Ухвала
від 15.12.2020 по справі 146/1257/20
ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 146/1257/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2020 р. смт Томашпіль

Суддя Томашпільського районного суду Вінницької області Пилипчук О.В., отримавши позовну заяву ОСОБА_1 до ТОВ Агрокомплекс Зелена Долина про усунення перешкод у користуванні земельними ділянками та скасування державної реєстрації договорів оренди землі -

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2020 року до Томашпільського районного суду, керуючись ст.321 ЦК України, звернулася ОСОБА_1 , до ТОВ Агрокомплекс Зелена Долина , що знаходиться за адресою вул. Івана Богуна, 4, смт. Томашпіль, Томашпільського району, Вінницької області про усунення перешкод у користуванні земельними ділянками та скасування державної реєстрації договорів оренди землі.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 14 грудня 2020 року, головуючим суддею визначено Пилипчука О.В.

Відповідно до п. 2.4.1 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішеннями Ради суддів від 26.11.2010 року № 30, після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

На виконання наведених положень, зазначена справа передана головуючому судді 14 грудня 2020 року.

Після надходження матеріалів позову судді, останній перевіряє позов на відповідність вимогам статей 175 та 177 ЦПК України.

За відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі, отримавши інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи-відповідача, суд відкриває провадження

Відповідно до ч.ч.3-4 ст.3 Цивільного процесуального кодексу України, провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Закон який встановлює нові обовязки, скасовує чи звужує права, належні учасникам судового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.

За положеннями ч. 1 ст. 11 ЦПК України, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Відповідно до ст.19 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1)наказного провадження;

2)позовного провадження /загального або спрощеного/;

3)окремого провадження.

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

З метою остаточного визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд доходить до висновку, що ця справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження, тому подальший розгляд справи має здійснюватися за правилами, передбаченими ЦПК України в новій редакції в частині, у якій вони не встановлюють нових обов`язків, скасовують чи звужують прав, що належні учасникам судового процесу, чи обмежують їх використання у порядку загального позовного провадження.

У даній справі буде проводитися підготовче засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 19, 187, 196, 260 ЦПК України-

У Х В А Л И В :

Відкрити загальне позовне провадження у справі № 146/1257/20, номер провадження 2/146/568/20 за позовною ОСОБА_1 до ТОВ Агрокомплекс Зелена Долина про усунення перешкод у користуванні земельними ділянками та скасування державної реєстрації договорів оренди землі.

Почати підготовче провадження з дня постановлення цієї ухвали.

Підготовче засідання призначити на 09:30 годину 01.02.2021 року в приміщенні Томашпільського районного суду Вінницької області за адресою: смт. Томашпіль, вул. І.Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінницької області.

Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

Учасникам справи надіслати копії ухвали про відкриття провадження у справі (в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення) протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ч. 5 ст. 272 ЦПК України.

Відповідачу разом з копією ухвали про відкриття провадження у справі одночасно надіслати копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Встановити строк відповідачу для надіслання (надання) до суду відзиву на позовну заяву і всіх доказів, які можливо доставити до суду, що підтверджують заперечення проти позову, - протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали.

Роз`яснити відповідачу, що у випадку ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд згідно вимог ч.8 ст.178 та ч.2 ст.191ЦПК України розгляне справу за наявними матеріалами.

Зобов`язати відповідача одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу, а також третім особам.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

За клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження суд може залучити до участі у справі співвідповідача.

За клопотанням позивача до початку першого судового засідання суд може замінити первісного відповідача належним відповідачем.

Відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Роз`яснити учасникам справи, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд.

Роз`яснити учасникам справи, що виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання.

Попередити учасників справи про недопустимість зловживання процесуальними правами, шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; умисного неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі, тощо.

Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами.

Позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення Томашпільського районного суду Вінницької області (в суді наявна технічна можливість).

Можливість отримати інформацію щодо справи, що розглядається, учасники справи мають на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет. Веб-адреса сторінки: http://tm.vn.court.gov.ua/sud0224/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Заперечення на ухвалу може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя:О. В. Пилипчук

Дата ухвалення рішення15.12.2020
Оприлюднено17.12.2020
Номер документу93574198
СудочинствоЦивільне
Сутьусунення перешкод у користуванні земельними ділянками та скасування державної реєстрації договорів оренди землі

Судовий реєстр по справі —146/1257/20

Ухвала від 25.05.2021

Цивільне

Томашпільський районний суд Вінницької області

Пилипчук О. В.

Ухвала від 27.04.2021

Цивільне

Томашпільський районний суд Вінницької області

Пилипчук О. В.

Ухвала від 22.03.2021

Цивільне

Томашпільський районний суд Вінницької області

Пилипчук О. В.

Ухвала від 22.03.2021

Цивільне

Томашпільський районний суд Вінницької області

Пилипчук О. В.

Ухвала від 01.02.2021

Цивільне

Томашпільський районний суд Вінницької області

Пилипчук О. В.

Ухвала від 15.12.2020

Цивільне

Томашпільський районний суд Вінницької області

Пилипчук О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні