ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

2/754/3580/20

Справа № 754/8602/18

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого - судді - Галась І.А.

при секретарі - Гергель В.А.

за участі : представників ГО Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії : Костюка Ю.Д., Лоленко О.А., Воровйова А.В., Верника О.І.

представника ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" - Сахошко М.О.

розглянувши спільну заяву Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії та товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР , про затвердження мирової угоди в справі за позовом Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії до товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР про відшкодування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Деснянського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії до товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР про відшкодування моральної шкоди.

В підготовчому засіданні 03 листопада 2020 року сторони подали заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі, а також текст самої угоди за підписами уповноважених представників.

В судовому засіданні представники сторони підтримали заяву, просили суд затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі.

Суд, дослідивши матеріали справи, вивчивши зміст заяви та зміст мирової угоди, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до змісту умов мирової угоди:

Громадська організація Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії (далі - Сторона 1), в особі Голови Верника Олега Ігоровича, який діє на підставі Статуту та рішення загальних зборів членів Організації від 02.11.2020, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" , в особі директора Овчаренко Олексія Івановича , що діє на підставі Статуту (далі - Сторона 2), разом поіменовані - Сторони, а кожна окремо Сторона, бажаючи всебічно та у повному обсязі врегулювати судовий спір у цивільній справі №754/8602/18 за позовом Сторони 1, предметом якого є стягнення на користь Сторони 1, яка діє в інтересах своїх членів, які пройшли соціально-психологічне дослідження та у відношенні яких підтверджено наявність моральної шкоди та які зазначені по тексту даної Мирової угоди, надалі - асоційовані члени, в рахунок відшкодування (компенсацію) моральної шкоди суми в розмірі 1 337 029 200 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів двадцять дев`ять тисяч двісті гривень) 00 копійок, до Сторони 2, про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди, заподіяної асоційованим членам Сторони 1 внаслідок пожежі, яка тривала з 08.06.2015 до 20.06.2015 на нафтобазі (далі - Подія), нафтобаза в розумінні цієї Мирової угоди є об`єкт, що розташований за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Південна, 1 та 1а (далі - Нафтобаза ), визначаючи Подію як масштабну пожежу на техногенному об`єкті - Нафтобазі, висловлюючи глибокий жаль з приводу моральної шкоди, яка могла бути спричинена асоційованим членам Сторони 1 внаслідок Події, досягнувши порозуміння щодо фінансових та юридичних умов врегулювання, з метою мирного вирішення спору по цивільній справі № 754/8602/18 шляхом взаємних поступок реалізуючи принцип ex gratia щодо виплат відшкодування компенсації завданої Подією моральної шкоди, уклали цю Мирову угоду про наступне:

1.В провадженні Деснянського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа № 754/8602/18 за позовом Сторони 1, поданим в інтересах її асоційованих членів, до Сторони 2 про стягнення 1 337 029 200 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів двадцять дев`ять тисяч двісті гривень) 00 копійок в рахунок відшкодування (компенсації) моральної шкоди, спричиненої Подією на Нафтобазі.

2.Для повного і остаточного врегулювання судового спору за позовом Сторони 1, поданого в інтересах її асоційованих членів у цивільній справі № 754/8602/18 в мирний спосіб, Сторона 2 вирішила здійснити виплату за принципом ex gratia (принцип ex gratia - здійснення виплати добровільно, зі щирих намірів, не визнаючи при цьому Стороною 2 жодної юридичної відповідальності) з чим повністю погоджується Сторона 1, на користь Сторони 1 у загальній сумі 28 450 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч гривень), що еквівалентно 1 000 000 доларів США (один мільйон доларів США) на дату підписання цієї угоди (далі - Сума виплати). Розмір Суми виплати, що визначений в даному пункті цієї Мирової угоди в гривнях, підлягає коригуванню Стороною 2 в односторонньому порядку, а саме перерахування коштів здійснюється по курсу гривні по відношенню до долару США, що встановлений НБУ, на день здійснення оплати, в порядку та на умовах даної Мирової угоди.

3.Сума виплати, що зазначена в пункті 2 цієї Мирової угоди, здійснюється Стороною 2 на рахунок Сторони 1, що вказаний в реквізитах даної Мирової угоди, в якості добровільного відшкодування (компенсації) моральної шкоди, яка могла бути спричинена асоційованим членам Сторони 1, в порядку і за принципом ex gratia без визнання юридичної відповідальності за настання Події на Нафтобазі протягом 3 (трьох) банківських днів з дня набрання законної сили ухвали Суду про затвердження цієї Мирової угоди та закриття провадження у справі.

4.Сума виплати, визначена в цій Мировій угоді, є сумою добровільного відшкодування (компенсації) за принципом ex gratia (без визнання юридичної відповідальності) за настання Події на Нафтобазі моральної шкоди, спричиненої Подією на користь асоційованих членів Сторони 1.

Відповідно до Положення про порядок відшкодування шкоди, затвердженого рішенням загальних зборів ГО Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії від 27.04.2018 № б/н, асоційовані члени Сторони 1 отримують відшкодування моральної шкоди у наступний спосіб:

1)за вирахуванням сум грошових коштів, обумовлених п.1.1 вказаного положення, 50% від решти поверненої суми грошових коштів залишається в Стороні 1 та використовується в процесі здійснення статутної діяльності, у тому числі для погашення витрат, понесених Стороною 1 на підготовку та ведення справ, за яких відбулось стягнення грошових коштів;

2)за вирахуванням сум грошових коштів, обумовлених п.п. 1.1, 1.2 вказаного положення, 50% від решти поверненої суми грошових коштів розподіляється в рівних частинах між усіма асоційованими членами Сторони 1, яким спричинено моральну, фізичну чи майнову шкоду, в чиїх інтересах відбулось стягнення таких коштів.

Отже, відповідно до Положення про порядок відшкодування шкоди, сума грошових коштів, що виплачується Стороною 2 на умовах ex gratia , підлягає спрямуванню в наступний спосіб:, що еквівалентно 500 000 доларів США станом на дату підписання даної мирової угоди, підлягає перерахуванню безпосередньо асоційованим членам; 14 225 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч гривень), що еквівалентно 500 000 доларів США станом на дату підписання даної мирової угоди, підлягає залишенню в розпорядженні Сторони 1.

Втім, враховуючи особливе та шановливе ставлення Сторони 1 до кожного свого асоційованого члена, беручи до уваги визнання Стороною 1 глибини душевних страждань, яких вони зазнали внаслідок Події на Нафтобазі, а також керуючись конституційними принципами, відповідно до яких людина, її здоров`я, честь і гідність, її нормальні та безпечні умови життя є основоположними гарантіями нормального, довгого та щасливого життя кожної людини та громадянина, Сторона 1 вирішила зменшити розмір належної їй відповідно до Положення про порядок відшкодування шкоди частини отриманих коштів до 25% - 7 112 500,00 грн.(сім мільйонів сто дванадцять тисяч п`ятсот гривень) та збільшити за рахунок такої частини індивідуальне відшкодування моральної шкоди для кожного із асоційованих членів до 75% від фактично отриманої суми - 21 337 500,00 грн.(двадцять один мільйон триста тридцять сім тисяч п`ятсот гривень).

Таким чином, виплата відшкодування (компенсації) моральної шкоди, спричиненої Подією на Нафтобазі, після отримання Стороною 1 від Сторони 2 виплати на умовах ex gratia відповідно до умов даної мирової угоди, здійснюється на користь наступних членів Сторони 1 та в наступних розмірах: (сторонами зазначено поіменний перелік 2225 фізичних осіб з визначенням суми компенсації в загальному розмірі 9589 гривень на кожну з осіб на загальну суму 21337500 гривень).

Сторони визнають, що залишок суми виплати за принципом ex gratia , який може залишитись в розпорядженні Сторони 1 після здійснення компенсації сум моральної шкоди, спричиненої Подією, в розмірі та сумах, зазначених у даних пунктах, може бути використаний на реалізацію статутних завдань Сторони 1 на власний розсуд.

5. Сторони цієї Мирової угоди домовилися, що у випадку скасування ухвали Суду про затвердження даної Мирової угоди, як за ініціативою будь-якої зі Сторін та/або будь-якої іншої третьої особи, що не є стороною даної Мирової угоди, Сторона 1 зобов`язується протягом трьох банківських днів від дати ухвалення судового рішення про скасування ухвали Суду про затвердження даної Мирової угоди, повернути Стороні 2, в повному обсязі грошові кошти отримані від Сторони 2, що були нею перераховані Стороні 1 на виконання вимог цієї Мирової угоди.

6. Сторони домовилися, що у випадку правонаступництва будь-якою особою прав та обов`язків Сторін угоди, умови та обов`язки за цією Мировою угодою поширюються на правонаступників Сторін Мирової угоди.

7. Сторони домовились, що після перерахування Стороною 2 на рахунок Сторони 1 Суми виплати, що вказана в п. 2 цієї Мирової угоди, всі вимоги (в тому числі позовні вимоги в розмірі 1 337 029 200 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів двадцять дев`ять тисяч двісті гривень 00 копійок) та претензії Сторони 1 до Сторони 2, щодо відшкодування (компенсації) моральної шкоди, яка могла бути заподіяна асоційованим членам Сторони 1, що є предметом позову у цивільній справі №754/8602/18, вважаються задоволеними в повному обсязі.

8. Сторони домовились, що Сторона 1 після проведення виплат відшкодування (компенсації) моральної шкоди асоційованим членам зобов`язана протягом 5 днів із дати закриття реєстру фактичних виплат, передбачених п. 4 даної Мирової угоди, надати Стороні 2 реєстр виплат, а також копії заяв, підписаних асоційованими членами, на користь яких здійснені виплати, про відсутність будь-яких претензій, пов`язаних із Подією на Нафтобазі, до Сторони 2.

9. Сторона 1 та Сторона 2 визнають та підтверджують, що за наслідком укладення даної Мирової угоди та за умови її належного виконання обома Сторонами, Сторони не матимуть будь-яких матеріальних, фінансових та інших претензій до одна до одної, пов`язаних із розглядом справи № 754/8602/18 та із Подією на Нафтобазі (в тому числі, але не виключно: вимог про відшкодування збитків, упущеної вигоди, штрафних чи фінансових санкцій).

Дана Мирова угода набирає законної сили після її підписання Сторонами та затвердження Судом.

Дана Мирова угода складена в 3 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони та один для Суду.

Підписання цієї Мирової угоди Сторони підтверджують, що дана Мирова угода відповідає їх дійсним намірам і не носить фіктивного та удаваного характеру, укладається ними у відповідності зі справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин.

Дана Мирова угода укладається Сторонами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення.

Сторони однаково розуміють значення умов даної Мирової угоди, їх природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються даною угодою.

Підписанням даної Мирової угоди Сторони підтверджують, що в цій Мировій угоді визначені всі істотні умови, а також, що у Сторін є всі необхідні повноваження, що передбачені законом для підписанні цієї Мирової угоди.

Підписанням даної Мирової угоди Сторони підтверджують, що її умови стосуються лише прав та обов`язків сторін, умови Мирової угоди не виходять за межі предмету спору та не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони підтверджують, що не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов цієї Мирової угоди.

Наслідки закриття провадження в справі, передбачені ст. ст. 207, 208 ЦПК України сторонам відомі.

Текст зазначеної мирової угоди приєднано до справи.

Вивчивши мирову угоду та матеріали цивільної справи, суд вбачає підстави для визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до ч.ч.1-4 ст.207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Системний аналіз та тлумачення ст. 207 ЦПК України дає змогу дійти висновку, що укладення мирової угоди є правом сторін, яким вони можуть скористатися у будь-який момент судового розгляду, тобто після відкриття провадження у справі судом першої, апеляційної чи касаційної інстанції та до ухвалення судового рішення за результатами такого розгляду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Судом встановлено, що сторонам зрозумілі наслідки ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням мирової угоди, про що зазначено у їх спільній заяві, мирова угода підписана сторонами, передбачені ч.5 ст.207 ЦПК України підстави для відмови в затвердженні мирової угоди відсутні, а тому суд приходить до висновку, що слід затвердити укладену сторонами мирову угоду та одночасно закрити провадження у справі.

При цьому, відповідно до ст.208 ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України Про виконавче провадження . Уразі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Враховуючи, що мирова угода укладена сторонами, не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, вчинена в інтересах обох сторін, суд у затверджує мирову угоду.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.13, 49, 142, 207, 255-256, 258-260, 353-354 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Затвердити мирову угоду, укладену 03 листопада 2020 року між Сторонами у справі № 754/8602/18-ц за позовом Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії до товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР про відшкодування моральної шкоди, що перебуває в провадженні Деснянського районного суду міста Києва:

?Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії в особі Голови Верника Олега Ігоровича , який діє на підставі Статуту та рішення загальних зборів членів Організації від 02.11.2020 року (м. Васильків, вул.. Грушевського, 12, Код ЄДРПОУ 40970085) далі Сторона 1;

товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР в особі директора Овчаренко Олексія Івановича, що діє на підставі Статуту (м. Київ, пр.. Соборності, 15, каб. 219, Код ЄДРПОУ 42547705 ) далі Сторона 2,

які, керуючись ст. 207 ЦПК України, з метою повного та остаточного врегулювання спору у цивільній справі №754/8602/18 за позовом Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії до товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР про відшкодування моральної шкоди, предметом якого є стягнення на користь Сторони 1, яка діє в інтересах своїх членів, які пройшли соціально-психологічне дослідження та у відношенні яких підтверджено наявність моральної шкоди та які зазначені по тексту даної Мирової угоди, надалі - асоційовані члени, в рахунок відшкодування (компенсацію) моральної шкоди суми в розмірі 1 337 029 200 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів двадцять дев`ять тисяч двісті гривень) 00 копійок, до Сторони 2, про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди, заподіяної асоційованим членам Сторони 1 внаслідок пожежі, яка тривала з 08.06.2015 до 20.06.2015 на нафтобазі (далі - Подія), нафтобаза в розумінні цієї Мирової угоди є об`єкт, що розташований за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Південна, 1 та 1а (далі - Нафтобаза ), визначаючи Подію як масштабну пожежу на техногенному об`єкті - Нафтобазі, висловлюючи глибокий жаль з приводу моральної шкоди, яка могла бути спричинена асоційованим членам Сторони 1 внаслідок Події, досягнувши порозуміння щодо фінансових та юридичних умов врегулювання, з метою мирного вирішення спору по цивільній справі № 754/8602/18 шляхом взаємних поступок реалізуючи принцип ex gratia щодо виплат відшкодування компенсації завданої Подією моральної шкоди, уклали цю Мирову угоду про наступне:

1.В провадженні Деснянського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа № 754/8602/18 за позовом Сторони 1, поданим в інтересах її асоційованих членів, до Сторони 2 про стягнення 1 337 029 200 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів двадцять дев`ять тисяч двісті гривень) 00 копійок в рахунок відшкодування (компенсації) моральної шкоди, спричиненої Подією на Нафтобазі.

2.Для повного і остаточного врегулювання судового спору за позовом Сторони 1, поданого в інтересах її асоційованих членів у цивільній справі № 754/8602/18 в мирний спосіб, Сторона 2 вирішила здійснити виплату за принципом ex gratia (принцип ex gratia - здійснення виплати добровільно, зі щирих намірів, не визнаючи при цьому Стороною 2 жодної юридичної відповідальності) з чим повністю погоджується Сторона 1, на користь Сторони 1 у загальній сумі 28 450 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч гривень), що еквівалентно 1 000 000 доларів США (один мільйон доларів США) на дату підписання цієї угоди (далі - Сума виплати). Розмір Суми виплати, що визначений в даному пункті цієї Мирової угоди в гривнях, підлягає коригуванню Стороною 2 в односторонньому порядку, а саме перерахування коштів здійснюється по курсу гривні по відношенню до долару США, що встановлений НБУ, на день здійснення оплати, в порядку та на умовах даної Мирової угоди.

3.Сума виплати, що зазначена в пункті 2 цієї Мирової угоди, здійснюється Стороною 2 на рахунок Сторони 1, що вказаний в реквізитах даної Мирової угоди, в якості добровільного відшкодування (компенсації) моральної шкоди, яка могла бути спричинена асоційованим членам Сторони 1, в порядку і за принципом ex gratia без визнання юридичної відповідальності за настання Події на Нафтобазі протягом 3 (трьох) банківських днів з дня набрання законної сили ухвали Суду про затвердження цієї Мирової угоди та закриття провадження у справі.

4.Сума виплати, визначена в цій Мировій угоді, є сумою добровільного відшкодування (компенсації) за принципом ex gratia (без визнання юридичної відповідальності) за настання Події на Нафтобазі моральної шкоди, спричиненої Подією на користь асоційованих членів Сторони 1.

Відповідно до Положення про порядок відшкодування шкоди, затвердженого рішенням загальних зборів ГО Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії від 27.04.2018 № б/н, асоційовані члени Сторони 1 отримують відшкодування моральної шкоди у наступний спосіб:

3)за вирахуванням сум грошових коштів, обумовлених п.1.1 вказаного положення, 50% від решти поверненої суми грошових коштів залишається в Стороні 1 та використовується в процесі здійснення статутної діяльності, у тому числі для погашення витрат, понесених Стороною 1 на підготовку та ведення справ, за яких відбулось стягнення грошових коштів;

4)за вирахуванням сум грошових коштів, обумовлених п.п. 1.1, 1.2 вказаного положення, 50% від решти поверненої суми грошових коштів розподіляється в рівних частинах між усіма асоційованими членами Сторони 1, яким спричинено моральну, фізичну чи майнову шкоду, в чиїх інтересах відбулось стягнення таких коштів.

Отже, відповідно до Положення про порядок відшкодування шкоди, сума грошових коштів, що виплачується Стороною 2 на умовах ex gratia , підлягає спрямуванню в наступний спосіб:, що еквівалентно 500 000 доларів США станом на дату підписання даної мирової угоди, підлягає перерахуванню безпосередньо асоційованим членам; 14 225 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч гривень), що еквівалентно 500 000 доларів США станом на дату підписання даної мирової угоди, підлягає залишенню в розпорядженні Сторони 1.

Втім, враховуючи особливе та шановливе ставлення Сторони 1 до кожного свого асоційованого члена, беручи до уваги визнання Стороною 1 глибини душевних страждань, яких вони зазнали внаслідок Події на Нафтобазі, а також керуючись конституційними принципами, відповідно до яких людина, її здоров`я, честь і гідність, її нормальні та безпечні умови життя є основоположними гарантіями нормального, довгого та щасливого життя кожної людини та громадянина, Сторона 1 вирішила зменшити розмір належної їй відповідно до Положення про порядок відшкодування шкоди частини отриманих коштів до 25% - 7 112 500,00 грн.(сім мільйонів сто дванадцять тисяч п`ятсот гривень) та збільшити за рахунок такої частини індивідуальне відшкодування моральної шкоди для кожного із асоційованих членів до 75% від фактично отриманої суми - 21 337 500,00 грн.(двадцять один мільйон триста тридцять сім тисяч п`ятсот гривень).

Таким чином, виплата відшкодування (компенсації) моральної шкоди, спричиненої Подією на Нафтобазі, після отримання Стороною 1 від Сторони 2 виплати на умовах ex gratia відповідно до умов даної мирової угоди, здійснюється на користь наступних членів Сторони 1 та в наступних розмірах:

№ПІБРНОКППВідшкодування (компенсація) , належна відповідно до Положення, грн.Відшкодування (компенсація) за рахунок коштів Сторони 1, грн. Всього Відшкодування (компенсація), грн. 1ОСОБА_3 НОМЕР_1 6 393 3 196 9 589 2ОСОБА_4 НОМЕР_2 6 393 3 196 9 589 3ОСОБА_5 НОМЕР_3 6 393 3 196 9 589 4ОСОБА_6 НОМЕР_4 6 393 3 196 9 589 5ОСОБА_7 НОМЕР_5 6 393 3 196 9 589 6ОСОБА_8 НОМЕР_6 6 393 3 196 9 589 7ОСОБА_9 НОМЕР_7 6 393 3 196 9 589 8ОСОБА_10 НОМЕР_8 6 393 3 196 9 589 9ОСОБА_11 НОМЕР_9 6 393 3 196 9 589 10ОСОБА_12 НОМЕР_10 6 393 3 196 9 589 11ОСОБА_13 НОМЕР_11 6 393 3 196 9 589 12ОСОБА_14 НОМЕР_12 6 393 3 196 9 589 13ОСОБА_15 НОМЕР_13 6 393 3 196 9 589 14ОСОБА_16 НОМЕР_14 6 393 3 196 9 589 15ОСОБА_17 НОМЕР_15 6 393 3 196 9 589 16ОСОБА_18 НОМЕР_16 6 393 3 196 9 589 17ОСОБА_19 НОМЕР_17 6 393 3 196 9 589 18ОСОБА_20 НОМЕР_18 6 393 3 196 9 589 19ОСОБА_21 НОМЕР_19 6 393 3 196 9 589 20ОСОБА_22 НОМЕР_20 6 393 3 196 9 589 21ОСОБА_23 НОМЕР_21 6 393 3 196 9 589 22ОСОБА_24 НОМЕР_22 6 393 3 196 9 589 23ОСОБА_25 НОМЕР_23 6 393 3 196 9 589 24ОСОБА_26 НОМЕР_24 6 393 3 196 9 589 25ОСОБА_27 НОМЕР_25 6 393 3 196 9 589 26ОСОБА_28 НОМЕР_26 6 393 3 196 9 589 27ОСОБА_29 НОМЕР_27 6 393 3 196 9 589 28ОСОБА_30 НОМЕР_28 6 393 3 196 9 589 29ОСОБА_31 НОМЕР_29 6 393 3 196 9 589 30ОСОБА_32 НОМЕР_30 6 393 3 196 9 589 31ОСОБА_33 НОМЕР_31 6 393 3 196 9 589 32ОСОБА_34 НОМЕР_32 6 393 3 196 9 589 33ОСОБА_35 НОМЕР_33 6 393 3 196 9 589 34ОСОБА_36 НОМЕР_34 6 393 3 196 9 589 35ОСОБА_37 НОМЕР_35 6 393 3 196 9 589 36ОСОБА_38 НОМЕР_36 6 393 3 196 9 589 37ОСОБА_39 НОМЕР_37 6 393 3 196 9 589 38ОСОБА_40 НОМЕР_38 6 393 3 196 9 589 39ОСОБА_41 НОМЕР_39 6 393 3 196 9 589 40ОСОБА_42 НОМЕР_40 6 393 3 196 9 589 41ОСОБА_43 НОМЕР_41 6 393 3 196 9 589 42ОСОБА_44 НОМЕР_42 6 393 3 196 9 589 43ОСОБА_45 НОМЕР_43 6 393 3 196 9 589 44ОСОБА_46 НОМЕР_44 6 393 3 196 9 589 45ОСОБА_47 НОМЕР_45 6 393 3 196 9 589 46ОСОБА_48 НОМЕР_46 6 393 3 196 9 589 47ОСОБА_49 НОМЕР_47 6 393 3 196 9 589 48ОСОБА_50 НОМЕР_48 6 393 3 196 9 589 49ОСОБА_51 НОМЕР_49 6 393 3 196 9 589 50ОСОБА_52 НОМЕР_50 6 393 3 196 9 589 51ОСОБА_53 НОМЕР_51 6 393 3 196 9 589 52ОСОБА_54 НОМЕР_52 6 393 3 196 9 589 53ОСОБА_55 НОМЕР_53 6 393 3 196 9 589 54ОСОБА_56 НОМЕР_54 6 393 3 196 9 589 55ОСОБА_57 НОМЕР_55 6 393 3 196 9 589 56ОСОБА_58 НОМЕР_56 6 393 3 196 9 589 57ОСОБА_59 НОМЕР_57 6 393 3 196 9 589 58ОСОБА_60 НОМЕР_58 6 393 3 196 9 589 59ОСОБА_61 НОМЕР_59 6 393 3 196 9 589 60ОСОБА_62 НОМЕР_60 6 393 3 196 9 589 61ОСОБА_63 НОМЕР_61 6 393 3 196 9 589 62ОСОБА_64 НОМЕР_62 6 393 3 196 9 589 63ОСОБА_65 НОМЕР_63 6 393 3 196 9 589 64ОСОБА_66 НОМЕР_64 6 393 3 196 9 589 65ОСОБА_67 НОМЕР_65 6 393 3 196 9 589 66ОСОБА_68 НОМЕР_66 6 393 3 196 9 589 67ОСОБА_69 НОМЕР_67 6 393 3 196 9 589 68ОСОБА_70 НОМЕР_68 6 393 3 196 9 589 69ОСОБА_71 НОМЕР_69 6 393 3 196 9 589 70ОСОБА_72 НОМЕР_70 6 393 3 196 9 589 71ОСОБА_73 НОМЕР_71 6 393 3 196 9 589 72ОСОБА_74 НОМЕР_72 6 393 3 196 9 589 73ОСОБА_75 НОМЕР_73 6 393 3 196 9 589 74ОСОБА_76 НОМЕР_74 6 393 3 196 9 589 75ОСОБА_77 НОМЕР_75 6 393 3 196 9 589 76ОСОБА_78 НОМЕР_76 6 393 3 196 9 589 77ОСОБА_79 НОМЕР_77 6 393 3 196 9 589 78ОСОБА_80 НОМЕР_78 6 393 3 196 9 589 79ОСОБА_81 НОМЕР_79 6 393 3 196 9 589 80ОСОБА_82 НОМЕР_80 6 393 3 196 9 589 81ОСОБА_83 НОМЕР_81 6 393 3 196 9 589 82ОСОБА_84 НОМЕР_82 6 393 3 196 9 589 83ОСОБА_85 НОМЕР_83 6 393 3 196 9 589 84ОСОБА_86 НОМЕР_84 6 393 3 196 9 589 85ОСОБА_87 НОМЕР_85 6 393 3 196 9 589 86ОСОБА_88 НОМЕР_86 6 393 3 196 9 589 87ОСОБА_89 НОМЕР_87 6 393 3 196 9 589 88ОСОБА_90 НОМЕР_88 6 393 3 196 9 589 89ОСОБА_91 НОМЕР_89 6 393 3 196 9 589 90ОСОБА_92 НОМЕР_90 6 393 3 196 9 589 91ОСОБА_93 НОМЕР_91 6 393 3 196 9 589 92ОСОБА_94 НОМЕР_92 6 393 3 196 9 589 93ОСОБА_95 НОМЕР_93 6 393 3 196 9 589 94ОСОБА_96 НОМЕР_94 6 393 3 196 9 589 95ОСОБА_97 НОМЕР_95 6 393 3 196 9 589 96ОСОБА_98 НОМЕР_96 6 393 3 196 9 589 97ОСОБА_99 НОМЕР_97 6 393 3 196 9 589 98ОСОБА_100 НОМЕР_98 6 393 3 196 9 589 99ОСОБА_101 НОМЕР_99 6 393 3 196 9 589 100ОСОБА_102 НОМЕР_100 6 393 3 196 9 589 101ОСОБА_100 НОМЕР_101 6 393 3 196 9 589 102ОСОБА_103 НОМЕР_102 6 393 3 196 9 589 103ОСОБА_104 НОМЕР_103 6 393 3 196 9 589 104ОСОБА_105 НОМЕР_104 6 393 3 196 9 589 105ОСОБА_106 НОМЕР_105 6 393 3 196 9 589 106ОСОБА_107 НОМЕР_106 6 393 3 196 9 589 107ОСОБА_108 НОМЕР_107 6 393 3 196 9 589 108ОСОБА_109 НОМЕР_108 6 393 3 196 9 589 109ОСОБА_110 НОМЕР_109 6 393 3 196 9 589 110ОСОБА_111 НОМЕР_110 6 393 3 196 9 589 111ОСОБА_112 НОМЕР_111 6 393 3 196 9 589 112ОСОБА_113 НОМЕР_112 6 393 3 196 9 589 113ОСОБА_114 НОМЕР_113 6 393 3 196 9 589 114ОСОБА_115 НОМЕР_114 6 393 3 196 9 589 115ОСОБА_116 НОМЕР_115 6 393 3 196 9 589 116ОСОБА_117 НОМЕР_116 6 393 3 196 9 589 117ОСОБА_118 НОМЕР_117 6 393 3 196 9 589 118ОСОБА_119 НОМЕР_118 6 393 3 196 9 589 119ОСОБА_120 НОМЕР_119 6 393 3 196 9 589 120ОСОБА_121 НОМЕР_120 6 393 3 196 9 589 121ОСОБА_122 НОМЕР_121 6 393 3 196 9 589 122ОСОБА_123 НОМЕР_122 6 393 3 196 9 589 123ОСОБА_124 НОМЕР_123 6 393 3 196 9 589 124ОСОБА_125 НОМЕР_124 6 393 3 196 9 589 125ОСОБА_126 НОМЕР_125 6 393 3 196 9 589 126ОСОБА_127 НОМЕР_126 6 393 3 196 9 589 127ОСОБА_128 НОМЕР_127 6 393 3 196 9 589 128ОСОБА_129 НОМЕР_128 6 393 3 196 9 589 129ОСОБА_130 НОМЕР_129 6 393 3 196 9 589 130ОСОБА_131 НОМЕР_130 6 393 3 196 9 589 131ОСОБА_132 НОМЕР_131 6 393 3 196 9 589 132ОСОБА_133 НОМЕР_132 6 393 3 196 9 589 133ОСОБА_134 НОМЕР_133 6 393 3 196 9 589 134ОСОБА_135 НОМЕР_134 6 393 3 196 9 589 135ОСОБА_136 НОМЕР_135 6 393 3 196 9 589 136ОСОБА_137 НОМЕР_136 6 393 3 196 9 589 137ОСОБА_138 НОМЕР_137 6 393 3 196 9 589 138ОСОБА_139 НОМЕР_138 6 393 3 196 9 589 139ОСОБА_140 НОМЕР_139 6 393 3 196 9 589 140ОСОБА_141 НОМЕР_140 6 393 3 196 9 589 141ОСОБА_142 НОМЕР_141 6 393 3 196 9 589 142ОСОБА_143 НОМЕР_142 6 393 3 196 9 589 143ОСОБА_144 НОМЕР_143 6 393 3 196 9 589 144ОСОБА_145 НОМЕР_144 6 393 3 196 9 589 145ОСОБА_146 НОМЕР_145 6 393 3 196 9 589 146ОСОБА_147 НОМЕР_146 6 393 3 196 9 589 147ОСОБА_148 НОМЕР_147 6 393 3 196 9 589 148ОСОБА_149 НОМЕР_148 6 393 3 196 9 589 149ОСОБА_150 НОМЕР_149 6 393 3 196 9 589 150ОСОБА_151 НОМЕР_150 6 393 3 196 9 589 151ОСОБА_152 НОМЕР_151 6 393 3 196 9 589 152ОСОБА_153 НОМЕР_152 6 393 3 196 9 589 153ОСОБА_154 НОМЕР_153 6 393 3 196 9 589 154ОСОБА_155 НОМЕР_154 6 393 3 196 9 589 155ОСОБА_156 НОМЕР_155 6 393 3 196 9 589 156ОСОБА_157 НОМЕР_156 6 393 3 196 9 589 157ОСОБА_158 НОМЕР_157 6 393 3 196 9 589 158ОСОБА_159 НОМЕР_158 6 393 3 196 9 589 159ОСОБА_160 НОМЕР_159 6 393 3 196 9 589 160ОСОБА_161 НОМЕР_160 6 393 3 196 9 589 161ОСОБА_162 НОМЕР_161 6 393 3 196 9 589 162ОСОБА_163 НОМЕР_162 6 393 3 196 9 589 163ОСОБА_164 НОМЕР_163 6 393 3 196 9 589 164ОСОБА_165 НОМЕР_164 6 393 3 196 9 589 165ОСОБА_166 НОМЕР_165 6 393 3 196 9 589 166ОСОБА_167 НОМЕР_166 6 393 3 196 9 589 167ОСОБА_168 НОМЕР_167 6 393 3 196 9 589 168ОСОБА_169 НОМЕР_168 6 393 3 196 9 589 169ОСОБА_170 НОМЕР_169 6 393 3 196 9 589 170ОСОБА_171 НОМЕР_170 6 393 3 196 9 589 171ОСОБА_172 НОМЕР_171 6 393 3 196 9 589 172ОСОБА_173 НОМЕР_172 6 393 3 196 9 589 173ОСОБА_174 НОМЕР_173 6 393 3 196 9 589 174ОСОБА_175 НОМЕР_174 6 393 3 196 9 589 175ОСОБА_174 НОМЕР_175 6 393 3 196 9 589 176ОСОБА_176 НОМЕР_176 6 393 3 196 9 589 177ОСОБА_177 НОМЕР_177 6 393 3 196 9 589 178ОСОБА_178 НОМЕР_178 6 393 3 196 9 589 179ОСОБА_179 НОМЕР_179 6 393 3 196 9 589 180ОСОБА_180 НОМЕР_180 6 393 3 196 9 589 181ОСОБА_181 НОМЕР_181 6 393 3 196 9 589 182ОСОБА_182 НОМЕР_182 6 393 3 196 9 589 183ОСОБА_183 НОМЕР_183 6 393 3 196 9 589 184ОСОБА_184 НОМЕР_184 6 393 3 196 9 589 185ОСОБА_185 НОМЕР_185 6 393 3 196 9 589 186ОСОБА_186 НОМЕР_186 6 393 3 196 9 589 187ОСОБА_187 НОМЕР_187 6 393 3 196 9 589 188ОСОБА_188 НОМЕР_188 6 393 3 196 9 589 189ОСОБА_189 НОМЕР_189 6 393 3 196 9 589 190ОСОБА_189 НОМЕР_190 6 393 3 196 9 589 191ОСОБА_190 НОМЕР_191 6 393 3 196 9 589 192ОСОБА_191 НОМЕР_192 6 393 3 196 9 589 193ОСОБА_192 НОМЕР_193 6 393 3 196 9 589 194ОСОБА_193 НОМЕР_194 6 393 3 196 9 589 195ОСОБА_194 НОМЕР_195 6 393 3 196 9 589 196ОСОБА_195 НОМЕР_196 6 393 3 196 9 589 197ОСОБА_196 НОМЕР_197 6 393 3 196 9 589 198ОСОБА_197 НОМЕР_198 6 393 3 196 9 589 199ОСОБА_198 НОМЕР_199 6 393 3 196 9 589 200ОСОБА_199 НОМЕР_200 6 393 3 196 9 589 201ОСОБА_200 НОМЕР_201 6 393 3 196 9 589 202ОСОБА_201 НОМЕР_202 6 393 3 196 9 589 203ОСОБА_202 НОМЕР_203 6 393 3 196 9 589 204ОСОБА_203 НОМЕР_204 6 393 3 196 9 589 205ОСОБА_204 НОМЕР_205 6 393 3 196 9 589 206ОСОБА_205 НОМЕР_206 6 393 3 196 9 589 207ОСОБА_206 НОМЕР_207 6 393 3 196 9 589 208ОСОБА_207 НОМЕР_208 6 393 3 196 9 589 209ОСОБА_208 НОМЕР_209 6 393 3 196 9 589 210ОСОБА_209 НОМЕР_210 6 393 3 196 9 589 211ОСОБА_210 НОМЕР_211 6 393 3 196 9 589 212ОСОБА_211 НОМЕР_212 6 393 3 196 9 589 213ОСОБА_212 НОМЕР_213 6 393 3 196 9 589 214ОСОБА_213 НОМЕР_214 6 393 3 196 9 589 215ОСОБА_214 НОМЕР_215 6 393 3 196 9 589 216ОСОБА_215 НОМЕР_216 6 393 3 196 9 589 217ОСОБА_216 НОМЕР_217 6 393 3 196 9 589 218ОСОБА_217 НОМЕР_218 6 393 3 196 9 589 219ОСОБА_218 НОМЕР_219 6 393 3 196 9 589 220ОСОБА_219 НОМЕР_220 6 393 3 196 9 589 221ОСОБА_220 НОМЕР_221 6 393 3 196 9 589 222ОСОБА_221 НОМЕР_222 6 393 3 196 9 589 223ОСОБА_222 НОМЕР_223 6 393 3 196 9 589 224ОСОБА_223 НОМЕР_224 6 393 3 196 9 589 225ОСОБА_224 НОМЕР_225 6 393 3 196 9 589 226ОСОБА_225 НОМЕР_226 6 393 3 196 9 589 227ОСОБА_226 НОМЕР_227 6 393 3 196 9 589 228ОСОБА_227 НОМЕР_228 6 393 3 196 9 589 229ОСОБА_228 НОМЕР_229 6 393 3 196 9 589 230ОСОБА_229 НОМЕР_230 6 393 3 196 9 589 231ОСОБА_230 НОМЕР_231 6 393 3 196 9 589 232ОСОБА_231 НОМЕР_232 6 393 3 196 9 589 233ОСОБА_232 НОМЕР_233 6 393 3 196 9 589 234ОСОБА_233 НОМЕР_234 6 393 3 196 9 589 235ОСОБА_234 НОМЕР_235 6 393 3 196 9 589 236ОСОБА_235 НОМЕР_236 6 393 3 196 9 589 237ОСОБА_236 НОМЕР_237 6 393 3 196 9 589 238ОСОБА_237 НОМЕР_238 6 393 3 196 9 589 239ОСОБА_238 НОМЕР_239 6 393 3 196 9 589 240ОСОБА_239 НОМЕР_240 6 393 3 196 9 589 241ОСОБА_240 НОМЕР_241 6 393 3 196 9 589 242ОСОБА_241 НОМЕР_242 6 393 3 196 9 589 243ОСОБА_242 НОМЕР_243 6 393 3 196 9 589 244ОСОБА_243 НОМЕР_244 6 393 3 196 9 589 245ОСОБА_244 НОМЕР_245 6 393 3 196 9 589 246ОСОБА_245 НОМЕР_246 6 393 3 196 9 589 247ОСОБА_246 НОМЕР_247 6 393 3 196 9 589 248ОСОБА_247 НОМЕР_248 6 393 3 196 9 589 249ОСОБА_248 НОМЕР_249 6 393 3 196 9 589 250ОСОБА_249 НОМЕР_250 6 393 3 196 9 589 251ОСОБА_249 НОМЕР_251 6 393 3 196 9 589 252ОСОБА_250 НОМЕР_252 6 393 3 196 9 589 253ОСОБА_251 НОМЕР_253 6 393 3 196 9 589 254ОСОБА_252 НОМЕР_254 6 393 3 196 9 589 255ОСОБА_253 НОМЕР_255 6 393 3 196 9 589 256ОСОБА_254 НОМЕР_256 6 393 3 196 9 589 257ОСОБА_255 НОМЕР_257 6 393 3 196 9 589 258ОСОБА_256 НОМЕР_258 6 393 3 196 9 589 259ОСОБА_257 НОМЕР_259 6 393 3 196 9 589 260ОСОБА_258 НОМЕР_260 6 393 3 196 9 589 261ОСОБА_259 НОМЕР_261 6 393 3 196 9 589 262ОСОБА_260 НОМЕР_262 6 393 3 196 9 589 263ОСОБА_261 НОМЕР_263 6 393 3 196 9 589 264ОСОБА_258 НОМЕР_264 6 393 3 196 9 589 265ОСОБА_262 НОМЕР_265 6 393 3 196 9 589 266ОСОБА_263 НОМЕР_266 6 393 3 196 9 589 267ОСОБА_264 НОМЕР_267 6 393 3 196 9 589 268ОСОБА_265 НОМЕР_268 6 393 3 196 9 589 269ОСОБА_266 НОМЕР_269 6 393 3 196 9 589 270ОСОБА_267 НОМЕР_270 6 393 3 196 9 589 271ОСОБА_268 НОМЕР_271 6 393 3 196 9 589 272ОСОБА_269 НОМЕР_272 6 393 3 196 9 589 273ОСОБА_270 НОМЕР_273 6 393 3 196 9 589 274ОСОБА_271 НОМЕР_274 6 393 3 196 9 589 275ОСОБА_272 НОМЕР_275 6 393 3 196 9 589 276ОСОБА_273 НОМЕР_276 6 393 3 196 9 589 277ОСОБА_274 НОМЕР_277 6 393 3 196 9 589 278ОСОБА_275 НОМЕР_278 6 393 3 196 9 589 279ОСОБА_276 НОМЕР_279 6 393 3 196 9 589 280ОСОБА_277 НОМЕР_280 6 393 3 196 9 589 281ОСОБА_278 НОМЕР_281 6 393 3 196 9 589 282ОСОБА_279 НОМЕР_282 6 393 3 196 9 589 283ОСОБА_280 НОМЕР_283 6 393 3 196 9 589 284ОСОБА_281 НОМЕР_284 6 393 3 196 9 589 285ОСОБА_282 НОМЕР_285 6 393 3 196 9 589 286ОСОБА_283 НОМЕР_286 6 393 3 196 9 589 287ОСОБА_284 НОМЕР_287 6 393 3 196 9 589 288ОСОБА_285 НОМЕР_288 6 393 3 196 9 589 289ОСОБА_286 НОМЕР_289 6 393 3 196 9 589 290ОСОБА_287 НОМЕР_290 6 393 3 196 9 589 291ОСОБА_288 НОМЕР_291 6 393 3 196 9 589 292ОСОБА_289 НОМЕР_292 6 393 3 196 9 589 293ОСОБА_290 НОМЕР_293 6 393 3 196 9 589 294ОСОБА_291 НОМЕР_294 6 393 3 196 9 589 295ОСОБА_292 НОМЕР_295 6 393 3 196 9 589 296ОСОБА_293 НОМЕР_296 6 393 3 196 9 589 297ОСОБА_294 НОМЕР_297 6 393 3 196 9 589 298ОСОБА_295 НОМЕР_298 6 393 3 196 9 589 299ОСОБА_296 НОМЕР_299 6 393 3 196 9 589 300ОСОБА_297 НОМЕР_300 6 393 3 196 9 589 301ОСОБА_298 НОМЕР_301 6 393 3 196 9 589 302ОСОБА_299 НОМЕР_302 6 393 3 196 9 589 303ОСОБА_300 НОМЕР_303 6 393 3 196 9 589 304ОСОБА_301 НОМЕР_304 6 393 3 196 9 589 305ОСОБА_302 НОМЕР_305 6 393 3 196 9 589 306ОСОБА_303 НОМЕР_306 6 393 3 196 9 589 307ОСОБА_304 НОМЕР_307 6 393 3 196 9 589 308ОСОБА_305 НОМЕР_308 6 393 3 196 9 589 309ОСОБА_306 НОМЕР_309 6 393 3 196 9 589 310ОСОБА_307 НОМЕР_310 6 393 3 196 9 589 311ОСОБА_308 НОМЕР_311 6 393 3 196 9 589 312ОСОБА_309 НОМЕР_312 6 393 3 196 9 589 313ОСОБА_309 НОМЕР_313 6 393 3 196 9 589 314ОСОБА_310 НОМЕР_314 6 393 3 196 9 589 315ОСОБА_311 НОМЕР_315 6 393 3 196 9 589 316ОСОБА_312 НОМЕР_316 6 393 3 196 9 589 317ОСОБА_313 НОМЕР_317 6 393 3 196 9 589 318ОСОБА_314 НОМЕР_318 6 393 3 196 9 589 319ОСОБА_315 НОМЕР_319 6 393 3 196 9 589 320ОСОБА_316 НОМЕР_320 6 393 3 196 9 589 321ОСОБА_317 НОМЕР_321 6 393 3 196 9 589 322ОСОБА_318 НОМЕР_322 6 393 3 196 9 589 323ОСОБА_319 НОМЕР_323 6 393 3 196 9 589 324ОСОБА_320 НОМЕР_324 6 393 3 196 9 589 325ОСОБА_321 НОМЕР_325 6 393 3 196 9 589 326ОСОБА_322 НОМЕР_326 6 393 3 196 9 589 327ОСОБА_311 НОМЕР_327 6 393 3 196 9 589 328ОСОБА_323 НОМЕР_328 6 393 3 196 9 589 329ОСОБА_324 НОМЕР_329 6 393 3 196 9 589 330ОСОБА_325 НОМЕР_330 6 393 3 196 9 589 331ОСОБА_326 НОМЕР_331 6 393 3 196 9 589 332ОСОБА_327 НОМЕР_332 6 393 3 196 9 589 333ОСОБА_328 НОМЕР_333 6 393 3 196 9 589 334ОСОБА_329 НОМЕР_334 6 393 3 196 9 589 335ОСОБА_330 НОМЕР_335 6 393 3 196 9 589 336ОСОБА_331 НОМЕР_336 6 393 3 196 9 589 337ОСОБА_332 НОМЕР_337 6 393 3 196 9 589 338ОСОБА_333 НОМЕР_338 6 393 3 196 9 589 339ОСОБА_334 НОМЕР_339 6 393 3 196 9 589 340ОСОБА_335 НОМЕР_340 6 393 3 196 9 589 341ОСОБА_336 НОМЕР_341 6 393 3 196 9 589 342ОСОБА_337 НОМЕР_342 6 393 3 196 9 589 343ОСОБА_338 НОМЕР_343 6 393 3 196 9 589 344ОСОБА_339 НОМЕР_344 6 393 3 196 9 589 345ОСОБА_340 НОМЕР_345 6 393 3 196 9 589 346ОСОБА_341 НОМЕР_346 6 393 3 196 9 589 347ОСОБА_342 НОМЕР_347 6 393 3 196 9 589 348ОСОБА_343 НОМЕР_348 6 393 3 196 9 589 349ОСОБА_344 НОМЕР_349 6 393 3 196 9 589 350ОСОБА_345 НОМЕР_350 6 393 3 196 9 589 351ОСОБА_346 НОМЕР_351 6 393 3 196 9 589 352ОСОБА_347 НОМЕР_352 6 393 3 196 9 589 353ОСОБА_348 НОМЕР_353 6 393 3 196 9 589 354ОСОБА_349 НОМЕР_354 6 393 3 196 9 589 355ОСОБА_350 НОМЕР_355 6 393 3 196 9 589 356ОСОБА_351 НОМЕР_356 6 393 3 196 9 589 357ОСОБА_352 НОМЕР_357 6 393 3 196 9 589 358ОСОБА_353 НОМЕР_358 6 393 3 196 9 589 359ОСОБА_354 НОМЕР_359 6 393 3 196 9 589 360ОСОБА_355 НОМЕР_360 6 393 3 196 9 589 361ОСОБА_356 НОМЕР_361 6 393 3 196 9 589 362ОСОБА_357 НОМЕР_362 6 393 3 196 9 589 363ОСОБА_358 НОМЕР_363 6 393 3 196 9 589 364ОСОБА_359 НОМЕР_364 6 393 3 196 9 589 365ОСОБА_360 НОМЕР_365 6 393 3 196 9 589 366ОСОБА_361 НОМЕР_366 6 393 3 196 9 589 367ОСОБА_362 НОМЕР_367 6 393 3 196 9 589 368ОСОБА_363 НОМЕР_368 6 393 3 196 9 589 369ОСОБА_364 НОМЕР_369 6 393 3 196 9 589 370ОСОБА_365 НОМЕР_370 6 393 3 196 9 589 371ОСОБА_366 НОМЕР_371 6 393 3 196 9 589 372ОСОБА_367 НОМЕР_372 6 393 3 196 9 589 373ОСОБА_368 НОМЕР_373 6 393 3 196 9 589 374ОСОБА_369 НОМЕР_374 6 393 3 196 9 589 375ОСОБА_370 НОМЕР_375 6 393 3 196 9 589 376ОСОБА_371 НОМЕР_376 6 393 3 196 9 589 377ОСОБА_372 НОМЕР_377 6 393 3 196 9 589 378ОСОБА_373 НОМЕР_378 6 393 3 196 9 589 379ОСОБА_374 НОМЕР_379 6 393 3 196 9 589 380ОСОБА_375 НОМЕР_380 6 393 3 196 9 589 381ОСОБА_376 НОМЕР_381 6 393 3 196 9 589 382ОСОБА_377 НОМЕР_382 6 393 3 196 9 589 383ОСОБА_378 НОМЕР_383 6 393 3 196 9 589 384ОСОБА_379 НОМЕР_384 6 393 3 196 9 589 385ОСОБА_380 НОМЕР_385 6 393 3 196 9 589 386ОСОБА_381 НОМЕР_386 6 393 3 196 9 589 387ОСОБА_382 НОМЕР_387 6 393 3 196 9 589 388ОСОБА_383 НОМЕР_388 6 393 3 196 9 589 389ОСОБА_384 НОМЕР_389 6 393 3 196 9 589 390ОСОБА_385 НОМЕР_390 6 393 3 196 9 589 391ОСОБА_386 НОМЕР_391 6 393 3 196 9 589 392ОСОБА_387 НОМЕР_392 6 393 3 196 9 589 393ОСОБА_388 НОМЕР_393 6 393 3 196 9 589 394ОСОБА_389 НОМЕР_394 6 393 3 196 9 589 395ОСОБА_390 НОМЕР_395 6 393 3 196 9 589 396ОСОБА_391 НОМЕР_396 6 393 3 196 9 589 397ОСОБА_392 НОМЕР_397 6 393 3 196 9 589 398ОСОБА_393 НОМЕР_398 6 393 3 196 9 589 399ОСОБА_394 НОМЕР_399 6 393 3 196 9 589 400ОСОБА_395 НОМЕР_400 6 393 3 196 9 589 401ОСОБА_396 НОМЕР_401 6 393 3 196 9 589 402ОСОБА_397 НОМЕР_402 6 393 3 196 9 589 403ОСОБА_398 НОМЕР_403 6 393 3 196 9 589 404ОСОБА_399 НОМЕР_404 6 393 3 196 9 589 405ОСОБА_400 НОМЕР_405 6 393 3 196 9 589 406ОСОБА_401 НОМЕР_406 6 393 3 196 9 589 407ОСОБА_402 НОМЕР_407 6 393 3 196 9 589 408ОСОБА_403 НОМЕР_408 6 393 3 196 9 589 409ОСОБА_404 НОМЕР_409 6 393 3 196 9 589 410ОСОБА_405 НОМЕР_410 6 393 3 196 9 589 411ОСОБА_406 НОМЕР_411 6 393 3 196 9 589 412ОСОБА_407 НОМЕР_412 6 393 3 196 9 589 413ОСОБА_408 НОМЕР_413 6 393 3 196 9 589 414ОСОБА_409 НОМЕР_414 6 393 3 196 9 589 415ОСОБА_410 НОМЕР_415 6 393 3 196 9 589 416ОСОБА_411 НОМЕР_416 6 393 3 196 9 589 417ОСОБА_412 НОМЕР_417 6 393 3 196 9 589 418ОСОБА_413 НОМЕР_418 6 393 3 196 9 589 419ОСОБА_414 НОМЕР_419 6 393 3 196 9 589 420ОСОБА_415 НОМЕР_420 6 393 3 196 9 589 421ОСОБА_416 НОМЕР_421 6 393 3 196 9 589 422ОСОБА_417 НОМЕР_422 6 393 3 196 9 589 423ОСОБА_418 НОМЕР_423 6 393 3 196 9 589 424ОСОБА_419 НОМЕР_424 6 393 3 196 9 589 425ОСОБА_420 НОМЕР_425 6 393 3 196 9 589 426ОСОБА_416 НОМЕР_426 6 393 3 196 9 589 427ОСОБА_421 НОМЕР_427 6 393 3 196 9 589 428ОСОБА_422 НОМЕР_428 6 393 3 196 9 589 429ОСОБА_423 НОМЕР_429 6 393 3 196 9 589 430ОСОБА_424 НОМЕР_430 6 393 3 196 9 589 431ОСОБА_425 НОМЕР_431 6 393 3 196 9 589 432ОСОБА_426 НОМЕР_432 6 393 3 196 9 589 433ОСОБА_427 НОМЕР_433 6 393 3 196 9 589 434ОСОБА_428 НОМЕР_434 6 393 3 196 9 589 435ОСОБА_429 НОМЕР_435 6 393 3 196 9 589 436ОСОБА_430 НОМЕР_436 6 393 3 196 9 589 437ОСОБА_431 НОМЕР_437 6 393 3 196 9 589 438ОСОБА_432 НОМЕР_438 6 393 3 196 9 589 439ОСОБА_433 НОМЕР_439 6 393 3 196 9 589 440ОСОБА_434 НОМЕР_440 6 393 3 196 9 589 441ОСОБА_435 НОМЕР_441 6 393 3 196 9 589 442ОСОБА_436 НОМЕР_442 6 393 3 196 9 589 443ОСОБА_437 НОМЕР_443 6 393 3 196 9 589 444ОСОБА_438 НОМЕР_444 6 393 3 196 9 589 445ОСОБА_439 НОМЕР_445 6 393 3 196 9 589 446ОСОБА_440 НОМЕР_446 6 393 3 196 9 589 447ОСОБА_441 НОМЕР_447 6 393 3 196 9 589 448ОСОБА_442 НОМЕР_448 6 393 3 196 9 589 449ОСОБА_443 НОМЕР_449 6 393 3 196 9 589 450ОСОБА_430 НОМЕР_450 6 393 3 196 9 589 451ОСОБА_444 НОМЕР_451 6 393 3 196 9 589 452ОСОБА_424 НОМЕР_452 6 393 3 196 9 589 453ОСОБА_445 НОМЕР_453 6 393 3 196 9 589 454ОСОБА_446 НОМЕР_454 6 393 3 196 9 589 455ОСОБА_447 НОМЕР_455 6 393 3 196 9 589 456ОСОБА_448 НОМЕР_456 6 393 3 196 9 589 457ОСОБА_449 НОМЕР_457 6 393 3 196 9 589 458ОСОБА_450 НОМЕР_458 6 393 3 196 9 589 459ОСОБА_451 НОМЕР_459 6 393 3 196 9 589 460ОСОБА_452 НОМЕР_460 6 393 3 196 9 589 461ОСОБА_453 НОМЕР_461 6 393 3 196 9 589 462ОСОБА_454 НОМЕР_462 6 393 3 196 9 589 463ОСОБА_455 НОМЕР_463 6 393 3 196 9 589 464ОСОБА_456 НОМЕР_464 6 393 3 196 9 589 465ОСОБА_457 НОМЕР_465 6 393 3 196 9 589 466ОСОБА_458 НОМЕР_466 6 393 3 196 9 589 467ОСОБА_459 НОМЕР_467 6 393 3 196 9 589 468ОСОБА_460 НОМЕР_468 6 393 3 196 9 589 469ОСОБА_461 НОМЕР_469 6 393 3 196 9 589 470ОСОБА_462 НОМЕР_470 6 393 3 196 9 589 471ОСОБА_463 НОМЕР_471 6 393 3 196 9 589 472ОСОБА_464 НОМЕР_472 6 393 3 196 9 589 473ОСОБА_465 НОМЕР_473 6 393 3 196 9 589 474ОСОБА_466 НОМЕР_474 6 393 3 196 9 589 475ОСОБА_467 НОМЕР_475 6 393 3 196 9 589 476ОСОБА_468 НОМЕР_476 6 393 3 196 9 589 477ОСОБА_469 НОМЕР_477 6 393 3 196 9 589 478ОСОБА_470 НОМЕР_478 6 393 3 196 9 589 479ОСОБА_471 НОМЕР_479 6 393 3 196 9 589 480ОСОБА_472 НОМЕР_480 6 393 3 196 9 589 481ОСОБА_473 НОМЕР_481 6 393 3 196 9 589 482ОСОБА_474 НОМЕР_482 6 393 3 196 9 589 483ОСОБА_475 НОМЕР_483 6 393 3 196 9 589 484ОСОБА_476 НОМЕР_484 6 393 3 196 9 589 485ОСОБА_477 НОМЕР_485 6 393 3 196 9 589 486ОСОБА_478 НОМЕР_486 6 393 3 196 9 589 487ОСОБА_479 НОМЕР_487 6 393 3 196 9 589 488ОСОБА_480 НОМЕР_488 6 393 3 196 9 589 489ОСОБА_481 НОМЕР_489 6 393 3 196 9 589 490ОСОБА_482 НОМЕР_490 6 393 3 196 9 589 491ОСОБА_483 НОМЕР_491 6 393 3 196 9 589 492ОСОБА_484 НОМЕР_492 6 393 3 196 9 589 493ОСОБА_485 НОМЕР_493 6 393 3 196 9 589 494ОСОБА_486 НОМЕР_494 6 393 3 196 9 589 495ОСОБА_487 НОМЕР_495 6 393 3 196 9 589 496ОСОБА_488 НОМЕР_496 6 393 3 196 9 589 497ОСОБА_489 НОМЕР_497 6 393 3 196 9 589 498ОСОБА_490 НОМЕР_498 6 393 3 196 9 589 499ОСОБА_491 НОМЕР_499 6 393 3 196 9 589 500ОСОБА_492 НОМЕР_500 6 393 3 196 9 589 501ОСОБА_493 НОМЕР_501 6 393 3 196 9 589 502ОСОБА_494 НОМЕР_502 6 393 3 196 9 589 503ОСОБА_495 НОМЕР_503 6 393 3 196 9 589 504ОСОБА_496 НОМЕР_504 6 393 3 196 9 589 505ОСОБА_497 НОМЕР_505 6 393 3 196 9 589 506ОСОБА_498 НОМЕР_506 6 393 3 196 9 589 507ОСОБА_499 НОМЕР_507 6 393 3 196 9 589 508ОСОБА_500 НОМЕР_508 6 393 3 196 9 589 509ОСОБА_501 НОМЕР_509 6 393 3 196 9 589 510ОСОБА_502 НОМЕР_510 6 393 3 196 9 589 511ОСОБА_503 НОМЕР_511 6 393 3 196 9 589 512ОСОБА_504 НОМЕР_512 6 393 3 196 9 589 513ОСОБА_505 НОМЕР_513 6 393 3 196 9 589 514ОСОБА_506 НОМЕР_514 6 393 3 196 9 589 515ОСОБА_507 НОМЕР_515 6 393 3 196 9 589 516ОСОБА_508 НОМЕР_516 6 393 3 196 9 589 517ОСОБА_509 НОМЕР_517 6 393 3 196 9 589 518ОСОБА_510 НОМЕР_518 6 393 3 196 9 589 519ОСОБА_511 НОМЕР_519 6 393 3 196 9 589 520ОСОБА_512 НОМЕР_520 6 393 3 196 9 589 521ОСОБА_513 НОМЕР_521 6 393 3 196 9 589 522ОСОБА_514 НОМЕР_522 6 393 3 196 9 589 523ОСОБА_515 НОМЕР_522 6 393 3 196 9 589 524ОСОБА_516 НОМЕР_523 6 393 3 196 9 589 525ОСОБА_517 НОМЕР_524 6 393 3 196 9 589 526ОСОБА_518 НОМЕР_525 6 393 3 196 9 589 527ОСОБА_519 НОМЕР_526 6 393 3 196 9 589 528ОСОБА_520 НОМЕР_527 6 393 3 196 9 589 529ОСОБА_521 НОМЕР_528 6 393 3 196 9 589 530ОСОБА_522 НОМЕР_529 6 393 3 196 9 589 531ОСОБА_523 НОМЕР_530 6 393 3 196 9 589 532ОСОБА_524 НОМЕР_531 6 393 3 196 9 589 533ОСОБА_525 НОМЕР_532 6 393 3 196 9 589 534ОСОБА_526 НОМЕР_533 6 393 3 196 9 589 535ОСОБА_527 НОМЕР_534 6 393 3 196 9 589 536ОСОБА_528 НОМЕР_535 6 393 3 196 9 589 537ОСОБА_529 НОМЕР_536 6 393 3 196 9 589 538ОСОБА_530 НОМЕР_537 6 393 3 196 9 589 539ОСОБА_531 НОМЕР_538 6 393 3 196 9 589 540ОСОБА_531 НОМЕР_539 6 393 3 196 9 589 541ОСОБА_532 НОМЕР_540 6 393 3 196 9 589 542ОСОБА_533 НОМЕР_541 6 393 3 196 9 589 543ОСОБА_533 НОМЕР_542 6 393 3 196 9 589 544ОСОБА_534 НОМЕР_543 6 393 3 196 9 589 545ОСОБА_535 НОМЕР_544 6 393 3 196 9 589 546ОСОБА_533 НОМЕР_545 6 393 3 196 9 589 547ОСОБА_536 НОМЕР_546 6 393 3 196 9 589 548ОСОБА_537 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 549ОСОБА_538 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 550ОСОБА_539 НОМЕР_547 6 393 3 196 9 589 551ОСОБА_535 НОМЕР_548 6 393 3 196 9 589 552ОСОБА_535 НОМЕР_549 6 393 3 196 9 589 553ОСОБА_540 НОМЕР_550 6 393 3 196 9 589 554ОСОБА_541 НОМЕР_551 6 393 3 196 9 589 555ОСОБА_542 НОМЕР_552 6 393 3 196 9 589 556ОСОБА_543 НОМЕР_553 6 393 3 196 9 589 557ОСОБА_544 НОМЕР_554 6 393 3 196 9 589 558ОСОБА_545 НОМЕР_555 6 393 3 196 9 589 559ОСОБА_546 НОМЕР_556 6 393 3 196 9 589 560ОСОБА_547 НОМЕР_557 6 393 3 196 9 589 561ОСОБА_548 НОМЕР_558 6 393 3 196 9 589 562ОСОБА_549 НОМЕР_559 6 393 3 196 9 589 563ОСОБА_550 НОМЕР_560 6 393 3 196 9 589 564ОСОБА_551 НОМЕР_561 6 393 3 196 9 589 565ОСОБА_552 НОМЕР_562 6 393 3 196 9 589 566ОСОБА_553 НОМЕР_563 6 393 3 196 9 589 567ОСОБА_554 НОМЕР_564 6 393 3 196 9 589 568ОСОБА_555 НОМЕР_565 6 393 3 196 9 589 569ОСОБА_556 НОМЕР_566 6 393 3 196 9 589 570ОСОБА_557 НОМЕР_567 6 393 3 196 9 589 571ОСОБА_558 НОМЕР_568 6 393 3 196 9 589 572ОСОБА_559 НОМЕР_569 6 393 3 196 9 589 573ОСОБА_560 НОМЕР_570 6 393 3 196 9 589 574ОСОБА_561 НОМЕР_571 6 393 3 196 9 589 575ОСОБА_562 НОМЕР_572 6 393 3 196 9 589 576ОСОБА_563 НОМЕР_573 6 393 3 196 9 589 577ОСОБА_564 НОМЕР_574 6 393 3 196 9 589 578ОСОБА_565 НОМЕР_575 6 393 3 196 9 589 579ОСОБА_566 НОМЕР_576 6 393 3 196 9 589 580ОСОБА_567 НОМЕР_577 6 393 3 196 9 589 581ОСОБА_568 НОМЕР_578 6 393 3 196 9 589 582ОСОБА_569 НОМЕР_579 6 393 3 196 9 589 583ОСОБА_570 НОМЕР_580 6 393 3 196 9 589 584ОСОБА_571 НОМЕР_581 6 393 3 196 9 589 585ОСОБА_572 НОМЕР_582 6 393 3 196 9 589 586ОСОБА_573 НОМЕР_583 6 393 3 196 9 589 587ОСОБА_574 НОМЕР_584 6 393 3 196 9 589 588ОСОБА_575 НОМЕР_585 6 393 3 196 9 589 589ОСОБА_576 НОМЕР_586 6 393 3 196 9 589 590ОСОБА_577 НОМЕР_587 6 393 3 196 9 589 591ОСОБА_574 НОМЕР_588 6 393 3 196 9 589 592ОСОБА_575 НОМЕР_589 6 393 3 196 9 589 593ОСОБА_578 НОМЕР_590 6 393 3 196 9 589 594ОСОБА_579 НОМЕР_591 6 393 3 196 9 589 595ОСОБА_580 НОМЕР_592 6 393 3 196 9 589 596ОСОБА_581 НОМЕР_593 6 393 3 196 9 589 597ОСОБА_582 НОМЕР_594 6 393 3 196 9 589 598ОСОБА_583 НОМЕР_595 6 393 3 196 9 589 599ОСОБА_584 НОМЕР_596 6 393 3 196 9 589 600ОСОБА_585 НОМЕР_597 6 393 3 196 9 589 601ОСОБА_586 НОМЕР_598 6 393 3 196 9 589 602ОСОБА_587 НОМЕР_599 6 393 3 196 9 589 603ОСОБА_588 НОМЕР_600 6 393 3 196 9 589 604ОСОБА_589 НОМЕР_601 6 393 3 196 9 589 605ОСОБА_590 НОМЕР_602 6 393 3 196 9 589 606ОСОБА_591 НОМЕР_603 6 393 3 196 9 589 607ОСОБА_592 НОМЕР_604 6 393 3 196 9 589 608ОСОБА_593 НОМЕР_605 6 393 3 196 9 589 609ОСОБА_594 НОМЕР_606 6 393 3 196 9 589 610ОСОБА_595 НОМЕР_607 6 393 3 196 9 589 611ОСОБА_596 НОМЕР_608 6 393 3 196 9 589 612ОСОБА_597 НОМЕР_609 6 393 3 196 9 589 613ОСОБА_598 НОМЕР_610 6 393 3 196 9 589 614ОСОБА_599 НОМЕР_611 6 393 3 196 9 589 615ОСОБА_599 НОМЕР_612 6 393 3 196 9 589 616ОСОБА_600 НОМЕР_613 6 393 3 196 9 589 617ОСОБА_601 НОМЕР_614 6 393 3 196 9 589 618ОСОБА_602 НОМЕР_615 6 393 3 196 9 589 619ОСОБА_603 НОМЕР_616 6 393 3 196 9 589 620ОСОБА_604 НОМЕР_617 6 393 3 196 9 589 621ОСОБА_605 НОМЕР_618 6 393 3 196 9 589 622ОСОБА_606 НОМЕР_619 6 393 3 196 9 589 623ОСОБА_607 НОМЕР_620 6 393 3 196 9 589 624ОСОБА_608 НОМЕР_621 6 393 3 196 9 589 625ОСОБА_609 НОМЕР_622 6 393 3 196 9 589 626ОСОБА_610 НОМЕР_623 6 393 3 196 9 589 627ОСОБА_611 НОМЕР_624 6 393 3 196 9 589 628ОСОБА_612 НОМЕР_625 6 393 3 196 9 589 629ОСОБА_613 НОМЕР_626 6 393 3 196 9 589 630ОСОБА_614 НОМЕР_627 6 393 3 196 9 589 631ОСОБА_615 НОМЕР_628 6 393 3 196 9 589 632ОСОБА_616 НОМЕР_629 6 393 3 196 9 589 633ОСОБА_617 НОМЕР_630 6 393 3 196 9 589 634ОСОБА_618 НОМЕР_631 6 393 3 196 9 589 635ОСОБА_619 НОМЕР_632 6 393 3 196 9 589 636ОСОБА_620 НОМЕР_633 6 393 3 196 9 589 637ОСОБА_621 НОМЕР_634 6 393 3 196 9 589 638ОСОБА_622 НОМЕР_635 6 393 3 196 9 589 639ОСОБА_623 НОМЕР_636 6 393 3 196 9 589 640ОСОБА_624 НОМЕР_637 6 393 3 196 9 589 641ОСОБА_625 НОМЕР_638 6 393 3 196 9 589 642ОСОБА_626 НОМЕР_639 6 393 3 196 9 589 643ОСОБА_627 НОМЕР_640 6 393 3 196 9 589 644ОСОБА_628 НОМЕР_641 6 393 3 196 9 589 645ОСОБА_629 НОМЕР_642 6 393 3 196 9 589 646ОСОБА_630 НОМЕР_643 6 393 3 196 9 589 647ОСОБА_631 НОМЕР_644 6 393 3 196 9 589 648ОСОБА_632 НОМЕР_645 6 393 3 196 9 589 649ОСОБА_633 НОМЕР_646 6 393 3 196 9 589 650ОСОБА_634 НОМЕР_647 6 393 3 196 9 589 651ОСОБА_635 НОМЕР_648 6 393 3 196 9 589 652ОСОБА_636 НОМЕР_649 6 393 3 196 9 589 653ОСОБА_637 НОМЕР_650 6 393 3 196 9 589 654ОСОБА_638 НОМЕР_651 6 393 3 196 9 589 655ОСОБА_639 НОМЕР_652 6 393 3 196 9 589 656ОСОБА_640 НОМЕР_653 6 393 3 196 9 589 657ОСОБА_641 НОМЕР_654 6 393 3 196 9 589 658ОСОБА_642 НОМЕР_655 6 393 3 196 9 589 659ОСОБА_643 НОМЕР_656 6 393 3 196 9 589 660ОСОБА_644 НОМЕР_657 6 393 3 196 9 589 661ОСОБА_645 НОМЕР_658 6 393 3 196 9 589 662ОСОБА_646 НОМЕР_659 6 393 3 196 9 589 663ОСОБА_647 НОМЕР_660 6 393 3 196 9 589 664ОСОБА_648 НОМЕР_661 6 393 3 196 9 589 665ОСОБА_649 НОМЕР_662 6 393 3 196 9 589 666ОСОБА_650 НОМЕР_663 6 393 3 196 9 589 667ОСОБА_651 НОМЕР_664 6 393 3 196 9 589 668ОСОБА_652 НОМЕР_665 6 393 3 196 9 589 669ОСОБА_653 НОМЕР_666 6 393 3 196 9 589 670ОСОБА_654 НОМЕР_667 6 393 3 196 9 589 671ОСОБА_655 НОМЕР_668 6 393 3 196 9 589 672ОСОБА_656 НОМЕР_669 6 393 3 196 9 589 673ОСОБА_657 НОМЕР_670 6 393 3 196 9 589 674ОСОБА_658 НОМЕР_671 6 393 3 196 9 589 675ОСОБА_659 НОМЕР_672 6 393 3 196 9 589 676ОСОБА_660 НОМЕР_673 6 393 3 196 9 589 677ОСОБА_661 НОМЕР_674 6 393 3 196 9 589 678ОСОБА_662 НОМЕР_675 6 393 3 196 9 589 679ОСОБА_663 НОМЕР_676 6 393 3 196 9 589 680ОСОБА_664 НОМЕР_677 6 393 3 196 9 589 681ОСОБА_665 НОМЕР_678 6 393 3 196 9 589 682ОСОБА_666 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 683ОСОБА_667 НОМЕР_679 6 393 3 196 9 589 684ОСОБА_668 НОМЕР_680 6 393 3 196 9 589 685ОСОБА_669 НОМЕР_681 6 393 3 196 9 589 686ОСОБА_670 НОМЕР_682 6 393 3 196 9 589 687ОСОБА_671 НОМЕР_683 6 393 3 196 9 589 688ОСОБА_672 НОМЕР_684 6 393 3 196 9 589 689ОСОБА_673 НОМЕР_685 6 393 3 196 9 589 690ОСОБА_674 НОМЕР_686 6 393 3 196 9 589 691ОСОБА_675 НОМЕР_687 6 393 3 196 9 589 692ОСОБА_676 НОМЕР_688 6 393 3 196 9 589 693ОСОБА_677 НОМЕР_689 6 393 3 196 9 589 694ОСОБА_678 НОМЕР_690 6 393 3 196 9 589 695ОСОБА_679 НОМЕР_691 6 393 3 196 9 589 696ОСОБА_680 НОМЕР_692 6 393 3 196 9 589 697ОСОБА_681 НОМЕР_693 6 393 3 196 9 589 698 ОСОБА_682 НОМЕР_694 6 393 3 196 9 589 699 ОСОБА_683 НОМЕР_695 6 393 3 196 9 589 700ОСОБА_684 НОМЕР_696 6 393 3 196 9 589 701ОСОБА_685 НОМЕР_697 6 393 3 196 9 589 702ОСОБА_686 НОМЕР_698 6 393 3 196 9 589 703ОСОБА_687 НОМЕР_699 6 393 3 196 9 589 704ОСОБА_688 НОМЕР_700 6 393 3 196 9 589 705ОСОБА_689 НОМЕР_701 6 393 3 196 9 589 706ОСОБА_690 НОМЕР_702 6 393 3 196 9 589 707ОСОБА_691 НОМЕР_703 6 393 3 196 9 589 708ОСОБА_692 НОМЕР_704 6 393 3 196 9 589 709ОСОБА_693 НОМЕР_705 6 393 3 196 9 589 710ОСОБА_694 НОМЕР_706 6 393 3 196 9 589 711ОСОБА_695 НОМЕР_707 6 393 3 196 9 589 712ОСОБА_696 НОМЕР_708 6 393 3 196 9 589 713ОСОБА_697 НОМЕР_709 6 393 3 196 9 589 714ОСОБА_698 НОМЕР_710 6 393 3 196 9 589 715ОСОБА_699 НОМЕР_711 6 393 3 196 9 589 716ОСОБА_700 НОМЕР_712 6 393 3 196 9 589 717ОСОБА_701 НОМЕР_713 6 393 3 196 9 589 718ОСОБА_702 НОМЕР_714 6 393 3 196 9 589 719ОСОБА_703 НОМЕР_715 6 393 3 196 9 589 720ОСОБА_704 НОМЕР_716 6 393 3 196 9 589 721ОСОБА_705 НОМЕР_717 6 393 3 196 9 589 722ОСОБА_706 НОМЕР_718 6 393 3 196 9 589 723ОСОБА_707 НОМЕР_719 6 393 3 196 9 589 724ОСОБА_708 НОМЕР_720 6 393 3 196 9 589 725ОСОБА_709 НОМЕР_721 6 393 3 196 9 589 726ОСОБА_710 НОМЕР_722 6 393 3 196 9 589 727ОСОБА_711 НОМЕР_723 6 393 3 196 9 589 728ОСОБА_712 НОМЕР_724 6 393 3 196 9 589 729ОСОБА_713 НОМЕР_725 6 393 3 196 9 589 730ОСОБА_714 НОМЕР_726 6 393 3 196 9 589 731ОСОБА_715 НОМЕР_727 6 393 3 196 9 589 732ОСОБА_716 НОМЕР_728 6 393 3 196 9 589 733ОСОБА_717 НОМЕР_729 6 393 3 196 9 589 734ОСОБА_718 НОМЕР_730 6 393 3 196 9 589 735ОСОБА_719 НОМЕР_731 6 393 3 196 9 589 736ОСОБА_720 НОМЕР_732 6 393 3 196 9 589 737ОСОБА_720 НОМЕР_733 6 393 3 196 9 589 738ОСОБА_721 НОМЕР_734 6 393 3 196 9 589 739ОСОБА_722 НОМЕР_735 6 393 3 196 9 589 740ОСОБА_723 НОМЕР_736 6 393 3 196 9 589 741ОСОБА_724 НОМЕР_737 6 393 3 196 9 589 742ОСОБА_725 НОМЕР_738 6 393 3 196 9 589 743ОСОБА_726 НОМЕР_739 6 393 3 196 9 589 744ОСОБА_727 НОМЕР_742 6 393 3 196 9 589 745ОСОБА_728 НОМЕР_741 6 393 3 196 9 589 746ОСОБА_729 НОМЕР_742 6 393 3 196 9 589 747ОСОБА_730 НОМЕР_743 6 393 3 196 9 589 748ОСОБА_731 НОМЕР_744 6 393 3 196 9 589 749ОСОБА_732 НОМЕР_745 6 393 3 196 9 589 750ОСОБА_733 НОМЕР_746 6 393 3 196 9 589 751ОСОБА_734 НОМЕР_747 6 393 3 196 9 589 752ОСОБА_735 НОМЕР_748 6 393 3 196 9 589 753ОСОБА_736 НОМЕР_749 6 393 3 196 9 589 754ОСОБА_737 НОМЕР_750 6 393 3 196 9 589 755ОСОБА_738 НОМЕР_751 6 393 3 196 9 589 756ОСОБА_739 НОМЕР_752 6 393 3 196 9 589 757ОСОБА_740 НОМЕР_753 6 393 3 196 9 589 758ОСОБА_741 НОМЕР_754 6 393 3 196 9 589 759ОСОБА_742 НОМЕР_755 6 393 3 196 9 589 760ОСОБА_743 НОМЕР_756 6 393 3 196 9 589 761ОСОБА_744 НОМЕР_757 6 393 3 196 9 589 762ОСОБА_745 НОМЕР_758 6 393 3 196 9 589 763ОСОБА_746 НОМЕР_759 6 393 3 196 9 589 764ОСОБА_747 НОМЕР_760 6 393 3 196 9 589 765ОСОБА_748 НОМЕР_761 6 393 3 196 9 589 766ОСОБА_749 НОМЕР_762 6 393 3 196 9 589 767ОСОБА_750 НОМЕР_763 6 393 3 196 9 589 768ОСОБА_751 НОМЕР_764 6 393 3 196 9 589 769ОСОБА_752 НОМЕР_765 6 393 3 196 9 589 770ОСОБА_753 НОМЕР_766 6 393 3 196 9 589 771ОСОБА_754 НОМЕР_767 6 393 3 196 9 589 772ОСОБА_755 НОМЕР_768 6 393 3 196 9 589 773ОСОБА_756 НОМЕР_769 6 393 3 196 9 589 774ОСОБА_757 НОМЕР_770 6 393 3 196 9 589 775ОСОБА_758 НОМЕР_771 6 393 3 196 9 589 776ОСОБА_759 НОМЕР_772 6 393 3 196 9 589 777ОСОБА_760 НОМЕР_773 6 393 3 196 9 589 778ОСОБА_761 НОМЕР_774 6 393 3 196 9 589 779ОСОБА_762 НОМЕР_775 6 393 3 196 9 589 780ОСОБА_763 НОМЕР_776 6 393 3 196 9 589 781ОСОБА_764 НОМЕР_777 6 393 3 196 9 589 782ОСОБА_765 НОМЕР_778 6 393 3 196 9 589 783ОСОБА_766 НОМЕР_779 6 393 3 196 9 589 784ОСОБА_767 НОМЕР_780 6 393 3 196 9 589 785ОСОБА_768 НОМЕР_781 6 393 3 196 9 589 786ОСОБА_769 НОМЕР_782 6 393 3 196 9 589 787ОСОБА_770 НОМЕР_783 6 393 3 196 9 589 788ОСОБА_771 НОМЕР_784 6 393 3 196 9 589 789ОСОБА_772 НОМЕР_785 6 393 3 196 9 589 790ОСОБА_773 НОМЕР_786 6 393 3 196 9 589 791ОСОБА_774 НОМЕР_787 6 393 3 196 9 589 792ОСОБА_775 НОМЕР_788 6 393 3 196 9 589 793ОСОБА_776 НОМЕР_789 6 393 3 196 9 589 794ОСОБА_777 НОМЕР_790 6 393 3 196 9 589 795ОСОБА_778 НОМЕР_791 6 393 3 196 9 589 796ОСОБА_779 НОМЕР_792 6 393 3 196 9 589 797ОСОБА_780 НОМЕР_793 6 393 3 196 9 589 798ОСОБА_781 НОМЕР_794 6 393 3 196 9 589 799ОСОБА_782 НОМЕР_795 6 393 3 196 9 589 800ОСОБА_783 НОМЕР_796 6 393 3 196 9 589 801ОСОБА_784 НОМЕР_797 6 393 3 196 9 589 802ОСОБА_785 НОМЕР_798 6 393 3 196 9 589 803ОСОБА_786 НОМЕР_799 6 393 3 196 9 589 804ОСОБА_787 НОМЕР_800 6 393 3 196 9 589 805ОСОБА_788 НОМЕР_801 6 393 3 196 9 589 806ОСОБА_788 НОМЕР_801 6 393 3 196 9 589 807ОСОБА_789 НОМЕР_802 6 393 3 196 9 589 808ОСОБА_790 НОМЕР_803 6 393 3 196 9 589 809ОСОБА_791 НОМЕР_804 6 393 3 196 9 589 810ОСОБА_792 НОМЕР_805 6 393 3 196 9 589 811ОСОБА_793 НОМЕР_806 6 393 3 196 9 589 812ОСОБА_794 НОМЕР_807 6 393 3 196 9 589 813ОСОБА_795 НОМЕР_808 6 393 3 196 9 589 814ОСОБА_796 НОМЕР_809 6 393 3 196 9 589 815ОСОБА_796 НОМЕР_810 6 393 3 196 9 589 816ОСОБА_797 НОМЕР_811 6 393 3 196 9 589 817ОСОБА_798 НОМЕР_812 6 393 3 196 9 589 818ОСОБА_799 НОМЕР_813 6 393 3 196 9 589 819ОСОБА_800 НОМЕР_814 6 393 3 196 9 589 820ОСОБА_801 НОМЕР_815 6 393 3 196 9 589 821ОСОБА_802 НОМЕР_816 6 393 3 196 9 589 822ОСОБА_803 НОМЕР_817 6 393 3 196 9 589 823ОСОБА_804 НОМЕР_818 6 393 3 196 9 589 824ОСОБА_805 НОМЕР_819 6 393 3 196 9 589 825ОСОБА_806 НОМЕР_820 6 393 3 196 9 589 826ОСОБА_807 НОМЕР_821 6 393 3 196 9 589 827ОСОБА_808 НОМЕР_822 6 393 3 196 9 589 828ОСОБА_809 НОМЕР_823 6 393 3 196 9 589 829ОСОБА_810 НОМЕР_824 6 393 3 196 9 589 830ОСОБА_811 НОМЕР_825 6 393 3 196 9 589 831ОСОБА_812 НОМЕР_826 6 393 3 196 9 589 832ОСОБА_813 НОМЕР_827 6 393 3 196 9 589 833ОСОБА_814 НОМЕР_828 6 393 3 196 9 589 834ОСОБА_815 НОМЕР_829 6 393 3 196 9 589 835ОСОБА_816 НОМЕР_830 6 393 3 196 9 589 836ОСОБА_817 НОМЕР_831 6 393 3 196 9 589 837ОСОБА_818 НОМЕР_832 6 393 3 196 9 589 838ОСОБА_819 НОМЕР_833 6 393 3 196 9 589 839ОСОБА_820 НОМЕР_834 6 393 3 196 9 589 840ОСОБА_821 НОМЕР_835 6 393 3 196 9 589 841ОСОБА_822 НОМЕР_836 6 393 3 196 9 589 842ОСОБА_823 НОМЕР_837 6 393 3 196 9 589 843ОСОБА_824 НОМЕР_838 6 393 3 196 9 589 844ОСОБА_825 НОМЕР_839 6 393 3 196 9 589 845ОСОБА_826 НОМЕР_840 6 393 3 196 9 589 846ОСОБА_827 НОМЕР_841 6 393 3 196 9 589 847ОСОБА_828 НОМЕР_842 6 393 3 196 9 589 848ОСОБА_828 НОМЕР_843 6 393 3 196 9 589 849ОСОБА_829 НОМЕР_844 6 393 3 196 9 589 850ОСОБА_830 НОМЕР_845 6 393 3 196 9 589 851ОСОБА_831 НОМЕР_846 6 393 3 196 9 589 852ОСОБА_832 НОМЕР_847 6 393 3 196 9 589 853ОСОБА_833 НОМЕР_848 6 393 3 196 9 589 854ОСОБА_834 НОМЕР_849 6 393 3 196 9 589 855ОСОБА_835 НОМЕР_850 6 393 3 196 9 589 856ОСОБА_836 НОМЕР_851 6 393 3 196 9 589 857ОСОБА_837 НОМЕР_852 6 393 3 196 9 589 858ОСОБА_838 НОМЕР_853 6 393 3 196 9 589 859ОСОБА_839 НОМЕР_854 6 393 3 196 9 589 860ОСОБА_840 НОМЕР_855 6 393 3 196 9 589 861ОСОБА_841 НОМЕР_856 6 393 3 196 9 589 862ОСОБА_842 НОМЕР_857 6 393 3 196 9 589 863ОСОБА_843 НОМЕР_858 6 393 3 196 9 589 864ОСОБА_844 НОМЕР_859 6 393 3 196 9 589 865ОСОБА_845 НОМЕР_860 6 393 3 196 9 589 866ОСОБА_846 НОМЕР_861 6 393 3 196 9 589 867ОСОБА_847 НОМЕР_862 6 393 3 196 9 589 868ОСОБА_848 НОМЕР_863 6 393 3 196 9 589 869ОСОБА_849 НОМЕР_864 6 393 3 196 9 589 870ОСОБА_850 НОМЕР_865 6 393 3 196 9 589 871ОСОБА_851 НОМЕР_866 6 393 3 196 9 589 872ОСОБА_852 НОМЕР_867 6 393 3 196 9 589 873ОСОБА_853 НОМЕР_868 6 393 3 196 9 589 874ОСОБА_854 НОМЕР_869 6 393 3 196 9 589 875ОСОБА_855 НОМЕР_870 6 393 3 196 9 589 876ОСОБА_856 НОМЕР_871 6 393 3 196 9 589 877ОСОБА_857 НОМЕР_872 6 393 3 196 9 589 878ОСОБА_858 НОМЕР_873 6 393 3 196 9 589 879ОСОБА_859 НОМЕР_874 6 393 3 196 9 589 880ОСОБА_860 НОМЕР_875 6 393 3 196 9 589 881ОСОБА_861 НОМЕР_876 6 393 3 196 9 589 882ОСОБА_862 НОМЕР_877 6 393 3 196 9 589 883ОСОБА_863 НОМЕР_878 6 393 3 196 9 589 884ОСОБА_864 НОМЕР_879 6 393 3 196 9 589 885ОСОБА_865 НОМЕР_880 6 393 3 196 9 589 886ОСОБА_866 НОМЕР_881 6 393 3 196 9 589 887ОСОБА_867 НОМЕР_882 6 393 3 196 9 589 888ОСОБА_868 НОМЕР_883 6 393 3 196 9 589 889ОСОБА_869 НОМЕР_884 6 393 3 196 9 589 890ОСОБА_870 НОМЕР_885 6 393 3 196 9 589 891ОСОБА_871 НОМЕР_886 6 393 3 196 9 589 892ОСОБА_872 НОМЕР_887 6 393 3 196 9 589 893ОСОБА_873 НОМЕР_888 6 393 3 196 9 589 894ОСОБА_874 НОМЕР_889 6 393 3 196 9 589 895ОСОБА_875 НОМЕР_890 6 393 3 196 9 589 896ОСОБА_876 НОМЕР_891 6 393 3 196 9 589 897ОСОБА_877 НОМЕР_892 6 393 3 196 9 589 898ОСОБА_878 НОМЕР_893 6 393 3 196 9 589 899ОСОБА_879 НОМЕР_894 6 393 3 196 9 589 900ОСОБА_880 НОМЕР_895 6 393 3 196 9 589 901ОСОБА_881 НОМЕР_896 6 393 3 196 9 589 902ОСОБА_882 НОМЕР_897 6 393 3 196 9 589 903ОСОБА_883 НОМЕР_898 6 393 3 196 9 589 904ОСОБА_884 НОМЕР_899 6 393 3 196 9 589 905ОСОБА_885 НОМЕР_900 6 393 3 196 9 589 906ОСОБА_886 НОМЕР_901 6 393 3 196 9 589 907ОСОБА_887 НОМЕР_902 6 393 3 196 9 589 908ОСОБА_888 НОМЕР_903 6 393 3 196 9 589 909ОСОБА_889 НОМЕР_904 6 393 3 196 9 589 910ОСОБА_890 НОМЕР_905 6 393 3 196 9 589 911ОСОБА_891 НОМЕР_906 6 393 3 196 9 589 912ОСОБА_892 НОМЕР_907 6 393 3 196 9 589 913ОСОБА_893 НОМЕР_908 6 393 3 196 9 589 914ОСОБА_894 НОМЕР_909 6 393 3 196 9 589 915ОСОБА_895 НОМЕР_910 6 393 3 196 9 589 916ОСОБА_896 НОМЕР_911 6 393 3 196 9 589 917ОСОБА_897 НОМЕР_912 6 393 3 196 9 589 918ОСОБА_898 НОМЕР_913 6 393 3 196 9 589 919ОСОБА_899 НОМЕР_914 6 393 3 196 9 589 920ОСОБА_900 НОМЕР_915 6 393 3 196 9 589 921ОСОБА_901 НОМЕР_916 6 393 3 196 9 589 922ОСОБА_902 НОМЕР_917 6 393 3 196 9 589 923ОСОБА_903 НОМЕР_918 6 393 3 196 9 589 924ОСОБА_904 НОМЕР_919 6 393 3 196 9 589 925ОСОБА_905 НОМЕР_920 6 393 3 196 9 589 926ОСОБА_906 НОМЕР_921 6 393 3 196 9 589 927ОСОБА_907 НОМЕР_922 6 393 3 196 9 589 928ОСОБА_908 НОМЕР_923 6 393 3 196 9 589 929ОСОБА_909 НОМЕР_924 6 393 3 196 9 589 930ОСОБА_910 НОМЕР_925 6 393 3 196 9 589 931ОСОБА_911 НОМЕР_926 6 393 3 196 9 589 932ОСОБА_912 НОМЕР_927 6 393 3 196 9 589 933ОСОБА_913 НОМЕР_928 6 393 3 196 9 589 934ОСОБА_914 НОМЕР_929 6 393 3 196 9 589 935ОСОБА_915 НОМЕР_930 6 393 3 196 9 589 936ОСОБА_916 НОМЕР_931 6 393 3 196 9 589 937ОСОБА_917 НОМЕР_932 6 393 3 196 9 589 938ОСОБА_918 НОМЕР_933 6 393 3 196 9 589 939ОСОБА_919 НОМЕР_934 6 393 3 196 9 589 940ОСОБА_920 НОМЕР_935 6 393 3 196 9 589 941ОСОБА_921 НОМЕР_936 6 393 3 196 9 589 942ОСОБА_922 НОМЕР_937 6 393 3 196 9 589 943ОСОБА_923 НОМЕР_938 6 393 3 196 9 589 944ОСОБА_924 НОМЕР_939 6 393 3 196 9 589 945ОСОБА_925 НОМЕР_940 6 393 3 196 9 589 946ОСОБА_926 НОМЕР_941 6 393 3 196 9 589 947ОСОБА_927 НОМЕР_942 6 393 3 196 9 589 948ОСОБА_928 НОМЕР_943 6 393 3 196 9 589 949ОСОБА_929 НОМЕР_944 6 393 3 196 9 589 950ОСОБА_930 НОМЕР_945 6 393 3 196 9 589 951ОСОБА_931 НОМЕР_946 6 393 3 196 9 589 952ОСОБА_932 НОМЕР_947 6 393 3 196 9 589 953ОСОБА_933 НОМЕР_948 6 393 3 196 9 589 954ОСОБА_933 НОМЕР_949 6 393 3 196 9 589 955ОСОБА_934 НОМЕР_950 6 393 3 196 9 589 956ОСОБА_935 НОМЕР_951 6 393 3 196 9 589 957ОСОБА_936 НОМЕР_952 6 393 3 196 9 589 958ОСОБА_937 НОМЕР_953 6 393 3 196 9 589 959ОСОБА_938 НОМЕР_954 6 393 3 196 9 589 960ОСОБА_939 НОМЕР_955 6 393 3 196 9 589 961ОСОБА_940 НОМЕР_956 6 393 3 196 9 589 962ОСОБА_941 НОМЕР_957 6 393 3 196 9 589 963ОСОБА_942 НОМЕР_958 6 393 3 196 9 589 964ОСОБА_943 НОМЕР_959 6 393 3 196 9 589 965ОСОБА_944 НОМЕР_960 6 393 3 196 9 589 966ОСОБА_945 НОМЕР_961 6 393 3 196 9 589 967ОСОБА_946 НОМЕР_962 6 393 3 196 9 589 968ОСОБА_947 НОМЕР_963 6 393 3 196 9 589 969ОСОБА_948 НОМЕР_964 6 393 3 196 9 589 970ОСОБА_949 НОМЕР_965 6 393 3 196 9 589 971ОСОБА_950 НОМЕР_966 6 393 3 196 9 589 972ОСОБА_951 НОМЕР_967 6 393 3 196 9 589 973ОСОБА_952 НОМЕР_968 6 393 3 196 9 589 974ОСОБА_953 НОМЕР_969 6 393 3 196 9 589 975ОСОБА_954 НОМЕР_970 6 393 3 196 9 589 976ОСОБА_955 НОМЕР_971 6 393 3 196 9 589 977ОСОБА_956 НОМЕР_972 6 393 3 196 9 589 978ОСОБА_957 НОМЕР_973 6 393 3 196 9 589 979ОСОБА_958 НОМЕР_974 6 393 3 196 9 589 980ОСОБА_959 НОМЕР_975 6 393 3 196 9 589 981ОСОБА_960 НОМЕР_976 6 393 3 196 9 589 982ОСОБА_961 НОМЕР_977 6 393 3 196 9 589 983ОСОБА_962 НОМЕР_978 6 393 3 196 9 589 984ОСОБА_963 НОМЕР_979 6 393 3 196 9 589 985ОСОБА_964 НОМЕР_980 6 393 3 196 9 589 986ОСОБА_965 НОМЕР_981 6 393 3 196 9 589 987ОСОБА_966 НОМЕР_982 6 393 3 196 9 589 988ОСОБА_966 НОМЕР_983 6 393 3 196 9 589 989ОСОБА_967 НОМЕР_984 6 393 3 196 9 589 990ОСОБА_968 НОМЕР_985 6 393 3 196 9 589 991ОСОБА_969 НОМЕР_986 6 393 3 196 9 589 992ОСОБА_970 НОМЕР_987 6 393 3 196 9 589 993ОСОБА_971 НОМЕР_988 6 393 3 196 9 589 994ОСОБА_972 НОМЕР_989 6 393 3 196 9 589 995ОСОБА_973 НОМЕР_990 6 393 3 196 9 589 996ОСОБА_974 НОМЕР_991 6 393 3 196 9 589 997ОСОБА_975 НОМЕР_992 6 393 3 196 9 589 998ОСОБА_976 НОМЕР_993 6 393 3 196 9 589 999ОСОБА_977 НОМЕР_994 6 393 3 196 9 589 1000 ОСОБА_978 НОМЕР_995 6 393 3 196 9 589 1001ОСОБА_979 НОМЕР_996 6 393 3 196 9 589 1002ОСОБА_980 НОМЕР_997 6 393 3 196 9 589 1003ОСОБА_981 НОМЕР_998 6 393 3 196 9 589 1004ОСОБА_982 НОМЕР_999 6 393 3 196 9 589 1005ОСОБА_983 НОМЕР_1000 6 393 3 196 9 589 1006ОСОБА_984 НОМЕР_1001 6 393 3 196 9 589 1007ОСОБА_985 НОМЕР_1002 6 393 3 196 9 589 1008ОСОБА_986 НОМЕР_1003 6 393 3 196 9 589 1009ОСОБА_987 НОМЕР_1004 6 393 3 196 9 589 1010 ОСОБА_988 НОМЕР_1005 6 393 3 196 9 589 1011 ОСОБА_989 НОМЕР_1006 6 393 3 196 9 589 1012ОСОБА_990 НОМЕР_1007 6 393 3 196 9 589 1013ОСОБА_991 НОМЕР_1008 6 393 3 196 9 589 1014ОСОБА_992 НОМЕР_1009 6 393 3 196 9 589 1015ОСОБА_993 НОМЕР_1010 6 393 3 196 9 589 1016ОСОБА_994 НОМЕР_1011 6 393 3 196 9 589 1017ОСОБА_995 НОМЕР_1012 6 393 3 196 9 589 1018 ОСОБА_996 НОМЕР_1013 6 393 3 196 9 589 1019ОСОБА_997 НОМЕР_1014 6 393 3 196 9 589 1020 ОСОБА_998 НОМЕР_1015 6 393 3 196 9 589 1021ОСОБА_999 НОМЕР_1016 6 393 3 196 9 589 1022ОСОБА_1000 НОМЕР_1017 6 393 3 196 9 589 1023ОСОБА_1001 НОМЕР_1018 6 393 3 196 9 589 1024 ОСОБА_1002 НОМЕР_1019 6 393 3 196 9 589 1025 ОСОБА_1003 НОМЕР_1020 6 393 3 196 9 589 1026ОСОБА_1004 НОМЕР_1021 6 393 3 196 9 589 1027 ОСОБА_1005 НОМЕР_1022 6 393 3 196 9 589 1028 ОСОБА_1006 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1029ОСОБА_1007 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1030ОСОБА_1008 НОМЕР_1023 6 393 3 196 9 589 1031ОСОБА_1009 НОМЕР_1024 6 393 3 196 9 589 1032ОСОБА_1010 НОМЕР_1025 6 393 3 196 9 589 1033ОСОБА_1011 НОМЕР_1026 6 393 3 196 9 589 1034ОСОБА_1012 НОМЕР_1027 6 393 3 196 9 589 1035ОСОБА_1013 НОМЕР_1028 6 393 3 196 9 589 1036ОСОБА_1014 НОМЕР_1029 6 393 3 196 9 589 1037ОСОБА_1015 НОМЕР_1030 6 393 3 196 9 589 1038ОСОБА_1016 НОМЕР_1031 6 393 3 196 9 589 1039ОСОБА_1017 НОМЕР_1032 6 393 3 196 9 589 1040ОСОБА_1018 НОМЕР_1033 6 393 3 196 9 589 1041ОСОБА_1019 НОМЕР_1034 6 393 3 196 9 589 1042ОСОБА_1020 НОМЕР_1035 6 393 3 196 9 589 1043ОСОБА_1021 НОМЕР_1036 6 393 3 196 9 589 1044ОСОБА_1022 НОМЕР_1037 6 393 3 196 9 589 1045ОСОБА_1023 НОМЕР_1038 6 393 3 196 9 589 1046ОСОБА_1024 НОМЕР_1039 6 393 3 196 9 589 1047ОСОБА_1025 НОМЕР_1040 6 393 3 196 9 589 1048ОСОБА_1026 НОМЕР_1041 6 393 3 196 9 589 1049ОСОБА_1027 НОМЕР_1042 6 393 3 196 9 589 1050 ОСОБА_1028 НОМЕР_1043 6 393 3 196 9 589 1051 ОСОБА_1029 НОМЕР_1044 6 393 3 196 9 589 1052 ОСОБА_1030 НОМЕР_1045 6 393 3 196 9 589 1053 ОСОБА_1031 НОМЕР_1046 6 393 3 196 9 589 1054ОСОБА_1032 НОМЕР_1047 6 393 3 196 9 589 1055ОСОБА_1033 НОМЕР_1048 6 393 3 196 9 589 1056ОСОБА_1034 НОМЕР_1049 6 393 3 196 9 589 1057ОСОБА_1035 НОМЕР_1050 6 393 3 196 9 589 1058 ОСОБА_1036 НОМЕР_1051 6 393 3 196 9 589 1059ОСОБА_1037 НОМЕР_1052 6 393 3 196 9 589 1060 ОСОБА_1038 НОМЕР_1053 6 393 3 196 9 589 1061 ОСОБА_1039 НОМЕР_1054 6 393 3 196 9 589 1062ОСОБА_1040 НОМЕР_1055 6 393 3 196 9 589 1063ОСОБА_1041 НОМЕР_1056 6 393 3 196 9 589 1064 ОСОБА_1042 НОМЕР_1057 6 393 3 196 9 589 1065ОСОБА_1043 НОМЕР_1058 6 393 3 196 9 589 1066ОСОБА_1044 НОМЕР_1059 6 393 3 196 9 589 1067ОСОБА_1045 НОМЕР_1060 6 393 3 196 9 589 1068ОСОБА_1046 НОМЕР_1061 6 393 3 196 9 589 1069ОСОБА_1047 НОМЕР_1062 6 393 3 196 9 589 1070ОСОБА_1048 НОМЕР_1063 6 393 3 196 9 589 1071ОСОБА_1049 НОМЕР_1064 6 393 3 196 9 589 1072ОСОБА_1050 НОМЕР_1065 6 393 3 196 9 589 1073ОСОБА_1051 НОМЕР_1066 6 393 3 196 9 589 1074ОСОБА_1052 НОМЕР_1067 6 393 3 196 9 589 1075ОСОБА_1053 НОМЕР_1068 6 393 3 196 9 589 1076ОСОБА_1054 НОМЕР_1069 6 393 3 196 9 589 1077ОСОБА_1055 НОМЕР_1070 6 393 3 196 9 589 1078ОСОБА_1056 НОМЕР_1071 6 393 3 196 9 589 1079 ОСОБА_1057 НОМЕР_1072 6 393 3 196 9 589 1080 ОСОБА_1058 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1081ОСОБА_1059 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1082ОСОБА_1060 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1083ОСОБА_1061 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1084ОСОБА_1062 відсутній за релігійними переконаннями 6 393 3 196 9 589 1085ОСОБА_1063 НОМЕР_1073 6 393 3 196 9 589 1086ОСОБА_1064 НОМЕР_1074 6 393 3 196 9 589 1087ОСОБА_1065 НОМЕР_1075 6 393 3 196 9 589 1088ОСОБА_1066 НОМЕР_1076 6 393 3 196 9 589 1089ОСОБА_1067 НОМЕР_1077 6 393 3 196 9 589 1090ОСОБА_1068 НОМЕР_1079 6 393 3 196 9 589 1091 ОСОБА_1069 НОМЕР_1078 6 393 3 196 9 589 1092ОСОБА_1070 НОМЕР_1080 6 393 3 196 9 589 1093 ОСОБА_1071 НОМЕР_1081 6 393 3 196 9 589 1094ОСОБА_1072 НОМЕР_1082 6 393 3 196 9 589 1095ОСОБА_1073 НОМЕР_1083 6 393 3 196 9 589 1096ОСОБА_1074 НОМЕР_1084 6 393 3 196 9 589 1097ОСОБА_1075 НОМЕР_1085 6 393 3 196 9 589 1098ОСОБА_1076 НОМЕР_1086 6 393 3 196 9 589 1099ОСОБА_1077 НОМЕР_1087 6 393 3 196 9 589 1100ОСОБА_1078 НОМЕР_1088 6 393 3 196 9 589 1101ОСОБА_1079 НОМЕР_1089 6 393 3 196 9 589 1102ОСОБА_1080 НОМЕР_1090 6 393 3 196 9 589 1103ОСОБА_1081 НОМЕР_1091 6 393 3 196 9 589 1104ОСОБА_1082 НОМЕР_1092 6 393 3 196 9 589 1105ОСОБА_1083 НОМЕР_1093 6 393 3 196 9 589 1106ОСОБА_1084 НОМЕР_1094 6 393 3 196 9 589 1107ОСОБА_1085 НОМЕР_1095 6 393 3 196 9 589 1108ОСОБА_1086 НОМЕР_1096 6 393 3 196 9 589 1109ОСОБА_1087 НОМЕР_1097 6 393 3 196 9 589 1110ОСОБА_1088 НОМЕР_1098 6 393 3 196 9 589 1111ОСОБА_1089 НОМЕР_1099 6 393 3 196 9 589 1112ОСОБА_1090 НОМЕР_1100 6 393 3 196 9 589 1113ОСОБА_1091 НОМЕР_1101 6 393 3 196 9 589 1114ОСОБА_1092 НОМЕР_1102 6 393 3 196 9 589 1115ОСОБА_1093 НОМЕР_1103 6 393 3 196 9 589 1116ОСОБА_1094 НОМЕР_1104 6 393 3 196 9 589 1117 ОСОБА_1095 НОМЕР_1105 6 393 3 196 9 589 1118ОСОБА_1096 НОМЕР_1106 6 393 3 196 9 589 1119ОСОБА_1097 НОМЕР_1107 6 393 3 196 9 589 1120ОСОБА_1098 НОМЕР_1108 6 393 3 196 9 589 1121 ОСОБА_1099 НОМЕР_1109 6 393 3 196 9 589 1122ОСОБА_1100 НОМЕР_1110 6 393 3 196 9 589 1123ОСОБА_1101 НОМЕР_1111 6 393 3 196 9 589 1124ОСОБА_1102 НОМЕР_1112 6 393 3 196 9 589 1125ОСОБА_1103 НОМЕР_1113 6 393 3 196 9 589 1126 ОСОБА_1104 НОМЕР_1114 6 393 3 196 9 589 1127 ОСОБА_1105 НОМЕР_1115 6 393 3 196 9 589 1128 ОСОБА_1106 НОМЕР_1116 6 393 3 196 9 589 1129ОСОБА_1107 НОМЕР_1117 6 393 3 196 9 589 1130ОСОБА_1108 НОМЕР_1118 6 393 3 196 9 589 1131ОСОБА_1109 НОМЕР_1119 6 393 3 196 9 589 1132ОСОБА_1110 НОМЕР_1120 6 393 3 196 9 589 1133 ОСОБА_1111 НОМЕР_1121 6 393 3 196 9 589 1134ОСОБА_1112 НОМЕР_1122 6 393 3 196 9 589 1135ОСОБА_1113 НОМЕР_1123 6 393 3 196 9 589 1136ОСОБА_1114 НОМЕР_1124 6 393 3 196 9 589 1137 ОСОБА_1115 НОМЕР_1125 6 393 3 196 9 589 1138 ОСОБА_1116 НОМЕР_1126 6 393 3 196 9 589 1139 ОСОБА_1117 НОМЕР_1127 6 393 3 196 9 589 1140ОСОБА_1118 НОМЕР_1128 6 393 3 196 9 589 1141ОСОБА_1119 НОМЕР_1129 6 393 3 196 9 589 1142ОСОБА_1117 НОМЕР_1130 6 393 3 196 9 589 1143ОСОБА_1120 НОМЕР_1131 6 393 3 196 9 589 1144ОСОБА_1121 НОМЕР_1132 6 393 3 196 9 589 1145ОСОБА_1122 НОМЕР_1133 6 393 3 196 9 589 1146ОСОБА_1123 НОМЕР_1134 6 393 3 196 9 589 1147ОСОБА_1124 НОМЕР_1135 6 393 3 196 9 589 1148ОСОБА_1125 НОМЕР_1136 6 393 3 196 9 589 1149ОСОБА_1126 НОМЕР_1137 6 393 3 196 9 589 1150ОСОБА_1127 НОМЕР_1138 6 393 3 196 9 589 1151ОСОБА_1128 НОМЕР_1139 6 393 3 196 9 589 1152 ОСОБА_1129 НОМЕР_1140 6 393 3 196 9 589 1153ОСОБА_1130 НОМЕР_1141 6 393 3 196 9 589 1154ОСОБА_1131 НОМЕР_1142 6 393 3 196 9 589 1155ОСОБА_1132 НОМЕР_1143 6 393 3 196 9 589 1156ОСОБА_1133 НОМЕР_1144 6 393 3 196 9 589 1157ОСОБА_1134 НОМЕР_1145 6 393 3 196 9 589 1158ОСОБА_1135 НОМЕР_1146 6 393 3 196 9 589 1159ОСОБА_1136 НОМЕР_1147 6 393 3 196 9 589 1160ОСОБА_1137 НОМЕР_1148 6 393 3 196 9 589 1161ОСОБА_1138 НОМЕР_1149 6 393 3 196 9 589 1162ОСОБА_1139 НОМЕР_1150 6 393 3 196 9 589 1163ОСОБА_1140 НОМЕР_1151 6 393 3 196 9 589 1164ОСОБА_1141 НОМЕР_1152 6 393 3 196 9 589 1165ОСОБА_1142 НОМЕР_1153 6 393 3 196 9 589 1166ОСОБА_1143 НОМЕР_1154 6 393 3 196 9 589 1167ОСОБА_1144 НОМЕР_1155 6 393 3 196 9 589 1168ОСОБА_1145 НОМЕР_1156 6 393 3 196 9 589 1169ОСОБА_1146 НОМЕР_1157 6 393 3 196 9 589 1170ОСОБА_1147 НОМЕР_1158 6 393 3 196 9 589 1171ОСОБА_1148 НОМЕР_1159 6 393 3 196 9 589 1172ОСОБА_1149 НОМЕР_1160 6 393 3 196 9 589 1173ОСОБА_1150 НОМЕР_1161 6 393 3 196 9 589 1174ОСОБА_1151 НОМЕР_1162 6 393 3 196 9 589 1175ОСОБА_1152 НОМЕР_1163 6 393 3 196 9 589 1176 ОСОБА_1153 НОМЕР_1164 6 393 3 196 9 589 1177ОСОБА_1154 НОМЕР_1165 6 393 3 196 9 589 1178 ОСОБА_1155 НОМЕР_1166 6 393 3 196 9 589 1179ОСОБА_1156 НОМЕР_1167 6 393 3 196 9 589 1180ОСОБА_1157 НОМЕР_1168 6 393 3 196 9 589 1181ОСОБА_1158 НОМЕР_1169 6 393 3 196 9 589 1182 ОСОБА_1159 НОМЕР_1170 6 393 3 196 9 589 1183ОСОБА_1160 НОМЕР_1171 6 393 3 196 9 589 1184ОСОБА_1161 НОМЕР_1172 6 393 3 196 9 589 1185 ОСОБА_1162 НОМЕР_1173 6 393 3 196 9 589 1186 ОСОБА_1163 НОМЕР_1174 6 393 3 196 9 589 1187ОСОБА_1164 НОМЕР_1175 6 393 3 196 9 589 1188ОСОБА_1165 НОМЕР_1176 6 393 3 196 9 589 1189ОСОБА_1166 НОМЕР_1177 6 393 3 196 9 589 1190ОСОБА_1167 НОМЕР_1178 6 393 3 196 9 589 1191ОСОБА_1168 НОМЕР_1179 6 393 3 196 9 589 1192ОСОБА_1169 НОМЕР_1180 6 393 3 196 9 589 1193 ОСОБА_1170 НОМЕР_1181 6 393 3 196 9 589 1194 ОСОБА_1171 НОМЕР_1182 6 393 3 196 9 589 1195ОСОБА_1172 НОМЕР_1183 6 393 3 196 9 589 1196ОСОБА_1173 НОМЕР_1184 6 393 3 196 9 589 1197 ОСОБА_1174 НОМЕР_1185 6 393 3 196 9 589 1198ОСОБА_1175 НОМЕР_1186 6 393 3 196 9 589 1199ОСОБА_1176 НОМЕР_1187 6 393 3 196 9 589 1200ОСОБА_1177 НОМЕР_1188 6 393 3 196 9 589 1201ОСОБА_1178 НОМЕР_1189 6 393 3 196 9 589 1202ОСОБА_1179 НОМЕР_1190 6 393 3 196 9 589 1203ОСОБА_1180 НОМЕР_1191 6 393 3 196 9 589 1204ОСОБА_1181 НОМЕР_1192 6 393 3 196 9 589 1205ОСОБА_1182 НОМЕР_1193 6 393 3 196 9 589 1206ОСОБА_1183 НОМЕР_1194 6 393 3 196 9 589 1207ОСОБА_1184 НОМЕР_1195 9 589 1208ОСОБА_1185 НОМЕР_1196 6 393 3 196 9 589 1209ОСОБА_1186 НОМЕР_1197 6 393 3 196 9 589 1210ОСОБА_1187 НОМЕР_1198 6 393 3 196 9 589 1211ОСОБА_1188 НОМЕР_1199 6 393 3 196 9 589 1212ОСОБА_1189 НОМЕР_1200 6 393 3 196 9 589 1213 ОСОБА_1190 НОМЕР_1201 6 393 3 196 9 589 1214ОСОБА_1191 НОМЕР_1202 6 393 3 196 9 589 1215ОСОБА_1192 НОМЕР_1203 6 393 3 196 9 589 1216ОСОБА_1193 НОМЕР_1204 6 393 3 196 9 589 1217ОСОБА_1194 НОМЕР_1205 6 393 3 196 9 589 1218ОСОБА_1195 НОМЕР_1206 6 393 3 196 9 589 1219ОСОБА_1196 НОМЕР_1207 6 393 3 196 9 589 1220ОСОБА_1197 НОМЕР_1208 6 393 3 196 9 589 1221ОСОБА_1198 НОМЕР_1209 6 393 3 196 9 589 1222ОСОБА_1199 НОМЕР_1210 6 393 3 196 9 589 1223ОСОБА_1200 НОМЕР_1211 6 393 3 196 9 589 1224ОСОБА_1201 НОМЕР_1212 6 393 3 196 9 589 1225ОСОБА_1202 НОМЕР_1213 6 393 3 196 9 589 1226ОСОБА_1203 НОМЕР_1214 6 393 3 196 9 589 1227ОСОБА_1204 НОМЕР_1215 6 393 3 196 9 589 1228ОСОБА_1205 НОМЕР_1216 6 393 3 196 9 589 1229ОСОБА_1206 НОМЕР_1217 6 393 3 196 9 589 1230ОСОБА_1207 НОМЕР_1218 6 393 3 196 9 589 1231 ОСОБА_1208 НОМЕР_1219 6 393 3 196 9 589 1232ОСОБА_1209 НОМЕР_1220 6 393 3 196 9 589 1233ОСОБА_1210 НОМЕР_1221 6 393 3 196 9 589 1234ОСОБА_1211 НОМЕР_1222 6 393 3 196 9 589 1235ОСОБА_1212 НОМЕР_1223 6 393 3 196 9 589 1236ОСОБА_1213 НОМЕР_1224 6 393 3 196 9 589 1237ОСОБА_1214 НОМЕР_1225 6 393 3 196 9 589 1238ОСОБА_1215 НОМЕР_1226 6 393 3 196 9 589 1239 ОСОБА_1216 НОМЕР_1227 6 393 3 196 9 589 1240ОСОБА_1217 НОМЕР_1228 6 393 3 196 9 589 1241ОСОБА_1218 НОМЕР_1229 6 393 3 196 9 589 1242ОСОБА_1219 НОМЕР_1230 6 393 3 196 9 589 1243ОСОБА_1220 НОМЕР_1231 6 393 3 196 9 589 1244ОСОБА_1221 НОМЕР_1232 6 393 3 196 9 589 1245 ОСОБА_1222 НОМЕР_1233 6 393 3 196 9 589 1246ОСОБА_1223 НОМЕР_1234 6 393 3 196 9 589 1247ОСОБА_1224 НОМЕР_1235 6 393 3 196 9 589 1248ОСОБА_1225 НОМЕР_1236 6 393 3 196 9 589 1249ОСОБА_1226 НОМЕР_1237 6 393 3 196 9 589 1250ОСОБА_1227 НОМЕР_1238 6 393 3 196 9 589 1251 ОСОБА_1228 НОМЕР_1239 6 393 3 196 9 589 1252ОСОБА_1229 НОМЕР_1240 6 393 3 196 9 589 1253ОСОБА_1230 НОМЕР_1241 6 393 3 196 9 589 1254ОСОБА_1231 НОМЕР_1242 6 393 3 196 9 589 1255ОСОБА_1232 НОМЕР_1243 6 393 3 196 9 589 1256 ОСОБА_1233 НОМЕР_1244 6 393 3 196 9 589 1257ОСОБА_1234 НОМЕР_1245 6 393 3 196 9 589 1258ОСОБА_1235 НОМЕР_1246 6 393 3 196 9 589 1259 ОСОБА_1236 НОМЕР_1247 6 393 3 196 9 589 1260ОСОБА_1237 НОМЕР_1248 6 393 3 196 9 589 1261ОСОБА_1238 НОМЕР_1249 6 393 3 196 9 589 1262ОСОБА_1239 НОМЕР_1250 6 393 3 196 9 589 1263ОСОБА_1240 НОМЕР_1251 6 393 3 196 9 589 1264ОСОБА_1241 НОМЕР_1252 6 393 3 196 9 589 1265ОСОБА_1242 НОМЕР_1253 6 393 3 196 9 589 1266ОСОБА_1238 НОМЕР_1254 6 393 3 196 9 589 1267ОСОБА_1243 НОМЕР_1255 6 393 3 196 9 589 1268ОСОБА_1244 НОМЕР_1256 6 393 3 196 9 589 1269ОСОБА_1245 НОМЕР_1257 6 393 3 196 9 589 1270ОСОБА_1246 НОМЕР_1258 6 393 3 196 9 589 1271ОСОБА_1242 НОМЕР_1259 6 393 3 196 9 589 1272ОСОБА_1247 НОМЕР_1260 6 393 3 196 9 589 1273ОСОБА_1248 НОМЕР_1261 6 393 3 196 9 589 1274ОСОБА_1249 НОМЕР_1262 6 393 3 196 9 589 1275ОСОБА_1250 НОМЕР_1263 6 393 3 196 9 589 1276ОСОБА_1251 НОМЕР_1264 6 393 3 196 9 589 1277ОСОБА_1252 НОМЕР_1265 6 393 3 196 9 589 1278ОСОБА_1253 НОМЕР_1266 6 393 3 196 9 589 1279ОСОБА_1254 НОМЕР_1267 6 393 3 196 9 589 1280 ОСОБА_1255 НОМЕР_1268 6 393 3 196 9 589 1281 ОСОБА_1256 НОМЕР_1270 6 393 3 196 9 589 1282ОСОБА_1257 НОМЕР_1269 6 393 3 196 9 589 1283 ОСОБА_1258 НОМЕР_1271 6 393 3 196 9 589 1284ОСОБА_1259 НОМЕР_1272 6 393 3 196 9 589 1285ОСОБА_1260 НОМЕР_1273 6 393 3 196 9 589 1286ОСОБА_1261 НОМЕР_1274 6 393 3 196 9 589 1287 ОСОБА_1262 НОМЕР_1275 6 393 3 196 9 589 1288ОСОБА_1263 НОМЕР_1276 6 393 3 196 9 589 1289ОСОБА_1264 НОМЕР_1277 6 393 3 196 9 589 1290ОСОБА_1265 НОМЕР_1278 6 393 3 196 9 589 1291ОСОБА_1266 НОМЕР_1279 6 393 3 196 9 589 1292ОСОБА_1267 НОМЕР_1280 6 393 3 196 9 589 1293ОСОБА_1268 НОМЕР_1281 6 393 3 196 9 589 1294ОСОБА_1269 НОМЕР_1282 6 393 3 196 9 589 1295ОСОБА_1270 НОМЕР_1283 6 393 3 196 9 589 1296ОСОБА_1271 НОМЕР_1284 6 393 3 196 9 589 1297ОСОБА_1272 НОМЕР_1285 6 393 3 196 9 589 1298ОСОБА_1273 НОМЕР_1286 6 393 3 196 9 589 1299ОСОБА_1274 НОМЕР_1287 6 393 3 196 9 589 1300ОСОБА_1275 НОМЕР_1288 6 393 3 196 9 589 1301ОСОБА_1276 НОМЕР_1289 6 393 3 196 9 589 1302ОСОБА_1277 НОМЕР_1290 6 393 3 196 9 589 1303ОСОБА_1278 НОМЕР_1291 6 393 3 196 9 589 1304ОСОБА_1279 НОМЕР_1292 6 393 3 196 9 589 1305 ОСОБА_1280 НОМЕР_1293 6 393 3 196 9 589 1306ОСОБА_1281 НОМЕР_1294 6 393 3 196 9 589 1307ОСОБА_1282 НОМЕР_1295 6 393 3 196 9 589 1308ОСОБА_1283 НОМЕР_1296 6 393 3 196 9 589 1309ОСОБА_1284 НОМЕР_1297 6 393 3 196 9 589 1310ОСОБА_1285 НОМЕР_1298 6 393 3 196 9 589 1311ОСОБА_1286 НОМЕР_1299 6 393 3 196 9 589 1312ОСОБА_1287 НОМЕР_1300 6 393 3 196 9 589 1313ОСОБА_1288 НОМЕР_1301 6 393 3 196 9 589 1314ОСОБА_1289 НОМЕР_1302 6 393 3 196 9 589 1315 ОСОБА_1290 НОМЕР_1303 6 393 3 196 9 589 1316 ОСОБА_1291 НОМЕР_1304 6 393 3 196 9 589 1317 ОСОБА_1291 НОМЕР_1305 6 393 3 196 9 589 1318ОСОБА_1292 НОМЕР_1306 6 393 3 196 9 589 1319ОСОБА_1293 НОМЕР_1307 6 393 3 196 9 589 1320ОСОБА_1294 НОМЕР_1308 6 393 3 196 9 589 1321ОСОБА_1295 НОМЕР_1309 6 393 3 196 9 589 1322ОСОБА_1296 НОМЕР_1310 6 393 3 196 9 589 1323ОСОБА_1297 НОМЕР_1311 6 393 3 196 9 589 1324ОСОБА_1298 НОМЕР_1312 6 393 3 196 9 589 1325ОСОБА_1299 НОМЕР_1313 6 393 3 196 9 589 1326ОСОБА_1300 НОМЕР_1314 6 393 3 196 9 589 1327ОСОБА_1301 НОМЕР_1315 6 393 3 196 9 589 1328ОСОБА_1302 НОМЕР_1316 6 393 3 196 9 589 1329ОСОБА_1303 НОМЕР_1317 6 393 3 196 9 589 1330ОСОБА_1304 НОМЕР_1318 6 393 3 196 9 589 1331ОСОБА_1305 НОМЕР_1319 6 393 3 196 9 589 1332ОСОБА_1306 НОМЕР_1320 6 393 3 196 9 589 1333ОСОБА_1307 НОМЕР_1321 6 393 3 196 9 589 1334ОСОБА_1308 НОМЕР_1322 6 393 3 196 9 589 1335ОСОБА_1309 НОМЕР_1323 6 393 3 196 9 589 1336ОСОБА_1310 НОМЕР_1324 6 393 3 196 9 589 1337ОСОБА_1311 НОМЕР_1325 6 393 3 196 9 589 1338ОСОБА_1312 НОМЕР_1326 6 393 3 196 9 589 1339ОСОБА_1313 НОМЕР_1327 6 393 3 196 9 589 1340ОСОБА_1314 НОМЕР_1328 6 393 3 196 9 589 1341ОСОБА_1315 НОМЕР_1329 6 393 3 196 9 589 1342ОСОБА_1316 НОМЕР_1330 6 393 3 196 9 589 1343ОСОБА_1317 НОМЕР_1331 6 393 3 196 9 589 1344ОСОБА_1318 НОМЕР_1332 6 393 3 196 9 589 1345ОСОБА_1319 НОМЕР_1333 6 393 3 196 9 589 1346ОСОБА_1320 НОМЕР_1334 6 393 3 196 9 589 1347ОСОБА_1321 НОМЕР_1335 6 393 3 196 9 589 1348 ОСОБА_1322 НОМЕР_1336 6 393 3 196 9 589 1349 ОСОБА_1323 НОМЕР_1337 6 393 3 196 9 589 1350ОСОБА_1324 НОМЕР_1338 6 393 3 196 9 589 1351ОСОБА_1325 НОМЕР_1339 6 393 3 196 9 589 1352ОСОБА_1326 НОМЕР_1340 6 393 3 196 9 589 1353ОСОБА_1327 НОМЕР_1341 6 393 3 196 9 589 1354ОСОБА_1328 НОМЕР_1342 6 393 3 196 9 589 1355ОСОБА_1329 НОМЕР_1343 6 393 3 196 9 589 1356ОСОБА_1330 НОМЕР_1344 6 393 3 196 9 589 1357ОСОБА_1331 НОМЕР_1345 6 393 3 196 9 589 1358ОСОБА_1332 НОМЕР_1346 6 393 3 196 9 589 1359ОСОБА_1332 НОМЕР_1347 6 393 3 196 9 589 1360ОСОБА_1333 НОМЕР_1348 6 393 3 196 9 589 1361ОСОБА_1334 НОМЕР_1349 6 393 3 196 9 589 1362ОСОБА_1329 НОМЕР_1350 6 393 3 196 9 589 1363ОСОБА_1335 НОМЕР_1351 6 393 3 196 9 589 1364ОСОБА_1336 НОМЕР_1352 6 393 3 196 9 589 1365ОСОБА_1337 НОМЕР_1353 6 393 3 196 9 589 1366ОСОБА_1338 НОМЕР_1354 6 393 3 196 9 589 1367ОСОБА_1339 НОМЕР_1355 6 393 3 196 9 589 1368ОСОБА_1340 НОМЕР_1356 6 393 3 196 9 589 1369ОСОБА_1341 НОМЕР_1357 6 393 3 196 9 589 1370ОСОБА_1342 НОМЕР_1358 6 393 3 196 9 589 1371ОСОБА_1343 НОМЕР_1359 6 393 3 196 9 589 1372ОСОБА_1344 НОМЕР_1360 6 393 3 196 9 589 1373ОСОБА_1345 НОМЕР_1361 6 393 3 196 9 589 1374ОСОБА_1346 НОМЕР_1362 6 393 3 196 9 589 1375 ОСОБА_1347 НОМЕР_1363 6 393 3 196 9 589 1376 ОСОБА_1348 НОМЕР_1364 6 393 3 196 9 589 1377 ОСОБА_1349 НОМЕР_1365 6 393 3 196 9 589 1378ОСОБА_1350 НОМЕР_1366 6 393 3 196 9 589 1379ОСОБА_1351 НОМЕР_1367 6 393 3 196 9 589 1380ОСОБА_1352 НОМЕР_1368 6 393 3 196 9 589 1381ОСОБА_1353 НОМЕР_1369 6 393 3 196 9 589 1382ОСОБА_1354 НОМЕР_1370 6 393 3 196 9 589 1383ОСОБА_1355 НОМЕР_1371 6 393 3 196 9 589 1384ОСОБА_1356 НОМЕР_1372 6 393 3 196 9 589 1385ОСОБА_1357 НОМЕР_1373 6 393 3 196 9 589 1386ОСОБА_1358 НОМЕР_1374 6 393 3 196 9 589 1387ОСОБА_1359 НОМЕР_1375 6 393 3 196 9 589 1388ОСОБА_1359 НОМЕР_1376 6 393 3 196 9 589 1389ОСОБА_1360 НОМЕР_1377 6 393 3 196 9 589 1390ОСОБА_1361 НОМЕР_1378 6 393 3 196 9 589 1391ОСОБА_1362 НОМЕР_1379 6 393 3 196 9 589 1392ОСОБА_1363 НОМЕР_1380 6 393 3 196 9 589 1393ОСОБА_1364 НОМЕР_1381 6 393 3 196 9 589 1394ОСОБА_1365 НОМЕР_1382 6 393 3 196 9 589 1395ОСОБА_1366 НОМЕР_1383 6 393 3 196 9 589 1396ОСОБА_1367 НОМЕР_1384 6 393 3 196 9 589 1397ОСОБА_1368 НОМЕР_1385 6 393 3 196 9 589 1398ОСОБА_1369 НОМЕР_1386 6 393 3 196 9 589 1399ОСОБА_1370 НОМЕР_1387 6 393 3 196 9 589 1400ОСОБА_1371 НОМЕР_1388 6 393 3 196 9 589 1401ОСОБА_1372 НОМЕР_1389 6 393 3 196 9 589 1402ОСОБА_1373 НОМЕР_1390 6 393 3 196 9 589 1403ОСОБА_1374 НОМЕР_1391 6 393 3 196 9 589 1404ОСОБА_1375 НОМЕР_1392 6 393 3 196 9 589 1405ОСОБА_1376 НОМЕР_1393 6 393 3 196 9 589 1406ОСОБА_1377 НОМЕР_1394 6 393 3 196 9 589 1407ОСОБА_1378 НОМЕР_1395 6 393 3 196 9 589 1408 ОСОБА_1372 НОМЕР_1396 6 393 3 196 9 589 1409 ОСОБА_1379 НОМЕР_1397 6 393 3 196 9 589 1410 ОСОБА_1380 НОМЕР_1398 6 393 3 196 9 589 1411ОСОБА_1381 НОМЕР_1399 6 393 3 196 9 589 1412ОСОБА_1382 НОМЕР_1400 6 393 3 196 9 589 1413ОСОБА_1383 НОМЕР_1401 6 393 3 196 9 589 1414ОСОБА_1384 НОМЕР_1402 6 393 3 196 9 589 1415ОСОБА_1385 НОМЕР_1403 6 393 3 196 9 589 1416ОСОБА_1386 НОМЕР_1404 6 393 3 196 9 589 1417 ОСОБА_1387 НОМЕР_1405 6 393 3 196 9 589 1418ОСОБА_1388 НОМЕР_1406 6 393 3 196 9 589 1419ОСОБА_1389 НОМЕР_1407 6 393 3 196 9 589 1420ОСОБА_1390 НОМЕР_1408 6 393 3 196 9 589 1421ОСОБА_1391 НОМЕР_1409 6 393 3 196 9 589 1422ОСОБА_1392 НОМЕР_1410 6 393 3 196 9 589 1423ОСОБА_1393 НОМЕР_1411 6 393 3 196 9 589 1424ОСОБА_1394 НОМЕР_1412 6 393 3 196 9 589 1425ОСОБА_1395 НОМЕР_1413 6 393 3 196 9 589 1426ОСОБА_1396 НОМЕР_1414 6 393 3 196 9 589 1427ОСОБА_1397 НОМЕР_1415 6 393 3 196 9 589 1428 ОСОБА_1398 НОМЕР_1413 6 393 3 196 9 589 1429ОСОБА_1399 НОМЕР_1416 6 393 3 196 9 589 1430ОСОБА_1400 НОМЕР_1417 6 393 3 196 9 589 1431ОСОБА_1401 НОМЕР_1418 6 393 3 196 9 589 1432ОСОБА_1402 НОМЕР_1419 6 393 3 196 9 589 1433ОСОБА_1403 НОМЕР_1420 6 393 3 196 9 589 1434ОСОБА_1404 НОМЕР_1421 6 393 3 196 9 589 1435ОСОБА_1405 НОМЕР_1422 6 393 3 196 9 589 1436ОСОБА_1406 НОМЕР_1423 6 393 3 196 9 589 1437ОСОБА_1407 НОМЕР_1424 6 393 3 196 9 589 1438ОСОБА_1408 НОМЕР_1425 6 393 3 196 9 589 1439ОСОБА_1409 НОМЕР_1426 6 393 3 196 9 589 1440ОСОБА_1410 НОМЕР_1427 6 393 3 196 9 589 1441ОСОБА_1411 НОМЕР_1428 6 393 3 196 9 589 1442ОСОБА_1412 НОМЕР_1429 6 393 3 196 9 589 1443ОСОБА_1413 НОМЕР_1430 6 393 3 196 9 589 1444ОСОБА_1413 НОМЕР_1431 6 393 3 196 9 589 1445 ОСОБА_1414 НОМЕР_1432 6 393 3 196 9 589 1446ОСОБА_1415 НОМЕР_1433 6 393 3 196 9 589 1447ОСОБА_1416 НОМЕР_1434 6 393 3 196 9 589 1448ОСОБА_1417 НОМЕР_1435 6 393 3 196 9 589 1449ОСОБА_1418 НОМЕР_1436 6 393 3 196 9 589 1450ОСОБА_1419 НОМЕР_1437 6 393 3 196 9 589 1451ОСОБА_1420 НОМЕР_1438 6 393 3 196 9 589 1452 ОСОБА_1421 НОМЕР_1439 6 393 3 196 9 589 1453ОСОБА_1422 НОМЕР_1440 6 393 3 196 9 589 1454ОСОБА_1423 НОМЕР_1441 6 393 3 196 9 589 1455ОСОБА_1424 НОМЕР_1442 6 393 3 196 9 589 1456ОСОБА_1425 НОМЕР_1443 6 393 3 196 9 589 1457ОСОБА_1426 НОМЕР_1444 6 393 3 196 9 589 1458ОСОБА_1427 НОМЕР_1445 6 393 3 196 9 589 1459ОСОБА_1428 НОМЕР_1446 6 393 3 196 9 589 1460ОСОБА_1429 НОМЕР_1447 6 393 3 196 9 589 1461ОСОБА_1430 НОМЕР_1448 6 393 3 196 9 589 1462ОСОБА_1431 НОМЕР_1449 6 393 3 196 9 589 1463ОСОБА_1432 НОМЕР_1450 6 393 3 196 9 589 1464ОСОБА_1433 НОМЕР_1451 6 393 3 196 9 589 1465ОСОБА_1434 НОМЕР_1452 6 393 3 196 9 589 1466ОСОБА_1435 НОМЕР_1453 6 393 3 196 9 589 1467 ОСОБА_1436 НОМЕР_1454 6 393 3 196 9 589 1468 ОСОБА_1437 НОМЕР_1438 6 393 3 196 9 589 1469ОСОБА_1438 НОМЕР_1456 6 393 3 196 9 589 1470ОСОБА_1439 НОМЕР_1457 6 393 3 196 9 589 1471 ОСОБА_1440 НОМЕР_1458 6 393 3 196 9 589 1472ОСОБА_1441 НОМЕР_1459 6 393 3 196 9 589 1473ОСОБА_1442 НОМЕР_1460 6 393 3 196 9 589 1474ОСОБА_1443 НОМЕР_1461 6 393 3 196 9 589 1475ОСОБА_1444 НОМЕР_1462 6 393 3 196 9 589 1476ОСОБА_1445 НОМЕР_1463 6 393 3 196 9 589 1477ОСОБА_1446 НОМЕР_1464 6 393 3 196 9 589 1478ОСОБА_1447 НОМЕР_1465 6 393 3 196 9 589 1479ОСОБА_1448 НОМЕР_1466 6 393 3 196 9 589 1480ОСОБА_1449 НОМЕР_1467 6 393 3 196 9 589 1481ОСОБА_1450 НОМЕР_1468 6 393 3 196 9 589 1482ОСОБА_1451 НОМЕР_1469 6 393 3 196 9 589 1483ОСОБА_1452 НОМЕР_1470 6 393 3 196 9 589 1484 ОСОБА_1453 НОМЕР_1471 6 393 3 196 9 589 1485 ОСОБА_1454 НОМЕР_1472 6 393 3 196 9 589 1486ОСОБА_1455 НОМЕР_1473 6 393 3 196 9 589 1487ОСОБА_1456 НОМЕР_1474 6 393 3 196 9 589 1488ОСОБА_1457 НОМЕР_1475 6 393 3 196 9 589 1489ОСОБА_1458 НОМЕР_1476 6 393 3 196 9 589 1490ОСОБА_1459 НОМЕР_1477 6 393 3 196 9 589 1491ОСОБА_1460 НОМЕР_1478 6 393 3 196 9 589 1492ОСОБА_1461 НОМЕР_1479 6 393 3 196 9 589 1493 ОСОБА_1462 НОМЕР_1480 6 393 3 196 9 589 1494 ОСОБА_1463 НОМЕР_1481 6 393 3 196 9 589 1495ОСОБА_1464 НОМЕР_1482 6 393 3 196 9 589 1496ОСОБА_1465 НОМЕР_1483 6 393 3 196 9 589 1497ОСОБА_1466 НОМЕР_1484 6 393 3 196 9 589 1498ОСОБА_1467 НОМЕР_1485 6 393 3 196 9 589 1499ОСОБА_1468 НОМЕР_1486 6 393 3 196 9 589 1500ОСОБА_1469 НОМЕР_1487 6 393 3 196 9 589 1501ОСОБА_1470 НОМЕР_1488 6 393 3 196 9 589 1502ОСОБА_1471 НОМЕР_1489 6 393 3 196 9 589 1503ОСОБА_1472 НОМЕР_1490 6 393 3 196 9 589 1504ОСОБА_1473 НОМЕР_1491 6 393 3 196 9 589 1505ОСОБА_1474 НОМЕР_1492 6 393 3 196 9 589 1506 ОСОБА_1475 НОМЕР_1493 6 393 3 196 9 589 1507ОСОБА_1476 НОМЕР_1494 6 393 3 196 9 589 1508ОСОБА_1477 НОМЕР_1495 6 393 3 196 9 589 1509ОСОБА_1478 НОМЕР_1496 6 393 3 196 9 589 1510ОСОБА_1479 НОМЕР_1497 6 393 3 196 9 589 1511ОСОБА_1480 НОМЕР_1498 6 393 3 196 9 589 1512ОСОБА_1481 НОМЕР_1499 6 393 3 196 9 589 1513ОСОБА_1482 НОМЕР_1500 6 393 3 196 9 589 1514ОСОБА_1483 НОМЕР_1501 6 393 3 196 9 589 1515ОСОБА_1484 НОМЕР_1502 6 393 3 196 9 589 1516ОСОБА_1485 НОМЕР_1503 6 393 3 196 9 589 1517ОСОБА_1486 НОМЕР_1504 6 393 3 196 9 589 1518ОСОБА_1487 НОМЕР_1505 6 393 3 196 9 589 1519ОСОБА_1488 НОМЕР_1506 6 393 3 196 9 589 1520ОСОБА_1489 НОМЕР_1507 6 393 3 196 9 589 1521ОСОБА_1490 НОМЕР_1508 6 393 3 196 9 589 1522ОСОБА_1491 НОМЕР_1509 6 393 3 196 9 589 1523ОСОБА_1492 НОМЕР_1510 6 393 3 196 9 589 1524ОСОБА_1493 НОМЕР_1511 6 393 3 196 9 589 1525ОСОБА_1494 НОМЕР_1512 6 393 3 196 9 589 1526 ОСОБА_1495 НОМЕР_1513 6 393 3 196 9 589 1527ОСОБА_1496 НОМЕР_1514 6 393 3 196 9 589 1528ОСОБА_1497 НОМЕР_1515 6 393 3 196 9 589 1529ОСОБА_1498 НОМЕР_1516 6 393 3 196 9 589 1530ОСОБА_1499 НОМЕР_1517 6 393 3 196 9 589 1531ОСОБА_1500 НОМЕР_1518 6 393 3 196 9 589 1532ОСОБА_1501 НОМЕР_1519 6 393 3 196 9 589 1533ОСОБА_1502 НОМЕР_1520 6 393 3 196 9 589 1534ОСОБА_1503 НОМЕР_1521 6 393 3 196 9 589 1535ОСОБА_1504 НОМЕР_1522 6 393 3 196 9 589 1536ОСОБА_1505 НОМЕР_1523 6 393 3 196 9 589 1537ОСОБА_1506 НОМЕР_1524 6 393 3 196 9 589 1538ОСОБА_1507 НОМЕР_1525 6 393 3 196 9 589 1539ОСОБА_1508 НОМЕР_1526 6 393 3 196 9 589 1540ОСОБА_1509 НОМЕР_1527 6 393 3 196 9 589 1541ОСОБА_1510 НОМЕР_1528 6 393 3 196 9 589 1542ОСОБА_1511 НОМЕР_1529 6 393 3 196 9 589 1543ОСОБА_1512 НОМЕР_1530 6 393 3 196 9 589 1544ОСОБА_1513 НОМЕР_1531 6 393 3 196 9 589 1545ОСОБА_1514 НОМЕР_1532 6 393 3 196 9 589 1546ОСОБА_1515 НОМЕР_1533 6 393 3 196 9 589 1547ОСОБА_1516 НОМЕР_1534 6 393 3 196 9 589 1548ОСОБА_1517 НОМЕР_1535 6 393 3 196 9 589 1549ОСОБА_1518 НОМЕР_1536 6 393 3 196 9 589 1550ОСОБА_1519 НОМЕР_1537 6 393 3 196 9 589 1551ОСОБА_1520 НОМЕР_1538 6 393 3 196 9 589 1552ОСОБА_1521 НОМЕР_1539 6 393 3 196 9 589 1553ОСОБА_1522 НОМЕР_1540 6 393 3 196 9 589 1554ОСОБА_1523 НОМЕР_1541 6 393 3 196 9 589 1555ОСОБА_1524 НОМЕР_1542 6 393 3 196 9 589 1556ОСОБА_1525 НОМЕР_1543 6 393 3 196 9 589 1557ОСОБА_1526 НОМЕР_1544 6 393 3 196 9 589 1558ОСОБА_1527 НОМЕР_1545 6 393 3 196 9 589 1559ОСОБА_1528 НОМЕР_1546 6 393 3 196 9 589 1560 ОСОБА_1529 НОМЕР_1547 6 393 3 196 9 589 1561ОСОБА_1530 НОМЕР_1548 6 393 3 196 9 589 1562ОСОБА_1531 НОМЕР_1549 6 393 3 196 9 589 1563ОСОБА_1532 НОМЕР_1550 6 393 3 196 9 589 1564ОСОБА_1533 НОМЕР_1551 6 393 3 196 9 589 1565ОСОБА_1534 НОМЕР_1552 6 393 3 196 9 589 1566 ОСОБА_1535 НОМЕР_1553 6 393 3 196 9 589 1567ОСОБА_1536 НОМЕР_1554 6 393 3 196 9 589 1568ОСОБА_1537 НОМЕР_1555 6 393 3 196 9 589 1569ОСОБА_1538 НОМЕР_1556 6 393 3 196 9 589 1570ОСОБА_1539 НОМЕР_1557 6 393 3 196 9 589 1571ОСОБА_1540 НОМЕР_1558 6 393 3 196 9 589 1572 ОСОБА_1541 НОМЕР_1559 6 393 3 196 9 589 1573 ОСОБА_1542 НОМЕР_1560 6 393 3 196 9 589 1574ОСОБА_1543 НОМЕР_1561 6 393 3 196 9 589 1575ОСОБА_1544 НОМЕР_1562 6 393 3 196 9 589 1576 ОСОБА_1545 НОМЕР_1563 6 393 3 196 9 589 1577 ОСОБА_1546 НОМЕР_1564 6 393 3 196 9 589 1578 ОСОБА_1547 НОМЕР_1565 6 393 3 196 9 589 1579ОСОБА_1548 НОМЕР_1566 6 393 3 196 9 589 1580ОСОБА_1549 НОМЕР_1567 6 393 3 196 9 589 1581 ОСОБА_1550 НОМЕР_1568 6 393 3 196 9 589 1582 ОСОБА_1551 НОМЕР_1569 6 393 3 196 9 589 1583ОСОБА_1552 НОМЕР_1570 6 393 3 196 9 589 1584ОСОБА_1553 НОМЕР_1571 6 393 3 196 9 589 1585ОСОБА_1554 НОМЕР_1572 6 393 3 196 9 589 1586ОСОБА_1555 НОМЕР_1573 6 393 3 196 9 589 1587 ОСОБА_1556 НОМЕР_1574 6 393 3 196 9 589 1588ОСОБА_1557 НОМЕР_1575 6 393 3 196 9 589 1589ОСОБА_1558 НОМЕР_1576 6 393 3 196 9 589 1590ОСОБА_1559 НОМЕР_1577 6 393 3 196 9 589 1591ОСОБА_1560 НОМЕР_1578 6 393 3 196 9 589 1592ОСОБА_1561 НОМЕР_1579 6 393 3 196 9 589 1593ОСОБА_1562 НОМЕР_1580 6 393 3 196 9 589 1594ОСОБА_1563 НОМЕР_1581 6 393 3 196 9 589 1595ОСОБА_1564 НОМЕР_1582 6 393 3 196 9 589 1596ОСОБА_1565 НОМЕР_1583 6 393 3 196 9 589 1597ОСОБА_1566 НОМЕР_1584 6 393 3 196 9 589 1598ОСОБА_1567 НОМЕР_1585 6 393 3 196 9 589 1599ОСОБА_1568 НОМЕР_1586 6 393 3 196 9 589 1600ОСОБА_1569 НОМЕР_1587 6 393 3 196 9 589 1601ОСОБА_1570 НОМЕР_1588 6 393 3 196 9 589 1602ОСОБА_1571 НОМЕР_1589 6 393 3 196 9 589 1603ОСОБА_1572 НОМЕР_1590 6 393 3 196 9 589 1604ОСОБА_1573 НОМЕР_1591 6 393 3 196 9 589 1605ОСОБА_1574 НОМЕР_1592 6 393 3 196 9 589 1606ОСОБА_1575 НОМЕР_1593 6 393 3 196 9 589 1607 ОСОБА_1576 НОМЕР_1594 6 393 3 196 9 589 1608ОСОБА_1577 НОМЕР_1595 6 393 3 196 9 589 1609ОСОБА_1578 НОМЕР_1596 6 393 3 196 9 589 1610ОСОБА_1579 НОМЕР_1597 6 393 3 196 9 589 1611ОСОБА_1580 НОМЕР_1598 6 393 3 196 9 589 1612ОСОБА_1581 НОМЕР_1599 6 393 3 196 9 589 1613ОСОБА_1582 НОМЕР_1600 6 393 3 196 9 589 1614ОСОБА_1583 НОМЕР_1601 6 393 3 196 9 589 1615 ОСОБА_1584 НОМЕР_1602 6 393 3 196 9 589 1616ОСОБА_1585 НОМЕР_1603 6 393 3 196 9 589 1617ОСОБА_1586 НОМЕР_1604 6 393 3 196 9 589 1618ОСОБА_1587 НОМЕР_1605 6 393 3 196 9 589 1619ОСОБА_1588 НОМЕР_1606 6 393 3 196 9 589 1620ОСОБА_1589 НОМЕР_1607 6 393 3 196 9 589 1621ОСОБА_1590 НОМЕР_1608 6 393 3 196 9 589 1622ОСОБА_1591 НОМЕР_1609 6 393 3 196 9 589 1623ОСОБА_1592 НОМЕР_1610 6 393 3 196 9 589 1624ОСОБА_1593 НОМЕР_1611 6 393 3 196 9 589 1625ОСОБА_1594 НОМЕР_1612 6 393 3 196 9 589 1626ОСОБА_1595 НОМЕР_1613 6 393 3 196 9 589 1627ОСОБА_1596 НОМЕР_1614 6 393 3 196 9 589 1628ОСОБА_1597 НОМЕР_1615 6 393 3 196 9 589 1629ОСОБА_1598 НОМЕР_1616 6 393 3 196 9 589 1630ОСОБА_1599 НОМЕР_1617 6 393 3 196 9 589 1631ОСОБА_1600 НОМЕР_1618 6 393 3 196 9 589 1632ОСОБА_1601 НОМЕР_1619 6 393 3 196 9 589 1633 ОСОБА_1602 НОМЕР_1620 6 393 3 196 9 589 1634ОСОБА_1603 НОМЕР_1621 6 393 3 196 9 589 1635ОСОБА_1604 НОМЕР_1622 6 393 3 196 9 589 1636ОСОБА_1602 НОМЕР_1623 6 393 3 196 9 589 1637ОСОБА_1605 НОМЕР_1624 6 393 3 196 9 589 1638ОСОБА_1605 НОМЕР_1625 6 393 3 196 9 589 1639ОСОБА_1605 НОМЕР_1626 6 393 3 196 9 589 1640ОСОБА_1606 НОМЕР_1627 6 393 3 196 9 589 1641ОСОБА_1607 НОМЕР_1628 6 393 3 196 9 589 1642ОСОБА_1608 НОМЕР_1629 6 393 3 196 9 589 1643ОСОБА_1609 НОМЕР_1630 6 393 3 196 9 589 1644ОСОБА_1610 НОМЕР_1631 6 393 3 196 9 589 1645 ОСОБА_1611 НОМЕР_1632 6 393 3 196 9 589 1646ОСОБА_1612 НОМЕР_1633 6 393 3 196 9 589 1647ОСОБА_1613 НОМЕР_1634 6 393 3 196 9 589 1648ОСОБА_1614 НОМЕР_1635 6 393 3 196 9 589 1649ОСОБА_1615 НОМЕР_1636 6 393 3 196 9 589 1650ОСОБА_1616 НОМЕР_1637 6 393 3 196 9 589 1651ОСОБА_1617 НОМЕР_1638 6 393 3 196 9 589 1652ОСОБА_1618 НОМЕР_1639 6 393 3 196 9 589 1653 ОСОБА_1619 НОМЕР_1640 6 393 3 196 9 589 1654ОСОБА_1620 НОМЕР_1641 6 393 3 196 9 589 1655ОСОБА_1621 НОМЕР_1642 6 393 3 196 9 589 1656ОСОБА_1622 НОМЕР_1643 6 393 3 196 9 589 1657ОСОБА_1623 НОМЕР_1644 6 393 3 196 9 589 1658ОСОБА_1624 НОМЕР_1645 6 393 3 196 9 589 1659ОСОБА_1625 НОМЕР_1646 6 393 3 196 9 589 1660ОСОБА_1626 НОМЕР_1647 6 393 3 196 9 589 1661ОСОБА_1627 НОМЕР_1648 6 393 3 196 9 589 1662ОСОБА_1628 НОМЕР_1649 6 393 3 196 9 589 1663ОСОБА_1629 НОМЕР_1650 6 393 3 196 9 589 1664 ОСОБА_1630 НОМЕР_1651 6 393 3 196 9 589 1665ОСОБА_1631 НОМЕР_1652 6 393 3 196 9 589 1666ОСОБА_1632 НОМЕР_1653 6 393 3 196 9 589 1667ОСОБА_1633 НОМЕР_1654 6 393 3 196 9 589 1668ОСОБА_1634 НОМЕР_1655 6 393 3 196 9 589 1669ОСОБА_1635 НОМЕР_1656 6 393 3 196 9 589 1670ОСОБА_1636 НОМЕР_1657 6 393 3 196 9 589 1671ОСОБА_1637 НОМЕР_1658 6 393 3 196 9 589 1672ОСОБА_1638 НОМЕР_1659 6 393 3 196 9 589 1673ОСОБА_1639 НОМЕР_1660 6 393 3 196 9 589 1674ОСОБА_1640 НОМЕР_1661 6 393 3 196 9 589 1675ОСОБА_1641 НОМЕР_1662 6 393 3 196 9 589 1676ОСОБА_1642 НОМЕР_1663 6 393 3 196 9 589 1677ОСОБА_1643 НОМЕР_1664 6 393 3 196 9 589 1678ОСОБА_1644 НОМЕР_1665 6 393 3 196 9 589 1679ОСОБА_1645 НОМЕР_1666 6 393 3 196 9 589 1680ОСОБА_1646 НОМЕР_1667 6 393 3 196 9 589 1681ОСОБА_1647 НОМЕР_1668 6 393 3 196 9 589 1682 ОСОБА_1648 НОМЕР_1669 6 393 3 196 9 589 1683ОСОБА_1649 НОМЕР_1670 6 393 3 196 9 589 1684ОСОБА_1650 НОМЕР_1671 6 393 3 196 9 589 1685ОСОБА_1651 НОМЕР_1672 6 393 3 196 9 589 1686ОСОБА_1652 НОМЕР_1673 6 393 3 196 9 589 1687ОСОБА_1653 НОМЕР_1674 6 393 3 196 9 589 1688ОСОБА_1654 НОМЕР_1675 6 393 3 196 9 589 1689ОСОБА_1655 НОМЕР_1676 6 393 3 196 9 589 1690ОСОБА_1656 НОМЕР_1677 6 393 3 196 9 589 1691ОСОБА_1657 НОМЕР_1678 6 393 3 196 9 589 1692ОСОБА_1658 НОМЕР_1679 6 393 3 196 9 589 1693ОСОБА_1659 НОМЕР_1680 6 393 3 196 9 589 1694ОСОБА_1660 НОМЕР_1681 6 393 3 196 9 589 1695ОСОБА_1661 НОМЕР_1682 6 393 3 196 9 589 1696ОСОБА_1662 НОМЕР_1683 6 393 3 196 9 589 1697ОСОБА_1656 НОМЕР_1684 6 393 3 196 9 589 1698ОСОБА_1663 НОМЕР_1685 6 393 3 196 9 589 1699ОСОБА_1664 НОМЕР_1686 6 393 3 196 9 589 1700ОСОБА_1665 НОМЕР_1687 6 393 3 196 9 589 1701ОСОБА_1666 НОМЕР_1688 6 393 3 196 9 589 1702ОСОБА_1667 НОМЕР_1689 6 393 3 196 9 589 1703ОСОБА_1668 НОМЕР_1690 6 393 3 196 9 589 1704 ОСОБА_1669 НОМЕР_1691 6 393 3 196 9 589 1705ОСОБА_1670 НОМЕР_1692 6 393 3 196 9 589 1706 ОСОБА_1671 НОМЕР_1693 6 393 3 196 9 589 1707ОСОБА_1672 НОМЕР_1694 6 393 3 196 9 589 1708ОСОБА_1673 НОМЕР_1695 6 393 3 196 9 589 1709ОСОБА_1674 НОМЕР_1696 6 393 3 196 9 589 1710 ОСОБА_1675 НОМЕР_1697 6 393 3 196 9 589 1711ОСОБА_1676 НОМЕР_1698 6 393 3 196 9 589 1712 ОСОБА_1677 НОМЕР_1699 9 589 1713ОСОБА_1678 НОМЕР_1700 6 393 3 196 9 589 1714ОСОБА_1679 НОМЕР_1701 6 393 3 196 9 589 1715ОСОБА_1680 НОМЕР_1702 6 393 3 196 9 589 1716ОСОБА_1681 НОМЕР_1703 6 393 3 196 9 589 1717ОСОБА_1682 НОМЕР_1704 6 393 3 196 9 589 1718ОСОБА_1683 НОМЕР_1705 6 393 3 196 9 589 1719ОСОБА_1684 НОМЕР_1706 6 393 3 196 9 589 1720ОСОБА_1685 НОМЕР_1707 6 393 3 196 9 589 1721ОСОБА_1686 НОМЕР_1708 6 393 3 196 9 589 1722 ОСОБА_1687 НОМЕР_1709 6 393 3 196 9 589 1723ОСОБА_1688 НОМЕР_1710 6 393 3 196 9 589 1724ОСОБА_1689 НОМЕР_1711 6 393 3 196 9 589 1725ОСОБА_1690 НОМЕР_1712 6 393 3 196 9 589 1726 ОСОБА_1691 НОМЕР_1713 6 393 3 196 9 589 1727ОСОБА_1692 НОМЕР_1714 6 393 3 196 9 589 1728ОСОБА_1693 НОМЕР_1715 6 393 3 196 9 589 1729ОСОБА_1694 НОМЕР_1716 6 393 3 196 9 589 1730ОСОБА_1695 НОМЕР_1717 6 393 3 196 9 589 1731ОСОБА_1696 НОМЕР_1718 6 393 3 196 9 589 1732ОСОБА_1697 НОМЕР_1719 6 393 3 196 9 589 1733ОСОБА_1698 НОМЕР_1720 6 393 3 196 9 589 1734ОСОБА_1699 НОМЕР_1721 6 393 3 196 9 589 1735ОСОБА_1700 НОМЕР_1722 6 393 3 196 9 589 1736ОСОБА_1701 НОМЕР_1723 6 393 3 196 9 589 1737ОСОБА_1702 НОМЕР_1724 6 393 3 196 9 589 1738ОСОБА_1703 НОМЕР_1725 6 393 3 196 9 589 1739ОСОБА_1704 НОМЕР_1726 6 393 3 196 9 589 1740ОСОБА_1705 НОМЕР_1727 6 393 3 196 9 589 1741ОСОБА_1706 НОМЕР_1728 6 393 3 196 9 589 1742ОСОБА_1707 НОМЕР_1729 6 393 3 196 9 589 1743ОСОБА_1708 НОМЕР_1730 6 393 3 196 9 589 1744ОСОБА_1709 НОМЕР_1731 6 393 3 196 9 589 1745ОСОБА_1710 НОМЕР_1732 6 393 3 196 9 589 1746ОСОБА_1711 НОМЕР_1733 6 393 3 196 9 589 1747ОСОБА_1712 НОМЕР_1734 6 393 3 196 9 589 1748ОСОБА_1713 НОМЕР_1735 6 393 3 196 9 589 1749ОСОБА_1714 НОМЕР_1736 6 393 3 196 9 589 1750ОСОБА_1715 НОМЕР_1737 6 393 3 196 9 589 1751ОСОБА_1716 НОМЕР_1738 6 393 3 196 9 589 1752ОСОБА_1717 НОМЕР_1739 6 393 3 196 9 589 1753ОСОБА_1718 НОМЕР_1740 6 393 3 196 9 589 1754ОСОБА_1719 НОМЕР_1741 6 393 3 196 9 589 1755ОСОБА_1720 НОМЕР_1742 6 393 3 196 9 589 1756ОСОБА_1721 НОМЕР_1743 6 393 3 196 9 589 1757ОСОБА_1722 НОМЕР_1744 6 393 3 196 9 589 1758ОСОБА_1723 НОМЕР_1745 6 393 3 196 9 589 1759 ОСОБА_1724 НОМЕР_1746 6 393 3 196 9 589 1760ОСОБА_1725 НОМЕР_1747 6 393 3 196 9 589 1761ОСОБА_1726 НОМЕР_1748 6 393 3 196 9 589 1762ОСОБА_1727 НОМЕР_1749 6 393 3 196 9 589 1763ОСОБА_1728 НОМЕР_1750 6 393 3 196 9 589 1764 ОСОБА_1729 НОМЕР_1751 6 393 3 196 9 589 1765ОСОБА_1730 НОМЕР_1752 6 393 3 196 9 589 1766ОСОБА_1731 НОМЕР_1753 6 393 3 196 9 589 1767ОСОБА_1732 НОМЕР_1754 6 393 3 196 9 589 1768ОСОБА_1733 НОМЕР_1755 6 393 3 196 9 589 1769ОСОБА_1734 НОМЕР_1756 6 393 3 196 9 589 1770 ОСОБА_1735 НОМЕР_1757 6 393 3 196 9 589 1771ОСОБА_1736 НОМЕР_1758 6 393 3 196 9 589 1772ОСОБА_1737 НОМЕР_1759 6 393 3 196 9 589 1773ОСОБА_1738 НОМЕР_1760 6 393 3 196 9 589 1774ОСОБА_1739 НОМЕР_1761 6 393 3 196 9 589 1775ОСОБА_1740 НОМЕР_1762 6 393 3 196 9 589 1776ОСОБА_1741 НОМЕР_1763 6 393 3 196 9 589 1777ОСОБА_1742 НОМЕР_1764 6 393 3 196 9 589 1778ОСОБА_1743 НОМЕР_1765 6 393 3 196 9 589 1779ОСОБА_1744 НОМЕР_1766 6 393 3 196 9 589 1780ОСОБА_1745 НОМЕР_1767 6 393 3 196 9 589 1781ОСОБА_1746 НОМЕР_1768 6 393 3 196 9 589 1782ОСОБА_1747 НОМЕР_1769 6 393 3 196 9 589 1783ОСОБА_1748 НОМЕР_1770 6 393 3 196 9 589 1784ОСОБА_1749 НОМЕР_1771 6 393 3 196 9 589 1785ОСОБА_1750 НОМЕР_1772 6 393 3 196 9 589 1786ОСОБА_1751 НОМЕР_1773 6 393 3 196 9 589 1787 ОСОБА_1752 НОМЕР_1774 6 393 3 196 9 589 1788ОСОБА_1753 НОМЕР_1775 6 393 3 196 9 589 1789ОСОБА_1754 НОМЕР_1776 6 393 3 196 9 589 1790ОСОБА_1755 НОМЕР_1777 6 393 3 196 9 589 1791ОСОБА_1756 НОМЕР_1778 6 393 3 196 9 589 1792ОСОБА_1757 НОМЕР_1779 6 393 3 196 9 589 1793ОСОБА_1758 НОМЕР_1780 6 393 3 196 9 589 1794ОСОБА_1759 НОМЕР_1781 6 393 3 196 9 589 1795ОСОБА_1760 НОМЕР_1782 6 393 3 196 9 589 1796ОСОБА_1761 НОМЕР_1783 6 393 3 196 9 589 1797ОСОБА_1762 НОМЕР_1784 6 393 3 196 9 589 1798ОСОБА_1763 НОМЕР_1785 6 393 3 196 9 589 1799ОСОБА_1764 НОМЕР_1786 6 393 3 196 9 589 1800ОСОБА_1765 НОМЕР_1787 6 393 3 196 9 589 1801ОСОБА_1766 НОМЕР_1788 6 393 3 196 9 589 1802ОСОБА_1767 НОМЕР_1789 6 393 3 196 9 589 1803ОСОБА_1768 НОМЕР_1790 6 393 3 196 9 589 1804ОСОБА_1769 НОМЕР_1791 6 393 3 196 9 589 1805ОСОБА_1770 НОМЕР_1792 6 393 3 196 9 589 1806ОСОБА_1771 НОМЕР_1793 6 393 3 196 9 589 1807ОСОБА_1772 НОМЕР_1794 6 393 3 196 9 589 1808ОСОБА_1773 НОМЕР_1795 6 393 3 196 9 589 1809ОСОБА_1774 НОМЕР_1796 6 393 3 196 9 589 1810ОСОБА_1775 НОМЕР_1797 6 393 3 196 9 589 1811ОСОБА_1776 НОМЕР_1798 6 393 3 196 9 589 1812ОСОБА_1777 НОМЕР_1799 6 393 3 196 9 589 1813ОСОБА_1778 НОМЕР_1800 6 393 3 196 9 589 1814ОСОБА_1779 НОМЕР_1801 6 393 3 196 9 589 1815ОСОБА_1780 НОМЕР_1802 6 393 3 196 9 589 1816ОСОБА_1781 НОМЕР_1803 6 393 3 196 9 589 1817ОСОБА_1782 НОМЕР_1804 6 393 3 196 9 589 1818ОСОБА_1783 НОМЕР_1805 6 393 3 196 9 589 1819ОСОБА_1784 НОМЕР_1806 6 393 3 196 9 589 1820ОСОБА_1785 НОМЕР_1807 6 393 3 196 9 589 1821ОСОБА_1786 НОМЕР_1808 6 393 3 196 9 589 1822ОСОБА_1787 НОМЕР_1809 6 393 3 196 9 589 1823ОСОБА_1788 НОМЕР_1810 6 393 3 196 9 589 1824ОСОБА_1789 НОМЕР_1811 6 393 3 196 9 589 1825ОСОБА_1790 НОМЕР_1812 6 393 3 196 9 589 1826ОСОБА_1791 НОМЕР_1813 6 393 3 196 9 589 1827 ОСОБА_1792 НОМЕР_1814 6 393 3 196 9 589 1828 ОСОБА_1793 НОМЕР_1815 6 393 3 196 9 589 1829 ОСОБА_1794 НОМЕР_1816 6 393 3 196 9 589 1830ОСОБА_1795 НОМЕР_1817 6 393 3 196 9 589 1831ОСОБА_1796 НОМЕР_1818 6 393 3 196 9 589 1832 ОСОБА_1797 НОМЕР_1819 6 393 3 196 9 589 1833ОСОБА_1798 НОМЕР_1820 6 393 3 196 9 589 1834ОСОБА_1799 НОМЕР_1821 6 393 3 196 9 589 1835ОСОБА_1800 НОМЕР_1822 6 393 3 196 9 589 1836ОСОБА_1801 НОМЕР_1823 6 393 3 196 9 589 1837ОСОБА_1802 НОМЕР_1824 6 393 3 196 9 589 1838ОСОБА_1803 НОМЕР_1825 6 393 3 196 9 589 1839ОСОБА_1804 НОМЕР_1826 6 393 3 196 9 589 1840ОСОБА_1805 НОМЕР_1827 6 393 3 196 9 589 1841ОСОБА_1806 НОМЕР_1828 6 393 3 196 9 589 1842ОСОБА_1807 НОМЕР_1829 6 393 3 196 9 589 1843 ОСОБА_1808 НОМЕР_1830 6 393 3 196 9 589 1844ОСОБА_1809 НОМЕР_1831 6 393 3 196 9 589 1845ОСОБА_1810 НОМЕР_1832 6 393 3 196 9 589 1846ОСОБА_1811 НОМЕР_1833 6 393 3 196 9 589 1847ОСОБА_1812 НОМЕР_1834 6 393 3 196 9 589 1848ОСОБА_1813 НОМЕР_1835 6 393 3 196 9 589 1849ОСОБА_1814 НОМЕР_1836 6 393 3 196 9 589 1850ОСОБА_1815 НОМЕР_1837 6 393 3 196 9 589 1851ОСОБА_1816 НОМЕР_1838 6 393 3 196 9 589 1852 ОСОБА_1817 НОМЕР_1839 6 393 3 196 9 589 1853 ОСОБА_1818 НОМЕР_1840 6 393 3 196 9 589 1854ОСОБА_1819 НОМЕР_1841 6 393 3 196 9 589 1855ОСОБА_1820 НОМЕР_1842 6 393 3 196 9 589 1856ОСОБА_1821 НОМЕР_1843 6 393 3 196 9 589 1857ОСОБА_1822 НОМЕР_1844 6 393 3 196 9 589 1858ОСОБА_1823 НОМЕР_1845 6 393 3 196 9 589 1859ОСОБА_1824 НОМЕР_1846 6 393 3 196 9 589 1860 ОСОБА_1825 НОМЕР_1847 6 393 3 196 9 589 1861ОСОБА_1826 НОМЕР_1848 6 393 3 196 9 589 1862ОСОБА_1827 НОМЕР_1849 6 393 3 196 9 589 1863ОСОБА_1828 НОМЕР_1850 6 393 3 196 9 589 1864 ОСОБА_1829 НОМЕР_1851 6 393 3 196 9 589 1865ОСОБА_1830 НОМЕР_1852 6 393 3 196 9 589 1866ОСОБА_1831 НОМЕР_1853 6 393 3 196 9 589 1867ОСОБА_1832 НОМЕР_1854 6 393 3 196 9 589 1868ОСОБА_1833 НОМЕР_1855 6 393 3 196 9 589 1869 ОСОБА_1834 НОМЕР_1856 6 393 3 196 9 589 1870 ОСОБА_1835 НОМЕР_1857 6 393 3 196 9 589 1871ОСОБА_1836 НОМЕР_1858 6 393 3 196 9 589 1872 ОСОБА_1837 НОМЕР_1859 6 393 3 196 9 589 1873ОСОБА_1838 НОМЕР_1860 6 393 3 196 9 589 1874 ОСОБА_1836 НОМЕР_1861 6 393 3 196 9 589 1875 ОСОБА_1839 НОМЕР_1862 6 393 3 196 9 589 1876ОСОБА_1840 НОМЕР_1863 6 393 3 196 9 589 1877ОСОБА_1841 НОМЕР_1864 6 393 3 196 9 589 1878ОСОБА_1842 НОМЕР_1865 6 393 3 196 9 589 1879ОСОБА_1843 НОМЕР_1866 6 393 3 196 9 589 1880ОСОБА_1844 НОМЕР_1867 6 393 3 196 9 589 1881ОСОБА_1845 НОМЕР_1868 6 393 3 196 9 589 1882ОСОБА_1838 НОМЕР_1869 6 393 3 196 9 589 1883ОСОБА_1846 НОМЕР_1870 6 393 3 196 9 589 1884ОСОБА_1847 НОМЕР_1871 6 393 3 196 9 589 1885ОСОБА_1848 НОМЕР_1872 6 393 3 196 9 589 1886 ОСОБА_1849 НОМЕР_1873 6 393 3 196 9 589 1887ОСОБА_1850 НОМЕР_1874 6 393 3 196 9 589 1888ОСОБА_1851 НОМЕР_1875 6 393 3 196 9 589 1889ОСОБА_1852 НОМЕР_1876 6 393 3 196 9 589 1890ОСОБА_1853 НОМЕР_1877 6 393 3 196 9 589 1891ОСОБА_1854 НОМЕР_1878 6 393 3 196 9 589 1892 ОСОБА_1855 НОМЕР_1879 6 393 3 196 9 589 1893ОСОБА_1856 НОМЕР_1880 6 393 3 196 9 589 1894ОСОБА_1857 НОМЕР_1881 6 393 3 196 9 589 1895ОСОБА_1858 НОМЕР_1882 6 393 3 196 9 589 1896ОСОБА_1859 НОМЕР_1883 6 393 3 196 9 589 1897ОСОБА_1860 НОМЕР_1884 6 393 3 196 9 589 1898ОСОБА_1861 НОМЕР_1885 6 393 3 196 9 589 1899ОСОБА_1862 НОМЕР_1886 6 393 3 196 9 589 1900ОСОБА_1863 НОМЕР_1887 6 393 3 196 9 589 1901ОСОБА_1864 НОМЕР_1888 6 393 3 196 9 589 1902ОСОБА_1865 НОМЕР_1889 6 393 3 196 9 589 1903ОСОБА_1865 НОМЕР_1890 6 393 3 196 9 589 1904ОСОБА_1866 НОМЕР_1891 6 393 3 196 9 589 1905ОСОБА_1867 НОМЕР_1892 6 393 3 196 9 589 1906ОСОБА_1868 НОМЕР_1893 6 393 3 196 9 589 1907ОСОБА_1869 НОМЕР_1894 6 393 3 196 9 589 1908ОСОБА_1870 НОМЕР_1895 6 393 3 196 9 589 1909ОСОБА_1871 НОМЕР_1896 6 393 3 196 9 589 1910ОСОБА_1872 НОМЕР_1897 6 393 3 196 9 589 1911ОСОБА_1873 НОМЕР_1898 6 393 3 196 9 589 1912ОСОБА_1874 НОМЕР_1899 6 393 3 196 9 589 1913ОСОБА_1875 НОМЕР_1900 6 393 3 196 9 589 1914ОСОБА_1876 НОМЕР_1901 6 393 3 196 9 589 1915ОСОБА_1877 НОМЕР_1902 6 393 3 196 9 589 1916ОСОБА_1878 НОМЕР_1903 6 393 3 196 9 589 1917ОСОБА_1879 НОМЕР_1904 6 393 3 196 9 589 1918ОСОБА_1880 НОМЕР_1905 6 393 3 196 9 589 1919ОСОБА_1881 НОМЕР_1906 6 393 3 196 9 589 1920ОСОБА_1882 НОМЕР_1907 6 393 3 196 9 589 1921ОСОБА_1883 НОМЕР_1908 6 393 3 196 9 589 1922ОСОБА_1884 НОМЕР_1909 6 393 3 196 9 589 1923ОСОБА_1885 НОМЕР_1910 6 393 3 196 9 589 1924ОСОБА_1886 НОМЕР_1911 6 393 3 196 9 589 1925ОСОБА_1887 НОМЕР_1912 6 393 3 196 9 589 1926ОСОБА_1888 НОМЕР_1913 6 393 3 196 9 589 1927ОСОБА_1889 НОМЕР_1914 6 393 3 196 9 589 1928ОСОБА_1890 НОМЕР_1915 6 393 3 196 9 589 1929ОСОБА_1891 НОМЕР_1916 6 393 3 196 9 589 1930ОСОБА_1892 НОМЕР_1917 6 393 3 196 9 589 1931ОСОБА_1893 НОМЕР_1918 6 393 3 196 9 589 1932 ОСОБА_1894 НОМЕР_1919 6 393 3 196 9 589 1933 ОСОБА_1895 НОМЕР_1920 6 393 3 196 9 589 1934 ОСОБА_1896 НОМЕР_1921 6 393 3 196 9 589 1935ОСОБА_1897 НОМЕР_1922 6 393 3 196 9 589 1936ОСОБА_1898 НОМЕР_1923 6 393 3 196 9 589 1937ОСОБА_1899 НОМЕР_1924 6 393 3 196 9 589 1938ОСОБА_1900 НОМЕР_1925 6 393 3 196 9 589 1939ОСОБА_1901 НОМЕР_1926 6 393 3 196 9 589 1940ОСОБА_1902 НОМЕР_1927 6 393 3 196 9 589 1941ОСОБА_1903 НОМЕР_1928 6 393 3 196 9 589 1942ОСОБА_1904 НОМЕР_1929 6 393 3 196 9 589 1943ОСОБА_1905 НОМЕР_1930 6 393 3 196 9 589 1944ОСОБА_1906 НОМЕР_1931 6 393 3 196 9 589 1945ОСОБА_1907 НОМЕР_1932 6 393 3 196 9 589 1946ОСОБА_1908 НОМЕР_1933 6 393 3 196 9 589 1947ОСОБА_1909 НОМЕР_1934 6 393 3 196 9 589 1948ОСОБА_1910 НОМЕР_1935 6 393 3 196 9 589 1949ОСОБА_1911 НОМЕР_1936 6 393 3 196 9 589 1950ОСОБА_1912 НОМЕР_1937 6 393 3 196 9 589 1951ОСОБА_1913 НОМЕР_1938 6 393 3 196 9 589 1952ОСОБА_1914 НОМЕР_1939 6 393 3 196 9 589 1953ОСОБА_1915 НОМЕР_1940 6 393 3 196 9 589 1954ОСОБА_1916 НОМЕР_1941 6 393 3 196 9 589 1955ОСОБА_1917 НОМЕР_1942 6 393 3 196 9 589 1956 ОСОБА_1918 НОМЕР_1943 6 393 3 196 9 589 1957ОСОБА_1919 НОМЕР_1944 6 393 3 196 9 589 1958 ОСОБА_1920 НОМЕР_1945 6 393 3 196 9 589 1959ОСОБА_1921 НОМЕР_1946 6 393 3 196 9 589 1960ОСОБА_1922 НОМЕР_1947 6 393 3 196 9 589 1961ОСОБА_1923 НОМЕР_1948 6 393 3 196 9 589 1962ОСОБА_1924 НОМЕР_1949 6 393 3 196 9 589 1963ОСОБА_1925 НОМЕР_1950 6 393 3 196 9 589 1964ОСОБА_1926 НОМЕР_1951 6 393 3 196 9 589 1965 ОСОБА_1927 НОМЕР_1952 6 393 3 196 9 589 1966ОСОБА_1928 НОМЕР_1953 6 393 3 196 9 589 1967ОСОБА_1929 НОМЕР_1954 6 393 3 196 9 589 1968ОСОБА_1930 НОМЕР_1955 6 393 3 196 9 589 1969ОСОБА_1931 НОМЕР_1956 6 393 3 196 9 589 1970ОСОБА_1932 НОМЕР_1957 6 393 3 196 9 589 1971ОСОБА_1933 НОМЕР_1958 6 393 3 196 9 589 1972 ОСОБА_1934 НОМЕР_1959 6 393 3 196 9 589 1973ОСОБА_1935 НОМЕР_1960 6 393 3 196 9 589 1974ОСОБА_1936 НОМЕР_1961 6 393 3 196 9 589 1975ОСОБА_1937 НОМЕР_1962 6 393 3 196 9 589 1976ОСОБА_1938 НОМЕР_1963 6 393 3 196 9 589 1977ОСОБА_1939 НОМЕР_1964 6 393 3 196 9 589 1978 ОСОБА_1940 НОМЕР_1965 6 393 3 196 9 589 1979 ОСОБА_1941 НОМЕР_1966 6 393 3 196 9 589 1980 ОСОБА_1942 НОМЕР_1967 6 393 3 196 9 589 1981 ОСОБА_1943 НОМЕР_1968 6 393 3 196 9 589 1982ОСОБА_1944 НОМЕР_1969 6 393 3 196 9 589 1983ОСОБА_1945 НОМЕР_1970 6 393 3 196 9 589 1984 ОСОБА_1946 НОМЕР_1971 6 393 3 196 9 589 1985ОСОБА_1947 НОМЕР_1972 6 393 3 196 9 589 1986ОСОБА_1948 НОМЕР_1973 6 393 3 196 9 589 1987ОСОБА_1949 НОМЕР_1974 6 393 3 196 9 589 1988ОСОБА_1950 НОМЕР_1975 6 393 3 196 9 589 1989ОСОБА_1951 НОМЕР_1976 6 393 3 196 9 589 1990ОСОБА_1952 НОМЕР_1977 6 393 3 196 9 589 1991ОСОБА_1953 НОМЕР_1978 6 393 3 196 9 589 1992ОСОБА_1954 НОМЕР_1979 6 393 3 196 9 589 1993ОСОБА_1955 НОМЕР_1980 6 393 3 196 9 589 1994ОСОБА_1956 НОМЕР_1981 6 393 3 196 9 589 1995ОСОБА_1957 НОМЕР_1982 6 393 3 196 9 589 1996ОСОБА_1958 НОМЕР_1983 6 393 3 196 9 589 1997ОСОБА_1959 НОМЕР_1984 6 393 3 196 9 589 1998ОСОБА_1960 НОМЕР_1985 6 393 3 196 9 589 1999ОСОБА_1961 НОМЕР_1986 6 393 3 196 9 589 2000ОСОБА_1962 НОМЕР_1987 6 393 3 196 9 589 2001ОСОБА_1963 НОМЕР_1988 6 393 3 196 9 589 2002ОСОБА_1964 НОМЕР_1989 6 393 3 196 9 589 2003ОСОБА_1965 НОМЕР_1990 6 393 3 196 9 589 2004ОСОБА_1966 НОМЕР_1991 6 393 3 196 9 589 2005ОСОБА_1967 НОМЕР_1992 6 393 3 196 9 589 2006ОСОБА_1968 НОМЕР_1993 6 393 3 196 9 589 2007ОСОБА_1969 НОМЕР_1994 6 393 3 196 9 589 2008 ОСОБА_1970 НОМЕР_1995 6 393 3 196 9 589 2009 ОСОБА_1971 НОМЕР_1996 6 393 3 196 9 589 2010ОСОБА_1972 НОМЕР_1997 6 393 3 196 9 589 2011 ОСОБА_1973 НОМЕР_1998 6 393 3 196 9 589 2012ОСОБА_1974 НОМЕР_1999 6 393 3 196 9 589 2013 ОСОБА_1975 НОМЕР_2000 6 393 3 196 9 589 2014ОСОБА_1976 НОМЕР_2001 6 393 3 196 9 589 2015ОСОБА_1977 НОМЕР_2002 6 393 3 196 9 589 2016ОСОБА_1978 НОМЕР_2003 6 393 3 196 9 589 2017ОСОБА_1979 НОМЕР_2004 6 393 3 196 9 589 2018 ОСОБА_1980 НОМЕР_2005 6 393 3 196 9 589 2019ОСОБА_1981 НОМЕР_2006 6 393 3 196 9 589 2020ОСОБА_1982 НОМЕР_2007 6 393 3 196 9 589 2021ОСОБА_1983 НОМЕР_2008 6 393 3 196 9 589 2022ОСОБА_1984 НОМЕР_2009 6 393 3 196 9 589 2023ОСОБА_1985 НОМЕР_2010 6 393 3 196 9 589 2024ОСОБА_1986 НОМЕР_2011 6 393 3 196 9 589 2025ОСОБА_1987 НОМЕР_2012 6 393 3 196 9 589 2026ОСОБА_1988 НОМЕР_2013 6 393 3 196 9 589 2027 ОСОБА_1989 НОМЕР_2014 6 393 3 196 9 589 2028ОСОБА_1990 НОМЕР_2015 6 393 3 196 9 589 2029ОСОБА_1991 НОМЕР_2016 6 393 3 196 9 589 2030ОСОБА_1992 НОМЕР_2017 6 393 3 196 9 589 2031ОСОБА_1993 НОМЕР_2018 6 393 3 196 9 589 2032ОСОБА_1994 НОМЕР_2019 6 393 3 196 9 589 2033 ОСОБА_1995 НОМЕР_2020 6 393 3 196 9 589 2034ОСОБА_1996 НОМЕР_2021 6 393 3 196 9 589 2035ОСОБА_1997 НОМЕР_2022 6 393 3 196 9 589 2036ОСОБА_1998 НОМЕР_2023 6 393 3 196 9 589 2037ОСОБА_1999 НОМЕР_2024 6 393 3 196 9 589 2038ОСОБА_2000 НОМЕР_2025 6 393 3 196 9 589 2039ОСОБА_2001 НОМЕР_2026 6 393 3 196 9 589 2040ОСОБА_2002 НОМЕР_2027 6 393 3 196 9 589 2041ОСОБА_2003 НОМЕР_2028 6 393 3 196 9 589 2042ОСОБА_2004 НОМЕР_2029 6 393 3 196 9 589 2043ОСОБА_2005 НОМЕР_2030 6 393 3 196 9 589 2044ОСОБА_2006 НОМЕР_2031 6 393 3 196 9 589 2045ОСОБА_2007 НОМЕР_2032 6 393 3 196 9 589 2046ОСОБА_2008 НОМЕР_2033 6 393 3 196 9 589 2047ОСОБА_2009 НОМЕР_2034 6 393 3 196 9 589 2048ОСОБА_2010 НОМЕР_2035 6 393 3 196 9 589 2049ОСОБА_2011 НОМЕР_2036 6 393 3 196 9 589 2050ОСОБА_2012 НОМЕР_2037 6 393 3 196 9 589 2051ОСОБА_2013 НОМЕР_2038 6 393 3 196 9 589 2052ОСОБА_2014 НОМЕР_2039 6 393 3 196 9 589 2053ОСОБА_2015 НОМЕР_2040 6 393 3 196 9 589 2054ОСОБА_2016 НОМЕР_2041 6 393 3 196 9 589 2055ОСОБА_2017 НОМЕР_2042 6 393 3 196 9 589 2056ОСОБА_2018 НОМЕР_2043 6 393 3 196 9 589 2057ОСОБА_2019 НОМЕР_2044 6 393 3 196 9 589 2058ОСОБА_2020 НОМЕР_2045 6 393 3 196 9 589 2059ОСОБА_2021 НОМЕР_2046 6 393 3 196 9 589 2060ОСОБА_2022 НОМЕР_2047 6 393 3 196 9 589 2061ОСОБА_2023 НОМЕР_2048 6 393 3 196 9 589 2062ОСОБА_2024 НОМЕР_2049 6 393 3 196 9 589 2063ОСОБА_2025 НОМЕР_2050 6 393 3 196 9 589 2064ОСОБА_2026 НОМЕР_2051 6 393 3 196 9 589 2065ОСОБА_2027 НОМЕР_2052 6 393 3 196 9 589 2066ОСОБА_2028 НОМЕР_2053 6 393 3 196 9 589 2067ОСОБА_2029 НОМЕР_2054 6 393 3 196 9 589 2068ОСОБА_2030 НОМЕР_2055 6 393 3 196 9 589 2069ОСОБА_2031 НОМЕР_2056 6 393 3 196 9 589 2070ОСОБА_2032 НОМЕР_2057 6 393 3 196 9 589 2071ОСОБА_2033 НОМЕР_2058 6 393 3 196 9 589 2072ОСОБА_2034 НОМЕР_2059 6 393 3 196 9 589 2073ОСОБА_2035 НОМЕР_2060 6 393 3 196 9 589 2074ОСОБА_2036 НОМЕР_2061 6 393 3 196 9 589 2075ОСОБА_2037 НОМЕР_2062 6 393 3 196 9 589 2076ОСОБА_2038 НОМЕР_2063 6 393 3 196 9 589 2077ОСОБА_2039 НОМЕР_2064 6 393 3 196 9 589 2078ОСОБА_2040 НОМЕР_2065 6 393 3 196 9 589 2079ОСОБА_2041 НОМЕР_2066 6 393 3 196 9 589 2080ОСОБА_2042 НОМЕР_2067 6 393 3 196 9 589 2081ОСОБА_2043 НОМЕР_2068 6 393 3 196 9 589 2082ОСОБА_2044 НОМЕР_2069 6 393 3 196 9 589 2083ОСОБА_2045 НОМЕР_2070 6 393 3 196 9 589 2084 ОСОБА_2046 НОМЕР_2071 6 393 3 196 9 589 2085ОСОБА_2047 НОМЕР_2072 6 393 3 196 9 589 2086ОСОБА_2048 НОМЕР_2073 6 393 3 196 9 589 2087ОСОБА_2049 НОМЕР_2074 6 393 3 196 9 589 2088ОСОБА_2050 НОМЕР_2075 6 393 3 196 9 589 2089ОСОБА_2051 НОМЕР_2076 6 393 3 196 9 589 2090ОСОБА_2052 НОМЕР_2077 6 393 3 196 9 589 2091ОСОБА_2053 НОМЕР_2078 6 393 3 196 9 589 2092ОСОБА_2054 НОМЕР_2079 6 393 3 196 9 589 2093ОСОБА_2055 НОМЕР_2080 6 393 3 196 9 589 2094ОСОБА_2056 НОМЕР_2081 6 393 3 196 9 589 2095ОСОБА_2057 НОМЕР_2082 6 393 3 196 9 589 2096ОСОБА_2058 НОМЕР_2083 6 393 3 196 9 589 2097ОСОБА_2059 НОМЕР_2084 6 393 3 196 9 589 2098ОСОБА_2060 НОМЕР_2085 6 393 3 196 9 589 2099ОСОБА_2061 НОМЕР_2086 6 393 3 196 9 589 2100ОСОБА_2062 НОМЕР_2087 6 393 3 196 9 589 2101ОСОБА_2063 НОМЕР_2088 6 393 3 196 9 589 2102ОСОБА_2064 НОМЕР_2089 6 393 3 196 9 589 2103ОСОБА_2065 НОМЕР_2090 6 393 3 196 9 589 2104ОСОБА_2066 НОМЕР_2091 6 393 3 196 9 589 2105ОСОБА_2067 НОМЕР_2092 6 393 3 196 9 589 2106ОСОБА_2068 НОМЕР_2093 6 393 3 196 9 589 2107ОСОБА_2069 НОМЕР_2094 6 393 3 196 9 589 2108ОСОБА_2070 НОМЕР_2095 6 393 3 196 9 589 2109ОСОБА_2071 НОМЕР_2096 6 393 3 196 9 589 2110ОСОБА_2072 НОМЕР_2097 6 393 3 196 9 589 2111ОСОБА_2073 НОМЕР_2098 6 393 3 196 9 589 2112ОСОБА_2074 НОМЕР_2099 6 393 3 196 9 589 2113ОСОБА_2075 НОМЕР_2100 6 393 3 196 9 589 2114ОСОБА_2076 НОМЕР_2101 6 393 3 196 9 589 2115ОСОБА_2077 НОМЕР_2102 6 393 3 196 9 589 2116ОСОБА_2078 НОМЕР_2103 6 393 3 196 9 589 2117ОСОБА_2079 НОМЕР_2104 6 393 3 196 9 589 2118ОСОБА_2080 НОМЕР_2105 6 393 3 196 9 589 2119ОСОБА_2081 НОМЕР_2106 6 393 3 196 9 589 2120ОСОБА_2082 НОМЕР_2107 6 393 3 196 9 589 2121ОСОБА_2083 НОМЕР_2108 6 393 3 196 9 589 2122ОСОБА_2083 НОМЕР_2109 6 393 3 196 9 589 2123ОСОБА_2084 НОМЕР_2110 6 393 3 196 9 589 2124ОСОБА_2085 НОМЕР_2111 6 393 3 196 9 589 2125ОСОБА_2086 НОМЕР_2112 6 393 3 196 9 589 2126ОСОБА_2087 НОМЕР_2113 6 393 3 196 9 589 2127 ОСОБА_2088 НОМЕР_2114 6 393 3 196 9 589 2128ОСОБА_2089 НОМЕР_2115 6 393 3 196 9 589 2129ОСОБА_2090 НОМЕР_2116 6 393 3 196 9 589 2130 ОСОБА_2091 НОМЕР_2117 6 393 3 196 9 589 2131ОСОБА_2092 НОМЕР_2118 6 393 3 196 9 589 2132ОСОБА_2093 НОМЕР_2119 6 393 3 196 9 589 2133ОСОБА_2094 НОМЕР_2120 6 393 3 196 9 589 2134ОСОБА_2095 НОМЕР_2121 6 393 3 196 9 589 2135ОСОБА_2096 НОМЕР_2122 6 393 3 196 9 589 2136ОСОБА_2097 НОМЕР_2123 6 393 3 196 9 589 2137ОСОБА_2098 НОМЕР_2124 6 393 3 196 9 589 2138ОСОБА_2099 НОМЕР_2125 6 393 3 196 9 589 2139ОСОБА_2100 НОМЕР_2126 6 393 3 196 9 589 2140ОСОБА_2101 НОМЕР_2127 6 393 3 196 9 589 2141ОСОБА_2102 НОМЕР_2128 6 393 3 196 9 589 2142ОСОБА_2103 НОМЕР_2129 6 393 3 196 9 589 2143ОСОБА_2104 НОМЕР_2130 6 393 3 196 9 589 2144ОСОБА_2105 НОМЕР_2131 6 393 3 196 9 589 2145ОСОБА_2106 НОМЕР_2132 6 393 3 196 9 589 2146 ОСОБА_2107 НОМЕР_2133 6 393 3 196 9 589 2147 ОСОБА_2108 НОМЕР_2134 6 393 3 196 9 589 2148ОСОБА_2109 НОМЕР_2135 6 393 3 196 9 589 2149ОСОБА_2110 НОМЕР_2136 6 393 3 196 9 589 2150ОСОБА_2111 НОМЕР_2137 6 393 3 196 9 589 2151ОСОБА_2112 НОМЕР_2138 6 393 3 196 9 589 2152ОСОБА_2113 НОМЕР_2139 6 393 3 196 9 589 2153ОСОБА_2114 НОМЕР_2140 6 393 3 196 9 589 2154ОСОБА_2115 НОМЕР_2141 6 393 3 196 9 589 2155ОСОБА_2116 НОМЕР_2142 6 393 3 196 9 589 2156ОСОБА_2117 НОМЕР_2143 6 393 3 196 9 589 2157ОСОБА_2118 НОМЕР_2144 6 393 3 196 9 589 2158 ОСОБА_2119 НОМЕР_2145 6 393 3 196 9 589 2159ОСОБА_2120 НОМЕР_2146 6 393 3 196 9 589 2160ОСОБА_2121 НОМЕР_2147 6 393 3 196 9 589 2161ОСОБА_2122 НОМЕР_2148 6 393 3 196 9 589 2162ОСОБА_2123 НОМЕР_2149 6 393 3 196 9 589 2163ОСОБА_2124 НОМЕР_2150 6 393 3 196 9 589 2164ОСОБА_2125 НОМЕР_2151 6 393 3 196 9 589 2165ОСОБА_2126 НОМЕР_2152 6 393 3 196 9 589 2166ОСОБА_2127 НОМЕР_2153 6 393 3 196 9 589 2167ОСОБА_2128 НОМЕР_2154 6 393 3 196 9 589 2168ОСОБА_2129 НОМЕР_2155 6 393 3 196 9 589 2169ОСОБА_2130 НОМЕР_2156 6 393 3 196 9 589 2170ОСОБА_2131 НОМЕР_2157 6 393 3 196 9 589 2171ОСОБА_2132 НОМЕР_2158 6 393 3 196 9 589 2172ОСОБА_2133 НОМЕР_2159 6 393 3 196 9 589 2173ОСОБА_2134 НОМЕР_2160 6 393 3 196 9 589 2174ОСОБА_2135 НОМЕР_2161 6 393 3 196 9 589 2175ОСОБА_2136 НОМЕР_2162 6 393 3 196 9 589 2176ОСОБА_2137 НОМЕР_2163 6 393 3 196 9 589 2177ОСОБА_2138 НОМЕР_2164 6 393 3 196 9 589 2178ОСОБА_2139 НОМЕР_2165 6 393 3 196 9 589 2179ОСОБА_2140 НОМЕР_2166 6 393 3 196 9 589 2180ОСОБА_2141 НОМЕР_2167 6 393 3 196 9 589 2181ОСОБА_2142 НОМЕР_2168 6 393 3 196 9 589 2182ОСОБА_2143 НОМЕР_2169 6 393 3 196 9 589 2183ОСОБА_2144 НОМЕР_2170 6 393 3 196 9 589 2184ОСОБА_2145 НОМЕР_2171 6 393 3 196 9 589 2185ОСОБА_2146 НОМЕР_2172 6 393 3 196 9 589 2186ОСОБА_2147 НОМЕР_2173 6 393 3 196 9 589 2187ОСОБА_2148 НОМЕР_2174 6 393 3 196 9 589 2188ОСОБА_2149 НОМЕР_2175 6 393 3 196 9 589 2189ОСОБА_2150 НОМЕР_2176 6 393 3 196 9 589 2190ОСОБА_2151 НОМЕР_2177 6 393 3 196 9 589 2191 ОСОБА_2152 НОМЕР_2178 6 393 3 196 9 589 2192ОСОБА_2153 НОМЕР_2179 6 393 3 196 9 589 2193ОСОБА_2154 НОМЕР_2180 6 393 3 196 9 589 2194ОСОБА_2155 НОМЕР_2181 6 393 3 196 9 589 2195ОСОБА_2156 НОМЕР_2182 6 393 3 196 9 589 2196ОСОБА_2157 НОМЕР_2183 6 393 3 196 9 589 2197ОСОБА_2158 НОМЕР_2184 6 393 3 196 9 589 2198ОСОБА_2159 НОМЕР_2185 6 393 3 196 9 589 2199ОСОБА_2160 НОМЕР_2186 6 393 3 196 9 589 2200ОСОБА_2161 НОМЕР_2187 6 393 3 196 9 589 2201ОСОБА_2162 НОМЕР_2188 6 393 3 196 9 589 2202ОСОБА_2163 НОМЕР_2189 6 393 3 196 9 589 2203ОСОБА_2164 НОМЕР_2190 6 393 3 196 9 589 2204ОСОБА_2165 НОМЕР_2191 6 393 3 196 9 589 2205 ОСОБА_2166 НОМЕР_2192 6 393 3 196 9 589 2206 ОСОБА_2167 НОМЕР_2193 6 393 3 196 9 589 2207ОСОБА_2165 НОМЕР_2194 6 393 3 196 9 589 2208ОСОБА_2168 НОМЕР_2195 6 393 3 196 9 589 2209ОСОБА_2169 НОМЕР_2196 6 393 3 196 9 589 2210ОСОБА_2170 НОМЕР_2197 6 393 3 196 9 589 2211ОСОБА_2171 НОМЕР_2198 6 393 3 196 9 589 2212ОСОБА_2172 НОМЕР_2199 6 393 3 196 9 589 2213ОСОБА_2173 НОМЕР_2200 6 393 3 196 9 589 2214ОСОБА_2174 НОМЕР_2201 6 393 3 196 9 589 2215ОСОБА_2175 НОМЕР_2202 6 393 3 196 9 589 2216ОСОБА_2176 НОМЕР_2203 6 393 3 196 9 589 2217ОСОБА_2177 НОМЕР_2204 6 393 3 196 9 589 2218ОСОБА_2178 НОМЕР_2205 6 393 3 196 9 589 2219ОСОБА_2179 НОМЕР_2206 6 393 3 196 9 589 2220ОСОБА_2180 НОМЕР_2207 6 393 3 196 9 589 2221ОСОБА_2181 НОМЕР_2208 6 393 3 196 9 589 2222ОСОБА_2182 НОМЕР_2209 6 393 3 196 9 589 2223ОСОБА_2183 НОМЕР_2210 6 393 3 196 9 589 2224 ОСОБА_2184 НОМЕР_2211 6 393 3 196 9 589 2225ОСОБА_2185 НОМЕР_2212 6 393 3 196 9 589 Всього: 14 225 000 7 112 500 21 337 500

Сторони визнають, що залишок суми виплати за принципом ex gratia , який може залишитись в розпорядженні Сторони 1 після здійснення компенсації сум моральної шкоди, спричиненої Подією, в розмірі та сумах, зазначених у даних пунктах, може бути використаний на реалізацію статутних завдань Сторони 1 на власний розсуд.

5. Сторони цієї Мирової угоди домовилися, що у випадку скасування ухвали Суду про затвердження даної Мирової угоди, як за ініціативою будь-якої зі Сторін та/або будь-якої іншої третьої особи, що не є стороною даної Мирової угоди, Сторона 1 зобов`язується протягом трьох банківських днів від дати ухвалення судового рішення про скасування ухвали Суду про затвердження даної Мирової угоди, повернути Стороні 2, в повному обсязі грошові кошти отримані від Сторони 2, що були нею перераховані Стороні 1 на виконання вимог цієї Мирової угоди.

6. Сторони домовилися, що у випадку правонаступництва будь-якою особою прав та обов`язків Сторін угоди, умови та обов`язки за цією Мировою угодою поширюються на правонаступників Сторін Мирової угоди.

7. Сторони домовились, що після перерахування Стороною 2 на рахунок Сторони 1 Суми виплати, що вказана в п. 2 цієї Мирової угоди, всі вимоги (в тому числі позовні вимоги в розмірі 1 337 029 200 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів двадцять дев`ять тисяч двісті гривень 00 копійок) та претензії Сторони 1 до Сторони 2, щодо відшкодування (компенсації) моральної шкоди, яка могла бути заподіяна асоційованим членам Сторони 1, що є предметом позову у цивільній справі №754/8602/18, вважаються задоволеними в повному обсязі.

8. Сторони домовились, що Сторона 1 після проведення виплат відшкодування (компенсації) моральної шкоди асоційованим членам зобов`язана протягом 5 днів із дати закриття реєстру фактичних виплат, передбачених п. 4 даної Мирової угоди, надати Стороні 2 реєстр виплат, а також копії заяв, підписаних асоційованими членами, на користь яких здійснені виплати, про відсутність будь-яких претензій, пов`язаних із Подією на Нафтобазі, до Сторони 2.

9. Сторона 1 та Сторона 2 визнають та підтверджують, що за наслідком укладення даної Мирової угоди та за умови її належного виконання обома Сторонами, Сторони не матимуть будь-яких матеріальних, фінансових та інших претензій до одна до одної, пов`язаних із розглядом справи № 754/8602/18 та із Подією на Нафтобазі (в тому числі, але не виключно: вимог про відшкодування збитків, упущеної вигоди, штрафних чи фінансових санкцій).

Дана Мирова угода набирає законної сили після її підписання Сторонами та затвердження Судом.

Дана Мирова угода складена в 3 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони та один для Суду.

Підписання цієї Мирової угоди Сторони підтверджують, що дана Мирова угода відповідає їх дійсним намірам і не носить фіктивного та удаваного характеру, укладається ними у відповідності зі справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин.

Дана Мирова угода укладається Сторонами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення.

Сторони однаково розуміють значення умов даної Мирової угоди, їх природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються даною угодою.

Підписанням даної Мирової угоди Сторони підтверджують, що в цій Мировій угоді визначені всі істотні умови, а також, що у Сторін є всі необхідні повноваження, що передбачені законом для підписанні цієї Мирової угоди.

Підписанням даної Мирової угоди Сторони підтверджують, що її умови стосуються лише прав та обов`язків сторін, умови Мирової угоди не виходять за межі предмету спору та не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони підтверджують, що не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов цієї Мирової угоди.

Провадження по справі за позовом Громадської організації Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії та товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРО СМАРТ ПАУЕР про відшкодування моральної шкоди, що перебуває в провадженні Деснянського районного суду міста Києва - закрити, у зв`язку з затвердженням мирової угоди.

Роз`яснити сторонам, що відповідно до положень ч. 2 ст. 256 ЦПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих підстав не допускається.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути пред`явлена для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень протягом трьох років.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст виготовлено 04 листопада 2020 року.

Головуючий: І.А. Галась

Дата ухвалення рішення 03.11.2020
Оприлюднено 05.11.2020

Судовий реєстр по справі 754/8602/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.02.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 03.12.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.11.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.11.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 20.11.2020 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 04.11.2020 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 03.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.11.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 20.10.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 08.10.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 30.09.2020 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 22.09.2020 Деснянський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 754/8602/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону