ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 640/15200/19 Суддя (судді) першої інстанції: Мазур А.С.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді Бабенка К.А., суддів: Сорочка Є.О., Степанюка А.Г., секретаря Киричука Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою Головного управління Державної податкової служби у Київській області на Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 червня 2020 року за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Велнес Медікал до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень форм Р , В4 , -

В С Т А Н О В И В:

Відповідачем проведено документальну планову виїзну перевірку Позивача з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, про що складено відповідний Акт від 10.01.2019 №11/10-36-14-14/38134017.

Позивачем 28.01.2019 Відповідачу подано заперечення на Акт перевірки.

Листом Відповідача Про розгляд заперечення від 06.02.2019 №4067/10/10-36-14-14 повідомлено Позивача про прийняття рішення щодо призначення з 18.02.2019 документальної позапланової виїзної перевірки з питань, викладених в запереченнях на Акт документальної планової виїзної перевірки від 10.01.2019 №11/10-36-14-14/38134017.

Відповідачем у період з 18.02.2019 по 26.02.2019 проведено документальну позапланову виїзну перевірку Позивача з питань, що стали предметом оскарження Акта документальної планової виїзної перевірки від 10.01.2019 №11/10-36-14-14/38134017, про що складено відповідний Акт від 05.03.2019 №168/10-36-14-14/38134017.

26.02.2019 Відповідачем, на підставі, зокрема п. 85.4 ст. 85 Податкового кодексу України, подано Позивачу Запит контролюючого органу про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження під час проведення документальної позапланової виїзної перевірки, яким зобов`язано Позивача у термін до 12 год. 00 хв. 26.02.2019 надати Відповідачу завірені належним чином копії Звітів про виконання робіт (послуг) з маркетингу, передпродажної підготовки та просування товарів, послуг по розміщенню на території торгових точок виконавця продукції та інших подібних послуг, що були виконані як юридичними так і фізичними особами за перевіряємий період з такими контрагентами: КП ФАРМАЦІЯ (код 05415852), ТОВ НВП Аргон (код 13323704), ТОВ Маркет Універсал ЛТД (код 13838294), ТОВ "ТАС-ФАРМА" (код 16280214), ТОВ ВКФ "ВІСА" (код 13988645), ДВТП Волиньфармпостач (код 01975330), ТОВ "ФАРМАКО" (код 20037376), ТОВ СУМАТРА-ЛТД (код 21591206), СП Оптіма-Фарм ЛТД (код 21642228), ППФ Санітар (код 22065477), ТОВ "АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ" (код 22974151), ТОВ Аптека №338 (код 24447303), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАРМ-СОЮЗ" (код 30607776), ТОВ "БАДМ" (код 31816235), ТОВ "ВІТАЛЮКС" (код 32248361).

Позивачем 17 квітня 2019 року подано Відповідачу Заперечення на Акт перевірки від 05.03.2019 №168/10-36-14-14/38134017, до якого додано завірені належним чином копії витребуваних документів.

На підставі Акта перевірки від 05.03.2019 №168/10-36-14-14/38134017, Відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення форми Р від 06 травня 2019 року №№0013571414, 0013601414, якими Позивачу збільшено на 2783874,00 грн. суми грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств, у тому числі на 2227099,00 грн. за податковими зобов`язаннями та на 556775,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами); збільшено на 3319979,00 грн. суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість, у тому числі на 2213319,00 грн. за податковими зобов`язаннями та на 1106660,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами); форми В4 , яким Позивачу на 980743,00 грн. зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду за вересень 2018 року.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 червня 2020 року позовні вимоги задоволено.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Головним управлінням Державної податкової служби у Київській області, як правонаступником Відповідача, подано апеляційну скаргу, в якій воно просить судове рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Відповідач як на підставу задоволення апеляційної скарги посилається на те, що оскільки Позивачем до перевірки не надано первинні документи, оскаржені ним податкові повідомлення-рішення є правомірними.

Згідно з частиною першою ст. 308 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників Сторін, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а Рішення суду першої інстанції - без змін з наступних підстав.

Відповідно до пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов`язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з п. 85.8 ст. 85 Податкового кодексу України, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

А відповідно до п. 85.4 ст. 85 Податкового кодексу України, при проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об`єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності). Відповідний запит на отримання копій документів повинен бути поданий посадовою (службовою) особою контролюючого органу не пізніше ніж за п`ять робочих днів до дати закінчення перевірки .

Отже, Відповідачем в порушення вимог п. 85.4 ст. 85 Податкового кодексу України подано Позивачу Запит менше ніж за п`ять робочих днів до дати закінчення перевірки.

Більш того, як вже було зазначено, Позивачем 17 квітня 2019 року Відповідачу подано Заперечення на Акт перевірки від 05.03.2019 №168/10-36-14-14/38134017, до якого додано завірені належним чином копії витребуваних документів. А як вбачається з оскаржених Позивачем податкових повідомлень-рішень Відповідача, їх прийнято лише на підставі Акта перевірки від 05.03.2019 №168/10-36-14-14/38134017 без врахування Заперечень на нього.

Згідно з частиною п`ятою ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

А як зазначено в Постанові Верховного Суду від 28 вересня 2020 року у справі №520/2305/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Титан до Головного управління ДФС у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення, одним із прав платника податків відповідно до підпункту 17.1.6. пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України є право бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом.

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Податкове повідомлення-рішення, з приводу правомірності якого виник спір, було прийнято без розгляду у встановлений законом строк заперечень Товариства на акт перевірки та з порушенням його права брати участь у розгляді заперечень, тобто з порушенням ГУ ДФС норм пунктів 86.7, 86.8 статті 86 Податкового кодексу України. Відтак це податкове повідомлення-рішення є протиправним.

Верховний Суд вже зробив висновок щодо такого застосування норм Податкового кодексу України в подібних правовідносинах у Постанові від 15.01.2019 у справі №826/3576/15. Підстав для відступу від цього висновку Верховний Суд у цій справі не знаходить.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що оскаржені Позивачем податкові повідомлення-рішення Відповідача є протиправними та підлягають скасуванню.

Відповідно до ст. 316 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, за таких підстав, апеляційна скарга залишається без задоволення, а Рішення суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст.ст. 310, 315, 316, 321, 322, 325, 328 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Київській області залишити без задоволення, а Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 червня 2020 року - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення її в повному обсязі безпосередньо до Верховного Суду.

Постанову складено в повному обсязі 19.11.2020 року.

Головуючий суддя Бабенко К.А.

Судді: Сорочко Є.О.

Степанюк А.Г.

Дата ухвалення рішення 16.11.2020
Зареєстровано 20.11.2020
Оприлюднено 23.11.2020

Судовий реєстр по справі 640/15200/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.07.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 16.11.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 16.11.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.06.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.01.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.09.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону