ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"13" жовтня 2020 р. м. ХарківСправа № 922/2734/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Комунального підприємства "ХАРКІВПАСС" (61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 149-д, ідентифікаційний код 36818918) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтотранс Плюс" (61002, м. Харків, вул. Мельникова, 23, ідентифікаційний код 37875689) про стягнення 152651,50 грн

ВСТАНОВИВ:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВПАСС" (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області із позовною заявою до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтотранс Плюс", в якій просить стягнути з відповідача суму заборгованості у розмірі 112 572,50 грн. Також, позивач просить стягнути з відповідача на свою користь пеню у розмірі 40 079,00 грн. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача на свою користь судовий збір за подачу позовної заяви у розмірі 2 289,77 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 29 грудня 2018 року між позивачем та ДП "Автосервіс" АТ "КДБК" було укладено Договір № 29/12-18/12 надання послуг пов`язаних з організацією відправлення і прибуття автобусів (далі - Договір). Предметом цього договору є надання диспетчерських послуг на автостанціях м. Харкова та Харківської області, що входять до складу Виконавця, пов`язаних з організацією відправлення і прибуття автобусів, що здійснюють рейси за маршрутами Перевізника.

До вересня 2019 року позивач виконував свої обов`язки у повному обсязі та надавало послуги з організацією відправлення і прибуття автобусів.

На 31 серпня 2019 року і по теперішній час за перевізником існує заборгованість у розмірі 112 572,50 грн.

Відповідно до Протоколу № 4 від 29 серпня 2019 року відбулося засідання конкурсного комітету Харківської обласної державної адміністрації. На засіданні був оголошений переможець-перевізник який буде надавати послуги з перевезення пасажирів по приміським автобусним маршрутам, які були вказані у Договорі. Переможцем стало ТОВ "Укравтотранс плюс". Тобто, відбулась заміна перевізника за тими автобусними маршрутами, які виконувало ДП "Автосервіс" АТ "КДБК".

У зв`язку з цим, 09 вересня 2019 року між позивачем, ТОВ "Укравтотранс плюс" та ДП "АВТОСЕРВІС ПК" (який є правонаступником ДП "Автосервіс" АТ "КДБК") була підписана Додаткова угода № 1 до Договору. Відповідно до цієї Додатковій угоді була змінена сторона по Договору, а саме: Перевізником став ТОВ "Укравтотранс плюс", який відповідно пункту 2 Додаткової угоди набув всі права та обов`язки Перевізника, які виникли за Договором до моменту укладання даної Додаткової угоди, у тому числі і по сплаті заборгованості.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 вересня 2020 року залишено позовну заяву Комунального підприємства "ХАРКІВПАСС" без руху. Встановлено позивачу для усунення недоліків позовної заяви 10-денний строк з дня вручення даної ухвали. Позивачу у встановлений строк запропоновано подати до господарського суду Харківської області заяву, в якій зазначити щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

11.09.2020 до господарського суду Харківської області від представника позивача у справі надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви за вх. № 21010, в якій останній зазначає, що у нього в наявності є всі оригінали документів на паперових носіях, копії яких додано до позовної заяви.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 вересня 2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №922/2734/20. Зазначено, що здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Цією ж ухвалою суду роз`яснено відповідачу, що згідно статті 251 ГПК України, відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

08.10.2020 до суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. №23472). Разом із відзивом відповідачем подана заява (вх. №23470) про розгляд справи в порядку загального позовного провадження.

У відзиві на позовну заяву відповідач заперечує проти позову, зокрема посилаючись на те, що зі змісту позовної заяви вбачається, що предметом спору є стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю Укравтотранс плюс , як правонаступника або заміненої сторони у зобов`язанні, заборгованості за договором надання послуг, пов`язаних з організацією відправлення і прибуття автобусів № 29/12-18/12, укладеного між ДП "АВТОСЕРВІС ПК" та КП "ХАРКІВПАСС" 29.12.2018 року, в розмірі 112 572,50 грн., а також пені у розмірі 40 079,00 грн. та судового збору за подання позовної заяви.

Позивач, звертаючись із позовом до ТОВ "Укравтотранс плюс", яке за твердженням позивача є правонаступником заборгованості, утвореної ДП "АВТОСЕРВІС ПК", повинен надати суду докази такого правонаступництва і не лише відомості, що містяться в ЄДРЮО, а і докази факту настання правонаступництва у правовідносинах, щодо яких заявлено позовні вимоги щодо такої сторони, у тому числі передавальний акт, в якому має бути чітко зазначено про суть та обсяг прав і обов`язків, що передаються .

Між тим, всупереч вищенаведеним положенням чинного законодавства, позивачем до суду такі докази не надані.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, станом на момент подання позову запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Дочірнього підприємства "Автосервіс ПК" не внесено, підприємство у стані припинення не перебуває.

ТОВ "Укравтотранс плюс" та ДП "АВТОСЕРВІС ПК" є двома різними юридичними особами, які працювали і працюють паралельно, жодна з яких не перебуває у стані припинення. А отже, слід дійти висновку, що в даному випадку відсутні правові підстави для того, щоб вважати ТОВ "Укравтотранс плюс" правонаступником у зобов`язаннях, які виникли між ДП "АВТОСЕРВІС ПК" та КП "ХАРКІВПАСС" за Договором № 29/12-18/12 від 29.12.2018.

Між тим, станом на день складання даної заяви жодних договорів переведення боргу з ДП "АВТОСЕРВІС ПК" на ТОВ "Укравтотранс плюс" по первісному договору №29/12-18/12 від 29.12.2018 між ТОВ "Укравтотранс плюс" та ДП "АВТОСЕРВІС ПК" не укладалося.

Доказів укладення договору переведення боргу, який виник у ДП "АВТОСЕРВІС ПК" перед КП "ХАРКІВПАСС" по договору № 29/12-18/12 від 29.12.2018 - між ТОВ "Укравтотранс плюс" та ДП "АВТОСЕРВІС ПК" матеріали справи не містять, так як і не містять доказів прийняття ТОВ "Укравтотранс плюс" будь-яких боргових зобов`язань від ДП "АВТОСЕРВІС ПК" за договором №29/12- 18/12 від 29.12.2018.

Також, відповідач зазначає, що за актом звірки розрахунків станом на 09.09.2019, складеного між ним та ДП "АВТОСЕРВІС ПК" заборгованість перед третіми особами за договором № 29/12-18/12 від 29.12.2018 не передається.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12 жовтня 2020 року відзив на позов та заяву про розгляд справи в порядку загального позовного провадження залишено без розгляду.

Дослідивши наявні у справі матеріали, суд вважає за необхідне відзначити таке.

Згідно з ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з приписами ч. 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення (ч. 8 ст. 252 ГПК України).

Відповідно до частини 6 статті 250 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі.

Враховуючи позиції учасників справи (позивача), беручи до уваги предмет доказування у справі (обсяг та характер доказів у справі), з огляду на необхідність використання більшого часу для здійснення судового провадження більшої тривалості, з метою уникнення порушення прав та інтересів учасників провадження, забезпечення рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та дотримання принципу змагальність сторін, доступу до правосуддя, а також для всебічного і ґрунтовного з`ясування всіх обставин справи, встановлення істини у спорі, суд дійшов висновку щодо необхідності перейти від спрощеного позовного провадження до розгляду даної справи № 922/2734/20 за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання.

Судом також встановлено, що в ухвалі про відкриття провадження у справі від 11.09.2020 не вирішено питання щодо залучення до участі у розгляді справи 3-ої особи, зокрема Дочірнього підприємства "Автосервіс ПК".

Згідно частини 1, частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін, їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, суд дійшов висновку, що рішення по справі може вплинути на права та обов`язки Дочірнього підприємства "Автосервіс ПК", а тому залучає ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСЕРВІС ПК" (85721, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Симоненка, буд.16, кв.24, ідентифікаційний код 30762949) до участі у справі в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Крім того, суд враховує неможливість касаційного оскарження рішення у справі, постановленого в порядку спрощеного позовного провадження, у разі незгоди сторони з ним, адже п.2 ч.3 ст.287 Господарського процесуального кодексу України встановлено обмеження для касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

З огляду на викладене, суд призначає підготовче засідання в межах строків визначених у ст. 181 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з ч.3 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 167, 176, 177, 182, 183, 234, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Перейти до розгляду справи № 922/2734/20 за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначити на "03" листопада 2020 р. об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під`їзд, 3-й поверх, зал № 306.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСЕРВІС ПК" (85721, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Симоненка, буд.16, кв.24, ідентифікаційний код 30762949).

Зобов`язати позивача не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали направити третій особі копії позовної заяви з додатками листом з описом вкладення, а докази такого направлення надати суду до 03.11.2020.

Встановити третій особі (Дочірньому підприємству "Автосервіс ПК") строк для подання пояснення щодо позову - 5 днів з дня отримання копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Ухвала набирає чинності 13.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Ухвалу складено 13.10.2020.

Суддя І.О. Чистякова

Дата ухвалення рішення 13.10.2020
Зареєстровано 15.10.2020
Оприлюднено 16.10.2020

Судовий реєстр по справі 922/2734/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.01.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 02.12.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 02.12.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.10.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону