КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

14 грудня 2020 року м. Київ № 320/11877/20

Суддя Київського окружного адміністративного суду Дудін С.О., розглянувши позовну заяву Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області до Державного підприємства "Клавдієвське лісове господарство" про застосування заходів реагування,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області з позовом до Державного підприємства "Клавдієвське лісове господарство" про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) будівель та споруд Державного підприємства "Клавдієвське лісове господарство" за адресою: Київської обл., Бородянський р-н., с. Шибене, вул. Кооперативна, буд.34-Б, шляхом зобов`язання відповідача повністю зупинити експлуатацію вказаного об`єкта до повного усунення порушень, зазначених в акті від 17.08.2020 №97.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 23.11.2020 позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу 10-денний строк з дня отримання копії ухвали суду, протягом якого позивачу необхідно було усунути недоліки позовної заяви, а саме: надати докази сплати судового збору у розмірі 2102,00 грн. за подання даного адміністративного позову (оригінал платіжного документу).

08.12.2020 на адресу суду від позивача надійшла заява на виконання ухвали з додатками.

Дослідивши вказані документи, суд дійшов висновку про те, що позивач виконав вимоги ухвали суду та усунув недоліки позовної заяви у повному обсязі.

Спір виник із публічно-правових відносин та відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 та 172 Кодексу адміністративного судочинства України, та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, немає.

Відповідно до положень статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Згідно з частиною 2 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У позовній заяві позивач просить суд застосувати заходи реагування у вигляді експлуатації (роботи) будівель та споруд Державного підприємства "Клавдієвське лісове господарство" за адресою: Київської обл., Бородянський р-н., с.Шибене, вул.Кооперативна, буд.34-Б, шляхом зобов`язання Державного підприємства "Клавдієвське лісове господарство" повністю зупинити експлуатацію вказаного об`єкта до повного усунення порушень, зазначених в акті від 17.08.2020 №97.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником Державного підприємства "Клавдієвське лісове господарство" є Державне агентство лісових ресурсів України, а органом управління - Київське обласне та по м. Києву Управління лісового та мисливського господарства.

Враховуючи вказане, суд вважає, що рішення по справі може вплинути на права та обов`язки Державного агентства лісових ресурсів України як засновника, та Київського обласного та по м. Києву Управління лісового та мисливського господарства як органу управління відповідача, експлуатація будівлі якого буде зупинена у разі задоволення позовних вимог, у зв`язку з чим вказані суб`єкти мають бути залучені до участі у справі в якості третіх особіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Згідно з частиною 1 статті 179 Кодексу адміністративного судочинства України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Визнавши подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, керуючись статтями 49, 171, 243 та 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

Справа буде розглядатися одноособово суддею Дудіним С. О. за правилами загального позовного провадження.

2. Розпочати підготовку справи до судового розгляду.

3. Призначити підготовче засідання на 14 січня 2021 року о 15:15 год.

Судове засідання відбуватиметься в приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 2-й під`їзд, 10-й поверх).

4. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Державне агентство лісових ресурсів України (01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.9-А) та Київське обласне та по м. Києву Управління лісового та мисливського господарства (08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Стоянка, вул. Лісна, буд.15).

5. Зобов`язати позивача не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі направити третім особам копію позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

6. Викликати для участі в підготовчому засіданні учасників справи (їх представників).

7. Витребувати від відповідача та третіх осіб:

- копію технічного паспорту на будівлю, розташовану за адресою: Київської обл., Бородянський р-н., с.Шибене, вул.Кооперативна, буд.34-Б;

- копію правовстановлюючих документів на будівлю за адресою: Київської обл., Бородянський р-н., с.Шибене, вул.Кооперативна, буд.34-Б;

- копію Статуту відповідача;

- докази усунення виявлених під час перевірки порушень (у разі наявності);

- інформацію та докази про те, на якому правовому титулі відповідач використовує будівлю.

8. Повідомити, що відповідно до положень статті 94 КАС України копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

9. Роз`яснити, що відповідно до положень статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України за неподання без поважних причин доказів, витребуваних судом, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом, зокрема, штраф або тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

У разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

10. Роз`яснити, що відповідно до положень статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи.

11. Запропонувати відповідачу подати до суду відзив на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Роз`яснити відповідачеві, що відповідно до частин 3, 4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

12. Запропонувати позивачеві протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив.

13. Запропонувати відповідачу подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

14. Запропонувати третім особам подати пояснення щодо позову у п`ятиденний строк з моменту отримання копії позовної заяви з додатком, з доказами направлення копій пояснень іншим учасникам справи.

15. Запропонувати учасникам справи надати суду відповідь на пояснення третіх осіб протягом п`яти днів з моменту отримання ними таких пояснень.

16. Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/, а також в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

17. У зв`язку з недостатнім фінансуванням суду на здійснення витрат на закупівлю поштових марок та оплати послуг відправлення поштової кореспонденції:

- копію ухвали суду надіслати (вручити, надати) учасникам справи (їх представникам), зокрема, шляхом направлення тексту ухвали електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою;

- запропонувати позивачу повідомити учасників процесу про відкриття провадження у справі та докази такого повідомлення надати суду;

- повідомити відповідачу про наявні в суді матеріали, які підлягають врученню йому як стороні, та по можливість їх отримання лише безпосередньо у суді .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Дудін С.О.

Дата ухвалення рішення 14.12.2020
Зареєстровано 16.12.2020
Оприлюднено 17.12.2020

Судовий реєстр по справі 320/11877/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 11.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 15.04.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.12.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.11.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону