ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"30" листопада 2020 р. Справа № 906/1388/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Тимошенка О.М.,

розглядаючи заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ХМІЛЬ УКРАЇНИ" про забезпечення позову по справі

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ХМІЛЬ УКРАЇНИ"

до 1) Житомирської міської ради,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Житом",

3) Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Відкрите акціонерне товариство "Український концерн хмелярства "Укрхміль",

про визнання недійсними та скасування рішень, про визнання недійсним договору, про скасування державної реєстрації прав, про скасувння реєстрації земельної ділянки, про спонукання до вчинення дій,

ВСТАНОВИВ:

Позивачем пред`явлено позов, в якому просить:

- визнати недійсними та скасувати рішення Житомирської міської ради в частині надання дозволів Товариству з обмеженою відповідальністю "Житом" на оформлення земельної ділянки площею 1,7249 га з кадастровим номером 1810136600:01:001:0022, яка знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємстив переробної, машинобудівної та іншої промисловості (далі - Земельна ділянка) у кількості 6 штук;

- визнати недійсним укладений 28.02.20 між ТОВ "Житом" та Житомирською міською радою договір оренди землі №47;

- скасувати державну реєстрацію права власності на Земельну ділянку за Житомирською міською радою;

- скасувати державну реєстрацію іншого речового права (право оренди) на Земельну ділянку за ТОВ "Житом";

- зобов`язати Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області поновити державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 1810136600:01:001:0007 площею 1,0696 га з поновленням запису в Поземельній книзі;

- зобов`язати Житомирську міську раду усунути перешкоди у користуванні Земельною ділянкою в межах площі 1,0696 га ТОВ "ХМІЛЬ УКРАЇНИ", шляхом відновлення її меж відповідно до Державного акту на право постійного користування серії ЖТ від 28.12.1994 року;

- зобов`язати ТОВ "Житом" усунути перешкоди у користуванні Земельною ділянкою в межах площі 1,0696 га ТОВ "ХМІЛЬ УКРАЇНИ", шляхом відновлення її меж відповідно до Державного акту на право постійного користування серії ЖТ від 28.12.1994 року.

Позовні вимоги грунтуються на тому, що нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська ,47 належало на праві власності ВАТ"Український концерн хмелярства "Укрхміль"; сама земельна ділянка за вказаною адресою площею 3,91га була надана у власність Укрхмільтресту; ТОВ "ХМІЛЬ УКРАЇНИ" та ТОВ"Житом" стали власниками нерухомого майна ТОВ"Український концерн хмелярства "Укрхміль", яке знаходиться на земельній ділянці загальною площею 3,3588га та мають рівні права на право користування земельною ділянкою; вказана земельні ділянка 3,3588 (3,91) га складається з двох земельних ділянок кадастровий номер яких: 1822081200:04:000:0005 площею 2,283 (2,2892) га, 1810136600:01:001:0007 площею 1,0696 га.; замість архівної земельної ділянки з кадастровим номером 1810136600:01:001:0007 була сформована нова земельна ділянка з кадастровим номером 1810136600:01:001:0022 площею 1,7249га, яка є частиною земельної ділянки площею 3,3588га, та в яку увійшла земельна ділянка з кадастровим номером 1810136600:01:001:0007; спірні рішення та дії відповідачів щодо надання ТОВ"Житом" дозволу на оформлення документів на земельну ділянку площею 1,0696 га (1,7249га) в оренду з правом викупу порушує права позивача як власника нерухомого майна, яке знаходиться за Земельній ділянці, оскільки жодного поділу на частини земельної ділянки площею 3,3588 га між ТОВ "ХМІЛЬ УКРАЇНИ" та ТОВ"Житом" не було, ВАТ"Український концерн хмелярства "Укрхміль" є діючим підприємством та не ліквідоване, межі користування земельною ділянкою із позивачем не погоджувались.

Ухвалою від 30.11.20 суд відкрив провадження у справі за вказаною позовною заявою та призначив засідання для розгляду справи.

До позовної заяви додано заяву про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на земельну ділянку несільськогосподарського призначення кадастровий номер 1810136600:01:001:0022 площею 1,7249 га, за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська. буд 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2022678318101; та заборони Житомирській міській раді (майдан ім. С.П.Корольова. буд. 4/2. м. Житомир Житомирська обл., 10014; код СДРПОУ: 13576954), вчиняти будь-які дії щодо погодження звіту про експертну грошову оцінку, затвердження вартості та продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер 1810136600:01:001:0022 площею 1,7249 га, за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2022678318101.

Заява грунтується на тому, що невжиття заходів забезпечення позову ускладнить та фактично унеможливить виконання рішення суду у разі задоволення позову, оскільки наразі ТОВ ЖИТОМ здійснюються дії щодо купівлі земельної ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер 1810136600:01:001:0022 площею 1,7249 га, за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, буд. 47; продаж вказаної земельної ділянки напряму залежить від рішення Житомирської міської ради, яке, в свою чергу, може бути прийняте на найближчій сесії; у випадку прийняття Житомирською міською радою рішення про погодження звіту про експертну грошову оцінку, затвердження вартості та продажу земельної ділянки позивач не матиме змоги захистити та поновити свої права в межах одного судового провадження без нових звернень до суду.

Розглянувши заяву про вжиття заходів забезпечення позову, суд дійшов висновку про її задоволення.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

За приписами ст.137 ГПК України, позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії.

За приписами чинного процесуального кодексу особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з такою заявою та подати докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

Отже, питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів до забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити висновок щодо утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову.

Запропонований захід забезпечення позову забезпечить ефективний захист прав позивача в разі, якщо за результатами розгляду позову вимоги позивача знайдуть своє підтвердження.

Враховуючи підстави для звернення з даним позовом до суду, предмет спору та запропонований позивачем захід забезпечення позову, суд дійшов висновку, що невжиття заходів забезпечення позову істотно ускладнить виконання рішення суду у разі задоволення позову.

Таким чином суд вважає за необхідне задовольнити позов частково шляхом накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 1810136600:01:001:0022 площею 1,7249 га. Такий спосіб забезпечення позову є достатнім для забезпечення виконання рішення суду виходячи зі змісту позовних вимог.

Відповідно до ст. 140 ГПК України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення.

Суд не вбачає підстав для застосування зустрічного забезпечення.

Керуючись ст.136,234 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ХМІЛЬ УКРАЇНИ" про забезпечення позову по справі №906/1388/20 задовольнити частково.

2.Накласти арешт на земельну ділянку несільськогосподарського призначення кадастровий номер 1810136600:01:001:0022 площею 1,7249 га, за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська. буд 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2022678318101.

3. Ухвала є виконавчим документом. Строк пред`явлення до виконання ухвали до 29.12.2023.

Ухвала набрала законної сили 30.11.2020.

Стягувачем є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬ УКРАЇНИ" (10008, м.Житомир, вул.Шевченка, 35-А; код 41823322).

Боржником є Житомирська міська рада (10014, м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2; код 13576954).

5. Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Житомирської області протягом десяти днів.

Суддя Тимошенко О. М.

Друк:

1 - в справу

2- позивачу (рек. з повідом.)

3,4,5- відповідачам (рек. з повідом.)

6-третій особі (вул. Хлібна, буд. 27, м. Житомир, 10029) (рек. з повідом.)

Дата ухвалення рішення 30.11.2020
Зареєстровано 02.12.2020
Оприлюднено 03.12.2020

Судовий реєстр по справі 906/1388/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 30.08.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/1388/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону