КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року

м. Київ

Справа № 916/2740/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Міщенка І.С. - головуючого, Берднік І.С., Сухового В.Г.,

за участю секретаря судового засідання - Савінкової Ю.Б.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт"

на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 10 листопада 2020 року (головуючий - Ярош А.І., судді: Принцевська Н.М., Савицький Я.Ф.) і рішення Господарського суду Одеської області від 19 грудня 2019 року (суддя Мостепаненко Ю.І.) у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ентехеко"

до Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт"

про стягнення 4 783 949, 58 грн.

(у судовому засіданні взяли участь представники: Позивача - Островерхов Д.О.; Відповідача - Сидоров О.В.)

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Обставини спору, встановлені судами попередніх інстанцій

1. 24.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ентехеко" (далі також "Позивач", ТОВ "Ентехеко") та Державним підприємством "Одеський морський торговельний порт" (далі також "Відповідач", ДП "Одеський порт") укладено договір про закупівлю № КД-20973 (далі також "Договір").

1.1. Відповідно до розділу 1 Договору виконавець зобов`язався надати замовникові послуги, пов`язані з програмним забезпеченням (послуги з впровадження прикладного програмного забезпечення для уніфікованого управлінського обліку) з предметом закупівлі: Код ДК 021:2015 "72260000-5 Послуги пов`язані з програмним забезпеченням" (Послуги з впровадження програмного комплексу для облікової ERP-системи: Управління обліком запасів та рухом грошових коштів), а замовник прийняти і оплатити надані послуги.

1.2. Згідно з пунктом 1.4 Договору обсяг закупівлі за договором може бути зменшено в залежності від реального фінансування видатків замовника, про що укладається додаткова угода.

1.3. За приписами пункту 3.2 ціною Договору є загальна вартість послуг за даним договором, яка визначена у додатку № 2, що є невід`ємною частиною даного договору, та становить 12 586 800 грн, у тому числі ПДВ 20% - 2 097 800 грн.

1.4. Відповідно до пункту 4.3 Договору оплата за кожний наступний виконаний етап надання послуг сплачується виконавцю протягом п`яти банківських днів, за умови підписання акту здачі-приймання наданих послуг за кожний етап, на підставі виставленого рахунку від вартості послуг, зазначеної у додатку 2.

1.5. Згідно пункту 4.5 Договору фінансування видатків за договором здійснюється за умовами наявності затвердженою фінансового плану, та в межах суми видатків, передбаченим таким фінансовим планом.

1.6. Пунктом 5.1 Договору встановлено строк надання послуг - до 31.12.2018 р.

1.7. За умовами пункту 6.1 Договору замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги, приймати надані послуги згідно з актом здачі-приймання наданих послуг.

1.8. Згідно з пунктом 7.4 Договору документом, що підтверджує надання послуг за виконаним етапом календарного плану, є акт здачі-приймання наданих послуг, який підписується представниками обох сторін договору.

1.9. Пунктом 8.3 Договору визначено, що замовник несе відповідальність за своєчасність оплати наданих виконавцем послуг за даним договором. У разі порушення замовником умов платежів, зазначених у розділі 4 цього договору, замовник сплачує виконавцеві пеню за прострочення оплати в розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

1.10. Відповідно до пункту 16.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного його виконання.

2. На виконання Договору між ТОВ "Ентехеко" та ДП "Одеський порт" складено та підписано акти здачі-приймання наданих послуг, згідно яких Позивачем були надані, а Відповідачем прийнятті послуги за Етапом І-ІV, які визначені у протоколі угоди про договірну ціну та календарному плані, що є додатками № 2, № 3 до Договору на загальну суму 12 586 800 грн, а саме:

- акт від 12.12.2018 № 1 на суму 1 888 020 грн (надання послуг за Етапом І);

- акт від 19.12.2018 № 2 на суму 5 664 060 грн (надання послуг за Етапом ІІ);

- акт від 18.07.2019 № 3 на суму 3 776 040 грн (надання послуг за Етапом ІІІ);

- акт від 07.08.2019 № 4 на суму 1 258 680 грн (надання послуг за Етапом ІV).

3. Відповідач за отримані послуги розрахувався частково, а саме: за І, ІІ Етап та аванс 10 % за ІІІ Етап, всього на суму 7 929 684 грн.

4. 12.08.2019 ТОВ "Ентехеко" звернулось до ДП "Одеський порт" з претензію про сплату заборгованості в сумі 4 657 116 грн за надані послуги за ІІІ та ІV Етапами Договору.

5. Вказана претензія залишена ДП "Одеський порт" без відповіді.

Короткий зміст і підстави позовних вимог

5. В подальшому, враховуючи викладені вище обставини, ТОВ "Ентехеко" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до ДП "Одеський порт", в якій просило стягнути з Відповідача 4 783 949, 58 грн, у тому числі: 4 657 116 грн основного боргу, 19 025,04 грн 3% річних та 107 808, 54 грн пені.

5.1. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем зобов`язань за Договором про закупівлю від 24.10.2018 № КД-20973 в частині оплати повної вартості наданих послуг.

Короткий зміст і мотиви судових рішень

6. Дана справа розглядалася судами неодноразово.

6.1. Так, рішенням Господарського суду Одеської області від 19.12.2019 позовні вимоги ТОВ "Ентехеко" задоволено повністю.

6.1.1. Приймаючи вказане рішення, суд першої інстанції встановив, що Відповідач належним чином не виконав умови укладеного між сторонами Договору, а саме не здійснив у встановлений Договором строк сплату вартості фактично наданих послуг по Етапу ІІІ (90%) та Етапу ІV у загальному розмірі 4 657 116 грн. За висновком суду наявність вказаної заборгованості Відповідач не спростував, докази, які б підтверджували факт повної сплати Відповідачем вартості прийнятих послуг в матеріалах справи відсутні. З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог в частині стягнення з Відповідача суми основного боргу та нарахованих на неї пені та 3 % річних.

6.1.2. Судом відхилено твердження Відповідача про наявність відкладальних обставин, з огляду на умови пункту 4.5 Договору у розумінні статті 212 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), оскільки, на думку суду, зазначені положення стосуються фінансування видатків за договором, а не відкладення (відтермінування) строку чи обов`язку щодо оплати окремого етапу робіт за договором.

6.2. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 25.02.2020 рішення Господарського суду Одеської області від 19.12.2019 залишено без змін.

6.3. Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2020 постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 25.02.2020 у даній справі скасовано. Справу № 916/2740/19 направлено на новий розгляд до Південно-західного апеляційного господарського суду.

6.4. За наслідками нового апеляційного перегляду справи, постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.11.2020, рішення Господарського суду Одеської області від 19.12.2020 знову залишено без змін.

6.4.1. Постанова апеляційного господарського суду мотивована такими аргументами:

- на підставі наявних в матеріалах справи доказів судом встановлено, що на виконання Договору Позивачем були надані, а Відповідачем прийняті послуги за ІІІ та IV Етапами Календарного плану, про що сторонами Договору було складено акти здачі-приймання наданих послуг: - Акт № 3 від 18.07.2019 на суму разом з ПДВ 3 776 040 грн та Акт № 4 від 07.08.2019 на суму разом з ПДВ 1 258 680 грн; вищезазначені акти здачі-приймання наданих послуг підписані уповноваженими представниками Відповідача, без жодних зауважень з відміткою, що надані послуги задовольняють умовам Договору та належним чином оформлені, вартість наданих послуг відповідає протоколу угоди про договірну ціну; будь-яких претензій відносно своєчасності надання послуг, їх обсягу та якості при підписанні актів або протягом розумного строку Відповідачем не висувалось;

- пунктом 4.3 Договору сторони погодили, що оплата за кожний наступний виконаний етап надання послуг сплачується виконавцю протягом п`яти банківських днів, за умови підписання акту здачі-приймання наданих послуг за кожний етап, па підставі виставленого рахунку від вартості послуг, зазначеної у додатку 2. Разом з тим, в порушення взятих на себе зобов`язань, ДП "Одеський порт" не здійснило оплату за Етапами 3 та 4 (включаючи аванс у розмірі 10% від вартості 4-го етапу) на суму 4 657 116 грн у встановлений термін; будь-яких доказів своєчасної сплати стягуваної заборгованості чи припинення відповідних зобов`язань іншим передбаченим законом способом Відповідачем до справи не надано;

- надаючи оцінку доводам Відповідача щодо умов пункту 4.5 Договору та особливостей бюджетного фінансування, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України № 899 від 03.10.2012, апеляційний суд зіслався, зокрема, на практику Європейського суду з прав людини в якій розкривається зміст принципу "належного урядування" та вказав, що Позивач не є учасником бюджетних відносин, а тому проблеми, які виникають у Відповідача в таких відносинах не тільки не звільняють останнього від виконання ним своїх грошових зобов`язань за договором, але й не звільняють державу від обов`язку забезпечити таке виконання. Крім цього, за змістом представленого Відповідачем у цій частині листування з приводу затвердження фінансових планів ДП "Одеський порт" на 2019-2020 р.р., саме дії Відповідача зумовили незатвердження таких фінансових планів у визначені законом строки;

- щодо інших доводів Відповідача, зокрема, щодо якості наданих послуг, відсутності повноважень у підписантів, які погодили протоколи відповідності послуг, суд апеляційної інстанції зауважив, що в суді першої інстанції Відповідачем не заявлялось про неналежну якість наданих послуг, а зазначалось лише про відсутність фінансування і тільки в апеляційній інстанції ним було поставлено питання щодо недоліків програмного забезпечення, призначення судової експертизи, та надано докази звернення до правоохоронних органів у січні 2020 року, тобто після винесення рішення судом першої інстанції.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

7. Не погодившись із судовими рішеннями, посилаючись при цьому на пункт 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України), Відповідач звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою у якій просить постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.11.2020 у даній справі скасувати, а справу направити на новий розгляд до господарського суду апеляційної інстанції.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Межі перегляду справи Верховним Судом

8. Частиною 1 статті 300 ГПК України визначено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.1. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.11.2020 касаційне провадження у даній справі відкрито з підстав, передбачених пунктом 4 частини 2 статті 287 ГПК України.

8.1.1. Відповідно до положень вказаної норми підставами касаційного оскарження судових рішень є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у випадку, якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 цього Кодексу.

8.2. Частиною 1 статті 310 ГПК України передбачені підстави за наявності яких судові рішення у справі підлягають обов`язковому скасуванню з направлення справи на новий розгляд.

8.2.1. Подана Відповідачем касаційна скарга не містить посилань на жодну з передбачених цієї нормою підстав.

8.3. Водночас, частиною 3 статті 310 ГПК України визначені додаткові підстави для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд. Серед них, пунктом 3 передбачено таку: "підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи".

8.3.1. Саме до обґрунтування наявності цієї підстави зводяться доводи касаційної скарги ДП "Одеський порт", які можуть бути розглянуті Касаційним господарським судом.

8.4. Водночас інші доводи касаційної скарги (неправильне застосування судами норм матеріального права при наданні висновків в частині дій Відповідача щодо незатвердження фінансових планів підприємства та щодо звільнення Відповідача від відповідальності за невиконання зобов`язань) Верховним Судом розглядатися не будуть, позаяк такі доводи не охоплюються дією пункту 4 частини 2 статті 287 ГПК України.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Узагальнені доводи касаційної скарги Відповідача (з урахуванням пунктів 8. - 8.4. цієї Постанови)

9. Відповідач зазначає, що ним до апеляційного господарського суду подавалося клопотання про призначення експертизи у даній справі, проте суд необґрунтовано відмовив у його задоволенні. За твердженням скаржника головною метою призначення експертизи було встановлення факту належності та вчасності надання Позивачем послуг по впровадженню програмного забезпечення для облікової системи ERP: Управління обліком запасів та рухом грошових коштів за договором № КД-20973 від 24.10.2018. Однак, відмовивши у задоволенні клопотання Відповідача, апеляційний суд тим самим не з`ясував обставини дійсності та повноти надання послуг за Договором.

9.1. У цій частині звертає увагу також на те, що відповідно до правового висновку Верховного Суду, який було викладено у постанові від 12.03.2020 у справі № 927/986/17 предметом доказування у справах про стягнення грошових коштів за надані послуги є насамперед факт отримання таких послуг та подальше використання їх результату, а не лише наявність первинних документів.

Узагальнені доводи відзиву Позивача

10. У відзиві на касаційну скаргу Позивач погоджується з висновками судів попередніх інстанцій та вважає, що оскаржувані судові рішення прийняті з неухильним додержанням правових норм. В той же час подану касаційну скаргу вважає необґрунтованою і просить у її задоволенні відмовити.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи та висновків судів попередніх інстанцій

11. Так, 03.08.2020 від ДП "Одеський порт" до апеляційного господарського суду надійшло клопотання про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої заявник просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

11.1. Необхідність проведення експертизи мотивована з`ясуванням обставин, що мають значення для справи, а саме факту надання виконавцем замовнику послуг, що пов`язані з впровадженням програмного забезпечення для облікової системи ERP щодо управління обліком запасів та рухом грошових коштів у замовника.

11.2. На вирішення експертизи Відповідач просив поставити такі питання:

(1) Чи відповідає впроваджуване ТОВ "Ентехеко" програмне забезпечення заявленим у договорі № КД-20973 від 24.10.2018 року технічним вимогам щодо його побудови, функціонування та складу модулів? Якщо не відповідає, то чим саме?

(2) Чи можливо за допомогою впроваджуваного ТОВ "Ентехеко" по договору № КД-20973 від 24.10.2018 року програмного забезпечення реалізувати функції, передбачені технічними вимогами на його розробку та впровадження?

(З) Чи вносились до впроваджуваного ТОВ "Ентехеко" по договору № КД-20973 від 24.10.2018 року програмного забезпечення будь-які корективи, що змінювали виконання певних операцій, програмного коду, алгоритмів роботи тощо вже після дати підписання актів здачі-приймання наданих послуг - 07.08.2019 року?

(4) Чи було готове впроваджуване ТОВ "Ентехеко" по договору № КД- 20973 від 24.10.2018 року програмне забезпечення до промислової експлуатації на дату підписання актів здачі-приймання наданих послуг - 07.08.2019 року?

(5) Чи відповідає впроваджуване ТОВ "Ентехеко" по договору № КД- 20973 від 24.10.2018 року програмне забезпечення загальним вимогам до аналогічного програмного забезпечення?

(6) Чи можливо визначити ступінь виконання наданих послуг ТОВ "Ентехеко" по впровадженню програмного забезпечення за договором № КД-20973 від 24.10.2018 року у процентному відношенні станом на 07.08.2019 року? Якщо так, то який ступінь виконання наданих послуг ТОВ "Ентехеко" по впровадженню програмного забезпечення у процентному відношенні станом на 07.08.2019 року?

(7) Чи є історія внесення змін до програмного забезпечення, зокрема, логін, історія дій, тощо повною та такою, що відображає внесені зміни?

(8) Чи має історія внесення змін до програмного забезпечення ознаки редагування, зокрема, видалення даних, тощо, наслідком яких могло бути приховування внесення будь-яких змін вже після 07.08.2019 року?

12. Розглянувши вказане клопотання апеляційний господарський суд відмовив у його задоволенні, при цьому на думку скаржника, відмовив необґрунтовано.

13. Так, за змістом статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

13.1. Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

13.2. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для справи (фактичних даних, що входять до предмета доказування), без яких встановити відповідні обставини неможливо, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, наявні у справі докази є взаємно суперечливими.

13.3. При цьому неприпустимо ставити перед судовими експертами питання, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, а також правові питання, вирішення яких згідно з чинним законодавством віднесено до компетенції суду.

13.4. Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку (наведену правову позицію викладено у постановах Верховного Суду від 08.11.2018 у справі № 910/14672/17, від 24.04.2018 у справі № 910/9394/17 та від 26.10.2018 у справі № 910/9971/17).

14. Оцінивши наведені у клопотаннях Відповідача аргументи та поставлені питання на предмет відповідності вказаним вище приписам закону та позиціям Верховного Суду, апеляційний суд дійшов висновку про те, що призначення експертизи у даній справі є недоцільним, а також про те, що поставлені заявником в клопотаннях про призначення експертизи питання знаходяться поза межами предмету і підстав заявленого у цій справі позову.

15. Касаційний господарський суд відмічає, що предметом позову у даній справі є стягнення заборгованості за надані виконавцем по Договору послуги за ІІІ та IV Етапами робіт. Підставами позову - неналежне виконання Відповідачем своїх зобов`язань з оплати зазначених Етапів робіт.

15.1. Судами установлено, що відповідно до протоколу угоди про договірну ціну, що є додатком № 2 до Договору, встановлено вартість послуг (етапів), зокрема: Етап ІІІ дослідна експлуатація, яка включає навчальне консультування працівників замовника по роботі у програмному забезпеченні у сумі 3 776 040 грн; Етап IV передача до промислової експлуатації, яка включає дистанційне консультування працівників замовника по програмному забезпеченню у сумі 1 258 680 грн.

15.2. На виконання умов Договору між сторонами у справі було складено акти здачі-приймання наданих послуг, згідно яких Позивачем були надані, а Відповідачем прийняті послуги за Етапом І-ІV, які визначені у протоколі угоди про договірну ціну та календарному плані, що є додатками № 2, № 3 до договору, на загальну суму 12 586 800 грн, а саме:

акт № 1 від 12.12.2018 року на суму 1 888 020 грн (надання послуг за Етапом І),

акт № 2 від 19.12.2018 на суму 5 664 060 грн (надання послуг за Етапом ІІ),

акт № 3 від 18.07.2019 року на суму 3 776 040 грн (надання послуг за Етапом ІІІ),

акт № 4 від 07.08.2019 року на суму 1 258 680 грн (надання послуг за Етапом ІV).

15.3. В розумінні положень норм ГПК України такі акти є доказами, на підставі яких суди встановлюють обставини, що входять до предмета доказування у справі. За обставинами цього господарського спору суди вирішили, що ці докази є належним та достатніми для висновку про належне надання послуг за Договором. Крім цього суди врахували, що замовник не висловлював жодних заперечень до вказаних актів, як не висловлював він у будь-яких зауважень до якості отриманих послуг протягом розумного строку. Поряд із цим, судами враховано також і факт укладення додаткових угод до Договору стосовно продовження строку надання послуг, підписанням яких замовник фактично прийняв надані Позивачем послуги без жодних зауважень та заперечень. Вище вже зазначалося, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях без яких встановити значущі обставини неможливо, тобто у тому разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування , однак у даному випадку, з огляду на наявні в матеріалах справи докази, апеляційним господарським судом необхідності у призначенні експертизи не встановлено.

15.4. Колегія суддів Касаційного господарського суду не вбачає підстав ставити під сумнів такий висновок суду апеляційної інстанції, позаяк він зроблений в межах діючих процесуальних норм. Втручання Верховного Суду в оцінку доказів у цій частині вважатиметься виходом за межі касаційного перегляду справи, а тому колегія суддів відхиляє відповідні доводи скаржника, що містять у собі саме таке прохання.

16. Крім вже вказаного, апеляційний господарський суд також встановив, що питання, заявлені в клопотаннях щодо впроваджуваного ТОВ "Ентехеко" програмного забезпечення стосуються наданих послуг за актами здачі-приймання наданих послуг до договору № КД-20973 від 24.10.2018: № 1 від 12.12.2018, де визначено вартість послуг за Етапом І Дослідження бізнес-процесів на підприємстві та узгодження доопрацювань програмного забезпечення та № 2 від 19.12.2018, де визначено вартість послуг за Етапом ІІ Доопрацювання програмного комплексу, яке включає програмування звітів.

16.1. У свою чергу, ці питання не стосуються наданих послуг за актами здачі-приймання наданих послуг до договору № КД-20973 від 24.10.2018: № 3 від 18.07.2019, де визначено вартість послуг за Етапом ІІІ Дослідна експлуатація, яка включає навчальне консультування працівників Замовника по роботі у програмному забезпечені та № 4 від 07.08.2019, де визначено вартість послуг за Етапом ІV Передача до промислової експлуатації, яка включає дистанційне консультування працівників Замовника по програмному забезпеченню.

16.2. Таким чином, з`ясування обставин, що охоплюються поставленими заявником питаннями, не спростовує підстав заявленого позову щодо наявності чи відсутності істотних порушень Відповідачем умов договору та підстав для односторонньої відмови Позивача від Договору і права не оплачувати надані Позивачем послуги за Етапом ІІІ та Етапом IV, що передбачені відповідними актами здачі-приймання наданих послуг, які підписані без жодних зауважень.

17. За таких обставин, колегія суддів Касаційного господарського суду і у цій частині не вбачає у діях апеляційного господарського суду порушень норм процесуального права, про які зазначає Відповідач у тексті касаційної скарги, позаяк вчинені апеляційним судом процесуальні дії повністю відповідають змісту, наведених вище процесуальних приписів.

18. Окрім того, колегія суддів враховує також, що в суді першої інстанції Відповідачем взагалі не заявлялось про неналежну якість наданих послуг, а зазначалось лише про відсутність фінансування для їх оплати і тільки в апеляційній інстанції останнім поставлено питання щодо недоліків програмного забезпечення, призначення судової експертизи, та надано докази звернення до правоохоронних органів у січні 2020 року, тобто після винесення рішення судом першої інстанції.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

19. Відповідно до положень статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

20. В ході здійснення касаційного провадження у даній справі з підстави касаційного оскарження, визначеної пунктом 4 частини 2 статті 297 ГПК України Верховним Судом не було встановлено допущених судами порушень норм процесуального права з наведених у касаційній скарзі мотивів, а тому і підстав для зміни чи відміни оскаржуваних судових рішень касаційний суд не вбачає.

21. Судові витрати за розгляд касаційної скарги покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 300, 301, 306, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" залишити без задоволення.

2. Постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 10 листопада 2020 року і рішення Господарського суду Одеської області від 19 грудня 2019 року у справі № 916/2740/19 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Міщенко І.С.

Судді Берднік І.С.

Суховий В.Г.

Дата ухвалення рішення 16.12.2020
Зареєстровано 17.12.2020
Оприлюднено 18.12.2020

Судовий реєстр по справі 916/2740/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.01.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.01.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.01.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.01.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 16.12.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.11.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 10.11.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.07.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 18.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 14.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону