000 грн. 00 коп.

Згідно специфікації послуг від 26 травня 2020 року, наданих АО ОМП компанії ТОВ Рош України за період: 27 вересня 2019 р. - 26 травня 2020 р., до судових витрат на правничу допомогу відносяться наступні витрати:

- підготовка до участі у справі, відвідання суду для участі у судовому засіданні;

- здійснення юридичного аналізу відзиву на позов;

- підготовка до участі у справі, відвідання суду для участі у судовому засіданні;

- підготовка пояснення по справі та подання їх до суду;

- підготовка клопотання про здійснення судового розгляду справи в порядку письмового провадження;

- подання до суду клопотання про здійснення судового розгляду справи в порядку письмового провадження;

- підготовлення та подання клопотання про стягнення судових витрат.

Так, судом встановлено, що представник позивача просить відшкодувати судові витрати на правничу допомогу згідно специфікації послуг від 26 травня 2020 року у розмірі: 73 660 грн. 00 коп. - 20 400 грн. 00 коп. = 53 260 грн. 00 коп.

Судом встановлено, у Додатковій угоді № 2 сторони домовились, що загальна ціна правової допомоги за цією додатковою угодою не може складати більше ніж 45 000 грн., а тому представник позивача просить суд відшкодувати правничу допомогу у розмірі 45 000 грн. 00 коп.

Таким чином, представник позивача просить суд відшкодувати правничу допомогу у розмірі 84 910 грн. 00 коп. На підтвердження понесення виплат позивачем додано платіжні доручення № 1500026441 від 2 грудня 2019 р. про сплату грошової суми за надання правничої допомоги на суму 54 000 грн. 00 коп.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з рішенням суду першої інстанції, що клопотання позивача щодо повернення коштів за правничу допомогу підлягає частковому задоволенню, оскільки представником позивача надано платіжне доручення лише на 54 000 грн. 00 коп., а не на 84 910 грн. 00 коп., які представник позивача просить суд стягнути з відповідача.

Положеннями ч. 1 ст. 72 КАС України передбачено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Дослідивши надані докази, суд апеляційної інстанції приходить до переконання про їх відповідність вимогам ст.ст. 73 - 76 КАС України.

Колегія суддів звертає увагу на те, що відповідно ч. 7 ст. 139 КАС України, обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідачем заначено про завищення витрат на правничу допомогу, проте апеляційна скарга не містить жодного обґрунтованого спростування обґрунтованості суми визначених судом витрат на правничу допомогу, їх не співмірності або завищеності, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану сторін, що свідчить про безпідставність доводів апелянта.

В контексті викладеного вище, судова колегія погоджується з аргументами суду попередньої інстанції щодо наявності підстав для відшкодування на користь документально підтверджених судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 54000,00 грн.

Оцінюючи інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів враховує, що згідно з п. 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. Щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд, що і вчинено судом у даній справі.

Керуючись ст.ст. 242, 308, 315, 316, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу Київської митниці Держмитслужби на додаткове рішення Київського окружного адміністративного суду від 15.06.2020 у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Рош Україна до Київської митниці Держмитслужби про зобов`язання вчинити певні дії - залишити без задоволення.

Додаткове рішення Київського окружного адміністративного суду від 15.06.2020 - залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач: В. В. Кузьменко

Судді: Я. М. Василенко

О. М. Ганечко

Повний текст постанови виготовлено 12.10.2020

Дата ухвалення рішення11.10.2020
Оприлюднено14.10.2020

Судовий реєстр по справі —320/5379/19

Ухвала від 23.12.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 26.11.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 26.11.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Постанова від 12.10.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

Постанова від 12.10.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

Ухвала від 12.10.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

Ухвала від 05.08.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

Ухвала від 05.08.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

Ухвала від 05.08.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

Ухвала від 05.08.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Кузьменко Володимир Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні